Kanonizacyjna iskra miłosierdzia
lampiony.jpgW niedzielę, 30 marca br., w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w czasie Eucharystii o godzinie 10:00, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przekaże symboliczną „iskrę miłosierdzia” delegacjom młodzieżowym ze wszystkich diecezji w Polsce. Płomień w specjalnych lampionach z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II otrzyma również prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych, m.in.: Straż Pożarna, Policja, Służby Więzienne, Caritas Polska, zakony, organizacje harcerskie i media. Płomień pochodzi z zapalonego przez Jana Pawła II ognia, który nieustannie pali się w łagiewnickim Sanktuarium na znak rozchodzącego się z tego miejsca orędzia o Bożym miłosierdziu, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Do głoszenia tego orędzia, przekazywania światu ognia miłosierdzia wzywał Jan Paweł II m.in. podczas konsekracji bazyliki w łagiewnickim Sanktuarium, odwołując się do słów Jezusa zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny: „[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia br., biskupi w poszczególnych diecezjach przekażą „iskrę miłosierdzia” delegacjom młodzieży z parafii oraz reprezentantom władz samorządowych i instytucji społecznych. W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w święto Miłosierdzia – 27 kwietnia 2014 – lampion z ogniem miłosierdzia będzie przy ołtarzu w Watykanie. Ogień w lampionach odbiorą również wierni w swoich parafiach i zaniosą do swych domów na znak przyjęcia orędzia o Bożym miłosierdziu i niesienia go światu.