Archiwum

W dniach 24-25 czerwca br. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedzi Ikona Świętej Rodziny, peregrynująca po archidiecezji krakowskiej od 26 grudnia 2021 roku. Po powitaniu Ikony przed bazyliką o godzinie 18.00 Eucharystia. O godzinie 20.00 nastąpi procesyjne przeniesienie Ikony do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, gdzie o 20.30 codziennie odmawiany jest różaniec za rodziny i małżeństwa w kryzysie. Po Apelu maryjnym rozpocznie się nocne czuwanie sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz osób łączących się przez transmisje on-line na stronie: faustyna.pl i jej 7. Wersjach jezykowych. Następnego dnia rano po Eucharystii o 6.30 i Jutrzni Ikona powróci do bazyliki, skąd po Godzinie Miłosierdzia i Koronce procesyjne zostanie odprowadzona do Centrum Jana Pawła II.

Celem tej peregrynacji jest przede wszystkim modlitwa za małżeństwa i rodziny, aby były Bogiem silne. Centralnym punktem programu w każdej parafii jest Eucharystia w intencji dziękczynnej za sakrament małżeństwa i dar życia rodzinnego, którego najdoskonalszym wzorem jest Święta Rodzina.

Ikona św. Rodziny powstała w pracowni św. Łukasza w Krakowie, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia na wzór ikony namalowanej przez Lię Galdiolo, poświęconej przez św. Jana Pawła II w 1994 roku. Namalowana według kanonów malarstwa bizantyjskiego na desce lipowej, zagruntowanej i pozłoconej, w technice temperowej, naturalnymi pigmentami. Ikonę napisał i namalował o. Zygfryd Kot SJ.

22 czerwca o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny,  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna już „Łagiewnicka 22”. W tym roku siostrom i uczestnikom tych spotkań przyświeca hasło: „Przyjdź i zaufaj!”. Młodzi w modlitwie miłosiernemu Bogu powierzać będą wszystkie trudne sprawy Kościoła, świata i osobiste, a modlitwę poprowadzą siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i zespół „Dźwięki Bogu” ze Świnoujścia. Wieczory uwielbienia będą też duchowym przygotowaniem do 20. rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego w łagiewnickim Sanktuarium dokonał św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku.

Taki tytuł nosi 3. odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Miłość i miłosierdzie Moje nie zna granic” (Dz. 699). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu. I tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu” (Dz. 180).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

22 czerwca br. w kościele św. Joachima w Rzymie (dzielnica Prati), odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Poprowadzi je ks. Łukasz Brus, kapłan diecezji lubelskiej studiujący na Gregorianum w Rzymie, oraz siostry z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zasadniczym tematem spotkania będzie: „Matka Miłosierdzia”. W programie: modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencje oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

22 czerwca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym miesiącu konferencję o tym, że Bóg słucha wygłosi s. Inga Kvassayová ISMM.  Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by spotkać się z Gościem wieczoru i wspólnie porozmawiać. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

19 czerwca br. w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku odeszła do domu Ojca Miłosiernego s. M. Wiktoriana, Eufrozyna Bieniek. Urodziła się 29 lutego 1929 roku w Małej Wsi (parafia Koziebrody koło Płocka) w domu Juliana i Stanisławy z d. Ksicińska. Sakrament chrztu świętego przyjęła 30 marca 1929 roku w rodzinnej parafii, a jako 10-letnia dziewczynka została bierzmowana przez bp. Leona Wetmańskiego, błogosławionego męczennika.

Kontakt ze Zgromadzeniem nawiązała dzięki rodzonej siostrze, która poznała Zgromadzenie podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Wstąpiła do niego 12 października 1947 roku w Częstochowie. W czasie aspirantury przebywała w domu Zgromadzenia w Kaliszu i w Krakowie. W listopadzie 1948 roku w domu częstochowskim rozpoczęła swój postulat, a nowicjat – 31 października 1949 roku pod kierunkiem mistrzyni s. Konsolaty Romańskiej. Jej spowiednikiem był wówczas o. Józef Andrasz SJ. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Krakowie 31 października 1951 roku, a 2 lutego 1957 roku – wieczyste, do których s. Wiktorianę przygotowywała m. Irena Krzyżanowska. W Częstochowie ukończyła kurs katechetek.

Jako juniorystka przebywała kolejno w domach Zgromadzenia w Częstochowie (3 lata), Kaliszu (1 rok) i w Warszawie-Grochowie (pół roku), gdzie pracowała w kuchni klasztornej. Po ślubach wieczystych przez 5 lat, posługiwała w kuchni Zakładu dla dziewcząt w Krakowie, skąd w 1968 roku wyjechała do Gdańska. Do Krakowa powróciła w 1975 roku, by przez 17 lat pełnić posługę szafarki. W 1983 roku przez miesiąc zastępowała jedną z sióstr w domu w Rzymie. W 1992 roku przybyła do Płocka i podjęła pracę w kuchni klasztornej, którą pełniła do 70 roku życia. Na zaproszenie rodziny i znajomych wielokrotnie wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, gdzie podczas kilkutygodniowych i kilkumiesięcznych pobytów dzieliła się orędziem Miłosierdzia Bożego. Chętnie podtrzymywała kontakty z szerokim gronem znajomych, których wspierała duchowo.

W ostatnich latach życia, dopóki siły i zdrowie na to pozwalały, chętnie podejmowała rozmowy z pielgrzymami w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, dzieląc się doświadczeniem Boga Miłosiernego i misją św. Siostry Faustyny. Do ostatnich dni życia zachowała pełną świadomość i fenomenalną pamięć. Nie koncentrowała innych na swoim cierpieniu. Wielkim szacunkiem obdarzała kapłanów i zależało jej na wysokim poziomie duchowym Zgromadzenia. Zależało jej na wiernym wypełnieniu woli Bożej. Kochała modlitwę różańcową. W pamięci sióstr pozostanie jako siostra zatopiona w modlitwie, ale nie oderwana od trosk tego świata. W ostatnich tygodniach życia, gdy choroby wieku i marskość wątroby przymusiły ją do pozostania w łóżku, żyła pragnieniem spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Pragnęła powrotu do domu Ojca. Zaopatrzona sakramentami, z różańcem w ręku, otoczona modlitwą sióstr zasnęła, by obudzić się już w wieczności. Niech odpoczywa w pokoju.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 21 czerwca o godz. 11.00 w kościele farnym pw. Św. Bartłomieja w Płocku. Jej ciało spocznie w grobowcu Zgromadzenia na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego.

Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili.

Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 18-24).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Ty jesteś źródłem mojego życia (Dz. 24).

W dniach od 17 do 18 czerwca 2022 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, w którym wezmą udział członkowie wielu miast w Polsce i innych krajów Europy. Takie wydarzenie zgodnie ze statutem „Faustinum” organizowane jest co 5 lat w celu podsumowania działalności Stowarzyszenia, przedstawienia sugestii na przyszłość oraz wybrania świeckich członków do Zarządu „Faustinum”.

Walne zebranie rozpoczyna się o godz. 12.30 Mszą Świętą  w kaplicy łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Siostry Faustyny, której przewodniczyć będzie  opiekun duchowy Stowarzyszenia – o. Marek Wójtowicz SJ. Podczas tej uroczystości odbędą się także ceremonie przyjęcia nowych członków „Faustinum”.

18 czerwca br. o godz. 20:00 w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się XX nocne czuwanie Grup Ojca Pio. O godzinie 21.30 konferencję o świętości i przesłaniu św. Ojca Pio wygłosi br. Francesco di Leo – rektor Sanktuarium św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Eucharystii o godzinie 24.00 przewodniczyć będzie bp Janusz Mastalski. W programie nocnego czuwania ponadto: Apel Jasnogórski, świadectwa i adoracja. Spotkanie zakończy błogosławieństwo.

16 czerwca br., w czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiane są według porządku niedzielnego. Przed południem procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie, a po południu odbędą się procesje w poszczególnych parafiach. W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, następnie przejdzie ul Siostry Faustyny w stronę sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice na zakończenie procesji po dziękczynnym Te Deum – uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji próśb oraz podziękowań wiernych będzie odprawiona w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 19:00.

W dniach 10-12 czerwca 2022 roku w czeskich Slavkovicach na Moravě odbył się  IV Kongres o Miłosierdziu Bożym pod hasłem „Tylko w Chrystusie”. Słoneczne weekendowe dni były przepełnione wspólną i indywidualną modlitwą, rozważaniami o miłosierdziu Bożym i dzieleniem się doświadczeniami. Kongres rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego i Drogą krzyżową oraz Eucharystią pod przewodnictwem bp. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brneńskiego. Podczas Kongresu konferencje głosili także bp Adrian Galbas SAC, arcybiskup katowicki, i bp Ladislav Hučko, egzarcha Apostolski Kościoła Greckokatolickiego w Pradze. Na zakończenie Kongresu podczas Mszy Świętej główny celebrans abp Jan Graubner, arcybiskup ołomoucki i nowo mianowany arcybiskup Pragi, zawierzył Czechy Miłosierdziu Bożemu.

Kongres został zorganizowany przez Centrum Miłosierdzia Bożego w Slavkovicach i Ojców Pallotynów od 20 lat posługujący w Czechach.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia mowa jest o św. Faustynie, jej prorockiej misji, której zasadniczym przesłaniem jest przypomnienie światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, a wizualnym znakiem obraz Jezusa Miłosiernego, a także o jej duchowym życiu w rytmie lectio divina. W tym odcinku tematem rozmowy są wrażenia po lekturze książki: „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”.

W dniach 10-12 czerwca br. w klasztorze karmelitów bosych w Lorinčíku koło Koszyc w południowej Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt i kobiet pod hasłem: „Serce kobiety”. Poprowadzą je o. Andrej Valent OCD oraz s. M. Benediktína Fečová ISMM z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W dniach 11-12 czerwca br. s. Clareta Fečowa z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podzieli się duchowym dziedzictwem  św. Siostry Faustyny zapisanym w jej „Dzienniczku” z wiernymi w parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. W programie jest także spotkanie ze wspólnotą „Faustinum”. W tym spotkaniu s. Clarecie towarzyszyć będzie członek „Faustinum”, który opowie o swoim doświadczeniu formacji w tym stowarzyszeniu i da świadectwo działania miłosierdzia Bożego w swoim życiu.

W uroczystość Trójcy Świętej, 12 czerwca br., sześcioro dzieci po dwuletnim przygotowaniu przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość odbędzie się w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży w Camagüey na Kubie.

Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 16, 12-15).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

W pewnym momencie obecność Boża przeniknęła moją całą istotę, umysł mój został dziwnie oświecony w poznaniu Jego Istoty; przypuścił mnie [Bóg] do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich; ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona z jedną [Osobą Boską], to także byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami – tak samo jak z jedną. Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek. W tych chwilach dusza moja doznała tak wielkich rozkoszy Bożych, które trudno mi wyrazić (Dz. 911).

8 czerwca 2022 br. s. Filipa Bąk z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Camaqüey  na Kubie i wolontariusze „Projektu Esperanza” wezmą udział w tygodniu misyjnym organizowanym przez Duszpasterstwo Diecezjalne. W programie spotkania: konferencja Pro Vida, prezentacja misji i funkcjonowanie „Projektu Esperanza”, świadectwa kobiet, których dzieci zagrożone były aborcją.

W dniach 5-7 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona będzie 25. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W programie obchodów:

5 czerwca

  • 7.00 – Msza Święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, transmitowana przez TVP1.
  • 15.30 – spektakl „Sekretarka” w auli Jana Pawła II.

7 czerwca

  • 17.00 – Msza Święta pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
  • 19.00 – Koncert „Wyśpiewać miłosierdzie Boże” w wykonaniu Lidii Jazgar – śpiew i Ryszarda Brączka – gitara.

Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach, w czasie których – wspominając pierwszą papieską pielgrzymkę do Łagiewnik – będziemy dziękować za dwóch wielkich apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Siostrę Faustynę i św. Jana Pawła II.

5 czerwca (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Rozpocznie się ono o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej konferencja i o godzinie 17.00 Eucharystia. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

Z okazji 25. rocznicy pierwszej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 5 czerwca br. o godzinie 15.30 w auli obok bazyliki będzie można zobaczyć spektakl zatytułowany „Sekretarka”, którego premiera odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w ubiegłym roku. Monodram w wykonaniu Barbary Misiun powstał na podstawie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny i  ukazuje ją w codzienności życia w swojej celi i sali szpitalnej, gdzie spotyka się z Jezusem Miłosiernym, który umacnia ją w prorockiej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia.

5 czerwca br., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotka się z apostołami Bożego Miłosierdzia w kościele św. Krystyny w Turynie. Tematem konferencji będzie „Miłosierny Duch działający w Kościele” na podstawie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, a także osobiste świadectwo s. Wincenty o mocy działającego Ducha świętego w jej życiu. W programie również tradycyjnie Msza św., wspólna Godzina Miłosierdzia i Koronka oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

W dniach 3-5 czerwca s. Maria Faustyna Ciborowska z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podzieli się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii św. Andrzeja Boboli w miejscowości Potok koło Krosna. Głoszenie orędzia Miłosierdzia związane jest z rozpoczęciem w tej parafii tzw. „Wieczorów Miłosierdzia”.

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane (J 20-19-23).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej (Dz. 552).

Po Wniebowstąpieniu Pańskim, w tym roku 30 maja (poniedziałek), w Polsce i w tych krajach, w których Wniebowstąpienie obchodzi się w VII Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się sześciodniowe przygotowanie modlitewne do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, modlitwa do Ducha Świętego połączona jest z wieczornym nabożeństwem o godzinie 19.00, a w niedziele i święta o 18.30. Można w niej uczestniczyć także przez transmisję on-line, by prosić o światło i dary Ducha Świętego tak potrzebne do rozwoju życia nadprzyrodzonego. Niech Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania Jezusa, odkrywa przed nami głębię Jego miłosiernej miłości, uczy dostrzegania Jego obecności i działania w naszej codzienności oraz kształtuje nasze życie  w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

W najbliższą sobotę, 4 czerwca br., w godzinach 10.00-12.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Poprowadzi je s. Leonia ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która wiele lat posługiwała na Ukrainie w Tawrijsku, s. Majela i siostry z płockiego klasztoru. Głównym tematem spotkania będzie ukazywanie miłości miłosiernej Jezusa, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego i uwielbienie Boga śpiewem. W programie także dyskusja  i wspólna agapa.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjęło ponad 200 uchodźców z Ukrainy, ponad 30 dzieci w przedszkolu w Derdach koło Warszawy. Siostry z łagiewnickiego Sanktuarium posługiwały w namiocie „Miłosierdzie” na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Od początku wojny na Ukrainie trwa nieustanna modlitwa o sprawiedliwy pokój w tym kraju, w którą włączają się internauci z wielu krajów świata w dziele „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych.

W dniach 27-29 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się trzydniowe rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Oczarowałeś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu”.  Poprowadzą je – w oparciu o słowo Boże i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny – ks. Krzysztof Kowal MS i s. M. Emanuela Gemza ZMBM. Przedmiotem rozważań będzie serce kobiety pragnie być kochane. Rekolektantki będą szukać odpowiedzi na pytanie: jak odnaleźć swoją prawdziwą wartość? Jak spojrzeć na siebie oczami Boga? Gdzie szukać odpowiedzi na najgłębsze pytania serca dziewczyny i kobiety? Przesłaniem dla tych rekolekcji będą słowa Jezusa: „O dziecię szczególnie przeze mnie umiłowane, źrenico oka Mojego, spocznij chwilę przy sercu Moim i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować się będziesz” (Dzienniczek, 1489).

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: ‘Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka’. Potem poprowadził ich za miasto w kierunku Betanii. Podniósł ręce i błogosławił ich. A podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu hołd i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga (Łk 24, 46-53).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Wniebowstąpienie Pańskie. Dziś od samego rana dusza moja jest dotknięta przez Boga. Po Komunii Świętej chwilę obcowałam z Ojcem Niebieskim. Dusza moja została pociągnięta w sam żar miłości, zrozumiałam, że żadne dzieła zewnętrzne nie mogą iść w porównanie z miłością czystą Boga… Widziałam radość Słowa Wcielonego i zostałam pogrążona w Troistości Bożej. Kiedy przyszłam do siebie, tęsknota zalała mi duszę, tęsknię za połączeniem się z Bogiem. Miłość ogarniała mnie tak wielka ku Ojcu niebieskiemu, że ten dzień cały nazywam nieprzerwaną ekstazą miłości. Cały wszechświat wydał mi się jakoby małą kropelką wobec Boga. Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg daje poznać wewnętrznie, że jest Mu miłe każde uderzenie serca mojego, i kiedy mi okazuje, że mnie szczególnie miłuje. To wewnętrzne przeświadczenie, w którym mię Bóg utwierdza o swej miłości ku mnie i o tym, jak Mu jest miła dusza moja, wprowadza w duszę moją głębię pokoju. W dniu tym nie mogłam przyjąć żadnego pokarmu, czułam się nasycona miłością (Dz. 1121).

28 maja br. (sobota) po wspólnej modlitwie w bazylice z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7:30 wyruszy XV Piesza Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi pokonają trasę długości 33 km. Po drodze nawiedzą kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie na Nowym Ruczaju i w Rzozowie oraz kościół Trójcy Przenajświętszej w Przytkowicach. Planowo do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej dojdą o 18:45. Po Eucharystii autokarami powrócą do Krakowa. Zapisy do 25 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  (punkt  informacyjny obok Domu Duszpasterskiego lub w parafii MB Królowej Polski  w Krakowie-Nowym Ruczaju.

W sobotę 28 maja br. w Aleksandrowie Łódzkim w parafii Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała odbędą się obchody 100-lecia bierzmowania św. Faustyny. Program uroczystości rozpoczyna się przy byłym domu państwa Bryszewskich, w którym przez około rok mieszkała i służyła 16-letnia Helena Kowalska – w Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia Siostra Faustyna. O godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką – trasą którą przemierzała Apostołka Bożego Miłosierdzia – rozpocznie się „Marsz Młodych” w stronę kościoła, gdzie metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś udzieli im sakramentu bierzmowania i odprawi uroczystą Eucharystię. W programie uroczystości jest również wspólna agapa i koncert uwielbienia. Szczegóły na stronie parafii.

Sakrament bierzmowania w tej parafii przyjęła św. Siostra Faustyna w lutym 1922 roku, o czym sama zeznała w czasie egzaminu przed ks. dr. Stanisławem Rospondem 21 kwietnia 1926 roku, który miał miejsce przed jej obłóczynami.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku mowa jest o rozmowach osób w różnych duchowych w miłosiernym Bogiem, które św. Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Czy to chodzi tylko o różne osoby, czy może te stany przeżywa każdy z nas?