Ceremonia obłóczyn w obiektywie Adama Bujaka
postulat_-_obloczyny_-_foto_adam_bujak.jpgCeremonia obłóczyn – w czasie której siostry, kończące trwający osiem miesięcy postulat, są przyjmowane do nowicjatu. Wtedy siostry nie tylko zmieniają stój zakonny, ale także otrzymują imiona, którymi posługiwać się będą w Zgromadzeniu – jest tematem kolejnego folderu w Galerii Adama Bujaka na stronie: www.faustyna.pl . Zdjęcia zostały wykonane