Archiwum

28 listopada br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 567-570. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

22 listopada br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tym miesiącu będzie kontynuowany cykl konferencji zatytułowany „Stworzeni do miłości”, poświęcony teologii ciała w nauczaniu św. Jana Pawła II.  Prowadzi je dr Jan Grabowski, specjalista teologii moralnej, małżeństwa, seksualności i bioetyki. W trzeciej konferencji mowa będzie o tym, jak pomagać osobom które się zmagają z własną tożsamością i jak im towarzyszyć. W spotkaniach można uczestniczyć także przez transmisję pod adresem: www.jp2shrine.org/youtube. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 27 listopada. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 26 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świąt, a także na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

26 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (aula Jana Pawła II) odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy”. Wezmą w niej udział dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. dr. hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr Paweł Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława BM w Rzymie, ks. dr. hab .Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, ks. Doktor Stanisław Mieszczak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, i jego zastępca ks. Mateusz Wyrobkiewicz. Po wystąpieniach prelegentów panel dyskusyjny o tym, w jakim wymiarze orędzie Bożego Miłosierdzia i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu mogą wyznaczyć kierunek programu duszpasterskiego dla współczesnego Kościoła w Polsce i na świecie, poprowadzi k. dr Jan Dohnalik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po Godzinie Miłosierdzia i Eucharystii o 16.30 zostanie otwarta wystawa „Miłosierdzie nadzieją dla świata”.

Z przyjściem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i wychodziły za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wówczas dwóch będzie na roli: jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 37-44).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają [się] do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła (Dz. 848).

22 listopada br. w kościele św. Joachima w Rzymie (dzielnica Prati), odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Misja Miłosierdzia”. Tematem tego spotkania, które poprowadzą  siostry z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, będzie „Tajemnica miłosierdzia Bożego”. W programie: Msza św. i wspólna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

22 listopada o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny, odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna „Łagiewnicka 22”. Są to wieczory uwielbienia Miłosierdzia Bożego, w czasie których uczestnicy spotkania dziękują za otrzymane dobro i powierzają Jezusowi wszystkie osobiste intencje, sprawy Kościoła, świata.

Lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z Niego: „Innych wybawiał, niech uratuje samego siebie, jeśli On jest tym wybranym, Chrystusem Boga”. Także żołnierze szydzili z Niego. Podchodzili, podawali Mu ocet i mówili: „Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie”. Był też nad Nim napis: „To jest król Żydów”.

Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu, mówiąc: Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to. Ale On nic złego nie zrobił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”. Odpowiedział mu: „Zapewniam cię: dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 35-43).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O Królu chwały, choć taisz swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć, i wszystkie Moce niebieskie, które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty. O, kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. O Więźniu Miłości, zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum, aby Cię nieustannie, dzień i noc, adorowało. Nie znam przeszkody w tej adoracji i chociaż będę fizycznie oddalona, serce moje zawsze jest z Tobą. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. Nie istnieją dla mnie przeszkody. O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami (Dz. 80).

Takie pytanie zadała Siostra Faustyna na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach swoim zmarłym współsiostrom, które poprzedziły ją do wieczności. Wtedy otrzymała odpowiedź: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą (Dz. 515 i 518). Po tych słowach Święta długo się zastanawiała nad tym, jak wypełnia wolę Bożą i jak korzysta z czasu ziemskiego życia. Warto o tym pomyśleć, gdy w tych dniach nawiedzamy groby swoich bliskich. Każdy cmentarz kryje niezwykłe historie ludzi, a jednocześnie przypomina o przemijalności ludzkiego życia, przywołuje refleksję nad jego sensem i celem. Bóg, który pragnie szczęścia doczesnego i wiecznego każdego człowieka, przez życie św. Faustyny i jej doświadczenia mistyczne z mocą przypomina, gdzie ono jest i jak je osiągnąć.

Dar dla Jezusa Miłosiernego to duchowa inicjatywa w ramach Wielkiej Nowenny, która przygotowuje nas do 100. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. To objawienie miało miejsce w Płocku 22 lutego 1931 roku w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku. Każdy, kto pragnie wyrazić wdzięczność Jezusowi Miłosiernemu i powierzyć swoją intencję, zaproszony jest do odmówienia 92. Koronek do Bożego Miłosierdzia. Na stronie dostępny jest folder, który ułatwi ich policzenie (można odmówić więcej niż jedną Koronkę dziennie). Wypełnione i nadesłane do płockiego klasztoru foldery zostaną złożone u stóp Jezusa Miłosiernego w czasie uroczystej Eucharystii upamiętniającej 92. rocznicę objawienia tego obrazu.

Można się zdziwić, że w „Dzienniczku” św. Faustyny, który jest perłą literatury mistycznej, dziełem o tematyce religijnej, duchowej, pojawia się w ogóle temat Ojczyzny i to tak często. A co jeszcze dziwniejsze, że o Polsce mówi Jezus i Matka Boża. Słowo Polska pojawia się w tym dziele 12 razy, a Ojczyna ziemska – aż 15 razy. W konferencji s. M. Elżbiety Siepak z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach można usłyszeć, co Jezus i Maryja mówią po polsku o Polsce, w jaki sposób św. Faustyna miłowała swą Ojczyznę i jakie jest miejsce Polski na mapie religijnej Europy i świata.

W wydawnictwie ZAEX na Słowacji ukazała się nowa publikacja zatytułowana „Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny”. Książka jest swoistym przewodnikiem na każdy dzień roku liturgicznego począwszy od najbliższego Adwentu. Jest również pomocą do pogłębienia lub odnalezienia relacji z Bogiem Miłosierdzia w Jego słowie. Służy także jako podręcznik do formacji permamentnej członków Stowarzyszenia „Faustinum”.

Pod tym tytułem, z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 18 listopada br. w Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się konferencja organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny przy wsparciu finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W programie wykłady pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Cezarego Pałki i Kamila Szkaradka, psycholog Wandy Papugowej oraz s. M. Elżbiety Siepak ISMM, która mówić będzie o miłości do człowieka i Ojczyzny aż po ofiarę ze swego życia sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ponadto  świadectwa, prezentacje oraz program artystyczny „Polska Niepodległa – serca mojego umiłowanie”. Podczas konferencji będzie także czas na wymianę doświadczeń,  dotyczących  pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą w ośrodkach wychowawczych.

Taki tytuł nosi 24 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie. Mów o Moim wielkim miłosierdziu” (Dz. 1396). „Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni” (Dz. 1507).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Taki tytuł nosi 25 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Daj Mi dusze. Wiedz, że zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwą i ofiarą, zachęcaniem do ufności w miłosierdzie Moje” (Dz. 1690). „Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie” (Dz. 745).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W sobotę 12 listopada z okazji 6. rocznicy konsekracji kościoła Bożego Miłosierdzia w Tepličanoch na Słowacji (parafia Kostoľany nad Hornádom) odbędzie się dzień skupienia. Na zaproszenie ks. dziekana Miroslava Kyšeľu konferencje o Bożym i ludzkim miłosierdziu wzgłosi s. M. Benediktína Fečová ISMM z koszyckiej wspólnoty naszego Zgromadzenia. W programie również wspólna modlitwa Koronką do Bożego miłosierdzia, uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny i uroczysta Msza św. o godz. 17.00.

W dniach 12-13 listopada br. s. Donata Farbaniec i s. Inga Kvassayová z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zwłaszcza orędziem Miłosierdzia, z wiernymi w polsko-amerykańskiej parafii pw.  Krzyża Świętego w New Britain. Do głoszenia tego orędzia zaproszeni są wszyscy, a można to czynić w zwyczajnych warunkach i w każdej sytuacji przez świadectwo życia, dobre czyny, słowa i przez modlitwę, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników.

W niedzielę 13 listopada odbędzie się spotkanie formacyjne członków i woluntariuszy Stowarzyszenia „Faustinum” w Sabinove na wschodzie Słowacji. Grupa działa przy parafii Męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela. Spotkanie rozpocznie wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia. Grupa rozpocznie formację permanentną w rytmie lectio divina połączoną z dzieleniem słowem Bożym. Formację w tym roku prowadzi ks. Jozef Nemašik, a sr. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, On powiedział: „Nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że to wszystko już nadchodzi?”. On zaś odpowiedział: „Uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd! Pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje imię będą mówić: «Ja jestem» oraz «Nadchodzi czas». Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec”. I mówił do nich: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować, wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na Moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. A niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu Mojego imienia. Ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie  (Łk 21, 5-19). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej… (Dz. 1146).

W dniach 7-11 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w pełnym milczeniu, na pogłębionej modlitwie słowem Bożym odbędą się rekolekcje dla kapłanów pod hasłem: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec was jest miłosierny”. W oparciu o teksty Pisma Świętego poprowadzi je ks. Marcin Ciunel MS, biblista, rektor Seminarium Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy. Uczestnicy tych rekolekcji będą także zaproszeni do refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Szczegółowy program i zapisy na stronie: www.faustinum.pl .

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę (Dz. 1038). Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie (Dz. 1188) – pisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku”. A gdy błagała Jezusa o błogosławieństwo dla Polski, powiedział do niej: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu (Dz. 39), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 980, 1078). Innym razem dodał: Dla ciebie błogosławię światu (Dz.1061). Teraz, gdy ma większe możliwości działania, nie zaprzestała swego wstawiennictwa w Niebie. Niech więc dzisiaj w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego ukazuje współczesnym pokoleniom ten skarb, jakim jest Ojczyzna z całym jej dziedzictwem, i niech wspiera nasz naród we wszystkich wysiłkach na rzecz dobra wspólnego i moralnego odrodzenia Polaków, aby z ufnością zwrócili się do Boga, w którym świat odnajduje pokój, a człowiek szczęście.

Taki tytuł nosi 23 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu (Dz. 1317). „Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich” (Dz. 163).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W dniach 7-10 listopada 2022 roku z domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Krzeptówkach 172 (w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) odbędą się rekolekcje dla kapłanów, które poprowadzi ks. dr Krzysztof Czapla SAC. Zasadniczym tematem konferencji i medytacji będzie Niepokalane Serce Maryi jako naczynie miłosierdzia Boga. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie na numer: 797 907 286 lub 797 766 333.

W ramach tygodnia powołań w Stanach Zjednoczonych 9 listopada br. s. Faustia Szabóová z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia spotka się ze studentami w katolickiej szkole Świętego Jana Ewangelisty w stanie Virginia. W czasie spotkania przybliży im postać św. Siostry Faustyny, jej powołanie na proroka naszych czasów, którego Jezus wysłał do całego świata z misją przypomnienia mu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga i wezwaniu do głoszenia jej świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 listopada o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Dla tych, którzy nie mogą przybyć do Matemblewa – transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

8 listopada br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza, Kiekrza i Świnic Warckich wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 926 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gdańsk Orunia,  parafia pw. św. Jadwigi Królowej – godzina 18.00.
Gdynia, parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi – godzina 8.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej – godzina 18.00.
Kalisz – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.30.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Starogard Gdański – parafia pw. Miłosierdzia Bożego – godzina 18.30.
Strzelce – parafia pw. św. Wawrzyńca – godzina 18.00.
Świnice Warckie, Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, godzina 17.00.
Trąbki k. Garwolina, parafia pw. Świętego Józefa – godzina 17.00.
Warszawa, parafia pw. św. Marii Magdaleny – godzina 17.15.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

8 listopada (we wtorek) o godzinie 18 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (w Auli im. Jana Pawła II) odbędzie się premierowe spotkanie wraz z prezentacją książki Wojciecha Balińskiego „Kapłan Bożego miłosierdzia. Ksiądz Zygmunt Golian (1824-1885)”. Zapraszają na nie: prezes Księgarni Akademickiej Adam Lejczak oraz prezes formacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie Andrzej Dróżdż.

Ksiądz Zygmunt Golian należy do wybitnych postaci XIX wieku, choć niestety zapomnianych, ale w tamtym czasie odgrywających znaczącą rolę w historii Kościoła i Ojczyzny pod zaborami. Był znakomitym kaznodzieją, spowiednikiem i kierownikiem duchowym, profesorem Akademii Duchownej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego działalność duszpasterska ściśle związana jest także ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w jego początkach i pierwszych dziesięcioleciach. Był kierownikiem duchowym sióstr i ich wychowanek, a także przyjacielem Zgromadzenia zatroskanym o rozwój tego dzieła miłosierdzia, w którym do godnego życia prowadzono dziewczęta i kobiety potrzebujące głębokiej odnowy moralnej.

Taki tytuł nosi 22 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie (Dz. 742). „Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Cokolwiek uczynił Jezus – dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc” (Dz. 669, 1175).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W łagiewnickim Sanktuarium jest jedna z najstarszych nekropolii Krakowa – cmentarz zakonny założony pod koniec XIX wieku w głębi dawnego ogrodu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywają na nim ciała sióstr, kapelanów, wychowanek Zgromadzenia i osób związanych z klasztorem w Łagiewnikach. Na tym cmentarzu przez 28 lat spoczywały także doczesne szczątki św. Siostry Faustyny. Tutaj pochowana jest m.in. jej przełożona generalna m. Michaela Moraczewska, s. Kaliksta Piekarczyk, która swoje życie złożyła w ofierze w intencji ocalenia Krakowa w latach drugiej wojny światowej, m. Ksawera Olszamowska ofiarująca swe życie w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i szerzenia orędzia Miłosierdzia, oraz inne siostry, które złożyły w ofierze swe życie w różnych intencjach. Cmentarz zakonny od strony południowej sąsiaduje z bazyliką w łagiewnickim Sanktuarium i często jest nawiedzany przez pielgrzymów. Natomiast od strony wschodniej, czyli za bazyliką, znajduje się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej. Nie ma tutaj osobnych mogił, lecz duży krzyż oraz obelisk z tablicą, która mówi, że spoczywa tutaj 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich. W latach pierwszej wojny światowej część posesji klasztornej została zajęta na potrzeby dużego szpitala wojskowego na ponad 1000 łóżek. Mieścił się on także w kilku postawionych barakach, w których pielęgnowano żołnierzy różnych narodowości chorych na tyfus, cholerę, czerwonkę, ospę i szkarlatynę, a więc choroby zakaźne. Niektórych żołnierzy nie udało się uratować, zmarli w tym szpitalu, więc chowano ich na cmentarzu za murem klasztoru.

6 listopada o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem abp Władysława Ziółka rozpocznie się kolejne wydarzenie w ramach obchodów stulecia pobytu św. Siostry Faustyny w Łodzi i 5-lecia posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej, w domu, w którym mieszkała Apostołka Bożego Miłosierdzia. W tym dniu o godzinie 16.30  odbędzie się koncert uwielbienia, który poprowadzą Marta i Krzysztof Łatwińscy, po nim agapa i o 17.30 – wykład ks. prał Wiesława Potakowskiego pt. „Krośnieńska 9 przed 5. laty”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, i m. Miriam Janiec, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.