Jezu Ufam Tobie
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kraków-Łagiewniki
Zjazd przełożeński w Krakowie-Łagiewnikach

Wieczorem 12 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie zjazd formacyjny przełożonych, asystentek i mistrzyń wszystkich etapów formacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zjazd zakończy się nocnym czuwaniem z 14/15 października.