Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Kaplica Wieczystej Adoracji

IMG_5934Obok bazyliki znajduje się Kaplica Wie czystej Adoracji, zbudowana według projektu Witolda Cęckiewicza. Przypomina rotundę z przeszklonymi od góry do dołu oknami witrażowymi z elementami kwiatowymi. W centralnym miejscu ustawiony jest ołtarz w kształcie płonącego ognia, w którym jest umieszczona monstrancja.

Nad nią płonie wieczysta lampka z ogniem Miłosierdzia, który zapalił Ojciec Święty Jan Paweł II (16 grudnia 2003 roku) na znak rozchodzącego się z tego miejsca na cały świat orędzia o Bożym miłosierdziu. Kaplica została poświęcona przez kard. Franciszka IMG_3049Macharskiego w święto Miłosierdzia 2004 roku i wówczas rozpoczęła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rok później (3 kwietnia 2005 roku) spełniło się pragnienie Ojca Świętego Jana Pawła II związane z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu w tym Sanktuarium. W liście przygotowanym z tej okazji,  tuż przed śmiercią, więc jakby w testamencie, napisał: Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak jak eucharystyczna obecność Pana nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.

IMG_3031Od tamtej pory łagiewnickie Sanktuarium otwarte jest nieustanne, gdyż w dzień i w nocy pielgrzymi z Krakowa, całej Polski, a nawet z innych krajów modlą się przed Najświętszym Sakramentem wypraszając miłosierdzie Boże dla siebie, Kościoła świętego, naszej Ojczyzny i całego świata.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM