Kalendarz Wydarzeń

Ogólnopolskie obchody pierwszej rocznicy proklamacji „Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 17-19 listopada. W pierwszym dniu – 17 listopada (piątek) – w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 19.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godzinie 23.00 Eucharystii przewodniczyć będzie bp Damian Muskus.

Dzieło „Koronki za konających” potrzebuje osób, które chcą wspierać ludzi odchodzących z tego świata i przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego świadczyć im miłosierdzie w najważniejszej i najtrudniejszej chwili życia. Liczba zgłoszeń konających się bardzo zwiększyła, dlatego potrzeba więcej osób gotowych spieszyć im z pomocą. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie: faustyna.pl. Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny, a przez nią kieruje je także do nas.

 

W dniach 18-19 listopada br. s. Ignacja Bazan z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosić będzie orędzie Miłosierdzia, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku, diecezja opolska. Poprzedzi ono peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach w tej parafii.

 

Pod takim hasłem, 18 listopada br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się ogólnopolskie spotkanie czcicieli Chrystusa Króla. Sesję w Auli Jan Pawła II przy bazylice o godzinie 9.00 otworzą: bp Andrzej Czaja i prof. Andrzej FLAGA. W sesji formacyjnej ks. prof. Marek Chmielewski mówić będzie o „Chrystoformizacji u podstaw życia duchowego”, a bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia o „Afirmacji Chrystusa Króla w Eucharystii i Kościele”. W sesji programowej, która rozpocznie się o godzinie 11.00, ks. prof. Janusz Królikowski mówić będzie o „Społecznych aspektach królowania Chrystusa”, a bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla o „Formacji czcicieli Chrystusa Króla”. Po Eucharystii, której po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego, przewodniczyć będzie bp Stanisław Jamrozek, odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „Obrona prawa Bożego a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej”. Wezmą w niej udział: abp Andrzej Dzięga jako moderator oraz dr hab. Marek Dobrowolski (KUL), dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL), adwokat Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris) oraz dr hab. Aleksander Stępkowski (UW). Na zakończenie uczestniczy spotkania wezmą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w bazylice. Foto: br. Hieronim Majka CSSp.

19 listopada br. (niedziela), w ostatnim dniu obchodów rocznicy proklamacji „Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, uczestnicy tego spotkania wezmą udział w nabożeństwie do Ducha Świętego, które odbędzie się o 10.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II, a po nim w nabożeństwie Drogi krzyżowej w czasie przejścia do bazyliki Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. O godzinie 12.00, po modlitwie „Anioł Pański”, nastąpi odnowienie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” i Eucharystia, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Dostępna do tej pory dla android aplikacja mobilna: Faustyna.pl jest gotowa także dla iOS. Można je pobrać ze strony poprzez link lub bezpośrednio odpowiednio w sklepie App Store pod hasłem Faustyna.pl lub w Google Play pod tym samym tytułem. Ta aplikacja przygotowana w 7 językach,  ułatwia korzystanie z najważniejszych treści na stronie: www.faustyna.pl. Chodzi przede wszystkim o szybki dostęp do transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, informacje o tej „stolicy kultu Miłosierdzia Bożego”, wiadomości dla pielgrzymów, aktualności (zapowiedzi i relacje fotograficzne z najważniejszych wydarzeń), przesłanie z „Dzienniczka” na każdy dzień, a także o łatwy dostęp do istotnych treści związanych z orędziem Bożego Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną oraz dziełem „Koronki za konających”.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

 

Na stronie Archidiecezji Krakowskiej można zobaczyć materiał filmowy – reportaż – z uroczystości poświęcenia tablicy, upamiętniającej druk pierwszych obrazków Jezusa Miłosiernego i pobyt św. Siostry Faustyny w wydawnictwie Józefa Cebulskiego. W uroczystości, organizowanej z okazji 80. rocznicy tamtych wydarzeń, wzięli udział: abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, bp Jan Zając, przedstawiciele władz miasta Krakowa z wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem, gospodarze kolegiaty z proboszczem ks. prof. Tadeuszem Panusiem, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk oraz czciciele Bożego Miłosierdzia i św. Siostry Faustyny.

Film przygotowały: Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska – Archidiecezja Krakowska.

Zdjęcia na stronie: www.faustyna.pl w Galerii.

W związku z remontem katedry opolskiej diecezjalne katolickie radio Doxa od poniedziałku do soboty transmituje poranną Mszę św. o godzinie 6.30 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Przez trzy miesiące słuchacze radia Doxa łączyć się będą w modlitwie z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz internautami na stronie: faustyna.pl, odbierającymi transmisję on-line. Niech ten czas wspólnej modlitwy przyniesie błogosławione owoce dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata.

 

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.