Wiadomości


Za każde wsparcie modlitewne i materialne składamy serdeczne „Bóg zapłać”

Wielkanoc - kartka

Ze względu na trwający remont kaplicy
tegoroczna Liturgia Triduum Paschalnego nie będzie sprawowana.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbędzie się o godzinie 10:00 i 11:00.
W tym czasie będzie możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty i pojednania.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze święte o godz. 8.00 i 10.30.
Godzina Miłosierdzia z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia rozpocznie się w Wielki Piątek o godz. 15.00.

Wspólnota Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i wspierającym nas osobom, dzięki którym w ciągu ostatnich miesięcy w kaplicy zostały wymienione okna, drzwi oraz oświetlenie. W najbliższym czasie rozpoczniemy malowanie całej kaplicy.

Wszystkim, którzy chcieliby wspomóc nas w tym dziele, składamy serdeczne Bóg zapłać oraz zapewniamy o naszej siostrzanej, codziennej pamięci w modlitwie.

 

 

 

 

 

 

Od początku września 2018 r. od poniedziałku do piątku w kaplicy klasztornej sióstr trwa adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 14:50 do 17:00.

Zakończeniem modlitwy jest nabożeństwo o godz. 17:00.

Zapraszamy do wspólnego trwania w ciszy przy Miłosiernym Zbawicielu.

Pani Kamila Maria Olszewska urodziła się 1 września 1918 roku. W 1931 roku przybyła do Walendowa. Miała wtedy 14 lat. Została przyjęta do Domu Miłosierdzia, który prowadziły siostry, i przy siostrach pozostała do dzisiaj.

W czasie wojny nie opuściła Walendowa i chociaż panowały bardzo trudne warunki z powodu wojny, p. Kamila wspomina, że była bardzo zadowolona z pobytu u sióstr.

Wychowawczynią p. Kamili była s. Norberta, w której wychowanka widziała dobrą matkę. Pani Kamila pracowała w polu, pomagała przy budowie kaplicy klasztornej. Była również pomocą s. Norberty. W ziemie haftowała. Od 15 roku życia śpiewała w chórze w kaplicy sióstr w Walendowie.

Po wojnie pomagała s. Amacie przy bielankach oraz w prowadzeniu przedszkola. Na pytanie: jak wspomina swój pobyt w Walendowie, odpowiada, że jest bardzo zadowolona, bo tu ma kościół i wszystko, nic jej do szczęścia nie jest potrzebne. Tu ma całą rodzinę. Bardzo dziękuje Panu Bogu za pobyt w Walendowie.

Z okazji setnych urodzin p. Kamili wspólnota sióstr w Walendowie
zaprasza na uroczystą Mszę św. w intencji Jubilatki
1 września br. w kaplicy klasztornej o godzinie 11.00.

Otoczmy p. Kamilę serdeczną modlitwą!

 

 

Wyjątkowo
w najbliższą środę i czwartek
(1 i 2 sierpnia) Msza św. o godz. 8.00

15-lecie DPS w Warszawie Grochowie (7)29 kwietnia 2016 r. nasze siostry ze wspólnoty w Warszawie-Grochowie świętowały 15-lecie poświęcenia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. św. Józefa. Uroczystość zbiegła się z 16. rocznicą kanonizacji (30 kwietnia 2000 r.) św. Siostry Faustyny, która to podczas swojego pobytu w domu Zgromadzenia na Grochowie służyła mieszkankom Domu. W tym dniu siostry gościły w klasztorze wiele osób czynnie zaangażowanych w posługę Placówki. Radość była tym większa ze względu na obecność Małżonki Prezydenta Andrzeja Dudy: Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Wizytę rozpoczęła Msza św. celebrowana przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ekscelencję abp Henryka Hosera. W swojej homilii celebrans nawiązał do postaci św. Katarzyny ze Sieny i św. Siostry Faustyny porównując ich ogromny wpływ na życie Kościoła. Ciekawą rzeczą jest to, że obie święte zmarły w wieku 33 lat. Ksiądz Arcybiskup wyraził osobiste przekonanie o tym, że św. Faustyna, podobnie jak patronka dnia, otrzyma tytuł Doktora Kościoła. W wygłoszonym słowie nawiązał do epizodu z życia świętej Faustyny podczas jej pobytu w domu Zgromadzenia w Warszawie przy ulicy Żytniej (czytaj fragment Dzienniczka) konkludując, że nie ma szczęścia poza Panem Jezusem; jak nie ma go w sercu, to nie ma szczęścia.

Po uroczystej Liturgii, w której licznie wzięły udział osoby świeckie zaangażowane w posługę sióstr, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz zaproszeni goście, Małżonka Prezydenta w towarzystwie abp Hosera spotkała się z mieszkankami DPS (obecnie ok. 100 kobiet), z których najstarsza ma już 101 lat.

Następnie odbył się przygotowany przez wychowanki Zgromadzenia z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu spektakl na podstawie dramatu Romana Brandstaettera opartego na biografii Rembrandta: „Powrót syna marnotrawnego”.

Po przedstawieniu Pierwsza Dama spotkała się z dziewczętami. W radosnej i ciepłej atmosferze wychowanki dzieliły się z Małżonką Prezydenta swoimi przeżyciami. Miały również możliwość usłyszeć odpowiedź na interesujące je pytania.

Na zakończenie pobytu Pani Agata Kornhauser-Duda złożyła pamiątkowy wpis do księgi Placówki: Z wyrazami głębokiego szacunku za niezwykłe zaangażowanie w opiekę nad osobami starszymi dla wszystkich Sióstr, Pracowników i Wolontariuszy oraz z życzeniami wszelkiej pomyślności dla przemiłych Mieszkanek, po czym wyjechała, natomiast pozostali goście udali się na agapę.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach w naszej kaplicy klasztornej w dniu Święta Miłosierdzia, które w tym roku przypada 28 kwietnia. Niejednokrotnie Jezus mówił s. Faustynie o swoim wielkim pragnieniu ustanowienia tego Święta:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Więcej informacji na temat łask, które czekają na nas w ten dzień, oraz warunki ich uzyskania można przeczytać TUTAJ.

Zanurzmy się więc w zdrojach Bożych darów przygotowanych nam na ten dzień. Z ufnością powierzmy Miłosiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy, naszych bliskich i całego świata.

Msze św. w tym dniu wg porządku niedzielnego: 800 i 1030

O 1500 w Godzinie Miłosierdzia dla całego świata pochylimy się nad Tajemnicą Miłosierdzia Boga w momencie konania Chrystusa na krzyżu. Godziną Miłosierdzia rozpoczniemy także godzinną adorację, którą poprowadzą siostry.

s. M. Matea - wwwS. Matea, Pelagia Słowińska, urodziła się 4 grudnia 1927 roku w Stanisławicach (powiat Kozienice). Córka Franciszka i Marianny (z domu: Oczkowska). Została ochrzczona następnego dnia po urodzeniu. Bierzmowanie przyjęła 15 sierpnia 1939 roku – w wieku niecałych 12 – z rąk bp Piotra Gołębiowskiego (którego proces beatyfikacyjny prowadzi obecnie diecezja radomska). Do czasu wstąpienia do Zgromadzenia ukończyła szkołę podstawową. Zgromadzenie poznała przez spotkaną w Częstochowie jedną z naszych sióstr. W Wigilię wspomnienia Matki Bożej Śnieżnej w wieku 20 lat (4 sierpnia 1947 roku) została przyjęta do postulatu w Częstochowie. Nowicjat rozpoczęła 29 kwietnia 1948 roku pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. W tym czasie przebywała w domach zakonnych w Krakowie i Wrocławiu, gdzie pomagała w pracy wychowawczej. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Krakowie 24 kwietnia 1950 roku. Po nich wróciła do Wrocławia, aby w dalszym ciągu służyć swoją pomocą w pracy wychowawczej nad podopiecznymi sióstr. Następnie pojechała do Krakowa. Tam uczęszczała do szkoły ogólnokształcącej. Kolejny rok spędziła we wspólnocie w Derdach, gdzie zastępowała s. Janinę, która pojechała na probację. 5 lutego 1955 roku siostra wyjechała do Krakowa, aby przygotować się do złożenia ślubów wieczystych. W latach 1956/1957 przebywała w Warszawie w domu generalnym ze względu na kurs pielęgniarski, aby po jego ukończeniu wyjechać do Krakowa i tam podjąć posługę przy chorych. W latach 1962/1963 z powrotem przyjechała do Warszawy na ul. Żytnią i podjęła kurs prawa zakonnego. Po jego ukończeniu wróciła do Krakowa, by dalej kontynuować posługę przy chorych, a od 1964 roku przez pięć lat była asystentką tego domu. 20 września 1969 roku wyjechała do Wrocławia. Tam również posługiwała jako pielęgniarka w Zakładzie przez kolejnych 6 lat. 20 września 1975 roku wyjechała do Częstochowy, a 6 listopada 1984 roku do Warszawy na ul. Hetmańską, gdzie opiekowała się ciężko chorą s. Jolantą. 19 listopada 1988 roku po raz ostatni zmieniła placówkę: przyjechała do Walendowa. Tu służyła pomocą pielęgniarską podopiecznym Domu Pomocy Społecznej oraz siostrom.

