Aktualności

19 listopada br. (niedziela), w ostatnim dniu obchodów rocznicy proklamacji „Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, uczestnicy tego spotkania wezmą udział w nabożeństwie do Ducha Świętego, które odbędzie się o 10.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II, a po nim w nabożeństwie Drogi krzyżowej w czasie przejścia do bazyliki Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. O godzinie 12.00, po modlitwie „Anioł Pański”, nastąpi odnowienie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” i Eucharystia, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział: „Panie! Dałeś mi pięć talentów. Oto zyskałem pięć następnych”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie! Dałeś mi dwa talenty. Oto zyskałem dwa następne”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: „Panie! Wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje”. Wtedy pan mu odpowiedział: „Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie, odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25, 14-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 18-19 listopada br. s. Ignacja Bazan z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosić będzie orędzie Miłosierdzia, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku, diecezja opolska. Poprzedzi ono peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach w tej parafii.

19 listopada br. .s. Pavla i s. Jana Maria z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii pw. św. Marcina w Hankovcach na Słowacji. Odwiedzą także kościoły filialne i po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego uczestniczyć będą w poświęceniu kapliczki Miłosierdzia Bożego. Siostry zaprosił proboszcz parafii ks. Ján Švec Bíly.

W ramach Polskiego Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka, 19 listopada br. w Katowicach (kino Światowid) i Nowym Sączu (kino Sokół) odbędzie się projekcja filmu „Oblicze Miłosierdzia”. Opowiada on o tym, jak aktualne jest orędzie Miłosierdzia przekazane przez Jezusa św. Siostrze Faustynie, jak żyją nim współcześni ludzie, jak potężnie przemienia ludzkie historie. Film został zrealizowany przez Rycerzy Kolumba oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. W ramach tych projekcji filmu planowane są spotkanie z widzami, w którym Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Katowicach reprezentować będzie s. Emanuela Gemza, a w Nowym Sączu s. M. Vianneya Dąbrowska. Projekcje filmu odbędą się jeszcze w listopadzie: Siedlcach i Białymstoku, a na początku grudnia w Warszawie.

 

Dzieło „Koronki za konających” potrzebuje osób, które chcą wspierać ludzi odchodzących z tego świata i przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego świadczyć im miłosierdzie w najważniejszej i najtrudniejszej chwili życia. Liczba zgłoszeń konających się bardzo zwiększyła, dlatego potrzeba więcej osób gotowych spieszyć im z pomocą. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie: faustyna.pl. Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny, a przez nią kieruje je także do nas.

W dniach od 20-27 listopada br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej w Częstochowie odbędą się rekolekcje o miłosierdziu Bożym dla sióstr, które poprowadzi ks. Artur Ciepielski ze Słowacji. W tych ćwiczeniach duchowych wezmą udział nie tylko siostry z klasztoru w Częstochowie oraz z innych domów Zgromadzenia, ale także siostry nazaretanki.

 

20 listopada br. w domu rekolekcyjnym „Miłosierdzie” w Derdach koło Warszawy rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje dla kilkudziesięciu sióstr juniorystek z różnych klasztorów Zgromadzenia. Poprowadzi je ks. Bogusław Bogdan SAC, a ich tematem będą śluby zakonne w aspekcie cnót teologalnych.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 listopada br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny od Mszy św. W tym miesiącu młodzi szukać będą odpowiedzi na pytanie: „Jak być świadkiem MIŁOSIERDZIA? w oparciu o słowo Boże. Gościem tego spotkania będzie ks. ks. Krzysztof Kowal MS, wieloletni duszpasterz, katecheta, obecnie posługujący w saletyńskim Seminarium w Krakowie. Po SŁOWIE będzie najważniejsza część wieczoru, czyli ADORACJA – czas na osobiste spotkanie z Jezusem, a następnie czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie i możliwość rozmowy z zaproszonym Gościem. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 listopada br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, który wypada na dzień przed Thanksgiving (Świętem Dziękczynienia) – bardzo ważnym świętem dla Amerykanów. Dlatego tematem tego wieczoru będzie wdzięczność jako wyraz zaufania Bogu. Konferencje na ten temat powie s. Donata, a w czasie adoracji młodzi będą wyrażać swoją wdzięczność Bogu za dobro wielkie i małe, którego codziennie doświadczają. Spotkanie przy herbacie będzie wzbogacone o tradycyjny świąteczny posiłek.