Wielki Piątek
adoracja_krzya.jpgTo dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z bardzo licznych objawień związanych