Jezu Ufam Tobie
ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
Sanktuarium
Kraków-Łagiewniki
Z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny
Niedziela 25 września 2016
Modlitwa – wypraszanie miłosierdzia
Nie wiemy, jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą, dlatego módlmy się zawsze za grzeszników (Dz. 1783).
15:00  TRANSMISJA
Godzina Miłosierdzia i Koronka
4 PEŁNY TEKST „DZIENNICZKA" św. Siostry Faustyny
4 PLAN NABOŻEŃSTW   4 INTENCJE   4ŚWIADECTWA