Archiwum

Potem przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. „Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie!”. Mówił do nich: „Gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Jeśli w jakiejś miejscowości was nie przyjmą i nie zechcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie pył z waszych nóg, na świadectwo dla nich.”. Oni poszli więc i wzywali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namaścili olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie (Mk 6, 7-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

„Zaślubiam cię Jezusowi Chrystusowi” – takie słowa usłyszy pięć sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z ust bp. Rafała Markowskiego, który 15 lipca o 11:00 przewodniczyć będzie ceremoniom ślubów wieczystych w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry złożą na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk, a w uroczystości biorą udział nie tylko siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia, ale także kapłani, rodziny, krewni i przyjaciele. Jest to bowiem jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu sióstr, Zgromadzenia i Kościoła: zaślubiny Boga z człowiekiem.

 

14 lipca (sobota) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

11 lipca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kolejny dzień nowenny przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 18.00 w bazylice celebrowana jest Msza św. dziękczynna za dar wolności, z prośbą o poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny. Nabożeństwo nowennowe w każdym miesiącu ma określony temat i świętego patrona. Sprawowane jest w całej archidiecezji krakowskiej; w łagiewnickim Sanktuarium – 11 dnia miesiąca.

 

W dniach od 6 do 8 lipca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku po raz kolejny odbędą się rekolekcje dla kobiet pod hasłem: „Kobieta jest Boska – odkryj swoje Boskie piękno”. Poprowadzi je ks. Łukasz Grelewicz, wspólnota „Kobieta jest BOSKA” oraz siostry ze Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku.

 

8 lipca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 652 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 105 z nich już spodziewa się dzieci i 20 już przyszło na świat, z czego troje z adopcji. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

A oto jedno z wielu świadectw: „Bogu niech będą dzięki za wielkie cuda, które dokonuje w naszym życiu. Jesteśmy rodzicami cudownej córki urodzonej sercem i miłością. Po latach modlitwy, cierpienia, łez, oczekiwania, leczenia, naprotechnologii otrzymaliśmy od Pana Boga córeczkę adopcyjną. Każda zanoszona modlitwa jest wysłuchana…., ale Pan Bóg odpowiada tak, jak chce, zawsze jest to odpowiedź Miłości. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami… Dom wypełnia: gaworzenie, płacz i radość naszej córeczki, którą nazywamy cudem od Pana Boga dla nas. Jest cudowna! Chwała Panu, który jest Miłością”.

Jezus udał się do swego rodzinnego miasta, a Jego uczniowie szli za Nim. W szabat zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchających Go dziwiło się i mówiło: „Skądże to ma? Co to za mądrość została Mu dana? I jakich nadzwyczajnych cudów dokonuje! Czy nie jest On cieślą, synem Maryi, a bratem Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A Jego siostry, czy nie mieszkają tutaj wśród nas? I powątpiewali w Niego. A Jezus powiedział do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnej rodzinie prorok może być tak lekceważony”. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił, kładąc na nich ręce. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał (Mk 6, 1-6).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

6 lipca br. przypada 137. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny). Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę. Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości. Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej.

 

W dniach 2-5 lipca br. w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Krzeptówkach w Zakopanem odbędzie się zjazd sióstr, które 10 lat temu (3 sierpnia 2008) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach złożyły pierwsze śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dzisiaj pracują nie tylko w różnych klasztorach w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i w USA. W programie zjazdu: dzień skupienia, który poprowadzi ks. Jerzy Gonta SDB, oraz wyprawa w góry i nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

 

1 lipca br. s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzieli się orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, z wiernymi w parafii św. Mikołaja w Červenicy i dwóch kościołach filialnych. W czasie niedzielnych Eucharystii poświęcone będa obrazy Jezusa Miłosiernego, a po Mszy św. – ucałowanie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia. O godzinie 15.00 s. Pavla poprowadzi także modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.