Archiwum

Od początku wojny na Ukrainie w klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia znalazło schronienie ponad 200 uchodźców, głównie kobiety i dzieci. Najwięcej osób przyjął klasztor w Częstochowie (ponad 40), Biała koło Płocka, Walendów, Warszawa-Grochów, Ełk, Warszawa-Żytnia, Derdy. W miarę możliwości także w innych domach Zgromadzenia przygotowuje się miejsca dla ludzi cierpiących z powodu wojny i opuszczających swój kraj. W większych wspólnotach: Kraków, Warszawa-Żytnia siostry podejmują całodzienną lub kilkugodzinną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na Ukrainie, o potrzebne łaski uchodźców, wszystkich cierpiących w tym kraju i walczących w obronie Ojczyzny, a także o błogosławieństwo dla tych, którzy spieszą z pomocą.

W dniach 10-12 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje z cyklu „Miłosierna Trójca”. Ich tematem będzie miłosierdzie Syna Bożego, o którym św. Siostra Faustyna pisała w „Dzienniczku”: „Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone” (Dz. 1745). Poprowadzi je o. dr Janusz Pyda, dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl .

 

W dniach 11-12 grudnia s. Emanuela, s. Maria Faustyna i s. Stefania z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzielą się orędziem Miłosierdzia i całym duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zapisanym w jej „Dzienniczku”, z wiernymi w parafii św. Marcina z Tours w miejscowości Ćwiklice, archidiecezja katowicka, powiat pszczyński.

Pytały go [Jana Chrzciciela] tłumy: „Co mamy zrobić?”. A on im mówił: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie”. Przyszli też celnicy, aby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy robić?”. A on im odpowiedział: „Nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono”. Pytali go również żołnierze: „A my, co mamy robić?”. Powiedział do nich: „Na nikim nic nie wymuszajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on jednak odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On w ręku szuflę, aby oczyścić swe klepisko i zebrać ziarno do swego spichlerza. Plewy zaś spali w ogniu nie do ugaszenia”. Dawał też wiele innych napomnień i głosił dobrą nowinę ludowi (Łk 3, 10-18).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Dziś rano, kiedy odprawiłam swoje ćwiczenia duchowne, zaraz wzięłam się do roboty szydełkiem. Czułam cicho w sercu swoim – czułam, że Jezus odpoczywa w nim; ta głęboka, a słodka świadomość obecności Bożej pobudziła mnie do tego, że rzekłam do Pana: O Trójco Przenajświętsza, mieszkająca w sercu moim, proszę Cię, daj łaskę nawrócenia tylu duszom, ile dziś ściegów zrobię tym szydełkiem. – Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Córko Moja, za wielkie są żądania twoje. – Jezu, przecież Tobie jest łatwiej dać wiele niż mało. – Tak jest, łatwiej Mi jest dać duszy wiele niż mało, ale każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga ofiary. – A więc, Jezu, ofiaruję Ci tę szczerą pracę swoją; nie wydaje mi się ta ofiara za małą za tak wielką liczbę dusz; przecież Ty, Jezu, przez trzydzieści lat zbawiałeś dusze taką pracą, a ponieważ święte posłuszeństwo zabrania mi pokut i umartwień wielkich, dlatego proszę Cię, Panie, przyjmij te drobiazgi z pieczęcią posłuszeństwa jako rzeczy wielkie. – Wtem usłyszałam głos w duszy: Córko Moja miła, czynię zadość prośbie twojej (Dz. 961).

W drugim tygodniu Adwentu wraz  ze św. Faustyną proponujemy rozważanie miłosierdzia Bożego w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. „Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdzia swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię, Pan nad pany, zniży się Nieśmiertelny. Ale gdzie zstąpisz, Panie? Czy do świątyni Salomonowej? Czy każesz zbudować sobie nowy przybytek? Gdzie zstąpić zamierzasz? O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdyż ziemia cała jest Ci podnóżkiem. – Sam zgotowałeś sobie przybytek: świętą Dziewicę, Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem” (Dz. 1745). W tym tygodniu za św. Faustyną rozważajmy miłosierdzie Boga w tajemnicy wcielenia Jego Syna, który dla nas przyjął ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Dziękujmy, że w taki sposób została wyniesiona ludzka natura, która odtąd przez Jezusa jest obecna w tajemnicy Trójcy Świętej

Taki tytuł nosi 26 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” (Dz. 1397). „Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego” (Dz. 482).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Pod takim hasłem odbędą się rekolekcje dla dziewcząt w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie w dniach od 29 kwietnia do 1 maja. Bożym pragnieniem jest, abyśmy byli szczęśliwi teraz i w wieczności! Bóg hojnie udzielił nam różnych darów, talentów i zdolności, abyśmy mogli posługiwać się nimi na drodze do pełni szczęścia. Czy już wiemy, co nim jest?

Zapisy na rekolekcje już teraz.

8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line i stronę www.faustyna.pl i jej wersje językowe. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy ponad 40 tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, dostępną także w aplikacji: Faustyna.pl.

8 grudnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W każdym miesiącu modlitwą objętych jest ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 782 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Grodowiec, Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei – godzina 18.00.
Kalisz, Centrum ks. Orione – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Milkowice, p
arafia św. Mikołajagodzina 11.30.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Starogard Gdański, parafia pw. Miłosierdzia Bożego – godzina 18.00.
Trąbki k. Garwolina, parafia pw. Świętego Józefa – godzina 17.00.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Dla tych, którzy nie mogą przybyć do Matemblewa – transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

8 grudnia o godz. 14.30 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Mirosława Milewskiego w intencji dziękczynnej za 25 lat nieustannej, dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku na Starym Rynku. Adoracja trwa codziennie od godziny 7.00 do 17.00. „Każdy może tu przyjść i zawierzyć Bogu sprawy całego świata i Kościoła, naszej ojczyzny, naszych wspólnot, parafii, miejsc pracy i rodzin. Dziękujemy wszystkich, którzy włączają się w dzieło nieustannej adoracji” – piszą siostry z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i zapraszają do wspólnego dziękczynienia.

8 grudnia br.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce, odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu. Po ceremoniach zakonnych Eucharystię w kaplicy klasztornej w intencji postulantek odprawi ks. Rafał Gudwański.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje za współtworzenie i finansowe wsparcie strony: www.faustyna.pl. Prowadzona jest ona w 8 językach, a jej oglądalność w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła. Aby utrzymać płynność działania strony i zapewnić możliwość swobodnego korzystania z niej na wszystkich płaszczyznach i funkcjonowania dzieł, które są na niej prowadzone, potrzebne jest wsparcie finansowe. Dlatego za nie dziękujemy słowem i codzienną modlitwą. Wyrażamy radość z tego powodu, że razem możemy uczestniczyć w dziele głoszenia światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka, które Jezus zapoczątkował w prorockiej misji św. Faustyny.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci  mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 3-5 grudnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej w Warszawie odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Maryja – Kobieta, która słucha”. Ona będzie uczyć w czasie tych adwentowych dni skupienia słuchania siebie, drugiego człowieka, a przede wszystkim miłosiernego Boga. Rekolekcje poprowadzą: ks. Przemysław Drąg i s. Wiktoria Ringel ISMM. W programie: Eucharystia, medytacja słowa Bożego, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz wiele wartościowych spotkań i rozmów. Więcej informacji.

5 grudnia br. w Turynie w kościele św. Krystyny s. Amata Strzępek i s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Po wspólnej modlitwie  w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego s. Wincenta wygłosi konferencję na temat znaczenia i roli formacji w „Faustinum”. W czasie tego spotkania zostanie również poświęcony obraz bł. ks. Michała Sopoćki, wileńskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

 

Pracodawcy, freelancerzy, osoby prowadzące mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także samotradniudniający się przybędą w niedzielę – 5 grudnia – do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Hasłem ich pielgrzymki są słowa: „Praca z miłości. Rozwój świata, rozwój człowieka”.

Pielgrzymka środowiska przedsiębiorców to czas modlitwy przed Jezusem Miłosiernym, kiedy to każdy może rozliczyć się niejako z mijającego roku, który dla wielu był bardzo trudny. O godz.10.30 w bazylice Bożego Miłosierdzia rozpocznie się Msza Święta, której będzie przewodniczył bp Jan Zając.

Pielgrzymka przedsiębiorców to także dzień spotkania środowiska i wymiana doświadczeń. Dla wielu bardzo cenne będzie zapewne świadectwo warszawskiego restauratora Wojciecha Modesta Amaro. Ta część odbywać się już będzie w sali konferencyjnej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Podczas ogólnopolskiego spotkania środowiska katolickich przedsiębiorców, tworzonego przez Duszpasterstwo TALENT, spojrzymy na 2021 rok z perspektywy mijających wydarzeń: Roku Świętego Józefa, beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, autora książki „Duch pracy ludzkiej” oraz 40. rocznicy encykliki św. Jana Pawła II „Laborem exercens o pracy ludzkiej” – mówi ks. Przemysław Król, moderator duszpasterstwa „Talent”, które jest organizatorem pielgrzymki.

Pracę przedsiębiorców chcemy odczytać w kluczu Bożego powołania. Dostrzegamy w niej dar dla świata oraz drogę rozwoju liderów biznesu oraz ich współpracowników. W programie pielgrzymki znajdują się inspirujące prelekcje i wystąpienia przedsiębiorców oraz możliwość spotkania oraz wspólnej modlitwy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – dodaje.

W programie znajduje się kilka bardzo ciekawych wykładków, m.in. – ks. dr Jerzy Jastrzębski będzie mówił o tym, jak pogodzić modlitwę, pracę i odpoczynek, a dr hab. Aleksander Bańka będzie miał wystąpienie na temat „Synodalność – szansa czy zagrożenia dla Kościoła w Polsce. Głos katolickich przedsiębiorców”. „Jan Paweł II o pracy. 40. rocznica encykliki Laborem exercens” – to temat wykładu dr/ hab. Michała Łuczewskiego.

Spotkanie ma charakter otwarty, ale ze względów organizacyjnych Duszpasterstwo Talent prosi o rejestrację na stronie duszpasterstwotalent.pl. Tam także można znaleźć więcej informacji na temat pielgrzymki.

5 grudnia (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Rozpocznie się ono o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Potem konferencja, a o godzinie 17.00 Eucharystia i po niej agapa w sali na I piętrze.

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

‘Głos, który woła na pustyni:
Przygotujcie drogę Pana!
Wyprostujcie Jego ścieżki!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane!
Drogi kręte niech będą wyprostowane,
a wyboiste niech staną się gładkimi!
Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga’
(Łk 3, 1-6).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki, jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona sama siebie naraża na upadek i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia (Dz. 145).

Każdy Adwent Siostra Faustyna rozpoczynała z Maryją. Przed uroczystością Niepokalanej odprawiała bowiem wraz z całym Zgromadzeniem nowennę, a oprócz tego sama starała się coś ofiarować Matce Bożej (np. nowennę z tysiąc „Zdrowaś Maryjo…”). Rozważała miłosierdzie, którego Maryja doświadczyła w darze niepokalanego poczęcia i pełni łaski, o której zapewnił ją archanioł Gabriel w zwiastowaniu, oraz w darze Bożego macierzyństwa. Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, najlepiej wie, jak owocnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Świętej Siostrze Faustynie radziła: „Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego (Dz. 785). Może to być także nasze postanowienie na ten tydzień Adwentu, aby przygotować nasze serca na coraz pełniejsze przebywanie Boga w naszych sercach.

1 grudnia br. Biuro ds. Duszpasterstwa Młodzieży z diecezji Arlington organizuje Adwentowy Dzień Skupienia dla liderów grup młodzieżowych w parafii Wszystkich Świętych w Manassas, Virginia. Dwie konferencje o tematyce eucharystycznej w oparciu o duchowe dziedzictwo św. Siostry Faustyny wygłosi s. Gaudia Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. To modlitewne skupienie wpisuje się w program odnowy wiary eucharystycznej, który wprowadzany jest we wszystkich diecezjach USA.

Z okazji 140 lat posługi Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach koło Warszawy 4 grudnia br. o godzinie 17.00 celebrowana będzie uroczysta Eucharystia w intencji dziękczynnej za wszelkie dobro, które na przestrzeni tych lat stało się udziałem wspólnoty sióstr i osób, do których zostały posłane, a także za miłosierdzie wymodlone w tym miejscu dla Kościoła, Ojczyzny i świata. Działalność apostolska derdowskiej wspólnoty przedstawiona będzie w specjalnej prezentacji, przygotowanej na tę okoliczność.

Klasztor w Derdach powstał 4 grudnia 1881 roku dzięki darowiźnie hr. Marii z Tyzenhauzów Przeździeckiej początkowo jako dom wypoczynkowy dla sióstr i wychowanek z domu warszawskiego. Szybko jednak stał się domem samodzielnym, w którym przyjmowano dziewczęta potrzebujące moralnej odnowy. W kwietniu 1936 roku przyjechała do Derd św. Siostra Faustyna, która w liście do ks. Sopoćki pisała: „Nasz domek derdoski jest naprawdę, jak z bajki wyjęty. Wokoło otoczony lasem, nie ma w pobliżu żadnych zabudowań, cisza i spokój. Wszystko pomaga do skupienia ducha: ptaszęta leśne przerywają tę ciszę i swym szczebiotem wielbią Stwórcę swego. We wszystkim, co mnie otacza, widzę Boga!”. Obecnie w Derdach siostry prowadzą przedszkole i dom rekolekcyjny „Miłosierdzie”.

Tradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a nawet przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa majowe są odprawiane w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30. Można się w nie włączyć także poprzez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.plna You Tube i przez aplikacje mobilne: Faustyna.pl na android i iOS.

23 listopada 2021 roku nad ranem w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Grochowie do domu Ojca Niebieskiego  odeszła  s. M. Jadwiga – Teresa Szczuka. W Zgromadzeniu służyła Bogu i  ludziom  67 lat.

Przyszła na świat 5 listopada 1934 roku w rodzinie Stefana i Jadwigi z domu Mońko w miejscowości  Kleśniska, parafia Parzymiechy, archidiecezja częstochowska, gdzie też  następnego dnia po urodzeniu została ochrzczona. Sakramentu  bierzmowania udzielił jej bp Teodor Kubina 29 czerwca 1946 roku. Przez dwa lata pracowała w Budownictwie Wojskowym we Wrocławiu jako pomoc księgowej.

Do Zgromadzenia wstąpiła 3 października 1954 roku w Rabce. 2 sierpnia 1955 roku została przyjęta do postulatu w Krakowie, gdzie też 2 lutego 1956 roku rozpoczęła nowicjat. Mistrzynią nowicjatu, potem junioratu i trzeciej probacji była s. Konsolata Romańska. Pierwsze śluby zakonne złożyła w Krakowie 2 sierpnia 1958 roku, Śluby wieczyste – 15 sierpnia 1963 roku w Walendowie.

W Zgromadzeniu  s. Jadwiga ukończyła 3-letnie Studium Nauczycielskie w Warszawie. Jako postulantka i nowicjuszka pomagała w różnych domach Zgromadzenia. W latach 1963 -1978 była główną opiekunką I oddziału w Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet psychicznie chorych w Walendowie. Przez kolejne dwa lata pracowała jako pomoc wychowawczyni w świetlicy dla młodzieży w domu Zgromadzenia przy ul. Żytniej w Warszawie. W 1980 roku objęła obowiązek przełożonej klasztoru w Walendowie, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Po 7 latach objęła dyrektorstwo w Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet przewlekle, somatycznie chorych w Warszawie na Grochowie. Wtedy podjęła się niezwykle trudnego zadania – wybudowania nowego Domu Pomocy Społecznej, który spełniałby wysokie wymagania nowych przepisów. Rezultatem trwającej dziesięć lat budowy – która wymagała ogromnej pracy, funduszy (zbierania grosz do grosza) i wielkiego zaufania Bogu, że niemożliwe może stać się możliwe – było powstanie nowoczesnego, pięknego obiektu z dużym ogrodem dla 100 przewlekle chorych kobiet. W 2001 roku s. Jadwiga wyjechała do domu generalnego w Warszawie przy ul. Żytniej, gdzie była furtianką. Po 10 latach posługi na Żytniej w Warszawie powróciła do “swojego domu” na Grochowie, gdzie do lutego 2020 roku (do wybuchu pandemii) także pełniła obowiązek furtianki, mimo podeszłego wieku zawsze z tym samym zapałem, poczuciem obowiązku i gorliwością apostolską. Życie siostry Jadwigi było wypełnione modlitwą bez względu na wielość obowiązków i miłością ludzi, do których posyłał ją Bóg. Zmarła w 87 roku życia i 67 powołania zakonnego.

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie w kaplicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hetmańskiej 44 w Warszawie 30 listopada  o godzinie 10.30. Ostatnie pożegnanie – na Starych Powązkach o godzinie 13.30 (kondukt od IV bramy do grobowca Zgromadzenia). Niech odpoczywa w pokoju!

Taki tytuł nosi cykl programów, które na prośbę Archidiecezji Nur-Sułtan realizują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku. Konferencje s. Anastasis opowiadać będą o godności i powołaniu kobiety w świetle tajemnicy miłosiernej miłości Boga. Kolejne odcinki cyklu będą publikowane na YouTube kanale Католики Казахстан i na innych portalach katolickich Kazachstanu.

Pieśń pochodzi z płyty zatytułowanej „Ja zawsze jestem z tobą”, inspirowanej tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, których autorką jest s. Emanuela Gemza, a wykonują je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Aranżację napisał krakowski kompozytor Hubert Kowalski i on też czuwał nad całością nagrania. Płyta wpisuje się w misję św. Faustyny niesienia światu orędzia o miłości miłosiernej Boga. Płytę z książeczką, zawierającą przesłanie z “Dzienniczka” można nabyć w sklepie wydawnictwa “Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium lub w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

Taki tytuł nosi 25 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Daj Mi dusze. Wiedz, że zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwą i ofiarą, zachęcaniem do ufności w miłosierdzie Moje” (Dz. 1690). „Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie” (Dz. 745).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy ukazała się kolejna pozycja o ks. Józefie Andraszu pod tytułem „Józef Andrasz SJ. Kierownik duchowy św. Siostry Faustyny”. Autorka   Stanisława Bogdańska ukazuje w niej kapłana zaangażowanego w popularyzację tematyki dotyczącej życia duchowego, kultu Serca Jezusowego i Apostolstwa Modlitwy, ale również człowieka prowadzącego głębokie życie duchowe oraz cenionego rekolekcjonistę, spowiednika i kierownika duchowego. W drodze do zjednoczenia z Bogiem towarzyszył bowiem wielu osobom świeckim i konsekrowanym, ale jego najbardziej znaną penitentką jest św. Faustyna Kowalska. Wspierał ją również w trudnej misji głoszenia światu orędzia o Bożym miłosierdziu, w którą po jej śmierci sam z pasją się zaangażował. W „Dzienniczku” Sekretarki Bożego Miłosierdzia jego postać jest najczęściej wspominana w wielu kontekstach, zanotowane są  w nim m.in. słowa Jezusa, który nazwał ojca Andrasza przyjacielem swojego serca (Dz. 967).

Podczas prac inwentaryzacyjnych archiwalnej spuścizny rodziny snycerzy Dąbrowskich w Żołyni, badaczki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Katarzyna Chrudzimska-Uhera i Anna Sylwia Czyż) odkryły projekty rysunkowe ołtarzy i szkice wykonawcze przygotowane u schyłku XIX w. w pracowni Ferdynanda Majerskiego w Przemyślu, przeznaczone do kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Ujawnione archiwalia wymagają dalszych badań i interpretacji, ale już teraz, na ich podstawie zidentyfikować można – nieustalonego do tej pory, projektanta neogotyckiego ołtarza głównego kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach. Był nim Ferdynand Majerski, kierujący jedną z największych rzeźbiarskich firm w Galicji, założoną w 1867 r. w Przemyślu z filią we Lwowie (od 1897). Kaplica św. Józefa została ufundowana przez Aleksandra Lubomirskiego na początku lat 90. XIX w., kiedy zakład Ferdynanda Majerskiego był już dobrze prosperującą pracownią specjalizującą się w realizacjach rzeźbiarskich, snycerskich i kamieniarskich, firmą docenianą i chętnie zatrudnianą przez świeckich i kościelnych inwestorów.

Odnaleziony w Żołyni dokument przedstawia projekt neogotyckiego ołtarza: trójosiowej nastawy z predellą i wysokim cokołem poprzedzonym dwustopniowym podwyższeniem z mensą spoczywającą na profilowanym stipes. W centrum ołtarza znajduje się półkoliście zamknięta wnęka mieszcząca posąg, a w osiach bocznych mniejsze nisze z figurami świętych. Każdą oś wieńczy trójkątny szczyt z charakterystycznymi dla neogotyku: czołgankami, pinaklami i kwiatonami. Całość ołtarza pokrywają płaskorzeźbione fryzy i ornamenty, cokół i antepedium ujęte są półkolumnami, pomiędzy którymi zaplanowano ornamentalne i figuralne dekoracje. Projekt reprezentuje styl neogotycki, w XIX w. chętnie stosowany w meblarstwie, rzemiośle artystycznym i architekturze wnętrz, szczególnie popularny w obiektach sakralnych, ze względu na symbolikę nawiązującą do ówczesnych wyobrażeń na temat tradycji duchowości średniowiecza.

Ołtarz rozrysowany na żołyńskim projekcie ma formę niemal idealnie odpowiadającą obiektowi zrealizowanemu i zachowanemu w Łagiewnikach. Drobne, ale zauważalne, różnice pojawiły się zapewne już w trakcie prac, w wyniku rozmów prowadzonych przez Majerskiego z fundatorem i siostrami użytkującymi kaplicę. Na marginesie dokumentu znalazły się odręczne zapiski wskazujące na dostosowanie ikonografii ołtarza do charakteru wnętrza i oczekiwań zamawiających. Znajdujemy m.in. wskazówki dotyczące figur flankujących ustawiony w polu centralnym nastawy posąg Matki Bożej Miłosierdzia. Po jego bokach stanęły statuy przedstawiające św. Stanisława Kostkę – patrona Polski i młodzieży, oraz Marię Magdalenę, świętą pokutnicę, orędowniczkę tych, którzy szczególnie zabiegają o miłosierdzie.

Projekt zachował się w zespole żołyńskich archiwaliów zawierających spuściznę Dąbrowskich, snycerzy prowadzących (w latach 1907-1989) rodzinny zakład produkujący elementy wystroju wnętrz sakralnych i świeckich (w tym licznych ołtarzy, ambon, konfesjonałów i mebli). Ich realizacje trafiały do wielu miejscowości nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Warszawie, Krakowie, Lwowie, a także za granicą ówczesnej Rzeczypospolitej. Nestor rodu – Franciszek Dąbrowski, jako młody adept snycerstwa, w latach 90. XIX w. zatrudniony był w znanej „pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej i kamieniarskiej” Ferdynanda Majerskiego w Przemyślu. Następnie, na pocz. XX w., usamodzielnił się i założył własny zakład w Żołyni, przejęty po jego śmierci przez syna, Henryka. Można przypuszczać, że firmy Majerskich i Dąbrowskich łączyły zawodowe kontakty, a kiedy w okresie międzywojennym wdowa po Stanisławie Majerskim (synu Ferdynanda) likwidowała pracownię i warsztaty, Franciszek Dąbrowski przyjechał do Przemyśla, zakupił przydatne mu maszyny, a wraz z nimi przejął bogaty zasób projektów Majerskich. W ten sposób archiwalia te, przez wiele lat uważane za bezpowrotnie zaginione, przetrwały złożone w szafie w pracowni Dąbrowskich w Żołyni. Niedawno zostały odnalezione przez aktualną współwłaścicielkę kamienicy Dąbrowskich – Magdalenę Kątnik-Kowalską. Ten bezcenny zbiór projektów Majerskich i Dąbrowskich jest obecnie katalogowany i opracowywany przez zespół badaczek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żołyni i przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą „POLONIKA”.

oprac. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 28 listopada. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 27 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.