Aktualności

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 27 listopada. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 26 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świąt, a także na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

26 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (aula Jana Pawła II) odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy”. Wezmą w niej udział dr Ewa Czaczkowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. dr. hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr Paweł Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława BM w Rzymie, ks. dr. hab .Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, ks. Doktor Stanisław Mieszczak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, i jego zastępca ks. Mateusz Wyrobkiewicz. Po wystąpieniach prelegentów panel dyskusyjny o tym, w jakim wymiarze orędzie Bożego Miłosierdzia i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu mogą wyznaczyć kierunek programu duszpasterskiego dla współczesnego Kościoła w Polsce i na świecie, poprowadzi k. dr Jan Dohnalik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po Godzinie Miłosierdzia i Eucharystii o 16.30 zostanie otwarta wystawa „Miłosierdzie nadzieją dla świata”.

Każdy Adwent Siostra Faustyna rozpoczynała z Maryją. Przed uroczystością Niepokalanej odprawiała bowiem wraz z całym Zgromadzeniem nowennę, a oprócz tego sama starała się coś ofiarować Matce Bożej (np. nowennę z tysiąc „Zdrowaś Maryjo…”). Rozważała miłosierdzie, którego Maryja doświadczyła w darze niepokalanego poczęcia i pełni łaski, o której zapewnił ją archanioł Gabriel w zwiastowaniu, oraz w darze Bożego macierzyństwa. Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, najlepiej wie, jak owocnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Świętej Siostrze Faustynie radziła: „Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego (Dz. 785). Może to być także nasze postanowienie na ten tydzień Adwentu, aby przygotować nasze serca na coraz pełniejsze przebywanie Boga w naszych sercach.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

28 listopada br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 567-570. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pokój na Ukrainie oraz indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Taki tytuł nosi 26 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” (Dz. 1397). „Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego” (Dz. 482).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci  mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Rozpoczęły się zapisy na rekolekcje, które w swoich klasztorach organizują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z myślą o dziewczętach i młodych kobietach (18-35 lat), które szukają swojej drogi w życiu. Czas wyciszenia i modlitwy, a także specjalnie przygotowane konferencje i rozmowy indywidualne są zawsze dobrym doświadczeniem, podczas którego Duch Święty może przemawiać do serc z dużo większą jasnością niż podczas codziennej gonitwy wśród wielości spraw. Program tych rekolekcji wraz z formularzem wpisowym jest na stronie: faustyna.pl

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmuje wpisy na rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Faustyny, organizowane w I połowie 2023 roku. Wpis na rekolekcje odbywa się jedynie przez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.faustinum.pl  lub nadesłany w formie papierowej na adres sekretariatu „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dopiero otrzymanie potwierdzenia z sekretariatu „Faustinum” jest równoznaczne z zapisem na wybrane rekolekcje.

Rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny  to czas zgłębiania razem ze św. Siostrą Faustyną tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Biblii, a także czas osobistego spotkania z Bogiem w klimacie pustyni i w pełnym milczeniu. Rekolekcje prowadzone są przez kapłanów we współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zaproszeni są na nie członkowie i wolontariusze „Faustinum” oraz ci, którzy pragną głębiej poznać i doświadczyć tajemnicy Bożego miłosierdzia.

Program i formularz zgłoszeń oraz więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

W sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmowane są zapisy na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Zapraszane są na nie osoby, które pragną w tym świętym miejscu przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie pogłębionej modlitwy słowem Bożym i korzystając z duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Szczegóły na stronie: www.faustinum.pl

