Aktualności

Wyszli stamtąd i przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać.

Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał” (Mk 9, 30-37).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jestem niezmiernie szczęśliwa, chociaż jestem najmniejsza, i nie chciałabym zmienić nic z tego, co mi Bóg dał. Nawet z Serafinem nie chciałabym się zamieniać, jakie mi daje Bóg wewnętrzne poznanie samego siebie. Moja wewnętrzna łączność z Bogiem jest taka, jakiej nikt ze stworzeń pojąć nie może, a szczególnie Jego głębia miłosierdzia, która mnie ogarnia. – Jestem szczęśliwa ze wszystkiego, co mi dajesz (Dz. 1049).

19 września, s. Zacheusza Warzyńska i s. Klara Domańska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni oraz w kościołach filialnych: w Krzemiennej, w Krzywem, Obarzymie i Temeszowie. Parafia w Dydni, erygowana w1482 roku,  należy do archidiecezji przemyskiej, dekanat Grabownica, przygotowuje się obecnie do uroczystego wprowadzenia relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

W dniach 17-19 września br. w klasztorze karmelitów bosych w Lorinčíku koło Koszyc w południowej Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Boża przyjaciółka”. Poprowadzą je o. Andrej Valent OCD oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W niedzielę, 19 września w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach druga stacja miesięcznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. Po Godzinie Miłosierdzia i Koronce w czasie Mszy Świętej o 15.20 będą rozważane pierwsze słowa papieskiego Aktu, czyli: „Boże, Ojcze Miłosierny…”. Do tego przygotowania dołączyło ponad 70 miejsc kultu Bożego Miłosierdzia z Polski i całego świata. Materiały na kolejne miesiące można zamawiać, pisząc na adres:  info@milosierdzie.pl

Taki tytuł nosi 20 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje” (Dz. 1695). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Ja wiem dobrze, że Ty, o Panie, dzieł naszych nie potrzebujesz. Ty żądasz miłości” (Dz. 989).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Po wakacyjnej przerwie 22 września o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny,  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna już „Łagiewnicka 22”. W tym roku siostrom i uczestnikom tych spotkań przyświecać będzie hasło: „Przyjdź i zaufaj!”. Młodzi w modlitwie miłosiernemu Bogu powierzać będą wszystkie trudne sprawy Kościoła, świata i osobiste. Wieczory uwielbienia będą też duchowym przygotowaniem do 20 rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego w łagiewnickim Sanktuarium dokonał św. Jan Paweł II 17 2002 roku.

Na You Tube można posłuchać śpiewanej Koronki do Miłosierdzia Bożego w języku mandaryńskim, który jest urzędowym językiem w Chinach, na Tajwanie i w Singapur. Nagranie przygotowała Bernadetta Lam z Hong Kongu, która jest członkiem stowarzyszenia „Faustinum”, wraz z czcicielami Bożego Miłosierdzia z Tajwanu. Oprócz śpiewanej Koronki są także informacje, dotyczące pochodzenia tej modlitwy i jej znaczenia, a także informacja o wielkich obietnicach, które Jezus związał z ufnym jej odmawianiem. Warto przypomnieć, że Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Jezus św. Siostrze Faustynie w języku polskim. Dziś ta modlitwa powszechnie odmawiana jest w całym Kościele, nawet w językach plemiennych.

Tym miejscem jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, w tym orędzie Miłosierdzia, z którym wysłał ją „do całej ludzkości”. Stąd – jak powiedział św. Jan Paweł II – rozchodzi się ono na cały świat. Dlatego to Sanktuarium należy do ścisłej światowej czołówki pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi.

W łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna doświadczyła wielu nadzwyczajnych spotkań z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Tu w sposób mistyczny przeżywała nadzwyczajną łączność z Trójjedynym Bogiem, widziała niebo i piekło. W swoim „Dzienniczku”, który należy do pereł literatury mistycznej i jest najczęściej tłumaczoną książką z języka polskiego, zanotowała ponad 280 takich nadzwyczajnych spotkań nie tylko w kaplicy, ale praktycznie w każdym miejscu. Łagiewnickie Sanktuarium jest więc miejscem objawień. Ale także miejscem cudów i tysięcy łask, które wypraszają ludzie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Apostołki w kaplicy klasztornej.

To wyjątkowe miejsce na mapie świata znalazło się na liście projektu „Poznaj Polskę” Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który w liście do nauczycieli napisał: „Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami”. Dzięki środkom, przeznaczonym na ten projekt w ramach programu rządowego „Polski Ład”, organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Więcej informacji na stronie MEN.

W związku z 25-leciem powstania Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” o jego początkach opowiada s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z s. Elianą Chmielewską ZMBM. Film publikowany jest na stronie: www.faustinum.pl w dwóch częściach i przybliża nie tylko najważniejsze osoby i fakty, ale także ciekawe epizody z powstania i pierwszych lat funkcjonowania tego międzynarodowego stowarzyszenia, które dziś zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z 90 krajów świata. „Faustinum” prowadzi bardzo dynamiczną działalność, zajmuje się głównie formacją apostołów Bożego Miłosierdzia w szkole Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, a także organizowaniem spotkań, dni skupienia i rekolekcji, zjazdów krajowych i międzynarodowych Kongresów.

W wydawnictwie „Misericordia” ukazał się długo oczekiwany przez apostołów Bożego Miłosierdzia podręcznik formacyjny dotyczący misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej, który został przygotowany przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

„Pierwsza część publikacji poświęcona jest duchowości i misji św. Siostry Faustyny, w której centrum znajduje się najpiękniejsza tajemnica naszej wiary – miłosierdzie Boga. Jej poznawanie i kontemplacja prowadzą nie tylko do przyjacielskiej relacji z Bogiem, ale też rodzą i rozwijają w nas postawę zawierzenia wobec Niego i ofiarnej miłości bliźniego, a także pragnienie, by dzielić się tym darem ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. Poszczególne tematy mają charakter konferencji, które omawiają duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli to, co stanowi sam rdzeń jej szkoły duchowości i prorockiej misji, a także jej kontynuację w Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczymy.

Druga część poświęcona jest nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Znajdziemy w niej nie tylko wykładnię poprawnego rozumienia, praktykowania i głoszenia tego nabożeństwa, lecz także wiele praktycznych wskazówek, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ciekawostki z nimi związane. Każdy temat, opracowanie poszczególnej formy kultu ma charakter dydaktyczny. Celem podręcznika jest bowiem to, by czegoś nauczyć, bo od dobrego rozumienia i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat zależy praktyka tego nabożeństwa w naszej codzienności i właściwe szerzenie go w środowisku swojego życia oraz wzbudzanie społecznej aktywności w Kościele (w swojej rodzinie, parafii) czy świecie.”

Książka jest do nabycia w sklepie „Misericordia” i sekretariacie „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na razie w języku polskim.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest już dostępny jesienny numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” (nr 120). Można w nim przeczytać o śp. m. Paulinie Słomce i jej służbie dziedzictwu św. Siostry Faustyny, o spektaklu „Sekretarka” z Teatru Dramatycznego w Płocku, o lecti divina i lectio misericordia w życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz o historii powstania stowarzyszenia „Faustinum”. W cyklu biblijnym s. Maria Faustyna Ciborowska pisze  o przegranych próbach zaufania w życiu Abrahama, a ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: „Z jakimi cnotami wiąże się miłosierdzie?”. W szkole św. Siostry Faustyny ks. Karol Dąbrowski ukazuje spotkania św. Faustyny ze św. Józefem.  W numerze także niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w sposób spektakularny miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Pod takim tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jako kolejny podręcznik na I rok formacji apostołów Bożego Miłosierdzia w stowarzyszenia „Faustinum”. We wstępie Autorka napisała:  „Pozwól miłosierdziu Mojemu działać w tobie, w twej biednej duszy” (Dz. 1486) – te słowa Jezus dziś kieruje do każdego z nas, ponieważ również nas pragnie prowadzić, podobnie jak swą umiłowaną Córkę, drogami ufności i miłosierdzia, aż do całkowitego upodobnienia się do Niego. Jeśli czujesz, że to Twoja droga, jeśli pociąga Cię i fascynuje tajemnica Bożego miłosierdzia lub jeśli po prostu chcesz ją poznać, to zapraszam Cię do wspólnej wędrówki razem z Apostołką Bożego Miłosierdzia”. Do książki załączono zeszyt formacyjny z ćwiczeniami do każdego omawianego tematu. Ma on pomóc w osobistym zaangażowaniu się w formację w szkole duchowości św. Siostry Faustyny. Pozycja jest do nabycia w sklepie Wydawnictwa „Misericordia” i sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w łagiewnickim Sanktuarium

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 130 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Konających wspierają duchowo w tym dziele nie tylko osoby z Polski, ale także USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Brazylii, Ukrainy, Czech i Portugalii, które zadeklarowały chęć czuwania w wybranym dniu i strefie czasowej oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Ciągle potrzeba osób, które podejmą tę posługę miłosierdzia, by pomoc szybko dotarła do tych, którzy są najsłabsi, a podejmują najważniejszą decyzję i toczą najtrudniejszą walkę w swym życiu. Informacje o tym dziele i zapisy na stronie: www.faustyna.pl. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 2-5 października 2021 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem: „Celebrować Miłosierdzie”. Inspiracją do tematyki Kongresu są słowa ojca świętego Franciszka, który wzywa do celebrowania miłosierdzia Bożego w sakramentach świętych i w słowie Bożym oraz do świadczenia miłosierdzia w codzienności życia.  Patronat nad wydarzeniem objęli: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski i m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Udział w nim w charakterze prelegentów zapowiedzieli: abp Grzegorz Ryś, bp Robert Chrząszcz, bp Artur Ważny, ks dr Krzysztof Wons SDS, ks. Rafał Jarosiewicz oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Organizatorem Kongresu jest, przeżywające 25-lecie istnienia, Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w tym wydarzeniu można wziąć udział w sposób bezpośredni lub on-line. Więcej informacji, szczegółowy program oraz zapisy na stronie: www.faustinum.pl

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny, a przynajmniej raz w miesiącu w ich intencjach sprawowana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

Siostra Faustyna należy do grona najbardziej znanych i czczonych świętych w naszych czasach. Pod jej wezwaniem powstało wiele kościołów i kaplic w Polsce i na świecie. Część z nich można zobaczyć na stronie: www.faustyna.pl, ale nie wszystkie. Tę listę możemy uzupełniać o nowe zgłoszenia, które należy wysyłać przez formularz umieszczony na stronie w zakładce: św. Siostra Faustyna – Kościoły – w Polsce – Na świecie. Prosimy o przesyłanie zdjęć poziomych w pdf (z aparatu lub komórki) oraz danych do kontaktu z danym kościołem czy parafią. Być może będzie to brane pod uwagę przy staraniach o nadanie jej tytułu doktora Kościoła.

Na językowych wersjach strony: www.faustyna.pl zostały udostępnione formularze do wpisywania świadectw. Tutaj internauci mogą dzielić się wiarą i doświadczeniem miłosierdzia Bożego w swoim życiu lub opisem łask, które uprosili dla innych. Świadectwa są publikowane na stronie po akceptacji administratora. Budują one nie tylko wiarę tych, którzy się nimi dzielą, ale także tych, którzy je czytają. Natomiast prośby o modlitwę należy wpisywać do formularza z intencjami. Intencje są składane na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz polecane w czasie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Apostołka Bożego Miłosierdzia patronuje nie tylko kościołom i kaplicom, ale także miastu Łódź, rodzinnej Ziemi Świnickiej oraz wielu szkołom, dziełom miłosierdzia i innym podmiotom. Na stronie: faustyna.pl w zakładce: św. Siostra Faustyna – Patronat – można je zobaczyć, a także zgłosić nowe lub przesłać lepsze zdjęcia do tych dzieł, które już są na stronie. Wystarczy wypełnić formularz w tym linku i przesłać zdjęcie (poziome w jpg). W ten sposób każdy może coś dorzucić, by w ten sposób pokazać, jakie znaczenie dla ludzi ma postać św. Siostry Faustyny.

Wakacje są czasem pielgrzymowania i nawiedzania różnych Sanktuariów rozsianych po wielu miejscach w świecie. Na stronie: www.faustyna.pl można zobaczyć Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie. Mamy świadomość, że to tylko część tego bogactwa, jakie stało się udziałem Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach. Jest to bowiem jeden z owoców prorockiej misji św. Siostry Faustyny, którą Jezus wysłał do świata z orędziem, które przypomina biblijną prawdę o miłosiernej miłości Boga i wzywa do głoszenia jej świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jeśli na naszej stronie nie ma Sanktuarium, które znasz lub nawiedziłeś, prześlij zdjęcie świątyni w pdf (poziome) i dane kontaktowe przez formularz zamieszczony na naszej stronie.

Siostry z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przygotowały filmik, ukazujący aktualny stan i potrzeby wznoszonej świątyni Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, która powstaje w miejscu historycznych objawień obrazu Jezusa Miłosiernego.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej, kontynuacja robót tynkarskich i posadzek oraz wykonanie okładzin kamiennych cokołu, schodów zewnętrznych i parapetów. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura). Oczywiście, wszystko w miarę możliwości finansowych.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

W tym roku mija 40. rocznica od pierwszego pełnego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Jego treści odsłaniają bogactwo i fascynujące piękno tajemnicy miłosierdzia Bożego, ukazane poprzez pryzmat życia i mistycznych doświadczeń Autorki. W jej życie bowiem została wpisana wielka prorocka misja, polegająca na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i na głoszeniu jej z nową mocą. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. We wstępie do chińskiego wydania „Dzienniczka” bp John Tong Hon napisał, że jest to „najwspanialszy dar Boga ofiarowany światu”.

„Dzienniczek” przetłumaczony został na kilkadziesiąt języków świata, w tym prawie na wszystkie języki europejskie i tak egzotyczne, jak: arabski, chiński, indonezyjski, koreański, wietnamski, maltański, suahili, tok pidgin, kilka języków używanych w Indiach (malayam, konkani . mizo, telugu…). To dzieło zostało wydane w milionach egzemplarzy i należy do najbardziej poczytnych książek, bo – jak powiedział Jezus – zostało napisane dla pociechy i pokrzepienia dusz.

PLIKI AUDIO

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za rodziny i małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tej intencji każdego 22 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. o godzinie 17.00. Do tej modlitwy w łagiewnickim Sanktuarium, także w intencji swojej rodziny lub bliskich, włączyć się można przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl .

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na stronie: www.faustinum.pl w kilku językach został opublikowany filmowy reportaż pod tytułem „Zdobyci przez miłosierdzie”, który jest świadectwem, mówiącym o jego działalności formacyjnej i apostolskiej, a także świadectwa pisane. Stowarzyszenie „Faustinum” jest wspólnotą osób liczącą ponad 18 tysięcy członków i wolontariuszy z prawie 90 krajów świata, która jest związana ze Zgromadzeniem Sióstr matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jej zasadniczym celem jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia i niesienie światu orędzia, zapisanego w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2021 wspominać i obchodzić:

22 lutego – 90 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku i święta Miłosierdzia oraz rozpoczęcie prorockiej misji św. Siostry Faustyny, która polega na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernego Boga i wezwaniu do głoszenia jej z nowa mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jej wizualnym streszczeniem jest właśnie obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie!

6 marca – 25 rocznica erygowania przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckim z 90 krajów świata. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie formacji w szkole duchowości Miłosierdzia św. Faustyny.

40. rocznica pierwszego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, perły literatury mistycznej, w którym Autorka zapisała nie tylko Jezusowe orędzie Miłosierdzia skierowane do współczesnego świata, ale także szkołę duchowości opartą na poznawaniu i kontemplacji w codzienności tajemnicy miłosierdzia Bożego, z której wypływa postawa zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.

27 maja  – 15 rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

6 lipca  – 140 rocznica śmierci założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej.

1 sierpnia – 10 rocznica powstania dzieła „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl. Dzięki tej inicjatywie Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest przez całą dobę, a do modlitwy sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia codziennie dołączają się internauci z wielu krajów świata.

15 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego na Białorusi w Postawach.

25 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego  w  Świnicach Warckich, w rodzinnej parafii św. Siostry Faustyny.

8 września 10 lat posługi Zgromadzenia w Koszycach na Słowacji.

4 grudnia – 140 rocznica otwarcia domu w Derdach (darowizna hrabiego Gustawa Przeździeckiego).