Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Zgłoszenie pielgrzymki

Prelekcja

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia służą pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium dzieląc się darem orędzia Miłosierdzia, które Bóg przekazał przez św. Siostrę Faustynę oraz przekazują informacje związane z historią i życiem tego świętego miejsca. Prelekcje głoszone są w języku polskim i językach obcych.

Godziny głoszenia prelekcji dla grup pielgrzymkowych należy uzgodnić wcześniej telefonicznie, e-mailem lub wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić grupę na furcie klasztornej lub w punkcie informacyjnym.

Uwaga! Po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oprowadzają wyłącznie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W poniedziałki do godziny 12:00 odbywa się sprzątanie w kaplicy i nie ma możliwości podejścia do ołtarza z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny.

W CELU ZGŁOSZENIA GRUPY PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA

 

MOŻLIWOŚĆ KONCELEBRY I UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

 

MOŻLIWOŚĆ ODPRAWIENIA MSZY ŚW. DLA GRUPY Z KAPŁANEM

 

PRELEKCJE O ŚW. FAUSTYNIE I ORĘDZIU MIŁOSIERDZIA

 

KONTAKT