Archiwum

Od 1 lutego br. polonijne Radio Droga z siedzibą w Wiedniu codzienne transmituje poranną Mszę św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny.

Radio Droga jest internetowym katolickim radiem Polonii wiedeńskiej, które działa od 2010 roku pod patronem jest św. Stanisław Kostka. Do grona założycieli Radia Droga należą osoby świeckie zaangażowane w życie duszpasterskie różnych parafii archidiecezji wiedeńskiej. Obecnie Radio Droga funkcjonuje przy austriackiej parafii św. Seweryna w 18. dzielnicy Wiednia, gdzie posługę sprawują polscy kapłani ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo. Z zespołem radia współpracują Polacy (osoby świeckie i duchowne) mieszkający zarówno w Wiedniu jak i w Polsce. Zasadniczym celem, jaki stawia sobie redakcja rozgłośni, jest modlitwa, ewangelizacja oraz integracja Polaków, żyjących poza granicami kraju.

Poranną Eucharystię sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium od kilku lat transmituje także radio Doxa z Opola.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny, w roku 2022 przekazało 116 cząstki relikwii (111 relikwii ex ossibus – z kości oraz 5 z habitu) do 17 krajów świata. W Europie Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 6 krajów. Ponadto do: Indie, Liban, USA, Kanada, Belize, Gwatemala, Honduras,  Brazylia, Peru, Australia, Papua Nowa Gwinea. Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 128 krajach świata na wszystkich kontynentach, w 5698 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

W sobotę 4 lutego br. siostry z hruszowskiej i koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wezmą udział w spotkaniu osób konsekrowanych z archidiecezji koszyckiej na wschodzie Słowacji. Uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjnym św. Antoniego z Padwy o godzinie 9:30 przewodniczyć będzie abp Bernard Bober. Po Mszy św. osoby konsekrowane wysłuchają konferencji bp. Mareka Forgáča na temat: ‘Dojrzałość uczuciowa w życiu konsekrowanym’. Po spotkaniu dyskusyjnym odbędzie się jeszcze wspólna agapa.

„Zaślubiam cię Jezusowi Chrystusowi” – takie słowa usłyszą trzy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z ust bp. Jana Zająca, który 2 lutego o 10:30 przewodniczyć będzie Eucharystii i ceremoniom ślubów wieczystych w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry złożą na ręce przełożonej generalnej m. Miriam Janiec, a w uroczystości biorą udział nie tylko siostry, ale także kapłani, rodziny, krewni i przyjaciele. Jest to bowiem jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu sióstr, Zgromadzenia i Kościoła: zaślubiny Boga z człowiekiem.

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożycielka św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey odbędzie się spotkanie osób zakonnych z całej diecezji. Temat tegorocznego spotkania wyraża hasło: „Kobiety zmartwychwstania”. W programie: konferencja, dzielenie się w grupach, poczęstunek. Następnie wszyscy udadzą się do Domu Diecezjalnego na wspólny obiad, a po południu w katedrze pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Beniamino Stella z Watykanu, który przyjechał na obchody 25. rocznicy pielgrzymki św. .Jana Pawła II na Kubę.

1 lutego przypada 60. rocznica śmierci o. Józefa Andrasza, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia, który zapoczątkował nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i przez publikacje rozszerzył nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych w bardzo wielu krajach świata.

W związku z tą rocznicą 1 lutego w intencji beatyfikacji Spowiednika św. Faustyny Msze św. będą sprawowane m.in. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 6.30, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie o godzinie 18.00 i w Królowej Górnej (diecezja tarnowska) o godzinie 17.00.

W ostatnim czasie została powołana i zaprzysiężona komisja historyczna i teologiczna do procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Andrasza.

https://fb.me/e/35KRc5vQD
https://andrasz.jezuici.pl/2023/01/18/msza-sw-o-jozef-andrasz-sj-bazylika-nspj/

1 lutego br.  s. M. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia opowie dzieciom z Przedszkola św. Jakuba w Veľkim Šarišu na wschodzie Słowacji o życiu św. Siostry Faustyny, jej dzieciństwie w rodzinnym Głogowcu, młodości na służbie u zamożnych rodzin i o jej życiu w klasztorze, a także o tym orędziu, z którym Jezus wysłał ją do całego świata. Także dzieci mogą być bowiem świetnymi apostołami Bożego Miłosierdzia, gdy spełniać będą prośby Pana Jezusa przekazane przez Siostrę Faustynę.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać:
„Błogosławieni ubodzy w duchu,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,
ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni,
ponieważ oni odziedziczą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości,
ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni,
ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce,
ponieważ oni będą oglądać Boga.
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój,
ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie”
(Mt 5, 1-12a).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Otrzymałam taką naukę: Staraj [się] o to, ażeby ktokolwiek się zetknie z tobą, odchodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj w koło siebie woń szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj innym wiele. Niech odchodzą wszyscy szczęśliwi od ciebie, chociażby się tylko dotknęli skraju szaty twojej (Dz. 55).

Z serca Sanktuarium Bożego-Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli z kaplicy łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny od 1993 roku w TVP3 transmitowana jest Msza św. w piątki i od dwudziestu paru lat transmisja w TVP1 niedzielnej Mszy św.

Natomiast codziennie od trzech lat w TVP3 na antenie ogólnopolskiej transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, z której korzysta kilkaset tysięcy osób.

Przez całą dobę prowadzona jest transmisja on-line (24 godziny) na stronie: www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych, na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz aplikacji: Faustyna.pl, która też jest w 7 wersjach językowych. W roku 2022 tylko na stronach internetowych korzystało z niej prawie 1 800 000 unikalnych użytkowników. Drugie tyle albo więcej było na You Tube.

Z transmisji on-line korzystają także stacje telewizyjne (m.in. TV Shalom) i rozgłośnie radiowe. Poranną Mszę św. transmituje radio Doxa, a modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego transmituje kilkanaście stacji radiowych i telewizyjnych. Dzięki tym transmisjom radiowym i telewizyjnym oraz internetowym miliony osób każdego dnia o tej samej porze jednym głosem wołają do Boga: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Taki tytuł nosi 32 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego” (Dz. 848). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym” (Dz. 491).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

25 stycznia br. w Borši, parafia Streda nad Bodrogom, diecezja koszycka, w Domu Kultury odbędzie się pierwsze spotkanie formacyjne nowej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Może do niej dołączyć każdy chce poznać naszego Boga i stać się apostołami Jego miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Spotkanie poprowadzą siostry z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. To już 12 wspólnota „Faustinum” na Słowacji, a większość z nich ma już za sobą czteroletnią formację podstawową i przeszła na formację permanentną.

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tym miesiącu konferencję zatytułowaną „Ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” wygłosi s. M. Faustia Szabóová ISMM. W spotkaniach można uczestniczyć także przez transmisję pod adresem: www.jp2shrine.org/youtube. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: ‘Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga nadmorska,, kraj za Jordanem, Galilea pogan, lud, który był pogrążony w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło’. Odtąd Jezus zaczął nauczać: ‘Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie’. Gdy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: ‘Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi’. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata, Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Szedł przez cała Galileę i nauczał w synagogach. Głosił Ewangelie o królestwie i uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości (Mt 4, 12-23).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Łaskę powołania do życia zakonnego czułam od siedmiu lat. W siódmym roku życia usłyszałam pierwszy raz głos Boży w duszy, czyli zaproszenie do życia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski. Nie spotkałam się z nikim, kto by mi te rzeczy wyjaśnił. Osiemnasty rok życia, usilna prośba rodziców o pozwolenie wstąpienia do klasztoru; stanowcza odmowa rodziców. Po tej odmowie oddałam się próżności życia, nie zwracając żadnej uwagi na głos łaski, chociaż w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja. Nieustanne wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją zagłuszyć rozrywkami. Unikałam wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń. Jednak łaska Boża zwyciężyła w duszy. W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr swoich na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych [udręczeń]. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swej drogiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej, bólem głowy. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się do katedry Św. Stanisława Kostki. Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze; nie zwracając [uwagi] na nic, co się wokoło dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem usłyszałam te słowa: Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu, i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy, i kazałam pożegnać rodziców, i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy (Dz. 7-10).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 125. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2023 roku. Siostra Elżbieta Siepak ISMM pisze w nim o stuleciu pobytu św. Siostry Faustyny w Łodzi, ks. Józef Pochwat MS – o zaufaniu Bogu jako lekarstwie na współczesne choroby, a s. Sangwina Kostecka i s. Elżbieta Siepak ISMM- o stowarzyszeniu „Faustinum” w Kamerunie.  W numerze można przeczytać także rozmowę z Louise Ward z Kanady, założycielkę ruchu margaretek, która pielgrzymowała do łagiewnickiego Sanktuarium. W cyklu biblijnym o Jakubie pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, a ks. Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie: Czy wolno oceniać ludzi? Natomiast ks. Karol Dąbrowski pisze o woli Bożej w życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania Anny nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

W każdym dniu z powodu choroby, podeszłego wieku, wojen, katastrof, przemocy czy innych powodów odchodzi z tej ziemi dziesiątki tysięcy ludzi. Tylko z głodu co minutę umiera 11 osób, co 4, 4 sekundy umiera na świecie dziecko do piątego roku życia (raport ONZs), a co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo.  Jezus prosi przez św. Faustynę o modlitwę za umierających słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzi dzieło „Koronki za konających”. W 2022 roku osoby z Polski i wielu innych krajów świata, które zadeklarowały chęć pomocy umierającym w wybranym dniu i strefie czasowej, wsparły modlitwą ponad 41 800 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 0 60 205 lub drogą e-mailową.

Każdy może włączyć się w to dzieło miłosierdzia i pospieszyć z pomocą osobom najbardziej potrzebującym wsparcia, bo podejmującym ostatnią i najważniejszą decyzję, która dotyczy wieczności, w chwili gdy są najsłabsi i atakowani przez szatana. Wypełniając formularz wpisowy, należy wybrać dzień tygodnia i godzinę czuwania oraz sposób powiadamiania o umierających przez sms (tylko w Polsce) lub e-mail.

W tym dziele uczestniczą także ofiarodawcy, wspierający to dzieło finansowo, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłają sms-y z imionami konających, przez co troszczą się o ich zbawienie.

Taki tytuł nosi 31 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu” (Dz. 687, 164). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „O Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia. Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej” (Dz. 483, 283).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest Tym, o którym powiedziałem: ‘Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie’. Ja Go nie znalem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi”. Jan zaświadczył również: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim. Ja wprawdzie Go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: „Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym”. I zobaczyłem to, więc poświadczam: „On jest Synem Bożym” (J 1, 29-34).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O ludzkości, czemuż tak mało myślisz o tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas. O Baranku Boży, nie wiem, co wpierw podziwiać w Tobie: czy Twą cichość, ukrycie i wyniszczenie się dla człowieka, czy też ten nieustanny cud miłosierdzia Twego, który przeistacza dusze i wskrzesza je do życia wiekuistego. Choć jesteś tak ukryty, to wszechmoc Twoja objawia się tu więcej niż w stworzeniu człowieka; chociaż działa wszechmoc miłosierdzia Twego w usprawiedliwieniu grzesznika, jednak działanie Twoje jest tak ciche, ukryte (Dz. 1584).

21 stycznia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się spotkanie formacyjne członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W programie m.in.: Konferencja z cyklu biblijnego: „Ufność Hioba”, którą wygłosi s. M. Eliana Chmielewska ISMM, Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego,  ogłoszenia i czas dzielenia w grupach, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej agapa wraz ze spotkaniem kolędowym i losowaniem patronów na 2023 rok. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych, w roku 2022 zanotowano ponad 9 500 000 odsłon i ponad 2 200 000 użytkowników. 79,3% korzysta ze strony na urządzeniach mobilnych. Ze strony w języku polskim korzystało 1 022 000 unikalnych użytkowników; ze strony w języku angielskim – 415 050 osób; w języku hiszpańskim – 415 050 osób;  włoskim – 104 680 unikalnych użytkowników; w języku francuskim – 82 900 osób; w języku niemieckim – 55 000 osób; w języku słowackim – 60 600 unikalnych użytkowników i języku rosyjskim – 7 400 osób.

Maksymalna liczba internautów jednego dnia na stronach – 83 909.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny.

Taki tytuł nosi 30 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego” (Dz. 1320). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Skonałeś, Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się morze miłosierdzia dla świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się na nas” (Dz. 1319).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Na stronie: www.faustyna.pl  i jej 7. wersjach językowych trwa losowanie Patronów na rok 2023. Do 6 stycznia swojego Patrona wylosowało już ponad 223 000 osób, w tym z Polski prawie 167 000 osób. Jak uczą świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpowiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi. Warto mieć takie święte Towarzystwo, bo Mieszkańcy Nieba chcą i pomagają, jeśli ich o to prosimy. O skuteczności ich działania świadczą liczne świadectwa.

Dziś trafiłem na losowanie Patronów, 6 stycznia 2023 w Święto Trzech Króli. Początkowo nie wierzyłem, że to coś więcej niż przypadek, los, statystyka, ot taki totolotek duchowy. Najpierw nie wiedziałem, jaką cyfrę czy liczbę wpisać, ale pomodliłem się modlitwą Jezusa („Ojcze Nasz”), żebym wylosował nie to, co ja chcę, ale co chce Bóg. Chciałem wpisać ulubioną cyfrę, ale coś mnie natchnęło, żeby wpisać cyfrę, którą nie bardzo lubię. Wylosowałem Patronkę – Maryję, Królową Męczenników ze słowami z „Dzienniczka”: Cierpienie będzie ci znakiem, że Ja jestem z tobą (Dz. 669). A od 30 lat cierpię na zaburzenia neurologiczne, po ludzku – nieuleczalne. Intencja – modlić się za wszystkich prześladowanych chrześcijan na świecie, aby byli mężni i wytrwali. Coś niesamowitego!

Rafał

Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę, by modliła się za kapłanów. W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. W godzinach 20.00-21.30 w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianym różańcu wyprasza łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

Modlitwę za kapłanów podjęły również siostry w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby być dla nich duchowym wsparciem i pomocą w tym dziele głoszenia orędzia Miłosierdzia współczesnemu światu. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej intencji ofiarują różaniec i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.