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 110 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Konających wspierają duchowo w tym dziele nie tylko osoby z Polski, ale także USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Brazylii, Ukrainy, Czech, Portugalii i innych krajów, które zadeklarowały chęć czuwania w wybranym dniu i strefie czasowej oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Ciągle potrzeba osób, które podejmą tę posługę miłosierdzia, by pomoc szybko dotarła do tych, którzy są najsłabsi, a podejmują najważniejszą decyzję i toczą najtrudniejszą walkę w swym życiu. Informacje o tym dziele i zapisy na stronie: www.faustyna.pl. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W związku z założeniem na You Tube nicków do kanałów, informujemy, że adres internetowy do kanału jest taki: Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest taki: https://www.youtube.com/@sw.faustyna. W tym kanale jest transmisja on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, publikowane są pliki video i audio poświęcone Bożemu Miłosierdziu i duchowemu dziedzictwu św. Siostry Faustyny (176 pozycji): filmy, spoty filmowe z orędziem Miłosierdzia Bożego w języku polskim i angielskim, jej „Dzienniczek”, programy telewizyjne o jej życiu, duchowości i misji, konferencje, utwory muzyczne i inne. Kanał ma obecnie ponad  58 200 subskrybentów. Średnio każdego dnia korzysta z niego 7-10.000 osób.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na listopad: o potrzebne łaski dla chorych, konających i radość nieba dla zmarłych.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wyraża wdzięczność wszystkim Dobrodziejom i Ofiarodawcom za wsparcie dzieł apostolskich, z których korzysta tysiące internautów i osoby konające, potrzebujące modlitewnego wsparcia. Dziękujemy za dary przesłane na wsparcie dzieła „Koronki za konających”, transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i stronę internetową: www.faustyna.pl oraz jej wersje w językach obcych. W tych darach serca widoczne jest miłosierdzie Boże, które przez ludzkie serca i dłonie wylewa się na świat.

Siostry w codziennej modlitwie odwdzięczają się modlitwą, polecając miłosierdziu Bożemu wszystkich Ofiarodawców i Dobroczyńców i prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Niech w tym wszystkim będzie uwielbione Miłosierdzie Boże!

Pod takim tytułem kilka lat temu w Wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka s. Elżbiety Siepak z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium. Teraz powstała wystawa na murze od parkingu przy ul. Motarskiego do Sanktuarium. Na 26 dużych planszach pokazano nie tylko teksty z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny z opisem tych wydarzeń, ale także ich lokalizację na terenie Sanktuarium. Wystawa jest przygotowana w języku polskim i angielskim, a obrazy dobrane w taki sposób, by pokazywały te miejsca z dronu w bardziej ogólnym planie i w detalu.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach św. Siostra Faustyna w „Dzienniczku” ponad 280 różnego rodzaju doświadczeń mistycznych. Tutaj każde miejsce pamięta jej spotkania z mieszkańcami nieba, jej rozmowy z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi, duszami cierpiącymi w czyśćcu…

Tym miejscem jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, w tym orędzie Miłosierdzia, z którym wysłał ją „do całej ludzkości”. Stąd – jak powiedział św. Jan Paweł II – rozchodzi się ono na cały świat. Dlatego to Sanktuarium należy do ścisłej światowej czołówki pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi.

W łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna doświadczyła wielu nadzwyczajnych spotkań z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Tu w sposób mistyczny przeżywała nadzwyczajną łączność z Trójjedynym Bogiem, widziała niebo i piekło. W swoim „Dzienniczku”, który należy do pereł literatury mistycznej i jest najczęściej tłumaczoną książką z języka polskiego, zanotowała ponad 280 takich nadzwyczajnych spotkań nie tylko w kaplicy, ale praktycznie w każdym miejscu. Łagiewnickie Sanktuarium jest więc miejscem objawień. Ale także miejscem cudów i tysięcy łask, które wypraszają ludzie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Apostołki w kaplicy klasztornej.

To wyjątkowe miejsce na mapie świata znalazło się na liście projektu „Poznaj Polskę” Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który w liście do nauczycieli napisał: „Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami”. Dzięki środkom, przeznaczonym na ten projekt w ramach programu rządowego „Polski Ład”, organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Więcej informacji na stronie MEN.

To tytuł najnowszego filmu o Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – miejscu wybranym przez Boga, w którym wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny został złożony wielki skarb – orędzie o Bożym miłosierdziu; miejscu wielu objawień, cudów i pielgrzymek z całego świata. Film opowiada o tym wyjątkowym miejscu na mapie religijnej świata, do której każdego tygodnia przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe każdego tygodnia pielgrzymuje miliony osób. W narrację filmu wpleciony został wątek transmisji TVP, która towarzyszy życiu tego Sanktuarium od 30 lat, a trzeci rok codziennie. Film dokumentalny z niezwykle ciekawymi świadectwami ludzi z całego świata w reżyserii Grzegorza Styły premierę telewizyjną miał 15 sierpnia w programie 1 TVP, a teraz można go oglądać w TVP VOD.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za rodziny i małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tej intencji każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. o godzinie 17.00. Do tej modlitwy w łagiewnickim Sanktuarium, także w intencji swojej rodziny lub bliskich, włączyć się można przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl .

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

Ostatnie miesiące przyniosły kolejny postęp prac w rozbudowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W pierwszym półroczu 2022 roku zakończono prace tynkarskie i kamieniarskie związane z parapetami wewnętrznymi, zakończono wykonywanie szlicht i zamontowano windę osobową w Domu Pielgrzyma. Obecnie trwają prace wykończeniowe: tynk architektoniczny w nawie głównej kościoła, szpachlowanie, prace glazurnicze i w branży elektrycznej w zakresie okablowania i częściowego montażu osprzętu. Ponadto będą kontynuowane prace związane z wykończeniem obiektu: montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, szpachlowanie, malowanie, roboty okładzinowe, biały montaż, montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, windy osobowej w kościele, windy towarowej w Domu Pielgrzyma.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836

USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746

EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego – powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny. Ufając tym słowom Jezusa oraz w obliczu wojny na Ukrainie, realnego zagrożenia pokoju w Europie i na świecie, słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego pragniemy wołać o miłosierdzie Boga dla całej ludzkości, o przywrócenie pokoju w Ukrainie i oddalenie rozszerzania się konfliktu zbrojnego na inne kraje i kontynenty. Do tej modlitwy przez 24 godziny na dobę zapraszamy wszystkich. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest potężną bronią, którą w sposób bezkrwawy możemy zmienić losy świata. Aby uczestniczyć w tej modlitwie, należy wypełnić ten krótki formularz.

Od wielu lat cieszymy się transmisją on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przez 24 godziny na dobę korzystają z niej czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata, by uczestniczyć w nabożeństwach i osobistej modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. W tym roku od stycznia po raz kolejny wzrosła opłata dla operatora streamingu, którym jest amerykańska firma Livestream-Vimeo. Dzięki niej możemy przesyłać obraz w jakości Full HD i bez ograniczeń co do limitu osób wchodzących równocześnie na transmisję i bez reklam.

W tej sytuacji prosimy o wsparcie tego dzieła, aby mogło ono dalej funkcjonować, bo jest to kosztowne przedsięwzięcie ze względu opłaty za światłowody i streaming, a także odpowiedniej jakości sprzęt.

Ofiary należy wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Transmisja on-line 

Na stronie: faustyna i jej 7. wersjach językowych można pobrać folder z orędziem Miłosierdzia, w którym są najważniejsze słowa Jezusa przekazane św. Siostrze Faustynie i zapisane w jej „Dzienniczku”. Z tym orędziem Jezus wysłał ją do całego świata, aby przypomniała biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywała do głoszenia jej światu z nową mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą, bo nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Bożego. To orędzie papież Jan Paweł II przekazał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie, bo – jak wyznał – „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka aż ku wyżynom świętości Boga”. Zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu 20 lat temu powtórzył za Jezusem, że tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

Koronka do Miłosierdzia Bożego to druga po „Ojcze nasz…” modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa, który związał z nią wielkie obietnice uproszenia wszystkiego, co jest zgodne z Jego wolą, oraz łask szczęśliwej i spokojnej śmierci, pod warunkiem postawy zaufania wobec Niego (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. Dziś jest to najbardziej znana modlitwa do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiają nie tylko katolicy, ale także chrześcijanie innych Kościołów. Modlitwa niezwykle skuteczna, bo w sposób duchowy ofiarujemy w niej Bogu Ojcu Jego najmilszego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa; odwołujemy się więc do najsilniejszego argumentu – do zasług Jego bolesnej męki.

Podajemy tekst tej modlitwy w języku ukraińskim. Więcej o Koronce…

 КОРОНКА ДО МИЛОСЕРДЯ БОЖОГО

можна відмовляти на вервиці

Початок:

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

Радуйся, Маріє, благодаті повна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його Єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп’ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську Церкву, сопричастя Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.

 На великих зернятках:

Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і Кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На ублагання за гріхи наші і усього світу.

На малих зернятках:

Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу.

Закінчення:

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний! Помилуй нас і весь світ (тричі).

http://liturgia-rkc.org.ua/index.php/dokumenty/86-unifikatsiia-tekstiv-molytov

Codziennie o godzinie 15.00-15.20 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tej modlitwie, zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, rozważamy tajemnicę miłosiernej miłości najpełniej objawioną w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz błagamy o miłosierdzie, polecając intencje złożone na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Bożego Miłosierdzia i grobem św. Faustyny, sprawy Kościoła św., naszej Ojczyzny i całego świata. Uczestniczą w niej także słuchacze 12 rozgłośni radiowych, telewidzowie oraz internauci z wielu krajów świata. Transmisja prowadzona jest na stronie: www.faustyna.pl, a także przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele w TVP1, TV Shalom, EWTN Polska, TV św. JPII we Włoszech. Transmisję Telewizji Polskiej można odbierać także na stronie: faustyna.pl i na 7 jej wersjach językowych, a także w aplikacji: Faustyna.pl.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą –w roku 2022 będą wspominać i obchodzić następujące rocznice:

18 lutego – 5 lat posługi Zgromadzenia w Rio de Janeiro w Brazylii.

1 maja – 100. rocznica posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu.

7 czerwca – 25. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

29 czerwca – 25 lat posługi Zgromadzenia w Pietropawłowsku – Kazachstan.

5 sierpnia – 85. rocznica aktu elekcji Matki Bożej Miłosierdzia na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia.

17 sierpnia – 20. rocznica drugiej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

26 sierpnia – 10 lat posługi Zgromadzenia w Tawrijsku na Ukrainie.

1 września – 30 lat posługi Zgromadzenia w Szydłowicach na Białorusi.

16 września – 5. rocznica poświęcenia klasztoru i rozpoczęcia posługi Zgromadzenia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej, w domu, w którym na przełomie 1922/1923 roku mieszkała Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna.

27 września –  85. rocznica publikacji pierwszych obrazków Jezusa Miłosiernego (z kopii Ł. Bałzukiewiczówny obrazu pędzla E. Kazimirowskiego) w Krakowie, w drukarni J. Cebulskiego przy ul. Szewskiej 22. 

Październik  – 85. rocznica objawienia w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach tej formy kultu, jaką jest Godzina Miłosierdzia, czyli modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (15.00).   

1 listopada  –  160. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Można się zdziwić, że w „Dzienniczku” św. Faustyny, który jest perłą literatury mistycznej, dziełem o tematyce religijnej, duchowej, pojawia się w ogóle temat Ojczyzny i to tak często. A co jeszcze dziwniejsze, że o Polsce mówi Jezus i Matka Boża. Słowo Polska pojawia się w tym dziele 12 razy, a Ojczyna ziemska – aż 15 razy. W tej konferencji s. M. Elżbiety Siepak z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach można usłyszeć, co Jezus i Maryja mówią po polsku o Polsce, w jaki sposób św. Faustyna miłowała swą Ojczyznę i jakie jest miejsce Polski na mapie religijnej Europy i świata.