Aktualności

W dniu 8 listopada br., włączając się w akcję ” Szkoła do hymnu”, dzieci z przedszkola Loretto, zaśpiewają o godzinie 11.11 hymn narodowy „dla uczczenia bohaterstwa naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy” (list MEN). Jest to odpowiedź na apel Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży zapraszających szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję, która jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”. W ubiegłym roku (jak czytamy w liście MEN) uczestniczyli w niej uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

 

10 listopada o godz. 10.30 zapraszamy dzieci przedszkolne z rodzicami do kościoła parafialnego pw. św. Teresy.  W czasie Mszy św. dla przypomnienia i uczczenia świętych zwłaszcza tych, których relikwie znajdują się w tejże świątyni, dzieci będą przebrane w odpowiednie stroje.

W listopadzie w szczególny sposób cały Kościół zanosi modlitwy za wszystkich, którzy poprzedzili nas do wieczności, a potrzebują jeszcze naszego orędownictwa u Boga, aby dojść do pełni zbawienia. Jezus powiedział do św. Faustyny:” Wstępuj często do czyśćca, bo tam cię potrzebują.” (Dz. 1738)

W kaplicy sióstr modlitwa różańcowa z wypominkami za naszych zmarłych ma miejsce w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele i uroczystości o godz. 15.20.