O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże (Dz. 1794).
lang lang lang lang lang lang lang
Jezu Ufam Tobie
SDM 2016
Aplikacja mobilna faustyna.pl