Aktualności

Pod takim tytułem w języku słowackim została wydana książka z myślami św. Siostry Faustyny na każdy dzień roku, która prawie 20 lat temu ukazała się w języku polskim w wyborze tekstów z „Dzienniczka”, którego dokonała s. Elżbieta Siepak ZMBM. Wersję słowacką tego opracowania przygotowały: s. Clareta Fečová KMBM, s. Faustia Szabóová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Sięgając do myśli z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Kowalskiej, wchodzimy jej szkoły duchowości, która jest głęboko ewangeliczna, gdyż sięga samych fundamentów chrześcijaństwa, a zarazem uniwersalna, gdyż może z niej korzystać każdy, bez względu na rodzaj powołania, wykształcenie, wiek, pozycję społeczną czy inne uwarunkowania. Święta Faustyna uczy w niej najpierw odkrywania miłosiernej miłości Boga i kontemplacji w codzienności, czyli przeżywania z Jezusem swego życia. Uczy także odpowiadania na tę uprzedzającą miłość Boga postawą zaufania wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i czynnej miłości bliźniego, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i nabożeństwa do Matki Bożej Miłosierdzia. Każdy dzień – to jedna lekcja w tej szkole życia.

Na początku kwietnia br. w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukaże się „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w adaptacji radiowej, który powstał na początku lat 90. XX wieku z myślą o emisji w katolickich rozgłośniach najważniejszych tekstów tego dzieła. W dawnym Radiu Mariackim w Krakowie nagrano 119 odcinków, 8-10-minutowych, które opowiadają historię życia Apostołki Bożego Miłosierdzia w układzie chronologicznym, by każdy słuchacz z łatwością mógł podążać za św. Faustyną i w jakiś sposób uczestniczyć w tym, czego jej było dane doświadczyć. Pominięto w tej adaptacji wiersze, niektóre modlitwy (np. nowenny, wezwania do Miłosierdzia Bożego) czy inne teksty, mniej znaczące dla życia, misji i jej duchowości. Adaptacja radiowa nie jest więc audiobookiem, pełnym tekstem „Dzienniczka”, lecz wyborem najbardziej istotnych jego tekstów w układzie chronologicznym.

Na prośbę słuchaczy po dwudziestu paru latach powrócono do tego nagrania, które w Studiu Katolik zostało przygotowane w odświeżonej wersji. Tylko brakujące lub technicznie zniszczone odcinki zostały nagrane powtórnie, a w spisie treści wszystkie oznaczone tytułami, co pozwala na szybką orientację w czasie i przestrzeni życia św. Faustyny. Poszczególne zeszyty i odcinki na początku i końcu zostały opatrzone muzyką, aby ułatwić ich słuchanie.

„Dzienniczek” w adaptacji radiowej przygotowała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a oprawę muzyczną: s. Emanuela Gemza ZMBM, s. M. Eliana Chmielewska ZMBM, i s. Jana Maria Krnáčová ZMBM.

Z okazji rocznicy beatyfikacji i zbliżającej się rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny na stronie www.krakow.faustyna.pl został udostępniony audiobook książki „Dar Boga dla naszych czasów” pióra s. M. Elżbiety Siepak ZMBM i w jej wykonaniu. Audiobook na płytach CD z muzyką Bogumiły Dunikowskiej ukazał się kilka lat temu dzięki współpracy Wydawnictwa „Misericordia” i Studia „Inigo” WAM. Pierwsze wydanie książkowe popularnej biografii św. Siostry Faustyny, zawierającej także opis jej duchowości i misji, ukazało się w 2007 roku. Od tego czasu książka doczekała się przekładów na wiele języków nawet tak egzotycznych, jak np. język chiński.

Sladami objawien Siostry Faustyny

W Wydawnictwie „Misericordia” Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ukazała się książka s. M. Elżbiety Siepak, zatytułowana „Śladami objawień św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach”. Jest to specyficzny przewodnik po stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, w której św. Faustyna przeżyła ponad 280 różnego rodzaju objawień i mistycznych doświadczeń. Praktycznie każde miejsce w Łagiewnikach nosi ślady niezwykłych spotkań Apostołki Miłosierdzia Bożego z Jezusem, Matką Najświętszą, Aniołami, świętymi czy duszami cierpiącymi w czyśćcu. Najwięcej, bo aż 116 wizji i doświadczeń mistycznych przeżyła w kaplicy klasztornej, wśród nich aż pięciokrotnie doświadczyła obecności Trójcy Świętej. Jej kontakt ze światem nadprzyrodzonym był tak rzeczywisty i realny, jak świat postrzegany zmysłami. Niniejsza publikacja wprowadza Czytelnika w klimat nadzwyczajnych przeżyć św. Siostry Faustyny, które stały się jej udziałem w tym Sanktuarium.