Młodzi wybierają Ewangelię za regułę życia
powoani.jpgPapieski Uniwersytet Jana Pawła II przy współpracy z przedstawicielami różnych Instytutów życia konsekrowanego, 22 maja br. przy ul. Bernardyńskiej 4, organizuje sympozjum poświęcone refleksji nad istotą odnowy życia konsekrowanego po Soborze Watykańskim II. W programie: 9:00 – Otwarcie Sympozjum ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, dziekan