Aktualności

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam , gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza” Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jezus zaś rzekł do niego” Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.

Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, ze Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię (J 20, 19-31).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Święto Miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Jezusa przekazanym przez św. Siostrę Faustynę i decyzjami Ojca Świętego Jana Pawła II, obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tym roku – 23 kwietnia). Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Poprzedza je nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego odprawiana od Wielkiego Piątku, a bezpośrednio – nocne czuwanie, które rozpoczyna się w bazylice w sobotę o 21:00. Msze Święte w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą celebrowanie według następującego programu:

24:00 – bp Grzegorz Ryś (bazylika).

6:00 – ks. rektor WSD Krzysztof Gryz (bazylika).

8:00 – ks. infułat Stanisław Olszówka (bazylika).

10:00 – abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (ołtarz polowy przed bazyliką – transmisja TVP 1).

12:30 – ks. Marian Waligóra OSPPE (bazylika).

15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. prał. Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium, i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (bazylika).

16:00 – bp Damian Muskus (bazylika).

18:00 – bp Jan Zając (bazylika).

19:00 – o. Andrzej Zagórski MS (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny).

Msze Święte z bazyliki, Godzina Miłosierdzia (15:00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego będą transmitowane przez TVMilosierdzie na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl, natomiast Msza św. o 19:00 i nawiedzenie przez pielgrzymów łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Siostry Faustyny – transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl

Więcej o święcie Miłosierdzia i jego historii.

W Warszawie, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br.., odbędzie się konsekracja kościoła pw. Miłosierdzia  Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej. O godzinie 11.00  uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a uczestniczyć w niej będą także siostry Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Kościół ten jest dawną kaplicą Zgromadzenia, w której od drugiej połowy XIX wieku modliły się siostry wraz z wychowankami. W tym kościele modliła się także św. Siostra Faustyna, gdy przebywała w domu generalnym Zgromadzenia przy ul. Żytniej.

Obchodom święta Miłosierdzia w Libanie przewodniczyć będzie bp Georges Eskandar, odpowiedzialny za apostolat Miłosierdzia w tym kraju. W czasie tej uroczystości s. Vianeya Dąbrowska i s. Diana Kuczek z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą z wiernymi orędziem o Bożym miłosierdziu, przekazanym przez św. Siostrę Faustynę, a o godzinie 15.00 uczestniczyć będą w modlitwie Godziny Miłosierdzia i uroczystej procesji z obrazem Jezusa Miłosiernego. W tym dniu siostry będą jeszcze głosić orędzie Miłosierdzia w czasie w uroczystości w miejscowości Dibivi, gdzie również będzie celebrowana Eucharystia i procesja ku czci Miłosierdzia Bożego.

Na uroczystości święta Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br., Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zaprosiła parafia ​Wolfsberg w Austrii. W programie jest Eucharystia z biskupem Aloisem Schwarzem, uwielbienie Bożego Miłosierdzia, świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i konferencje. O szkole miłosiernego Jezusa, w której uczennicą była św. Faustyna, mówić będzie s. Koleta Fronckowiak z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach.

Święto Miłosierdzia Bożego siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Rio de Janeiro obchodzić będą w katedrze oraz w kościele Miłosierdzia Bożego. W czasie centralnych obchodów w katedrze pw. świętego Sebastiana orędziem Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Faustynie, dzielić się będzie s. Solange, która 20 lat spędziła w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku – w miejscu objawienia św. Siostrze Faustynie obrazu i święta Miłosierdzia – 23 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, Msze Święte będą celebrowanie w następujących godzinach: 6:30, 8:00, 10:00, 15:30 i 17:00. Uroczystej Eucharystii w katedrze płockiej o 11.30 przewodniczyć będzie bp Mirosław Milewski. Natomiast o 14.00 na Starym Rynku rozpocznie się uwielbienie Miłosierdzia Bożego, które zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Siostry z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia angażują się w przygotowania święta Miłosierdzia w parafii św. Anny w Dorchester, Massachusetts. W programie: Eucharystia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spowiedź, Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz rozważania oparte na tekstach z “Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br., s. Confida z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bozej Miłosierdzia dzielić się będzie orędziem Miłosierdzia z wiernymi w parafii św. Piusa w miejscowosci Providence, stan Rhode Island. W programie uroczystości święta Miłosierdzia: Eucharystia, spowiedź, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

23 kwietnia br., w święto Miłosierdzia Bożego, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: s. Anastasis i s. Martyna dzielić się będą orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny z wiernymi w kościele św. Katarzyny, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Na każdej Mszy św. (5) ukazywać będą tajemnicę miłosierdzia Bożego i na przykładzie św. Faustyny uczyć, w jaki sposób odpowiadać na tę uprzedzającą miłosierną miłość Boga postawą zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich.