Rekolekcje sióstr w Łagiewnikach
rekolekcje.jpg22 lipca br., w święto patronki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Marii Magdaleny, w klasztorze w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczną się ośmiodniowe rekolekcje dla sióstr nowicjuszek i profesek. Po ich zakończeniu siostry, które ukończyły dwuletni nowicjat złożą swoje pierwsze śluby zakonne: