Archiwum

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach każdego dnia stycznia, z wyjątkiem niedziel, w ramach wieczornych nabożeństw o godzinie 19.00 odmawiana będzie Liturgia godzin – Nieszpory. Można włączyć się w tę modlitwę przez transmisje on-line na stronie: faustyna.pl

 

27 stycznia br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie, dotyczące pragnienia Boga, które jest wpisane w serce człowieka, i poszukiwania Go na różne sposoby (podstawie artykułów 26-40 KKK). Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

W dniach 23-26 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie pielgrzymi będą mogli w sposób szczególny spotkać się ze św. Faustyną. W tych dniach tysiące Amerykanów z wielu stanów USA nawiedzi to sanktuarium w ramach corocznej pielgrzymki związanej z uczestnictwem w „Marszu za Życiem”. W tym czasie będą mogli uczcić relikwie św. Faustyny w bardzo szczególnym relikwiarzu, przygotowanym cztery lata temu na peregrynację podczas Roku Miłosierdzia. Kustoszem tego pięknego relikwiarza wykonanego ręcznie w drewnie przez artystę Erica Winogradoffa ze stanu Nowy Jork,  jest wspólnota Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Lakeville w stanie Massachusetts. Podczas szczególnego nawiedzenia Sanktuarium przez św. Faustynę siostry z waszyngtońskiej wspólnoty będą dzielić się z pielgrzymami jej duchowym dziedzictwem i głosić orędzie Miłosierdzia.

26 stycznia br. w parafii św. Siostry Faustyny w Łodzi przy Placu Niepodległości 1 w cyklu „Niedziela z apostołem Bożego Miłosierdzia” o swoim doświadczeniu Bożego miłosierdzia i apostolstwie mówić będzie s. Sara Jabłońska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Spotkania z apostołami Bożego Miłosierdzia odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca i są owocem I Łódzkiego Kongresu św. Siostry Faustyny, który odbył się w tej parafii na początku października 2018 roku. W tej parafii posługują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty przy ul. Krośnieńskiej.

 

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkania formacyjne czcicieli i woluntariuszy należących do stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji są połączone z losowaniem Patronów na rok 2020. Spotkania poprowadzą siostry z koszyckiej i hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 26 stycznia – spotkanie w Bratysławie poprowadzą: ks. Milan Puškar, s. Alžbeta Mikušová i s. M. Antoniana Štullerova.

 

 

Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: ‘Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga nadmorska,, kraj za Jordanem, Galilea pogan, lud, który był pogrążony w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym , którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci , zajaśniało światło’. Odtąd Jezus zaczął nauczać: ‘Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie’. Gdy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: ‘Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi’. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata, Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Szedł przez cała Galileę i nauczał w synagogach. Głosił Ewangelie o królestwie i uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości (Mt 4, 12-23).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Spełniając prośbę Pana Jezusa, by słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”, od kilku lat na stronie: faustyna.pl funkcjonuje dzieło „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, w którym mogą uczestniczyć osoby ze wszystkich kontynentów. Wystarczy wpisanie w formularzu deklaracji do choćby jednorazowego odmówienia tej niezwykłej modlitwy, której nas nauczył sam Jezus przez pośrednictwo św. Siostry Faustyny. Z ufnym odmawianiem tej modlitwy związał wielkie obietnice uproszenia wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas w życiu ziemskim i wiecznym. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych części świata przed obliczem Boga może nieustannie rozbrzmiewać wołanie: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”, a na nas, nasze rodziny, ojczyzny i świat także tym kanałem spływa łaska, błogosławieństwo i dobroć Boga.

Dzieło „Nieustannej Koronki…” zostało przez Informatyków na nowo przepisane i w nowej szacie graficznej zostało już opublikowane na stronie: faustyna.pl w 7 wersjach językowych. Pragniemy zachęcić do wpisywania się do tego dzieła. Wystarczy kliknąć na oznaczone na zielono słowo: Zapisz się i wypełnić krótki formularz, w którym należy określić: kiedy – w jakim dniu, godzinie i przez jaki czas – deklarujemy odmawianie Koronki. Wspólnie wyprosimy więcej, a dziś człowiek i świat najbardziej potrzebują doświadczenia miłosiernej miłości Boga.

 

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 stycznia br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny od adoracji Najświętszego Sakramentu. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Marcin Ciunel ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, biblista, rekolekcjonista oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Saletynów w Krakowie, który wygłosi konferencję o ewangelicznej wspólnocie. Zaraz po konferencji czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 22 stycznia. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Gaudia wygłosi konferencję o walecznej św. Siostrze Faustynie, o jej sposobach duchowej walki z przeciwnikiem naszego zbawienia i słabościami ludzkiej natury skażonej grzechem pierworodnym. Dzisiaj – mówi s. Gaudia – brakuje nam takiego męstwa, wytrwałości w walce, determinacji. Bardzo łatwo się poddajemy, co widać chociażby we wciąż wzrastających statystykach rozwodowych, a może także w statystykach samobójstw, które są rezultatem (poza chorobą psychiczną) napotkanych problemów… Masowo też ulegamy grzechom i nałogom, pokusom… Zatrzymujemy się na pierwszych etapach drogi duchowej, bo wydaje się nam za trudna. Dużo się możemy nauczyć od św. Faustyny. O tym będę mówić. 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Na adres klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2019 wpłynęło ponad 739 600 intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. odprawianą ku czci Miłosierdzia Bożego przez przyczynę św. Siostry Faustyny w czwartki o 17.00. W tej liczbie jest ponad 73 600 podziękowań za łaski i doczesne dobrodziejstwa, jakie stały się udziałem ludzi przez ufną modlitwę do Jezusa Miłosiernego i możne wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Zgłoszono je listownie, droga e-mailową, telefoniczną, przy klasztornej furcie i przez stronę: faustyna.pl (formularz pod hasłem: Intencje). Oprócz tego na stronie: faustyna.pl internauci wpisali 500 świadectw. Mówią one nie tylko o doświadczeniu miłującej obecności Boga i Jego działaniu w różnych historiach ludzkiego życia, ale także budują wiarę tych, którzy je czytają. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność wyrażająca się w pełnieniu woli Bożej. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności – mówił Jezus do św. Siostry Faustyny – bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele (Dz. 1578).

Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest Tym, o którym powiedziałem: ‘Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie’. Ja Go nie znalem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi”. Jan zaświadczył również: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim. Ja wprawdzie Go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: „Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym”. I zobaczyłem to, więc poświadczam: „On jest Synem Bożym” (J 1, 29-34).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

17 styczna br. (trzeci piątek miesiąca) w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego w szkole św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia o godzinie 17.00 i po niej dwie konferencje: ks. dr. Pawła Gabary na temat „Miłosierdzie – bijące serce Ewangelii” oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – „Sakrament pokuty i pojednania doświadczeniem miłosierdzia Bożego”. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem, pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi.

W roku 2019 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczyło w tym dziele w ciągu roku ponad 1 500 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń konających jest coraz więcej. Formularz zgłoszeniowy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

Popularną kolędę z XVIII wieku, napisaną w rytmie kujawiaka, w nowej aranżacji krakowskiego muzyka i kompozytora Piotra Pałki zaśpiewały siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Premierowe wykonanie miało miejsce w czasie zakonnej Pasterki. Kolęda szybko stała się „przebojem” w łagiewnickim klasztorze.

 

Z inicjatywy ludzi młodych, 13 stycznia br. o godzinie 18.45 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się nowy cykl spotkań dla wszystkich, którzy przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny pragną modlić się w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. W programie: krótkie rozważanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr. Janusza Kościelniaka oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z indywidualnym błogosławieństwem. Spotkania, w których uczestniczyć będą także siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, odbywać się będą w poniedziałki co dwa tygodnie. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 113. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2020 roku. Można w nim przeczytać o III Międzynarodowych Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia, św. Faustynie jako proroku naszych czasów wysłanym przez Boga do całego świata, kolejny odcinek historii małżeństwa, które w codzienności odkrywa miłującą rękę Ojca Niebieskiego. Z pielgrzymem do łagiewnickiego Sanktuarium o. Wojciechem Nowakiem SJ rozmawia s. M. Augustiana Matusik ZMBM. O nagrodzie, jaka nas już czeka w niebie pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM; ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Dlaczego miłosierdzie wydaje się niektórym czymś negatywnym, a ks. Karol Dąbrowski w cyklu: Święci pragną świętych pisze o rachunku sumienia i karcie wewnętrznej kontroli w życiu św. Faustyny. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w siedmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2020 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą te powinność”. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na Niego jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba: „On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem” (Mt 3, 13-17).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

W dniach 10-11 stycznia 2020 roku s. Ludmiła i s. Jana Maria z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, z wiernymi parafii Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Kysucké Nové Mesto na Słowacji. Osobne spotkanie będą miały z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W programie tych spotkań będzie także wspólna modlitwa: Eucharystia, różaniec ze św. Faustyną i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

 

11 stycznia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

8 stycznia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 940 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 305 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 7.30.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 7.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – godzina 18.00.
Dąbrowa Górnicza, bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, godzina 18.00.
Kalisz, kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Poznańska 26, godzina 18.15.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.modlitwaopotomstwo.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

Miłosierna miłość Boga objawiona w narodzeniu Jezusa opiewana jest w liturgicznych pieśniach, zwanych kolędami, i w pastorałkach, które mają bardziej charakter świecki. Szczególnie bogaty repertuar, setki kolęd i pastorałek, wpisany jest w polską kulturę religijną i narodową. Śpiewa się je w każdym domu nie tylko przy stole wigilijnym i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, w kościołach w czasie sprawowania liturgii i na różnego rodzaju spotkaniach opłatkowych. Do wielu z nich teksty i muzykę ułożyli znani poeci i kompozytorzy, a każdego roku powstają nowe. One też tworzą niepowtarzalny klimat okresu Bożego Narodzenia, pomagając w modlitwie, kontemplacji i przeżywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego, objawionego w fakcie wcielenia i narodzenia Syna Bożego.

