Archiwum

Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: „Przeprawmy się na drugi brzeg”. Zostawili więc tłum i zabrali Go, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie płynęły za Nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, tak że już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi oparty na podgłówku.. Budzili Go, mówiąc: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On obudzony, zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: „Milcz! Ucisz się!”. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: „Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Wtedy ogarnął ich wielki lęk i mówili jeden do drugiego: „Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4, 35-41).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Nie lękam się niczego, chociaż burza szaleje i straszne gromy uderzają wokoło mnie, a czuję się wtenczas sama jedna, jednak serce moje czuje Ciebie, a ufność moja potęguje się i widzę całą wszechmoc Twoją, która mnie utrzymuje. Z Tobą, Jezu, idę przez życie, wśród tęcz i burz, z radości okrzykiem, nucąc pieśń miłosierdzia Twego. Nie umilknę w swym śpiewie miłości, aż podchwyci ją anielski chór. Nie ma żadnej mocy, która by mnie powstrzymała w pędzie do Boga (Dz. 761).

22 czerwca o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna „Łagiewnicka 22”. Są to wieczory uwielbienia Miłosierdzia Bożego, w czasie których uczestnicy spotkania dziękują za otrzymane dobro i powierzają Jezusowi wszystkie osobiste intencje, sprawy Kościoła, świata.

22 czerwca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie, USA, odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce oraz adoracji uwielbienia Jezusa Miłosiernego wyświetlany będzie film o  św. Tomaszu Moore z racji jego liturgicznego wspomnienia.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

22 czerwca w kościele Ducha Świętego w Rzymie odbędzie się spotkanie osób odpowiedzialnych za grupy miłosierdzia we Włoszech. Mottem tego wydarzenia będą słowa Psalmu: „Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy” (Ps 66, 16). W programie m.in. wykład kard. Angelo Comastri, emerytowanego archiprezbitera bazyliki watykańskiej i emerytowanego  wikariusza generalnego Ojca Świętego, zatytułowany „Wysławiajcie Pana bo jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki” (Ps 136, 1), następnie prezentacja poszczególnych wspólnot Bożego Miłosierdzia, a po Godzinie Miłosierdzia i Koronce o godzinie 16.00 celebracja Eucharystii, której przewodniczyć będzie mons. Graham Bell, podsekretarz Dykasterii ds. Ewangelizacji i delegat na Jubileusz 2025 roku.

W czwartek 20 czerwca odbędzie się comiesięczne, ostatnie przed wakacjami, spotkanie formacyjne grupy „Faustinum” w Niżnym Hruszowie na Słowacji, które w swoim klasztorze poprowadzą siostry z lokalnej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia po Mszy św. w kościele parafialnym.

W dniach 17 i 18 czerwca (poniedziałek i wtorek) odbędą się comiesięczne spotkania formacyjne wspólnot „Faustinum” w Borši (parafia Streda nad Bodrogom) na Słowacji. Spotkania na temat miłosierdzia Bożego w Biblii i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny  dla grupy słowackiej i węgierskiej prowadzi s. M. Hedvig Uličná z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest tylko jakąś odmianą nabożeństwa do Serca Bożego, że pomiędzy tymi nabożeństwami nie ma istotnej różnicy. W tym przekonaniu może utwierdzać także pobieżna lektura „Dzienniczka” Siostry Faustyny, w którym często jest mowa o sercu Jezusa. Jednak teologiczna analiza treści tego dzieła prowadzi do wyraźnego rozgraniczenia tych dwóch nabożeństw tak popularnych w Kościele. Takiej analizy dokonał ks. prof. I. Różycki i na jej podstawie ukazał zasadnicze różnice, jakie istnieją pomiędzy nabożeństwem do Serca Jezusowego i do Miłosierdzia Bożego. Dotyczą one przedmiotu istotnego i rzeczowego, samej istoty nabożeństw oraz czasu uprzywilejowanego, z którym wiążą się określone obietnice.

Przedmiotem właściwym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest miłosierdzie całej Trójcy Świętej, natomiast w nabożeństwie do Serca Jezusowego przedmiotem właściwym jest Boska Osoba Syna Bożego Wcielonego. Przedmiotem rzeczowym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest obraz Jezusa Miłosiernego odpowiadający wizji, jaką miała Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku w Płocku. Natomiast w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa przedmiotem rzeczowym jest ludzkie, fizyczne Serce Jezusowe. Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego polega na ufności (pełnienie woli Bożej), natomiast istotą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest wynagrodzenie. Czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest godzina 3 po południu każdego dnia (moment konania Jezusa na krzyżu) oraz dzień święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Natomiast w nabożeństwie do Serca Bożego czasem uprzywilejowanym są dni: pierwsze piątki miesiąca oraz święto Serca Jezusowego.

17 czerwca  o godzinie 17.00 przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny zostanie odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej i z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich twórców  przewodnika QR kod po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki nam każdy pielgrzym, który nawiedza to święte miejsce, będzie mógł je poznać wraz z jego skarbem, którym jest orędzie Miłosierdzia i duchowe dziedzictwo św. Siostry Faustyny. Przewodnik jest przygotowany w 9 językach. Dla pozostałych obszarów językowych skanowany QR kod automatycznie wybiera język angielski.

W ramach projektu Samarytanka w dniach 14-16 czerwca oraz 21-23 czerwca br. w  dziecezjalnym domu rekolekcyjnym Fides et ratio w Szczucińsku odbędą się rekolekcje dla kobiet pod hasłem: «Mój miły jest mój, a ja jestem jego» (Pnp 2:16). Tym razem uczestnikom rekolekcji będzie towarzyszyła postać Marii Magdaleny – kobiety o wielkim sercu,  wypełnionym Bożą miłością.  W programie konferencje, medytacje nad słowem Bożym, bibliodrama.  Rekolekcje prowadzą: s. Anastasis Omelchenko z pietropawłowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, s. Kazimiera Wanat, s. Madlen Hofmann oraz o. Hans Reiner.

Od teraz przez wakacje w niedziele będą nieregularnie przeplatane podcasty z vlogami. W tym vlogu jest krótka relacja z obecności sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Polach Lednickich 1 czerwca, 2024 roku. Siostra Gaudia mówi przede wszystkim poruszające słowo o spowiedzi, które podprowadzało do przeżycia modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i do Koronki. Spowiedź jest i będzie tematem powracającym na  kanale Rahamim dość regularnie, bo jest niesamowicie ważnym spotkaniem z miłosiernym Bogiem, a także tematem, wokół którego pojawia wiele pytań, więc trzeba do niego powracać.

Mówił dalej: „Tak się ma sprawa z królestwem Bożym jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, wreszcie pełnie ziarno w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, bierze on zaraz sierp, bo nadeszła pora żniwa”.

Mówił też: „Do czego przyrównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wrzuca w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Gdy jednak zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od innych krzewów, wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki mogą zakładać gniazda w jego cieniu.

W wielu takich przypowieściach mówił do nich, stosownie do tego, co mogli pojąć. A bez przypowieści nie mówił do nich. Swoim uczniom natomiast wyjaśniał wszystko na osobności (Mk 4, 26-34).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Dziecię, jeszcze nie jesteś w ojczyźnie, więc idź – wzmocniona Mą łaską – i walcz o królestwo Moje w duszach ludzkich, a walcz jak dziecię królewskie i pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a z nimi i możność zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od ciebie, dziecię Moje, wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą wysławiać miłosierdzie Moje. Dziecię Moje, abyś godnie odpowiedziała Mojemu wezwaniu, przyjmuj Mnie codziennie w Komunii Świętej – ona da ci moc… (Dz. 1489).

15 czerwca 2024 roku (sobota) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Michała Rapacza. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczyć będzie kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Ksiądz Michał Rapacz, zamordowany przez komunistów, pochodził z Tenczyna. W 1931 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie i został posłany pracy duszpasterskiej w Płokach, a następnie do Rajczy koło Żywca. W listopadzie 1937 roku ponownie został skierowany do Płok, gdzie został proboszczem. Był człowiekiem modlitwy i wielkiej wyobraźni miłosierdzia. Ufał Bogu do końca. 12 maja 1946 roku, prowadzony przez komunistów na śmierć męczeńską do pobliskiego lasu, modlił się słowami: „Niech się stanie wola Twoja, Panie”. Jego grób znajduje się obecnie w sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin Robotniczych w Płokach.

