Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Nocne czuwanie sióstr w łagiewnickim Sanktuarium

Noc z 14 na 15 października br. siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spędzą na modlitwie, tym razem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W roku wielu rocznic związanych z kultem Matki Bożej, zwłaszcza 100. rocznicy objawień fatimskich, tematem czuwania będą słowa: „Czego sobie Pani życzy?”. Chcemy spędzić tę noc – pisze s. Anna Maria – na wsłuchiwaniu się w pragnienia Maryi, jakie ma wobec nas, naszego Zgromadzenia i wraz z Nią dziękować Bogu za wszystkie dary i łaski, jakimi napełnia codziennie nasze serca, wspólnoty, podopiecznych. Będziemy też prosić o dar otwartego serca, abyśmy mogły usłyszeć  zaproszenie do nieustannego nawracania się.