Otwarcie Domu św. Siostry Faustyny w Czechach
dom_milosierdzia_w_czechach.jpg26 maja br. w Dvoře Králové nad Labem zostanie poświęcony i oddany do użytku „Dom św. Siostry Faustyny” przygotowany przez czeską wspólnotę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Będzie on służył jako tymczasowe zamieszkanie dla osób, które z różnych powodów go utraciły. Siostry będą towarzyszyć tym osobom, by na nowo mogły poczuć się dowartościowanymi i potrafiły żyć na nowo samodzielnie w społeczeństwie. W obecności przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk, sióstr i osób na różne sposoby wspierających misję Zgromadzenia, otwarcia domu dokona burmistrz miasta Edita Vankova, a poświęci go proboszcz parafii ks. Jan Czekała MSF.