Archiwum

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji 80. rocznicę narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny obchodzić będzie wspólnie z wiernymi z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Świętowanie rozpocznie się 4 października uroczystymi nieszporami, po których planowana jest agapa w klasztorze. 5 października po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.00 przewodniczyć będzie ks. dziekan Štefan Albičuk PhD, a po niej – uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

 

5 października siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Camaguey na Kubie wezmą udział w uroczystej Eucharystii w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży, sprawowanej z okazji liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny i 80. rocznicy jej narodzin dla nieba. Mszy św. przewodniczyć będzie o. Osvaldo Cambra w intencji dziękczynnej za jej dar dla Kościoła i świata. Po Eucharystii wierni będą mogli uczcić relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia i zapoznać się z fragmentami wspomnień osób, który znały ją w ziemskim życiu.

W piątek, 5 października, odbędzie się „Dzień ze św. Siostrą Faustyną” w archidiecezjalnej świątyni Bożego Miłosierdzia w Koszycach na osiedlu KVP na Słowacji. Program rozpocznie wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15.00. Po niej adoracja prowadzona przez siostry ze wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Koszycach i o 17.00 konferencja s. M. Benediktíny Fečovej na temat: „Dziecięctwo duchowe św. Siostry Faustyny”. Po konferencji różaniec bolesny oraz uroczysta Msza św. celebrowana przez nowego rektora świątyni ks. proboszcza Petra Sýkorę. Po Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

 

Dla uczczenia 80. rocznicy śmierci św. Siostry Faustyny w dniach 4-5 października br. odbędzie się I Łódzki Kongres Świętej Faustyny pod hasłem: „Z niej wyjdzie iskra” (Dz. 1732). To słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku”, a odnoszące się do Polski, która w tym roku obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Do udziału w tym spotkaniu apostołów Bożego Miłosierdzia zostali zaproszeni przedstawiciele parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny oraz osoby, którym bliska jest Apostołka Bożego Miłosierdzia. W obradach zapowiedzieli swój udział m.in.: abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, abp Władysław Ziółek, bp Jan Zając, bp Ireneusz Pękalski, bp Krzysztof Wętkowski, kapłani, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, Jezusa Miłosiernego i Misjonarki Miłości. W programie poza panelami dyskusyjnymi przewidziano: spacer śladami św. Siostry Faustyny w Łodzi, spektakl teatralny i koncert zespołu „Lumen”. Kongres odbędzie się w parafii św. Siostry Faustyny w Łodzi przy ul. Niepodległości 1. Zakończy go tradycyjna procesja z relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia do archikatedry łódzkiej, gdzie abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, w imieniu papieża Franciszka nałoży paliusz abp. Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie łódzkiemu.

Patronat nad Kongresem objęli: abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Wojewoda i Marszałek województwa łódzkiego oraz prezydent Miasta Łodzi, którego patronką jest św. Siostra Faustyna.

Więcej o Kongresie i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://faustyna.evenea.pl/

Pod takim hasłem w dniach 1-5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotykają się apostołowie Bożego Miłosierdzia z Polski i Słowacji, by z okazji 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny słuchać słowa Bożego i zgłębiać dziedzictwo Sekretarki Jezusa Miłosiernego. Konferencje biblijne poprowadzi ks. Krzysztof Wons SDS, a głębią duchowości św. Faustyny dzielić się będą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Nadto w programie „Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia”: Eucharystia, adoracja, spotkania we wspólnocie i koncert uwielbienia dedykowany św. Siostrze Faustynie. Nad tym wydarzeniem objął honorowy patronat abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, i przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petra Kowalczyk. W „Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia” mogą wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział w sekretariacie stowarzyszenia „Faustinum”.

5 października w kościele Santo Spirito in Sassia, gdzie jest rzymskie Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego, o godzinie 17.00 celebrowana będzie uroczysta Eucharystia ku czci Apostołki Bożego Miłosierdzia. Przewodniczyć jej będzie kard. Dominique Mamberti, dyplomata watykański i prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Podczas Mszy św. (podobnie jak każdego 5 dnia miesiąca) odbędą się uroczyste ceremonie poświecenia się i zawierzenia Bożemu Miłosierdziu osób, które tego pragną. Uczestnicy tej uroczystości na pamiątkę otrzymają pamiątkowe obrazki z relikwią św. Faustyny i modlitwą św. Jana Pawła II „Ty zaś, Faustyno, darze Boga”, które przygotowały siostry z rzymskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z okazji 80. rocznicy jej narodzin dla nieba.

 

26 września br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej rozpocznie się nowenna przed liturgiczną uroczystością Apostołki Bożego Miłosierdzia. Na wieczornej Mszy św. o godzinie 18.00 okolicznościowe homilie poświęcone duchowemu dziedzictwu św. Siostry Faustyny głosić będzie ks. dr Robert Ogrodnik. Sumie odpustowej 5 października o godzinie 18.00 przewodniczyć będzie bp Michał Janocha.

 

W związku z rosnącym zainteresowaniem mediów sprawą nieszczęśliwego wypadku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. m. Teresy Potockiej we Wrocławiu, jaki miał miejsce 6 września br., pragnę wyrazić słowa ubolewania w imieniu kadry pedagogicznej i wychowawczej oraz sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które ten Ośrodek prowadzą. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywają dziewczęta z postanowieniem sądowym w wieku 13-18 lat, które na miejscu mają internat i szkoły. Ich pobyt w tej placówce nie jest więc dobrowolny, dlatego bywa że przy różnych okazjach próbują uciekać. Tym razem ucieczka przez skok z okna wysokiego parteru zakończyła się nieszczęśliwie. Dwie nastolatki po poważnych urazach przebywają w szpitalu pod opieką medyczną. Otrzymują również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne od Kadry Ośrodka.

Zaraz po wypadku oprócz pogotowia została zawiadomiona Komenda Policji, by mogła dokonać rutynowych oględzin miejsca i zebrać odpowiedni materiał do prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Nadto powiadomione zostały władze oświatowe – Kuratorium we Wrocławiu, które przeprowadzi kontrolę obiektu i działalności Ośrodka. Zarówno dziewczęta, które ucierpiały w wypadku, jak i pozostające w MOW objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną i duchową.

Mając na uwadze powyższe, a także charakter bardzo trudnej pracy wychowawczej z dziewczętami z postanowieniami sądowymi Dyrekcja MOW prosi o uszanowanie prywatności dziewcząt, które przebywają w szpitalu, oraz atmosfery spokoju, który jest nieodzowny do normalnego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Ze względu na charakter placówki nie ma możliwości fotografowania dziewcząt ani przeprowadzania z nimi wywiadów, gdyż do tego potrzebna jest indywidualna zgoda ich opiekunów prawnych. Informacji w sprawie wypadku udzielają wyłącznie organy prowadzące śledztwo.

s. M. Arkadia, Teresa Wilkowska ZMBM

                                                                                    dyrektor MOW we Wrocławiu

Wrocław, 19 września 2018

Jan powiedział do Niego: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zapewniam was, że jeśli ktoś poda wam kubek wody, bo należycie do Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty. Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, byłoby lepiej dla niego, aby mu przywiązano kamień młyński do szyi i wrzucono w morze. I jeśli twoja ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie bez ręki osiągnąć życie, niż z dwiema rękami iść na potępienie, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga prowadzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie bez nogi osiągnąć życie, niż z dwiema nogami być wyrzuconym na potępienie. Jeśli twoje oko prowadzi cię do upadku, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie bez jednego oka wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym na potępienie, ‘gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie’ (Mk 9, 38-43.45.47-48).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 28-30 września w parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Royal Palm Beach na Florydzie odbędzie się konferencja o Bożym Miłosierdziu. Weźmie w niej udział s. Confida, która wygłosi konferencję o Bożym miłosierdziu zatytułowaną: „Za kogo Mnie uważacie”. Wśród zaproszonych wykładowców są także: ks. Chris Alar ze zgromadzenia marianów i Stan Fortuna z franciszkanami z Odnowy w Duchu Świętym.

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w dniach 28-30 września w Dolnym Smokovcu w słowackich Tatrach. Rekolekcje na temat: „Jedynie miłość nadaje wszystkiemu sens” prowadzą ks. Ivan Hupka oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

 

 

Pod takim hasłem 29 września br. wyruszy piesza pielgrzymka z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie do Vysokej nad Uhom, gdzie urodziła się Anna Kolesarova, beatyfikowana 1 września tego roku. Pątnicy tego dnia pokonają 37 kilometrów. W niedzielę 30 września odbędzie się bowiem uroczystość przeniesienia relikwii Błogosławionej 16-letniej Słowaczki do kościoła w jej rodzinnej wsi.

