Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47).
lang lang lang lang lang lang lang
Jezu Ufam Tobie
SDM 2016
Aplikacja mobilna faustyna.pl