Matka Petra Kowalczyk nadal w Konsulcie
matka_generalna_w_konsulcie.jpgW skład Konsulty na drugą kadencję została wybrana m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję (2014-2017) dokonano  w czasie 129 zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, które odbyło się