Archiwum

W dniach 8-12 listopada br. w Krakowie odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej. Weźmie w nim udział ok. 200 touroperatorów i organizatorów turystyki religijnej, biskupi i kapłani oraz koordynatorzy diecezjalni i szefowie fundacji, a wśród nich siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jako partnerzy wydarzenia. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaprezentuje s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. Celem Kongresu była nie tylko wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników, ale przede wszystkim promocja Krakowa i Małopolski na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego. Uczestnicy Kongresu nawiedzą m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Kongres organizuje biuro turystyczne „Ernesto Travel”, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in.: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz.

Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: „Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: „Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną”. Ale rozsądne odpowiedziały: „O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie”. Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on im odpowiedział „Zapewniam was, że was nie znam”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 1-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę (Dz. 1038). Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie (Dz. 1188) – pisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku”. A gdy błagała Jezusa o błogosławieństwo dla Polski, powiedział do niej: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu (Dz. 39), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 980, 1078). Innym razem dodał: Dla ciebie błogosławię światu (Dz.1061). Teraz, gdy ma większe możliwości działania, nie zaprzestała swego wstawiennictwa w Niebie. Niech więc dzisiaj w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego ukazuje współczesnym pokoleniom ten skarb, jakim jest Ojczyzna z całym jej dziedzictwem, i niech wspiera nasz naród we wszystkich wysiłkach na rzecz dobra wspólnego i moralnego odrodzenia Polaków, aby z ufnością zwrócili się do Boga, w którym świat odnajduje pokój, a człowiek szczęście.

11 listopada br., w ramach Polskiego Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka, w kinie Mikro przy ul. Lea 5 w Krakowie odbędzie się pokaz filmu „Oblicze Miłosierdzia”. Jest to opowieść o tym, jak aktualne jest orędzie Miłosierdzia przekazane przez Jezusa św. Siostrze Faustynie, jak żyją nim współcześni ludzie, jak potężnie przemienia ludzkie historie, jak bardzo inspiruje do przebaczania i wychodzenia z pomocą ku drugiemu człowiekowi. Poznajemy w nim sportowca, który, odkrywając miłość Boga, zostawił karierę, by pomagać bezdomnym; poznajemy też młodą mamę, która przebaczyła mordercy swojego męża; poznajemy księdza, który kiedyś pracował dla mafii, ale uratowało go Boże Miłosierdzie. Film pod tytułem „The Face of Mercy” („Oblicze Miłosierdzia”) został zrealizowany w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia przez Rycerzy Kolumba oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W ramach projekcji filmu w kinie Mikro planowane jest spotkanie z widzami, w którym Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia reprezentować będzie s. Emanuela Gemza z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Projekcje filmu odbędą się jeszcze w listopadzie: w Lublinie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Katowicach, Siedlcach, Białymstoku i na początku grudnia w Warszawie.

 

W dniach od 3 do 11 listopada w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie odbędą się ośmiodniowe rekolekcje dla sióstr. Poprowadzi je o. Andrzej Danilewicz, werbista, a zasadniczym tematem będą „Błogosławieni, którzy uwierzyli”. W rekolekcjach wezmą udział nie tylko siostry z walendowskiego klasztoru, ale także innych domów Zgromadzenia.

 

7 listopada 2017 roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Hanna, Marianna Barańska. W Zgromadzeniu służyła Jezusowi Miłosiernemu i ludziom przez 60 lat swego życia. Przyszła na świat 1 października 1937 roku w rodzinie Józefa i Stanisławy z domu Marcisz w miejscowości Łopuszno, woj. kieleckie. 2 lutego 1958 roku rozpoczęła aspiranturę w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie i tam odbyła postulat i nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. 2 sierpnia 1960 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później – 15 sierpnia 1965 roku – w Walendowie złożyła śluby wieczyste. W klasztorach Krakowa, Derd i Radomia troszczyła się o gości, obsługiwała kapelanów, a także posługiwała w kuchni, kaplicy i przy furcie. 56 lat spędziła w domu radomskim, gdzie od 1965 roku pracowała w sklepie z pieczywem, a po jego likwidacji w opłatkarni. Ostatnie lata cierpieniem i modlitwą wspierała prace apostolskie Zgromadzenia, wypraszając miłosierdzie dla osób powierzonych jego pieczy i dla całego świata. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

8 listopada br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Od lutego br. na tej liście jest już ponad 300 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA, a 33 z nich już spodziewa się dzieci. Dwoje dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych – jedna dziewczynka i jeden chłopczyk. A jedna rodzina oczekuje bliźniaków. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Takie pytanie zadała Siostra Faustyna na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach swoim zmarłym współsiostrom, które poprzedziły ją do wieczności. Wtedy otrzymała odpowiedź: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą (Dz. 515 i 518). Po tych słowach Święta długo się zastanawiała nad tym, jak wypełnia wolę Bożą i jak korzysta z czasu ziemskiego życia. Warto o tym pomyśleć, gdy w tych dniach nawiedzamy groby swoich bliskich. Każdy cmentarz kryje niezwykłe historie ludzi, a jednocześnie przypomina o przemijalności ludzkiego życia, przywołuje refleksję nad jego sensem i celem. Bóg, który pragnie szczęścia doczesnego i wiecznego każdego człowieka, przez życie św. Faustyny i jej doświadczenia mistyczne z mocą przypomina, gdzie ono jest i jak je osiągnąć.

Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów: „Miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele Pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść, i nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich nawet palcem. Czynią zaś wszystko, aby pokazać się ludziom. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zajmować pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach. Pragną, aby ludzie pozdrawiali ich na placach i nazywali rabbi.

Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż macie tylko jednego nauczyciela, a wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie też nikogo na ziemi ojcem, gdyż macie tylko jednego Ojca, który jest w niebie. Nie pozwalajcie również, aby was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Największy z was niech się stanie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji w dniach 3-5 listopada br. odbędą się rekolekcje dla dziewcząt. Poprowadzi je ks. Artur Cierlicki SAC wraz z siostrami. Początek 3 listopada (piątek) o 17.00.