Siostra Matea ciężko chorowała od 2006 roku na nowotwór, a od 2 lat nie wychodziła już z pokoju. Przez całe swoje życia odznaczała się silnym charakterem, co było szczególnie widoczne w zmaganiach z chorobą. Ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne i bolesne. Przeżywała je z żywą wiarą. Cały czas modliła się, a za wszelką okazaną jej pomoc okazywała szczerą wdzięczność. Siostra po długim cierpieniu zmarła w szpitalu 7 marca 2016 roku o godzinie 2015.s. Matea

Na swojej karcie z informacjami o miejscach pobytu w Zgromadzeniu 5 marca 1997 roku tak zapisała: Oto sługa nieużyteczny co mu kazano jak umiał tak wykonał, a teraz sam potrzebuje pomocy. Poniżej złożyła podpis: Siostra Matea                             

 

modlitwa w drodze

Od Środy Popielcowej przez cały Wielki Post siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia towarzyszyć będą wszystkim, którzy korzystają z „Modlitwy w drodze”. Rozważania do słowa Bożego z każdego dnia (czytane przez lektorów) oraz konferencje w formie tekstowej i dźwiękowej są dostępne na stronie: www.modlitwawdrodze.pl. Aplikację można pobrać na tablety i smartfony.

podziękowanie

 

 

24 XII (czwartek) Pasterka – godz. 2400

25 XII (piątek) Uroczystość Bożego Narodzenia – godz. 800 i 1030

26 XII (sobota) Święto św. Szczepana – godz. 800 i 1030

27 XII (Niedziela) Święto Świętej Rodziny – godz. 800 i 1030

28 XII (poniedziałek) Święto św. Młodzianków – godz. 630

29 – 31 XII – godz. 630

31 XII (czwartek) Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku – godz. 2400

1 I 2016 r. (piątek) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – godz. 800 i 1030

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

SONY DSC

Dnia 1 listopada b.r., w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 153. rocznicę założenia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w naszej walendowskiej wspólnocie 4 kandydatki rozpoczęły okres formacji w postulacie, a jedna w aspiranturze.

Niech wstawiennictwo świętych, którzy wyprzedzili nas do Niebieskiej Ojczyzny, towarzyszy naszym siostrom w ich własnej drodze do świętości.

s. Faustyna - uroczystość

Z okazji Liturgicznej Uroczystości św. Siostry Faustyny, siostry Anastasis i Ewangelista ze wspólnoty w Walendowie, gościły w Sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach, gdzie dzieliły się osobistym świadectwem spotkania z św. Siostrą Faustyną.

Artykuł na ten temat można przeczytać TU.

Obłóczyny 2011 1011 sierpnia br. w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się obłóczyny pięciu postulantek, które swój pierwszy etap formacji przeżywały w walendowskiej wspólnocie. Po dziesięciomiesięcznym okresie pierwszej próby życia zakonnego, otrzymały nowe imię i strój nowicjacki (czarna suknia i biały welon) i w ten sposób rozpoczęły dwuletni nowicjat.

Polećmy Bogu w modliwie te nasze siostry.

Więcej
Galeria zdjęć

Pożegnanie o. Francesco lipiec - 201531 lipca 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 6.30 w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie siostry będą modlić się w intencji o. Francesco Kapu, który tego dnia kończy trzyletnią posługę kapelana w klasztorze.

Ojciec Francesco przygotowuje się do kolejnej misji, jaką podejmuje w duchu swojego Zgromadzenia na Łotwie. Polecamy wszystkie jego intencje oraz ogarniamy modlitwą tych, do których miłosierny Bóg go posyła.

Boże Ciało 2015

26 maja br., w czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). 

W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 8:00.

Msza święta będzie odprawiona w kaplicy klasztornej o godz. 10.00, a po niej wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy, która zakończy się uroczystym błogosławieństwem.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Serce Boże 2015

Tradycyjnie w czerwcu w kościołach w Polsce w czasie wieczornych nabożeństw śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa. Tak jest również w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W Walendowie Nabożeństwo Czerwcowe odprawiane jest codziennie o godzinie 19.00 z poprzedzającą je Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30, a w niedziele i uroczystości o godzinie 17.00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Obrazek - majówkaTradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a także przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W kaplicy sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie:

  • o 18:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiew Litanii
  • w soboty, niedziele i święta śpiew Litanii o godz. 17:00

Wielkanoc - kartka

Święte Triduum Paschalne w naszej Kaplicy:

WIELKI CZWARTEK
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00.
W godz. od 21.00 do 22.00 adoracja wspólna prowadzona przez siostry.

 

WIELKI PIĄTEK
Godzina Miłosierdzia, którą rozpoczyna się Nowenna przed ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA o godz. 15.00.
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W naszej kaplicy będzie całonocna adoracja Pana Jezusa w Grobie.

 

WIELKA SOBOTA
To dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godzina Miłosierdzia i Nowenna przed Świętem Miłosierdzia o godz. 15.00.
Wigilia Paschalna o godz. 19.30 – prosimy o zabranie ze sobą świec.

Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00, 11.00 i 16.30.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze święte o godz. 8.00 i 10.30.
Godzina Miłosierdzia i Nowenna przed Świętem Miłosierdzia o godz. 15.00.

Wielki Post,W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do wspólnej modlitwy:
– w każdy piątek – Droga Krzyżowa o godz. 17.00
– w każdą niedzielę – Gorzkie Żale o godz. 17.00
– codziennie – Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00

Środa Popielcowa1

W najbliższą środę, 10 lutego, przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu w czasie liturgii na znak pokuty kapłan posypuje głowy popiołem (z palm święconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową), mówiąc: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Te słowa przypominają o kruchości ludzkiego życia, o potrzebie wiary w Ewangelię i konieczności nawrócenia, aby osiągnąć życie. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia.

Msze święte w tym dniu w kaplicy klasztornej: o godz. 8.00 i 17.00.

Walendów sierpień 2013 336

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, w którym w sposób szczególny pochyla się nad wydarzeniem ofiarowania Bogu Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa. Jest to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który w 1997 roku ustanowił Jan Paweł II. To również okazja dla wszystkich wiernych do refleksji nad darem i wartością życia, które – tak na przestrzeni wieków jak i dziś – wielu ludzi poświęca wyłącznej służbie Bogu na wzór Maryi składającej Panu w ofierze samą siebie oraz ofiarującej Mu największy Dar – swego Syna, Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata napisał: „Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem”. „Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”. W tym roku, który papież Franciszek ogłosił Rokiem Życia Konsekrowanego, obchodzimy już XIX Dzień Życia Konsekrowanego.

Tegoroczne święto jest szczególną okazją dla sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia do dziękczynienia za dar powołania do życia radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, za otrzymane charyzmaty oraz wszystkie dary i łaski, jakich nieustannie doświadczają. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu!

Boże Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku składamy wszystkim Parafianom, Sąsiadom, Dobrodziejom i Ofiarodawcom życzenia radości, WIELKIEJ RADOŚCI z narodzin Boga! To narodzenie Wyjątkowego Człowieka pociągnęło za sobą rzesze ludzi pragnących spotkania w swoim życiu Boga, poznania Jego miłości, doświadczenia miłosierdzia w przeżywanych cierpieniach, odnalezienia prawdziwego sensu i celu życia. Niech i nas pociągnie jeszcze bliżej do siebie Bóg Wcielony, Bóg Odwieczny, Bóg Miłosierny!

Naszą wspólnotową modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia.

Kochani Rodzice!

Poniżej znajdują się linki i teksty piosenek, które dzieci będą śpiewały na najbliższej Mszy św. – 22 listopada 2015 r. o godzinie 10.30

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału wszystkie dzieci!

 

Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg /x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go /x2
https://www.youtube.com/watch?v=ZqlWEWkKM3A
 

Ofiaruję Tobie, Panie mój,
całe życie me i cały jestem Twój
aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.
https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY
 

Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że
Jezus Panem jest /3x
Że Jezus Chrystus Królem Królów jest
 

Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń
teraz zawsze na wieki. Amen.
Alleluja /x3
Amen.
https://www.youtube.com/watch?v=1AMXHUfq7Yc
 

Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz
Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu.
https://www.youtube.com/watch?v=4FwUk4U4cao

Kocham Cię Jezu
Całym sercem swym/ 2x
Kocham Cię całym, całym, całym sercem swym/2x

scan082

Siostra Maria Urbana, Aldona Trybocka, urodziła się dnia 14 maja 1927 roku we wsi Kisiele, powiat Święciany, województwo wileńskie, w parafii w Kluszczanach.

Jej rodzicami byli: Franciszek i Salomea Maślanik. Sakrament chrztu św. przyjęła 2 tygodnie po urodzeniu, a bierzmowania 26 maja 1957 roku z rąk Księdza Biskupa Archidiecezji Warmińskiej.

