Rekolekcje junioratu
rekolejce_junioratu.jpg2 lipca br. w Derdach koło Warszawy ponad czterdzieści sióstr juniorystek ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne ośmiodniowe rekolekcje. Poprowadzi je ks. Kazimierz Stasiak SAC. Uczestniczki rekolekcji metodą lectio divina będą rozważać wybrane teksty z Ewangelii według św. Łukasza. 7 lipca złożą śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na kolejny rok życia z Jezusem w Zgromadzeniu i posługi w Jego zbawczej misji poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości przez czyn, słowo i modlitwę.