Aktualności

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Uczestnicy tej akcji modlić się będą  o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.

 

W dniach od 29 września do 1 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” pod hasłem: „Święta Faustyna – świadectwo wyzwalającego zaufania”. Mottem do konferencji i modlitwy będą słowa Mistyczki  i Proroka naszych czasów: „Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego” (Dz. 589). Rekolekcje poprowadzą: s. M. Gaudia Skass ISMM, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, od wielu lat zaangażowana w głoszenie orędzia miłosierdzia w Polsce i na misjach, oraz s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, biblistka, doktor teologii.

30 września o 6.30  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach informatyków, ofiarodawców, tłumaczy i osób posługujących na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ono przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

W sobotę, 30 września br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XIV Pielgrzymka Żywego Różańca. W programie o godzinie 10.00 w bazylice modlitwa i powitanie uczestników oraz okolicznościowa konferencja, różaniec, a o godzinie 12.00 uroczysta Eucharystia. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

Taki tytuł nosi 22 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie (Dz. 742). „Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Cokolwiek uczynił Jezus – dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc” (Dz. 669, 1175).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest już dostępny jesienny numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” (nr 128). Można w nim przeczytać o Kościele jako wspólnocie wzrastania, o tym, co mi Bóg za naszymi plecami pisze s. Gaudia Skass, a s. Elżbieta Siepak o australijskiej Polonii, która głosi orędzie Miłosierdzia w tamtej części świata. W cyklu biblijnym s. Maria Faustyna Ciborowska pisze o kobietach Sarze i Harar, a ks. Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie: „Kiedy nasze czyny są dobre?”. W szkole św. Siostry Faustyny ks. Karol Dąbrowski ukazuje cnotę pokory, a s. Faustia Szaboóvá rozmawia z ks. Dawidem Kwiatkowskim, którego kapłaństwo uratowała św. Faustyna. W numerze także niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w sposób spektakularny miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim.

„Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia”  w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na październik: o wiarę i miłość w rodzinach oraz o pojednanie małżeństw rozbitych i przeżywających kryzysy.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

1 października (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.20 Eucharystia, a po niej agapa, konferencja z cyklu „ABC życia duchowego” oraz dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się tradycyjnie odprawiane triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny. Msze św. o godzinie 17.00 celebrować będzie i okolicznościowe kazania wygłosi ks. Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium.

Można uczestniczyć w tym triduum przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku, w ramach przygotowania do uroczystości liturgicznej św. Siostry Faustyny, odbędą się trzydniowe rekolekcje. W oparciu o słowo Boże i duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia poprowadzi je ks. Jarosław Kwiatkowski, rektor Sanktuarium. Msze św. z konferencjami głoszone będą o godzinie 17.00.

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 125 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Konających wspierają duchowo w tym dziele nie tylko osoby z Polski, ale także USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Brazylii, Ukrainy, Czech, Portugalii i innych krajów, które zadeklarowały chęć czuwania w wybranym dniu i strefie czasowej oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Ciągle potrzeba osób, które podejmą tę posługę miłosierdzia, by pomoc szybko dotarła do tych, którzy są najsłabsi, a podejmują najważniejszą decyzję i toczą najtrudniejszą walkę w swym życiu. Informacje o tym dziele i zapisy na stronie: www.faustyna.pl. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W ostatnim czasie wystąpiły dłuższe przerwy w transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, spowodowane koniecznością naprawy uszkodzonej kamery, która nieprzerwanie pracuje przez 24 godziny na dobę od 2015 roku. Istnieje więc konieczność zakupienia drugiej kamery, która gwarantowałaby telewizyjną jakość i ciągłość transmisji na stronie: faustyna.pl i wszystkich jej wersjach językowych oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl i aplikacji o tej samej nazwie. Z tej transmisji korzysta roczne kilka milionów osób na całym świecie oraz stacje telewizyjne i radiowe.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczyna więc zbiórkę funduszy na ten cel, które można wpłać na podane konto z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie

ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Ostatni rok przyniósł kolejny postęp prac na budowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W 2022 roku zakończono prace tynkarskie, zakończono wykonywanie szlicht, dostarczono i zamontowano windę osobową i towarową w Domu Pielgrzyma. Zostały zakończone również prace kamieniarskie związane z parapetami wewnętrznymi wykonanymi z białego marmuru; wykonane zostały również parapety zewnętrzne z granitu. Rozpoczęto prace glazurnicze w kościele i domu pielgrzyma oraz prace kamieniarskie związane z cokołem realizowanych obiektów. W trakcie prac budowlanych równolegle kontynuowano prace branż instalacyjnych: wykonanie instalacji „kontroli dostępu”, montaż osprzętu elektrycznego, montaż grzejników.

Obecnie trwają prace wykończeniowe: tynk architektoniczny w nawie głównej kościoła, szpachlowanie, malowanie, prace glazurnicze w łazienkach, prace kamieniarskie. Kontynuowane są również prace branży elektrycznej w zakresie montażu osprzętu. Zobacz zdjęcia w galerii.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

To tytuł filmu o Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – miejscu wybranym przez Boga, w którym wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny został złożony wielki skarb – orędzie o Bożym miłosierdziu; miejscu wielu objawień, cudów i pielgrzymek z całego świata. Film opowiada o tym wyjątkowym miejscu na mapie religijnej świata, do której każdego tygodnia przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe każdego tygodnia pielgrzymuje miliony osób. W narrację filmu wpleciony został wątek transmisji TVP, która towarzyszy życiu tego Sanktuarium od ponad 30 lat. Film dokumentalny z niezwykle ciekawymi świadectwami ludzi z całego świata w reżyserii Grzegorza Styły można  zobaczyć w TVP VOD.

W najnowszym numerze „Orędzia Miłosierdzia ks. Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie, które nurtuje wielu ludzi: Jak reagować na pojawiające się w sercu pragnienia? Czy można kierować się tym, co podpowiadają?

Pragnienia są częścią ludzkiego życia. Pojawiają się w sercu każdego człowieka i wywołują nieraz wielkie poruszenia. Są powodem podejmowanych decyzji i dlatego zasługują na głębszą refleksję.

Znaczenie pragnień

Pragnienie jako pewnego rodzaju dążenie do czegoś jest częścią naszej natury. W tym sensie jest darem, dzięki któremu osiąga się zamierzone cele. Pragnienie głodu, ciepła czy dachu nad głową sprawia, że możliwe jest zaspokojenie podstawowych funkcji życiowych. Człowiek ma mnóstwo pragnień, mniejszych i większych, zwyczajnych, ale i specyficznych tylko dla rodzaju ludzkiego. Wśród nich są potrzeby wyższego rzędu, dotyczące techniki, kultury, religii. Jednym słowem, pragnienia są motorem napędowym, dzięki którym ludzie podejmują jakieś działania.

Po drugie, pragnienie jest wyrazem autentycznej wolności człowieka. Samo w sobie, jako uczucie, jest moralnie neutralne. Jednak ludzie chcą bardzo różnych rzeczy i podejmują decyzje, które przynoszą różne skutki. Lekarz chce wyleczyć pacjenta i przez to dokonuje się konkretne dobro. Może być i zło, jeśli ktoś, np. chce ukraść pieniądze i to robi. Widać zatem, że dopiero przedmiot pragnienia i intencja człowieka i okoliczności sprawiają, że o pragnieniu można mówić w kategoriach dobra lub zła.

Dzięki pragnieniom jest możliwe także zobaczenie tego, co tak naprawdę tkwi w sercu człowieka. To takie spojrzenie w duchowe lustro, jakże potrzebne każdemu, żeby się sobie przyjrzeć. Mając na myśli pewne znane powiedzenie, można śmiało powiedzieć: Pokaż mi twoje pragnienia, a powiem ci, kim jesteś. Kiedyś Pan Jezus zapytał Siostrę. Faustynę: Czy nie masz jakich pragnień w sercu? (Dz. 1700). Potrzeba rozpoznawać charakter pragnień, by przez to mieć wpływ na podejmowane czyny.

Pragnienia, wobec których potrzeba dystansu

Łatwo przychodzi nam iść za pojawiającym się pragnieniem. Często dokonuje się to bezrefleksyjnie. Szkody wynikające z takiego podejścia mogą być jednak ogromne. Księga Syracha poucza: Nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań! Jeżeli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół (Syr 18, 30-31). Nie wystarczy zatem samo pragnienie czegoś, choćby było ono wielkie, ażeby to uzasadniało podjęcie jakiegoś działania pod jego wpływem. Bolesną, ale jakże prawdziwą jest myśl przypisywana św. Szarbelowi: Człowiek pragnie wielu rzeczy, których nie potrzebuje i potrzebuje wielu, których nie pragnie.

Pan Jezus dał poznać Siostrze Faustynie, jak niebezpieczne jest uparte dążenie do czegoś, bez oglądania się na Jego wolę. Polecił jej, aby powiedziała grzesznikom o Jego darach, których chce im udzielać dla ich nawrócenia i dlatego przemawia do nich także przez to, co jest trudne, bolesne. Dodaje na końcu ze smutkiem: A jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną (Dz. 1728). Można być zatem zdobywcą wielu dóbr, które wcale nie są dobrem. Gwałtowana postać pragnienia ludzkiego, która sprzeciwia się wskazaniom rozumu, nazywana jest pożądaniem (por. KKK, 2515). Prowadzi ono do zaspokojenia wielu różnych potrzeb często w sposób niegodziwy, sprzeciwiając się miłości Boga i wyrządzając szkody bliźnim.

Święty Paweł zauważył, że wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść (1 Kor 10, 23). W pierwszej kolejności dotyczy to pragnień, które prowadzą do grzechu. Na początku mogą być tylko pokusą, ale łatwo stają się przyczyną duchowego upadku, jeśli zostaną dopuszczone do głosu. Istnieją również inne sytuacje, w których jakieś pragnienia wydają się same w sobie bardzo dobre. Pewnego razu Siostra Faustyna miała podróżować statkiem i wszystko było do tego przygotowane. Pan Jezus chciał jednak, aby została w domu i dodał: Wycieczka ta będzie ze szkodą dla twojej duszy (Dz. 64).

Pragnienia, którym można dawać wiarę

Jezus na krzyżu wypowiedział słowo: Pragnę (J 19, 28). Niezależnie od tego, że z pewnością odpowiadało ono wielkiemu cierpieniu fizycznemu, Kościół odczytuje tę wypowiedź przede wszystkim jako wielkie pragnienie zbawienia dla wszystkich ludzi. Chrystus zwierzył się Siostrze Faustynie: Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie (Dz. 50).

Święta Faustyna jako wierna uczennica Chrystusa miała w sobie bardzo wiele pragnień, które odzwierciedlały stan Jego serca. Przykładowo: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie (Dz. 163). Wiedząc o tym, że pragnieniem Zbawiciela jest udzielanie wszelkich łask potrzebnych do nawrócenia, zapisała: Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje (Dz. 72).

Najważniejszym kryterium pozwalającym na udzielanie zielonego światła pragnieniom – jeśli tak można obrazowo powiedzieć – jest szukanie woli Bożej i zdecydowana chęć, ażeby to ona tylko się spełniła. Sekretarka Bożego Miłosierdzia wyznała: O mój Jezu, Ty wiesz, że we wszystkich pragnieniach swoich zawsze chcę widzieć wolę Twoją (Dz. 1729). Tu objawia się, na ile ktoś faktycznie poznał Boga i Go kocha. Jeśli tak jest, to pielęgnuje w sobie to, co jest miłe Panu, co od Niego pochodzi, do czego zachęca Duch Święty.

Dojrzewanie postawy człowieka wobec pragnień

Tak jak zmienia się ludzkie ciało i podlega prawom wzrostu i rozwoju, tak samo konieczne staje się dojrzewanie wewnętrzne. Dotyczy to także pragnień. Podstawowym przejawem dojrzałości jest stały wgląd w siebie. Chodzi o to, by „dojrzeć” – co jest we mnie, jakie pragnienia? Potrzeba je nazywać, przede wszystkim stawać w prawdzie o sobie.

Widząc swoje pragnienia, można i trzeba następnie podejmować decyzje; jednym dążeniom mówić „tak”, innym stawiać opór i mówić „nie”. Piękną i prostą podpowiedź daje nam św. Josemaría Escrivá: Podczas modlitwy kieruj niewłaściwymi myślami, jak gdybyś był policjantem stojącym na skrzyżowaniu. Po to masz siłę woli (Droga, 891). Świat pragnień podlega procesowi wychowywania. To nie jest tak, że ktoś miał szczęście i otrzymał los na loterii, że ma tylko dobre pragnienia, a ktoś drugi ich nie wylosował. Pragnienia trzeba oczyszczać, podejmować ciągły wysiłek pielęgnowania jednych i wykarczowywania innych. Tak wyrabia się cnota, która jest wypracowaną sprawnością, a nie tylko talentem.

Cały proces przemiany człowieka, jego dojrzewania duchowego, polega na zmniejszaniu dystansu, aż po zjednoczenie między własnymi pragnieniami a pragnieniami Jezusa. Wierzący w Chrystusa – są bowiem tymi, którzy – ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga 5, 24), są prowadzeni przez Ducha i kierują się Jego pragnieniami (KKK, 2543). Jakże ważne w tym procesie jest karmienie umysłu i serca tym, co właściwe. Dojrzały człowiek powinien zadać sobie pytanie: Co czytam, czego słucham, na co się patrzę, z kim rozmawiam? Bo jak mówi przysłowie: Kto z kim przestaje, takim się staje. A doświadczenie miłości pozwoli wyznać Panu: Nie ma dla mnie dobra poza Tobą (Ps 16, 2).

ks. Wojciech Rebeta

W tym cyklu w 127 numerze „Orędzia Miłosierdzia” s. M. Faustia Szabóová ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozmawiała z małżeństwem Daniela i Tammy Rusbosin, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, a pochodzą z Ligonier, PA – USA. Tammy jest księgową, a Daniel jest agentem nieruchomości. 

Co sprowadziło Was do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie?

W 2015 roku Tammy – po obejrzeniu filmu o miłosierdziu Bożym i św. Siostrze Faustynie – zapragnęła zostać katoliczką. Przy bierzmowaniu wybrała jej imię. Wkrótce potem nasza diecezja zaczęła tworzyć duszpasterstwo modlitewne, aby pomóc chorym i umierającym. Tammy odczuła potrzebę przyłączenia się do grupy „Słudzy Bożego Miłosierdzia”. Kilka lat później oboje (ale osobno) słuchaliśmy Gusa Lloyda na kanale The Catholic Channel w radiu Sirius XM, a on ogłosił, że będzie przewodnikiem pielgrzymki do Europy Wschodniej. W programie było nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Słuchając tej wiadomości oddzielnie, obydwoje poczuliśmy, że jesteśmy zaproszeni, aby wziąć udział w tej pielgrzymce. Byliśmy zadowoleni i podekscytowani, gdy dowiedzieliśmy się, że każdy z nas usłyszał to samo przesłanie i że oboje chcieliśmy włączyć się w tę pielgrzymkę. W ten sposób przyjechaliśmy do Łagiewnik.

Co było szczególnego w waszej pielgrzymce?

Była to nasza pierwsza katolicka pielgrzymka. Nie mieliśmy pojęcia, czego się możemy spodziewać. Podróżowaliśmy do tej pory sami, a teraz wiedzieliśmy, że będziemy z pielgrzymami z całego świata. W tej podróży poznaliśmy małżeństwo z Latrobe, z naszej miejscowości w Pennsylwanii, którzy podobnie jak my, poczuli się zaproszeni na tę pielgrzymkę. W Łagiewnikach modliliśmy się o uzdrowienie jego żony z bardzo zaawansowanej choroby nowotworowej. Byliśmy szczęśliwi, wypełnieni Bożym pokojem. Kilka dni później z naszymi nowymi przyjaciółmi byliśmy w Częstochowie na Jasnej Górze. To było ich marzenie, ponieważ oni i ich babcia mają nabożeństwo do Czarnej Madonny. Podczas Mszy św. przyjmowaliśmy Komunię Świętą. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Eucharystia będzie jej ostatnim posiłkiem. Kiedy wsiadaliśmy do autobusu, ona zrobiła ostatni krok i zmarła. Wszyscy byliśmy co najmniej zszokowani. Mała grupa zgromadziła się wokół niej i odmówiła Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wkrótce wszyscy pielgrzymi przyłączyli się do modlitwy. Niektórzy z nas widzieli promienie światła przenikające przez chmury jak promienie Bożego miłosierdzia, które były dla nas znakiem przyjęcia zmarłej do królestwa niebieskiego.

Jak pielgrzymka wpłynęła na Waszą relację z Jezusem i św. Faustyną?

Pielgrzymka była cudowna i można powiedzieć mistyczna. Z pewnością wzrosło w nas pragnienie bliższego poznania Jezusa. Wydaje się, że w miarę jak Go poznajemy, On objawia nam się więcej i zaprasza nas do większej bliskości, bardziej zażyłej relacji. Pielgrzymka jest doskonałą okazją do zatrzymania się w biegu życia, aby bardziej skupić całą naszą uwagę na Bogu. Dzięki temu Jego bogactwo ogarnia nasze umysły i całe duchowe wnętrze. Przychodzimy do wyciszonego miejsca, otwarci na Niego, a On otwiera oczy naszych serc w taki sposób, o jakim nigdy nie myśleliśmy. Przynajmniej takie jest nasze doświadczenie. Modlimy się, aby każdy miał takie doświadczalne poznanie miłosiernej miłości Boga, bo ono prowadzi do szczerego i całkowitego zaufania Jezusowi. To zaufanie pomoże zwyciężyć ten świat wokół nas, który jest wypełniony negatywnymi myślami i trudnymi okolicznościami. Nigdy nie jesteśmy sami. Wierzymy, że św. Faustyna, która była naszą orędowniczką w tej pielgrzymce, pozostaje nią nadal w naszym codziennym życiu. Ona zawsze będzie zajmować szczególne miejsce w naszych sercach i będzie szczególną orędowniczką dla nas, a prawdopodobnie dla wszystkich pielgrzymów.

Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby przyjeżdżać do takich miejsc jak Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie?

Czas, który poświęcamy, aby być bliżej Jezusa – On wykorzystuje dla naszego dobra i podejmuje takie działanie, aby zbliżyć się do nas. Im więcej wysiłku wkładamy, aby zbliżyć się do Niego i np. odwiedzić miejsca takie jak Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – On wychodzi nam na spotkanie, obdarza łaską, która buduje naszą wiarę w Niego. Gdy staramy się Go lepiej poznać, On sam daje się nam poznać w sposób intymny i bardzo osobisty, dostosowany do każdego, więc zawsze musimy być gotowi i otwarci na Niego.

W jaki sposób szerzycie orędzie Miłosierdzia w swoim codziennym życiu?

Chyba na to pytanie lepiej odpowiedzą ci, którzy są wokół nas. Jeśli mamy sami na nie odpowiedzieć, to zawsze zaczynamy od modlitwy. Prosimy Pana, aby pozwolił nam być Jego narzędziami w każdy sposób, jaki uzna za stosowny. Często zawodzimy – prawdopodobnie wszyscy to robimy – ale On prowadzi nas we wszystkim jak pasterz. Kiedy odczuwamy cierpienie lub znajdujemy się w sytuacji, w której musimy wyjść poza to, na co mamy ochotę lub czego nie chcemy robić, kiedy wpatrujemy się w Niego – On pomaga nam osiągnąć to, o czym myślimy, że jest dla nas nieosiągalne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby On był w centrum naszego dnia, niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy, w czasie wolnym czy podczas snu. Nie robimy tego ze względu na własne korzyści, ale dla Jego chwały, bo cała cześć i chwała należy się Bogu. Bez Niego jesteśmy niczym. Podstawową zasadą, której przestrzegamy, jest uznanie, że jesteśmy słabi i niedoskonali, jesteśmy ludźmi. Kiedy upadamy, prosimy Boga o przebaczenie i przez wzgląd na Jego miłosierdzie przebaczamy także sobie. Kiedy uwierzymy w Jego przebaczenie, jesteśmy zdolni, aby dzielić się tym miłosierdziem ze wszystkimi w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy doświadczać Jego miłosierdzia na modlitwie i w świętych sakramentach, a potem Boże miłosierdzie dawać innym. Dzięki miłosierdziu Jezusa możemy kochać – dzięki Jego bezwarunkowej miłości do nas.

Czym chciałbyś się podzielić z tymi, którzy przeczytają twoje świadectwo?

Chciałbym zachęcić do pielgrzymowania. Dzięki Bogu, jest wiele sanktuariów, a pielgrzymka do świętego miejsca może być wyjątkowym czasem łaski, w którym możemy lepiej poznać Jezusa i ożywić osobistą relację z Nim. Bóg błogosławi nas w dobrych i złych czasach. W najtrudniejszych momentach naszego życia był i jest bliżej niż ktokolwiek inny. Bądźmy Mu wdzięczni za wszystkie Jego łaski i wielkie Jego miłosierdzie, okazywane nam przez cały czas. Spróbujmy również zrozumieć, że z Nim możemy przejść przez bardzo trudne czasy. Wróg naszego zbawienia zastawia na nas pułapki. Nie możemy więc walczyć sami. Możemy prosić Jezusa, aby nas bronił i pokazał nam drogę. Bądźmy wdzięczni za Jego gotowość i pragnienie bycia z nami zawsze, zarówno w radości, jak i w chwilach smutku. Nigdy nie jesteśmy sami.

Czujemy się bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję uczestniczyć w pielgrzymce i odwiedzić Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie. Życie jest cenne, ale najbardziej godne, gdy spędza się je z Jezusem jako gościem naszej duszy. Codziennie stawiamy czoła wyzwaniom – przyjmujemy je i staramy się być odbiciem Chrystusa w każdym działaniu. Jezu, ufamy Tobie!

Za rozmowę dziękuje s. M. Faustia Szabóová

Pod takim hasłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 24-26 listopada 2023 odbędą się rekolekcje o rozeznaniu powołania. Poprowadzą je s. M. Ewangelista Sobkowicz ISMM i dr Monika Guzewicz. Liczba miejsc ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń. Więcej o rekolekcjach i formularz zgłoszeniowy w zakładce: Dzieło powołań.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych i wszystkie dzieła apostolskie, jakie są na niej prowadzone, a zwłaszcza „Koronkę za konających” i transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki pracy apostolskiej, zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób przez te dzieła niesiemy światu dar orędzia Miłosierdzia i świadczymy konkretną pomoc ludziom, będącym w największej potrzebie. Za to wsparcie odwdzięczamy się modlitwą, którą każdego dnia zanosimy do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencjach wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za rodziny i małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tej intencji każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. o godzinie 17.00. Do tej modlitwy w łagiewnickim Sanktuarium, także w intencji swojej rodziny lub bliskich, włączyć się można przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl .

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Od wielu lat cieszymy się transmisją on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przez 24 godziny na dobę korzystają z niej czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata, by uczestniczyć w nabożeństwach i osobistej modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. W tym roku ze względu na inflację związaną ze skutkami pandemii i wojną na Ukrainie po raz kolejny wzrosła opłata dla operatora streamingu, którym jest amerykańska firma Livestream-Vimeo. Dzięki niej możemy przesyłać obraz w jakości Full HD i bez ograniczeń co do limitu osób wchodzących równocześnie na transmisję i bez reklam.

W tej sytuacji prosimy o wsparcie tego dzieła, aby mogło ono dalej funkcjonować, bo jest to kosztowne przedsięwzięcie ze względu opłaty za światłowody i streaming, a także odpowiedniej jakości sprzęt.

Ofiary należy wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Transmisja on-line 

Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy w Zakopanem na Krzeptówkach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Służy on różnym grupom rekolekcyjnym i osobom, które chcą indywidualnie przeżyć spotkanie z Bogiem w pięknej scenerii, a także tym, którzy w każdej porze roku chcą odpoczywać w górach. Załączony filmik z wizją lokalną pozwoli lepiej zorientować się w miejscu i warunkach, jakimi dysponuje zakopiański dom rekolekcyjno-wypoczynkowy.

Rozpoczęły się zapisy na rekolekcje, które w swoich klasztorach organizują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z myślą o dziewczętach i młodych kobietach (18-35 lat), które szukają swojej drogi w życiu. Czas wyciszenia i modlitwy, a także specjalnie przygotowane konferencje i rozmowy indywidualne są zawsze dobrym doświadczeniem, podczas którego Duch Święty może przemawiać do serc z dużo większą jasnością niż podczas codziennej gonitwy wśród wielości spraw. Program tych rekolekcji wraz z formularzem wpisowym jest na stronie: faustyna.pl

W sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmowane są zapisy na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Zapraszane są na nie osoby, które pragną w tym świętym miejscu przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie pogłębionej modlitwy słowem Bożym i korzystając z duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Szczegóły na stronie: www.faustinum.pl

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – w roku 2023 będą wspominać i obchodzić następujące rocznice:

1 stycznia – 20 lat działalności wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia”.

2 lutego – 100 lat temu Helenka Kowalska – św. Siostra Faustyna – rozpoczęła służbę u Marcjanny Wieczorek w Łodzi przy ul. Gubernatorskiej 29 (dziś Abramowskiego).

15 lutego –  10. rocznica rozpoczęcia transmisji on-line (video) z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl.

22 lutego – 10. rocznica powstania dzieła „Koronki za konających” z wykorzystaniem internetu i sieci komórkowych.

17 lutego – 20. rocznica zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kalendarza własnego Zgromadzenia, w którym jako uroczystość obchodzone jest święto patronalne Zgromadzenia (5 sierpnia) i w randze uroczystości liturgiczne wspomnienie św. Faustyny, dziewicy (5 października), jak przysługuje świętym założycielom.

Marzec – 95. rocznica założenia klasztoru w Kiekrzu koło Poznania, w którym przebywała św. Siostra Faustyna. Dziś Sanktuarium św. Siostry Faustyny.

18 kwietnia – 30. rocznica beatyfikacji św. Siostry Faustyny, której na Placu św. Piotra w Rzymie dokonał papież Jan Paweł II.

30 kwietnia – 95. rocznica pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) św. Siostry Faustyny.

1 maja – 90. rocznica złożenia przez św. Siostrę Faustynę ślubów wieczystych w Krakowie. Ceremoniom przewodniczył wówczas bp Stanisław Rospond. 

8 maja – 155. rocznica posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.

17 maja – rocznica powstania klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Antokolu (fundacja księżnej Marii Michałowej Radziwiłłowej), który funkcjonował do 1945 roku. Z dawnych obiektów pozostał tylko dom, w którym było objawienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Tam też 90 lat temu (w 1933 roku) św. Siostra Faustyna rozpoczęła pisanie swojego dzienniczka. 

27 sierpnia – 40. rocznica posługi apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Wici, dziś przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

15 września – 35. rocznica posługi apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w USA w Bostonie, obecnie w Lakewille.

5 października – 85. rocznica śmierci św. Siostry Faustyny w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

21 listopada  –  45. rocznica rozpoczęcia posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rzymie.

Tym miejscem jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, w tym orędzie Miłosierdzia, z którym wysłał ją „do całej ludzkości”. Stąd – jak powiedział św. Jan Paweł II – rozchodzi się ono na cały świat. Dlatego to Sanktuarium należy do ścisłej światowej czołówki pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi.

W łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna doświadczyła wielu nadzwyczajnych spotkań z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Tu w sposób mistyczny przeżywała nadzwyczajną łączność z Trójjedynym Bogiem, widziała niebo i piekło. W swoim „Dzienniczku”, który należy do pereł literatury mistycznej i jest najczęściej tłumaczoną książką z języka polskiego, zanotowała ponad 280 takich nadzwyczajnych spotkań nie tylko w kaplicy, ale praktycznie w każdym miejscu. Łagiewnickie Sanktuarium jest więc miejscem objawień. Ale także miejscem cudów i tysięcy łask, które wypraszają ludzie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Apostołki w kaplicy klasztornej.

To wyjątkowe miejsce na mapie świata znalazło się na liście projektu „Poznaj Polskę” Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który w liście do nauczycieli napisał: „Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami”. Dzięki środkom, przeznaczonym na ten projekt w ramach programu rządowego „Polski Ład”, organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Więcej informacji na stronie MEN.

Można się zdziwić, że w „Dzienniczku” św. Faustyny, który jest perłą literatury mistycznej, dziełem o tematyce religijnej, duchowej, pojawia się w ogóle temat Ojczyzny i to tak często. A co jeszcze dziwniejsze, że o Polsce mówi Jezus i Matka Boża. Słowo Polska pojawia się w tym dziele 12 razy, a Ojczyna ziemska – aż 15 razy. W tej konferencji s. M. Elżbiety Siepak z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach można usłyszeć, co Jezus i Maryja mówią po polsku o Polsce, w jaki sposób św. Faustyna miłowała swą Ojczyznę i jakie jest miejsce Polski na mapie religijnej Europy i świata.