Aktualności

Z powodu ośmiodniowych rekolekcji w dniach 19-26 stycznia br. wiadomości i galeria na stronie: www.faustyna.pl nie będą aktualizowane. Funkcjonować będą natomiast wszystkie pozostałe dzieła i trwać będzie modlitwa za wszystkich współpracowników i internautów nawiedzających stronę w internecie i aplikacji: Faustyna.pl.

 

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił” i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za nim (Mk 1, 14-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 19-21 stycznia w Derdach odbędzie się zjazd rodzin postulantek ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie wspólna Eucharystia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wykład o historii, duchowości i misji Zgromadzenia, prezentacja o życiu w postulacie, przedstawienie opowiadające o pięknie powołania zatytułowane: „Jak nogi łani na wyżynach”… Bliscy postulantek będą mogli zapoznać się z charyzmatem, w którym na swój sposób mogą uczestniczyć, niosąc światu orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

22 stycznia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie młodych w ramach „Łagiewnickiej 22”. Spotkanie rozpocznie się o 19.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Olubińska, dziennikarka, autorka cyklu „Kobieta w religiach świata”, bloga „Bóg w wielkim mieście” i książki pod tym samym tytułem. Kasia – zapowiada s. Emanuela z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – podzieli się  z nami swoim doświadczeniem miłosierdzia Bożego. Potem – jak zawsze – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz ciąg dalszy spotkania z Gościem przy herbacie. Siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają wszystkich na spotkanie z Jezusem Miłosiernym, Gościem wieczoru i we Wspólnocie Młodych. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Gościem specjalnym będzie ks. Paweł Sass, Polak z misyjnego seminarium Redemptoris Mater w Waszyngtonie, apostoł Bożego Miłosierdzia. W swojej konferencji – zapowiada s. Gaudia – rozwinie temat z zeszłego miesiąca o pełnieniu woli Bożej. Tym razem usłyszymy, jak tę wolę Boga rozeznawać zarówno w poważnych życiowych decyzjach, jak i w tych codzienności. Wielu młodych jest tym zainteresowanych, pytają nas o to. Naprawdę chcą pełnić wolę Bożą. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Codziennie z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez rozgłośnie radiowe i internet: Radio Warszawa (codziennie), Radio Niepokalanów (codziennie), Radio Rodzina Wrocław (codziennie), Radio Podlasie (w niedziele i święta), Radio Nadzieja (niedziele i święta), Radio Ain-Karim (codziennie), Radio Faustyna (codziennie), Radio Jasna Góra (piątki i niedziele), RadioSiedemNet z Chicago oraz stronę: www.faustyna.pl (codziennie). W roku 2017 transmisję podjęły: Radio Alex z Zakopanego (codziennie) i Radio Pallotti FM (codziennie). Na stronie : faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl (na androidy i iOS) działa również archiwum, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Można to także uczynić w transmisji on-line oraz w aplikacji: Faustyna.pl.

Od początku października 2017 roku od poniedziałku do soboty poranną Mszę św. transmitowało radio Doxa z Opola.

Na adres klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2017 wpłynęło ponad 473 000 intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. odprawianą ku czci Miłosierdzia Bożego przez przyczynę św. Siostry Faustyny w czwartki o 17.00. W tej liczbie jest ponad 44 000 podziękowań za łaski i doczesne dobrodziejstwa, jakie stały się udziałem ludzi przez ufną modlitwę do Jezusa Miłosiernego i możne wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Zgłoszono je listownie, droga e-mailową, telefoniczną, przy klasztornej furcie i przez stronę: faustyna.pl (formularz pod hasłem: Intencje). Oprócz tego na stronie: faustyna.pl internauci wpisali 820 świadectw. Mówią one nie tylko o doświadczeniu miłującej obecności Boga i Jego działaniu w różnych historiach ludzkiego życia, ale także budują wiarę tych, którzy je czytają. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność wyrażająca się w pełnieniu woli Bożej. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności – mówił Jezus do św. Siostry Faustyny – bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele (Dz. 1578).

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 14 języków. W roku 2017 przez stronę: faustyna.pl plik folderu w pdf pobrało 808 osób, najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (312), polskim (142), angielskim (141), francuskim (88), włoskim (56), niemieckim (50), rosyjskim (19) . W wielu wypadkach jedna osoba pobierała foldery w dwu lub więcej językach.

1 lutego przypada 55 rocznica śmierci o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia, który zapoczątkował nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i przez publikacje rozszerzył nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych w wielu krajach świata.

W parafii Olszanka, gdzie codziennie przed każdą Mszą św. wierni modlą się o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Andrasza, 28 stycznia br. po każdej Mszy św. Stanisława Bogdańska, promotor kultu i autorka książki ,,Ojciec Andrasz – spowiednik świętych”, głosić będzie konferencje i zachęcać do ,,Margaretek” za kapłanów przez wstawiennictwo ojca Andrasza.

Po takim tytułem w dniach 1-4 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje, które poprowadzi ks. Sławomir Czajka, biblista, i s. Emanuela Gemza ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Atmosfera ciszy i modlitwy umożliwi uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. W tym czasie – zapewniają siostry z „Faustinum”, organizatorki tych rekolekcji – spróbujemy zastanowić się nad obrazem Boga, jaki nosimy w naszym sercu, i skonfrontować nasze wyobrażenia z tym, co On sam mówi o sobie przez słowo Boże i „Dzienniczek”. Istnieje możliwość udziału w rekolekcjach z zakwaterowaniem i wyżywieniem lub bez zakwaterowania jako osoba dochodząca. Zapisy, zgłoszenia i więcej informacji na stronie: www.faustinum.org