O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże (Dz. 1794).
lang lang lang lang lang lang lang
Jezu Ufam Tobie
Konkurs o świętej Siostrze Faustynie
Aplikacja mobilna faustyna.pl