Archiwum

Włosi należący do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wyszli z inicjatywą: „Adoptuj konającego”. Zachęcają do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za umierających, którzy chorują na COVID-19, a nie mają możliwości przyjęcia sakramentów, szczególnie ci, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

Inicjatywa zrodziła się z wiary w słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny: „Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, powiedział mi Pan: Córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy; całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie (Dz. 1565).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl prowadzą dzieło „Koronki za konających”. Na numer 505 060 205 można wysyłać sms tylko z imionami umierających (bez żadnych dopisków). Pozostałe intencje należy wpisywać do formularza z hasłem: Intencje zamieszczonym na stronie: faustyna.pl

Planowane w dniach 27-29 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rekolekcje wielkopostne, organizowane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, będą prowadzone w tym samym terminie przez internet na stronie: www.faustinum.pl. Mogą w nich uczestniczyć nie tylko członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Faustinum”, ale wszyscy, którzy chcą przeżyć ten trudny czas na pogłębionej refleksji i modlitwie. Temat tych rekolekcji został zaczerpnięty z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Eucharystio – życie mej duszy”, a poprowadzą je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na stronie będą umieszczane nagrane konferencje jako wprowadzenia do osobistej przedłużonej modlitwy oraz praktyczne wskazania, jak przeżywać te rekolekcje we własnych domach i pośród codzienności życia. Uczestnicy będą także zaproszeni do udziału w Eucharystii oraz do wspólnej modlitwy z siostrami przez transmisję on-line z  Sanktuarium, prowadzona na stronie: www.faustyna.pl. Szczegółowy program rekolekcji (24 marca) i wszelkie szczegółowe informacje na stronie: www.faustinum.pl.

Księża salwatorianie z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie przygotowali „Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym”, które odbędą się w dniach od 24 marca do 1 kwietnia br., w dynamice lectio divina poprowadzi Krzysztof Wons SDS.

Program rekolekcji online:

https://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,3201,131

Konferencje będą udostępniane na kanale:

https://www.youtube.com/c/CentrumFormacjiDuchowejSalwatorianieKraków

w playliście „Rekolekcje w godzinie próby”:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJAEaAmZzCEm4oECx0rcefXKFr50jTM6

Więcej informacji na stronie Centrum Formacji Duchowej w Krakowie:

AKTUALNOŚCI: https://www.cfd.sds.pl/index.php?d=spis,,131

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA: https://www.cfd.sds.pl/rekolekcje-lectio-divina

W związku z pandemią koronawirusa, w USA nie ma sprawowania Eucharystii z udziałem wiernych. W tej sytuacji Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie uruchomiło na You Tubie: https://www.youtube.com/channel/UCFTeh0aaqAA3-nAYAI7K6zA  i Facebooku: https://www.facebook.com/JP2Shrine/ transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. W poniedziałki tę modlitwę prowadzi kapłan lub osoba wyznaczona z Sanktuarium, a w pozostałe dni siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, aby błagać o miłosierdzie dla całego świata.

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy z powodu epidemii koronawirusa, spowodowała, że musieliśmy przeorganizować nasze życie, nasze codzienne zajęcia. By zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, zachęcamy #zostanwdomu i uczestnicz we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji, internetu, mediów społecznościowych. Wychodząc naprzeciw naszym parafianom, a także wszystkim dla których „Żytnia” jest miejscem ważnym, szczególnym, a Miłosierdzie Boże i św. Siostra Faustyna bliskie sercu, chcemy dzięki transmisjom na żywo umożliwiać uczestniczenie zarówno w niedzielnych Mszach św. oraz we wtorkowych nabożeństwach do św. Faustyny. W niedzielę 22 marca rozpoczęliśmy transmisje Mszy św. z godz. 12:30 na naszym profilu facebook`owym. Chcielibyśmy docelowo umieszczać transmisje na sanktuaryjnym kanale YouTube. Będą mogły wówczas dołączyć osoby, które nie posiadają konta na facebook`u. Niestety niedawno serwis YouTube podwyższył próg dotyczący korzystania z funkcji „YouTube na żywo” na urządzeniach mobilnych. Kanał musi mieć co najmniej 1000 subskrybentów. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne i tak ważne dla nas święto Miłosierdzia Bożego. Pragniemy również transmitować całe Triduum Paschalne. Bez Państwa pomocy to się nie uda 🙁 Prosimy o subskrybcję naszego kanału. Ufamy, że wspólnie osiągniemy wymagane minimum. https://www.youtube.com/channel/UCCl4UpigCD3lCEFSrOz827g

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” uruchomiło włoską wersję strony: www.faustinum.pl.  „Faustinum”, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich wiernych z blisko 90 krajów świata, a jego podstawowym zadaniem jest formacja w duchu Miłosierdzia i szkoły duchowości św. Siostry Faustyny. Strona Stowarzyszenia prowadzona jest w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, słowackim i od teraz w języku włoskim.

 

Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: „Panie, ten, którego kochasz, jest chory”. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: „Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały”. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: „Wróćmy znowu do Judei”. Uczniowie Mu powiedzieli: „Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali Cię ukamienować, a Ty chcesz tam ponownie wrócić?”. Jezus im odparł: „Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła”. A gdy to powiedział, dodał: „Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu”. Uczniowie odrzekli: „Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy”. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci, uczniowie natomiast uważali, że mówi o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: „Łazarz umarł. Ale raduję się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było Mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego”. Tomasz, zwany Didymos, zawołał wtedy do współuczniów: „Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć!”. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw, Maria natomiast została w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko Go poprosisz”. Jezus jej rzekł: „Twój brat powstanie z martwych”. Marta odpowiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus oświadczył jej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”. Marta odrzekła: „Tak, Panie! Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat”. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoja siostrę Marię, mówiąc jej po kryjomu: „Nauczyciel jest tutaj i prosi cię”. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do Niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy Go zobaczyła, upadła Mu do nóg i rzekła: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, rozgniewał się i wzburzył. Następnie zapytał: „Gdzie złożyliście go do grobu?”. Odparli: „Panie, chodź zobaczyć”. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Zobaczcie, jak go kochał”. Niektórzy zaś mówili: „Czy Ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie marł?”. Jezus ponownie wzburzony, podszedł do grobu A była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: „Odsuńcie kamień!”. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem od czterech dni”. Jezus powiedział jej: „Czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić: „Dziękuję Ci, Ojcze, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających Mnie ludzi, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. Po tych słowach zawołał z mocą: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im: „Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić”. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego (J 11, 1-45).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Papież Franciszek, biorąc pod uwagę wpływ duchowości i misji  św. Siostry Faustyny Kowalskiej na życie całego Kościoła, zainspirowanie Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia, który wyrósł z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego dla głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata, a także biorąc pod uwagę petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników oraz stowarzyszeń wiernych, zarządził, aby jej imię zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów został opublikowany 18 maja 2020 roku, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który ustanowił w Kościele święto Miłosierdzia, a orędzie Miłosierdzia zapisane w „Dzienniczku”  dał światu na trzecie tysiąclecie wiary.

Pełny tekst dokumentu na stronie KEP.