Słowo Boże na piętnastą Niedzielę Zwykłą
15_niedziela_zwyka.jpgPewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał,  niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je.