Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Bazylika

IMG_3027Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego i ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach po beatyfikacji Siostry Faustyny sprawiły, że metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski w 1996 roku powołał Fundację mającą na celu budowę  nowej  świątyni  (5 000 osób) i zaplecza socjalnego dla pielgrzymów. Rok później (7 czerwca 1997) w czasie nawiedzenia łagiewnickiego Sanktuarium Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny z Golgoty pod budowę kościoła, zobaczył makietę ukazującą perspektywiczny rozwój tego miejsca i złożył na niej swój podpis. 17 sierpnia 2002 roku – w czasie ostatniej pielgrzymki do naszej Ojczyzny – poświęcił nową świątynię i w niej cały świat zawierzył Bożemu Miłosierdziu. Od 6 marca 2003 roku przysługuje jej tytuł bazyliki mniejszej.

Bazylika, zbudowana według projektuIMG_9016 Witolda Cęckiewicza, kształtem przypomina okręt i kojarzy się ze współczesną „arką przymierza”, w której znajdują ocalenie wszyscy pokładający nadzieję w miłosierdziu Bożym. W prezbiterium za dużym kamiennym ołtarzem jest tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej z zarysowanymi kontynentami, którą otacza targany silnymi wiatrami krzew, symbolizujący współczesny świat czy człowieka motanego różnymi prądami. W ten krzew nad tabernakulum wpisany jest obraz Jezusa Miłosiernego (pędzla Jana Chrząszcza), który przypomina, że w miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście – jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Niektórzy w wystroju prezbiterium widzą raczej symbolikę gorejącego krzewu, z którego Bóg przemówił do Mojżesza; tak jak kiedyś Bóg przemówił do Mojżesza, tak w naszych czasach przemówił przez św. Siostrę Faustynę, przekazując prorockie orędzie Miłosierdzia dla Kościoła i świata.
Na ścianach oddzielających prezbiterium od nawy głównej umieszczono obraz Ostrobramskiej Matki Bożej  Miłosierdzia (pędzla Jana Chrząszcza) i po drugiej stronie fragment aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, którego w tej bazylice dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II (17 sierpnia 2002). Przy wejściu do bazyliki znajduje się kamień węgielny z Golgoty, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz tablica upamiętniająca drugą pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik i konsekrację bazyliki (17 sierpnia 2002).
W pionowych przestrzeniach okiennych i nad chórem montowane są witraże. Ten ostatni o powierzchni 148 m2 jest największym witrażem w Krakowie. Przestawia ogromne słońce, na tle którego widać świetlisty krzyż – symbol wiary i najbardziej wymowny znak miłosierdzia Bożego. Poniżej linii horyzontu jest morze, które kolorystycznie harmonizuje z witrażami bocznymi w bazylice, mającymi stwarzać wrażenie wynurzania się z głębin morza. Autorem witraży jest architekt łagiewnickiej bazyliki prof. Witold Cęckiewicz oraz artystka Małgorzata Toborowicz.

DSC_0024a W dolnej części bazyliki znajduje się pięć pięknych kaplic, ułożonych promieniście, których wystrój jest darem kościołów z krajów europejskich. Centralnie umiejscowiona jest kaplica pw. Świętej Siostry Faustyny, której wystrój jest darem Episkopatu Włoch (stąd używa się też nazwy: „kaplica włoska”). W kaplicy za ołtarzem znajduje się tabernakulum w kształcie rozwijającego się kwiatu, co nawiązuje do słów Apostołki Bożego Miłosierdzia mówiących o tym, że miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie jej owocem (Dz. 949). Nad tabernakulum znajduje się obraz św. Siostry Faustyny z „Dzienniczkiem” pędzla Jana Chrząszcza wpisany w nastawę ołtarzową w kształcie otwartej księgi. Przed ołtarzem jest cząstka relikwii św. Siostry Faustyny umieszczona w relikwiarzu w kształcie róży. Ołtarz, ambona i podstawa relikwiarza wykonane są z jasnego trawertynu, ściany wyłożone płytami z polskiego piaskowca, posadzka ułożona promieniście nawiązuje do górnej części bazyliki, a w swej wymowie ideowej – do promieni na obrazie Jezusa Miłosiernego, które są symbolem wszelkich łask. Całość kaplicy zwieńczona jest kopułą. Uroczystego poświęcenia tej kaplicy, w setną rocznicę chrztu św. Siostry Faustyny i w dniu ingresu metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza do katedry wawelskiej, 27 sierpnia 2005 roku dokonał kard. Camillo Ruini, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch.

Po prawej stronie od wejścia w dolnejIMG_4090 części bazyliki znajduje się kaplica Communio Sanctorum, którą 9 października 2004 roku, w czasie narodowej pielgrzymki Węgrów, poświęcił prymas Węgier kard. Péter Erdó oraz metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. Wystrój tej kaplicy jest darem Kościoła węgierskiego, stąd w popularnym użyciu funkcjonuje nazwa: „kaplica węgierska”. Zdobią ją przepiękne mozaiki na ścianach bocznych, ukazujące ponad 60 świętych i błogosławionych z Węgier, Polski i innych krajów europejskich, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Kościoła. Kolejnym grupom tych postaci towarzyszy tekst ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze, które stanowią jakby komentarz do ich życia. Pochodowi świętych przewodzi Maryja, Matka Boża. Nad marmurowym ołtarzem znajduje się mozaika Jezusa Miłosiernego ze św. Siostrą Faustyną zasłuchaną w Jego słowa, a w otoku w wielu językach  wypisane są  słowa: Jezu, ufam Tobie.  Przed ołtarzem w relikwiarzu w kształcie prawej ręki złożono cząstkę relikwii św. Stefana, króla Węgier. Autorem projektu wystroju kaplicy i jego wykonawcą jest węgierski artysta, greckokatolicki kapłan László Puskás wraz ze swoją żoną.

Kaplice w bazylice 2007 041 Na prawo, obok kaplicy Communio sanctorum, jest kaplica Św. Andrzeja Apostoła, która jest darem Kościoła obrządku greckokatolickiego z Polski  i  Ukrainy. Ikonostas z wizerunkiem św. Andrzeja, patrona Kościoła Wschodniego, jest dziełem ukraińskiego artysty Lubomira Medwida. Ponad to kaplicę zdobi bogata polichromia wykonana w duchu wschodniej tradycji, a zawierająca przesłanie związane z dziejami Kościoła. Kompozycje malarskie Timura Karima i Małgorzaty Dawidiuk ukazują: Sobór Bogurodzicy, Chrzest Rusi (Ukrainy), Święta Trójca Starotestamentowa (Gościnność Abrahama), Chrystus Acheiropoietos (Mandylion, Chusta Abgara) oraz Podwyższenie Krzyża Świętego. Uroczystego poświęcenia kaplicy 24 czerwca w 2007 roku dokonał metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak i metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Po lewej stronie od wejścia do dolnejIMG_3094 części bazyliki jest kaplica Świętego Krzyża, w wystroju której uczestniczyli wierni z Niemiec, stąd używa się także nazwy „kaplica niemiecka”. W jej prezbiterium uwagę wiernych przyciąga duży krzyż, na którym umieszczono cierniową koronę. Na ścianach widnieją stacje męki Pańskiej. Krzyż i obrazy męki Jezusa najpełniej mówią o miłości miłosiernej Boga do człowieka.

IMG_7022 Po lewej stronie, obok kaplicy Krzyża Świętego, jest kaplica Matki Bożej Siedmiobolesnej, której wystrój jest darem Kościoła słowackiego, dlatego nazywana jest także „kaplicą słowacką”. W jej wystroju według pro- jektu architekta Mariana Sitarčika do- minuje piękna Pieta dłuta Jana Lesňáka. Ściany zdobią freski ukazujące siedem boleści Matki Bożej pędzla Petera Čambála oraz słowa z „Magnificat” w liturgicznych językach Kościoła  w  czasach Apostołów Słowian św. Cyryla i Metodego: starocerkiewno-słowiańskim, łacińskim, greckim i hebrajskim oraz w języku słowackim. Za ołtarzem przeszkolona ściana pokryta jest grafiką przedstawiającą złożenie do grobu Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Uroczystego poświęcenia kaplicy w czasie narodowej piel- grzymki Słowaków 19 kwietnia 2008 roku dokonał przewodniczący Episkopatu Słowacji bp František Tondra, władyka Jan Babjak, arcybiskup grecko- katolicki Preszowa, oraz metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Obok bazyliki znajduje się wieża (76 metrów)IMG_4298 zwieńczona krzyżem. Na wysokości ponad 40 metrów jest platforma widokowa, z której można oglądać panoramę Krakowa i okolic, a przy dobrej widoczności – nawet Tatry. Można na nią wejść pieszo (315 schodów) lub wyjechać windami. Nad wejściem do wieży znajduje się pomnik Ojca Świę- tego Jana Pawła II (według projektu Witolda Cęckiewicza), który ukazuje Papieża jako pielgrzyma pokoju (trzymającego w ręku gołębia) i niosącego światu dar orędzia Miłosierdzia. Pomnik odsłonięto 27 maja 2006 roku w cza- sie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do łagiewnickiego Sanktuarium.

IMG_2543 Przed bazyliką nad murem umieszczono 9 dzwonów carillonów, które wygrywanymi melodiami przypominają o miłosierdziu Boga. Na dzwonach wypisane są imiona: Jezusa, św. Siostry Faustyny,  Jana Pawła II i świętych Krakowa: św. Stanisława, św. Jacka, św. Jadwigi, św. Jana Kantego, św. Rafała i św. Brata Alberta. Dzwony  poświęcił  metropolita  krakowski  kard.  Stanisław  Dziwisz w Święto Miłosierdzia 2009 roku.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM