Archiwum

Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę, i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: „Idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie”. I oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godzin szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: „Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie?”. Odpowiedzieli: „Bo nas nikt nie zatrudnił”. Rzekł do nich: „Idźcie i wy do winnicy”.

Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych”. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej, i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: „Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał”. On odpowiedział jednemu z nich: „Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (Mt 20, 1-16a). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Wieczorem powiedział mi Pan: Odpocznij, dziecię Moje, przy sercu Moim, widzę wielkie upracowanie twoje w winnicy Mojeji została dusza moja zalana radością Bożą (Dz. 945).

23 września br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie po raz 12. kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji, którą rozpocznie o godzinie 9.15 śpiewany Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie abp Peter Rusnák, metropolita Bratysławy. Po przerwie obiadowej (o 14.00) konferencja s. M. Clarety Fečovej z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o Matce Bożej w życiu i pismach św. Siostry Faustyny. Pielgrzymi modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, a oficjalnie pielgrzymkę zakończy o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

18 września br. odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest szczególnym darem Boga dla naszych czasów, gdyż nauczył jej sam Jezus i z ufnym jej odmawianiem związał wielkie obietnice. Jest to obecnie najbardziej znana i powszechnie praktykowana modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Jej słowami modlą się nie tylko katolicy, ale także grekokatolicy, maronici, prawosławni, protestanci, anglikanie czy ludzie innych wyznań i doświadczają jej niezwykłej skuteczności w wypraszaniu łask i doczesnych dobrodziejstw.

Wokół tej modlitwy powstają różne inicjatywy i dzieła miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi „Nieustanną Koronkę” i „Koronkę za konających”, a także transmisje telewizyjne i radiowe w Polsce, w Rzymie i na Słowacji.

W Sanktuarium do Miłosierdzia Bożego ta modlitwa każdego dnia odmawiana jest codziennie przez siostry i pielgrzymów. Wspólnotowo praktykowana jest zawsze po krótkiej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15.00). To nabożeństwo (Godzina Miłosierdzia i Koronka) transmituje kilka stacji telewizyjnych, m.in.: TVP 3 w paśmie ogólnopolskim i TVP Wilno, kilkanaście rozgłośni radiowych, strona: www.faustyna.pl w 9 wersjach językowych, aplikacja: Faustyna.pl oraz pod tą nazwą kanał na You Tube.  Dzięki tej łączności codziennie o tej samej porze jednym głosem woła do Boga ponad milion osób, prosząc o miłosierdzie „dla nas i całego świata”, o potrzebne łaski dla Kościoła św., naszej ojczyzny, Europy i świata.

18 września br. w kościele Santo Spirito in Sassia w Rzymie odbędzie się pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie  „Życie duchowe działaniem Bożego miłosierdzia w nas”. Spotkania prowadzą  siostry z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a gościem specjalnym w tym dniu będzie s. Emmanuela Gemza, przewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia. W programie: Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie to spotkanie, konferencje, Msza św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Brusa, opiekuna duchowego rzymskiej wspólnoty „Faustinum”, i braterska agapa.

Taki tytuł nosi 21 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). „O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi, aby wszystkie modlitwy i uczynki moje miały na sobie wyciśniętą pieczęć miłosierdzia Twojego” (Dz. 755).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi na Teofilowie przy ul. Wici 47 prowadzi Bursę im. św. Siostry Faustyny dla dziewcząt ze szkół średnich. Grono pedagogiczne zapewnia wychowanie w oparciu o zasady życia katolickiego, całodobową opiekę, w tym codzienne wyżywienie, warunki do nauki własnej i pomoc w nauce. Bursa dysponuje pokojami mieszkalnymi, pomieszczeniami do zajęć indywidualnych z korepetytorami pochodzącymi z zewnątrz, siłownią, świetlicą wyposażoną w komputery z dostępem do internetu, kącikiem telewizyjnym, biblioteką, pianinem, gitarą… Do dyspozycji mieszkanek jest kuchenka mikrofalowa i lodówka.

W bursie organizowane są zajęcia umożliwiające dziewczętom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W ramach czasu wolnego wychowanki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach: teatralnych, muzycznych, plastycznych, sportowych, wieczorkach filmowych czy różnego rodzaju zabawach i grach integracyjnych. W pracy wychowawczej stosuje się indywidualne podejście do dziewcząt w trosce o ich zdrowie oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.

Placówka jest położona w bezpiecznej okolicy, na terenie ogrodzonym, dodatkowo posiada monitoring zewnętrzny. Sąsiaduje z Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi oraz z ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym, boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz bieżnią, z których mogą korzystać mieszkanki Bursy.

Kontakt: tel.: 797 907 785; e-mail: zmbm-lodz@faustyna.pl

Zobacz zdjęcia

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie, USA, odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W spotkaniach można uczestniczyć także przez transmisję pod adresem: www.jp2shrine.org/youtube. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Orędzie Miłosierdzia, jakie Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie, zapisane w jej „Dzienniczku”,  współbrzmi z orędziem Matki Bożej z La Salette.  Przesłanie Maryi z La Salette podkreśla prymat miłości oraz bezsens grzechu. Natomiast orędzie Miłosierdzia przypomina nieskończoną miłosierną miłość Boga, najpełniej objawioną w życiu śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, która pokonuje każdy obżałowany grzech i pozwala człowiekowi zacząć nowe życie w przyjaźni z Nim. W La Salette Maryja zaprasza nas na spotkanie z Jezusem, a Jezus przez św. Faustynę wzywa do zaufania Jego miłosiernej i świadczenia dobra bliźnim. W obu przypadkach jest to orędzie pełne nadziei i miłości. Mówi o tym najnowsza książka ks. Józefa Pochwata MS, patrologa, wykładowcy, autora wielu publikacji, w tym o św. Faustynie, i kapelana Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium. Książka nosi tytuł „La Salette. Historia i aktualność”, a wydana została w Edycji Paulińskiej.

W dniach 15-17 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla apostołów Bożego Miłosierdzia ze Słowacji i Czech pod hasłem: „Skarb w glinianych naczyniach”. Poprowadzą je ks. Artur Ciepielski ze Słowacji i s. M. Clareta Fečova ISMM, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia, w oparciu o teksty Pisma Świętego i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny. Po zakończeniu rekolekcje przed Eucharystią odbędzie się ceremonia przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia „Faustinum” ze Słowacji i Czech.

W dniach 15-17 września br. odbędzie się Narodowy Zjazd Wspólnoty „Przymierza Dives in Misericordia”. Weźmie w nim udział s. Emanuela Gemza z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”, która podzieli się bogactwem duchowym i misją św. Siostry Faustyny, zapisanymi w jej słynnym „Dzienniczku”.

W dniach 14-17 września w Sanktuarium w Górce Klasztornej nieopodal Łobżenicy, spotkają się dziewczęta (młode kobiety) na co dzień związane z Ruchem Skautów Europy. W najstarszym w Polsce miejscu kultu maryjnego organizatorzy spodziewają się przybycia ponad dwustu osób. Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek odbywać się będzie pod hasłem ,,Przewodniczka Wiary”. W tym wydarzeniu weźmie udział s. Gaudia Skass z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która w sobotę 16 września podzieli się doświadczeniem Matki Bożej w życiu św. Siostry Faustyny i swoim.

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 roku, co oznacza, że formacja skautowa realizowana w Ruchu jest narzędziem wychowawczym wiodącym ku świętości.

Po wakacyjnej przerwie 22 września o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna „Łagiewnicka 22”. Są to wieczory uwielbienia Miłosierdzia Bożego, w czasie których uczestnicy spotkania dziękują za otrzymane dobro i powierzają Jezusowi wszystkie osobiste intencje, sprawy Kościoła, świata.

Podszedł Piotr i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, począł dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu.

Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu.

Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu” (Mt 18, 21-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Wtenczas jesteśmy najwięcej podobni do Boga, kiedy przebaczamy bliźnim. Bóg jest miłością, dobrocią i miłosierdziem… (Dz. 1148).

13 i 14 września br. przypada 88. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jezus nauczył dwóch modlitw: Modlitwy Pańskiej, gdy prosili Go o to Apostołowie, i Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował św. Siostrze Faustynie po polsku w wileńskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi – zanotowała w „Dzienniczku – ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem(Dz. 474-476).

W kolejnych objawieniach Pan Jezus związał z tą modlitwą wielkie obietnice pod warunkiem odmawiania jej w duchu zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich. Obietnica ogólna mówi, że przez ufne odmawianie Koronki można uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. Ponadto dał obietnice szczegółowe, który dotyczą łaski szczęśliwej i łaski spokojnej śmieci (bez lęku i przerażenia). Mogą je uprosić nie tylko ci, którzy z ufnością odmawiają tę modlitwę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.

Dzisiaj obok aktu: Jezu, ufam Tobie, jest to najbardziej znana modlitwa do Miłosierdzia Bożego, odmawiana na wszystkich kontynentach nawet w językach plemiennych.  Więcej o Koronce i jej historii.

„Ogniwo Miłosierdzia”, działające przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Melbourne w Australii, prowadzi akcję duszpasterską odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w krajach Australii i Oceanii. 14 września – dzień objawienia św. Siostrze Faustynie Koronki do Miłosierdzia Bożego  św. Siostrze Faustynie – o godzinie 15.00 wierzący tej części świata łączyć się będą w modlitwie się, prosząc, aby orędzie Miłosierdzia dotarło do wszystkich ludzi i zbliżyło ich do Boga, o pokój na Ukrainie i pomoc w odbudowie zrujnowanego wojną kraju  oraz w osobistych intencjach.

Do tej akcji modlitewnej, organizowanej 2 razy w roku (18 maja i 14 września), włączyły się także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz czciciele Miłosierdzia Bożego z innych krajów i kontynentów. Więcej informacji: www.worldchaplet.org .

Taki tytuł nosi 20 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje” (Dz. 1695). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Ja wiem dobrze, że Ty, o Panie, dzieł naszych nie potrzebujesz. Ty żądasz miłości” (Dz. 989).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

16 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W programie m.in. modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwa uwielbienia, a także konferencja z cyklu biblijnego zatytułowana „Misja i duchowość św. Siostry Faustyny”, którą wygłosi s. Terezjana Klepacka ISMM, i agapa.

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z prawie 90 krajów świata, które za przykładem św. Siostry Faustyny pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w Jezusowej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

11 września mija 5. rocznica powstania dzieła apostolskiego pod nazwą „Projekt Esperanza”, które prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia posługujące na Kubie. Z tej okazji w kościele Matki Bożej Miłosierdzia (Merced) w Camaquey o godzinie 17.00 zostanie odprawiona dziękczynna Msza Święta, na którą zaproszeni są wolontariusze, działacze PRO VIDA oraz kobiety wraz z dziećmi, które w przeciągu tych lat otrzymały pomoc duchową i materialną od sióstr. W okresie 5. lat działalności  „Projektu Esperanza” udało się pomóc prawie 200 kobietom i ocalić życie ich nienarodzonych dzieci. Działalność Projektu to także wieloraka pomoc samotnym matkom, kobietom w potrzebie oraz działalność profilaktyczna wśród młodzieży.

Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby. ‘niech cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków’. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zapewniam was jeszcze: Jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie.  Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich  (Mt 18, 15-20).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Upomnienia zawsze powinny być zaprawione zachętą; trzeba duszy dać poznać, aby uznała swój błąd, ale nie trzeba jej łamać (Dz. 568).

W nocy z 9/10 września s. Gaudia Skass i s. Maria Kluz z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wezmą udział w pielgrzymce harcerzy do Jasnogórskiej Matki i Królowej pod hasłem: „Tobie, panie, zaufałem”. Konferencje o ufności w życiu i pismach św. Siostry Faustyny dla około 1000 harcerzy powie s. Gaudia ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W sobotę 9 września br. odbędzie się pielgrzymka młodych diecezji płockiej z Płońska do Czerwińska, w której wezmą udział s. Rachela i s. Helena z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Pielgrzymka ma charakter powołaniowy, więc będzie okazją do dzielenia się z młodymi własnym powołaniem i doświadczeniem duchowym św. Faustyny.

9 września br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Rozpocznie ją o godzinie 10.00 Droga krzyżowa przy bazylice, a po niej konferencja. O godzinie 12.00 – centralny punkt pielgrzymki: Eucharystia, której przewodniczyć będzie bp Robert Chrząszcz z Krakowa. Pątnicy nawiedzą również kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, której powierzą także osobiste intencje. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Taki tytuł nosi 18 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Najmilsza Mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi” (Dz. 453). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Z ufnością i prostotą małego dziecka oddaję się dziś Tobie, Panie Jezu. Zostawiam Ci zupełną swobodę w kierowaniu moją duszą. Prowadź mnie drogami, jakimi zechcesz, ja nie będę ich dociekać. Pójdę ufna za Tobą” (Dz. 228).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Taki tytuł nosi 19 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Kiedy jesteś posłuszna, odbieram ci słabość twoją, a natomiast daję ci moc Moją. Dziwi Mnie to bardzo, że dusze nie chcą uczynić tej zamiany ze Mną” (Dz. 381). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Z tym jednym się zawsze liczę, tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże. Pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja” (Dz. 652).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

3 września (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej konferencja i o godzinie 17.00 Eucharystia. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

Jezus zaczął tłumaczyć uczniom, że musi iść do Jerozolimy. Tam starsi ludu, wyżsi kapłani, i nauczyciele Pisma zadadzą Mu wiele cierpień i zabiją Go, jednak trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i stanowczo Go upomniał: „Niech Cię Bóg broni! Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!”. On zaś odwrócił się i rzekł do Piotra: „Szatanie, odejdź ode Mnie! Przeszkadzasz Mi, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Potem Jezus powiedział do uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie; niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z Mojego powodu, znajdzie je. Jaką korzyść będzie miał człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci swoje życie? Albo co może dać człowiek w zamian za swoje życie? Gdy więc Syn Człowieczy przybędzie wraz ze swymi aniołami w blasku chwały swojego Ojca, wtedy odpłaci każdemu zgodnie z jego postępowaniem (Mt 16, 21-27)).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani [nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlekły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. – Wtem rzekł mi Jezus: Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie (Dz. 446).

W ramach obchodów setnej rocznicy pobytu św. Faustyny w Łodzi i 600-setnej rocznicy powstania Miasta, któremu patronuje, 2 września br. odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka do Głogowca i Sanktuarium w Świnicach Warckich. Zawiązanie wspólnoty pielgrzymkowej przed rodzinnym domem Apostołki Bożego Miłosierdzia w Głogowcu o godzinie 10.00 i procesjonalne przejście do jej kościoła parafialnego, dziś Sanktuarium Narodzin i Chrztu. O godzinie 12.00 uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, który ponowi zawierzenie Kościoła łódzkiego Bożemu Miłosierdziu. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (o 15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Tak krótko w życiu zakonnym nazywa się zmiany miejsca pobytu, a często także rodzaju pracy apostolskiej. Najczęściej w drugiej połowie sierpnia siostry wyjeżdżają do tych klasztorów, do których posyła ich posłuszeństwo. Jest to często nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale także rodzaju posługi apostolskiej. Siostry posyłane są tam, gdzie Zgromadzenie podejmuje nowe zadania lub odpowiada na potrzeby związane z pracą apostolską. Dla sióstr jest to okazja do zdobywania wolności od wszelkich przywiązań ziemskich, by żyć tylko dla Boga i Jego królestwa.

Działo się to w Świnicach, 27 sierpnia 1905 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Stanisław Kowalski, rolnik lat 40 z Głogowca, w obecności Franciszka Bednarka lat 35 i Józefa Stasiaka lat 40, obydwaj rolnicy z Głogowca, i okazali nam dziecię płci żeńskiej urodzone we wsi Głogowiec 25 sierpnia bieżącego roku o godzinie ósmej rano od jego ślubnej małżonki Marianny z Babelów, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie św. odbytym w dniu dzisiejszym zostało nadane imię Helena, a rodzicami jego chrzestnymi byli Konstanty Bednarek i Marianna Szewczyk. Taki zapis obrzędu chrztu świętego w Księdze parafialnej pozostawił proboszcz ks. Józef Chodyński, który chrzcił Helenkę Kowalską. Akt sporządzono w języku rosyjskim, bo były to czasy zaborów i Polski nie było na mapie Europy. Ojciec Helenki – Stanisław Kowalski jako jedyny podpisał się pod tym zapisem po polsku, chrzestni jako niepiśmienni w oznaczonym miejscu potwierdzili fakt „krzyżykiem”. W dawnym kościele parafialnym, dziś Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, jest ta sama chrzcielnica, przy której dzieckiem Bożym i członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa stała się Helenka Kowalska, ochrzczona dwa dni po narodzinach, w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Łaska chrztu św. rozwinęła się w jej życiu i osiągnęła pełnię zjednoczenia mistycznego z Bogiem już na ziemi. Dziś czczona jest jako apostołka Bożego Miłosierdzia, bo Jezus wybrał ją na proroka naszych czasów i posłał do świata z orędziem Miłosierdzia.