W sobotę, 29 września br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie IX Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem: „Boże, coś Polskę”. Pielgrzymi dziękować będą za wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał w historii naszego narodu, a szczególnie za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny oraz prosić będą o błogosławieństwo dla niej, aby pozostała wierna Bogu i chrześcijańskim wartościom. W programie o godzinie 10.00 Modlitwa i powitanie, okolicznościowa konferencja. O godzinie 11.00 – różaniec w intencji Ojczyzny, a o 12.00 uroczysta Eucharystia. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę sanktuaryjną z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

W dniach 26-29 września br. w Malezji odbędzie się IV Azjatycki Kongres Miłosierdzia pod hasłem: „Doświadczenie miłosierdzia i radość Ewangelii w Azji”. W programie konferencje poświęcone tajemnicy miłosierdzia Bożego w pismach św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, miłosierdzie Boże w sakramencie pojednania i Eucharystii, w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, w ewangelizacji młodych oraz świadectwa i wspólna modlitwa. W kongresie wezmą udział także siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Teresa De la Fuente wygłosi konferencję o miłosierdziu Bożym w życiu osób konsekrowanych, a s. Diana Kuczek przedstawi świadectwo.

 

Już po raz dwunasty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się będą w tym roku o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, które Jezus dał św. Siostrze Faustynie, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Wydarzenie objął honorowym patronatem abp Grzegorz Ryś, metropolita archidiecezji łódzkiej. Lista zgłoszonych miejscowości z wykazem ulic, na których będzie odmawiana Koronka w Polsce, a także poza granicami kraju, jest publikowana na stronie: www.iskra.info.pl

W dniach 22-25 września br. s. Teresa De la Fuente i s. Diana Kuczek z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przekażą relikwie św. Siostry Faustyny abp. Anicetus B. Sinaga OFMCap do kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Medanie. W Indonezji siostry spotkają się z liderami wspólnot apostołów Bożego Miłosierdzia w tej diecezji. W każdej z 60. parafii jest wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego, która spotyka się co tydzień, a co 2 miesiące spotkania mają liderzy tych grup. Niosą oni dar orędzia Miłosierdzia do szpitali, więzień, sierocińców, otaczają troską konających, wypraszają miłosierdzie Boże dla wszystkich potrzebujących. Siostry spotkają się z nimi, aby podzielić się bogactwem duchowości i misji św. Siostry Faustyny.

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

 

Wkrótce ukaże się nowy numer kwartalnika „Polonia Sacra”, który tym razem będzie poświęcony Apostołce Bożego Miłosierdzia – św. Siostrze Faustynie z racji 80. rocznicy jej narodzin dla nieba. W numerze artykuły: Ewy Czaczkowskiej – Kłopoty z kultem Bożego Miłosierdzia w korespondencji Marii Winowskiej, s. M. Nulli Chmury ZMBM – Miłość większa niż smierć w doświadczeniu mistycznym św. Siostry Faustyny, ks. Józefa Pochwata MS – Duch Święty w pismach św. Faustyny, Lecha Króla – Misja profetyczna św. Faustyny Kowalskiej, Zbigniewa Treppy – O zbieżnościach przekazów w objawieniach Siostry Faustyny Kowalskiej, Renaty Bizior – Aksjologiczne wymiary nędzy w Dzienniczku Faustyny Kowalskiej oraz Izabeli Rutkowskiej – Słodko-gorzki smak mistyki.

 

 

Wyszli stamtąd i przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać.

Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał” (Mk 9, 30-37).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 września br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. W najbliższych miesiącach siostry i zaproszeni goście podejmować będą tematy związane z cyklem: „Miłosierdzie w mocy Ducha Świętego”. Pierwszy z nich podejmie s. Emanuela Gemza z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zaraz po konferencji – ADORACJA i UWIELBIENIE Bożego Miłosierdzia. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Gościem specjalnym będzie ks. Mark Ivany, dyrektor do spraw powołań kapłańskich w archidiecezji waszyngtońskiej, kierownik duchowy w seminarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Tematem jego konferencji będzie powołanie i jego rozeznawanie. Wielu młodych – mówi s. Gaudia – którzy przychodzą na nasze Wieczory, prosiło o taki temat, gdyż wielu jest zainteresowanych życiem konsekrowanym i kapłańskim. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Pod takim hasłem odbędą się „Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 1-5 października br. Spotkanie to będzie miało charakter modlitewno-formacyjny, a jego tematem przewodnim będą słowa: „Pokochałem cię miłością wieczną”. W planie: codzienna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje biblijne, które wygłosi ceniony rekolekcjonista ks. Krzysztof Wons SDS, a także konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny głoszone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W planie jest także „Koncert uwielbienia” oraz świadectwa. 5 października uczestnicy będą wspólnie świętować 80. rocznicę śmierci św. Siostry Faustyny, zwłaszcza podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Ostatnie wolne miejsca czekają na osoby, które pragną doświadczyć spotkania z Miłosiernym i pozwolić Mu kształtować swoje serce. Zgłoszenia przez stronę internetową:  http://www.faustinum.pl/pl/formularz-zgloszeniowy-dni-apostolow-bozego-milosierdzia/

 

W dniach 16-18 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla apostołów Bożego Miłosierdzia z Argentyny. Poprowadzi je w języku hiszpańskim s. Teresa De la Fuente wraz z kapłanem, opiekunem grupy. W programie oprócz Eucharystii, modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, Koronki i różańca, konferencje dotyczące szkoły duchowości i misji św. Siostry Faustyny.

 

Każdego roku w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 obchodzony jest „Dzień św. Siostry Faustyny”. W zachowanej kaplicy Serca Jezusowego, która jest niemym świadkiem obecności, modlitwy i cierpienia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz nadzwyczajnych wydarzeń w jej życiu, 17 września o 14:30 sprawowana będzie Msza Święta, a po niej modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez siostry w klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień św. Siostry Faustyny organizuje Dyrekcja Szpitala im. Jana Pawła II i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a uczestniczy w nim nie tylko służba medyczna i pacjenci szpitala, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. W tym szpitalu w latach 1936-1938 Apostołka Bożego Miłosierdzia spędziła ponad 8 miesięcy, a 17 września 1938 roku ostatecznie opuściła szpital, by w klasztorze odejść do domu Ojca Niebieskiego.

 

Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W czasie drogi pytał uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jestem?” Oni Mu odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że jednym z proroków”. On ich zapytał: „A według was, kim jestem?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Chrystusem”. Wówczas nakazał im, aby nikomu o Nim nie mówili. Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i stanowczo Go upominał. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, skarcił Piotra: „Szatanie, odejdź ode Mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Potem przywołał tłum i uczniów i powiedział do nich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je (Mk 8, 27-35).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 13-16 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w Centrum św. Jana Pawła II odbędzie się III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Hasłem tego spotkania są słowa: „Wolni w Duchu Świętym”, a towarzyszy mu biblijne motto: „Gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność” (2 Kor 3, 17).

Program

Czwartek 13 września

 • od godz. 14.00 – recepcja – Aula św. s. Faustyny
 • 16.30 – Msza św. (Sanktuarium Miłosierdzia) – przewodniczy i homilie głosi – bp Jacek Kiciński
 • 18.15 – Kolacja (Centrum Jana Pawła II)
 • 19.00 – Spotkanie wszystkich uczestników w (Aula w Centrum JP II)
 • 19.30 – Spotkanie w grupach (zapoznanie)

Piątek 14 września – ,,Duch Święty budujący wspólnotę”

 • 7.30 – Śniadanie
 • 8.30 – Jutrznia (w auli Centrum Jana Pawła II)
 • 8.50 – Katecheza Biblijna Lectio Divina – „Duch Święty zapewnia Pismom wieczną młodość” – ks. Krzysztof Wons SDS
 • 10.45 – Praca indywidualna ze Słowem Bożym (wystawienie Najświętszego Sakramentu – Centrum JP II)
 • 11.30 – Przygotowanie do Eucharystii
 • 11.45 – Słowo od Konsulty Zakonów Żeńskich
 • 12.00 – Msza św. – Kościół (Centrum JP II)
 • 13.30 – Obiad
 • 15.00 – Spotkanie w grupach – rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego
 • 17.00 – Nieszpory i świadectwa (w auli Centrum Jana Pawła II)
 • 18.30 – Kolacja
 • 19.30 – Droga Krzyżowa – w Kościele Centrum Jana Pawła II, (ucałowanie relikwii Krzyża św. …)

Sobota września – ,,Zasłuchanie w Ducha Świętego na wzór Maryi”

 • 7.30 – Śniadanie
 • 8.30 – Jutrznia (w auli Centrum Jana Pawła II)
 • 8.50 – Konferencja –  „Konsekrowani ciałem Jezusa z Maryi przez Ducha Św” –  o. Stanisław Jarosz OSPPE
 • 10.45 – praca w grupach
 • 12.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (aula Centrum Jana Pawła II)
 • 12.15 – Konferencja – „Nie wolno milczeć o tym, że Bóg jest…” – s. Anna Bałchan
 • 13.15 – obiad
 • 16.30 – Msza św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika 26) – przewodniczy i homilie głosi – o. Sok Janusz CSsR
 • 17.30 – Przejście na plac przy ul. Franciszkańskiej (przez Rynek Krakowski)
 • 18.30 – Kolacja
 • 19.30 – Nieszpory
 • 20.00 – Koncert Uwielbienia „NiemaGOtu”

Niedziela września

 • 7.00 – Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (transmitowana przez media) – przewodniczy i homilie głosi – abp Marek Jędraszewski
 • 8.30 – Śniadanie z kawą przy Centrum Jana Pawła II
 • 10.00 – Podsumowanie i panel w auli Centrum JP II – prowadzi – ks. Andrzej Gołębiowski SDB. Osoby zaproszone do panelu: s. A. Bałchan, o. Tomasz Franc OP, p. Malwina Kocot, p. Elwira Fertacz…
 • 12.00 – obiad

16 września br. o godzinie 15.00 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki do kościoła św. Tomasza Apostoła w West Hempstead, Long Island, New York USA. Uroczystości przewodniczyć będzie bp Join Barres, pasterz diecezji Rockville Centre on Long Island, New York USA

 

15 września b.r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Osoby uczestniczące w formacji podstawowej będą przeżywać ten rok pod hasłem: „Żyć ufnością” i wezmą udział w konferencjach z cyklu: „W szkole ufności św. Siostry Faustyny” oraz z cyklu biblijnego: „Postawa ufności w Piśmie Świętym”. Grupa permanentna przeżyje ten rok pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. W czasie spotkań, także dzięki zaproszonym gościom, uczestnicy będą mogli poznać bliżej Osobę Ducha Świętego i Jego rolę w życiu chrześcijanina oraz odkrywać dary i owoce Ducha Świętego w życiu św. Siostry Faustyny. Serdecznie zapraszamy na spotkania wszystkich Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”, a także osoby zainteresowane przynależnością do Stowarzyszenia oraz formacją w szkole duchowości św. Siostry Faustyny. Spotkania formacyjne odbywają się w każde III soboty miesiąca. Więcej informacji na www.faustinum.pl

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach. Stowarzyszenie zrzesza ponad 18 000 wolontariuszy i członków z 88 krajów świata.

15 września br. (sobota) odbędą się doroczne, jesienne uroczystości w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji. Na górze Butkow uroczystej Eucharystii o 15.30 przewodniczyć będzie ks. Marek Hriadel. Część pielgrzymów już o 12.50 pojawi się u stóp góry Butkow, by wejść na miejsce celebry (XI piętro kamieniełomu) szlakiem Drogi krzyżowej usytuowanej na stoku tej góry. O godzinie 15.00 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze Słowacji i z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Natomiast o 17.00 odbędzie się oratorium Pavla Kršku w reżyserii Pavla Smolika zatytułowane „Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W uroczystościach na górze Butkov każdego roku uczestniczą pielgrzymi z całej Słowacji, Polski, Czech i innych krajów.

15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej, w Bostonie, odbędzie się ceremonia złożenia pierwszych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia s. Veritas. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie ks. J. Flavin, dziekan w Dorchester, a śluby przyjmie przełożona generalna Zgromadzenia m. Petra Kowalczyk. W tym dniu wspólnota sióstr w Bostonie świętuje także 30-lecie posługi Zgromadzenia w USA.