Choć każdy czas i cały świat można uważać
za Jego "świątynię", to jednak są czasy i są miejsca,
które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie
doświadczali Jego obecności i Jego łaski
(Jan Paweł II).