W piątek 14 czerwca o godz. 15.20 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św. za Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na Słowacji. Mszę św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na osiedlu KVP będzie celebrował ks. Tomáš Svat. Regularne comiesięczne Msze św. w intencjach „Faustinum” na Słowacji są celebrowane od 2006 roku.

Po Mszy św. odbędzie się ostatnie przedwakacyjne spotkanie formacyjne dla miejscowej grupy „Faustinum”, które poprowadzi s. M. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia.

11 czerwca br. w warszawskim klasztorze przy ul. Żytniej odeszła do domu Ojca Niebieskiego s. M. Antonina, Wiesława Włodarczyk. Urodziła się 29 lipca 1945 roku w miejscowości Gaj Zuzowski, parafia Przedbórz (obecnie województwo łódzkie) w domu Józefa i Marianny z d. Błotnickiej. Sakrament chrztu świętego otrzymała w rodzinnej parafii, a sakrament bierzmowana przyjęła 1958 roku z rąk bp. Piotra Gołębiowskiego. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 29 września 1953 roku. Postulat i nowicjat odbyła w Kiekrzu pod kierunkiem s. Andrei Kozłowicz i tam 20 sierpnia 1967 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Jako juniorystka przebywała w Derdach i Krakowie, pracując w szklarni, kuchni i pralni. Po złożeniu profesji wieczystej 2 sierpnia 1972 roku w Krakowie wyjechała do Kiekrza, gdzie posługiwała w gospodarstwie, a cztery lata później została przeniesiona do klasztoru w Warszawie przy ul. Żytniej, gdzie pełniła obowiązki kucharki i zakrystianki m.in. w parafii Miłosierdzia Bożego (dziś Sanktuarium św. Siostry Faustyny). Parafianie wspominają ją jako „prawą rękę” ks. proboszcza Wojciecha Czarnowskiego, gdyż s. Antonina nie tylko posługiwała w zakrystii kościoła parafialnego, ale również pomagała przy tworzeniu i funkcjonowaniu „Ośrodka TYLKO z Darów Miłosierdzia” (obecnie prowadzonego przez Caritas Warszawa), który otoczył opieką bezdomnych, a także samotne matki z dziećmi. Siostra z wielką dyskrecją dbała o każdego potrzebującego, wspomagając go nie tylko fizycznie przez przydzielanie odzieży i dożywianie, ale również duchowo, przez modlitwę w powierzonych jej sprawach. Była matką zarówno dla podopiecznych ośrodka, jak i dla parafian, których czasem, gdy zachodziła taka potrzeba, odwiedzała również w domach. Ostatnie lata życia spędziła we własnym pokoju, a jej apostolstwo głoszenia orędzia Miłosierdzia polegało na ofiarowaniu Bogu modlitwy i cierpienia, w którym zachowała pogodę ducha. Teraz z Maryją, św. Faustyną oraz zmarłymi siostrami uwielbia Miłosierdzie Boże w wieczności.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 14 czerwca o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej w Warszawie. Jej ciało spocznie w grobowcu Zgromadzenia na Cmentarzu Powązkowskim.

11 czerwca br. w kościele Santo Spirito in Sassia w Rzymie odbędzie się kolejne w tym roku formacyjnym spotkanie wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Spotkania prowadzą  siostry z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i ks. Łukasz Brus, opiekun duchowy wspólnoty „Faustinum”. W programie: Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie to spotkanie, Msza św., konferencje o więzi z Kościołem oraz trosce o zbawienie dusz oraz braterskie spotkanie.

10 czerwca 2024 roku odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

9 czerwca br. w parafii św. Stanisława BM w Oleksowie, s. Faustyna Olszewska z kierskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będzie z wiernymi orędziem Miłosierdzia i duchowym bogactwem św. Siostry Faustyny, nie tylko w czasie Eucharystii, ale także na spotkaniach po Mszy św.

Pewnego razu [Jezus] wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. Nauczyciele Pisma natomiast, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, że opętał Go Belzebub i że wyrzuca demony mocą ich przywódcy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił do nich w przypowieściach: „Jak może szatan szatana wyrzucać? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest wewnętrznie skłócony, to nie może przetrwać, lecz koniec z nim. Nikt przecież nie może wejść do domu kogoś silnego i zagrabić jego rzeczy, jeśli najpierw go nie zwiąże. Dopiero wtedy okradnie jego dom. Zapewniam was, że wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, a nawet bluźnierstwa, których by się dopuścili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Opętał Go duch nieczysty”.

Wtedy przyszła Jego Matka i bracia. Stojąc na zewnątrz, prosili, aby Go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół Niego. Powiedzieli Mu: „Twoja Matka i Twoi bracia, i Twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Kto jest moją matką i braćmi?” I patrząc na siedzących dokoła, powiedział: „Właśnie oni są moją matką i moimi braćmi. Bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 20-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Treścią cnót jest wola Boża; kto wiernie pełni wolę Bożą, ten się ćwiczy we wszystkich cnotach. We wszystkich wypadkach i okolicznościach życia wielbię i błogosławię świętą wolę Bożą. Święta wola Boża jest przedmiotem mojej miłości. W najtajniejszych głębiach duszy żyję wolą Jego, a tyle na zewnątrz działam, o ile poznaję wewnętrznie, że taka jest wola Boża; milsze mi są z woli Bożej udręki, cierpienia, prześladowania i różnego rodzaju przeciwności, aniżeli z woli własnej powodzenia, pochwały i uznania (Dz. 678).

4 czerwca br.  s. Franciszka Siadaczka ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia będzie obchodzić stulecie swoich urodzin. Z tej okazji 8 czerwca w Walendowie o godzinie 11.00 celebrowana będzie Msza św. w intencji Jubilatki z udziałem sióstr z wielu klasztorów, a po niej życzenia, wspólny obiad i wspomnienia.

Siostra Franciszka wstąpiła do Zgromadzenia w 1945 roku, pierwsze śluby zakonne złożyła 30 kwietnia 1948 roku, a pięć lat później śluby wieczyste. W ciągu 79 lat życia zakonnego pełniła różne obowiązki, m.in. była zakrystianką w Krakowie-Łagiewnikach, pielęgniarką i opiekunką chorych w Warszawie na Grochowie, Zakopanem i Walendowie. Jako emerytka – dotąd w pełni sprawna i aktywna, zainteresowana losami Zgromadzenia, Kościoła, Ojczyzny i świata –  świadczy o miłosiernej miłości Boga i wyprasza wszystkim potrzebne łaski.

8 czerwca 2024 roku w godzinach 9.00-17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się IV Ogólnopolski Zjazd członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Przyświecać mu będzie hasło: „Bądźcie świadkami Miłosierdzia”. W programie: Eucharystia, konferencje s. Marii Faustyny Ciborowskiej ISMM pt.: „Wracaj do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił świadek miłosierdzia w Biblii” i s. Emanueli Gemzy: „Moje osobiste świadectwo” oraz spotkania w grupach, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i końcowe błogosławieństwo.

Więcej informacji i program zjazdu na stronie: www.faustinum.pl

W dniach 5 i 7 czerwca w Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge odbędzie doroczna Konferencja Medycyny, Bioetyki i Duchowości Bożego Miłosierdzia, organizowana przez Służbę Zdrowia Miłosierdzia Bożego przy współudziale Księży Marianów. W tym wydarzeniu weźmie udział s. Salwatricze Musiał ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która wygłosi konferencję na temat: „Przemiana bolesnych doświadczeń w dar”.

