Zapal światło Miłosierdzia
zapal_ogien_milosierdzia.jpgW 83. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego „Krąg Czcicieli Miłosierdzia Bożego przy kościele św. Stanisława Kostki w Płocku" apeluje, by 22 lutego br. w godzinach od 19:00 do 21:00 zapalić światło przy przydrożnych krzyżach, kapliczkach i w oknach domów. Doświadczenie wspólnej modlitwy tego dnia, w Godzinie Miłosierdzia i Godzinie Apelu Jasnogórskiego – piszą w odezwie –  pozwolą, w sposób duchowy bądź bezpośredni, powrócić na „szlaki Bożego Miłosierdzia” i ponownie rozradować się słowami Chrystusa Miłosiernego wypowiedzianymi w Płocku: „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48). Oczywiście, pod warunkiem troski o postawę zaufania wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego.