Aktualności

Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży (J 3, 16-18).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

W pewnej chwili po Komunii świętej usłyszałam te słowa: Tyś jest Nam mieszkaniem. W tej chwili odczułam w duszy obecność Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, czułam się świątynią Bożą, czuję, że jestem dzieckiem Ojca. Nie umiem wytłumaczyć wszystkiego, ale duch to dobrze rozumie. O Dobroci nieskończona, jak bardzo zniżasz się do nędznego stworzenia (Dz. 451).

4 czerwca (niedziela) tym razem w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie miłosierdzie Boże w Biblii i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Rozpocznie się ono o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej nabożeństwo czerwcowe i Eucharystia, a następnie spotkanie formacyjno-integracyjne.

7 czerwca br. przypada 26. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Papież modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie wtedy błogosławionej Siostry Faustyny oraz wygłosił krótkie przemówienie, w którym jednak przekazał wiele ważnych spraw. Mówił m.in. o tym, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże; że orędzie Miłosierdzia zabrał z tego miejsca na Stolicę Piotrową i ono kształtuje obraz jego pontyfikatu. Dziękował, że mógł spełnić życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce święto Miłosierdzia. Specjalne przesłanie skierował do sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, umacniając je w charyzmatycznej posłudze apostolskiej, którą powierzył mu Bóg przez Siostrę Faustynę.

7 i 8 czerwca w Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge odbędzie doroczna Konferencja Medycyny, Bioetyki i Duchowości Bożego Miłosierdzia, organizowana przez Służbę Zdrowia Miłosierdzia Bożego przy współudziale Księży Marianów. W tym wydarzeniu weźmie udział s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która wygłosi konferencję na temat: „Eucharystia źródłem uzdrowienia dla pacjentów”.

8 czerwca br., w czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiane są według porządku niedzielnego. Przed południem procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie, a po południu odbędą się procesje w poszczególnych parafiach. W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, następnie przejdzie ul Siostry Faustyny w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice na zakończenie procesji po dziękczynnym Te Deum – uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji próśb oraz podziękowań wiernych będzie odprawiona w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 19:00.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na czerwiec: o ochronę dzieci przed demoralizacją i potrzebne łaski dla młodzieży, aby nie ulegała pokusie łatwego szczęścia, ale w swym życiu dokonywała wyborów zgodnie z ewangelicznymi wartościami.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Tradycyjnie w czerwcu w kościołach w Polsce w czasie wieczornych nabożeństw śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa. Tak jest również w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego jest tylko jakąś odmianą nabożeństwa do Serca Bożego, że pomiędzy tymi nabożeństwami nie ma istotnej różnicy. W tym przekonaniu może utwierdzać także pobieżna lektura „Dzienniczka” Siostry Faustyny, w którym często jest mowa o sercu Jezusa. Jednak teologiczna analiza treści tego dzieła prowadzi do wyraźnego rozgraniczenia tych dwóch nabożeństw tak popularnych w Kościele. Takiej analizy dokonał ks. prof. I. Różycki i na jej podstawie ukazał zasadnicze różnice, jakie istnieją pomiędzy nabożeństwem do Serca Jezusowego i do Miłosierdzia Bożego. Dotyczą one przedmiotu istotnego i rzeczowego, samej istoty nabożeństw oraz czasu uprzywilejowanego, z którym wiążą się określone obietnice.

Przedmiotem właściwym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest miłosierdzie całej Trójcy Świętej, natomiast w nabożeństwie do Serca Jezusowego przedmiotem właściwym jest Boska Osoba Syna Bożego Wcielonego. Przedmiotem rzeczowym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest obraz Jezusa Miłosiernego odpowiadający wizji, jaką miała Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku w Płocku. Natomiast w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa przedmiotem rzeczowym jest ludzkie, fizyczne Serce Jezusowe. Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego polega na ufności (pełnienie woli Bożej), natomiast istotą nabożeństwa do Serca Jezusowego jest wynagrodzenie. Czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego jest godzina 3 po południu każdego dnia (moment konania Jezusa na krzyżu) oraz dzień święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Natomiast w nabożeństwie do Serca Bożego czasem uprzywilejowanym są dni: pierwsze piątki miesiąca oraz święto Serca Jezusowego.

Na Facebooku, potem w KAI i innych portalach internetowych pojawiła się informacja o „sensacyjnym odkryciu” ks. Krzysztofa Pożarskiego w sprawie rzekomo fałszywego zdjęcia św. Siostry Faustyny w stroju świeckim. Dementując to „odkrycie”, przedstawiam fakty związane z jego publikacją.

Jedyne zdjęcie św. Siostry Faustyny przed wstąpieniem do klasztoru, wykonane w Łodzi w roku 1923 lub 1924, Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ofiarowała Natalia Grzelak, rodzona siostry św. Faustyny w klasztorze w Białej koło Płocka, gdzie spędziła ostatnie lata swego życia. To ona wskazała, którą z trzech osób na zdjęciu jest jej starsza siostra Helena. Dla pewności, że osoba wskazana na zdjęciu jest rzeczywiście św. Siostrą Faustyną, przed publikacją fotografii w książce Ewy Czaczkowskiej pt. „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, poddano je  badaniom w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym. Ekspertyzę przeprowadził profesor Bronisław Młodziejowski, antropolog sądowy, na podstawie dostarczonych mu 6 innych zdjęć Apostołki Bożego Miłosierdzia, wskazując z dużym prawdopodobieństwem tożsamość wskazanej osoby na zdjęciu po świecku i kornecie zakonnym. Opis tych badań zamieszcza Ewa Czaczkowska w biografii św. Faustyny.

Zdjęcie, o którym mowa, jest czarno białe, więc trudno stwierdzić, jaki kolor włosów ma sfotografowana osoba. W dowodzie osobistym św. Siostry Faustyny co prawda zaznaczono, że była blondyną, ale siostry, które ją znały w swoich wspomnieniach pisały, że miała włosy blond wpadające w kolor rudy.  Dziwię się zatem, że ks. Krzysztof Pożarski nie sięgając do źródeł, na podstawie koloru włosów na zdjęciu czarno białym wysunął tak poważny wniosek i go opublikował jako „sensacyjne odkrycie”. Zresztą po merytorycznych komentarzach usunął swój wpis z Facebooka.

s. M. Gaudia Skass ISMM

rzecznik Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

Kraków-Łagiewniki, 28 maja 2023

 

Taki tytuł nosi 5. odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Myślałem o tobie, nim cię powołałem do bytu” (Dz. 1292). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej. Nie byliśmy Ci potrzebni wcale do szczęścia Twego, ale Ty, Panie, chcesz się podzielić własnym szczęściem z nami” (Dz. 483, 1743).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Tak zatytułowany jest ostatni odcinek vloga z Kuby. Siostra Gaudia Skass ISMM pyta ekspertów i opowiada o tej tajemniczej rzeczywistości, odwołując się do Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Faustyny. Jej przemyślenia zilustrowane są niebiańskimi ilustracjami znad Morza Karaibskiego, które przypominają nam o wielkich tęsknotach za pięknem i szczęściem.

Węgierskie wydawnictwo Szent Gellért Kiadó és Nyomda przygotowało drugie poprawione wydanie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Postarała się o to dyrektor wydawnictwa Alexandra Nagy. Rewizji tekstu dokonała Daniella Simonné Hollósi, członek stowarzyszenia „Faustinum”. W Budapeszcie jest aktualnie tydzień literatury chrześcijańskiej, na którym prezentowane jest dzieło Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Pod takim tytułem w ostatnim numerze „Orędzia Miłosierdzia” ukazał się artykuł o wezwaniu Benedykta XVI do zaufania Bożemu Miłosierdziu.

Te słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane 15 kwietnia w 2007 roku brzmią jak echo przesłania z jego duchowego testamentu, który spisał rok wcześniej (19 sierpnia 2006 roku), ale poznaliśmy go dopiero po śmierci Papieża (31 grudnia 2022). Przestrzegał w nim przed złudnymi prądami i pseudonaukowymi tezami, które wydają się być logiczne i prawdziwe, a w rzeczywistości prowadzą ludzi na manowce i upadają. Widziałem – wyznał Benedykt XVI w swym testamencie – jak wraz ze zmieniającymi się pokoleniami upadają pozornie niewzruszone tezy, które okazywały się jedynie hipotezami: pokolenie liberałów (Harnack, Jülicher itd.), pokolenie egzystencjalistów (Bultmann itd.), pokolenie marksistów. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłoniła się i na nowo wyłania racjonalność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem. Dlatego jak dobry pasterz Papież przestrzega przed zagrożeniami, by współczesny człowiek, chrześcijanin, nie dał się oszukać, omamić, zmylić, zwieść temu, co tylko pozornie wydaje się dobre, ale w rzeczywistości prowadzi na bezdroża i do duchowej pustki. Tylko Bóg się nie zmienia, tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, jest samą miłością i miłosierdziem – jak mówił Jezus św. Faustynie. Stąd wołanie Papieża: Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić!

            Boże miłosierdzie głównym przesłaniem naszych czasów

Benedykt XVI zasiadł na stolicy Piotrowej po śmierci Jana Pawła II. Kierował Kościołem w latach 2005-2013 i szedł śladami swego wielkiego poprzednika i przyjaciela. Po roku swego pontyfikatu odbył pielgrzymkę śladami Papieża Polaka, w czasie której nawiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wtedy podkreślił, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka i że św. Siostra Faustyna otrzymała orędzie o miłosierdziu Bożym którego echem i interpretatorem stał się Jan Paweł II. Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzie jako Boża moc, jako Boża granica dla zła całego świata.

Te krótkie zdania tak wiele mówią o tym, czym jest miłosierdzie Boże dla człowieka i współczesnego świata. Przywołują najpierw słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku, kiedy mówił, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa: Człowiek nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Bez Chrystusa, bez Jego miłosierdzia nie można zrozumieć ani tajemnicy człowieka, ani dziejów narodów i świata, ponieważ On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1, 17). Jeszcze mocniej mówił o tym Jan Paweł II przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w krakowskich Łagiewnikach w 1997 roku, gdy wyznał, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Dlatego pięć lat później w łagiewnickim Sanktuarium Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu (17 sierpnia 2002 roku), wyznając, że gorąco pragnie, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. A potem na krakowskich Błoniach wolał: Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich (…). Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości.

Papież Benedykt XVI wydał trzy encykliki i cztery adhortacje apostolskie, a głównym tematem tych dokumentów jest właśnie miłość, miłość Boga i człowieka w relacjach jednostkowych i społecznych. Wyrazem tej miłości jest działalność Kościoła, który pragnie całkowitego dobra człowieka, gdyż troszczy się nie tylko o jego potrzeby egzystencjalne przez różne czyny i dzieła miłosierdzia, ale przede wszystkim o jego życie z Bogiem, o tę relację, która gwarantuje życie wieczne.

Jezu, ufam Tobie

W tych słowach – powiedział papież Benedykt 15 kwietnia 2007 roku – zawiera się wiara chrześcijanina, która jest wiarą we wszechmoc miłosiernej miłości Boga. Ufność bowiem jest postawą, która oznacza nie tylko wiarę w Boga, ale także przyjęcie Jego słowa i kształtowanie życia według niego. Stąd bardzo konkretną miarą ludzkiego zaufania do Boga jest właśnie pełnienie woli Bożej. Ufność jest pierwszą odpowiedzią człowieka na uprzedzającą miłość Boga, dlatego w podpisie obrazu Jezusa Miłosiernego są umieszczone właśnie te słowa: Jezu, ufam Tobie i to z woli samego Chrystusa. Żeby zaufać, trzeba poznać drugą osobę, tym bardziej Boga, którego nie postrzegamy zmysłami.

Mamy wiele środków i sposobów, by poznawać Boga, Jego miłosierną miłość ku nam, która najpełniej została objawiona w tajemnicy wcielenia i narodzenia Jego Syna Jezusa Chrystusa, w Jego życiu i nauczaniu, a nade wszystko w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Podstawowym źródłem jest Pismo święte, nauczanie Kościoła i dzieła mistyków, a wśród nich „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny. Pierwsza papieska encyklika papieża Benedykta XVI także została poświęcona miłości, którą Bóg nas napełnia i którą mamy przekazywać innym. Papież zauważył, że w przestrzeni publicznej to słowo trzeba odkryć na nowo, oczyścić je i przywrócić mu pierwotny blask, a nie sprowadzać jego znaczenia jedynie do eros. Miłość sprowadzona do seksu sprawia, że staje się ona towarem, który można kupić lub sprzedać, a co więcej, sam człowiek staje się towarem. Bóg nas kocha całą swoją istotą jako swoje umiłowane dzieci, stworzone z miłości i zdolne do miłowania, odkupione krwią Syna Bożego i przeznaczone do życia z Nim na ziemi i w wieczności. Na taką miłość, która jest nieskończona, wolna, bezinteresowna człowiek odpowiada swoim zaufaniem i wtedy odnajduje drogę do prawdziwego szczęścia. Dlatego papież Benedykt wola: Ufajcie Bożemu miłosierdziu! Nie dajcie się zwieść!

Miłosierdzie w centrum wiary i życia

Jako przykład życia człowieka, który zaufał Bożemu miłosierdziu i nie dał się zwieść, papież Benedykt XVI wskazał na św. Faustynę. Wielkim pragnieniem tej świętej kobiety – mówił – było umieszczenie miłosierdzia Bożego w centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Dzięki sile swojego duchowego życia ukazała w pełnym świetle – i to właśnie w naszych czasach, które poznały okrucieństwo oficjalnych ideologii – nowość przesłania chrześcijańskiego („Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik”, Edycja Świętego Pawła 2007, s. 47).

Na czym polega ta nowość życia chrześcijańskiego? Ta nowość w stosunku do innych koncepcji i stylów życia człowieka polega właśnie na całkowitym zawierzeniu miłosiernej miłości Boga, nie sobie, swojej mądrości, bogactwu, wpływom, układom.. ani nie innej osobie. Zawierzenie Bogu oznacza wejście na drogę pełnienia Jego woli, bo ona – jak mawiała św. Faustyna – jest dla nas samym miłosierdziem i kształtowania swego życia w duchu czynnej miłości bliźniego. Stawajcie się dzień po dniu ludźmi Bożego miłosierdzia! – apelował Benedykt XVI – Miłosierdzie jest szatą światłości, którą Pan dał nam w chrzcie. Nie powinniśmy pozwolić, by to światło zgasło; przeciwnie, musi być ono coraz mocniejsze w nas każdego dnia i tym samym być dla świata radosnym głoszeniem Bożego orędzia (15 kwietnia 2007).

s. M. Elżbieta Siepak ISMM

W ostatnim czasie wystąpiły dłuższe przerwy w transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, spowodowane koniecznością naprawy uszkodzonej kamery, która nieprzerwanie pracuje przez 24 godziny na dobę od 2015 roku. Istnieje więc konieczność zakupienia drugiej kamery, która gwarantowałaby telewizyjną jakość i ciągłość transmisji na stronie: faustyna.pl i wszystkich jej wersjach językowych oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl i aplikacji o tej samej nazwie. Z tej transmisji korzysta roczne kilka milionów osób na całym świecie oraz stacje telewizyjne i radiowe.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczyna więc zbiórkę funduszy na ten cel, które można wpłać na podane konto z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie

ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych i wszystkie dzieła apostolskie, jakie są na niej prowadzone, a zwłaszcza „Koronkę za konających” i transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki pracy apostolskiej, zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób przez te dzieła niesiemy światu dar orędzia Miłosierdzia i świadczymy konkretną pomoc ludziom, będącym w największej potrzebie. Za to wsparcie odwdzięczamy się modlitwą, którą każdego dnia zanosimy do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencjach wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

Polonijne Radio Droga z siedzibą w Wiedniu od kilku miesięcy transmituje poranną Mszę św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, a od 24 maja 2023 roku również modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. To nabożeństwo prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a transmituje je kilkanaście rozgłośni radiowych i kilka stacji telewizyjnych w Polsce i za granicą, w tym TVP3 na antenie ogólnopolskiej.

Radio Droga jest internetowym katolickim radiem Polonii wiedeńskiej, które działa od 2010 roku pod patronem jest św. Stanisław Kostka. Do grona założycieli Radia Droga należą osoby świeckie zaangażowane w życie duszpasterskie różnych parafii archidiecezji wiedeńskiej. Obecnie Radio Droga funkcjonuje przy austriackiej parafii św. Seweryna w 18. dzielnicy Wiednia, gdzie posługę sprawują polscy kapłani ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo. Z zespołem radia współpracują Polacy (osoby świeckie i duchowne) mieszkający zarówno w Wiedniu jak i w Polsce. Zasadniczym celem, jaki stawia sobie redakcja rozgłośni, jest modlitwa, ewangelizacja oraz integracja Polaków, żyjących poza granicami kraju.

W Muzeum Narodowym w Krakowie (al. 3 maja 1) została otwarta wystawa zatytułowana: Wilno, Vilnius, Vilne – jedno miasto, wiele opowieści” obejmująca lata 1918-1948. Jednym z wątków tej wystawy jest kult Miłosierdzia Bożego. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wypożyczyło na tę wystawę 4 eksponaty:

  1. Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Łucji Bałzukiewiczówny, ofiarowany przez bł. ks. Michała Sopoćkę w 1940 roku do wieleńskiej kaplicy Zgromadzenia.
  2. Album „Obrazki Jezusa Miłosiernego”, zawierający fotograficzne reprodukcje obrazu Jezusa Miłosiernego z okresu II wojny światowej, wykonane przez Michała Nowickiego
  3. Obrazek modlitewny „Jezu Ufam Tobie”, wydany w Wilnie w 1940 roku.
  4. Kieszonkowy modlitewnik do Miłosierdzia Bożego, wydany w Wilnie w 1940 roku.

Wystawę zorganizowało Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe z Wilna, a patronat honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wystawa czynna będzie do 3 września 2023 roku w Krakowie, a potem w Wilnie.

W młodości odeszłam od wiary, od Kościoła, od życia sakramentalnego… Żyłam tak, jakby Boga nie było. Gdy zmieniła się moja sytuacja rodzinna i gdy widziałam cierpienie moich dzieci, prosiłam Boga, aby mnie poprowadził. Wtedy zapragnęłam, aby Jego wola spełniła się we mnie. Poszłam na Eucharystię, a była Niedziela Miłosierdzia Bożego, o czym nie miałam pojęcia. Nie wiedziałam też, kim była św. Siostra Faustyna, nie znałam Koronki do Miłosierdzia Bożego…  Ale ona, św. Siostra Faustyna, znała mnie i przyprowadziła w tym dniu do Boga; ona wyprosiła mi łaskę nawrócenia. Wyspowiadałam się po 30. latach i przyjąłem Komunię św. Tego dnia dotknęłam nieba. Przez św. Faustynę Bóg stopniowo działał w moim życiu i przemieniał je. Dziś jestem szczęśliwą katechetką i uwielbiam służyć mojemu Panu. Codziennie pobożnie odmawiałam Koronkę do Miłosierdzia Bożego i proszę o łaskę, aby wola Boża spełniała się we mnie.

Rachela Gomez

To i inne świadectwa w ostatnim 126. numerze „Orędzia Miłosierdzia” oraz na stronie w zakładce: Świadectwa i Archiwum „Orędzia Miłosierdziaa”.

W ostatnim numerze “Orędzia Miłosierdzia” polecamy rozmowę z Roy Schoemanem, profesorem marketingu w Harvard Business School, z pochodzenia Żydem, z wyboru katolikiem, autorem książek na temat relacji między judaizmem a Kościołem katolickim, świeckim ewangelizatorem z aktywną posługą nauczania w radiu i telewizji, prowadzącym rekolekcje i misje parafialne w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Ameryce Południowej i Środkowej.

Z tym razem z łagiewnickim pielgrzymem spotykam się w USA. Nie mieliśmy okazji spotkać się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ale wiem, że Pan zna to miejsce, że jest Pan zafascynowany Bożym miłosierdziem i bliska  jest Panu św. Siostra Faustyna.

Tak, miałem przyjemność odbyć dwie pielgrzymki do Polski, w tym jedną w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W czasie obu pielgrzymek odwiedziłem Łagiewniki i modliłem się przy grobie św. Faustyny, a także nawiedziłem wiele innych katolickich sanktuariów w Polsce.

Mieszka Pan w Stanach Zjednoczonych, urodził się Pan w rodzinie żydowskiej.

Urodziłem się i wychowałem jako Żyd, syn niemieckich Żydów – uchodźców z Holocaustu. Dorastałem na przedmieściach Nowego Jorku w bardzo żydowskim środowisku: wszyscy moi przyjaciele byli Żydami, wszyscy przyjaciele moich rodziców byli Żydami, od początku moich lat szkolnych aż do uniwersytetu chodziłem do żydowskiej szkoły religijnej obok normalnej świeckiej szkoły. W tamtych czasach w USA istniał większy rozdział między społecznościami żydowskimi i chrześcijańskimi, np. miasteczko, w którym moi rodzice kupili dom, było jedynym miastem w okolicy, które pozwalało na to Żydom. W okresie dorastania traktowałem moją żydowską wiarę bardzo poważnie, a nawet w późnych latach nastoletnich zostałem wyznawcą lokalnego “chasydzkiego” (ultra-ortodoksyjnego) rabina.  Jednak na uniwersytecie straciłem wiarę w Boga. Poszedłem na Massachusetts Institute of Technology, według wielu osób i rankingów najlepszy uniwersytet na świecie, i tam w jakiś sposób nauka obaliła moje przekonanie o istnieniu Boga. Oczywiście, nic nie mogło być dalsze od prawdy. Po kilku latach projektowania komputerów zdecydowałem się pójść do Harvard Business School. Szło mi tam na tyle dobrze, że po ukończeniu studiów otrzymałem propozycję pozostania na uczelni, co też uczyniłem, zostając profesorem marketingu w Harvard Business School.

Jak to się stało, że został Pan katolikiem?

To było w moich późnych latach dwudziestych, kiedy jako ateista, żydowski profesor marketingu w Harvard Business School znalazłem się na dnie mojego świata. Przez całe życie czułem, że musi istnieć prawdziwy sens i cel życia, który znajdę, gdy dorosnę. Jednak w tym momencie, choć odnosiłem już większe sukcesy w sensie światowym niż kiedykolwiek spodziewałem się odnieść, to życie było całkowicie pozbawione sensu i celu:  żyjemy 80 lub więcej lat, a następnie umieramy i to wszystko. To właśnie wtedy, w mojej rozpaczy z powodu bezsensu życia pomimo moich świeckich sukcesów, Bóg objawił mi się w niezwykłym doświadczeniu, w którym zobaczyłem swoje życie tak, jakbym to zrobił po śmierci, patrząc wstecz na swoje życie w Jego obecności.  W tym doświadczeniu pokazano mi wiele duchowych prawd o Bogu, Jego miłości, niebie, moralnej treści naszych działań, Bożej opatrzności,.. Potem zależało mi już tylko na tym, aby dowiedzieć się, kim jest ten Bóg i jaką religię wyznawać, aby Go właściwie czcić i Mu służyć.

Dokładnie rok później Najświętsza Maryja Panna przyszła do mnie we śnie i zaproponowała, że odpowie na wszelkie moje pytania. Łaskawie odpowiedziała na nie. A następnego ranka, kiedy się obudziłem, wiedziałem, że tym, kogo spotkałem we wcześniejszym doświadczeniu, był Chrystus, i nie chciałem niczego innego, jak tylko tego, by być w takiej pełni i całkowicie chrześcijaninem jak to tylko możliwe. W tym momencie nie miałem pojęcia o różnicy między protestantami a katolikami, ale moje doświadczenie z Najświętszą Maryją Panną doprowadziło mnie całkiem bezpośrednio do Kościoła katolickiego, do którego entuzjastycznie wstąpiłem. Poznanie prawdziwego sensu i celu życia, jakim jest dostanie się do nieba i doprowadzenie do niego jak najwięcej innych osób, radykalnie się zmieniło moje życie.

Ma Pan szczególne doświadczenie miłosiernej miłości Boga. Czym więc jest dla Pana Boże miłosierdzie?

Dla mnie najbardziej zdumiewającym aspektem Bożego miłosierdzia jest nie tylko to, że On zna mnie po imieniu, ale że czuwa nade mną, kocha mnie, zwraca na mnie uwagę, troszczy się o mnie w każdej chwili mojego istnienia, jakbym był jedynym stworzeniem, które kiedykolwiek stworzył.  Nie tylko zaaranżował absolutnie każde wydarzenie w moim życiu tak, aby było najdoskonalszą z możliwych rzeczy dla mojego dobra (włączając w to także te sprawy, które powodują w danym momencie największe cierpienie), ale także troszczy się o to, jak się czuję w każdej chwili. Tak, jakby wszystko, co mnie smuci, czyniło Go smutnym, a wszystko, co mnie uszczęśliwia, czyniło Go szczęśliwym.  Cóż za niezwykłe miłosierdzie!

Skoro św. Faustyna jest Panu bliska, to pewnie czytał Pan jej “Dzienniczek”?

Tak, kilka razy i często do niego wracam, często otwieram go przypadkowo w poszukiwaniu inspiracji.

Co jest w nim  dla Pana szczególnie ważne?

To, że słowa Jezusa są słowami Jezusa i możemy się z nich tak wiele nauczyć! Pytanie, jaki jest mój ulubiony fragment z “Dzienniczka”, uważam za bezsensowne. To tak, jakby patrząc na piękny obraz pejzażu zapytać: który centymetr kwadratowy jest twoim ulubionym? Dla mnie najważniejsze w “Dzienniczku” jest to, że odsłania on prawdę o stanie naszej duszy w odniesieniu do Boga, o tym, jak głęboko On troszczy się o nas, o centralności miłosierdzia Bożego w Jego relacji z nami itd.  Jest to katechizm o Bożym miłosierdziu, a także kompendium prawd o sensie życia, o relacji między Bogiem a człowiekiem, o naszym wiecznym przeznaczeniu.

Jak Pan postrzega orędzie Miłosierdzia, biblijną prawdę przypomnianą w misji św. Faustyny, w kontekście sytuacji współczesnego człowieka i świata? W kontekście potopu moralnego, wielorakich zagrożeń, jakie dziś przeżywają ludzie na wszystkich kontynentach?

Bóg stoi za wszystkim, co dzieje się na świecie, ale nie stoi za wyborem człowieka do grzechu. Biorąc pod uwagę ogrom grzechu ludzkości w naszych czasach, a także całkowitą pogardę naszej kultury dla Boga i odrzucenie Jego prawa, jedynie rozsądne jest to, że powinniśmy się spodziewać karcenia, wojen, klęsk żywiołowych itp. One same są aktami Bożego miłosierdzia, karami, które nakłada On w swojej gorliwości, aby zobaczyć, jak wracamy na właściwą drogę i ratujemy nasze dusze.  Jak powiedziała Maryja w Fatimie, wojny są karą za grzech człowieka, a my mamy przyjąć wszystkie cierpienia, które nas spotykają, dla zbawienia dusz.

Za spotkanie i rozmowę serdecznie dziękuje
s. M. Faustia Szabóová ISMM

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 110 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Konających wspierają duchowo w tym dziele nie tylko osoby z Polski, ale także USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Brazylii, Ukrainy, Czech, Portugalii i innych krajów, które zadeklarowały chęć czuwania w wybranym dniu i strefie czasowej oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Ciągle potrzeba osób, które podejmą tę posługę miłosierdzia, by pomoc szybko dotarła do tych, którzy są najsłabsi, a podejmują najważniejszą decyzję i toczą najtrudniejszą walkę w swym życiu. Informacje o tym dziele i zapisy na stronie: www.faustyna.pl. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Od wielu lat cieszymy się transmisją on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przez 24 godziny na dobę korzystają z niej czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata, by uczestniczyć w nabożeństwach i osobistej modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. W tym roku ze względu na inflację związaną ze skutkami pandemii i wojną na Ukrainie po raz kolejny wzrosła opłata dla operatora streamingu, którym jest amerykańska firma Livestream-Vimeo. Dzięki niej możemy przesyłać obraz w jakości Full HD i bez ograniczeń co do limitu osób wchodzących równocześnie na transmisję i bez reklam.

W tej sytuacji prosimy o wsparcie tego dzieła, aby mogło ono dalej funkcjonować, bo jest to kosztowne przedsięwzięcie ze względu opłaty za światłowody i streaming, a także odpowiedniej jakości sprzęt.

Ofiary należy wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie
ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Transmisja on-line 

Ostatni rok przyniósł kolejny postęp prac na budowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W 2022 roku zakończono prace tynkarskie, zakończono wykonywanie szlicht, dostarczono i zamontowano windę osobową i towarową w Domu Pielgrzyma. Zostały zakończone również prace kamieniarskie związane z parapetami wewnętrznymi wykonanymi z białego marmuru; wykonane zostały również parapety zewnętrzne z granitu. Rozpoczęto prace glazurnicze w kościele i domu pielgrzyma oraz prace kamieniarskie związane z cokołem realizowanych obiektów. W trakcie prac budowlanych równolegle kontynuowano prace branż instalacyjnych: wykonanie instalacji „kontroli dostępu”, montaż osprzętu elektrycznego, montaż grzejników.

Obecnie trwają prace wykończeniowe: tynk architektoniczny w nawie głównej kościoła, szpachlowanie, malowanie, prace glazurnicze w łazienkach, prace kamieniarskie. Kontynuowane są również prace branży elektrycznej w zakresie montażu osprzętu.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy w Zakopanem na Krzeptówkach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Służy on różnym grupom rekolekcyjnym i osobom, które chcą indywidualnie przeżyć spotkanie z Bogiem w pięknej scenerii, a także tym, którzy w każdej porze roku chcą odpoczywać w górach. Załączony filmik z wizją lokalną pozwoli lepiej zorientować się w miejscu i warunkach, jakimi dysponuje zakopiański dom rekolekcyjno-wypoczynkowy.

W związku z założeniem na You Tube nicków do kanałów, informujemy, że adres internetowy do kanału jest taki:  https://www.youtube.com/@sw.faustyna. W tym kanale jest transmisja on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, publikowane są pliki video i audio poświęcone Bożemu Miłosierdziu i duchowemu dziedzictwu św. Siostry Faustyny (176 pozycji): filmy, spoty filmowe z orędziem Miłosierdzia Bożego w języku polskim i angielskim, jej „Dzienniczek”, programy telewizyjne o jej życiu, duchowości i misji, konferencje, utwory muzyczne i inne. Kanał ma obecnie ponad  58 600 subskrybentów. Średnio każdego dnia korzysta z niego 7-10.000 osób.

Rozpoczęły się zapisy na rekolekcje, które w swoich klasztorach organizują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z myślą o dziewczętach i młodych kobietach (18-35 lat), które szukają swojej drogi w życiu. Czas wyciszenia i modlitwy, a także specjalnie przygotowane konferencje i rozmowy indywidualne są zawsze dobrym doświadczeniem, podczas którego Duch Święty może przemawiać do serc z dużo większą jasnością niż podczas codziennej gonitwy wśród wielości spraw. Program tych rekolekcji wraz z formularzem wpisowym jest na stronie: faustyna.pl

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmuje wpisy na rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Faustyny, organizowane w I połowie 2023 roku. Wpis na rekolekcje odbywa się jedynie przez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.faustinum.pl  lub nadesłany w formie papierowej na adres sekretariatu „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dopiero otrzymanie potwierdzenia z sekretariatu „Faustinum” jest równoznaczne z zapisem na wybrane rekolekcje.

Rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny  to czas zgłębiania razem ze św. Siostrą Faustyną tajemnicy Bożego miłosierdzia objawionej w Biblii, a także czas osobistego spotkania z Bogiem w klimacie pustyni i w pełnym milczeniu. Rekolekcje prowadzone są przez kapłanów we współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zaproszeni są na nie członkowie i wolontariusze „Faustinum” oraz ci, którzy pragną głębiej poznać i doświadczyć tajemnicy Bożego miłosierdzia.

Program i formularz zgłoszeń oraz więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

W sekretariacie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” przyjmowane są zapisy na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Zapraszane są na nie osoby, które pragną w tym świętym miejscu przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie pogłębionej modlitwy słowem Bożym i korzystając z duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Szczegóły na stronie: www.faustinum.pl

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – w roku 2023 będą wspominać i obchodzić następujące rocznice:

1 stycznia – 20 lat działalności wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia”.

2 lutego – 100 lat temu Helenka Kowalska – św. Siostra Faustyna – rozpoczęła służbę u Marcjanny Wieczorek w Łodzi przy ul. Gubernatorskiej 29 (dziś Abramowskiego).

15 lutego –  10. rocznica rozpoczęcia transmisji on-line (video) z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl.

22 lutego – 10. rocznica powstania dzieła „Koronki za konających” z wykorzystaniem internetu i sieci komórkowych.

17 lutego – 20. rocznica zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kalendarza własnego Zgromadzenia, w którym jako uroczystość obchodzone jest święto patronalne Zgromadzenia (5 sierpnia) i w randze uroczystości liturgiczne wspomnienie św. Faustyny, dziewicy (5 października), jak przysługuje świętym założycielom.

Marzec – 95. rocznica założenia klasztoru w Kiekrzu koło Poznania, w którym przebywała św. Siostra Faustyna. Dziś Sanktuarium św. Siostry Faustyny.

18 kwietnia – 30. rocznica beatyfikacji św. Siostry Faustyny, której na Placu św. Piotra w Rzymie dokonał papież Jan Paweł II.

30 kwietnia – 95. rocznica pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) św. Siostry Faustyny.

1 maja – 90. rocznica złożenia przez św. Siostrę Faustynę ślubów wieczystych w Krakowie. Ceremoniom przewodniczył wówczas bp Stanisław Rospond. 

8 maja – 155. rocznica posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.

17 maja – rocznica powstania klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Antokolu (fundacja księżnej Marii Michałowej Radziwiłłowej), który funkcjonował do 1945 roku. Z dawnych obiektów pozostał tylko dom, w którym było objawienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Tam też 90 lat temu (w 1933 roku) św. Siostra Faustyna rozpoczęła pisanie swojego dzienniczka. 

27 sierpnia – 40. rocznica posługi apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Wici, dziś przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

15 września – 35. rocznica posługi apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w USA w Bostonie, obecnie w Lakewille.

5 października – 85. rocznica śmierci św. Siostry Faustyny w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

21 listopada  –  45. rocznica rozpoczęcia posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rzymie.

Tym miejscem jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Bóg złożył całe jej duchowe dziedzictwo, w tym orędzie Miłosierdzia, z którym wysłał ją „do całej ludzkości”. Stąd – jak powiedział św. Jan Paweł II – rozchodzi się ono na cały świat. Dlatego to Sanktuarium należy do ścisłej światowej czołówki pod względem ilości krajów, z których przybywają pielgrzymi.

W łagiewnickim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Faustyna doświadczyła wielu nadzwyczajnych spotkań z Jezusem, Matką Najświętszą, aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Tu w sposób mistyczny przeżywała nadzwyczajną łączność z Trójjedynym Bogiem, widziała niebo i piekło. W swoim „Dzienniczku”, który należy do pereł literatury mistycznej i jest najczęściej tłumaczoną książką z języka polskiego, zanotowała ponad 280 takich nadzwyczajnych spotkań nie tylko w kaplicy, ale praktycznie w każdym miejscu. Łagiewnickie Sanktuarium jest więc miejscem objawień. Ale także miejscem cudów i tysięcy łask, które wypraszają ludzie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Apostołki w kaplicy klasztornej.

To wyjątkowe miejsce na mapie świata znalazło się na liście projektu „Poznaj Polskę” Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka, który w liście do nauczycieli napisał: „Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami”. Dzięki środkom, przeznaczonym na ten projekt w ramach programu rządowego „Polski Ład”, organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. Więcej informacji na stronie MEN.

To tytuł najnowszego filmu o Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – miejscu wybranym przez Boga, w którym wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny został złożony wielki skarb – orędzie o Bożym miłosierdziu; miejscu wielu objawień, cudów i pielgrzymek z całego świata. Film opowiada o tym wyjątkowym miejscu na mapie religijnej świata, do której każdego tygodnia przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe każdego tygodnia pielgrzymuje miliony osób. W narrację filmu wpleciony został wątek transmisji TVP, która towarzyszy życiu tego Sanktuarium od 30 lat, a trzeci rok codziennie. Film dokumentalny z niezwykle ciekawymi świadectwami ludzi z całego świata w reżyserii Grzegorza Styły premierę telewizyjną miał 15 sierpnia w programie 1 TVP, a teraz można go oglądać w TVP VOD.