Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Plan

Rozbudowa Sanktuarium

Dalszą rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W planach jest budowa obiektu przeznaczonego dla pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia oraz na multimedialne muzeum św. Siostry Faustyny, zaplecze dla prac naukowych: bibliotekę, archiwum czy dokumentację kultu Miłosierdzia Bożego.

Animacja 3D z planem rozbudowy Sanktuaruim – etap I

Animacja 3D z planem rozbudowy Sanktuaruim – etap II

 

CZEGO BRAKUJE W ŁAGIEWNIKACH?

Sanktuarium w Łagiewnikach – to miejsce znane dosłownie na wszystkich kontynentach, co roku przybywają tutaj pielgrzymi z ponad 80 krajów świata. Pod każdą literą alfabetu można by umieścić nazwy kilku państw, a różnokolorowe twarze i często oryginalne ubiory (jak choćby hinduskie sari, japońskie kimona czy indiańskie pióropusze) świadczą, że miejsce to jest szczególne dla każdego bez względu na pochodzenie czy język. Prawie każdego dnia w Łagiewnikach usłyszeć można słowa: mercy, Barmherzigkeit, milosrdenstvo, misericordia, милосердие, rahamim…

I chyba nikt się temu nie dziwi, gdyż Łagiewniki to stolicą – stolica kultu Miłosierdzia Bożego, z której wyszło orędzie przekazane przez Chrystusa Siostrze Faustynie; to duchowe centrum czcicieli Boga bogatego w miłosierdzie; to miejsce spoczynku relikwii jednej z największych Świętych w historii Kościoła; to miejsce, do którego pielgrzymują papieże, kardynałowie, biskupi i kapłani-duszpasterze wraz z wiernymi, by zaczerpnąć łask u źródła i umocnić swą nadzieję.

Co już jest w Łagiewnikach?

Odwiedzając krakowskie Łagiewniki, pielgrzymi znajdą tutaj to, co potrzebne jest człowiekowi szukającemu wyciszenia i osobistego kontaktu z Bogiem. Jest to bowiem – jak powiedział Jan Paweł II – miejsce uprzywilejowane, wybrane przez Boga, gdzie ludzie doświadczają Jego żywej obecności i łaski. Dlatego też wszyscy pielgrzymi chcą być w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego, ucałować relikwie św. Siostry Faustyny. Chcą uczestniczyć w Liturgii Mszy świętej, skorzystać z sakramentu pojednania, a gdy czas pozwala – pozostać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Tu przy relikwiach Apostołki Bożego Miłosierdzia dokonuje się duchowa wymiana między niebem a ziemią. Jej wstawiennictwu pielgrzymi z ufnością polecają swe prośby, związane z wielkimi i małymi sprawami codzienności, a w zamian otrzymują łaski nadprzyrodzone i doczesne dobrodziejstwa. Nieraz są to prawdziwe cuda.

O tym, kim była Siostra Faustyna i na czym polega jej misja, pielgrzymi dowiadują się z publikacji Wydawnictwa „Misericordia”, kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”, strony: www.faustyna.pl oraz podczas prelekcji głoszonych pielgrzymom. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia starają się dzielić tym darem Boga dla naszych czasów, jakim jest życie i misja św. Siostry Faustyny, na różne sposoby, także poprzez formację apostołów Bożego Miłosierdzia w stowarzyszeniu „Faustinum”. Jest to jedyna wspólnota w Kościele prowadząca w kilku językach programową formację w duchu św. Siostry Faustyny.

Niezwykle ważnym rysem tego Sanktuarium jest również modlitwa o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie o duchową przemianę i łaski nawrócenia dla grzeszników, gdyż za nich całe swoje życie złożyła w ofierze św. Faustyna. W sposób szczególny pielęgnowane są tu nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego. Dlatego tak wielu pielgrzymów chce uczestniczyć w codziennej modlitwie Godziny Miłosierdzia (15:00) i odmawianej po niej Koronce do Miłosierdzia Bożego, a na święto Miłosierdzia zjeżdżają się tłumy z Polski i ze świata.

W Kościele Rektoralnym sprawowaniu liturgii w obcych językach służą kaplice w dolnej części bazyliki ufundowane przez lokalne Kościoły na Węgrzech, we Włoszech, na Słowacji, w Polsce i na Ukrainie. Przez 24 godziny na dobę w Kaplicy Wieczystej Adoracji czeka Jezus w Najświętszym Sakramencie, by utrudzonych pielgrzymów słuchać i obdarzać ich swymi łaskami. Do dyspozycji pielgrzymów jest również Aula Jana Pawła II, wieża widokowa i zaplecze socjalne w Domu Duszpasterskim: miejsca hotelowe, restauracja i kawiarnia oraz pasaż handlowy.

Czego jeszcze brakuje?

Wydawać by się mogło, że to wystarczy, a jednak jest to ciągle za mało w stosunku do potrzeb pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy w tym miejscu chcą przebywać, modlić się, odprawiać dni skupienia i re- kolekcje, odpocząć w klimacie sacrum. Nierzadko chcą zostać w Sanktuarium kilka dni, by zaprzyjaźnić się z tą Świętą od szarych i monotonnych dni, by tą atmosferą naładować swój wewnętrzny akumulator. U samego Źródła jest miejsce dla każdego, ale nie wszystkie potrzeby pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia mogą być zaspokojone. Brakuje przede wszystkim zaplecza lokalowego, by udostępniać całe bogactwo duchowości i misji św. Siostry Faustyny. Dlatego Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia planuje dalszą rozbudowę Sanktuarium.

Zaprojektowany nowy kompleks budynków mieści w sobie sale konferencyjne dla pielgrzymów, w których odbywać się będą także okolicznościowe zjazdy, naukowe sympozja, narodowe i międzynarodowe kongresy poświęcone Bożemu Miłosierdziu oraz inne spotkania dla grup zorganizowanych. Planowany jest także dom rekolekcyjny dla wszystkich, którzy pragną zgłębiać duchowość i misję św. Siostry Faustyny pozostając w tym szczególnym miejscu w jej duchowej obecności oraz zaplecze lokalowe dla formacji apostołów Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez stowarzyszenie „Faustinum”. Projekt uwzględnia także przestrzeń dla multimedialnego muzeum, w którym pamiątki, całe dzieje Sekretarki Bożego Miłosierdzia i oddziaływanie przekazanego przez nią orędzia Miłosierdzia na życie Kościoła, staną się żywe i dostępne dla każdego. Część eksponatów dla muzeum zdeponowana jest obecnie w domu zakonnym Zgromadzenia, ale ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń, nie jest udostępniana pielgrzymom. W nowym obiekcie będzie także miejsce dla biblioteki, archiwum, pracowni bibliograficznej i dokumentacji kultu Miłosierdzia – konieczna baza do badań naukowych nad dziedzictwem i spuścizną św. Siostry Faustyny oraz tajemnicą miłosierdzia Bożego. Na pomieszczenia czeka też Wydawnictwo Misericordia, wspierające swoimi publikacjami w wielu językach rozwój orędzia Miłosierdzia na całym świecie poprzez wydawnictwa książkowe, kasety, płyty CD i DVD, obrazy i inne materiały służące dziełu Siostry Faustyny, oraz redakcja kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”.

Czy to możliwe?

To oczywiste, że planowana rozbudowa Sanktuarium przerasta siły i możliwości samego Zgromadzenia. Ale podobnie jak w przypadku budowy bazyliki w łagiewnickim Sanktuarium – siostry liczą na współudział ludzi dobrej woli, którzy chcą w tym miejscu mieć swoją cegiełkę i udział w misji szerzenia światu orędzia Miłosierdzia. Odwdzięczają się modlitwą, polecając wszystkich ofiarodawców Bożemu Miłosierdziu.

s. M. Koleta Fronckowiak ZMBM

——————————–
Artykuł w: „Orędzie Miłosierdzia” 72 (2009), s. 8-9.