Archiwum

27 lipca rozpoczyna się nowenna przed uroczystością patronalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która przypada 5 sierpnia. W czasie nowenny śpiewana lub odmawiana jest „Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia”, w której prosimy Maryję, by nas broniła od nieprzyjaciół, przyjęła w godzinę śmierci i uprosiła nam miłosierdzie u swojego Syna. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny nowenna odprawiana jest w dni powszednie o godzinie 19:00, natomiast w niedziele o 18:30. Tekst Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia.

2 sierpnia, o godz. 10:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach s. Mariam Szubert ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, po odbyciu dwuletniego nowicjatu i odprawieniu ośmiodniowych rekolekcji, złoży pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk. Ceremoniom w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przewodniczyć ks. Robert Więcek SJ. W uroczystości wezmą udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia oraz rodziny sióstr. W czasie pierwszej profesji siostry składają Jezusowi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, ponawiają je następnie przez pięć kolejnych lat i po tym okresie składają wieczyste zaślubiny.

1 sierpnia przypada 10 rocznica dzieła „Nieustannej Koronki”, które prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych. Inspiracją do powstania tego dzieła była prośba Jezusa wypowiedziana do św. Siostry Faustyny, by słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata” (por Dz. 687). W tej modlitwie uczestniczą ludzie z całego świata, ze wszystkich kontynentów, którzy choć jeden raz zadeklarują odmówienie „Koronki do Miłosierdzia Bożego” w wybranym dniu i godzinie, wypełniając prosty formularz. Oprócz intencji osobistych w każdym miesiącu błagamy o miłosierdzie Boga w ważnych i aktualnych intencjach ogólnych. Owoce tej modlitwy znane są tylko Bogu. Wiemy, że żadna prośba nie pozostaje bez echa, jeśli jest zgodna z wolą Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem, i jeśli prosimy z ufnością, starając się o wierne pełnienie woli Bożej i czynną miłość bliźniego, co jest fundamentem każdej formy kultu Miłosierdzia Bożego.

1 sierpnia przypada 96. rocznica wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Heleny Kowalskiej znanej w całym świecie pod imieniem zakonnym św. Siostry Faustyny. Mimo wyraźnej wskazówki Jezusa, że ma jechać do Warszawy, by wstąpić do klasztoru i rozpocząć życie zakonne, jej droga realizacji powołania wcale nie była łatwa. Jak napisała w swym „Dzienniczku”, pukała do wielu klasztorów, ale nigdzie jej nie przyjęto. Dopiero w klasztorze przy ul. Żytniej w Warszawie otrzymała zgodę na wstąpienie, ale jeszcze przez rok pracowała jako pomoc domowa, by zarobić sobie na skromną wyprawkę. Ostatecznie 1 sierpnia 1925 przekroczyła progi klauzury, a w „Dzienniczku” napisała: „Czułam się niezmiernie szczęśliwa, zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna” (Dz. 17). W wielu klasztorach Zgromadzenia spędziła 13 lat wypełniając proste obowiązki, a przy tym prowadziła bardzo głębokie życie duchowe. Jezus powierzył jej misję proroka, którego zadaniem było przypomnieć światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywać do głoszenia jej świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

1 sierpnia br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Mastki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach 3 Polki po okresie pierwszej próby życia zakonnego otrzymają nowe imię i strój nowicjacki (czarna suknia i biały welon) oraz rozpoczną okres dwuletniego nowicjatu, po którym następuje złożenie pierwszych ślubów zakonnych. Uroczystość obłóczyn odbywa się za klauzurą, ale Msza św. w intencji sióstr, które rozpoczynają nowicjat, sprawowana jest w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny o 10:30. Przewodniczyć jej będzie ks. Rafał Gudwański.

Gdy więc ludzie zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. A gdy Go znaleźli na przeciwległym brzegu, zapytali: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Jezus im odpowiedział: „Uroczyście zapewniam was: Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta. Zabiegajcie nie o taki program, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć”. Zapytali Go więc: „Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Wtedy Jezus oświadczył im: „Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Oni jednak zapytali: „Jaki znak uczynisz, abyśmy go zobaczyli i mogli Ci uwierzyć? Czego dokonasz? Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano: ‘Dał im do spożycia chleb z nieba’”. Jezus im odrzekł: „Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”. Poprosili Go więc: „Panie, dawaj nam stale tego chleba”. Jezus oznajmił im wówczas: „To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia (J 6, 24-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Cała moc moja jest w Tobie, Chlebie żywy. Trudno by mi było przeżyć dzień, gdybym nie była u Komunii Świętej. On jest tarczą moją; bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć (Dz. 814).

W dniach 2-5 października 2021 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem: „Celebrować Miłosierdzie”. Inspiracją do tematyki Kongresu są słowa ojca świętego Franciszka, który wzywa do celebrowania miłosierdzia Bożego w sakramentach świętych i w słowie Bożym oraz do świadczenia miłosierdzia w codzienności życia.  Patronat nad wydarzeniem objęli: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski i m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Udział w nim w charakterze prelegentów zapowiedzieli: abp Grzegorz Ryś, bp Rafał Markowski, bp Artur Ważny, ks dr Krzysztof Wons SDS, ks. Rafał Jarosiewicz oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Organizatorem Kongresu jest, przeżywające 25-lecie istnienia, Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w tym wydarzeniu można wziąć udział w sposób bezpośredni lub on-line. Więcej informacji, szczegółowy program oraz zapisy na stronie: www.faustinum.pl

W sobotę, 31 lipca br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. M. Andrei, s. M. Akwili, s. M. Aurelii, s. M. Marceliny, s. M. Rosarii, s. M. Senty i s. M. Zofii. O godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny, pod przewodnictwem bp. Jana Zająca celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatki ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus. Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatek i w ich intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

W sobotę 31 lipca w parafii Królowej Pokoju w Preszowie na osiedlu nr III odbędzie się dzień skupienia dla czcicieli Bożego Miłosierdzia i bractwa różańca św. Dzień skupienia prowadzi o. Alan Delz OP oraz s. M. Antoniana Štullerová i s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje, Msza św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

31 lipca w kalendarzu liturgicznym jest wspomnienie św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego i jednego z patronów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w swej historii korzystało z duchowości ignacjańskiej. Święta Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku” dwa razy wspomina tego Świętego, gdy pisze o jego radach przy zachowaniu ślubu posłuszeństwa oraz o wizji, którą miała w 1935 roku: „Dzień św. Ignacego. Modliłam się gorąco do tego Świętego, robiąc mu wyrzuty, jak może patrzeć na mnie, a nie przyjść mi z pomocą w tak ważnych sprawach, to jest w spełnieniu woli Bożej. Mówiłam do tego Świętego: Ty, Patronie nasz, któryś był zapalony żarem miłości i gorliwości o większą chwałę Bożą, proszę cię pokornie, dopomóż mi w spełnieniu zamiarów Bożych. Było to w czasie Mszy świętej. – Wtem ujrzałam, po lewej stronie ołtarza św. Ignacego z dużą księgą w ręku, który mi rzekł te słowa: «Córko moja, nie jestem obojętny na sprawę twoją, reguła ta da się zastosować i w tym Zgromadzeniu». Wskazując ręką na księgę, znikł. Ucieszyłam się niezmiernie tym, jak bardzo święci o nas myślą i jak ścisła łączność jest z nimi. O dobroci Boża, jak piękny jest świat wewnętrzny, że już tu na ziemi obcujemy ze świętymi. Cały dzień odczuwałam bliskość tego drogiego mi Patrona.

W dniach 27-29 lipca br. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (United States Conference of Catholic Bishops) organizuje wirtualną Konferencję dla diecezjalnych liderów Pro-Life zatytułowaną „Chrystus naszym światłem” („Christ Our Light”). Konferencję zamykającą to wydarzenie wygłosi s. Gaudia Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Jej tematem będzie szczególnie konieczne w duszpasterstwie pro-life zaufanie miłosiernemu Bogu, gdyż ludzie tworzący ten ruch są na pierwszej linii frontu w walce cywilizacyjnej o życie od poczęcia do naturalnej śmierci, któremu współczesna kultura przeciwstawia się z całą mocą.

26 lipca br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 166-169. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Jezus udał się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, zwanego także Tyberiadzkim. A szedł za Nim wielki tłum ludzi, gdyż widziano znaki, których dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Gdy Jezus popatrzył dookoła i zobaczył, że przybywa do Niego wielka rzesza ludzi, zapytał Filipa: „Gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ich nakarmić?”. Powiedział to, aby wystawić go na próbę, ponieważ wiedział, co ma zrobić. Filip Mu odrzekł: „Chleba za dwieście denarów nie wystarczy, aby każdemu dać tylko kawałek”. Wtedy odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra: „Jest tutaj chłopiec, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby; ale cóż to jest dla tak wielu?”. Jezus polecił im: „Każcie ludziom usiąść”.  W miejscu tym rosło dużo trawy. Usiedli więc, a liczba samych mężczyzn wynosiła około pięciu tysięcy. Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzącym. Podobnie postąpił z rybami; dał im tyle, ile tylko chcieli. Kiedy zaś nasycili się, powiedział uczniom: „Zbierzcie pozostałe resztki, aby nic się nie zmarnowało”. Zebrali więc okruchy z pięciu chlebów jęczmiennych i napełnili dwanaście koszy tym, co pozostało po spożywających. Ludzie, którzy widzieli dokonany przez Jezusa znak, zaczęli mówić: On rzeczywiście jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat”. Jezus, wiedząc, że ludzie mają zamiar Go pochwycić i ustanowić królem, oddalił się i sam udał się znowu na górę (J 6, 1-15).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii świętej, a drugiej – to jest cierpienia (Dz. 1804).

22 lipca w kalendarzu liturgicznym wpisane jest święto św. Marii Magdaleny, która jest patronką dobrej przemiany. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. Obrazy i figury świętej znajdują się w wielu klasztorach tego Zgromadzenia. W kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach – jej figura znajduje się w ołtarzu głównym poświęconym patronce Zgromadzenia – Matce Bożej Miłosierdzia.

22 lipca (czwartek) w parafii św. Franciszka z Asyżu w Detve na Słowacji odbędzie się doroczny dzień skupienia dla czcicieli Bożego Miłosierdzia, szczególnie dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum”. Dzień skupienia prowadzi ks. Artur Ciepielski oraz s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje, Msza św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

22 lipca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem konferencję o głoszeniu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą mówić będzie s. M. Inga. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się pierwsze po wielu miesiącach spotkanie uczestników przy herbacie.

W lipcu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, jaka jest cena Bożego miłosierdzia, którego doświadczamy na co dzień w przestrzeni zbawienia i uświęcenia. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku i niedzieli). W nabożeństwie można uczestniczyć także przez transmisje on-line na stronie: faustyna.pl.

 

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na lipiec: o bezpieczne wakacje dla wypoczywających, a dla wszystkich o wykorzystanie czasu na duchowe wzrastanie w ufności Bogu i bogactwie miłosierdzia świadczonego ludziom.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia już jest dostępny kolejny, 119. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”. Można w nim poczytać o historii kultu Miłosierdzia Bożego w Kostaryce, o ufności a modlitwie wysłuchanej i niewysłuchanej pisze ks. Wojciech Rebeta, a o poezji św. Faustyny –  Piotr Sobolewski. O powstaniu stowarzyszenia „Faustinum” z s. Elżbietą Siepak ZMBM rozmawia s. Eliana Chmielewska ZMBM. W tym numerze publikowane są także świadectwa członków i wolontariuszy „Faustinum” z wielu krajów świata. Z racji obchodzonego w Kościele Roku św. Józefa ks. Karol Dąbrowski pisze o spotkaniach św. Józefa ze św. Siostrą Faustyną. W cyklu biblijnym s. M. Faustyna Ciborowska ZMBM rozpoczyna serię tekstów o ufności i miłosierdziu Abrahama, a ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Na czym polega ewangeliczne miłosierdzie? Ponadto w numerze rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim.

„Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w języku angielskim: www. saint-faustina.org została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. Na razie w tej formie dostępna jest tylko strona w języku polskim i angielskim. Sukcesywnie będą trwały prace nad udostępnieniem w tej formie także pozostałych 6 wersji językowych tej strony.

W Wydawnictwie Katolsk Forlag ukazała się książka o św. Siostrze Faustynie i nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała, pod tytułem: „Den hellige søster Faustina og andagten til Guds barmhjertighed”. Jej autorką jest Birgit Bidstrup Jorgensen, a konsultantem polski kapłan pracujący w Danii ks. Michał Bieńkowski. W przedmowie napisał, że książka Birgit Bidstrup Jørgensen wnosi ważny wkład w realizację życzenia Jezusa, by głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Taki tytuł nosi 11 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „O Jezu mój, wszelki umysł przechodzi dobroć Twoja, a miłosierdzia Twego nie wyczerpie nikt. Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić, bo kto pragnie zbawienia, dla tego jest morze niewyczerpane miłosierdzia Pańskiego” (Dz. 631).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Taki tytuł nosi 12 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Miłość Mię sprowadziła i miłość Mię zatrzymuje. W Najświętszym Sakramencie jestem cały dla ciebie, z duszą, ciałem i Bóstwem” (Dz. 576, 1770). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy Świętej i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła” (Dz. 914).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

 

W tym czasie apostołowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Ale widziano ich odpływających. Wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzając. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum. Ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza. I długo ich nauczał (Mk 6, 30-34).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Cokolwiek uczynił Jezus – dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc. W obejściu był pełen dobroci i miłosierdzia. Krokami Jego kierowała litość. Nieprzyjaciołom okazywał dobroć, uprzejmość, wyrozumiałość, potrzebującym pomoc i pociechę. W tym miesiącu postanowiłam sobie wiernie odzwierciedlić w sobie te rysy Jezusa, chociażby mnie to wiele kosztować miało (Dz. 1175).

W dniach 14-17 lipca br. w Gorszewiczy, diecezja grodzieńska, w domu księży sercanów s. Konstancja i s. Cypriana z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Postawach poprowadzą obóz dla młodzieży ze swojej parafii. Dołączy do nich ks. Witalik, sercanin. Wyjazd ma charakter rekreacyjno-formacyjny, gdyż w jego programie są także  konferencje i prezentacje o znaczeniu sakramentów w życiu chrześcijańskim.

16 lipca przypada 155. rocznica śmierci matki Teresy Rondeau, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji (Laval) oraz współzałożycielki Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Urodziła się 6 października 1793 roku w Laval we Francji. Na chrzcie świętym otrzymała imię Teresa Agata. Pod wpływem swego spowiednika o. J. Chanon SJ podjęła pracę z pokutnicami, czyli kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Aby lepiej się do tego przygotować, w 1818 roku wyjechała do Bordeaux, gdzie m. Teresa de Lamourous prowadziła dom dla pokutnic zwany  „Miłosierdzie“. Po  dwumiesięcznym pobycie  złożyła  prywatne śluby i wróciła do Laval, by zostać fundatorką nowego „Domu Miłosierdzia”, niezależnego od Bordeaux, i z czasem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji. Z Domu Miłosierdzia w Laval sposób prowadzenia dzieła apostolskiego przejęła m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  w  Polsce.  Matka  Teresa Rondeau zmarła  16 lipca  1866  roku i została pochowana w grobowcu usytuowanym w ogrodzie posesji Zgromadzenia w Laval. Zgromadzenie Sióstr  Matki Bożej  Miłosierdzia w Polsce przyznało jej tytuł współzałożycielki. Duchową współzałożycielką Zgromadzenia jest św. Siostra Faustyna Kowalska.

W dniach 10-14 lipca w domu rekolekcyjnym „Miłosierdzie” w Derdach koło Warszawy odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum”. Będą to pierwsze w cyklu rekolekcje, które odpowiadają tematyce poszczególnych etapów formacji, odbywanej wspólnoto lub indywidualnie. W tych rekolekcjach pod hasłem „Obdarowany Miłosierdziem” wezmą udział ci członkowie i wolontariusze „Faustinum”, którzy w stowarzyszeniu „Faustinum” przeszli formację I roku. Rekolekcje poprowadzą ks. dr Sławomir Czajka i s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

Ze względu na konieczne prace konserwatorskie światłowodów 12 lipca br. (poniedziałek) w godzinach dopołudniowych nie będzie transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl. Dziękujemy za wszystkie ofiary przesyłane na ten cel i zapraszamy do modlitwy przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny oraz Liturgii przez wirtualne nawiedzania tego świętego miejsca na stronie i przez aplikację: Faustyna.pl.

Przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. „Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie!”. Mówił do nich: „Gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Jeśli w jakiejś miejscowości was nie przyjmą i nie zechcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie pył z waszych nóg, na świadectwo dla nich.”. Oni poszli więc i wzywali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namaścili olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie (Mk 6, 7-13).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Powiedz duszom, aby nie stawiały tamy Mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje Moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które Mu otwierają swoje drzwi; jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje Mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską Mojego miłosierdzia (Dz. 1577).

8 lipca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W każdym miesiącu modlitwą objętych jest ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 703 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kalisz, Centrum ks. Orione – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.