Aktualności

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w dni powszednie o godz. 17.30, natomiast w niedziele o godz. 15.20.

Wraz z całym Kościołem siostry Matki Bożej Miłosierdzia podejmują codzienną modlitwę o ustanie trwającej pandemi koronawirusa. W godzinie miłosierdzia, a także trwając na modlitwie różańcowej, adoracji i przez śpiew suplikacji polecają rządzących w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, służbę zdrowia, chorych i wszystkich zaangażowanych w walkę z tą epidemią, spieszących z pomocą potrzebującym, a także zmarłych. „Wiedz, córko Moja, że serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła: zbawcza i uświęcająca…  Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają…Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje.” (Dz.1777)

 

22 każdego miesiąca o godzinie 18.00 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia sprawowana jest Msza święta ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji próśb i podziękowań, zgłaszanych drogą telefoniczną, mailową, internetową, a także w intencjach wszystkich uczestników Eucharystii. Przed Mszą świętą o godzinie 17.30 ma miejsce nabożeństwo oraz jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Bezpośrednio po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. s. Faustyny.