Koronka za konających - dysproporcje
kzk_-_dysproporcje.jpgW dziele „Koronka za konających” wspieramy miesięcznie kilkaset osób odchodzących z tej ziemi. Jest to możliwe dzięki ofiarnej posłudze osób, które deklarują się czuwać w wybranym dniu i strefie czasowej, by po otrzymaniu sms-a z imieniem konającego odpowiedzieć: Amen i odmówić w intencji tej osoby „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”. W grafiku osób