Siostra Urbana przed wstąpieniem do Zgromadzenia w czasie II wojny światowej wraz z rodziną została zesłana z Wileńszczyzny do Kazachstanu. Wydarzenia z tego czasu bardzo utkwiły jej w pamięci, często wspominała i opowiadała o tym współsiostrom.

Zgromadzenie poznała przez koleżankę, która podała jej adres. Do postulatu Zgromadzenia została przyjęta 3 lutego 1958 roku. W Krakowie odbyła postulat, a 2 sierpnia 1958 roku została przyjęta do nowicjatu, w którym mistrzynią była matka Konsolata Romańska. W pierwszym roku nowicjatu przebywała w Krakowie, a w drugim w Warszawie na Grochowie. 2 sierpnia 1960 roku w Krakowie złożyła pierwsze śluby, a 15 sierpnia 1965 roku – śluby wieczyste również w Krakowie. Po pierwszych ślubach zakonnych pozostała w Krakowie, gdzie pracowała w gospodarstwie jeden rok, następnie pracowała w kuchni zakładowej u chorych na oddziale III. Od 5 października 1964 roku do 15 marca 1965 roku przebywała w Derdach na trzeciej probacji, a od 8 września 1965 roku do końca swojego życia pracowała w ogrodzie i w polu w Walendowie.

Siostra Urbana w pamięci sióstr pozostała jako osoba cicha, rozmodlona, zapracowana. W czasie spotkań z siostrami odznaczała się dużym poczuciem humoru, pomimo swych dolegliwości chorobowych.

Siostra Urbana być może przeczuwała swoje odejście. Pragnęła odprawić 8-dniowe rekolekcje, które od 4 listopada odbywały się we wspólnocie, s. M. Urbanajednak osłabienie organizmu nie pozwoliło jej w pełni uczestniczyć w konferencjach w kaplicy wraz z siostrami. Z każdym dniem coraz bardziej gasła, aż w końcu 11 listopada, w dniu zakończenia rekolekcji w Godzinie Miłosierdzia Pan powołał ją do siebie.

 

 

Wszystkich ŚwiętychPierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, która w spisanym przez siebie Dzienniczku pod numerem 1333 tak wyraziła własne pragnienie zostania świętą:

Głęboka cisza zalewa mi duszę, ani jedna chmurka nie zasłania mi Słońca, oddaję się całkowicie pod promienie tego Słońca, niech Jego miłość dokona we mnie całkowitej przemiany. Chcę z tych rekolekcji wyjść świętą i pomimo wszystko, to jest pomimo nędzy mojej, chcę zostać świętą i ufam, że miłosierdzie Boże i z takiej nędzy, jaką jestem, może uczynić świętą, bo przecież mam dobrą wolę. Pomimo wszystkich porażek chcę walczyć jak dusza święta i chcę postępować jak dusza święta. Niczym się nie będę zniechęcać, jak się nie zniechęca dusza święta. Chcę żyć i umierać jak dusza święta, wpatrzona w Ciebie, Jezu na krzyżu rozpięty, jako we wzór, jak mam postępować. Szukałam przykładu wokoło siebie i nie znajdowałam dostatecznych, i zauważyłam, jakoby opóźniała się świętość moja; lecz od chwili obecnej utkwiłam wzrok w Ciebie, Chryste, Wodzu mój najlepszy. Ufam, że pobłogosławisz wysiłkom moim.

przyjęcie do postulatu - 15.10.2014

15 października br., w dniu wspomnienia św. Teresy od Jezusa, należącej do grona patronów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu kandydatek z Polski, Czech i Słowacji. Ceremoniom przewodniczyć będzie przełożona generalna m. Petra Kowalczyk, a w uroczystości wezmą udział także siostry ze wspólnoty w Walendowie, gdzie odbywa się formacja postulatu w języku polskim. Postulat w języku słowackim jest prowadzony w domu Zgromadzenia w Koszycach. Po ukończeniu postulatu (10 miesięcy) odbędzie się przyjęcie do nowicjatu.

początek formacji w ZgromadzeniuWrzesień jest miesiącem, kiedy do Zgromadzenia przyjeżdżają kandydatki, które decydują się na rozpoczęcie życia zakonnego. Wstępny etap formacji – postulat – odbywają w naszym walendowskim klasztorze. W tym roku swoją formację rozpoczęły 4 postulantki. Oficjalne przyjęcie ich do Rodziny Zakonnej ZMBM odbędzie się za ok. 2 miesiące.

nabożeństwa różańcoweW październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

W naszej kaplicy nabożeństwa odbywają się
codziennie o godzinie 17.00.