Archiwum

Na stronie: www.faustyna.pl  i jej 7. wersjach językowych trwa losowanie Patronów na rok 2022. Do 5 stycznia swojego Patrona wylosowało już ponad 242 000 osób, w tym z Polski prawie 160.00. Jak uczą świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpowiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi. Warto mieć takie święte Towarzystwo, bo Mieszkańcy Nieba chcą i pomagają, jeśli ich o to prosimy.

O skuteczności działania św. patronów świadczą liczne świadectwa. Oto jedno z nich: Święta Siostro Faustyno – moja święta Patronko w roku 2021, chciałabym jeszcze podziękować Ci za to, że wyprosiłaś u Pana Boga w lipcu, gdy przyjechałam do Kaplicy z Cudownym Obrazem Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach, łaskę uzdrowienia mnie z torbieli pod kolanem, przez którą nie mogłam klęczeć. Dziękuję też za wszystkie łaski, które otrzymałam w ciągu minionego roku ja sama oraz moja rodzina za Twoim wstawiennictwem. Dziękuję za Twoją opiekę i za to, że tak pięknie prowadzisz mnie wraz z Maryją do Jezusa, dziękuję za „Dzienniczek”. Jezu najukochańszy, dziękuję za Twoją miłość i miłosierdzie. JEZU, UFAM TOBIE!!!

13 stycznia br., biskupi, kapłani, zakonnicy i świeccy z wielu miejsc pielgrzymkowych na całym świecie przez 24 godziny będą odmawiać różaniec w intencji  tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. Z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach modlitwa różańca świętego popłynie zaraz po Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego.

To modlitewne wydarzenie jest organizowane przez Konwencję na Rzecz Rodziny pod patronatem bp. Kubosza ze Słowacji. W każdym miejscu pielgrzymkowym odmawiane będą 2 części różańca i akt poświęcenia się Maryi Pannie. Do tej inicjatywy włączyły się sanktuaria w Fatimie, Lourdes, La Sallete, Amsterdamie, Kibeho, Guadalupe, Aparecida w Brazylii, San Giovanni Rotondo, Gargano, Loretto, Kraków-Łagiewniki, Mukaczewo, Manila, Levocza, Litmanova, Mariapots (Węgry) i inne. Modlitwy będą prowadzone w językach: słowackim, polskim, włoskim i angielskim i transmitowane przez You Tubie.

 

11 stycznia br. s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosi konferencję o św. Janie Pawle II i jego dziedzictwie, szczególnie o tym zasadniczym rysie jego życia i działalności, jakim jest miłosierdzie Boskie i ludzkie oraz związek z duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny. Obydwoje bowiem uczestniczyli w wielkim planie Boga, jakim było przypomnienie światu biblijnej prawdy o Jego miłosiernej miłości i wzywaniu do głoszenia jej z nową mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Dzisiaj w tym planie Boga uczestniczą wszyscy, którzy niosą światu dar orędzia Miłosierdzia.

16 stycznia (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Rozpocznie się ono o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nadto w programie: Eucharystia, a w sali na I piętrze agapa i konferencja. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

12 stycznia br. mija 20 lat, odkąd wierni w Polsce korzystają z odpustu zupełnego za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Rok wcześniej tym przywilejem cieszyli się wierni w archidiecezji krakowskiej i pielgrzymi przybywający m.in. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Penitencjaria Apostolska wydała stosowny dekret najpierw na prośbę kard. Franciszka Macharskiego, a potem na prośbę kard. Józefa Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu (12 stycznia 2002 roku).

W dekrecie mowa jest o tym, że „odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum”. Natomiast wierni, którzy np., z powodu choroby czy innej słusznej przyczyny, nie mogą wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego „z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny”.  W innych okolicznościach odpust będzie cząstkowy.

12 stycznia 2022 roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Petronela, Bronisława Uchrońska w 87. roku życia. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 64 lata.

Przyszła na świat 13 września 1935 roku, w dniu, w którym Jezus objawił św. Siostrze Faustynie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Urodziła się w rodzinie Wincentego i Józefy z domu Dulin w Pajęcznie ok. 40 km od Częstochowy. 26 września 1935 roku w kościele parafialnym otrzymała sakrament chrztu świętego, a 10 lat później sakramentu bierzmowania udzielił jej bp Zdzisław Goliński.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 31 lipca 1958 roku w Warszawie na Grochowie i tam odbyła postulat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. Do nowicjatu została przyjęta 2 sierpnia 1960 roku w Krakowie, gdzie mistrzyniami były kolejno s. Konsolata Romańska i s. Andrea Kozłowicz. Pierwszą profesję zakonną złożyła 2 sierpnia 1962 roku w Krakowie-Łagiewnikach, a wieczystą – 15 sierpnia 1966 roku w Walendowie.

W okresie junioratu przebywała w Radomiu, gdzie pracowała kolejno: w kuchni, na furcie i w sklepie. Po ślubach wieczystych przyjechała do Płocka. Tu rozpoczęła pracę w opłatkarni w Seminarium Diecezjalnym. W 1987 roku zamieszkała na stałe w domu Zgromadzenia w Białej i przez niespełna 30 kolejnych lat kontynuowała pracę przy wypieku opłatków. W tym czasie również siała i pielęgnowała łzawicę ogrodową, z której wyrabiała różańce.  W domu bialskim pełniła także posługę asystentki domowej oraz przełożonej w latach 2001-2007. W latach 80. XX wieku, gdy zajmowała się również zaopatrzeniem domu, wykazała się niezwykłą zaradnością i zdolnością do zjednywania sobie ludzi.

Była wyjątkowo pracowita i sumienna. Pełna humoru i zdrowej pobożności. Bardzo zależało jej na przyprowadzeniu do Boga tych, którzy Go jeszcze nie znali. Szczególną czcią otaczała Matkę Bożą. Bardzo kochała Ojczyznę i często modliła się za rządzących oraz o pokój na świecie. Przez lata dzwonkiem zwoływała wspólnotę na modlitwę i posiłki. Dokąd zdrowie jej pozwalało, przed czasem pojawiała się w kaplicy. Swoją pokorą i duchem zakonnym potrafiła zarażać młodsze współsiostry. Do końca starała się wspomagać wspólnotę swoją pracą i chętnie dzieliła się życiowym doświadczeniem. Przez ostatnie półtora roku po udarze częściowo sparaliżowana pozostawała w łóżku. Ofiarowanym cierpieniem i modlitwą wypraszała potrzebne łaski dla domu, Zgromadzenia i Kościoła. Otoczona serdeczną modlitwą wspólnoty cicho odeszła do Pana. W pamięci sióstr pozostanie jako człowiek niezłomnej i wypróbowanej wiary oraz dziecięcej ufności Bogu.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 15 stycznia br. o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w Starej Białej, skąd jej doczesne szczątki zostaną odprowadzone na cmentarz parafialny.

W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus odpowiedział: „Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: „Napełnijcie naczynia wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty”. I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było –

słudzy natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego i rzekł mu: „Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd”.  Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni  (J 2, 1-12).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli. – Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia. Kiedy mówiła do mnie Matka niebieska, wstępowało w duszę moją głębokie zrozumienie tej woli Boga (Dz. 1244).

10 stycznia br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 249-252. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest dostępny kolejny, 121. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2022 roku. Biskup Artur Ważny pisze w nim o celebrowaniu miłosierdzia w codzienności. Wojciech Walendowski opowiada niezwykłą historię Andreasa i Marii ze Szwecji, a  s. Miriam Janiec ISMM kontynuuje temat „Lectio Divina i lectio misericordiae” w życiu Siostry Faustyny. W numerze można przeczytać także rozmowę z Grzegorzem Czerwickim, który po 12 latach więzienia stał się apostołem Bożego Miłosierdzia. W cyklu biblijnym o Abrahamie pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, a ks. Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie: Czym jest jałmużna? Czy tylko ofiarowaniem grosza i chleba, czyli tego, co trzeba do ziemskiej egzystencji? Natomiast ks. Karol Dąbrowski pisze o Matce Bożej w życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania Anny nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

W 2021 roku „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych miał ponad 467 639 odsłon: 208 587 odsłon w języku polskim,  125 735 – w języku angielskim, 41 403 – w języku hiszpańskim, 13 571 – w języku niemieckim, 22 342 – w języku francuskim, 49 273 – w języku włoskim, 1192 w języku rosyjskim, w języku słowackim – 5 536. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało 4429 osób w języku polskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim, rosyjskim i słowackim. Dużą popularnością nadal cieszy się „Dzienniczek” w adaptacji radiowej (119 odcinków), który na You Tube w kanale: Faustyna.pl miał 727 500 odsłon. Prawie 218 000 odsłon miała też „Konkordancja do Dzienniczka” w języku polskim.

Sprawdzają się słowa Jezusa, który powiedział do Siostry Faustyny: Sekretarko najgłębszej tajemnicy Mojej, wiedz o tym, że jesteś w wyłącznej poufałości ze Mną; twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma, doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżać się do Mnie (Dz. 1693).

Taki tytuł nosi 28 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Miłośniku ludzkiego zbawienia, pociągnij wszystkie dusze do życia Bożego. Niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego tu na ziemi i w wieczności” (Dz. 1466).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W dniach 7-9 stycznia 2022 roku w Szczucińsku odbędzie się diecezjalne spotkanie Ruchu Czystych Serc. Poprowadzą je ks. Tomasz Dadеk i s. Anastasis Omelchenko z pietropawłowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Hasłem spotkania będą słowa św. Jana Pawła II: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”, które są jego tytułem książki. W programie konferencje, wieczór modlitwy, prace w grupach, świadectwa, pogodne wieczory.

9 stycznia (niedziela) s. Aleksandra i s. Maria Faustyna z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzielą się orędziem Miłosierdzia i całym duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zapisanym w jej „Dzienniczku”, z wiernymi w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Borek, diecezja tarnowska.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on tak im odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem”  (Łk 3, 15-16. 21-22).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Idę przez życie wśród tęcz i burz, ale z czołem dumnie wzniesionym, bo jestem dzieckiem królewskim, bo czuję, że krew Jezusa krąży w żyłach moich, a ufność swoją złożyłam w wielkim miłosierdziu Pańskim (Dz. 992).

8 stycznia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 791 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kalisz, Narodowe Sanktuarium św. Józefa – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Trąbki k. Garwolina, parafia pw. Świętego Józefa – godzina 17.00.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Dla tych, którzy nie mogą przybyć do Matemblewa – transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych, w roku 2021 zanotowano ponad 5 500 000 odsłon i ponad 1 600 000 użytkowników. Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.faustyna.pl została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny.

Kolędnicy misyjni z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pod opieką s. Marii Rosy Kmiecik z Częstochowy  wygrali Konkurs Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pt. „Nasze kolędowanie misyjne masajskim dzieciom”, zdobywając aż 281 punktów. Na Konkurs wpłynęły 72 kolędnicze relacje. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 8 z nich. Jury pod przewodnictwem ks. Guy Bognon PSS, sekretarza generalnego Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła pierwsze miejsce przyznało dzieciom, którymi opiekują się siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie.

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele, goście…, a także  internauci na stronie: www.faustyna.pl.  Wraz z Patronem otrzymują przesłanie najczęściej z „Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny oraz praktykę miłosierdzia, najczęściej intencję do modlitwy.

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa, objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

Miłosierna miłość Boga objawiona w narodzeniu Jezusa opiewana jest w liturgicznych pieśniach, zwanych kolędami, i w pastorałkach, które mają bardziej charakter świecki. Szczególnie bogaty repertuar, setki kolęd i pastorałek, wpisany jest w polską kulturę religijną i narodową. Śpiewa się je w każdym domu nie tylko przy stole wigilijnym i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, w kościołach w czasie sprawowania liturgii i na różnego rodzaju spotkaniach opłatkowych. Do wielu z nich teksty i muzykę ułożyli znani poeci i kompozytorzy, a każdego roku powstają nowe. One też tworzą niepowtarzalny klimat okresu Bożego Narodzenia, pomagając w modlitwie, kontemplacji i przeżywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego, objawionego w fakcie wcielenia i narodzenia Syna Bożego.

Niezależnie od kolędy parafialnej, która wypada w różnych terminach, w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie odbywa się kolęda klasztorna. Wówczas kapłani, pełniący posługę kapelanów, w towarzystwie „kolędników” obchodzą wszystkie miejsca w klasztorze: salę Zgromadzenia i inne pomieszczenia wspólnego użytku, cele zakonne, pracownie, pokoje gościnne…, by je na nowo skropić święconą wodą, napełnić dymem kadzidła i przez modlitwę uprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców oraz gości na kolejny rok życia i posługi apostolskiej.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny (Mt 2, 1-12).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O niepojęta dobroci Boża, która nas osłaniasz na każdym kroku. Niech będzie cześć nieustanna miłosierdziu Twemu, żeś się zbratał nie z aniołami ale z ludźmi – jest to cud niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Twego. Cała ufność nasza jest w Tobie, Bracie nasz pierworodny, Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze. Serce mi drży z radości, widząc, jak Bóg jest dobry dla nas ludzi, tak nędznych i niewdzięcznych, a jako dowód swej miłości daje nam niepojęty dar, to jest sam siebie w Osobie Syna swego. Tej tajemnicy miłości nie wyczerpiemy przez wieczność całą. O ludzkości, czemuż tak mało myślisz o tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas. O Baranku Boży, nie wiem, co wpierw podziwiać w Tobie: czy Twą cichość, ukrycie i wyniszczenie się dla człowieka, czy też ten nieustanny cud miłosierdzia Twego, który przeistacza dusze i wskrzesza je do życia wiekuistego. Choć jesteś tak ukryty, to wszechmoc Twoja objawia się tu więcej niż w stworzeniu człowieka; chociaż działa wszechmoc miłosierdzia Twego w usprawiedliwieniu grzesznika, jednak działanie Twoje jest tak ciche, ukryte (Dz. 1584).

