Aktualności

W roku 80. rocznicy narodzin dla Nieba św. Siostry Faustyny, w dniach 27-29 kwietnia br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się warsztaty liturgiczno-muzyczne pod hasłem: „Zanurzeni w Miłosierdziu”. Poprowadzą je: Piotr Pałka, Paweł Bębenek i Hubert Kowalski. Siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje muzyczne talenty i zaczerpnąć siły przy sercu Jezusa Miłosiernego. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy

Pod takim hasłem w dniach 27-28 kwietnia w Nowym Jorku odbędzie się V Diecezjalne Spotkanie poświęcone nowej ewangelizacji. Wezmą w nim udział s. Gaudia i s. Inga z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie. Przez dwa dni będą tam głoszone konferencje w języku angielskim, hiszpańskim i polskim także przez nasze Siostry.

 

28 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), pielęgniarki, pedagoga, instruktora, prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego, bliskiej współpracownicy kard. Karola Wojtyły. Uroczystościom beatyfikacyjnym w bazylice o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Poprzedzi je modlitewne przygotowanie, które rozpocznie się o godzinie 9.00. W uroczystości wezmą udział księża biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwowych, międzynarodowego środowiska pielęgniarskiego, kilkuset chorych i niepełnosprawnych, rodzina i tysiące wiernych. Będzie to druga beatyfikacja w łagiewnickim Sanktuarium. W roku 2013 beatyfikowana była Zofia Czeska, założycielka sióstr prezentek, i serafitka Małgorzata Szewczyk.

W wigilię 18. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, 29 kwietnia br., odbędzie się uroczyste przekazanie i wprowadzenie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Jej obraz już jest w prezbiterium tej świątyni. W tym wydarzeniu i Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 12.00, wezmą udział także delegacje z wielu klasztorów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk. Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „W tobie upodobało sobie serce Moje i dla ciebie błogosławię ziemi” (Dz. 980, 1078, 431), światu (Dz. 1061) i krajowi całemu (Dz. 39).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku, w podziemiach wznoszonej świątyni, czynna jest wystawa poświęcona spotkaniom św. Siostry Faustyny z Aniołami. Przygotował ją zespół osób, które ukończyły wydział historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Anna Henrykowska oraz Barbara i Tomasz Kalinowscy. Siostry z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zachęcają do obejrzenia tej wystawy, która nie tylko opowiada o wyjątkowych duchowych przeżyciach Apostołki Bożego Miłosierdzia, ale także ukazuje, jak wielkim darem w życiu człowieka jest obecność aniołów. Ekspozycja tematycznie odnosi się również do historii tego miejsca, w którym do połowy XX wieku siostry prowadziły Zakład Anioła Stróża dla dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnego wsparcia, a dziś budują Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z zapleczem duszpasterskim dla pielgrzymów.

 

30 kwietnia br. przypada 18. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480. Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca Świętego na stronie: faustyna.pl. Codziennie dziękujemy za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jak o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia, które przekazała, powiedział św. Jan Paweł II. W jej prorocką misję głoszenia światu – przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę – biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga włączają się miliony ludzi na całym świecie, tworząc Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, czyli to „nowe zgromadzenie”, którego założenia żądał Jezus. Niech kolejna rocznica kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia będzie okazją nie tylko do dziękczynienia, ale także do zgłębiania jej niezwykle bogatego dziedzictwa.

W 18. rocznicę kanonizacji św. Siostry Faustyny, 30 kwietnia br., po Mszy św. o godzinie 12:00 z Bielska Białej wyruszy VI piesza pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pątnicy będą pielgrzymować w kilku grupach, którym patronują: św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Brat Albert, św. Maksymilian, św. Józef Bilczewski, bł. ks. Michał Sopoćko i bł. Matka Teresa. Pielgrzymi przybędą do Łagiewnik 3 maja, gdzie nawiedzą kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, ucałują jej relikwie, a następnie przejdą do bazyliki, gdzie uczestniczyć będą w Eucharystii, sprawowanej na zakończenie pielgrzymki.

Tradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a nawet przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa majowe są odprawiane w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30. Można się w nie włączyć także poprzez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl oraz www.sanktuarium.faustyna.pl

 

Gdy  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia obrało  Maryję na niebieską przełożoną generalną, Siostra Faustyna zobaczyła w wizji wszystkie siostry okryte jej płaszczem i usłyszała słowa wielkiej obietnicy: Każdą, która wytrwa w gorliwości  aż do śmierci w  Zgromadzeniu  Moim, minie  ogień czyśćcowy, i pragnę, aby każda odznaczyła się tymi cnotami: pokorą i cichością, czystością i miłością Bożą i bliźnich, litością i miłosierdziem. Po tych słowach znikło mi całe Zgromadzenie, pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli. – Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia (Dz. 1244).

Święta Siostra Faustyna kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego. Mniej z objawieniami Maryi, a miała ich kilkadziesiąt. W tych spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga (Dz. 449) – mówiła – Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330).

Maryja dla Siostry Faustyny była przede wszystkim Matką Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza Matka oraz Mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy, posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).