Modlitwa Zgromadzenia w Wilanowie
wilanw_-_rocznica_mierci_matki_potockiej.jpg2 lipca br. w Wilanowie, w kościele św. Anny, spotkają się siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, by przed zbliżającą się 133. rocznicą śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich Potockiej, w miejscu jej śmierci w pałacu wilanowskim, podziękować za dar jej życia i założenie Zgromadzenia, które dało Kościołowi i światu