Aktualności

19 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.
W programie:
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
15.30 – Konferencja s. Marii Faustyny Ciborowskiej z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pt.:  „Bóg objawiający się w Biblii i w «Dzienniczku» św. Faustyny”.
17.00 – Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Całe spotkanie odbędzie się w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych  (obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk). Osoby o podwyższonym ryzyku zarażenia się, na wszelki wypadek, powinny pozostać w domu i skorzystać z transmisji on-line na stronie: www.faustyna.pl . Więcej informacji na www.faustinum.pl

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które za przykładem św. Siostry Faustyny pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w Jezusowej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach.

Ze względu na izolację sióstr chorych na koronawirusa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i czas potrzebny do tego, by powróciły do zdrowia, transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki nadal jest prowadzona przez kapłanów z bazyliki. Gdy siostry powrócą do sił, wówczas będą prowadzić to nabożeństwo  w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

 

W drugiej połowie września siostry z koszyckiej i hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą spotkania formacyjne w kilku wspólnotach wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.

20 września spotkanie formacyjne w Koszycach – KVP – prowadzi ks. Jozef Kacvinský i s. M. Antoniana z koszyckiej wspólnoty, a w w Sabinovie – ks. Martin Miškuf i s. M. Alžbeta.

27 września w Humenné spotkanie prowadzi ks. Jozef Kozak i in. M. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Program formacyjny w stowarzyszeniu „Faustinum” opiera się na słowie Bożym, nauczaniu Kościoła i duchowym doświadczeniu św. Siostry Faustyny, a służy systematycznemu zgłębianiu tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacji w codzienności, podążaniu do zjednoczenia z Bogiem drogą  zaufania Mu przez pełnienie Jego woli i miłosierdzia wobec bliźnich.

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się wirtualny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, bo sanktuarium z powodu pandemii jest nadal zamknięte. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór będzie poświęcony miłosierdziu i wielkoduszności w życiu naszych świętych patronów: Jana Pawła II i Siostry Faustyny. Gościem specjalnym będzie ks. Christopher Seith, odpowiedzialny za formację duchową w waszyngtońskim seminarium św. Jana Pawła II. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Będzie też możliwość zadawania pytań. Transmisja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1221974838170055/

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Koszyc wraz z administratorami witryny: www.faustyna.pl przygotowali słowacką wersję tej strony, która funkcjonuje pod adresem: www.milosrdenstvo.sk. Jest to już ósma wersja językowa źródłowej strony Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia po wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Stronę słowacką udało się oddać do użytku 15 września, czyli w dniu Matki Bożej Siedmiobolesnej – Patronki Słowacji. Niech tym kanałem dociera do Słowaków krzepiące orędzie o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze, biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. Przyjęto m.in. ujednolicone brzmienie tekstów w Koronce do Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w oficjalnym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” (imprimatur w 1993 i 2016):

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …,  Wierzę w Boga…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw.

W modlitwie „O Krwi i Wodo…”, pochodzącej z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz. 84, 187, 309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, przyjmuje się jako obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych („wypłynęła” zamiast „wytrysnęła”, por. J 19, 34), zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” i w takiej formie używanych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w wyrażeniu „Krwi i Wodo” (ze względu na kult do Krwi Chrystusa oraz na majuskułę w słowie „Tobie”): „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie”.

Pod takim tytułem w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazała się książka ks. Marcina Ciunela MS i s. M. Emanuelii Gemzy ZMBM, która jest podręcznikiem formacyjnym z pierwszego roku formacji w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Służy ona nie tylko temu, by poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia, ale przede wszystkim, by osobiście spotkać się z Bogiem Miłosierdzia. To właśnie owo doświadczenie Boga i Jego miłosiernej miłości może sprawić, że będziemy coraz bardziej wierzyć w tę niezmienną prawdę, iż jesteśmy kochani od zawsze i na zawsze. Książkę można zamówić w sekretariacie stowarzyszenia „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Więcej informacji o tej pozycji wydawniczej i kontakt do sekretariatu „Faustinum” na stronie: www.faustinum.pl.

Pod takim tytułem na Słowacji ukazała się książka, która zawiera  30-dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Jest to przekład książeczki, która została opracowana na podstawie Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przez s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.

Książka w języku polskim dostępna jest w wydawnictwie „Misericordia:
e-mail: sklep@misericordia.pl; tel. 12 267 61 01, a w języku słowackim pod adresem: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma dni i strefy czasowe, w których potrzeba więcej osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.

Pod takim hasłem powstała nowa inicjatywa modlitewno-formacyjna, której organizatorami są: Wspólnota „Modlitwa o potomstwo”, siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej oraz Fundacja Barnaby.

Szkoła Maryi – to propozycja spotkań formacyjnych dla osób wspierających modlitwą różańcową małżeństwa starające się o potomstwo i wszystkich tych, którzy pragną pogłębić relacji z Maryją poprzez rozważanie słowa Bożego i formację intelektualno-duchową. Zajęcia mają charakter popularno-naukowy. Odbywają się w formie spotkań on-line.
Czas trwania – październik 2020 – czerwiec 2021, każda pierwsza środa miesiąca (godz. 20.00-21.00)
Miejsce spotkań – grupa zamknięta na Facebooku. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu w czasie trwania transmisji, będą miały możliwość odtworzenia nagrania na grupie facebookowej bądź kanale YouTube.
Koszt – dobrowolna ofiara na cele Szkoły Maryi. (Fundacji Barnaby, 21 1600 1462 1898 9624 3000 0001, tytuł: darowizna na cele statutowe. Szkoła Maryi).
Zapisy: kontakt@szkola-barnaby.pl (W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „Szkoła Maryi”). W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymacie formularz rejestracyjny i dostęp do grupy na Facebooku, na której transmitowane będą spotkania.
Osoby które nie są w Róży Różańcowej prowadzonej przez naszą wspólnotę a chciałyby uczestniczyć w Szkole Maryi, prosimy o dopisanie w mailu zgłoszeniowym takiej informacji.

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny, a przynajmniej raz w miesiącu w ich intencjach sprawowana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Taki tytuł nosi kolejna książka ks. Józefa Pochwata MS, która ukazała się w wydawnictwie św. Stanisława BM. Autor ukazuje w niej najpierw zaufanie Jezusa do Siostry Faustyny, a następnie zaufanie w relacjach międzyludzkich oraz zaufanie Bogu. Święta Faustyna, pisząc o zaufaniu i ufności, ukazuje jej źródło, którym jest miłosierna miłość Boga, i potrzebę stałej współpracy z Nim. Teksty św. Faustyny zanotowane w jej pismach: Dzienniczku i Listach mają niepowtarzalną wartość, ponieważ odsłaniają złożoną i tajemniczą rzeczywistość, jaką jest żywa obecność Chrystusa w Piśmie Świętym, w Kościele i w sakramentach świętych, a wszystkich, którzy ją odkrywają, prowadzi do zaufania Bogu. Tym, którzy wezmą do ręki tę książkę, niech święta Faustyna pomaga odkrywać drogi prawdziwego i pełnego życia, które są zawarte w Miłosiernym Jezusie, Jedynym Zbawicielu świata i Jego oraz naszej Matce, Maryi. Książka do nabycia w sklepach „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium.

Już ponad 630 000 wyświetleń ma utwór, który siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nagrały w ramach akcji #Hot16Challenge2. Ma on nie tylko wesprzeć służbę zdrowia, ale także, a może przede wszystkim nieść ludziom duchowe przesłanie Bożego miłosierdzia. I tak się dzieje, o czym świadczą głosy ludzi, dzwoniących i piszących do łagiewnickiego klasztoru, komentarze internautów, emisja w stacjach radiowych i telewizyjnych, a także szybko we Włoszech przygotowana wersja z tekstem w tym języku.  A oto jeden z bardzo wielu głosów: „Tak, jak bojkotuję słuszność i prawdziwość religii (nie – istnienie Boga), tak zakręciła mi się łza w oku przy tym kawałku, bo widać, że te kobiety naprawdę wierzą w to, co robią, i we wszechobecne miłosierdzie w świecie, które po prostu trzeba chcieć dostrzec. Tak bardzo chciałbym się mylić w wielu swoich przekonaniach, a tacy ludzie odbudowują we mnie wiarę w coś, o czym nie mam zielonego pojęcia, w coś, co starałem się odrzucać całe moje życie. To jest dopiero cud”. (Kongos)

Na to ważne pytanie, od którego zależy kształt naszego życia, relacja z Bogiem i ludźmi, odpowiadała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na spotkaniu  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Treść jej wystąpienia w języku polskim i w języku angielskim oraz przebieg dyskusji dostępne są na stronie: www.milosierdzieplock.pl. Spotkanie poprowadzili: rektor Sanktuarium ks. Tomasz Brzeziński oraz Leszek Skierski.

W związku z dużą frekwencją internautów z Polski i wielu krajów świata na stronie: www.faustyna.pl i troską o komfort wyszukiwania i korzystania z jej treści Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zdecydowało o przeniesieniu stron na nowe i mocniejsze serwery. Przy tej okazji zostały zmienione nazwy stron językowych. I tak:

Strona w języku angielskim: www.saint-faustina.org

Strona w języku hiszpańskim: www.santafaustina.es

Strona w języku włoskim: www.suorfaustina.it

Strona w języku francuskim: www.soeurfaustine.fr

Strona w języku niemieckim: www.heiligefaustina.de

Strona w języku rosyjskim: www.Фаустина.рф

Wejście na strony językowe będzie poprzez powyższe adresy, a także przez stronę: www.faustyna.pl lub inną stronę językową przez kliknięcie na ikonę flagi. Dziękujemy wszystkim Informatykom, Współpracownikom, Ofiarodawcom za posługę w tym dziele niesienia światu orędzia Miłosierdzia. Wspólnie z internautami tworzymy wspólnotę, którą łączy miłosierna miłość Boga.

Pod takim hasłem Sanktuarium Opatrzności Bożej w Warszawie zainicjowało akcję modlitwy różańcowej. W rozważaniach poszczególnych tajemnic pomagają świeci i błogosławieni, których relikwie już znajdują się w tej świątyni. Jest wśród nich także św. Siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu, która towarzyszy tajemnicy ustanowienia Eucharystii. Aby włączyć się do tej modlitwy trzeba pobrać materiały i wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie: https://bit.ly/3jcqSuC  lub zadzwonić na numer: 25 753 37 41 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. To jedyny na świecie taki różaniec, który łączy z Maryją i wspólnotą Kościoła, otwiera na Boga i drugiego człowieka, wzmacnia duchowo modlących się i ich rodziny.

„Różaniec z Jezusem, Maryją i św. Faustyną”, oparty na tekstach z „Dzienniczka” Apostołki Bożego Miłosierdzia, ukazał się w języku słowackim w wydawnictwie ZAEX.  Książeczka zawiera rozważania do 60 części tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy różańcowej. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywają miłosierną miłość Boga do człowieka, uczą się za przykładem św. Faustyny kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności, postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów z „Dzienniczka” w języku polskim s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a w języku słowackim siostry z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na ostatni w czasie tych wakacji wirtualny spacer w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na złożony w nim dar Boga dla naszych czasów – orędzie Miłosierdzia, którego widzialnym znakiem jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób św. Siostry Faustyny;  wyjątkowym ze względu na wielość objawień, jakie tutaj miała Apostołka Bożego Miłosierdzia; i wyjątkowym ze względu na pielgrzymów przybywających tutaj ze wszystkich kontynentów. I właśnie o pielgrzymowaniu do Łagiewnik i szlakiem św. Faustyny w Krakowie rozmawiać będą: o. Jan Maria Szewek OFMConv i s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

„Czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny.” Tak mówił o łagiewnickim Sanktuarium św. Jan Paweł II. Tę charakterystykę Sanktuarium będziemy rozwijać w kolejnym spotkaniu z cyklu „Wakacje w łagiewnickim Sanktuarium” w czasie rozmowy o. Jana Szewka OFMConv z s. M. Elżbietą Siepak ZMBM. W tym odcinku mowa będzie o Sanktuarium jako miejscu ponad 280 objawień, jakie tutaj miała św. Faustyna, i miejscu dziesiątek tysięcy cudów, jakich doświadczają ludzie, którzy z ufnością zwracają się do Miłosierdzia Bożego, prosząc często o wstawiennictwo także Matkę Bożą Miłosierdzia i św. Faustynę. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszam na kolejne spotkanie w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym Pan Bóg wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny złożył całe jej duchowe dziedzictwo. Kiedy tu pielgrzymujemy, to nie zawsze mamy okazję, by zatrzymać się w każdym miejscu, a tym bardziej dowiedzieć czegoś więcej. Zwykle staramy się być w „sercu” Sanktuarium, czyli w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, nawiedzamy też bazylikę i piękne kaplice w dolnej jej części. Dzisiaj wybierzemy się do kaplicy Wieczystej Adoracji, usytuowanej obok bazyliki, a potem zwiedzimy jej najbliższe otoczenie. Przewodnikiem będzie s. M. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W czasie kolejnego spotkania w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedzimy kolejne kaplice, które się znajdują w dolnej części bazyliki. Ostatnio byliśmy w kaplicy Communio Sanctorum (węgierskiej) i kaplicy św. Andrzeja (grekokatolickiej), które znajdują się po prawej stronie od wejścia. Dzisiaj przejdziemy do kolejnych kaplic: położonej centralnie kaplicy św. Siostry Faustyny i znajdujących się po lewej stronie od wejścia kaplicy Matki Bożej Siedmiobolesnej (słowackiej) i Świętego Krzyża (niemieckiej). Przewodnikiem będzie s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Byliśmy już w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, w klasztorze, nawet za klauzurą, zobaczyliśmy miejsca, które są niedostępne dla pielgrzymów. Odwiedziliśmy bazylikę Miłosierdzia Bożego, której architektoniczny kształt jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny nie tylko przez Polaków, ale i pielgrzymów z innych krajów świata. Dzisiaj zejdziemy do dolnej części bazyliki i nawiedzimy dwie kaplice: Communio Sanctorum (zwana węgierską) i kaplicę św. Andrzeja (grekokatolicką), które znajdują się po prawej stronie. Przewodnikiem będzie s. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Byliśmy już w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, w klasztorze, nawet za klauzurą, zobaczyliśmy miejsca, które są niedostępne dla pielgrzymów. Kolejnym obiektem jest nowa bazylika, której architektoniczny kształt  jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny już nie tylko przez Polaków, ale i pielgrzymów z innych krajów świata. Przewodnikiem będzie s. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Poznaliśmy już otoczenie Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, byliśmy w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny. Dziś odwiedzimy takie miejsca, które zasadniczo nie są dostępne są dla pielgrzymów, mianowicie kaplicę pw. Męki Pańskiej, kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia i oratorium – miejsce, w którym zmarła św. Siostra Faustyna. Przewodnikiem będzie s. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.