Aktualności

Pod takim hasłem ambasada Polski w Madrycie zorganizowała wystawę i konferencję z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wśród tych Polek, które zmieniły świat, jest św. Siostra Faustyna Kowalska, której wykład poświęcił profesor Uniwersytetu Comillas w Madrycie ks. Marek Raczkiewicz. Konferencja odbyła się w zabytkowej sali ratusza, a uczestniczyli w niej oprócz Manueli Carmeny, burmistrz Madrytu, licznie zgromadzeni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego (w tym m.in. ambasadorowie Niemiec, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Andory, Malty, Macedonii i Węgier), dyrektor Hiszpańskiego Instytutu Kobiet, członkowie Kongresu Deputowanych, przedstawiciele władz miejskich i regionalnych, a także miejscowa Polonia. Prelegenci przedstawili sylwetki siedmiu wybitnych Polek: oprócz św. Siostry Faustyny również postać Marii Skłodowskiej-Curie, Wisławy Szymborskiej, Ireny Sendler, Sofii Casanovy Lutosławskiej, a także Wandy Rutkiewicz i Krystyny Skarbek.

W dniach 26-28 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się dni skupienia dla dziewcząt. Ich głównym tematem są słowa: „Co mam czynić…?” z ewangelicznego spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem, który pragnie czegoś więcej, ale nie potrafi dokonać właściwego wyboru, gdyż lęka się utraty czegoś… Dni skupienia poprowadzi ks. Mariusz Oldak oraz s. Greta Mizeracka, odpowiadająca za dzieło powołań w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, warsztaty, czas na modlitwę wspólnotową i osobistą, rozmowy indywidualne, a wszystko w klimacie milczenia. W rekolekcjach biorą udział osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział.

Na zaproszenie ks. proboszcza  Petra Nováka  w parafii św. Margity z Antiochiji w Zborovie, na Słowacji, w dniach 26-28 października odbędą się rekolekcje parafialne z okazji uroczystego przyjęcia relikwii ex ossibus św. siostry Faustyny Kowalskiej. Rekolekcje o miłości Boga bogatego w miłosierdzie i Jego świętej Apostołce poprowadzą w parafii i trzech filiach: s. M. Benediktína Fečová i s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

W piątek, 26 października s. M. Benediktina, s. Jana Mária i  s. M. Alžbeta z koszyckiej i hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje dla uczniów katolickiej szkoły podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Dlhej Luke. W programie: Msza św. , konferencje o Patronce szkoły, spotkaniami z siostrami, prezentacje i warsztaty.

 

W sobotę, 27 października br. zainauguruje swoją działalność najmłodsza grupa formacyjna stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji. W parafii św. Szczepana Króla w Galante czteroletnią podstawową formację w języku słowackim i węgierskim będzie prowadził ks. dziekan Ladislav Dobrý. Spotkanie otwierające poprowadzi s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, odpowiedzialna za stowarzyszenie „Faustinum” na Słowacji.

 

W stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, swoją działalność rozpoczęła Telewizja Wiekuistego Słowa – EWTN Polska. Polski odział znanej w całym świecie telewizji założonej przez klaryskę matkę Angelikę rozpoczął emisję programu w internecie. W codziennym programie jest transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. EWTN Polska korzysta z sygnału transmisji on-line na stronie: www.faustyna.pl

„Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia” – taki tytuł nosi nowy pełnometrażowy film o Apostołce Miłosierdzia Bożego, którego twórcą jest Piotr Weychert. Jest to udramatyzowany dokument, który słowami świadków opowiada o życiu św. Faustyny i potędze Bożego Miłosierdzia, o tym, co działo się w zaciszu klasztoru ponad 80 lat temu i o tym, jakie owoce dzisiaj przynosi jej prorocka misja w historii ludzi, Kościoła i świata. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania św. Faustyny na współczesny świat i jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trafnie jej misja odpowiada na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku. W filmie obok materiałów archiwalnych są inscenizowane sceny z udziałem aktorów, uzupełnione animacjami komputerowymi i efektami wizualnymi. Producentem jest Grupa Filmowa w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury. Film został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami filmu są: PKN ORLEN, Grupa Energa oraz Wydawca Miesięcznika „Poznaj Świat” .

Pokaz telewizyjny 16 października br. w kanale TVP Historia o godzinie 20.40, natomiast premiera kinowa 17 października w warszawskim kinie „Wisła”.

 

Piotr i Judasz. Dwie historie i Boże miłosierdzie – pod takim hasłem w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów w dniach 27-31 stycznia 2019 roku. Poprowadzi je w dynamice lectio divina ks. Krzysztof Wons SDS – rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, wykładowca teologii duchowości. Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny (pierwszy i ostatni dzień) wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ZMBM – autorka licznych publikacji, dotyczących życia i misji św. Siostry Faustyny, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W atmosferze pustyni i pełnego milczenia, na modlitwie słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia św. Siostry Faustyny, uczestnicy rekolekcji będą mogli zgłębiać i doświadczać tajemnicy miłosierdzia Bożego, aby potem z mocą głosić ją światu, korzystając z obietnicy Jezusa zapisanej na kartach „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.faustinum.pl

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych i 156. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w walendowskim klasztorze odbędą się ceremonie przyjęcia do postulatu siedmiu kandydatek z Polski, Anglii i Czech z udziałem przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk. Ceremonia zakonna odbędzie się w klasztorze po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego, a Eucharystia w intencji postulantek sprawowana będzie w kaplicy klasztornej o godzinie 18.00. Uroczystości poprzedzi dzień skupienia odprawiany w rytmie lectio divina.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

Pod takim tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” z okazji 80. rocznicy narodzin dla nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia, ukazała się książka z konferencjami, referatami, wykładami s. M. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które były wygłaszane na kongresach, sympozjach teologicznych i różnego rodzaju spotkaniach w ciągu ostatnich 10 lat. Ich tematyka podejmuje wiele wątków z bogactwa duchowości św. Siostry Faustyny: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego, postawę zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, modlitwy, grzechu, cierpienia, świętości, powołania do życia konsekrowanego i roli kapłanów w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia oraz historii kultu Bożego Miłosierdzia. Książka jest do nabycia w sklepach Wydawnictwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl.