Aktualności

Z okazji 80. rocznicy wydrukowania pierwszych w świecie obrazków Jezusa Miłosiernego i pobytu św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Wydawnictwie J. Cebulskiego, 28 września br. na „Kamienicy Kolegiackiej” przy ul. Szewskiej 22 zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa. Uroczystości rozpoczną się o 15.00 w kolegiacie św. Anny modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Około 15.30 przed „Kamienicą Kolegiacką” odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej przez abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w obecności władz miasta Krakowa i Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny, sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk, apostołów Bożego Miłosierdzia i czcicieli św. Siostry Faustyny. Tablicę pamiątkową projektował i wykonał artysta rzeźbiarz Piotr Idzi z Krakowa. Siostry i Kolegiata św. Anny serdecznie zaprasza na tę uroczystość.

W związku z remontem katedry opolskiej diecezjalne katolickie radio Doxa od poniedziałku do soboty transmituje poranną Mszę św. o godzinie 6.30 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Przez trzy miesiące słuchacze radia Doxa łączyć się będą w modlitwie z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz internautami na stronie: faustyna.pl, odbierającymi transmisję on-line. Niech ten czas wspólnej modlitwy przyniesie błogosławione owoce dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata.

 

19 września br. w Domu rekolekcyjnym „Miłosierdzie” w Derdach rozpoczną się ośmiodniowe rekolekcje dla sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ćwiczenia trzeciego tygodnia rekolekcji ignacjańskich poprowadzi o. Wacław Rusiniak SJ, a wezmą w nich udział siostry z kilku klasztorów. Rekolekcje poprzedza wspólnotowo odprawiana nowenna do Ducha Świętego, by On towarzyszył kapłanom prowadzącym ćwiczenia i siostrom, które je odprawiają. Siostry każdego roku odprawiają ośmiodniowe i trzydniowe rekolekcje. Wtedy zwolnione są z codziennych obowiązków, by z Panem pójść „na pustynię” i całkowicie oddać się Jego prowadzeniu.

Już po raz dziesiąty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga. Lista zgłoszonych miejscowości z wykazem ulic, na których będzie odmawiana Koronka w Polsce, a także poza granicami kraju, jest publikowana na stronie: www.iskra.info.pl Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo.

W sobotę, 30 września br. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie VIII Pielgrzymka Żywego Różańca, która rozpocznie się o 9.30 modlitwą w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Stamtąd w procesji różańcowej pątnicy przejdą do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w bazylice o godzinie 12.00 będzie celebrowana uroczysta Eucharystia, którą poprzedzi okolicznościowa konferencja. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

30 września br., Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z radomskim Kościołem będzie dziękować za 100 lat posługi apostolskiej w tym mieście. W kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. ks. A. Staniosa o godzinie 11.00 uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie bp Henryk Tomasik, pasterz diecezji radomskiej. W południe w dolnym kościele rozpocznie się konferencja naukowa na temat „100 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu”.

Klasztor w Radomiu przy ul. Struga powstał z inicjatywy ks. Pawła Kubickiego, rektora seminarium i późniejszego biskupa sandomierskiego. Siostry prowadziły w nim „Dom Miłosierdzia” dla około 80. dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. W czasie okupacji na dużą skalę świadczyły miłosierdzie biednym, ewakuowanym z terenów Polski zachodniej, jeńcom wojennym, więźniom w Radomiu i obozach koncentracyjnych, w obozach pracy, a także oficerom i żołnierzom wziętym do niewoli w czasie powstania warszawskiego. W 1962 roku władze komunistyczne przejęły „Dom Miłosierdzia”, pozostawiając siostrom klasztor i ogród. W roku 1974, na prośbę bp. Piotra Gołębiowskiego, siostry odstąpiły część ogrodu dla powstającej parafii i kościoła pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Po odzyskaniu zabranego przez państwo budynku, siostry otworzyły w nim ognisko przedszkolne dla dzieci, a w roku 2000 przy współpracy z radomską „Caritas” – „Okno życia”. W posłudze apostolskiej sióstr ma swoje miejsce także misja głoszenia słowem orędzia Miłosierdzia i modlitwa o miłosierdzie dla całego świata.

 

Pod takim tytułem w wydawnictwie WAM ukazała się książka zatytułowana „Cuda św. Siostry Faustyny”. Zawiera ona świadectwa, jakie wpłynęły na adres Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i zostały opublikowane w kwartalniku „Orędzie Miłosierdzia” lub wpisane przez internautów na stronę: www.faustyna.pl. Każde z nich zostało opatrzone tekstem z Pisma Świętego, co pokazuje tę samą cudotwórczą działalność Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii, także dzisiaj. We wstępie s. M. Elżbieta Siepak ZMBM pisze o św. Faustynie jako niezwykle możnej orędowniczce, do której Jezus powiedział: „Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” (Dz. 31).

 

W województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się kolejna edycja Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. W tym roku szkolnym postacią wybraną do zmagań konkursowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych będzie św. Siostra Faustyna Kowalska, jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski.

Etap I szkolny – 7 grudnia 2017 godz. 12:00 (zgłoszenia u dyrektora szkoły)

Etap II rejonowy – 1 lutego 2018 godz. 12:00

Etap III wojewódzki – 1 marca 2018 godz. 12:00

Gala – 21 marca 2018 godz. 12:00 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nad tym wydarzeniem objęło patronat honorowy i podjęło się merytorycznej współpracy w tym dziele.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest już dostępny kolejny, 104 numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”. Można w nim poczytać o apostołach Bożego Miłosierdzia w Egipcie i Libanie, Kongresie Miłosierdzia Bożego na Słowacji, a w kolejnym artykule z cyklu poświęconego o. J. Andraszowi SJ Czesław Bogdański opisuje jego sylwetkę, jaka wyłania się ze wspomnień świadków życia spowiednika św. Siostry Faustyny. W cyklu biblijnym s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM pisze o miłosierdziu w Listach św. Pawła, tym razem na temat: „Czy Bóg odrzuca człowieka?”. Natomiast „W szkole św. Faustyny” ks. Karol Dąbrowski pisze o pragnieniach Jezusa zapisanych na kartach jej „Dzienniczka”. Ponadto w numerze spotkanie z pielgrzymem ks. Zdzisławem Gradem SVD, misjonarzem na Madagaskarze, niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w sposób spektakularny miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.