Archiwum

Po wakacyjnej przerwie 25 września w gdańskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Trakcie św. Wojciecha 396a zostaną wznowione adoracje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia. W czasie tych spotkań z Jezusem Eucharystycznym słowo Boże będzie głosił ks. proboszcz Krzysztof Ziobro. Tematem tych miesięcznych konferencji będzie ufność w Piśmie Świętym i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

 

Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę, i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: „Idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie”. I oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godzin szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: „Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie?”. Odpowiedzieli: „Bo nas nikt nie zatrudnił”. Rzekł do nich: „Idźcie i wy do winnicy”.

Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych”. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej, i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: „Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał”. On odpowiedział jednemu z nich: „Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (Mt 20, 1-16a).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Po wspólnotowej modlitwie o. Jon Kalisch OP, dyrektor kapelanów i duchowego rozwoju Rycerzy Kolumba, jeden z organizatorów ŚDM Kraków 2016 dla młodzieży anglojęzycznej, będzie mówił o zaufaniu Jezusa wobec Ojca Niebieskiego. To będzie druga konferencja w temacie zaufania, który zgłębiany będzie na tych spotkaniach przez kilka miesięcy. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 września br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. W najbliższych miesiącach siostry i zaproszeni goście podejmować będą tematy związane z cyklem: „Bądź świadkiem Bożego Miłosierdzia”. Pierwszym z nich podzieli s. Emanuela Gemza z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zaraz po konferencji – ADORACJA i UWIELBIENIE Bożego Miłosierdzia. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

10 września br. w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich rozpoczynają się rekolekcje dla sióstr. Ćwiczenia czwartego tygodnia rekolekcji ignacjańskich poprowadzi o. Wacław Rusiniak SJ, a wezmą w nich udział siostry z kilku klasztorów Zgromadzenia. Siostry każdego roku odprawiają ośmiodniowe i trzydniowe rekolekcje. Wtedy zwolnione są z codziennych obowiązków, by z Panem pójść „na pustynię” i całkowicie oddać się Jego prowadzeniu.

Każdego roku w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 obchodzony jest „Dzień św. Siostry Faustyny. W zachowanej kaplicy Serca Jezusowego, która jest niemym świadkiem obecności, modlitwy i cierpienia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz nadzwyczajnych wydarzeń w jej życiu, 18 września o 15:20 sprawowana będzie Msza Święta, a poprzedzi ją modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez siostry w klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień św. Siostry Faustyny organizuje Dyrekcja Szpitala im. Jana Pawła II i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a uczestniczy w nim nie tylko służba medyczna i pacjenci szpitala, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. W tym szpitalu w latach 1936-1938 Apostołka Bożego Miłosierdzia spędziła ponad 8 miesięcy, a 17 września 1938 roku ostatecznie opuściła szpital, by w klasztorze odejść do domu Ojca Niebieskiego.

 

Podszedł Piotr i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, począł dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu.

Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu.

Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu” (Mt 18, 21-35).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

16 września br. (sobota) odbędą się doroczne, jesienne uroczystości w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji. Na górze Butkow uroczystej Eucharystii o 15.30 przewodniczyć będzie ks. Marek Hriadel. Część pielgrzymów już o 13.10 pojawi się u stóp góry Butkow, by wejść na miejsce celebry (XI piętro kamieniełomu) szlakiem Drogi krzyżowej usytuowanej na stoku tej góry. O godzinie 15.00 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze Słowacji i z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Gościnnie wystąpi The Gospel Family z Nowej Dubnicy, który zatroszczy się o oprawę muzyczną tego spotkaniu pielgrzymów z całej Słowacji i z poza jej granic. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości otrzymają w darze nowe wydanie książeczki „Droga krzyżowa Miłosierdzia Bożego na Górze Butkov ze św. Siostrą Faustyną” z Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia”.

16 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie formacyjne członków i wolontariuszy „Faustinum”, które rozpocznie się 0 13.30. W programie: konferencja opiekuna duchowego o. Marka Wójtowicza SI z cyklu „Święci Miłosierdzia”, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00), Koronka do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia oraz integracyjne spotkanie przy herbacie. Pracę w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia rozpoczyna bowiem nowy zarząd pod kierunkiem s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach. Stowarzyszenie zrzesza ponad 18 000 wolontariuszy i członków z 88 krajów świata.

16 września br. będzie erygowany nowy klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej. Dom poświęci i Mszy św. w kaplicy klasztornej o 7.30 przewodniczyć będzie bp Marek Marczak. W tym domu, u wuja Rapackiego na przełomie 1922/1923 roku, w pierwszych miesiącach służby w Łodzi, zamieszkała Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna. Z tego względu dom ogromnym wysiłkiem został generalnie odnowiony, a nie przeznaczony do rozbiórki. W pomieszczeniu na parterze, w którym dawniej było mieszkanie państwa Rapackich, została urządzona kaplica. W odnowionym obiekcie planowane jest m.in. muzeum Apostołki Bożego Miłosierdzia, która od 2005 roku jest patronką Łodzi. Pierwszą przełożoną nowej wspólnoty Zgromadzenia będzie s. Benedetta Flak. W uroczystości otwarcia nowego domu wezmą udział siostry z innych klasztorów Zgromadzenia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk.