Archiwum

Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 15, 26-27; 16, 12-15).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

19 maja o godzinie 21.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wieczernikiem – w którym zgromadzeni z Maryją, Matką Miłosierdzia, prosić będziemy o Jego światło, moc i dary dla nas, Kościoła Świętego Ojczyzny i całego świata – będzie kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Czuwanie zakończy się Eucharystią sprawowaną o 24.00. W tej modlitwie można się połączyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

8 maja br. mija 150. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to nie tylko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wobec przybywających pielgrzymów z całego świata, ale także poprzez wiele nowych dzieł: stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, stronę internetową w 7 językach, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd. W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

Pod takim hasłem 19 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się sesja poświęcona 150-leciu działalności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Okolicznościową sesję organizuje Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pod tym samym tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” ukaże się pozycja książkowa, w której publikowane będą w całości wszystkie referaty oraz zdjęcia archiwalne i współczesne, ukazujące osoby, miejsca i rodzaje posługi miłosierdzia sióstr w Krakowie.

11 maja br. (piątek) w całym Kościele rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Ducha Świętego. W kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nowenna połączona jest z wieczornym nabożeństwem o 19.00, a w niedziele i święta o 18.30. Można w niej uczestniczyć także przez transmisję on-line i prosić o światło i wszystkie dary Ducha Świętego dla siebie, Kościoła, naszej Ojczyzny i świata, aby prowadził nas do pełnego poznania Jezusa, odkrywał przed nami głębię Jego miłosiernej miłości, uczył dostrzegać Jego obecność i działanie w naszej codzienności. Na zakończenie nowenny w łagiewnickim Sanktuarium odbędzie się modlitewne czuwanie.

W wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazała się w pięknej szacie graficznej książeczka zatytułowana „Różaniec ze św. Faustyną w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”. Rozważania tajemnic różańcowych zostały opracowane w oparciu o teksty Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz ilustrowane pięknymi obrazami, w dużej mierze należącymi do klasyki malarstwa europejskiego. Książeczka w formacie A6 została przygotowania w wersji polskiej i słowackiej z okazji poświęcenia figury Matki Bożej Miłosierdzia na górze Butkov i dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji.

19 maja br. (sobota) odbędą się doroczne, majowe uroczystości w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji. Na górze Butkow uroczystej Eucharystii o 15.30 przewodniczyć będzie bp Tomáš Galis, pasterz diecezji żylińskiej. Część pielgrzymów wcześniej pojawi się u stóp góry Butkow, by wejść na miejsce celebry pod Krzyżem szlakiem Drogi krzyżowej usytuowanej na jej stoku. O godzinie 15.00 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze Słowacji i z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przed Mszą św. Ksiądz Biskup poświęci nową, monumentalną figurę Matki Bożej Miłosierdzia. Będzie to kolejny obiekt na Górze Butkov po: Krzyżu, pomnikach św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz kaplicy Miłosierdzia Bożego. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości otrzymają w darze piękny modlitewnik „Różaniec ze św. Siostrą Faustyną w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”, który ukazał się w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” w języku polskim i słowackim.

Od 5 lat działa „Koronka za konających”, dzieło prowadzone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym dziele posługiwało już parę tysięcy osób. W tym roku system obsługujący to dzieło na numer 505 060 205 dziennie przyjmuje około 60-80 sms-ów z imionami konających, a pomoc dociera do nich bardzo często już po kilkudziesięciu sekundach od momentu zgłoszenia. Wiele osób nie ogranicza się do odmówienia jednej Koronki do Miłosierdzia Bożego, ale nadal wspiera te osoby swą modlitwą. Wszyscy podejmują to zadanie jako misję miłosierdzia, a osoby, których imiona otrzymują w sms-ie, jako te, których powierzył im sam Jezus. Świadcząc pomoc konającym, sami stają się bogaci w miłosierdzie. Zgromadzenie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uczestniczą w tym dziele, również poprzez wsparcie finansowe, i otacza ich codzienną modlitwą. Zapraszamy nowych współpracowników, aby żaden człowiek umierający nie pozostał bez pomocy.

 

16 maja br. w konkatedrze św. Mikołaja w Preszowie na Słowacji organizowany jest już po raz dziewiąty „Dzień z Bożym Miłosierdziem”. Wezmą w nim udział siostry z obydwu wspólnot Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji: z Koszyc i Nižnego Hrušowa wraz z członkami i wolontariuszami stowarzyszenia „Faustinum”. W programie m.in. Eucharystia, dwie konferencje: „O Bożym i ludzkim miłosierdziu” – ks. Miroslava Liški oraz „Bóg św. Faustyny”, którą wygłosi s. M. Benediktína Fečová ZMBM, adoracja oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Jezus powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 15-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.