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2019 zanotowano prawie 12 000 000 odsłon i ponad 1 500 000 użytkowników, w tym ponad 1030 000 polskojęzycznych, ponad 172 000 anglojęzycznych, ponad 127 000 hiszpańskojęzycznych, prawie 42 000 włoskojęzycznych, ponad 57 000 francuskojęzycznych, prawie 34 000 niemieckojęzycznych, prawie 9 000 rosyjskojęzycznych oraz innych 30 000. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2020 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Dziękujemy wszystkim, którzy biorą udział w Losowaniu Patronów na rok 2020. Do godziny 17.00 3 stycznia Patrona dla siebie wylosowało 102 713 osób z Polski i innych krajów świata, najwięcej Patronów poza Polakami, wylosowano na stronie hiszpańskojęzycznej. Bardzo budujące są świadectwa osób, które w ubiegłych lata albo pierwszy raz w tym roku losowały Patrona. Dla przykładu. Poprosiłam Pana Jezusa, aby wybrał za mnie patrona i wybrał – Jezus Eucharystyczny. Dodam, że modlę się, aby w mojej parafii została utworzona kaplica wieczystej adoracji. Nasz Pan jest dobry. Anna. Wylosowałam jako patrona na 2020 r. Maryję Pocieszycielkę Strapionych. To jest cud! Mam bardzo trudną sytuację życiową i zwracając się do Mateńki Bożej prosiłam o opiekę. Otrzymałam odpowiedź. Alicja. Więcej można poczytać w świadectwach na stronie: faustyna.pl lub na facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niech święci Patronowie prowadzą nas po Bożych drogach przez wszystkie relacje i wydarzenia.

 

Po Bożym Narodzeniu rozpoczął się czas duszpasterskiej kolędy w parafiach. Obejmuje ona również klasztory. Niezależnie od kolędy parafialnej, która wypada w różnych terminach, w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie odbywa się kolęda klasztorna. Wówczas kapłani, pełniący posługę kapelanów, w towarzystwie „kolędników” obchodzą wszystkie miejsca w klasztorze: salę Zgromadzenia i inne pomieszczenia wspólnego użytku, cele zakonne, pracownie, pokoje gościnne…, by je na nowo skropić święconą wodą, napełnić dymem kadzidła i przez modlitwę uprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców oraz gości na kolejny rok życia i posługi apostolskiej.

 

3-5 stycznia 2020 roku w Kokczetaw odbędzie się spotkanie Ruchu Czystych Serc, w którym weźmie udział młodzież z diecezji w Astanie. W tym spotkaniu weźmie udział również s. Anastasis Omelczenko z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowski, która wygłosi konferencje na temat: „Być przyjacielem”.

 

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga –
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo:
miał świadczyć o światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
Tych zaś, którzy Je przyjęli
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o nim świadectwo i głosi:
„To Ten, o którym powiedziałem:
Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On sam nam Go objawił (J 1, 1-18).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

1 stycznia w losowaniu Patronów na rok 2020 na stronie: www.faustyna.pl wzięło udział 42 452 osoby. Losować można każdego dnia do końca roku. Wiele osób dzieli się nie tylko informacją, jakiego patrona wylosowało, ale także tym, jakie ma doświadczenie z poprzedniego roku. W tamtym roku – pisze Gosia – wylosowałam jako patrona ks. Jerzego Popiełuszke, aby modlić się o mężne wyznawianie wiary. I rzeczywiście wiele razy musiałam stawać w obronie Jezusa, bo wiele osób się naśmiewało z wiary w Boga. Dużo się nasłuchałam, że to ludzie ciemni tylko wierzą w Boga. Ale wtedy odpowiadałam, że jestem wierząca i ja wierzę w Boga. To wtedy milkli. Dwa miesiące temu moje życie zamieniło się w pieklo. Czuję się strasznie i płaczę całymi dniami i teraz w tym roku moja patronką będzie Maryja Pocieszycielka strapionych. Dziękujemy za udział w tej akcji i za wszelkie dobro, jakie dzięki praktykom miłosierdzia stanie się Waszym udziałem, ludzi potrzebujących i świata. Niech święci Patronowie prowadzą nas po Bożych drogach przez wszystkie relacje i wydarzenia.

Tak o tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego pisała św. Faustyna. W sposób poetycki pięknie wyraził to Franciszek Karpiński w polskiej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami
.

Bóg nieskończony i wieczny przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Żadna religia na świecie nie ma takiego boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, który jest nieskończony, jeden, święty, transcendentny, wszechmocny i wszechwiedzący, niepojęty przez żaden rozum ludzki ani anielski, a równocześnie w swoim Synu w ludzkim ciele tak bliski człowiekowi. Kontemplacja miłosierdzia Bożego w tej tajemnicy zachwyca i przynosi niewypowiedzianą radość, bo Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).