Archiwum

Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia br. w każdym klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce i poza granicami kraju odbędzie się okolicznościowa adoracja dziękczynna za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest życie, duchowość i misja Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ta modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Sekretarki odbędzie się w godzinach 20.00-21.30 W programie m.in. fragmenty audio z homilii św. Jana Pawła II w czasie Mszy kanonizacyjnej, różaniec i modlitwa oparta na tekstach z „Dzienniczka” św. Faustyny. W adoracji łączyć się duchowo będą m.in. członkowie i wolontariusze stowarzyszenia „Faustinum” z wielu krajów świata, którzy otrzymają teksty modlitw w swoich językach. Wszyscy mogą uczestniczyć w tej modlitwie przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i aplikacje mobilne: Faustyna.pl.

„Uroczyście zapewniam was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu też otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: „Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy Mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni” (J 10, 1-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

25 kwietnia 2020 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Stanisława Kostka – Krystyna Zaborowska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 58 lata swego życia. Przyszła na świat w miejscowości Lipnik, par. Szczuczyn, diecezja łomżyńska, 21 stycznia 1940 roku w rodzinie Eugeniusza i Gabrieli z domu Chojnowska. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyła 3-letnią Szkołę Pedagogiczna oraz 2-letnią Szkołę Pielęgniarstwa i pracowała jako pielęgniarka we Wrocławiu na oddziale dziecięcym w Klinice Chirurgicznej.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 31 stycznia 1962 roku Kiekrzu, gdzie odbyła postulat i dwuletni nowicjat pod kierunkiem s. M. Andrei Kozłowicz. Również w tym klasztorze w 1964 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w 1970 roku wieczyste.

 W życiu zakonnym posługiwała głównie jako pielęgniarka, choć pełniła też inne obowiązki. Po złożeniu pierwszej profesji przez dwa lata była pielęgniarką i zakrystianką w Radomiu (1964-1966). Kolejne dwa lata spędziła w Częstochowie, posługując również jako pielęgniarka i wychowawczyni, a następnie przez rok pełniła obowiązek pielęgniarki w Kiekrzu. Przez 12 lat przebywała we Wrocławiu służąc najpierw jako wychowawczyni i katechetka (1969-1976), a za drugim pobytem w latach 1989-1994 jako pielęgniarka i pomoc wychowawcza. Dwukrotnie była także w Kaliszu, pełniąc najpierw obowiązki pielęgniarki w latach 1982-1989, a następnie furtianki i asystentki domowej w latach 1994-1998. Najdłużej przebywała w klasztorze Zgromadzenia przy ul. Św. Barbary w Częstochowie pod Jasną Górą. W czasie drugiego pobytu w tym klasztorze w latach 1976-1982 pełniła obowiązek pielęgniarki, a w czasie trzeciego i ostatniego pobytu w tym domu przez rok była wychowawczynią, następnie, refektarką, zakrystianką, katechetką i furtianką. W sumie w częstochowskim klasztorze spędziła 30 lat swego życia, ostatnie miesiące w szpitalu, gdzie zmarła.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła, skończywszy 80 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 11.00 w kaplicy klasztornej tylko z udziałem sióstr, a potem ceremonie na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

W dniach 26-28 kwietnia br. 1935 roku w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia po raz pierwszy został wystawiony do czci publicznej obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego. Obchodzono wówczas Jubileusz Odkupienia Świata, 1900-lecie od męki Zbawiciela, a ks. Michał Sopoćko, wileński spowiednik i kierownik duchowy Siostry Faustyny głosił kazanie o miłosierdziu Bożym.  Tak to wydarzenie opisała  Autorka słynnego „Dzienniczku”: Dziwnie się złożyło, jako Pan żądał, tak się stało, że pierwszą cześć, jaką obraz ten odebrał od tłumów, było to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną. Ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka (Dz. 89). Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że te dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone. Prosiłam Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych. Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat (Dz. 420).

Dziś obrazy Jezusa Miłosiernego, malowane według wizji św. Siostry Faustyny, są najbardziej znanymi  wizerunkami  Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Największą czcią otaczany jest obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, na którym spełniły się Jego słowa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu tego obrazu: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47.).

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje za współtworzenie i finansowe wsparcie strony: www.faustyna.pl. Prowadzona jest ona w 7 językach, a jej oglądalność w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła. Tylko w kwietniu korzystało z niej 623 000  użytkowników, nie licząc transmisji on-line na You Tube i w aplikacjach: Faustyna.pl. Ponad 44 % użytkowników, to odbiorcy na stronach językowych. Aby utrzymać płynność działania strony i zapewnić możliwość swobodnego korzystania z niej na wszystkich płaszczyznach i funkcjonowania dzieł, które są na niej prowadzone, potrzebne jest wsparcie finansowe. Dlatego za nie dziękujemy słowem i codzienną modlitwą. Wyrażamy radość z tego powodu, że razem możemy uczestniczyć w dziele głoszenia światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka., które Jezus zapoczątkował w prorockiej misji św. Faustyny.

W niedzielę 26 kwietnia br. odbędzie się IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, tym razem wybranych tekstów z Ewangelii według św. Mateusza. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, z udziałem zaproszonych lektorów odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią będzie transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl . Patronat nad wydarzeniem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP oraz Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli Go rozpoznać. Odezwał się do nich: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę: „Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało?”. Zapytał ich: „O czym?”. Wtedy Mu powiedzieli: „O Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go. A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia.  Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły Jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że On żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale Jego nie widzieli”. Wtedy On im powiedział: „O nierozumni i leniwi w sercu! Nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków, wyjaśniał im, co odnosiło się do Niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a On sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: „Zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca”. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, On wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali Go. Lecz On stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: „Czyż serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam Pisma?”. W tej same chwili wybrali się i wrócili do Jezuzalem. Tam znaleźli zgromadzonych Jedenastu i innych z nimi, którzy mówili: „Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba   (Łk 24, 13-35).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W tym roku święto Miłosierdzia Bożego będziemy przeżywać inaczej niż dotąd ze względu na pandemię i niemożność sakramentalnej spowiedzi i uczestniczenia w Eucharystii. Stąd rodzi się wiele pytań: jak owocnie przeżywać tę Niedzielę Miłosierdzia? Czy otrzymamy łaski obiecane przez Jezusa na to święto?

Zmieniły się zewnętrzne okoliczności celebrowania tego święta, ale nie uległy zmianie warunki do czerpania łask przywiązanych do tego święta, a one są najważniejsze. Nie wiemy i takiej pewności nie mamy, że przyjmując duchowo Komunię św. na pewno dostąpimy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar (zresztą nie mamy tej pewności nigdy). Ale jesteśmy pewni, że Bóg pragnie udzielać swego miłosierdzia i doskonale zna ograniczenia, w których żyjemy. Jego radością jest dawać wiele i to bardzo wiele – jak zapewniał św. Faustynę. Bariera, która ogranicza hojność w udzielaniu Bożego miłosierdzia, jest po ludzkiej stronie, a jest nią brak naczyń ufności. To jedyne naczynie, jak mówił Jezus, do czerpania łask.

Co więc mamy robić w tym roku w święto Miłosierdzia? To, co zawsze, czyli starać się o postawę ufności wobec Pana Boga, to jest przyjmować i pełnić wolę Bożą w tych okolicznościach, w jakich żyjemy, w tych ograniczeniach, jakie przeżywamy, w tych wezwaniach, jakie codziennie musimy podejmować. Chodzi nie tylko o postawę ufności wobec Pana Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, ale także o postawę miłosierdzia wobec bliźnich, a do tego mamy teraz mnóstwo okazji, zwłaszcza do świadczenia miłosierdzia wobec najbliższych, w posłudze zawodowej, społecznej, na każdym polu ludzkiej egzystencji. Jeśli nie ma możliwości spowiedzi (a takiej najczęściej obecnie nie ma), trzeba obudzać sobie żal doskonały za grzechy i przyjmować Jezusa w Komunii duchowej. A resztę zostawić Panu Bogu. On jako najlepszy Ojciec wie, co komu jest potrzebne, i tego udzieli, jeśli z naszej strony będzie właśnie taka dyspozycja otwarcia na Jego wolę i te łaski, których pierwszy pragnie nam udzielić.

 

 

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach program nabożeństw w Niedzielę Miłosierdzia będzie następujący:

KAPLICA Z CUDOWNYM OBRAZEM Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny

7.00 – Msza Święta w języku polskim – transmisja TVP1

8.30 – Msza Święta w języku polskim

12.00 – Msza Święta w języku angielskim

13.00 – Msza Święta w języku hiszpańskim

15.00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – transmisja z bazyliki

19.00 – Msza Święta języku polskim

Udział w liturgii tylko przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, You Tube – kanał: faustyna.pl oraz w aplikacjach mobilnych: Faustyna.pl

 BAZYLIKA

Msze Święte: o północy, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00

10.00 Eucharystii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Transmisja TVP1.

15.00 Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – transmisja TV Trwam.

Transmisje internetowe na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl przez Radio i TV Milosierdzie

Zdając sobie sprawę, że będzie to dla nas wszystkich trudne doświadczenie, bardzo prosimy Czcicieli Bożego Miłosierdzia o zastosowanie się do zasad obowiązujących w stanie epidemii i przeżywanie Święta Miłosierdzia przez transmisje telewizyjne i internetowe, wzbudzenie aktu żalu doskonałego, przyjęcie Komunii świętej duchowej.

Eucharystię w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 19 kwietnia br. o godzinie 11.00 papież Franciszek celebrować będzie w położonym w sąsiedztwie Watykanu kościele Santo Spirito in Sassia, gdzie mieści się pierwsze we Włoszech  Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia, które powstało po beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej . W kościele są relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz obraz Jezusa Miłosiernego podarowany przez św. Jana Pawła II. Rektorem kościoła jest polski kapłan ks. Józef Bart, a posługują w nim siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Z tego kościoła transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku przez włoską telewizję Telepace, a w soboty i niedziele na You Tube (można połączyć się przez stronę: www.divinamiseriordia.it).

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam , gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza” Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jezus zaś rzekł do niego” Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”. Jezus dokonał jeszcze wieli innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, ze Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię  (J 20, 19-31).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

18 kwietnia br, w godzinach 20.00-22.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy łaskami słynącym obrazie Jezusa Miłosiernego i grobie św. Faustyny odbędzie się modlitewne czuwanie przed świętem Bożego Miłosierdzia. Poprowadzą je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w języku polskim, angielskim i włoskim, by umożliwić wspólną modlitwę czcicielom Bożego Miłosierdzia z innych krajów świata, zwłaszcza członkom i wolontariuszom stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W tym modlitewnym czuwaniu można wziąć udział przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i na You Tube w kanale: faustyna.pl oraz w aplikacji mobilnej: Faustyna

18 kwietnia br. roku przypada 27. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

 

Ufność. Niedowierzanie Mojej dobroci najwięcej Mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości Mojej śmierć Moja, to cóż was przekona? (Dz. 580) – skarżył się Jezus św. Faustynie. Jego życie, nauczanie, cuda najpełniej objawiły światu dobroć Boga, Jego miłosierną miłość. A mimo to tak trudno nam zaufać Bogu, tak głęboka jest rana nieufności po grzechu pierworodnym i naszych osobistych grzechach. Siostra Faustyna uchyla nam zasłony nieba i pozwala głębiej poznać miłosierną miłość Boga, najpełniej objawioną męce i śmierci krzyżowej Jezusa. To poznanie rodzi i rozwija w nas postawę ufności, która wyraża się w pełnieniu woli Bożej, zawartej w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu czy rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Wola Boga – jak mawiała św. Faustyna – jest dla nas samym miłosierdziem, dlatego wiernie ją pełniła i tak się modliła: Zabierzesz mnie w młodości – bądź błogosławiony; dasz mi doczekać sędziwego wieku – bądź błogosławiony; dasz zdrowie i siły – bądź błogosławiony; przykujesz mnie do łoża boleści, choćby [na] życie całe – bądź błogosławiony; dasz same zawody i niepowodzenia w życiu – bądź błogosławiony; dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione – bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi mojemu – bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu – bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie (Dz. 1264). Pełnienie woli Bożej jest nie tylko wyrazem zaufania Bogu, ale także wyzwala z lęku, pychy i egoizmu, przynosi pokój serca i radość, pozwala coraz pełniej żyć w wolności dzieci Bożych oraz uczestniczyć w życiu i misji Jezusa. To najkrótsza droga do zjednoczenia z Bogiem w miłości.

Jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką. W Wielki Piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sposób szczególnie uroczysty celebrowana jest o 15:00 modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (Godzina Miłosierdzia) i rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia. Po nowennie ok. 15:30 odbędzie się nabożeństwo Drogi krzyżowej. Liturgia Wielkiego Piątku w bazylice oraz  kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 18.00. Transmisje: www.faustyna.pl; www.milosierdzie.pl, You Tube i aplikacja mobilna: Faustyna.pl. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.

Triduum Paschalne ze św. Faustyną 2

W 2019 roku na budowie płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku, w miejscu rozpoczęcia prorockiej misji św. Siostry Faustyny objawieniem obrazu Jezusa Miłosiernego, kontynuowano prace związane z trzecim etapem realizacji projektu architekta Jacka Jaśkowca. Prace te związanie były przede wszystkim z pokryciem dachowym, ścianami zewnętrznymi i elewacją kościoła, które wykonano z cegły czerwonej i klinkierowej. Cegłą klinkierową obmurowywana została również wieża świątyni. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych montowana jest również zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. W roku 2020 planowane jest zamknięcie budynków (świątyni i zaplecza socjalnego dla pielgrzymów) stolarką, przykrycie dachem i wykonanie kompletnych elewacji wraz z kolorystyką. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura), oczywiście w miarę możliwości finansowych.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które prowadzą tę budowę, dziękują za wszelkie wsparcie modlitewne i finansowe, dzięki któremu prace nie zostały wstrzymane, lecz nadal postępują. W płockim Sanktuarium siostry w codziennej modlitwie polecają miłosiernemu Bogu wszystkich Ofiarodawców i Osoby na różny sposób wspierający to dzieło. Ofiary na budowę płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW
PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Zobacz zdjęcia w Galerii:

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika – pisała św. Siostra Faustyna o swym mistycznym doświadczeniu – i byłam obecna, co się tam działo Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku (Dz. 684).

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: w bazylice oraz  kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 18.00. Transmisje: www.faustyna.pl; www.milosierdzie.pl, You Tube i aplikacja mobilna: Faustyna.pl.

Zobacz: Wielki Czwartek ze św. Siostrą Faustyną.

Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy powrócić do programów zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”, które Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zrealizowało z TVP Kraków, by w ten sposób przybliżyć na nowo jej prorocką misję i szkołę duchowości.  Święty Jan Paweł II powiedział o św. Siostrze Faustynie, że jest „darem Boga dla naszych czasów, darem polskiej ziemi dla całego Kościoła”.  Pierwszy odcinek cyklu „Misja św. Siostry Faustyny” nosi tytuł „Prorok naszych czasów”. Krótka rozmowa o. Jana Szewka OFMConv i s. Elżbiety Siepak ZMBM wprowadza w temat prorockiej misji Apostołki Bożego Miłosierdzia, do której Jezus powiedział”: „Wysyłam Ciebie do całego świata z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca”.   Pierwszy odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl .

Przygotowując się do 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, pragniemy przypomnieć drugi odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”. Obraz Jezusa Miłosiernego jest wizualnym streszczeniem całego orędzia, jakie Jezus przekazał św. Faustynie, bo z jednej strony ukazuje miłosierną miłość Boga do człowieka, a z drugiej strony przypomina o naszej odpowiedzi na nią, która się wyraża w ufności wobec Niego i czynnej miłości bliźniego. Krótka rozmowa o. Jana Szewka OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM ukazuje historię powstania obrazu Jezusa Miłosiernego, jego znaczenie, sylwetkę malarza A. Hyły, autora najbardziej znanego obrazu na świecie z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach oraz związane z nim cudowne uzdrowienie Magdy. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Drugi odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W ramach przygotowania do 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, pragniemy przypomnieć trzeci odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ZMBM z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach rozmawiają o święcie Miłosierdzia, jego genezie, znaczeniu, historii i cudach. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Drugi odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć czwarty odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM rozmawiają o Koronce do Miłosierdzia Bożego, drugiej po „Ojcze nasz…” modlitwie podyktowanej przez Pana Jezusa. Jest to obecnie najbardziej znana na świecie modlitwa do Miłosierdzia Bożego, odmawiana nawet w językach plemiennych, i niezwykle skuteczna, jeśli odmawiana jest z ufnością, czyli łączona z pełnieniem woli Bożej. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Czwarty odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć kolejny odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ZMBM rozmawiają o modlitwie w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia.  Jest to czas uprzywilejowany każdego dnia, nowa forma kultu Miłosierdzia Bożego, która obecnie zdobywa sobie coraz większą popularność, bo może być praktykowana w każdym miejscu i nie wymaga dużo czasu. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć kolejny odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM rozmawiają o nietypowej formie kultu Miłosierdzia Bożego, jaką jest szerzenie czci Miłosierdzia. Do tej formy apostolstwa zaproszeni są wszyscy już z racji chrztu św. A czynić to możemy przez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego, przez czyny, słowa i modlitwę. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Każdy, kto czytał „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny spotkał się z życzeniem Jezusa, aby powstało takie zgromadzenie, które będzie głosiło i wypraszało miłosierdzie Boże dla świata. O co chodziło w tym poleceniu Jezusa? O tym w kolejnym odcinku z cyklu programów związanych z misją Apostołki Bożego Miłosierdzia, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”, rozmawiają o. Jan Szewek OFMConv i s. Elzbieta Siepak ZMBM. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Orędzie Miłosierdzia, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, kard. Karol Wojtyła zabrał z sobą na stolicę Piotrową. Ono – jak sam przyznał – kształtowało obraz jego pontyfikatu, co wyrażało się przede wszystkim w jego nauczaniu i stylu papieskiej posługi. O tym w kolejnym odcinku z cyklu programów związanych z misją Apostołki Bożego Miłosierdzia rozmawiają o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na kwiecień: o ustanie pandemii koronawirusa, potrzebne łaski dla chorych i tych, którzy walczą z wirusem Covid-19, a także o duchowe odrodzenie ludzkości i ufne zwrócenie się do Miłosierdzia Bożego.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, która przypada w tym roku 5 kwietnia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 12.00 celebrowana będzie Msza św. w języku angielskim. Przewodniczył jej będzie ks. Stanisław Witkowski MS, a w liturgii weźmie udział 5 sióstr z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Eucharystia na żywo jest transmitowana na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: faustyna.pl oraz w aplikacjach mobilnych: Faustyna.pl na android oraz iOS.

Gdy zbliżyli się do Jerozolimy, przyszli do Berfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, mówiąc im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami. Tam znajdziecie uwiązaną oślicę, a wraz z nią osiołka. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: „Pan ich potrzebuje, ale zaraz je odeśle”. Stało się tak, aby spełniło się słowo przekazane przez proroka: ‘Mówcie do córki Syjonu: Oto twój Król przychodzi do ciebie, pokorny, jedzie na osiołku, który już nosi ciężary’. Uczniowie poszli i wykonali polecenie Jezusa. Przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na nie swoje płaszcze. A On usiadł na nich. I bardzo wielu ludzi słało swoje płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. Przed Nim i za Nim szły tłumy i wołały: „Hosanna Synowi Dawida! Chwała Temu, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokościach!”. Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Pytano: „Kto to jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei” (Mt 21, 1-11).

Męka Pańska według Ewangelii św. Mateusza wersja krótsza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. A namiestnik zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Jezus odpowiedział: „Ty stwierdzasz”. Ale gdy Go oskarżali wyżsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat” „Czy słyszysz, o co Cię oskarżają?”. Lecz On nie odpowiedział mu ani słowem, co bardzo zdziwiło namiestnika. Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili, Piłat ich zapytał: „Kogo mam wam uwolnić? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem?”. Wiedział bowiem, że wydali Go z zawiści. A gdy on zasiadł na ławie sędziowskiej, jego żona przekazała mu prośbę: „Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Dziś we śnie wiele wycierpiałam z Jego powodu”. A wyżsi kapłani i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o Barabasza, a domagał się śmierci dla Jezusa. Namiestnik zapytał: „Którego z tych dwóch mam wam uwolnić?”. Odpowiedzieli: „Barabasza!”. Piłat ich zapytał: „A co mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem?”. Wówczas wszyscy odpowiedzieli: „Na krzyż z Nim!”. Wtedy ich zapytał: „Co On złego zrobił?”. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!”. Piłat widział, że to nic nie pomaga, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc wodę i na oczach tłumu umył sobie ręce. I powiedział: „Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa”. A cały lud odparł: „Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci!”. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, wołając: „Bądź pozdrowiony, królu Żydów!”. I plując na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. Kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Następnie poprowadzili Go na ukrzyżowanie. Kiedy wychodzili, spotkali Cyrenejczyka imieniem Szymon. Przymusili go, żeby niósł Jego krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale nie chciał pić. Potem ukrzyżowali Go, a Jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali Go. A nad Jego głową umieścili napis z podaniem Jego winy: „To jest Jezus, król Żydów!”. Razem z Nim ukrzyżowano dwóch przestępców: jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. A przechodzący szydzili z Niego. Potrząsali głowami mówili: „Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”. Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy! Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go kocha! Powiedział przecież: ‘Jestem Synem Bożym!’” Podobnie ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, eli, lema sabachthani?”. To znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to, mówili: „Eliasza wzywa”. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał Mu pić. Inni jednak mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Grobowce się otwarły i wielu z pogrzebanych świętych wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców, po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili: „Rzeczywiście On był Synem Bożym” (Mt 27, 11, 54).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W każdy piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana jest wspólna „Droga krzyżowa”: w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o 19:00, z wyjątkiem pierwszego piątku, w którym droga krzyżowa będzie odprawiana o godzinie 18:15 (transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl). To nabożeństwo, w którym rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozwala nam odkrywać i zgłębiać miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się postawy zaufania Bogu w każdej sytuacji, także trudnej i bolesnej, oraz postawy miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus wziął przecież na siebie nasze grzechy i za każdego z nas poniósł haniebną śmierć… i zmartwychwstał, abyśmy życie mieli w sobie i cieszyli się nim teraz i na wieki.

 

Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, związanych z pandemią koronawirusa, na Mszy św. czy innym obrzędzie religijnym nie może być jednocześnie więcej 5 osób. W związku z tym od 25 marca br. Msze św. i nabożeństwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny będą się odbywały bez udziału wiernych. Do uczestnictwa w modlitwie i nabożeństwach zapraszamy przez transmisję on-line (24 godziny na dobę) na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube i w aplikacjach: Faustyna.pl na android i iOS. Każdego dnia będzie transmisja porannej Mszy św. przez pierwszy program TVP oraz radio Doxa z Opola. We wspólnym wołaniu o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata łączymy się także w czasie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronki do Miłosierdzia Bożego ze słuchaczami radia Warszawa, radia Niepokalanów, radia Ain Karim, radia Alex z Zakopanego, radia Jasna Góra, radia Faustyna, Radia Nadzieja, Radia Podlasie, radia Pallotti FM, Radio Doxa i Radia eM z Kielc. W łączności duchowej za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny wspólnie błagamy o ustanie pandemii, potrzebne łaski dla władz państwowych i wszystkich służb, które z nią walczą, zwłaszcza chorych, umierających, służby zdrowia, a także o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy pozostają w domach. Jezu, ufamy Tobie!!!