Wiadomości

 

 

 

 

 

Od początku września 2018 r. od poniedziałku do piątku w kaplicy klasztornej sióstr trwa adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 14:50 do 17:00.

Zakończeniem modlitwy jest nabożeństwo o godz. 17:00.

Zapraszamy do wspólnego trwania w ciszy przy Miłosiernym Zbawicielu.

Pani Kamila Maria Olszewska urodziła się 1 września 1918 roku. W 1931 roku przybyła do Walendowa. Miała wtedy 14 lat. Została przyjęta do Domu Miłosierdzia, który prowadziły siostry, i przy siostrach pozostała do dzisiaj.

W czasie wojny nie opuściła Walendowa i chociaż panowały bardzo trudne warunki z powodu wojny, p. Kamila wspomina, że była bardzo zadowolona z pobytu u sióstr.

Wychowawczynią p. Kamili była s. Norberta, w której wychowanka widziała dobrą matkę. Pani Kamila pracowała w polu, pomagała przy budowie kaplicy klasztornej. Była również pomocą s. Norberty. W ziemie haftowała. Od 15 roku życia śpiewała w chórze w kaplicy sióstr w Walendowie.

Po wojnie pomagała s. Amacie przy bielankach oraz w prowadzeniu przedszkola. Na pytanie: jak wspomina swój pobyt w Walendowie, odpowiada, że jest bardzo zadowolona, bo tu ma kościół i wszystko, nic jej do szczęścia nie jest potrzebne. Tu ma całą rodzinę. Bardzo dziękuje Panu Bogu za pobyt w Walendowie.

Z okazji setnych urodzin p. Kamili wspólnota sióstr w Walendowie
zaprasza na uroczystą Mszę św. w intencji Jubilatki
1 września br. w kaplicy klasztornej o godzinie 11.00.

Otoczmy p. Kamilę serdeczną modlitwą!

 

 

Wyjątkowo
w najbliższą środę i czwartek
(1 i 2 sierpnia) Msza św. o godz. 8.00

15-lecie DPS w Warszawie Grochowie (7)29 kwietnia 2016 r. nasze siostry ze wspólnoty w Warszawie-Grochowie świętowały 15-lecie poświęcenia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. św. Józefa. Uroczystość zbiegła się z 16. rocznicą kanonizacji (30 kwietnia 2000 r.) św. Siostry Faustyny, która to podczas swojego pobytu w domu Zgromadzenia na Grochowie służyła mieszkankom Domu. W tym dniu siostry gościły w klasztorze wiele osób czynnie zaangażowanych w posługę Placówki. Radość była tym większa ze względu na obecność Małżonki Prezydenta Andrzeja Dudy: Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Wizytę rozpoczęła Msza św. celebrowana przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ekscelencję abp Henryka Hosera. W swojej homilii celebrans nawiązał do postaci św. Katarzyny ze Sieny i św. Siostry Faustyny porównując ich ogromny wpływ na życie Kościoła. Ciekawą rzeczą jest to, że obie święte zmarły w wieku 33 lat. Ksiądz Arcybiskup wyraził osobiste przekonanie o tym, że św. Faustyna, podobnie jak patronka dnia, otrzyma tytuł Doktora Kościoła. W wygłoszonym słowie nawiązał do epizodu z życia świętej Faustyny podczas jej pobytu w domu Zgromadzenia w Warszawie przy ulicy Żytniej (czytaj fragment Dzienniczka) konkludując, że nie ma szczęścia poza Panem Jezusem; jak nie ma go w sercu, to nie ma szczęścia.

Po uroczystej Liturgii, w której licznie wzięły udział osoby świeckie zaangażowane w posługę sióstr, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz zaproszeni goście, Małżonka Prezydenta w towarzystwie abp Hosera spotkała się z mieszkankami DPS (obecnie ok. 100 kobiet), z których najstarsza ma już 101 lat.

Następnie odbył się przygotowany przez wychowanki Zgromadzenia z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu spektakl na podstawie dramatu Romana Brandstaettera opartego na biografii Rembrandta: „Powrót syna marnotrawnego”.

Po przedstawieniu Pierwsza Dama spotkała się z dziewczętami. W radosnej i ciepłej atmosferze wychowanki dzieliły się z Małżonką Prezydenta swoimi przeżyciami. Miały również możliwość usłyszeć odpowiedź na interesujące je pytania.

Na zakończenie pobytu Pani Agata Kornhauser-Duda złożyła pamiątkowy wpis do księgi Placówki: Z wyrazami głębokiego szacunku za niezwykłe zaangażowanie w opiekę nad osobami starszymi dla wszystkich Sióstr, Pracowników i Wolontariuszy oraz z życzeniami wszelkiej pomyślności dla przemiłych Mieszkanek, po czym wyjechała, natomiast pozostali goście udali się na agapę.

Święto Miłosierdzia 2016 gotoweGorąco zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach w naszej kaplicy klasztornej w dniu Święta Miłosierdzia, które w tym roku przypada 3 kwietnia – podobnie jak 11 lat temu, kiedy w wigilię tego Święta (2 kwietnia 2005 r.) odszedł do domu Ojca wielki czciciel Miłosierdzia Bożego, papież Jan Paweł II. Niejednokrotnie Jezus mówił s. Faustynie o swoim wielkim pragnieniu ustanowienia tego Święta:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Więcej informacji na temat łask, które czekają na nas w ten dzień, oraz warunki ich uzyskania można przeczytać TUTAJ.

Zanurzmy się więc w zdrojach Bożych darów przygotowanych nam na ten dzień. Z ufnością powierzmy Miłosiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy, naszych bliskich i całego świata.

Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego: 800 i 1030

O 1500 w Godzinie Miłosierdzia dla całego świata pochylimy się nad Tajemnicą Miłosierdzia Boga w momencie konania Chrystusa na krzyżu. Godziną Miłosierdzia rozpoczniemy także godzinną adorację, którą poprowadzą siostry.

s. M. Matea - wwwS. Matea, Pelagia Słowińska, urodziła się 4 grudnia 1927 roku w Stanisławicach (powiat Kozienice). Córka Franciszka i Marianny (z domu: Oczkowska). Została ochrzczona następnego dnia po urodzeniu. Bierzmowanie przyjęła 15 sierpnia 1939 roku – w wieku niecałych 12 – z rąk bp Piotra Gołębiowskiego (którego proces beatyfikacyjny prowadzi obecnie diecezja radomska). Do czasu wstąpienia do Zgromadzenia ukończyła szkołę podstawową. Zgromadzenie poznała przez spotkaną w Częstochowie jedną z naszych sióstr. W Wigilię wspomnienia Matki Bożej Śnieżnej w wieku 20 lat (4 sierpnia 1947 roku) została przyjęta do postulatu w Częstochowie. Nowicjat rozpoczęła 29 kwietnia 1948 roku pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. W tym czasie przebywała w domach zakonnych w Krakowie i Wrocławiu, gdzie pomagała w pracy wychowawczej. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Krakowie 24 kwietnia 1950 roku. Po nich wróciła do Wrocławia, aby w dalszym ciągu służyć swoją pomocą w pracy wychowawczej nad podopiecznymi sióstr. Następnie pojechała do Krakowa. Tam uczęszczała do szkoły ogólnokształcącej. Kolejny rok spędziła we wspólnocie w Derdach, gdzie zastępowała s. Janinę, która pojechała na probację. 5 lutego 1955 roku siostra wyjechała do Krakowa, aby przygotować się do złożenia ślubów wieczystych. W latach 1956/1957 przebywała w Warszawie w domu generalnym ze względu na kurs pielęgniarski, aby po jego ukończeniu wyjechać do Krakowa i tam podjąć posługę przy chorych. W latach 1962/1963 z powrotem przyjechała do Warszawy na ul. Żytnią i podjęła kurs prawa zakonnego. Po jego ukończeniu wróciła do Krakowa, by dalej kontynuować posługę przy chorych, a od 1964 roku przez pięć lat była asystentką tego domu. 20 września 1969 roku wyjechała do Wrocławia. Tam również posługiwała jako pielęgniarka w Zakładzie przez kolejnych 6 lat. 20 września 1975 roku wyjechała do Częstochowy, a 6 listopada 1984 roku do Warszawy na ul. Hetmańską, gdzie opiekowała się ciężko chorą s. Jolantą. 19 listopada 1988 roku po raz ostatni zmieniła placówkę: przyjechała do Walendowa. Tu służyła pomocą pielęgniarską podopiecznym Domu Pomocy Społecznej oraz siostrom.

Siostra Matea ciężko chorowała od 2006 roku na nowotwór, a od 2 lat nie wychodziła już z pokoju. Przez całe swoje życia odznaczała się silnym charakterem, co było szczególnie widoczne w zmaganiach z chorobą. Ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne i bolesne. Przeżywała je z żywą wiarą. Cały czas modliła się, a za wszelką okazaną jej pomoc okazywała szczerą wdzięczność. Siostra po długim cierpieniu zmarła w szpitalu 7 marca 2016 roku o godzinie 2015.s. Matea

Na swojej karcie z informacjami o miejscach pobytu w Zgromadzeniu 5 marca 1997 roku tak zapisała: Oto sługa nieużyteczny co mu kazano jak umiał tak wykonał, a teraz sam potrzebuje pomocy. Poniżej złożyła podpis: Siostra Matea                             

 

modlitwa w drodze

Od Środy Popielcowej przez cały Wielki Post siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia towarzyszyć będą wszystkim, którzy korzystają z „Modlitwy w drodze”. Rozważania do słowa Bożego z każdego dnia (czytane przez lektorów) oraz konferencje w formie tekstowej i dźwiękowej są dostępne na stronie: www.modlitwawdrodze.pl. Aplikację można pobrać na tablety i smartfony.

podziękowanie

 

 

24 XII (czwartek) Pasterka – godz. 2400

25 XII (piątek) Uroczystość Bożego Narodzenia – godz. 800 i 1030

26 XII (sobota) Święto św. Szczepana – godz. 800 i 1030

27 XII (Niedziela) Święto Świętej Rodziny – godz. 800 i 1030

28 XII (poniedziałek) Święto św. Młodzianków – godz. 630

29 – 31 XII – godz. 630

31 XII (czwartek) Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku – godz. 2400

1 I 2016 r. (piątek) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – godz. 800 i 1030

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

SONY DSC

Dnia 1 listopada b.r., w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 153. rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w naszej walendowskiej wspólnocie 4 kandydatki rozpoczęły okres formacji w postulacie, a jedna w aspiranturze.

Niech wstawiennictwo świętych, którzy wyprzedzili nas do Niebieskiej Ojczyzny, towarzyszy naszym siostrom w ich własnej drodze do świętości.