Aktualności

W dniach 22-24 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łodzi s. Terezjana, s. Beata, s. Rachela, s. Confidia, s. Ignis ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 48 i 71. Zasadniczym ich celem będzie ukazanie miłosiernej miłości Boga oraz zachęta do bliskiej relacji z Jezusem, zaufanie Mu w codzienności i świadczenie dobra bliźnim. W przekazie tych treści siostry posłużą się różnymi prezentacjami, filmikami, śpiewem i zabawami aktywizującymi uczestników rekolekcji.

W dniach 24-26 marca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Rekolekcje poprowadzi ks. Vladimír Nemec i sr. Jana Mária z hruszwoskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W dniach 24-26 marca br. siostra Faustia i s. Boromea ze wspólnoty koszyckiej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje w parafii Želovce na Słowacji. Ich zasadniczym przesłaniem są słowa: „Miłosierne spojrzenie z krzyża”, a w programie: konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólnotowa adoracja i Droga krzyżowa. Na zakończenie rekolekcji – uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia.

 

W dniach 25-28 marca br. s. Donata i s. Gaudia ze wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie poprowadzą rekolekcje parafialne w bazylice św. Józefa w Webster, w stanie Massachusets. Jest to pierwsza rzymskokatolicka parafia przeznaczona dla polskich imigrantów w Nowej Anglii, która została założona w 1887 roku. Siostry będą dzieliły się orędziem Miłosierdzia przekazanym św. Siostrze Faustynie, w szczególny sposób miłosierdziem Boga wyrażonym w męce Jezusa i sakramentach. W programie zaplanowane są także spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej im. św. Józefa.

Ogromną popularnością cieszy się plenerowa droga krzyżowa na górze Butkov, która została poświęcona we wrześniu ubiegłego roku. Książeczka do odprawiania tej praktyki zatytułowana „Droga krzyżowa Bożego miłosierdzia na górze Butkov” opracowana w oparciu o teksty „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny rozeszła się już w nakładzie 15 000 egzemplarzy (kolejne 10 000 w dodruku). Poszczególne stacje drogi krzyżowej wiodą leśnym zboczem góry na XI piętro kamieniełomu, gdzie jest monumentalny krzyż, kaplica Miłosierdzia Bożego oraz pomnik św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Te obiekty na górze Butkov wraz z nowym kościołem w Ladcach stanowią bardzo młode, a już tak często nawiedzane Skalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji.

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i współpracownikom, dzięki którym orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Faustynie, może docierać do wielu ludzi na świecie. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy wspierają stronę internetową: www.faustyna.pl, bo dzięki ich ofiarom aktualizowana jest w 7 językach, dzieło „Koronki za konających”, które obecnie codziennie wspiera 60 konających, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, z której korzysta każdego dnia ponad 1700 unikalnych użytkowników. Wspólnie więc możemy spełniać to naglące wołanie Jezusa do głoszenia światu orędzia Jego miłosierdzia, bo tylko w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Niech Jezus Miłosierny w codzienności błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim naszym Drogim Dobroczyńcom i Współpracownikom, o co codziennie po wielekroć się modlimy.

 

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa przygotowała obszerną książkę pt. Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań. Bogaty zbiór rozważań (ponad 120) został podzielony na kilka działów (dla dorosłych, narzeczonych, młodzieży, dzieci, kapłanów, osób konsekrowanych oraz chorych i cierpiących), a większość z nich została przygotowana dla tej publikacji. Wśród nich jest „Droga krzyżowa” z rozważaniami napisanymi na podstawie tekstów z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Książkę można nabyć przez internet lub w niektórych księgarniach.

Dokonują się w konfesjonale, bo to powstawanie ze śmierci grzechu do życia. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno (Dz. 1448). W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kapłani dyżurują w konfesjonałach codziennie, w bazylice od 8:00-19:00 (od Wielkiego Czwartku do godziny 17:45), natomiast w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny od 6:00-7:30, 16:30-17:00. Ponieważ w Wielkim Tygodniu konfesjonały są oblężone, dlatego nie warto odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed Świętami.

W dniach 27-29 marca br. w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim s. Terezjana, s. Miwiana, s. Tobiana i siostry postulantki ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje dla dzieci z trzech Szkół Podstawowych i dla młodzieży z Gimnazjum Katolickiego. Zasadniczym przesłaniem tych rekolekcji będzie ukazywanie miłosiernej miłości Boga do człowieka oraz kształtowanie postawy ufności wobec Niego i czynnej miłości bliźniego. W programie rekolekcji poza tradycyjnymi środkami siostry wykorzystają także różne prezentacje multimedialne, filmiki, scenki, pantomimę, świadectwa i piosenki.

Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość (Dz. 369). Niech te słowa Pana Jezusa będą zachętą do uczestnictwa w nabożeństwie „Gorzkich żali” w kościołach i kaplicach klasztornych w Polsce. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwo „Gorzkich żali” z kazaniem pasyjnym odprawiane są w bazylice w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 15:20. Transmisja na stronie Rektoratu: www.milosierdzie.plW kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny – o godzinie 18.30 (bez kazania pasyjnego). Transmisja na stronie: www.faustyna.pl