Aktualności

Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.faustyna.pl została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. Na razie w tej formie dostępna jest tylko strona w języku polskim. Sukcesywnie będą trwały prace nad udostępnieniem w tej formie także 7 wersji językowych tej strony.

W dniach 25-27 czerwca br. w klasztorze karmelitów bosych w Lorinčíku koło Koszyc w południowej Słowacji odbędą się rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt pod hasłem: „Boża wybranka”. Poprowadzą je o. Andrej Valent OCD oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Po 9 miesiącach stanu wyjątkowego na Słowacji, wprowadzonego ze względu na pandemię koronawirusa, wznawiają działalność wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.  W miejscowościach, w których obostrzenia pandemiczne pozwalają na spotkania grupowe,  siostry Antoniania i s. Alżbieta z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z kapłanami w poszczególnych parafiach prowadzą spotkania formacyjne dla członków i wolontariuszy „Faustinum”:
27 czerwca w Sabinovie.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych i wszystkie dzieła apostolskie, jakie są na niej prowadzone, a zwłaszcza „Koronkę za konających” i transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki pracy apostolskiej, zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób przez te dzieła niesiemy światu dar orędzia Miłosierdzia i świadczymy konkretną pomoc ludziom, będącym w największej potrzebie. Za to wsparcie odwdzięczamy się modlitwą, którą każdego dnia zanosimy do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencjach wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

28 czerwca br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 156-159. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Z okazji 140. rocznicy śmierci m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, 29 czerwca br. siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się na modlitwie w Wilanowie, gdzie w pałacu wilanowskim do domu Ojca Niebieskiego odeszła założycielka Zgromadzenia. W kościele pw. św. Anny będą dziękować za jej dar dla Zgromadzenia i Kościoła oraz nawiedzą miejsce jej spoczynku na Powązkach w Warszawie.

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 130 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Konających wspierają duchowo w tym dziele nie tylko osoby z Polski, ale także USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Brazylii, Ukrainy, Czech i Portugalii, które zadeklarowały chęć czuwania w wybranym dniu i strefie czasowej oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Ciągle potrzeba osób, które podejmą tę posługę miłosierdzia, by pomoc szybko dotarła do tych, którzy są najsłabsi, a podejmują najważniejszą decyzję i toczą najtrudniejszą walkę w swym życiu. Informacje o tym dziele i zapisy na stronie: www.faustyna.pl. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 2-5 października 2021 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem: „Celebrować Miłosierdzie”. Inspiracją do tematyki Kongresu są słowa ojca świętego Franciszka, który wzywa do celebrowania miłosierdzia Bożego w sakramentach świętych i w słowie Bożym oraz do świadczenia miłosierdzia w codzienności życia.  Patronat nad wydarzeniem objęli: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski i m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Udział w nim w charakterze prelegentów zapowiedzieli: abp Grzegorz Ryś, bp Rafał Markowski, bp Artur Ważny, ks dr Krzysztof Wons SDS, ks. Rafał Jarosiewicz oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Organizatorem Kongresu jest, przeżywające 25-lecie istnienia, Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w tym wydarzeniu można wziąć udział w sposób bezpośredni lub on-line. Więcej informacji, szczegółowy program oraz zapisy na stronie: www.faustinum.pl

W okresie wakacji z wypoczynku korzystają także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Najczęściej dni odpoczynku wykorzystują na odwiedzenie swych rodzin lub wyjazd do innego klasztoru Zgromadzenia. Młode siostry chętnie swój wypoczynek organizują w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia na Krzeptówkach w Zakopanem lub Rabce Zdroju, gdyż w tych domach mogą przebywać także z członkami swych rodzin i stąd mogą wyruszać na szlaki turystyczne i górskie. Życzymy, aby wakacje dla wszystkich były czasem wzmocnienia sił duchowych i fizycznych.

 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest tylko jakąś odmianą nabożeństwa do Serca Bożego, że pomiędzy tymi nabożeństwami nie ma istotnej różnicy. W tym przekonaniu może utwierdzać także pobieżna lektura „Dzienniczka” Siostry Faustyny, w którym często jest mowa o sercu Jezusa. Jednak teologiczna analiza treści tego dzieła prowadzi do wyraźnego rozgraniczenia tych dwóch nabożeństw, tak popularnych w Kościele. Takiej analizy dokonał ks. prof. I. Różycki i na jej podstawie ukazał zasadnicze różnice, jakie istnieją pomiędzy nabożeństwem do Serca Jezusowego i do Miłosierdzia Bożego. Dotyczą one przedmiotu istotnego i rzeczowego, samej istoty nabożeństw oraz czasu uprzywilejowanego, z którym wiążą się określone obietnice.

Przedmiotem właściwym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest miłosierdzie całej Trójcy Świętej, natomiast w nabożeństwie do Serca Jezusowego przedmiotem właściwym jest Boska Osoba Syna Bożego Wcielonego. Przedmiotem rzeczowym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest obraz Jezusa Miłosiernego odpowiadający wizji, jaką miała Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku w Płocku. Natomiast w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa przedmiotem rzeczowym jest ludzkie, fizyczne Serce Jezusowe. Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego polega na ufności, natomiast istotą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest wynagrodzenie. Czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest godzina 3 po południu każdego dnia (moment konania Jezusa na krzyżu) oraz dzień święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Natomiast w nabożeństwie do Serca Bożego czasem uprzywilejowanym są dni: pierwsze piątki miesiąca oraz święto Serca Jezusowego.

Siostry z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przygotowały filmik, ukazujący aktualny stan i potrzeby wznoszonej świątyni Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, która powstaje w miejscu historycznych objawień obrazu Jezusa Miłosiernego.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej, kontynuacja robót tynkarskich i posadzek oraz wykonanie okładzin kamiennych cokołu, schodów zewnętrznych i parapetów. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura). Oczywiście, wszystko w miarę możliwości finansowych.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na czerwiec: o ochronę dzieci przed demoralizacją i potrzebne łaski dla młodzieży, aby nie ulegała pokusie łatwego szczęścia, ale w swym życiu dokonywała wyborów zgodnie z ewangelicznymi wartościami.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Na stronie www.faustyna.pl dostępny jest folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” w języku rumuńskim. Zawiera on najważniejsze wypowiedzi Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, które dotyczą przekazanego dla Kościoła i świata orędzia Miłosierdzia. To orędzie św. Jan Paweł II dał na trzecie tysiąclecie wiary, aby ludzie lepiej poznali prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Tekst wstępu i cytaty z „Dzienniczka” przygotowała Aghi Moulas w konsultacji z ks. Tadeuszem Rostworowskim SJ, tłumaczem dzieła św. Siostry Faustyny na język rumuński. To już 16 język, w którym folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” udostępniany jest do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia.

Tradycyjnie w czerwcu w kościołach w Polsce w czasie wieczornych nabożeństw śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa. Tak jest również w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30.

Do transmisji modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego, prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dołączyła telewizja „Shalom World”.  Codziennie transmituje  także Msze św. i inne nabożeństwa odprawiane w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Shalom World to katolicki kanał telewizyjny z siedzibą w USA, dzielący się pokojem Chrystusa na całym świecie. Ma trzy kanały telewizyjne, Shalom World North America, Shalom World Europe, Shalom World Australia i posiada około 8 milionów odbiorców w 140 krajach świata.

Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę z łagiewnickiego Sanktuarium  transmituje już 12 radiowych rozgłośni katolickich i kilka stacji telewizyjnych, w tym: TVP 3, TVP 1 oraz TVP Wilno, EWTN Polska, TV św. Jana Pawła II z Włoch i You Tube. Transmisja on-line oraz obraz z TVP jest dostępny oraz na stronie www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych, i w aplikacji Faustyna.pl.  w 7 wersjach językowych.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w „Domu św. Siostry Faustyny” (w obiekcie klasztornym, w miejscu posługi św. Siostry Faustyny przy furcie) zostały ponownie otwarte pokoje gościnne, z zachowaniem wszystkich wskazań, obowiązujących w czasie epidemii. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają serdecznie wszystkich, którzy chcą się spotkać w tym miejscu z Jezusem Miłosiernym w znaku łaskami słynącego obrazu i ze św. Siostrą Faustyną przy jej grobie oraz skorzystać z możliwości noclegu. Rezerwacji można dokonać, pisząc: noclegi@faustyna.pl lub dzwoniąc 730 955 521.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po kilkumiesięcznej przerwie, związanej z pandemią koronawirusa, znów została otwarta restauracja „Dom św. Siostry Faustyny”, prowadzona przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymi w reżimie sanitarnym mogą korzystać z posiłków: śniadań, domowych obiadów i kolacji, a także deserowych ciast, lodów i napojów. Restauracja przy parkingu za bazyliką (ul. Adolfa Hyły 1) czynna jest codziennie w godzinach 10.00-20.00.

Na stronie: www.faustinum.pl opublikowano konferencję pt. “Kościół Pięćdziesiątnicy” oraz homilię ks. Krzysztofa Wonsa SDS z czuwania przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które odbyło się odbyło się w nocy z 22 na 23 maja 2021 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” opublikuje także homilie z rekolekcji, które odbyły się w dniach 21-23 maja.

W tym roku mija 40. rocznica od pierwszego pełnego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Jego treści odsłaniają bogactwo i fascynujące piękno tajemnicy miłosierdzia Bożego, ukazane poprzez pryzmat życia i mistycznych doświadczeń Autorki. W jej życie bowiem została wpisana wielka prorocka misja, polegająca na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i na głoszeniu jej z nową mocą. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. We wstępie do chińskiego wydania „Dzienniczka” bp John Tong Hon napisał, że jest to „najwspanialszy dar Boga ofiarowany światu”.

„Dzienniczek” przetłumaczony został na kilkadziesiąt języków świata, w tym prawie na wszystkie języki europejskie i tak egzotyczne, jak: arabski, chiński, indonezyjski, koreański, wietnamski, maltański, suahili, tok pidgin, kilka języków używanych w Indiach (malayam, konkani . mizo, telugu…). To dzieło zostało wydane w milionach egzemplarzy i należy do najbardziej poczytnych książek, bo – jak powiedział Jezus – zostało napisane dla pociechy i pokrzepienia dusz.

PLIKI AUDIO

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za rodziny i małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tej intencji każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św o godzinie 17.00. Do tej modlitwy w łagiewnickim Sanktuarium, także w intencji swojej rodziny lub bliskich, włączyć się można przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl .

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Pod takim tytułem na 90. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie i rozpoczęcia jej prorockiej misji w Edycji św. Pawła ukaże się długo oczekiwana książka ks. Krzysztofa Wonsa SDS, bardzo cenionego rekolekcjonisty. „Bardzo trafnie dobrane teksty, ich zestawienie i głębia rozważania sprawiają, że przed uczestnikami rekolekcji odsłania się niezwykłe piękno i bogactwo miłosiernej miłości Boga, objawionej najpełniej w Miłosierdziu Wcielonym, oraz zachwycająca swą dziecięcą ufnością wobec Boga i dobrocią dla ludzi postać Apostołki Bożego Miłosierdzia. Tematy i rozdziały książki nie są suchą, akademicką egzegezą słowa Bożego i analizą „Dzienniczka”, ale głęboko przeżytym osobistym doświadczeniem obecności i działania słowa Bożego  w życiu Mistyczki z Łagiewnik i Autora książki, pasjonata słowa Bożego. Dlatego te rozważania otwierają takie przestrzenie i oblicza miłosiernej miłości Boga, że może się w nich odnaleźć każdy, kto z prostotą dziecka zdecyduje się na lekturę książki czy odprawienie rekolekcji”.

Pod takim tytułem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przygotowuje publikację książkową w ramach obchodów 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego. Umieszczone są w niej świadectwa kapłanów, sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz osób z różnych środowisk życia, które brały udział w spotkaniach w płockim Sanktuarium. Wszystkie te osoby, niezależnie od powołania i rodzaju profesji zawodowej, łączy św. Siostra Faustyna i jej misja głoszenia współczesnemu światu orędzia miłosierdzia Bożego. Każdy z tych Świadków dzieli się tym, w jaki sposób przeżywa tajemnicę miłosiernej miłości Boga w swoim życiu i jak uczestniczy w misji uobecniania jej w swoim środowisku życia i pracy.

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na stronie: www.faustinum.pl w kilku językach został opublikowany filmowy reportaż pod tytułem „Zdobyci przez miłosierdzie”, który jest świadectwem, mówiącym o jego działalności formacyjnej i apostolskiej, a także świadectwa pisane. Stowarzyszenie „Faustinum” jest wspólnotą osób liczącą ponad 18 tysięcy członków i wolontariuszy z prawie 90 krajów świata, która jest związana ze Zgromadzeniem Sióstr matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jej zasadniczym celem jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia i niesienie światu orędzia, zapisanego w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Codziennie z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego z dziesiątkami w językach obcych, gdyż uczestniczą w tej modlitwie internauci z wielu krajów świata. Transmisje można odbierać: na stronach internetowych Zgromadzenia, na You Tube, w aplikacji: Faustyna.pl, w kilkunastu rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych.  Transmisję realizowaną przez TVP można odbierać także na stronie: www.faustyna.pl we wszystkich wersjach językowych oraz  w aplikacji: Faustyna.pl na android i iOS, w których dokonano ostatnio pewnych modyfikacji, umożliwiających lepszy odbiór. Łącząc się w tej modlitwie, tworzymy wielką wspólnotę, która wraz z Maryją towarzyszy Jezusowi w chwili Jego konania na krzyżu i dla zasług Jego bolesnej męki woła o „miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

 

W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotyka się Grupa „Lectio divina” – wspólnota członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum” – która pragnie modlić się słowem Bożym, żyć nim w codzienności, a także dzielić się jego doświadczeniem we wspólnocie. Spotkania rozpoczynają się Mszą św. o 17.00. Po niej adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i rozważanie słowa Bożego z dnia, a następnie dzielenie się słowem Bożym.

Dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w tych spotkaniach została utworzona internetowa grupa „Lectio divina”. W tej wirtualnej wspólnocie osoby modlą się słowem Bożym w domu, a potem przesyłają swoje refleksje, które są umieszczane na stronie internetowej: www.faustinum.pl w zakładce: Dzielenie słowem (z konkretną datą). Ta forma dzielenia pomaga wzajemnie ubogacić się działaniem Bożego miłosierdzia w codziennym życiu. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2021 wspominać i obchodzić:

22 lutego – 90 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku i święta Miłosierdzia oraz rozpoczęcie prorockiej misji św. Siostry Faustyny, która polega na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernego Boga i wezwaniu do głoszenia jej z nowa mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jej wizualnym streszczeniem jest właśnie obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie!

6 marca – 25 rocznica erygowania przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckim z 90 krajów świata. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie formacji w szkole duchowości Miłosierdzia św. Faustyny.

40. rocznica pierwszego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, perły literatury mistycznej, w którym Autorka zapisała nie tylko Jezusowe orędzie Miłosierdzia skierowane do współczesnego świata, ale także szkołę duchowości opartą na poznawaniu i kontemplacji w codzienności tajemnicy miłosierdzia Bożego, z której wypływa postawa zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.

27 maja  – 15 rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

6 lipca  – 140 rocznica śmierci założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej.

1 sierpnia – 10 rocznica powstania dzieła „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl. Dzięki tej inicjatywie Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest przez całą dobę, a do modlitwy sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia codziennie dołączają się internauci z wielu krajów świata.

15 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego na Białorusi w Postawach.

25 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego  w  Świnicach Warckich, w rodzinnej parafii św. Siostry Faustyny.

8 września 10 lat posługi Zgromadzenia w Koszycach na Słowacji.

4 grudnia – 140 rocznica otwarcia domu w Derdach (darowizna hrabiego Gustawa Przeździeckiego).