Aktualności

W drugim tygodniu Adwentu wraz  ze św. Faustyną proponujemy rozważanie miłosierdzia Bożego w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. „Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdzia swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię, Pan nad pany, zniży się Nieśmiertelny. Ale gdzie zstąpisz, Panie? Czy do świątyni Salomonowej? Czy każesz zbudować sobie nowy przybytek? Gdzie zstąpić zamierzasz? O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdyż ziemia cała jest Ci podnóżkiem. – Sam zgotowałeś sobie przybytek: świętą Dziewicę, Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem” (Dz. 1745). W tym tygodniu za św. Faustyną rozważajmy miłosierdzie Boga w tajemnicy wcielenia Jego Syna, który dla nas przyjął ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Dziękujmy, że w taki sposób została wyniesiona ludzka natura, która odtąd przez Jezusa jest obecna w tajemnicy Trójcy Świętej

Wśród wszystkich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy w tym okresie wiele postanowień zmierzających do uporządkowania naszego życia duchowego, korzystamy z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. W wielu Sanktuariach Miłosierdzia Bożego m.in. w Krakowie-Łagiewnikach i Płocku oraz w innych sanktuariach i kościołach ustawiają się długie kolejki do spowiedzi. Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia pozbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się ucieszyć. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobienapisał Adam Mickiewicz.

Taki tytuł nosi 26 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” (Dz. 1397). „Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego” (Dz. 482).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W dniach 10-12 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje z cyklu „Miłosierna Trójca”. Ich tematem będzie miłosierdzie Syna Bożego, o którym św. Siostra Faustyna pisała w „Dzienniczku”: „Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone” (Dz. 1745). Poprowadzi je o. dr Janusz Pyda, dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl .

 

Pod takim hasłem siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły zbiórkę na portalu: udasie, aby prowadzić dalej prace związane z dokończeniem budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku. Świątynia powstaje w historycznym miejscu objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego i rozpoczęcia prorockiej misji św. Siostry Faustyny. Aktualnie zbierane są fundusze na wykończenie świątyni. Kwota, która jest potrzebna to 500 tys. złotych.  Pieniądze będą przeznaczone na:

Parapety wewnętrzne w prezbiterium, w oknach nawy głównej, kaplicy adoracji, zaplecza kościoła, nakrywy ścian balustradowych. (150 tys. zł).

Parapety zewnętrzne, ścianki przy schodach, Domu Pielgrzyma i balustrada ołtarza polowego. (100 tys. zł).

Cokół zewnętrzny kościoła i domu pielgrzyma oraz schody wejściowe do kościoła (250 tys. zł.).

Zapraszamy Was do wsparcia:

https://www.udasie.pl/budowa-sanktuarium-bozego-milosierdzi…

Każdego dnia tylko w Polsce umiera średnio około 1000 osób, czyli średnio w każdej godzinie ponad 40 osób, a na świecie każdego dnia umiera ponad 100 000; tylko z głodu w każdej minucie umiera 11 osób, a na Covid w każdej minucie umiera na świecie 5 osób. Nie ma więc chwili, w której by ktoś nie odchodził z tego świata. Teraz, w okresie jesienno-zimowym i przy kolejnej fali pandemii mamy więcej zgłoszeń w dziele „Koronki za konających”, dlatego potrzeba więcej osób, które pospieszą im z pomocą. Ta modlitwa jest największym darem, jaki możemy im ofiarować, zwłaszcza teraz, gdy umierają samotnie, gdy nie mogą towarzyszyć im bliscy ani nikt z rodziny. Ci, którzy modlą się za konających, gromadzą sobie skarby, które mają wartość wieczną. A potrzeba tylko 10 minut na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym dniu i godzinie czuwania w intencji umierającego. Konających należy zgłaszać, przesyłając sms z imieniem osoby umierającej na numer: 505 060 205. Natomiast ci, którzy pragną wspierać konających winni wypełnić formularz na stronie: www.faustyna.pl i zapoznać się z funkcjonowaniem tego dzieła miłosierdzia oraz warunkami udziału w nim. Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

13 grudnia br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 239-242. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w ośmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2022 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na grudzień: o owocne duchowo przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla nas i naszych rodzin, a także o łaski nawrócenia i spowiedzi św. dla tych, którzy dawno nie korzystali z tego sakramentu, aby także w ich sercach dokonało się Boże Narodzenie.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

Można się zdziwić, że w „Dzienniczku” św. Faustyny, który jest perłą literatury mistycznej, dziełem o tematyce religijnej, duchowej, pojawia się w ogóle temat Ojczyzny i to tak często. A co jeszcze dziwniejsze, że o Polsce mówi Jezus i Matka Boża. Słowo Polska pojawia się w tym dziele 12 razy, a Ojczyna ziemska – aż 15 razy. W tej konferencji s. M. Elżbiety Siepak z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach można usłyszeć, co Jezus i Maryja mówią po polsku o Polsce, w jaki sposób św. Faustyna miłowała swą Ojczyznę i jakie jest miejsce Polski na mapie religijnej Europy i świata.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ostrzega przed nabywaniem fałszywych relikwii św. Siostry Faustyny w internecie, np. różaniec na stronie: „Dzika Róża – dewocjonalia”. Autentycznymi relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia dysponuje wyłącznie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie I i II stopnia trafiają do parafii, kościołów albo kaplic, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu i praktykowane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Natomiast relikwie III stopnia – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny – dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach są przeznaczone dla wiernych do prywatnego kultu.

Od 19 listopada br. w sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmowane będą zapisy na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Zapraszane są na nie osoby, które pragną w tym świętym miejscu przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie pogłębionej modlitwy słowem Bożym i korzystając z duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Szczegóły na stronie: www.faustinum.pl

Podczas prac inwentaryzacyjnych archiwalnej spuścizny rodziny snycerzy Dąbrowskich w Żołyni, badaczki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Katarzyna Chrudzimska-Uhera i Anna Sylwia Czyż) odkryły projekty rysunkowe ołtarzy i szkice wykonawcze przygotowane u schyłku XIX w. w pracowni Ferdynanda Majerskiego w Przemyślu, przeznaczone do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Ujawnione archiwalia wymagają dalszych badań i interpretacji, ale już teraz, na ich podstawie zidentyfikować można – nieustalonego do tej pory, projektanta neogotyckiego ołtarza głównego kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach. Był nim Ferdynand Majerski, kierujący jedną z największych rzeźbiarskich firm w Galicji, założoną w 1867 r. w Przemyślu z filią we Lwowie (od 1897). Kaplica św. Józefa została ufundowana przez Aleksandra Lubomirskiego na początku lat 90. XIX w., kiedy zakład Ferdynanda Majerskiego był już dobrze prosperującą pracownią specjalizującą się w realizacjach rzeźbiarskich, snycerskich i kamieniarskich, firmą docenianą i chętnie zatrudnianą przez świeckich i kościelnych inwestorów.

Odnaleziony w Żołyni dokument przedstawia projekt neogotyckiego ołtarza: trójosiowej nastawy z predellą i wysokim cokołem poprzedzonym dwustopniowym podwyższeniem z mensą spoczywającą na profilowanym stipes. W centrum ołtarza znajduje się półkoliście zamknięta wnęka mieszcząca posąg, a w osiach bocznych mniejsze nisze z figurami świętych. Każdą oś wieńczy trójkątny szczyt z charakterystycznymi dla neogotyku: czołgankami, pinaklami i kwiatonami. Całość ołtarza pokrywają płaskorzeźbione fryzy i ornamenty, cokół i antepedium ujęte są półkolumnami, pomiędzy którymi zaplanowano ornamentalne i figuralne dekoracje. Projekt reprezentuje styl neogotycki, w XIX w. chętnie stosowany w meblarstwie, rzemiośle artystycznym i architekturze wnętrz, szczególnie popularny w obiektach sakralnych, ze względu na symbolikę nawiązującą do ówczesnych wyobrażeń na temat tradycji duchowości średniowiecza.

Ołtarz rozrysowany na żołyńskim projekcie ma formę niemal idealnie odpowiadającą obiektowi zrealizowanemu i zachowanemu w Łagiewnikach. Drobne, ale zauważalne, różnice pojawiły się zapewne już w trakcie prac, w wyniku rozmów prowadzonych przez Majerskiego z fundatorem i siostrami użytkującymi kaplicę. Na marginesie dokumentu znalazły się odręczne zapiski wskazujące na dostosowanie ikonografii ołtarza do charakteru wnętrza i oczekiwań zamawiających. Znajdujemy m.in. wskazówki dotyczące figur flankujących ustawiony w polu centralnym nastawy posąg Matki Bożej Miłosierdzia. Po jego bokach stanęły statuy przedstawiające św. Stanisława Kostkę – patrona Polski i młodzieży, oraz Marię Magdalenę, świętą pokutnicę, orędowniczkę tych, którzy szczególnie zabiegają o miłosierdzie.

Projekt zachował się w zespole żołyńskich archiwaliów zawierających spuściznę Dąbrowskich, snycerzy prowadzących (w latach 1907-1989) rodzinny zakład produkujący elementy wystroju wnętrz sakralnych i świeckich (w tym licznych ołtarzy, ambon, konfesjonałów i mebli). Ich realizacje trafiały do wielu miejscowości nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Warszawie, Krakowie, Lwowie, a także za granicą ówczesnej Rzeczypospolitej. Nestor rodu – Franciszek Dąbrowski, jako młody adept snycerstwa, w latach 90. XIX w. zatrudniony był w znanej „pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej i kamieniarskiej” Ferdynanda Majerskiego w Przemyślu. Następnie, na pocz. XX w., usamodzielnił się i założył własny zakład w Żołyni, przejęty po jego śmierci przez syna, Henryka. Można przypuszczać, że firmy Majerskich i Dąbrowskich łączyły zawodowe kontakty, a kiedy w okresie międzywojennym wdowa po Stanisławie Majerskim (synu Ferdynanda) likwidowała pracownię i warsztaty, Franciszek Dąbrowski przyjechał do Przemyśla, zakupił przydatne mu maszyny, a wraz z nimi przejął bogaty zasób projektów Majerskich. W ten sposób archiwalia te, przez wiele lat uważane za bezpowrotnie zaginione, przetrwały złożone w szafie w pracowni Dąbrowskich w Żołyni. Niedawno zostały odnalezione przez aktualną współwłaścicielkę kamienicy Dąbrowskich – Magdalenę Kątnik-Kowalską. Ten bezcenny zbiór projektów Majerskich i Dąbrowskich jest obecnie katalogowany i opracowywany przez zespół badaczek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żołyni i przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą „POLONIKA”.

oprac. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do tej pory posługiwało się w języku polskim skrótem ZMBM oraz  w krajach poza granicami Polski, skrótami adekwatnymi do nazwy Zgromadzenia w danym języku. Zgromadzenie podjęło decyzję o ujednoliceniu skrótu nazwy do wszystkich obszarów językowych. Po odpowiednich konsultacjach Zarząd przyjął skrót nazwy Zgromadzenia: ISMM, który z łaciny oznacza: Institutum Sororum Matris Misericordiae.

 

Logo Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

 

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za rodziny i małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tej intencji każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. o godzinie 17.00. Do tej modlitwy w łagiewnickim Sanktuarium, także w intencji swojej rodziny lub bliskich, włączyć się można przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl .

Tym miejscem jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, w tym orędzie Miłosierdzia, z którym wysłał ją „do całej ludzkości”. Stąd – jak powiedział św. Jan Paweł II – rozchodzi się ono na cały świat. Dlatego to Sanktuarium należy do ścisłej światowej czołówki pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi.

W łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna doświadczyła wielu nadzwyczajnych spotkań z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Tu w sposób mistyczny przeżywała nadzwyczajną łączność z Trójjedynym Bogiem, widziała niebo i piekło. W swoim „Dzienniczku”, który należy do pereł literatury mistycznej i jest najczęściej tłumaczoną książką z języka polskiego, zanotowała ponad 280 takich nadzwyczajnych spotkań nie tylko w kaplicy, ale praktycznie w każdym miejscu. Łagiewnickie Sanktuarium jest więc miejscem objawień. Ale także miejscem cudów i tysięcy łask, które wypraszają ludzie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Apostołki w kaplicy klasztornej.

To wyjątkowe miejsce na mapie świata znalazło się na liście projektu „Poznaj Polskę” Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który w liście do nauczycieli napisał: „Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami”. Dzięki środkom, przeznaczonym na ten projekt w ramach programu rządowego „Polski Ład”, organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Więcej informacji na stronie MEN.

Pod takim tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jako kolejny podręcznik na I rok formacji apostołów Bożego Miłosierdzia w stowarzyszenia „Faustinum”. We wstępie Autorka napisała:  „Pozwól miłosierdziu Mojemu działać w tobie, w twej biednej duszy” (Dz. 1486) – te słowa Jezus dziś kieruje do każdego z nas, ponieważ również nas pragnie prowadzić, podobnie jak swą umiłowaną Córkę, drogami ufności i miłosierdzia, aż do całkowitego upodobnienia się do Niego. Jeśli czujesz, że to Twoja droga, jeśli pociąga Cię i fascynuje tajemnica Bożego miłosierdzia lub jeśli po prostu chcesz ją poznać, to zapraszam Cię do wspólnej wędrówki razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia”. Do książki załączono zeszyt formacyjny z ćwiczeniami do każdego omawianego tematu dla członków i wolontariuszy „Faustinum”. Ma on pomóc w osobistym zaangażowaniu się w formację w szkole duchowości św. Siostry Faustyny. Pozycja jest do nabycia w sklepie Wydawnictwa „Misericordia” i sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w łagiewnickim Sanktuarium

W wydawnictwie „Misericordia” ukazał się długo oczekiwany przez apostołów Bożego Miłosierdzia podręcznik formacyjny dotyczący misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej, który został przygotowany przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

„Pierwsza część publikacji poświęcona jest duchowości i misji św. Siostry Faustyny, w której centrum znajduje się najpiękniejsza tajemnica naszej wiary – miłosierdzie Boga. Jej poznawanie i kontemplacja prowadzą nie tylko do przyjacielskiej relacji z Bogiem, ale też rodzą i rozwijają w nas postawę zawierzenia wobec Niego i ofiarnej miłości bliźniego, a także pragnienie, by dzielić się tym darem ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. Poszczególne tematy mają charakter konferencji, które omawiają duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli to, co stanowi sam rdzeń jej szkoły duchowości i prorockiej misji, a także jej kontynuację w Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczymy.

Druga część poświęcona jest nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Znajdziemy w niej nie tylko wykładnię poprawnego rozumienia, praktykowania i głoszenia tego nabożeństwa, lecz także wiele praktycznych wskazówek, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ciekawostki z nimi związane. Każdy temat, opracowanie poszczególnej formy kultu ma charakter dydaktyczny. Celem podręcznika jest bowiem to, by czegoś nauczyć, bo od dobrego rozumienia i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat zależy praktyka tego nabożeństwa w naszej codzienności i właściwe szerzenie go w środowisku swojego życia oraz wzbudzanie społecznej aktywności w Kościele (w swojej rodzinie, parafii) czy świecie.”

Książka jest do nabycia w sklepie „Misericordia” i sekretariacie „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na razie w języku polskim.

W związku z 25-leciem powstania Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” o jego początkach opowiada s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z s. Elianą Chmielewską ZMBM. Film publikowany jest na stronie: www.faustinum.pl w dwóch częściach i przybliża nie tylko najważniejsze osoby i fakty, ale także ciekawe epizody z powstania i pierwszych lat funkcjonowania tego międzynarodowego stowarzyszenia, które dziś zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z 90 krajów świata. „Faustinum” prowadzi bardzo dynamiczną działalność, zajmuje się głównie formacją apostołów Bożego Miłosierdzia w szkole Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, a także organizowaniem spotkań, dni skupienia i rekolekcji, zjazdów krajowych i międzynarodowych Kongresów.

Siostra Faustyna należy do grona najbardziej znanych i czczonych świętych w naszych czasach. Pod jej wezwaniem powstało wiele kościołów i kaplic w Polsce i na świecie. Część z nich można zobaczyć na stronie: www.faustyna.pl, ale nie wszystkie. Tę listę możemy uzupełniać o nowe zgłoszenia, które należy wysyłać przez formularz umieszczony na stronie w zakładce: św. Siostra Faustyna – Kościoły – w Polsce – Na świecie. Prosimy o przesyłanie zdjęć poziomych w pdf (z aparatu lub komórki) oraz danych do kontaktu z danym kościołem czy parafią. Być może będzie to brane pod uwagę przy staraniach o nadanie jej tytułu doktora Kościoła.

Apostołka Bożego Miłosierdzia patronuje nie tylko kościołom i kaplicom, ale także miastu Łódź, rodzinnej Ziemi Świnickiej oraz wielu szkołom, dziełom miłosierdzia i innym podmiotom. Na stronie: faustyna.pl w zakładce: św. Siostra Faustyna – Patronat – można je zobaczyć, a także zgłosić nowe lub przesłać lepsze zdjęcia do tych dzieł, które już są na stronie. Wystarczy wypełnić formularz w tym linku i przesłać zdjęcie (poziome w jpg). W ten sposób każdy może coś dorzucić, by w ten sposób pokazać, jakie znaczenie dla ludzi ma postać św. Siostry Faustyny.

Wakacje są czasem pielgrzymowania i nawiedzania różnych Sanktuariów rozsianych po wielu miejscach w świecie. Na stronie: www.faustyna.pl można zobaczyć Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie. Mamy świadomość, że to tylko część tego bogactwa, jakie stało się udziałem Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach. Jest to bowiem jeden z owoców prorockiej misji św. Siostry Faustyny, którą Jezus wysłał do świata z orędziem, które przypomina biblijną prawdę o miłosiernej miłości Boga i wzywa do głoszenia jej świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jeśli na naszej stronie nie ma Sanktuarium, które znasz lub nawiedziłeś, prześlij zdjęcie świątyni w pdf (poziome) i dane kontaktowe przez formularz zamieszczony na naszej stronie.

Siostry z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przygotowały filmik, ukazujący aktualny stan i potrzeby wznoszonej świątyni Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, która powstaje w miejscu historycznych objawień obrazu Jezusa Miłosiernego.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej, kontynuacja robót tynkarskich i posadzek oraz wykonanie okładzin kamiennych cokołu, schodów zewnętrznych i parapetów. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura). Oczywiście, wszystko w miarę możliwości finansowych.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

W tym roku mija 40. rocznica od pierwszego pełnego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Jego treści odsłaniają bogactwo i fascynujące piękno tajemnicy miłosierdzia Bożego, ukazane poprzez pryzmat życia i mistycznych doświadczeń Autorki. W jej życie bowiem została wpisana wielka prorocka misja, polegająca na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i na głoszeniu jej z nową mocą. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. We wstępie do chińskiego wydania „Dzienniczka” bp John Tong Hon napisał, że jest to „najwspanialszy dar Boga ofiarowany światu”.

„Dzienniczek” przetłumaczony został na kilkadziesiąt języków świata, w tym prawie na wszystkie języki europejskie i tak egzotyczne, jak: arabski, chiński, indonezyjski, koreański, wietnamski, maltański, suahili, tok pidgin, kilka języków używanych w Indiach (malayam, konkani . mizo, telugu…). To dzieło zostało wydane w milionach egzemplarzy i należy do najbardziej poczytnych książek, bo – jak powiedział Jezus – zostało napisane dla pociechy i pokrzepienia dusz.

PLIKI AUDIO

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na stronie: www.faustinum.pl w kilku językach został opublikowany filmowy reportaż pod tytułem „Zdobyci przez miłosierdzie”, który jest świadectwem, mówiącym o jego działalności formacyjnej i apostolskiej, a także świadectwa pisane. Stowarzyszenie „Faustinum” jest wspólnotą osób liczącą ponad 18 tysięcy członków i wolontariuszy z prawie 90 krajów świata, która jest związana ze Zgromadzeniem Sióstr matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jej zasadniczym celem jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia i niesienie światu orędzia, zapisanego w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.