Archiwum

22 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Wieczór rozpocznie się o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Po wspólnotowej modlitwie kapłan z seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Waszyngtonie, proboszcz parafii Our Lady Queen of Peace (Matki Bożej Królowej Pokoju), który jest wspaniałym świadkiem Bożego Miłosierdzia, będzie mówił o miłosierdziu Bożym objawionym w męce i śmierci Chrystusa. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

Pod takim hasłem. s. Donata i s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą wielkopostne rekolekcje w parafii św. Patryka w Rockville, niedaleko Waszyngtonu w dniach 19-22 marca.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 marca br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Konferencję pt. „Żyć z Pasją” – wygłosi s. Emanuela Gemza ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zaraz po konferencji – ADORACJA i UWIELBIENIE Bożego Miłosierdzia. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W uroczystość św. Józefa – 19 marca, a w tym roku przeniesiona na 20 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”, a rano po brewiarzu odmawiana modlitwa do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Żywiciela Syna Bożego. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane będzie „Czterdziestogodzinne nabożeństwo”.

Jezus przybył do miejscowości samarytańskiej, zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu Synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to około godziny szóstej. Nadeszła wtedy kobieta – Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją: „Daj mi się napić”. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak: „Jakże Ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę?” Żydzi bowiem nie utrzymywali kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa Jezus odpowiedział: „Gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest Ten, kto ci rzekł: ‘Daj mi się napić”, to byś Go poprosiła, a On dałby ci wody żywej”. Kobieta zawołała wtedy: „Panie, przecież Ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody”. Wówczas Jezus oznajmił jej: „Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą Ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne”. Kobieta poprosiła więc: „Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać”. Jezus więc polecił jej: „Idź, zawołaj swojego męża i przyjdźcie tutaj”. Ona zaś odparła: „Nie mam męża”. Na co Jezus rzekł: „Słusznie powiedziałaś: ‘Nie mam męża”. Miałaś ich bowiem pięciu, a i ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie”. Wtedy kobieta zawołała: „Panie, widzę, że Ty jesteś prorokiem! Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze; wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy Go czcić, znajduje się w Jerozolimie”. Jezus jej odrzekł: „Wierz mi, kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie; my zaś oddajemy cześć Temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w Duchu i w prawdzie”. Wtedy kobieta odparła: „Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni”. Jezus oznajmił jej wówczas: „To Ja nim jestem, Ja, który mówię z tobą”. W tym czasie wrócili uczniowie i zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. Nikt z nich jednak nie zapytał: „Czego od niej chcesz?” lub „O czym z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców: „Chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest On Chrystusem?” Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. Uczniowie tymczasem zachęcali Go: „Rabbi, jedz!”. Wtedy Jezus oświadczył im: „Ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie”. Pytali się więc nawzajem: „Czyżby ktoś przyniósł Mu coś do jedzenia?”. Jezus odpowiedział im: „Moim pokarmem jest wypełnienie woli Tego, który Mnie posłał, oraz wykonanie wyznaczonego Mi dzieła. Czyż nie twierdzicie: ‘Jeszcze cztery miesiące i nadejdzie czas żniw?’. Ja natomiast wam mówię: Podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola – już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tak oto okazuje się prawdziwe powiedzenie: „Jeden sieje, a drugi zbiera”. Ja posłałem was, abyście zbierali plony, chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej. Inni pracowali w znoju, a wy korzystaliście z ich wysiłku”. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę: „Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam”. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał u nich. I przebywał tam dwa dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce. Do tej kobiety zaś mówiono: „Teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami Go usłyszeliśmy. Wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem świata (J 4, 5-42).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

13 marca br. w domu rekolekcyjnym „Miłosierdzie” w Derdach koło Warszawy rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje dla kilkudziesięciu sióstr juniorystek z różnych klasztorów Zgromadzenia. Poprowadzi je ks. Artur Ciepielski ze Słowacji.

Po raz pierwszy w tym stanie USA, w dniach 11-16 marca br., s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej i bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosić będą orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę. W tej misji spotkają się z uczestnikami rekolekcji wielkopostnych w parafii św. Tomasza Apostoła w mieście Phoenix (12-14 marca), modlić się będą przy umierających w hospicjum imienia  “Americare”, podzielą się dziedzictwem duchowym św. Siostry Faustyny ze studentami szkoły Chrystusa Króla oraz wiernymi w Sanktuarium St. Peregrine Cancer Shrine.

14 marca br. o 4.20 rano w „Oknie życia” w Radomiu s. Livia ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przyjęła wyziębionego noworodka. Była nim dziewczynka, 2-3 dni po urodzeniu, bardzo wyziębiona, którą z powodu zagrożenia życia siostry ochrzciły z wody i nadały jej Faustyna. W szpitalu niemowlę powraca już do zdrowia, a potem w Ośrodku Adopcyjnym będzie czekało na rodzinę. To już druga dziewczynka uratowana w tym „Oknie życia”. Pierwszą była Marysia, która ma już teraz prawie 5 lat.

 

W dniach 13-15 marca br. – s. Emanuela, s. Gracja, s. Greta, s. Matylda i dziewczęta ze wspólnoty „Łagiewnicka 22” (działającej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach) poprowadzą rekolekcje o miłosiernej miłości Boga, postawie ufności wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej w Aleksandrowie Łódzkim, w parafii pw. św. Archaniołów Rafała i Michała. Warto przypomnieć, że w tym mieście św. Siostra Faustyna przez rok służyła u Kazimierza i Leokadii Bryszewskich i w tym kościele przyjęła sakrament bierzmowania w roku 1922.

Pod takim hasłem w dniach 10-12 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku 14/18 odbędą się dni skupienia dla dziewcząt organizowane przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Poprowadzi je ks. Krzysztof Ruciński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, członek Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej i Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Płocku, oraz s. Koleta Fronckowiak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia W programie: Eucharystia, konferencje, bibliodrama, indywidualne rozmowy z prowadzącymi rekolekcje, adoracja Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą modlitwę. Zgłoszenia przez formularz na stronie: faustyna.pl