Archiwum

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 marca br.. Gościem specjalnym spotkania będzie małżeństwo (tego jeszcze nie było!) Ania i Bartek Wyrobkowie. Są małżeństwem od 12 lat, wspólnie prowadzą dom, mają troje wspaniałych dzieci (które uczą w domu w ramach edukacji domowej), utrzymują się z fotografii ślubnej i uczenia fotografów. Podzielą się swoim doświadczeniem Bożego miłosierdzia. Po SŁOWIE będzie najważniejsza część wieczoru, czyli ADORACJA – czas na osobiste spotkanie z Jezusem, a następnie czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie i możliwość rozmowy z zaproszonymi Gośćmi. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, mogą łączyć się przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

19 marca br. w Godzinie Miłosierdzia, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, do domu Ojca Niebieskiego powróciła s. Stefana, Helena Barbara Bosak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 53 lata swego życia. Przyszła na świat 5 października 1945 roku w rodzinie Karola i Rozalii z domu Caja w miejscowości Zubrzyca Górna, archidiecezja krakowska. Dzień później została ochrzczona, a sakramentu bierzmowania w 1959 roku udzielił jej bp Karol Wojtyła. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 5 stycznia 1965 roku w Kiekrzu koło Poznania. Wcześniej pomagała w cieplarni w walendowskim klasztorze, gdzie była jej kuzynka s. Germana. Postulat i nowicjat odbyła pod kierunkiem s. Andrei Kozłowicz w Kiekrzu. W tym klasztorze 2 sierpnia 1967 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a po pięciu latach – śluby wieczyste w Krakowie. W Zgromadzeniu uzupełniała wykształcenie z zakresu życia wewnętrznego oraz zrobiła kurs plastyczno-dekoratorski, co szczególnie było przydatne w posłudze zakrystianki, a ten obowiązek pełniła w Radomiu zaraz po pierwszych ślubach (1967-1970), w Krakowie (1971-1976), w Magdalence (1976-1978) i w Kiekrzu (1999-2000). Pracy z dziećmi oddawała się w przedszkolu Rabce (1970-1971) i w Derdach, gdzie pełniła obowiązki Dyrektora Zakładu dla dzieci. Pierwszą nominację na przełożoną otrzymała w 1983 roku i przez 6 lat przewodniczyła wspólnocie sióstr w Rabce. Jako przełożona posługiwała też w domu Zgromadzenia w Zakopanem (1993-1999) i Gdańsku (2005-2008); asystentką przełożonej była w Kaliszu, furtianką na Żytniej w Warszawie (1991-1993). Najwięcej lat życia zakonnego spędziła w Krakowie-Łagiewnikach (24 lata), dokąd przyjeżdżała czterokrotnie, ostatni raz w 2008 roku. W tym klasztorze służyła nie tylko jako zakrystianka, ale także pracowała z młodzieżą zagrożoną moralnie w świetlicy „Źródło”, w Postulacji wówczas Sługi Bożej Siostry Faustyny (1989-1991), a w ciągu dwóch ostatnich pobytów posługiwała w punktach informacyjnych i w poradni „Miłosierdzie”. Swoją pracą, modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem do ostatniego dnia życia wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Odeszła do Pana w 73 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, św. Józefem i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Mszy św. pogrzebowej 22 marca br. o godzinie 11.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczyć będzie bp Jan Zając, a potem ciało s. Stefany zostanie złożone na cmentarzu zakonnym obok bazyliki.

22 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Konferencję o ufności w cierpieniu wygłosi gość specjalny wieczoru, którym będzie ks. Brian Kolodiejchuk, postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym matki Teresy z Kalkuty. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

W dniach 19-22 marca br. s. Caterina i s. Veritas z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje w kościele św. Stanisława Kostki w Michigan, stan Indiana. W głoszonych konferencjach dzielić się będą duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, której dane było niezwykle głęboko wniknąć w tajemnicę miłosierdzia Bożego i radykalnie odpowiedzieć na tę uprzedzającą miłosierna miłość Boga postawą całkowitego zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich aż po ofiarę ze swego życia.

W dniach 20-21 marca br., w godzinach 8.00-18.00, wejście do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach będzie ograniczone w związku z montażem głównego ołtarza po pracach renowacyjnych. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie jak każdego dnia. Na ten czas prace z ołtarzem będą przerwane. 21 marca Msza św. o godzinie 17.00 będzie odprawiana w kaplicy Męki Pańskiej i nie będzie transmitowana przez on-line.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku: świątynię z zapleczem dla pielgrzymów, które powstaje w miejscu objawień Jezusa Miłosiernego i rozpoczęcia prorockiej misji św. Siostry Faustyny. Budowa tego obiektu, prowadzona od 2015 roku przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki wsparciu czcicieli Miłosierdzia Bożego i ludzi dobrej woli, jest już bardzo zaawansowana. Jednak, ale by prace mogły być kontynuowane potrzebne są kolejne środki finansowe. Dlatego siostry zapraszają i pokornie proszą o włączenie się w to dzieło, które będzie służyć chwale Bożego Miłosierdzia i dla pożytku ludzi. Ofiary pieniężne można wpłacać na konto Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się codziennie razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Pod takim hasłem w dniach 17-20 marca br. odbędą się rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węglińcu, diecezja legnicka. Poprowadzą je: s. Zacheusza, s. Amelia, s. Ancilla i s Rachela z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Rekolekcje organizowane są w ramach przygotowań do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny, które zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła parafialnego w święto Miłosierdzia, 8 kwietnia br.

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i współpracownikom, dzięki którym orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Faustynie, może docierać do wielu ludzi na świecie. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy wspierają stronę internetową: www.faustyna.pl, bo dzięki ich ofiarom aktualizowana jest w 7 językach, dzieło „Koronki za konających”, które obecnie codziennie wspiera średnio 70 konających, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, z której korzysta każdego dnia ponad 4100 unikalnych użytkowników. Wspólnie więc możemy spełniać to naglące wołanie Jezusa do głoszenia światu orędzia Jego miłosierdzia, bo tylko w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Niech Jezus Miłosierny w codzienności błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim naszym Drogim Dobroczyńcom i Współpracownikom, o co codziennie po wielekroć się modlimy.

W uroczystość św. Józefa – 19 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”, a rano po brewiarzu odmawiana modlitwa do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Żywiciela Syna Bożego. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane będzie „Czterdziestogodzinne nabożeństwo” W uroczystość św. Józefa – 19 marca – Msze św. o 6.30 i o 17.00.

Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili: „Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa”. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł: „Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Teraz ogarnął Mnie głęboki niepokój. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem z tego powodu – dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię!”. Wtedy zabrzmiał głos z nieba: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: „Zagrzmiało”, inni jednak twierdzili: „Anioł przemówił do Niego”. Jezus więc wyjaśnił: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie”. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć (J 12, 20-33).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.