Archiwum

Mija 80 lat od poświęcenia najsłynniejszego obrazu Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, na którym spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47). Dziś można go spotkać nie tylko w świątyniach i mieszkaniach na wszystkich kontynentach, ale wszędzie, gdzie żyją, pracują i przebywają ludzie, nawet w portfelach z osobistymi dokumentami.

Działo się to 16 kwietnia 1944 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w kaplicy zakonnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym dniu pierwszą Mszę św. o 6.30 odprawił o. Józef Andrasz SJ, krakowski spowiednik i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny, który towarzyszył Adolfowi Hyle przy malowaniu tego obrazu i udzielał stosownych wskazówek. Dzień wcześniej obraz umieszczono w ołtarzu, w którym do tej pory wisiał obraz Serca Bożego. Kronikarka domu krakowskiego zanotowała zachwyt sióstr nad nowym obrazem Jezusa Miłosiernego i fakt, że został on umieszczony na specjalnie zrobionej ramie, która tworzy całość z ołtarzem. Msza św. była bardzo uroczysta, ale sprawowana w kameralnym gronie sióstr i wychowanek, dlatego o. Andrasz przemówił specjalnie do sióstr parę gorących, serdecznych słów – zapisała kronikarka zakonna – wykazując nam, jak wielki to dla nas zaszczyt, że Pan Jezus nasze Zgromadzenie wybrał do szerzenia wśród ludzi miłości Jego i miłosierdzia i to nie tylko tu, w Józefowie, ale wszędzie, gdzie tylko będziemy mogły, bo przy patronce naszej Najświętszej Matce Miłosierdzia to właśnie nabożeństwo do miłosierdzia Jej Syna powinno stać się naszym najchlubniejszym zadaniem.

Kolejne Msze św. w tym dniu sprawowali: prowincjał jezuitów o. Władysław Lohn i prowincjał kapucynów ojciec Kazimierz Niczyński, którzy głosili wzruszające homilie o miłosiernej miłości Boga do ludzi i świata. A cóż to jest miłosierdzie? – pytał prowincjał kapucynów. – To ta wola napięta ku czynieniu i dzieleniu się dobrem. Bóg pragnie czynić nam dobrze, On rozsypuje swe miłosierdzie wszędzie. On stworzył nas, On stworzył nas bez nas i okazał nam swe bezgraniczne miłosierdzie. Mimo żeśmy stracili przez grzech prawo do Boga, do szczęścia i życia – Bóg zrobił wszystko, aby nas odkupić i nie w sposób wygodny i łatwy, ale własną krwią i życiem. W tym dniu po raz pierwszy – jak chciał Jezus – obchodzono pierwszą niedzielę po Wielkanocy jako święto Miłosierdzia Bożego: został poświęcony obraz namalowany według tego rysunku, jaki podał w objawieniu Siostrze Faustynie i z ambony głoszono homilie o miłosiernej miłości Boga, które otwierały serca i budziły w nich ufność, pragnienie pełnienia woli Bożej i czynnej miłości wobec ludzi.

Jak to się stało, że obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły szybko zasłynął łaskami, a jego kopie i reprodukcje rozeszły się po całym świecie? Dlaczego właśnie na tym obrazie spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie? Przecież nie był to ani pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, ani pierwszy w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wydawałoby się, że tym najsłynniejszym obrazem, na którym spełnią się słowa Jezusa, powinien być ten pierwszy, przy malowaniu którego asystowała sama św. Siostra Faustyna. Powstał on 10 lat wcześniej w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego (w 1934 roku) i jako pierwszy wizerunek tego typu został pokazany światu w Ostrej Bramie (1935), a jego reprodukcje zostały wydane już w 1937 roku w Krakowie. Kopię tego obrazu pędzla Łucji Bałzukiewiczówny w roku 1940 ks. Michał Sopoćko ofiarował do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Antokolu. Wcześniej, bo zaraz po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, obraz Jezusa Miłosiernego umieszczono w kaplicy Zgromadzenia w Płocku, a więc w miejscu objawienia tego obrazu. Dlaczego więc ani historycznie pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, który powstał pod okiem św. Siostry Faustyny, ani ten, który jako pierwszy odbierał cześć w kaplicach Zgromadzenia, nie stał się tym, na którym spełniły się wyżej cytowane słowa Jezusa?

Odpowiedź wydaje się prosta, gdy czyta się Boże plany, a nie trzyma się tylko ludzkiej logiki w ocenie procesów i wydarzeń. Otóż, życzenie Jezusa spełniło się na obrazie z Łagiewnik, ponieważ w tym miejscu wraz ze śmiercią Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, a obraz Jezusa Miłosiernego jest jego wizualnym streszczeniem, znakiem jej życia i prorockiej misji niesienia światu orędzia Miłosierdzia. W całej historii tego obrazu jasno widać, że jego popularność wynika nie z ludzkiego działania, promocji, marketingu czy ludzkich ambicji, ale z Bożego działania. To Bóg sprawia cuda, jakie się przed nim dokonują, nie tylko w Łagiewnikach, ale wszędzie, gdzie ten obraz odbiera cześć.

Trzeba tu od razu dodać, że obraz Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik choć najsłynniejszy, to przecież nie jedyny, którym posługuje się Bóg w udzielaniu swych łask. Każdy obraz Jezusa Miłosiernego jest dobry, jeśli odpowiada zapisowi, jaki w „Dzienniczku” pozostawiła św. Siostra Faustyna. Do każdego też stosują się wielkie obietnice Jezusa: Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48). Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327). Bo nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w Jego łasce, jak tłumaczył Siostrze Faustynie.

Aby korzystać z tych wielkich obietnic Jezusa, związanych z czcią Jego obrazu, trzeba zaopatrzyć się w naczynia do czerpania łask, bo paradoksalnie wielkość otrzymanych darów nie zależy od Boga, ale od człowieka, od wielkości naczynia, jakie posiada. A tym jedynym naczyniem – jak powiedział Jezus – jest postawa zaufania wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli. Nie jest to więc tylko postawa emocjonalna (wiem, że Ty, Panie, wszystko możesz mi dać) czy intelektualna (wiem, że mówisz prawdę, ale ja postępuję według tego, co sam uznaję za dobre), ale całożyciowa postawa, która ma bardzo konkretną miarę, a jest nią pełnienie woli Bożej. Tak wielkie mamy naczynia do czerpania łask, jak wiernie i wielkodusznie pełnimy wolę Boga, objawioną w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu czy rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego.

Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, który ukazuje miłosierną miłość Boga, najpełniej objawioną w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna, polega więc na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich. Można je spełniać przez dobre czyny, słowa czy modlitwę. I dopiero wypełnienie tych warunków daje możliwość korzystania z obietnic, jakie Jezus związał z czcią tego obrazu. Archiwum klasztorne w łagiewnickim Sanktuarium i archiwa w innych miejscach kultu Bożego Miłosierdzia zawierają tysiące podziękowań za łaski duchowe i doczesne dobrodziejstwa, jakie wierni wyprosili przed tym obrazem dla siebie i innych.

Przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach modliło się trzech papieży: Jan Paweł II (7 czerwca 1997), Benedykt XVI (27 maja 2006) i Franciszek (30 lipca 2016). Od czasu II wojny światowej modlił się przed nim Karol Wojtyła, kapłan, biskup, a jako papież w 1997 roku mówił: Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej Faustyny. A jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące łaskami i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą (Dz. 613). A jeśli szczerym sercem odpowie „Jezu, ufam Tobie!”, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.

 s. M. Elżbieta Siepak ISMM

         ……………………………

„Orędzie Miłosierdzia” 2024, nr 130.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest dostępny kolejny, 130. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na kwiecień, maj, czerwiec 2024 roku. Można w nim przeczytać o najsłynniejszym obrazie Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik; o tym, jak żyć ze złamanym sercem i nieznanych epizodach z historii łagiewnickiego Sanktuarium z okresu I wojny światowej. Z  Ziemowitem Janaszkiem o jego spotkaniu z Jezusem Miłosiernym rozmawia s. Faustia Szabová ISMM. O biblijnym Mojżeszu w kontekście miłosierdzia Bożego pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM. Ksiądz Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie: czy nie wystarczy być dobrym? Po co człowiekowi wiara? A ks. Karol Dąbrowski opowiada o ćwiczeniu w pokorze w życiu św. Siostry Faustyny. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim.

„Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

18 kwietnia br. roku przypada 31. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

16 kwietnia br. s. Clareta Fečova z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzieli duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii Wniebowstąpienia w Warszawie na Ursynowie oraz spotka się ze wspólnotą stowarzyszenia „Faustinum” działającą przy tym kościele.

15 kwietnia 2024 roku odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

14 kwietnia (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Relacja z Maryją, Matką Miłosierdzia”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.20 Eucharystia, a po niej agapa, konferencja oraz dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

.

W dniach 12-14 kwietnia br. w parafii Trójcy Przenajświętszej w Slovenskej Ľupči na Słowacji odbędą się rekolekcje parafialne przed uroczystym przyjęciem relikwii św. Jana Pawła II – apostoła Miłosierdzia. Rekolekcje na zaproszenie ks. dziekana Patra Ivaniča poprowadzi s. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Rekolekcje zakończy uroczysta Msza św. w niedziele o godz. 10.30, której będzie przewodniczyć bp Jozef Haľko, biskup pomocniczy z Bratysławy.

W dniach 12-14 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje pod hasłem: „Obojętny czy miłosierny”. Mottem są słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Faustyny: „Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje” (Dz. 1695).

Żyjemy w świecie pełnym pośpiechu, rywalizacji i coraz większej obojętności, w którym bezinteresowność i miłosierdzie są często uznawane za słabość i naiwność.  Wezwani, by kochać bliźniego jak siebie samego, chcemy się w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie zobaczyć stan swojego serca, by bardziej kochać.

Rekolekcje poprowadzą o. Michał Legan OSPPE, Paulin, doktor habilitowany teologii pastoralnej, misjonarz Miłosierdzia, dziennikarz, publicysta, vloger, kierownik Katedry Teologii Mediów na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII,  kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP oraz  s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, doktor biblistyki, zaangażowana w głoszenie orędzia Miłosierdzia.

Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

W niedzielę 14 kwietnia br. odbędzie się VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tym razem Jego myślą przewodnią będą słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego.  Uroczysta celebracja pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, z udziałem zaproszonych lektorów, odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią będzie transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl .

Od niedzieli 14-20 kwietnia 2024 roku w Kościele przeżywamy XV Tydzień Biblijny pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.

Także oni [uczniowie powracający z Emaus] opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak [Jezus] dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: „Pokój wam!”. Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się. Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam”. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. A On wziął i przy nich zjadł. Potem rzekł: „Oto Moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami: ‘Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach’”. Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma. I powiedział: „Tak jest napisane: Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 35-48).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana – i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, [że] choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara (Dz. 1420).

Z okazji Święta Miłosierdzia w kinie Kijów przy ul. Krasińskiego 34 w Krakowie odbędzie się VI Festiwal Miłosierdzia tym razem organizowany z wydawnictwem Rafael i dystrybutorem filmu „The Chosen”, gdyż 8 kwietnia w ramach pokazów biletowanych będzie można zobaczyć odcinki całego sezonu IV.

10.45  The Chosen IV – 1-2  (seanse na 4 małych salach kina)
13.30  The Chosen IV  – 3-4  (seans na DS.)
16.00  The Chosen IV  – 5-6  (seans na DS.)
18.45   spotkanie z Gośćmi Festiwalu ,  min. z panem Oliwerem Cieślarem z  The Chosen Polska
19.15  The Chosen IV  – 7-8  (seans na DS.)

Bilety na pojedyncze seanse (17 zł)  do nabycia na stronie kina  i w kasie kina oraz karnet (50 zł)  na cały maraton do nabycia  tylko w kasie kina.

Taki tytuł nosi kolejny odcinek podcastu w cyklu „Zeszyty pełne miłości”, który prowadzi s. Gaudia Skass z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tym odcinku, w którym czyta i komentuje kilka numerów „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny  opowie o Miłosierdziu, które się przelewa poza ramy, czyli m.in. o możliwych niemożliwościach, o siedzeniu w oparach własnego lęku i o śmiesznych wyobrażeniach o szczęściu. Inspiracją do rozważań są właśnie teksty  nr: 1074, 1520-1521, 1687-1693 „Dzienniczka”.

Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl, w wersji audio w układzie chronologicznym na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

Święto Miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Jezusa przekazanym przez św. Siostrę Faustynę i decyzjami Ojca Świętego Jana Pawła II, obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tym roku – 7 kwietnia). Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Poprzedza je nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego odprawiana od Wielkiego Piątku, a bezpośrednio – nocne czuwanie, które rozpoczyna się w bazylice w sobotę o 18:00 Mszą św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca.

Msze Święte w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą celebrowanie według następującego programu:

24.00 – Msza Święta, bp Janusz Mastalski (bazylika)
6.00 – Msza Święta, ks. Michał Kania, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej  (bazylika).
8.00 – Msza Święta, bp Damian Muskus OFM (bazylika).

10.00 – Msza Święta, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (ołtarz polowy przed bazyliką) – TVP 1. Podczas tej Mszy Świętej zostanie poświęcony Dzwon Nadziei do Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari w Tanzanii.

10.30 – Msza Święta w języku angielskim.

12.30 –  Msza Święta, ks. Tomasz Szopa, kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II (bazylika).

15.00 Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium, oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (bazylika) –Transmisja: TVTrwam, EWTN i TV Republika oraz kilkanaście rozgłośni radiowych.

16.00 – Msza Święta, kard. Stanisław Dziwisz (bazylika).
18.00 – Msza Święta, bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP (bazylika).
19.00 – ks. Robert Głodowski, wikariusz prowincjalny misjonarzy saletynów (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny).

Msze Święte z bazyliki będą transmitowane przez TV Milosierdzie na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl , natomiast Msza św. o 19:00 oraz nawiedzenie przez pielgrzymów łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Siostry Faustyny – transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl, You Tube.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku – w miejscu objawienia św. Siostrze Faustynie obrazu i święta Miłosierdzia – 7 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, Msze Święte będą sprawowane w następujących godzinach: 8:00, 12.00 suma pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego, pasterza diecezji płockiej, i 17:00. O godzinie 15.00 –  modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W dniach od 5-7 kwietnia w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie (USA) organizowane są dni z Bożym Miłosierdziem, które będą przygotowaniem do uroczystego obchodzenia Święta Bożego Miłosierdzia. W programie konferencje s. Donaty Farbaniec i s. Faustii Szabóovej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wprowadzające w istotę i właściwe, czyli zgodne z wolą Jezusa, przeżywanie tej uroczystości, obdarzonej tak wielkimi obietnicami łask, codzienna Eucharystia, spowiedź i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Godzina i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę Miłosierdzia celebrowane będą Msze św. w języku angielskim i hiszpańskim.

W Nižnom Hrušove, gdzie jest pierwszy na Słowacji klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Święto Miłosierdzia celebrowane będzie w kościele parafialnym pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Rozpocznie się ono o 9.00 od sakramentu pojednania. Uroczystej Eucharystii o godzinie 10.30, poprzedzonej modlitwą różańcową, przewodniczyć będzie ks. Matúš Bašista. Po południu o godzinie 13.00 rozpocznie się adoracja Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie, a zakończy ją uroczysta modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego transmitowana przez Radio Lumen.

Natomiast w diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Koszycach na osiedlu KVP świętowanie Niedzieli Miłosierdzia rozpocznie się już w sobotę tzw. „Drogą światła” i nocnym czuwaniem. W niedzielę Mszę św. będą celebrowane o godzinie 7.00 i 8.00. O godzinie 9.15 konferencja s. M. Benediktíny Fečovej z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na temat: „Wierzę w Boga, Ojca miłosiernego”. Uroczystej Eucharystii o godzinie 10.00 przewodniczyć będą: bp Jan Graubner, arcybiskup z czeskiej Pragi oraz bp Bernard Bober, koszycki arcybiskup. Po południu uroczysta modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego transmitowana przez TV Lux.

W tym odcinku lektury „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, siostry opowiedzą o niezwykłej łasce, naprawdę tak hojnej, że wydaje się szaleństwem! Choć jest nim już całe cierpienie Wielkiego Piątku, a także śmiertelny smutek Wielkiej Soboty i niewypowiedziana radość poranka Zmartwychwstania – wszystko mówi o szalonym miłosierdziu Boga. Widzimy je także bardzo i to bardzo wyraźnie w Jego obietnicy niezwykłej łaski zupełnego odpuszczenia win i kar, którą Jezus pragnie nam dać w dniu Święta Miłosierdzia. O niej dużo w tym właśnie odcinku podcastu.

Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl, w wersji audio w układzie chronologicznym na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Uroczystościom Święta  Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gallardon przewodniczyć będzie bp Philippe Christory. W programie dwóch dni (6-7 kwietnia) konferencje o Święcie Miłosierdzia, obrazie Jezusa Miłosiernego i  o tym, jak żyć doświadczeniem Miłosierdzia oraz adoracje i świadectwa. Prelegentami będą: s. Sangwina Kostecka z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, o. Dominique Aubert z Sanktuarium w Gallardon, Isabelle Kamaroudis oraz diakon Pierre. W tym Sanktuarium od kilku lat działa wspólnota stowarzyszenia „Faustinum”.

W sobotę 6 kwietnia 2024 roku o godzinie 21.00 w kościele klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Bożego w Walendowie k. Warszawy rozpocznie się bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Święta Bożego Miłosierdzia. Wezmą w nim udział siostry, wspólnota „Faustinum” oraz wierni. W czasie czuwania będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. O północy celebrowana będzie pierwsza Eucharystia z Niedzieli Miłosierdzia, z którą Jezus związał obietnice wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw, a w tym najszczególniejszą łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta nadzwyczajna łaska związana jest z Komunią św. przyjętą w tym dniu z sercem czystym, bez przywiązania do żadnego grzechu (po dobrze odprawionej spowiedzi, która nie musi być tego dnia), i przy wypełnieniu warunków nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc w postawie zaufania Bogu (pełnienie Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. Wielkość łask otrzymanych w tym dniu zależy od naszej ufności. Jezus powiedział: „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz. 1578).

W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej w Łodzi, w miejscu, gdzie mieszkała św. Siostra Faustyna, uroczysta Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia celebrowana będzie po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce, czyli o 15.20. Przewodniczyć jej będzie ks. kand. Marcin Jarzenkowski.

Z okazji Święta Miłosierdzia pragniemy przypomnieć odcinek z cyklu programów związanych z prorocką misją św. Siostry Faustyny, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Ojciec Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ISMM z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach rozmawiali o święcie Miłosierdzia, jego genezie, znaczeniu, historii i cudach. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Wszystkie odcinki są dostępne jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza” Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jezus zaś rzekł do niego” Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.

Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię  (J 20, 19-31).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego (Dz. 699).

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia. O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności. Z pobożności można także dołączyć Nowennę, którą Jezus podyktował Siostrze Faustynie. Uroczyste rozpoczęcie tej Nowenny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nastąpi po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15:00), która w Wielki Piątek w sposób wyjątkowy jest celebrowana i przeżywana. Transmisja na stronie: faustyna.pl, i TVP3

W sobotę, 6 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Mszą św. o godzinie 18.00 sprawowana pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium odprawi rozpocznie się peregrynacja relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów w Archidiecezji Krakowskiej. Od godz. 20.30 będzie czuwanie modlitewne przed Niedziela Miłosierdzia Bożego pod hasłem:  „Adorujmy Tego, który jest”.

Tradycyjnie w wigilię święta Miłosierdzia, w sobotę 6 kwietnia br., w kościele św. Siostry Faustyny w Łodzi przy ul. Niepodległości odbędzie się Festyn Miłosierdzia ku czci patronki miasta Łodzi – św. Siostry Faustyny. O godzinie 15.00 rozpocznie go modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a potem koncert i wspólne śpiewanie z Zespołem Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania.

Tegoroczny Festyn będzie przygotowaniem do uroczystości setnej rocznicy objawienia, jakie miała św. Siostra Faustyna w łódzkim parku „Wenecja” i w katedrze św. Stanisława Kostki, która obchodzona będzie 29 czerwca br.

W dniach 4-6 kwietnia br. w parafii Bożego Ciała w Jablunkove w Czechach oraz w filii Písek przed Świętem Miłosierdzia odbędą się rekolekcje parafialne o Bożym Miłosierdziu. Na zaproszenie członków miejscowej grupy Stowarzyszenia „Faustinum” poprowadzi je s. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje (w sobotę szczególnie dla członków i woluntariuszy Faustinum), adoracje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

Alleluja!!! Jezus żyje!!! Żyje pośród nas i w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Miłość zwyciężyła grzech, Życie – śmierć, Jezus pokonał wszelkie zło i nieprzyjaciela człowieka – szatana. Odtąd i my w Jezusie możemy odnosić zwycięstwo nad grzechem i ludzką słabością, a przez to coraz pełniej żyć we wspólnocie z Bogiem. Niech więc w nas i przez nas sławi się miłosierdzie Boże! Radosnego świętowania tej największej tajemnicy naszej wiary!

Z okazji Świąt Wielkanocnych i Święta Miłosierdzia Bożego siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia życzą wszystkim Dobroczyńcom, Współpracownikom wspierającym jego dzieła apostolskie, a także Internautom nawiedzającym strony Zgromadzenia radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym i Miłosiernym. On przynosi pokój, jakiego świat dać nie może, serca napełnia swą miłością i zawsze błogosławi, jak na obrazie, który kazał namalować. Życzymy również wszelkich łask, a w święto Miłosierdzia skorzystania z tej największej obietnicy Jezusa, jaką jest zupełne odpuszczenie win i kar. Błogosławionych Świąt!!!

W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Piotr i ten drugi uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten drugi uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych (J 20, 1-9).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć. Jeżeli nie rozłączę się z krzyżem, wtenczas okaże się we mnie Ewangelia. Wszystkie moje niedostatki uzupełnia Jezus we mnie – Jego łaska, która działa nieustannie. Trójca Święta udziela mi swego życia w obfitości przez dar Ducha Świętego. Trzy Boskie Osoby we mnie mieszkają. Bóg, jeżeli kocha, to całym sobą, całą mocą swej istoty. Jeżeli mnie tak Bóg ukochał, cóż ja na to – ja, oblubienica Jego? (Dz. 392).