Aktualności

24 listopada 2020 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Julita – Marianna Stępniak. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 68 lat swego życia. Przyszła na świat 3 kwietnia 1930 roku w rodzinie Jana i Antoniny z domu Buła w miejscowości Białków. Dwa dni później została ochrzczona w kościele parafialnym w miejscowości Dzierzgów, diecezja kielecka. W wieku 12 lat przyjęła tam sakrament bierzmowania, którego udzielił jej bp Franciszek Sonik. Po ukończeniu szkoły zawodowej krawieckiej pracowała w rejestracji przychodni lekarskiej.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 12 stycznia 1952 roku w Kaliszu, gdzie odbyła postulat. Po obłóczynach 30 października 1952 roku w Krakowie rozpoczęła nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego 2 lutego 1955 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 2 sierpnia 1960 roku również w Krakowie – śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła kurs dla wychowawczyń dzieci upośledzonych umysłowo i kurs plastyczny. Po pierwszych ślubach wyjechała do Wrocławia, gdzie spędziła 18 lat, pełniąc  obowiązki wychowawczyni, a od 1965 roku także asystentki domowej. Kolejne 10 lat (1971-1981) przebywała w Częstochowie, gdzie również była wychowawczynią w zakładzie dla dzieci. W roku 1981 przyjechała do Derd, by pełnić obowiązek asystentki przełożonej i wychowawczyni w zakładzie dla dzieci. Po 2 latach powróciła do Częstochowy do pracy wychowawczej, a następnie w roku 1985 wyjechała do klasztoru Zgromadzenia w Kaliszu, by pełnić obowiązek asystentki domowej. W 1989 roku została mianowana przełożoną domu zakonnego w Rabce i pełniła ten urząd przez 3 kadencje do roku 1998. Ostatnim miejscem pobytu s. Julity był klasztor w Łodzi przy ul. Wici, w którym najpierw przez 10 lat była furtianką, a potem w miarę możliwości angażowała się w inne zajęcia. Ostatnie lata, jak zawsze, pogodnie służyła modlitwą i cierpieniem. Zachwycała się tajemnicą miłosierdzia Bożego, wdzięczna była za dar św. Siostry Faustyny i gorąco pragnęła, aby orędzie Miłosierdzia, zapisane w jej „Dzienniczku” dotarło do wszystkich ludzi. Była pełna entuzjazmu, radosna, kochająca życie, ludzi, Zgromadzenie i Ojczyznę. Żywo interesowała się wydarzeniami w Kościele i w świecie. Gdy słyszała, że coś źle się dzieje, zaraz spieszyła na pomoc, wypraszając łaski tym, którzy byli w potrzebie, szczególnie ludziom, którym zagrażała utrata zbawienia.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła dość niespodziewanie o 5.20 w obecności modlących się sióstr, skończywszy 90 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 30 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łodzi. Msza św. sprawowana będzie o godzinie 13.00, a ostatnie pożegnanie na cmentarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o godz. 14.40.

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 29 listopada. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 28 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci  mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Każdy Adwent Siostra Faustyna rozpoczynała z Maryją. Przed uroczystością Niepokalanej odprawiała bowiem wraz z całym Zgromadzeniem nowennę, a oprócz tego sama starała się coś ofiarować Matce Bożej (np. nowennę z tysiąc „Zdrowaś Maryjo…”). Rozważała miłosierdzie, którego Maryja doświadczyła w darze niepokalanego poczęcia i pełni łaski, o której zapewnił ją archanioł Gabriel w zwiastowaniu, oraz w darze Bożego macierzyństwa. Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, najlepiej wie, jak owocnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Świętej Siostrze Faustynie radziła: „Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego (Dz. 785). Może to być także nasze postanowienie na ten tydzień Adwentu, aby przygotować nasze serca na coraz pełniejsze przebywanie Boga w naszych sercach.

30 listopada br. przypada 40. rocznica podpisania encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”. To pierwszy w historii Kościoła papieski dokument w całości poświęcony tajemnicy miłosierdzia Bożego i ludzkiego. Choć Jan Paweł II ani raz nie wspomniał w nim o św. Faustynie, w sposób bezpośredni nie odwołał się do jej duchowego dziedzictwa, to jednak zapisał w tym papieskim dokumencie zasadnicze przesłanie z jej „Dzienniczka”. W tym przesłaniu chodzi przypomnienie biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka i głoszeniu jej współczesnemu światu z nową mocą przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Zbieżność tego przesłania w obu dziełach jest uderzająca nie tylko w ukazywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego jako największego przymiotu Trójcy Świętej, ale także w spojrzeniu na pojęcie miłosierdzia. Obydwoje Świętych z Krakowa ukazują piękno i bogactwo właściwie pojętego miłosierdzia. Ponad to w obu dziełach czytamy o tych samych zadaniach, jakie wypływają z poznania i doświadczenia miłosiernej miłości Boga. A są nimi: głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego, czynienie miłosierdzia i wypraszanie miłosierdzia Bożego.

Encyklika „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” choć są gatunkowo różnymi dziełami, ale przesłanie w nich zawarte jest właściwie jedno: tajemnica miłosierdzia Bożego, która jest rdzeniem Biblii i doświadczenia każdego człowieka. Te dwa dzieła w sposób komplementarny ukazują, czym jest miłosierdzie Boga, jak niepojęta jest Jego wielkość i potęga działania w życiu ludzi i świata. Dzięki tym dokumentom, od strony teologii i doświadczenia mistycznego, Kościół XX i XXI wieku może lepiej poznać tę prawdę objawioną w Biblii i nią żyć. Więcej

Codziennie o godzinie 15.00-15.20 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tej modlitwie, zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, rozważamy tajemnicę miłosiernej miłości najpełniej objawioną w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz błagamy o miłosierdzie, polecając intencje złożone na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Bożego Miłosierdzia i grobem św. Faustyny, sprawy Kościoła św., naszej Ojczyzny i całego świata. Uczestniczą w niej także słuchacze 10 rozgłośni radiowych, telewidzowie oraz internauci z wielu krajów świata. Transmisja prowadzona jest na stronie: www.faustyna.pl, a także przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele również w TVP1. Transmisję Telewizji Polskiej można odbierać także na stronie: faustyna.pl i na 7 jej wersjach językowych, a wkrótce także w aplikacji: Faustyna.pl.

Na mapach Google można zobaczyć panoramy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: obrazy z kilku punków i spacer po tym świętym miejscu. W sytuacji, gdy nie można pielgrzymować, pozostaje możliwość wirtualnego zwiedzania oraz codziennego łączenia się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl oraz aplikację: Faustyna.pl. W ten sposób można uczestniczyć w liturgii Mszy św., Liturgii godzin (jutrznia i nieszpory),  modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego, a także wieczornym nabożeństwie i modlitwie różańcowej o 20.30. Serdecznie zapraszamy!

Dla milionów ludzi na świecie „Dzienniczek” św. Faustyny stał się nie tylko jednorazową lekturą, ale także podręcznikiem życia duchowego i modlitewnikiem. Obok Biblii to pozycja, do której ludzie często sięgają, nawet codziennie, by przeczytać choćby jedno zdanie. Na stronie: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych można nie tylko przeczytać cały „Dzienniczek”, ale także myśli na każdy dzień roku. Można również zamówić prenumeratę, by otrzymywać je na swoją skrzynkę e-mailową, wypełniając krótki formularz. W ten sposób stopniowo wchodzić będziemy do szkoły duchowości św. Siostry Faustyny, by lepiej poznawać miłosierną miłość Boga, uczyć się kontemplacji w codzienności, postawy zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i bliskiej relacji z Matką Bożą. Na You Tube jest wersja audio.

Idąc za przykładem inicjatywy „Dzwony Nadziei”, która niedawno zrodziła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Apostołowie Bożego Miłosierdzia w Australii pragną ufundować takie dzwony dla Samoa i Tonga, aby przypominały orędzie nadziei przekazane światu przez św. Siostrę Faustynę. Mieszkańcy tych wysp Oceanii przeżywają obecnie ogromne zagrożenie egzystencjalne z powodu podnoszącego się poziomu wód Pacyfiku oraz skutków pandemii Covid 19. Dzwony wykonywane w Polsce i poświęcone w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będą przeznaczone do katedry Niepokalanego Poczęcia w stolicy Apia – Samoa, gdzie jest siedziba Centrum Bożego Miłosierdzia na Oceanię, którego głównym koordynatorem jest abp Alapati Lui Mataeliga, oraz do bazyliki św. Antoniego z Padwy w stolicy Nukuʻalofa – Tongo, gdzie z kolei jest bardzo prężny kult Bożego Miłosierdzia z dużą liczbą czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia, którym przewodniczy kard. Saone Patita Paini Mafi. W połowie sierpnia 2021 roku na wyspie Samoa, w stolicy Apia odbędzie się V Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia. Więcej informacji: https://gf.me/u/y22t6r

Pod takim hasłem w pierwszą środę miesiąca o godzinie 20.00 odbywa się cykl spotkań formacyjnych dla osób wspierających modlitwą różańcową małżeństwa starające się o potomstwo i wszystkich, którzy pragną pogłębić relację z Maryją przez rozważanie słowa Bożego i formację intelektualno-duchową. Zajęcia odbywają się w formie spotkań on-line.

Tematy spotkań:

Maryja w Biblii – listopad – ks. Szałanda

Teologia pośrednictwa – grudzień – ks. Wiecki

Maryja wzorem do naśladowania – styczeń – ks. Szymanowski

Maryja w nauce wybranych Ojców Kościoła – luty- ks. Wilczyński

Maryja w pobożności ludowej – marzec – ks. Wiecki

Dogmaty Maryjne – kwiecień – ks. Tarczyński

Maryja Matka Kościoła – maj – ks. Wiecki

Maryja w przepowiadaniu homilijnym – czerwiec – ks. Zinka.

Organizator i prowadzący: Modlitwa o potomstwo, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Fundacja Barnaby. Zajęcia poprowadzi opiekun duchowy wspólnoty modlitwy o potomstwo ks. Andrzej Wiecki wraz z zaproszonymi gośćmi.

Koszt: dobrowolna ofiara na cele Szkoły Maryi. (Fundacji Barnaby, 21 1600 1462 1898 9624 3000 0001, tytuł: darowizna na cele statutowe. Szkoła Maryi).

Zapisy: kontakt@szkola-barnaby.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „Szkoła Maryi”.
Więcej informacji na temat Szkoły Maryi: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo

W duchu solidarności z cierpiącymi i miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podjęło apel  czterech Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce o modlitwę różańcową, zanoszoną do Boga codziennie o 20.30.  O tej porze we wszystkich wspólnotach zakonnych i w domach świeckich osób konsekrowanych wspólnotowo jest odmawiany różaniec w intencji osób chorych na Covid-19, ich rodzin i bliskich, personelu medycznego i wszystkich, którzy podejmują opiekę nad potrzebującymi pomocy, a także za zmarłych w wyniku pandemii. Do tej modlitwy można się włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl w aplikacji: Faustyna.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ostrzega przed nabywaniem fałszywych relikwii św. Siostry Faustyny w internecie. Obecnie m.in. są do nabycia relikwie z fałszywym certyfikatem za 750 euro na portalu:  https://www.catawiki.com/l/42181927-reliquary-metal-late-20th-century, na allegro obrazek z relikwią św. Faustyny III stopnia za 50 zł czy na innych portalach obrazki czy łączniki do różańców z relikwiami. Autentycznymi relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia dysponuje wyłącznie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie I i II stopnia trafiają do parafii, kościołów albo kaplic, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu i praktykowane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Natomiast relikwie III stopnia – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny – dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach są przeznaczone dla wiernych do prywatnego kultu.

W związku z pandemią koronawirusa Restauracja „Dom św. Siostry Faustyny” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (ul. Adolfa Hyły 1), prowadzona przez siostry, przygotowuje obiady z dowozem do domu lub na wynos.

Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane pod numerami telefonów: 519 480 055 i 730 955 431 codziennie w godzinach 10.00-20.00

Każdego dnia umiera w Polsce średnio około 1000 osób. Teraz, w okresie jesienno-zimowym i przy drugiej fali pandemii mamy więcej zgłoszeń w dziele „Koronki za konających”, dlatego potrzeba więcej osób, które pospieszą im z pomocą. Ta modlitwa jest największym darem, jaki możemy im ofiarować, zwłaszcza teraz, gdy umierają samotnie, gdy nie mogą towarzyszyć im bliscy ani nikt z rodziny. Ci, którzy modlą się za konających, gromadzą sobie skarby, które mają wartość wieczną. A potrzeba tylko 10 minut na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym dniu i godzinie czuwania w intencji umierającego. Konających należy zgłaszać, przesyłając sms z imieniem osoby umierającej na numer: 505 060 205. Natomiast ci, którzy pragną wspierać konających winni wypełnić formularz na stronie: www.faustyna.pl i zapoznać się z funkcjonowaniem tego dzieła miłosierdzia i warunkami udziału w nim. Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom pielgrzymów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Czcicieli św. Siostry Faustyny, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia uruchomiło sklep internetowy z „Upominkami z Łagiewnik”. Za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu, można nabyć oryginalne pamiątki: różnorodne, piękne dewocjonalia, słodycze (jak firmowe czekolady i cieszące się ogromnym zainteresowaniem „Łagiewnickie krówki”), a także przedmioty codziennego użytku, jak ozdoby, kubki czy specjalne podręczne torby. Serdecznie zapraszamy do: www.sklep.faustyna.pl . Zobacz zdjęcia w Galerii.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach na wiosnę podjęły akcję: „Adoptuj Medyka”. Chodzi w niej o to, by dowolną, codzienną modlitwą objąć duchową opieką lekarzy, pielęgniarki, laborantów, ratowników medycznych wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z epidemią koronawirusa. Choć nie znamy z imienia osób, które otaczamy duchowym wsparciem, to Pan Bóg wie, komu ten dar miłosierdzia jest najbardziej potrzebny. Teraz, gdy przeżywamy drugą falę pandemii, to zaproszenie jest szczególnie aktualne. Gdy je podejmiemy, staniemy się bogatsi przed Bogiem o każdy akt miłosierdzia, a medycy otrzymają duchowe wsparcie.

Muzeum Archidiecezjalne w Tarnowie przygotowało wystawę poświęconą osobie o. Józefa Andrasza, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, który po jej śmierci zaangażował się w misję głoszenia orędzia Miłosierdzia. Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, który słynie łaskami w łagiewnickim Sanktuarium. Z jego inicjatywy zaraz po drugiej wojnie światowej zbierano wspomnienia o Siostrze Faustynie, a książeczka „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzująca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach jej przekazanych, została przetłumaczona na wiele języków i przyczyniła się w ogromnym stopniu do jego popularyzacji w wielu krajach świata. Na wystawie prezentowane będą pamiątki związane z o. Andraszem, a są to maszynopisy, fotografie i publikacje naukowe, tłumaczenia wielu mistyków i teologów duchowości. Są również ornaty z wizerunkiem Serca Pana Jezusa, habit zakonny jezuitów, brewiarz, różaniec oraz laska, której używał, pod koniec swego życia o. Andrasz. Wystawa  będzie czynna do 20 stycznia 2021 roku.

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

 

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Można do tej modlitwy włączyć się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl w intencji rodziny swojej lub bliskich.

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Na to ważne pytanie, od którego zależy kształt naszego życia, relacja z Bogiem i ludźmi, odpowiadała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na spotkaniu  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Treść jej wystąpienia w języku polskim i w języku angielskim oraz przebieg dyskusji dostępne są na stronie: www.milosierdzieplock.pl. Spotkanie poprowadzili: rektor Sanktuarium ks. Tomasz Brzeziński oraz Leszek Skierski.

Zapraszamy na ostatni w czasie tych wakacji wirtualny spacer w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na złożony w nim dar Boga dla naszych czasów – orędzie Miłosierdzia, którego widzialnym znakiem jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób św. Siostry Faustyny;  wyjątkowym ze względu na wielość objawień, jakie tutaj miała Apostołka Bożego Miłosierdzia; i wyjątkowym ze względu na pielgrzymów przybywających tutaj ze wszystkich kontynentów. I właśnie o pielgrzymowaniu do Łagiewnik i szlakiem św. Faustyny w Krakowie rozmawiać będą: o. Jan Maria Szewek OFMConv i s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

„Czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny.” Tak mówił o łagiewnickim Sanktuarium św. Jan Paweł II. Tę charakterystykę Sanktuarium będziemy rozwijać w kolejnym spotkaniu z cyklu „Wakacje w łagiewnickim Sanktuarium” w czasie rozmowy o. Jana Szewka OFMConv z s. M. Elżbietą Siepak ZMBM. W tym odcinku mowa będzie o Sanktuarium jako miejscu ponad 280 objawień, jakie tutaj miała św. Faustyna, i miejscu dziesiątek tysięcy cudów, jakich doświadczają ludzie, którzy z ufnością zwracają się do Miłosierdzia Bożego, prosząc często o wstawiennictwo także Matkę Bożą Miłosierdzia i św. Faustynę. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszam na kolejne spotkanie w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym Pan Bóg wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny złożył całe jej duchowe dziedzictwo. Kiedy tu pielgrzymujemy, to nie zawsze mamy okazję, by zatrzymać się w każdym miejscu, a tym bardziej dowiedzieć czegoś więcej. Zwykle staramy się być w „sercu” Sanktuarium, czyli w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, nawiedzamy też bazylikę i piękne kaplice w dolnej jej części. Dzisiaj wybierzemy się do kaplicy Wieczystej Adoracji, usytuowanej obok bazyliki, a potem zwiedzimy jej najbliższe otoczenie. Przewodnikiem będzie s. M. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W czasie kolejnego spotkania w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedzimy kolejne kaplice, które się znajdują w dolnej części bazyliki. Ostatnio byliśmy w kaplicy Communio Sanctorum (węgierskiej) i kaplicy św. Andrzeja (grekokatolickiej), które znajdują się po prawej stronie od wejścia. Dzisiaj przejdziemy do kolejnych kaplic: położonej centralnie kaplicy św. Siostry Faustyny i znajdujących się po lewej stronie od wejścia kaplicy Matki Bożej Siedmiobolesnej (słowackiej) i Świętego Krzyża (niemieckiej). Przewodnikiem będzie s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Byliśmy już w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, w klasztorze, nawet za klauzurą, zobaczyliśmy miejsca, które są niedostępne dla pielgrzymów. Odwiedziliśmy bazylikę Miłosierdzia Bożego, której architektoniczny kształt jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny nie tylko przez Polaków, ale i pielgrzymów z innych krajów świata. Dzisiaj zejdziemy do dolnej części bazyliki i nawiedzimy dwie kaplice: Communio Sanctorum (zwana węgierską) i kaplicę św. Andrzeja (grekokatolicką), które znajdują się po prawej stronie. Przewodnikiem będzie s. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Byliśmy już w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, w klasztorze, nawet za klauzurą, zobaczyliśmy miejsca, które są niedostępne dla pielgrzymów. Kolejnym obiektem jest nowa bazylika, której architektoniczny kształt  jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny już nie tylko przez Polaków, ale i pielgrzymów z innych krajów świata. Przewodnikiem będzie s. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Poznaliśmy już otoczenie Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, byliśmy w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny. Dziś odwiedzimy takie miejsca, które zasadniczo nie są dostępne są dla pielgrzymów, mianowicie kaplicę pw. Męki Pańskiej, kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia i oratorium – miejsce, w którym zmarła św. Siostra Faustyna. Przewodnikiem będzie s. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszając pielgrzymów do wirtualnych wakacji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w trzecim odcinku proponujemy zatrzymanie się  w samym jego „sercu”, czyli przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Przewodnikiem po tym miejscu będzie s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem Maria Szewkiem OFMConv.