Archiwum

Rozstrzygnięto plebiscyt na Polkę stulecia, który zorganizowała Konfederacja Kobiet RP. Głosowanie było klamrą zwieńczającą obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spośród 23 kobiet o niezwykłych życiorysach i roli, jaką odegrały w życiu polskiego narodu i świata, najwięcej głosów otrzymała św. Siostra Faustyna Kowalska, znana na wszystkich kontynentach apostołka Bożego Miłosierdzia. Głosowała na nią blisko jedna piąta osób biorących udział w plebiscycie. Drugą w kolejności największą liczbę głosów otrzymała Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, a trzecią – dr Wanda Półtawska. Celem plebiscytu było danie inspiracji do poznawania wspaniałych kobiet, bez których historia Polski wyglądałaby zupełnie inaczej. „To one – piękne, wierne i mężne – wychowywały kolejne pokolenia, ucząc je miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom” – napisały organizatorki plebiscytu.

W dniach 1-3 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się kurs „NOWE ŻYCIE” dla sióstr zakonnych. Kurs poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz, Magdalena Plucner, Magdalena Halak i Jakub Bartkowiak ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz s. Anna Maria Trzcińska i s. Emanuela Gemza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W rekolekcjach weźmie udział ponad 80 sióstr z 17 zgromadzeń zakonnych.

 

Pod takim hasłem 1 lutego br, w 56. rocznicę narodzin dla nieba o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, w nowo powstałym ośrodku rekolekcyjnym „Manresa” w Starej Wsi k/Brzozowa rozpoczęła się trzydniowa sesja dla sióstr zakonnych. Poprowadzi ją o. Tadeusz Hajduk SJ, a patronować jej będą wielcy apostołowie Bożego Miłosierdzia: św. Siostra Faustyna i o. Józef Andrasz, którego nazwisko najczęściej wymienne jest w „Dzienniczku”.

Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście”. Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. I mówili: „Czy to nie jest syn Józefa?”. Wtedy powiedział do nich: „Z pewnością przypomnicie mi to przysłowie: ‘Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w swojej ojczyźnie, tych rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum’. I dodał: „Zapewniam was, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak iż w całym kraju nastał wielki głód. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili Go z miasta i, chcąc Go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz On przeszedł między nimi i oddalił się (Łk 4, 21-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożyciela św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

 

W sobotę, 2 lutego br., siostry z hruszowskiej i koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wezmą udział w spotkaniu osób konsekrowanych (200 osób) w Koszycach na Słowacji. Uroczystej Eucharystii w dominikańskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 9:30 przewodniczyć będzie abp Bernard Bober. Po konferencji i świadectwach zakonników oraz spotkaniu dyskusyjnym odbędzie się wspólna agapa.

 

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkania formacyjne czcicieli i woluntariuszy należących do stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji są połączone z losowaniem Patronów na rok 2019. Ostatnie spotkanie w sobotę, 2 lutego, w Písku, w Czechach, prowadzi s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Piotr i Judasz. Dwie historie i Boże miłosierdzie – pod takim hasłem w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów w dniach 27-31 stycznia 2019 roku. Poprowadzi je w dynamice lectio divina ks. Krzysztof Wons SDS – rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, wykładowca teologii duchowości. Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny (pierwszy i ostatni dzień) wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ZMBM – autorka licznych publikacji, dotyczących życia i misji św. Siostry Faustyny, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W atmosferze pustyni i pełnego milczenia, na modlitwie słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia św. Siostry Faustyny, uczestnicy rekolekcji będą mogli zgłębiać i doświadczać tajemnicy miłosierdzia Bożego, aby potem z mocą głosić ją światu, korzystając z obietnicy Jezusa zapisanej na kartach „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Szczegółowe informacje i zapisy.

W dniach od 30 września do 6 października 2019 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem „Pokochałem cię wieczną miłością”. Mają one charakter modlitewno-formacyjny. Konferencje z języka polskiego tłumaczone będą tylko na język angielski, hiszpański i francuski. W spotkaniu wezmą udział biskupi, kapłani oraz osoby świeckie, którym bliska jest duchowość Miłosierdzia oraz charyzmat św. Siostry Faustyny Kowalskiej, w tym także członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, przedstawiciele apostolatów Bożego Miłosierdzia z Polski i innych krajów świata oraz parafii posiadających relikwie św. Siostry Faustyny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla osób mieszkających w Polsce dostępny jest na stronie internetowej organizatorów – Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2019 roku.

Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia.

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej krainie. On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

‘Ducha Pana nade mną,
dlatego mnie namaścił,
abym ubogim głosił dobrą nowinę.
Posłał mnie, abym głosił więźniom wyzwolenie,
a niewidomym przejrzenie,
abym zniewolonych czynił wolnymi,
abym ogłosił rok łaski Pana’.

Zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście” (Łk 1, 1-4; 4, 14-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem 26 stycznia br. duszpasterstwo młodych w archidiecezji waszyngtońskiej wraz z Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II, bazyliką Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny oraz Katolickim Uniwersytetem Ameryki (CUA) organizują jednodniowe wydarzenie: „Panama in the Capital”. Tysiące młodych, którzy nie mogli polecieć do Panamy, zgromadzą się w Waszyngtonie, by w stolicy USA jednoczyć się w modlitwie, dzielić się wiarą z rówieśnikami, wysłuchać konferencji i wyrazić radość z bycia chrześcijaninem! Będą mogli również wysłuchać relacji na żywo ze spotkania z papieżem Franciszkiem w Panamie oraz poznać kulturę tego kraju. W prowadzenie tego wydarzenia zaangażowane są także siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

26 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 w teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Aleksandra Posielężna, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Bilety można nabyć przed spektaklem.

 

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 stycznia br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Marcin Ciunel ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, biblista, rekolekcjonista oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Saletynów w Krakowie. Zaraz po konferencji – ADORACJA I UWIELBIENIE Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Konferencję o Eucharystii w życiu i nauczaniu św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II wygłosi s. Gaudia Skass, która zapowiadając to wydarzenie, wyznała: „Ta wielka tajemnica naszej wiary była w centrum życia obojga tych wielkich świętych Polaków. Wiele możemy się od nich nauczyć. Będzie to moją radością podzielić się tym skarbem z młodymi w USA!” Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

Ruszyły zapisy na kurs „NOWE ŻYCIE” organizowany dla sióstr zakonnych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dwóch terminach: 1-3 lutego 2019 roku  oraz 1-3 marca 2019 roku. Rekolekcje w lutym poprowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji z Koszalina im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, natomiast w marcu – Szkoła Nowej Ewangelizacji Sursum Corda z Krakowa. Więcej informacji: faustyna.rekolekcje@gmail.com, oraz zapisy.

W 2018 roku z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl korzystało ponad 134 400 użytkowników. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało prawie 1360 osób w języku polskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, włoskim i w języku rosyjskim. Wiele osób korzystało też z „Konkordancji do Dzienniczka” w języku polskim.

W ramach tzw. Niedzielnej szkoły w Stuľanach, należących do parafii św. Andrzeja w Koprivnicy na Słowacji, 20 stycznia konferencję o posłannictwie św. Siostry Faustyny, którą wygłosi s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Codziennie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez rozgłośnie radiowe i internet: Radio Warszawa (codziennie), Radio Niepokalanów (codziennie), Radio Podlasie (w niedziele i święta), Radio Nadzieja (niedziele i święta), Radio Ain-Karim (codziennie), Radio Faustyna (codziennie), Radio Jasna Góra (piątki i niedziele), RadioSiedemNet z Chicago, Radio Alex z Zakopanego (codziennie) i Radio Pallotti FM (codziennie) oraz stronę: www.faustyna.pl. Na stronie: faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl (na androidy i iOS) działa również archiwum, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Od poniedziałku do soboty poranną Mszę św. transmitowało radio Doxa z Opola.

W dniach 19-20 stycznia br. w Doncaster odbęda się uroczystości związane z uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny i nadaniem parafii wezwania: Miłosierdzia Bożego. Z kościoła korzystają: wspólnota Anglików, która za patrona ma św. Piotra w okowach oraz wspólnota Polaków, którym patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tych uroczystościach wezmą udział: s. M. Vianneya i s. Mary Claire z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, które przybliżą wiernym postać Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej prorocką misję niesienia światu orędzia Miłosierdzia oraz jej bogate dziedzictwo duchowe.

 

W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus odpowiedział: „Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: „Napełnijcie naczynia wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty”. I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było – słudzy natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego i rzekł mu: „Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd”. Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni (J 2, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

14 stycznia 2019 roku o godzinie 16.48 do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Waleria – Wanda Maria Krysiak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 64 lata swego życia. Przyszła na świat 1 kwietnia 1929 roku w miejscowości Lipiny Śląskie, woj. Katowice, w rodzinie Stefana i Heleny z domu Gola. Ojciec pracował w PKP. Dzień później została ochrzczona w parafii św. Augustyna w Lipinach, a sakrament bierzmowania przyjęła z rąk bp. Herberta Bednorza 29 maja 1939 roku. Po „małej maturze” podjęła pracę samodzielnego referenta pracy i płacy w Elektromontażu w Katowicach. W parafii zajmowała się również katechizacją dzieci.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 4 sierpnia 1955 roku w Krakowie. Postulat i nowicjat odbyła pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej i 1 lutego 1958 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (15 sierpnia 1963) w Walendowie – śluby wieczyste.

Przebywała w kilku klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. Wykształcenie uzupełniła na 3-letnim wakacyjnym kursie katechetycznym organizowanym przez kurię warszawską oraz na studium kościelnym w kurii częstochowskiej. Po pierwszych ślubach pracowała jako wychowawczyni w zakładzie Zgromadzenia w Rabce (1958-1960) i Radomiu (1960-1962). W roku 1962 wyjechała na III probację do Walendowa, gdzie po ślubach wieczystych posługiwała jako opiekunka w zakładzie i katechetka dzieci, a następnie w latach 1965-1970 również jako asystentka przełożonej. Od 1970 roku pełniła urząd przełożonej i katechetki w Białej koło Płocka (1970-1973), a następnie przełożonej w Rabce (1973-1976). Po ukończeniu kadencji przełożeńskiej wyjechała do Częstochowy, gdzie była wychowawczynią w Zakładzie (1976-1977), a następnie asystentką przełożonej (1977-1981). W roku 1981 wyjechała do Rzymu, by podjąć prace związane z procesem beatyfikacyjnym Siostry Faustyny i przez 12 lat pełniła tam również funkcję asystentki przełożonej. Po beatyfikacji Siostry Faustyny w 1993 roku wróciła do Polski i na stałe zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. Najpierw została skierowana do głoszenia orędzia Miłosierdzia w języku polskim i niemieckim pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym czasie na zaproszenie kościelnych władz lokalnych wyjeżdżała także do niemieckich parafii i Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, by dzielić się darem orędzia Miłosierdzia i duchowym bogactwem św. Siostry Faustyny. W latach 1995-2002 była w łagiewnickim klasztorze także asystentką przełożonej. Ostatnie 17 lat swego życia (od 2002 roku) swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. W miarę sił prawie do końca swych dni przygotowywała dla pielgrzymów myśli z „Dzienniczka”, by w ten sposób uczestniczyć w misji niesienia światu miłosiernej miłości Boga. Miała wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Bożej i świętych. Żywo interesowała się życiem Kościoła i Ojczyzny, nieustannie wypraszała miłosierdzie Boże dla ludzi żyjących z dala od Boga i w poleconych intencjach. Miała duże poczucie humoru, do życia wspólnego wnosiła radość i pokój. Była bardzo kochana przez siostry, które często odwiedzały ją w celi, gdy już nie mogła samodzielnie opuszczać pokoju. Odeszła do Pana w 90 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Pogrzeb odbędzie się 17 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. O godzinie 10.00 modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Walerii. Mszy św. pogrzebowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie bp Jan Zając, a po niej kondukt pogrzebowy odprowadzi ciało zmarłej s. Walerii na cmentarz zakonny w łagiewnickim Sanktuarium.

W roku 2018 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. W każdym tygodniu w tym dziele uczestniczyło ponad 1 000 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń konających jest coraz więcej. Formularz zgłoszeniowy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 2018 roku skorzystało ponad 1 500 000 internautów, w tym na You Tube: 5377. Średnio dziennie korzystało 3379 użytkowników. Ilość minut oglądania: 34 508 066, średni czas korzystania z transmisji dla jednego użytkownika – 32 minuty 18 sekund. Z transmisji korzystają także następujące stacje telewizyjne w Polsce i we Włoszech: telewizja kablowa w Nowym Mieście nad Pilicą, Tele Giovanni Paolo II i EWTN Polska. Transmisję on-line obsługuje amerykańska firma Livestream, dostępna jest już w technologii Full HD, a finansowo wspierają to dzieło ofiarodawcy, którym Zgromadzenie serdecznie dziękuje i w modlitwie poleca Miłosierdziu Bożemu.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on tak im odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem” (Łk 3, 15-16. 21-22).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Konferencja Kobiet organizuje plebiscyt na Polkę stulecia. Ma on na celu przede wszystkim rozpowszechnienie wiedzy na temat pięknego życia kobiet, z których jako Polacy możemy być dumni na całym świecie. Wśród wyjątkowych kobiet, pełnych odwagi, pasji i miłości jest św. Siostra Faustyna Kowalska, prorok naszych czasów, którą Jezus wysłał z orędziem Miłosierdzia do całego świata. Należy ona do grona najwybitniejszych mistyków w historii Kościoła, wnosi do jego historii nową szkołę duchowości, a z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się jeden z największych ruchów w Kościele: Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. Do jej grobu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach każdego roku pielgrzymują ludzie z 90-100 krajów świata. Jej „Dzienniczek” jest tłumaczony na wiele języków świata i należy do najczęściej tłumaczonych książek z języka polskiego. Jej bogactwo duchowe zachwyca wszystkich: inspiruje naukowców, ludzi pióra i sztuki, fascynuje młodych, którym patronowała na ŚDM w Sydney i Krakowie, daje nadzieję ludziom przezywającym wielorakie trudności.

Głosowanie na Polskę stulecia do 15 stycznia na stronie: PolkaNa100.

 

 

 

12 stycznia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

Pod takim hasłem 12 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie kiedyś mieszkała św. Siostra Faustyna, rozpoczyna się cykl spotkań z młodzieżą. Pierwsze z nich dotyczy znaczenia sakramentu bierzmowania i jego wartości w życiu człowieka. Na spotkanie organizatorzy zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum, a rozmawiać z nimi będą: Jurek Jabłoński, szczęśliwy mąż i ojciec, ks. Arkadiusz Lechowski, moderator kursów ALPHA i Kuba Jarymek, uczeń XXXII LO. Forum dyskusyjne jest również dostępne na Fb: #Faustyna w Łodzi.

7 stycznia 2019 roku w godzinach południowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Aldona – Irena Chrzanowska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 58 lat swego życia. Przyszła na świat 18 czerwca 1938 roku w miejscowości Wośniki koło Radomia w rodzinie Władysława i Genowefy z domu Krupa. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 25 stycznia 1961 roku w Krakowie, gdzie miała obłóczyny. Nowicjat odbyła w Krakowie i w Kiekrzu pod kierunkiem s. Andrei Kozłowicz, i w Kiekrzu 2 sierpnia 1963 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (2 sierpnia 1968) również w Kiekrzu – śluby wieczyste.

Przebywała w wielu klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. W czasie junioratu (1963-1967) była wychowawczynią wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we Wrocławiu, W czasie III probacji posługiwała jako katechetka w Kiekrzu, a po ślubach wieczystych była najpierw wychowawczynią w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Częstochowie (1969-1975), a potem asystentką przełożonej w tym klasztorze (1975-1977). W 1977 roku po raz pierwszy wyjechała do Białej koło Płocka, by podjąć posługę katechetki w parafii św. Anny i św. Jadwigi. Po czterech latach (1981) znów powróciła do Częstochowy, by objąć urząd przełożonej domu, który w tym domu pełniła jedną kadencję (do 1984 roku), a następnie obowiązki asystentki przełożonej w Derdach (1984-1987). Kolejne dwa lata spędziła w Kiekrzu, gdzie pracowała przy przygotowaniu budowy Domu Samotnej Matki „Provita”. W roku 1989 powróciła do Derd i przez 6 lat pełniła we wspólnocie posługę przełożonej. Po ukończeniu drugiej kadencji wyjechała do Białej, gdzie pozostała do śmierci. Posługiwała w tym domu jako pomoc w opłatkarni, asystentka domowa, opiekowała się dziećmi z asysty parafialnej. Cieszyła się dużym uznaniem mieszkańców parafii, którzy do dziś wspominają s. Aldonę jako wspaniałą katechetkę i opiekunkę dzieci, organizującą m.in. wiele przedstawień, do których sama szyła stroje. Ostatnie lata swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Odeszła do Pana w 81 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 10 stycznia (czwartek) w kościele parafialnym w Białej o godzinie 11.30. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Aldony o godzinie 11.00.

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2018 zanotowano prawie 10 000 000 odsłon i prawie 1 500 000 użytkowników, w tym prawie 1050 000 polskojęzycznych, ponad 163 000 anglojęzycznych, ponad 110 000 hiszpańskojęzycznych, 25 000 włoskojęzycznych, 35 000 francuskojęzycznych, 19 000 niemieckojęzycznych, 5 000 rosyjskojęzycznych oraz innych 53 000. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2019 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl