Aktualności

W lutym w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do św. Siostry Faustyny. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, kim dla Pana Boga i dla nas jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, jej niezwykle bogate dziedzictwo duchowe i prorocka misja głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku). Można się w tej modlitwie łączyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

1 lutego br. przypada 55. rocznica śmierci o. Józefa Anrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, apostoła Bożego Miłosierdzia. W związku z tym w Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza św. o rychłą beatyfikację ojca Andrasza. W Kolegium, w którym 100 lat temu o. Andrasz odbywał studia teologiczne, rektor o. Wiesław Faron zamierza upamiętnić tę okrągłą rocznicę, tworząc w remontowanym budynku zabytkowego kompleksu ojców Jezuitów w Starej Wsi „Oratorium ojca Józefa Andrasza”.

Uroczystości związane z rocznica narodzin dla Nieba o. Józefa Andrasza odbędą się także poza granicami kraju. Mszę św. konkatedrze Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu na wschodniej Ukrainie celebrować będzie i wygłosi konferencję bp Jan Sobiło. Natomiast ks. Tomislav Planinic z tworzącego się bractwa kapłańskiego Adorcji NSPJ i NSM odprawi rocznicową Mszę św. o rychłą beatyfikację o. Andrasza na wyspie Pasman w diecezji Zadar na Chorwacji. Kapłani tego Bractwa propagują oni kult Bożego Miłosierdzia, św. Faustyny oraz zachęcają osoby świeckie do modlitwy za kapłanów przez wstawiennictwo ojca Andrasza.

W województwie kujawsko-pomorskim odbył się szkolny etap Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. W tym roku szkolnym postacią wybraną do zmagań konkursowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych jest św. Siostra Faustyna Kowalska, jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 176 uczniów, które zdobyły wymaganą ilość punktów. Wśród nich jedna uczennica zdobyła maksymalną ilość 100 punktów, a 10 uczniów ponad 90 punktów, co świadczy o bardzo dobrym, wszechstronnym przygotowaniu do tego niełatwego konkursu. Etap II rejonowy odbędzie się 1 lutego 2018 o godzinie 12.00.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nad tym wydarzeniem objęło patronat honorowy i podjęło się merytorycznej współpracy w tym dziele.

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę: faustyna.pl (w pierwszym roku w losowaniu wzięło udział ponad 120 000 internautów). Patronów na rok 2018 mogą losować także Internauci na językowych stronach: faustyna.pl

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą wspominać i obchodzić kilka ważnych rocznic:

1 stycznia – 30-lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.

Marzec – 90 rocznica pobytu i posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu.

7 marca – 75 rocznica poświęcenia pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i zapoczątkowania uroczystych nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego przez o. Józefa Andrasza SJ, które odbywały się w trzecie niedziele miesiąca.

18 kwietnia – 25 rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej.

8 maja – 150-lecie działalności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie.

25 sierpnia – 10-lecie klasztoru kontemplacyjnego Zgromadzenia w Świnicach Warckich.

15 września – 30 rocznica otwarcia pierwszego domu Zgromadzenia w USA – w Bostonie.

5 października – 80 rocznica narodzin dla Nieba św. Siostry Faustyny.

21 listopada – 40-lecie posługi Zgromadzenia w Rzymie.

8 grudnia – 25-lecie posługi Zgromadzenia w Rzymskim Centrum Duchowości Miłosierdzia przy Via dei Penitenzieri.

 

 

W styczniu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do Najświętszego Imienia Jezus. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, kim jest Syn Boży, który dla nas przyjął ludzie ciało, by nas zbawić i uświęcić. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku).

 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2017 zakończona została renowacja zespołu klasztornego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki wsparciu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Funduszu Kościelnego oraz Ofiarodawców i Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, prowadzona etapami przez kilka lat, renowacja wszystkich zewnętrznych ścian zabudowań klasztornych została ukończona. Dzięki niej najważniejsze obiekty łagiewnickiego Sanktuarium z kaplicą cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny odzyskały swe pierwotne piękno po ponad 120 latach. Zobacz zdjęcia w Galerii. Aktualnie trwają prace konserwatorskie głównego ołtarza, które planowo zostaną ukończone przed Świętami Wielkonocnymi. W przyszłości renowacja muru i wejścia do kaplicy sanktuaryjnej. Ofiary na te cele można wpłacać na konto Zgromadzenia.

 

Dzieło „Koronki za konających” potrzebuje osób, które chcą wspierać ludzi odchodzących z tego świata i przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego świadczyć im miłosierdzie w najważniejszej i najtrudniejszej chwili życia. Liczba zgłoszeń konających się bardzo zwiększyła, dlatego potrzeba więcej osób gotowych spieszyć im z pomocą. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie: faustyna.pl. Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny, a przez nią kieruje je także do nas.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach trwają się prace związane z renowacją ołtarza głównego w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Siostry Faustyny. Jest to już ostatni ołtarz łagiewnickiego Sanktuarium, który pozostał do renowacji. Wcześniej został odrestaurowany ołtarz soborowy, ołtarze boczne oraz cała polichromia kaplicy. Prace renowacyjne w pracowniach konserwatorskich: ołtarza, tabernakulum, figury Matki Bożej Miłosierdzia, św. Stanisława Kostki i św. Marii Magdaleny potrwają kilka miesięcy. Ich zakończenie planowane jest na Święta Wielkanocne. Osoby, które chciały wesprzeć te prace swą modlitwą i ofiarą, mogą to uczynić, m.in. przekazując swój dar na konto Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Dostępna do tej pory dla Android aplikacja mobilna: Faustyna.pl jest gotowa także dla iOS. Można je pobrać ze strony poprzez link lub bezpośrednio odpowiednio w sklepie App Store pod hasłem Faustyna.pl lub w Google Play pod tym samym tytułem. Ta aplikacja przygotowana w 7 językach,  ułatwia korzystanie z najważniejszych treści na stronie: www.faustyna.pl. Chodzi przede wszystkim o szybki dostęp do transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, informacje o tej „stolicy kultu Miłosierdzia Bożego”, wiadomości dla pielgrzymów, aktualności (zapowiedzi i relacje fotograficzne z najważniejszych wydarzeń), przesłanie z „Dzienniczka” na każdy dzień, a także o łatwy dostęp do istotnych treści związanych z orędziem Bożego Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną oraz dziełem „Koronki za konających”.