Aktualności

Na Łotwie trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny. Z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach sprowadzono dwa oryginalnej wielkości obrazy Jezusa Miłosiernego z napisem: Jēzu, es uzticos Tev (Jezu, ufam Tobie), które w ubiegłoroczne Święto Miłosierdzia zostały poświęcone, wydano obrazki z Koronką do Bożego Miłosierdzia, a także przetłumaczony na jezyk łotewski folderek “Jezusowe Orędzie Miłosierdzia” (dostępny także na stronie: faustyna.pl). Odpowiedzialnym za organizację peregrynacji jest o. Stanisław Kowalski OFMCap, który w tym celu prowadzi specjalną stronę internetową: uzticies-jezum.mozello.lv. Na niej są opublikowane m.in. wszystkie najważniejsze teksty o istocie i formach kultu Miłosierdzia Bożego oraz grafik peregrynacji. Materiały zostały przygotowane we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zakończenie peregrynacji nastąpi 15 kwietnia w Kauguri, w kościele pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, gdzie też pozostaną relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

W wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazała się w pięknej szacie graficznej książeczka zatytułowana „Różaniec ze św. Faustyną w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”. Rozważania tajemnic różańcowych zostały opracowane w oparciu o teksty Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz ilustrowane pięknymi obrazami, w dużej mierze należącymi do klasyki malarstwa europejskiego. Książeczka w formacie A6 została przygotowania w wersji polskiej i słowackiej z okazji poświęcenia figury Matki Bożej Miłosierdzia na górze Butkov i dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji.

Na stronie: www.krakow.faustyna.pl można posłuchać „Jezusowego orędzia Miłosierdzia” w wersji audio w opracowaniu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Najważniejsze wypowiedzi Pana Jezusa, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, czyta aktor Marcin Kobierski. Wersja audio dotyczy tylko języka polskiego. Folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” w plikach pdf do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia jest dostępny na stronie: www.faustyna.pl w 14 językach.

Od 1 marca we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, wieczorne nabożeństwa odprawiane są ku czci św. Józefa. Siostry od początku historii Zgromadzenia szczególną czcią otaczają Oblubieńca Matki Bożej i Żywiciela Syna Bożego, którego pieczy się powierzają. Święty Józef troszczy się nie tylko o sprawy materialne, ale i duchowe. Sam powiedział św. Siostrze Faustynie, że bardzo jest za tym dziełem, które jej polecił Pan, czyli za dziełem głoszenia światu orędzia Miłosierdzia i obiecał swą opiekę. Ale zażądał, aby miała do niego nieustanne nabożeństwo i odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij (por. Dz. 1203). Poprzez transmisję on-line codziennie (z wyjątkiem czwartku i niedzieli) o godzinie 19:00 można włączyć się w śpiew Litanii do św. Józefa, by razem z siostrami dziękować za jego ojcowską opiekę i prosić o jego możne wstawiennictwo w naszych intencjach przed Bogiem.

W roku 80. rocznicy narodzin dla Nieba św. Siostry Faustyny, w dniach 27-29 kwietnia br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się warsztaty liturgiczno-muzyczne pod hasłem: „Zanurzeni w Miłosierdziu”. Poprowadzą je: Piotr Pałka, Paweł Bębenek i Hubert Kowalski. Siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje muzyczne talenty i zaczerpnąć siły przy sercu Jezusa Miłosiernego. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy

Na stronie: www.faustyna.pl przez cały rok można losować rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę: faustyna.pl (w pierwszym roku w losowaniu wzięło udział ponad 120 000 internautów). Patronów na rok 2018 mogą losować także Internauci na językowych stronach: faustyna.pl

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

Dzieło „Koronki za konających” potrzebuje osób, które chcą wspierać ludzi odchodzących z tego świata i przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego świadczyć im miłosierdzie w najważniejszej i najtrudniejszej chwili życia. Liczba zgłoszeń konających się bardzo zwiększyła, dlatego potrzeba więcej osób gotowych spieszyć im z pomocą. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie: faustyna.pl. Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777). Te słowa powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny, a przez nią kieruje je także do nas.

Dostępna do tej pory dla Android aplikacja mobilna: Faustyna.pl jest gotowa także dla iOS. Można je pobrać ze strony poprzez link lub bezpośrednio odpowiednio w sklepie App Store pod hasłem Faustyna.pl lub w Google Play pod tym samym tytułem. Ta aplikacja przygotowana w 7 językach,  ułatwia korzystanie z najważniejszych treści na stronie: www.faustyna.pl. Chodzi przede wszystkim o szybki dostęp do transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, informacje o tej „stolicy kultu Miłosierdzia Bożego”, wiadomości dla pielgrzymów, aktualności (zapowiedzi i relacje fotograficzne z najważniejszych wydarzeń), przesłanie z „Dzienniczka” na każdy dzień, a także o łatwy dostęp do istotnych treści związanych z orędziem Bożego Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną oraz dziełem „Koronki za konających”.

 

Na początku kwietnia br. w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukaże się „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w adaptacji radiowej, który powstał na początku lat 90. XX wieku z myślą o emisji w katolickich rozgłośniach najważniejszych tekstów tego dzieła. W dawnym Radiu Mariackim w Krakowie nagrano 119 odcinków, 8-10-minutowych, które opowiadają historię życia Apostołki Bożego Miłosierdzia w układzie chronologicznym, by każdy słuchacz z łatwością mógł podążać za św. Faustyną i w jakiś sposób uczestniczyć w tym, czego jej było dane doświadczyć. Pominięto w tej adaptacji wiersze, niektóre modlitwy (np. nowenny, wezwania do Miłosierdzia Bożego) czy inne teksty, mniej znaczące dla życia, misji i jej duchowości. Adaptacja radiowa nie jest więc audiobookiem, pełnym tekstem „Dzienniczka”, lecz wyborem najbardziej istotnych jego tekstów w układzie chronologicznym.

Na prośbę słuchaczy po dwudziestu paru latach powrócono do tego nagrania, które w Studiu Katolik zostało przygotowane w odświeżonej wersji. Tylko brakujące lub technicznie zniszczone odcinki zostały nagrane powtórnie, a w spisie treści wszystkie oznaczone tytułami, co pozwala na szybką orientację w czasie i przestrzeni życia św. Faustyny. Poszczególne zeszyty i odcinki na początku i końcu zostały opatrzone muzyką, aby ułatwić ich słuchanie.

„Dzienniczek” w adaptacji radiowej przygotowała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a oprawę muzyczną: s. Emanuela Gemza ZMBM, s. M. Eliana Chmielewska ZMBM, i s. Jana Maria Krnáčová ZMBM.

Sladami objawien Siostry Faustyny

W Wydawnictwie „Misericordia” Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ukazała się książka s. M. Elżbiety Siepak, zatytułowana „Śladami objawień św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach”. Jest to specyficzny przewodnik po stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, w której św. Faustyna przeżyła ponad 280 różnego rodzaju objawień i mistycznych doświadczeń. Praktycznie każde miejsce w Łagiewnikach nosi ślady niezwykłych spotkań Apostołki Miłosierdzia Bożego z Jezusem, Matką Najświętszą, Aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Najwięcej, bo aż 116 wizji i doświadczeń mistycznych przeżyła w kaplicy klasztornej, wśród nich aż pięciokrotnie doświadczyła obecności Trójcy Świętej. Jej kontakt ze światem nadprzyrodzonym był tak rzeczywisty i realny, jak świat postrzegany zmysłami. Niniejsza publikacja wprowadza Czytelnika w klimat nadzwyczajnych przeżyć św. Siostry Faustyny, które stały się jej udziałem w tym Sanktuarium.