Kongres Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
kongres.jpgW dniach 3-5 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, pod hasłem: „Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia”, odbędzie się Kongres Miłosierdzia Bożego.  Będzie on dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, który orędzie o Bożym miłosierdziu zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie. Kongres będzie też