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga –
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
Tych zaś, którzy Je przyjęli
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
„To Ten, o którym powiedziałem:
Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,|
On nam Go objawił (J1, 1-18).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdzia swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię, Pan nad pany, zniży się Nieśmiertelny. Ale gdzie zstąpisz, Panie? Czy do świątyni Salomonowej? Czy każesz zbudować sobie nowy przybytek? Gdzie zstąpić zamierzasz? O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdyż ziemia cała jest Ci podnóżkiem. – Sam zgotowałeś sobie przybytek: świętą Dziewicę, Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem. I staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, o Panie: Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone. Podniosłeś nas do swego Bóstwa przez swe uniżenie; jest to zbytek Twej miłości, jest to przepaść Twego miłosierdzia. Zdumiewają się niebiosa nad tym zbytkiem miłości Twojej. Teraz nikt się zbliżyć do Ciebie nie lęka. Jesteś Bogiem miłosierdzia, masz litość dla nędzy, jesteś nam Bogiem, a my Twym ludem. Jesteś nam Ojcem, a my Twe dzieci z łaski; niech się sławi miłosierdzie Twoje, żeś raczył zstąpić do nas (Dz. 1745).

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki (Łk 2, 16-21).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

 Imię Jezus. O, jak wielkie jest imię Twoje, o Panie, ono jest mocą duszy mojej. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z imienia Twego. Kiedy słyszę najsłodsze imię Jezus, serce mi silniej bije, a są chwile, kiedy słysząc imię Jezus – wpadam w omdlenie. Duch mój rwie się do Niego (Dz. 862).

 

Tradycyjnie 31 grudnia o 21:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Motywem przewodnim sylwestrowej modlitwy będzie spotkanie z miłosiernym Panem. Na zakończenie o 24:00 będzie odprawiona pierwsza Msza św. noworoczna. W czasie Nieszporów (19:00), adoracji i Noworocznej Pasterki można się łączyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl lub kanale na You Tube.

31 grudnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku o godzinie 21.00 rozpocznie się sylwestrowa adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poprowadzą ją siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i wraz z wiernymi będą dziękować Bogu za wszystkie dary i łaski kończącego się roku, przepraszać za grzechy i niewierności oraz prosić o miłosierdzie dla nas i całego świata w nadchodzącym 2022 roku. Modlitewne czuwanie zakończy się „Te Deum” o godzinie 24.00.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na grudzień: o owocne duchowo przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla nas i naszych rodzin, a także o łaski nawrócenia i spowiedzi św. dla tych, którzy dawno nie korzystali z tego sakramentu, aby także w ich sercach dokonało się Boże Narodzenie.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w ośmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2022 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

Ze świętami Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj strojenia choinki, która zdobi wnętrza kościołów, domów, umieszczana jest na placach czy w miejscach publicznego użytku. Drzewo zwłaszcza iglaste w wielu kulturach jest symbolem życia, odradzania się, trwania i płodności. Ozdobione drzewko jodełki lub świerku stało się w Europie najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Samo żywe drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła życia. Ale także niektóre ozdoby choinkowe mają swoją symbolikę, choć dziś nie zawsze rozpoznawaną: np. gwiazda umieszczana na szczycie drzewa miała wskazywać drogę powrotu do domu z dalekich stron, światło – wskazuje na Chrystusa, który jest światłością świata, anioły są tymi, którzy mają opiekować się domem, papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, z którego wyzwala Jezus… We współczesnej kulturze zdają się być jednak ważniejsze prezenty, które są pod choinką, ale i one są zapowiedzią darów Nieba. Warto jednak spojrzeć na choinkę w tej symbolice, jaką niesie kultura chrześcijańska, by lepiej i owocniej przeżywać misterium radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Tak o tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego pisała św. Faustyna. W sposób poetycki pięknie wyraził to Franciszek Karpiński w polskiej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami
.

Bóg nieskończony i wieczny przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Żadna religia na świecie nie ma takiego boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, który jest nieskończony, jeden, święty, transcendentny, wszechmocny i wszechwiedzący, niepojęty przez żaden rozum ludzki ani anielski, a równocześnie w swoim Synu w ludzkim ciele tak bliski człowiekowi. Kontemplacja miłosierdzia Bożego w tej tajemnicy zachwyca i przynosi niewypowiedzianą radość, bo Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).