7 czerwca br. przypada 27. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Papież modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie wtedy błogosławionej Siostry Faustyny oraz wygłosił krótkie przemówienie, w którym jednak przekazał wiele ważnych spraw. Mówił m.in. o tym, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże; że orędzie Miłosierdzia zabrał z tego miejsca na Stolicę Piotrową i ono kształtuje obraz jego pontyfikatu. Dziękował, że mógł spełnić życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce święto Miłosierdzia. Specjalne przesłanie skierował do sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, umacniając je w charyzmatycznej posłudze apostolskiej, którą powierzył mu Bóg przez Siostrę Faustynę.

7 czerwca w Viterbo, w Parafii Świętej Rodziny, s. Ligia i s. Wincenta z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia  podzielą się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z apostołami Bożego Miłosierdzia z trzech różnych parafii. W programie ponadto modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz Eucharystia.

W kolejnym odcinku podcastu „Zeszyty pełne miłości” s. Gaudia Skass z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przeczyta i wspólnie z s. Marleną  z klasztoru w Kiekrzu skomentuje kolejny fragment „Dzienniczka”  św. Siostry Faustyny (numery: 156-162). Siostry opowiedzą w nim o  mało znanym, pięknym miejscu nad Małym Jeziorem Kierskim, o wyrażaniu miłości, do którego potrzeba dużo odwagi, o przyczynach lęku w naszej relacji do Boga i Komunii Świętej, która nie jest nagrodą dla grzecznych dzieci.

Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl, w wersji audio w układzie chronologicznym na You Tube w kanale: Faustyna.pl

4 czerwca o godzinie 17.00  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencjach wszystkich Informatyków i Ofiarodawców, którzy wspierają  transmisję on-line z łagiewnickiego Sanktuarium oraz zakup i montaż nowej kamery, która pracuje od 27 maja br. Z transmisji prowadzonej na stronie: faustyna.pl i jej 8 wersjach językach na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz w aplikacji mobilnej: Faustyna.pl w ubiegłym roku skorzystało ponad 4 400 000 unikalnych użytkowników oraz stacje telewizyjne z Polski i zza granicy. Niech Jezus Miłosierny błogosławi i hojnie obdarzy łaskami naszych Dobrodziejów i Ofiadowaców, o co siostry każdego dnia proszą w swych modlitwach.

Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do Niego: „Zobacz! Robią w szabat to, czego nie wolno!”. On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy znaleźli się w potrzebie i byli głodni? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, co z nim byli”. Mówił im też: „Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu”.

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę, a oni obserwowali Jezusa, czy uzdrowi w szabat, ponieważ chcieli Go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: „Wyjdź na środek”. Ich zaś zapytał: „Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie czy zabić?”. Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka powiedział: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się ze zwolennikami Heroda, w jaki sposób Go zabić (Mk 2, 23-3, 6).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace (Dz. 163).

2 czerwca (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Więź z Kościołem i troska o zbawienie dusz”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.20 Eucharystia, a po niej agapa, konferencja oraz dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

W sobotę 1 czerwca odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny do kościoła św. Jana Chrzciciela w parafii Sabinov na Słowacji. Relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia przekażą s. Blanka Krajčíková i s. Antoniana Štullerová z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji. Przy tej okazji podzielą się duchowym dziedzictwem św. Faustyny, zwłaszcza orędziem Miłosierdzia, z którym Jezus wysłał ją do całego świata, poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz adorację.

Taki tytuł nosi 21 odcinek podcastu „Zeszyty pełne miłości”, w którym Siostra Gaudia Skass z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przeczyta kolejne numery z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny(148-155) i opowie m.in. o wielkim pragnieniu Boga, by z nami przeżywać teraźniejszość i wieczność.

Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl, w wersji audio w układzie chronologicznym na You Tube w kanale: Faustyna.pl

1 czerwca br. już po raz dwudziesty ósmy odbędzie się Spotkanie Młodych nad Lednicą. W tym roku głównym tematem będzie Eucharystia, a hasłem spotkania słowa: „Wracaj do domu”. W tym spotkaniu wezmą także czynny udział siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z s. Gaudią Skass, która wygłosi przesłanie do uczestników tego wydarzenia płynące z duchowego dziedzictwa św. Siostry Faustyny. Jej relikwie od kilku lat towarzyszą młodym w czasie spotkania nad Lednicą i są niesione w procesji.