Archiwum

2 lipca br. s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia weźmie udział w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej w Lewoczy. W czasie pielgrzymki głosić będzie orędzie Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Pielgrzymka organizowana jest z okazji odpustu w Lewoczy na Słowacji.

 

W dniach 22-30 czerwca br. odbędzie się IV pielgrzymka motocyklowa z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach tym razem do Grecji – śladami św. Pawła. Trasa pielgrzymki prowadzi przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Motocykliści, uczestniczący w tej pielgrzymce podjęli wyzwanie niesienia orędzia Bożego Miłosierdzia na szlakach Europy. Pielgrzymkę rozpoczyna Msza św. w bazylice o godzinie 6.30, po której motocykliści w grupach wyruszą na trasę pielgrzymki. Jej organizatorem jest Salezjański Wolontariat Misyjny, a komandorem ks. Adam Parszywka. Więcej na stronie: www.rajd.swm.pl

W dniach od 28-30 czerwca br. projekt ESPERANZA Cuba, założony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia i działający od września ubiegłego roku, organizuje cykl trzydniowych konferencji na temat kobiety, jej powołania jako matki i jej sytuacji we współczesnym świecie. Na spotkanie zostały zaproszone Elizabeth Bunster i Adriana Avendano Muñoz z Chile, które podczas licznych konferencji i pracy w grupach, podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem posługi wśród nieletnich i kobiet w stanie błogosławionym. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie psycholodzy, lekarze oraz osoby świeckie z całej wyspy, którzy od wielu lat szukają wsparcia i pomocy w różnego rodzaju działaniach PRO VIDA na Kubie. Projekt ¨ESPERANZA¨ pomaga kobietom w zmianie decyzji, które z wielorakich powodów i sytuacji w swoim życiu chcą dokonać aborcji. Licznie zrzeszeni misjonarze i osoby towarzyszące wspierają różnego działania PRO VIDA, które udaje się przeprowadzić na Kubie.

W dniach 28-30 czerwca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku odbędzie się II stopień rekolekcji dla kobiet. Wezmą w nich udział te kobiety, które wcześniej odprawiały w tym klasztorze rekolekcje I stopnia. Tematem przewodnim czerwcowych spotkań będzie modlitwa, która buduje i zacieśnia więzi z Jezusem. Tak jak w poprzednio rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Grelewicz z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i wspólnotą „Kobieta jest BOSKA”.

W dniach 29-30 czerwca br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu wspólnota apostołów Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum” będzie obchodzić swoje 10-lecie. Z tej okazji w sobotę dzień skupienia poprowadzi dla nich s. Eliana Chmielewska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a w niedzielę wszyscy spotkają się na uroczystej Eucharystii, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i świątecznej agapie.

 

Nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski.

Gdy szli drogą, powiedział ktoś do Niego: „Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczynie nie ma gdzie położyć głowy”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Lecz ten odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca”. Odrzekł mu: „Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym” (Łk 9, 51-62).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Film „Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia” w reżyserii Piotra Weycherta jest już dostępny na płytach DVD w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w punktach wydawnictwa „Misericordia”. Kinowa i telewizyjna premiera tego filmu miała miejsce jesienią ubiegłego. Jest to udramatyzowany dokument, który słowami świadków opowiada o życiu św. Faustyny i potędze Bożego Miłosierdzia. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania św. Faustyny na współczesny świat i jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trafnie jej misja odpowiada na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku. W filmie obok materiałów archiwalnych są inscenizowane sceny z udziałem aktorów, uzupełnione animacjami komputerowymi i efektami wizualnymi. Producentem jest Grupa Filmowa w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury. Film został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami filmu są także: PKN ORLEN, Grupa Energa oraz Wydawca miesięcznika „Poznaj Świat”.

W Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazało się kolejne tłumaczenia książki s. M. Elżbiety Siepak ZMBM „Dar Boga dla naszych czasów” tym razem na język portugalski. Z języka angielskiego i hiszpańskiego tłumaczenia dokonał José Raimundo Guimarães z Brazylii w konsultacji z prof. Renatą Siuda-Ambroziak z Uniwersytetu Warszawskiego, która sprawdziła przekład z językiem oryginału. Książka w sposób popularny opowiada o życiu, misji i duchowości św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a jej portugalski przekład jest darem Tłumacza dla Apostołki Bożego Miłosierdzia, przekazanym jej Zgromadzeniu. Książkę można nabyć w sklepach „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

 

Tradycyjnie w czerwcu w kościołach w Polsce w czasie wieczornych nabożeństw śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa. Tak jest również w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30.

 

Od 6 lat działa „Koronka za konających”, dzieło prowadzone przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym dziele posługiwało już parę tysięcy osób. W tym roku system obsługujący to dzieło na numer 505 060 205 dziennie przyjmuje około 60-80 sms-ów z imionami konających, a pomoc dociera do nich bardzo często już po kilkudziesięciu sekundach od momentu zgłoszenia. Wiele osób nie ogranicza się do odmówienia jednej Koronki do Miłosierdzia Bożego, ale nadal wspiera te osoby swą modlitwą. Wszyscy podejmują to zadanie jako misję miłosierdzia, a osoby, których imiona otrzymują w sms-ie, jako te, których powierzył im sam Jezus. Świadcząc pomoc konającym, sami stają się bogaci w miłosierdzie. Zgromadzenie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uczestniczą w tym dziele, również poprzez wsparcie finansowe, i otacza ich codzienną modlitwą. Zapraszamy nowych współpracowników, aby żaden człowiek umierający nie pozostał bez pomocy.

Klasztor kontemplacyjny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich, istniejący jako oddzielna wspólnota, przyjmuje osoby obdarzone łaską powołania do życia za klauzurą i pragnieniem wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata. Swą modlitwą i ofiarą siostry obejmują nie tylko potrzeby Zgromadzenia i Kościoła, ale także wypraszają miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i całego świata, zwłaszcza dla osób potrzebujących moralnego wsparcia i zagrożonych utratą zbawienia. Osoby zainteresowane takim stylem życia winny się kontaktować bezpośrednio z klasztorem kontemplacyjnym.

 

Tradycyjnie w pierwszą sobotę po uroczystości Bożego Ciała, w tym roku 22 czerwca z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wyrusza XVIII Piesza Pielgrzymka Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Pielgrzymowanie rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą Świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. W tym roku szczególną intencją pątników będzie więc modlitwa za Ojczyznę: „Aby Polska była wierna Bogu i została przez Niego wywyższona w potędze i świętości”. Trasa pielgrzymki przebiegać będzie przez malownicze tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej z uwzględnieniem Szlaku Orlich Gniazd i licznych Sanktuariów m.in. Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Leśniowie, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, Sanktuarium Jezusa Cierpiącego w Imbramowicach. 27 czerwca br. pielgrzymi przybędą do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Krakowie-Łagiewnikach. 28 czerwca o godzinie 7.00, w Święto Najświętszego Serca Jezusowego, uroczysta Msza Święta w łagiewnickim Sanktuarium zakończy wspólne pielgrzymowanie. Opiekunowie duchowni i kierownicy pielgrzymki: ks. Mariusz Bernyś i ks. Michał Dłutowski oraz organizator: Fundacja Promień Miłosierdzia serdecznie zapraszają do wspólnego pielgrzymowania lub łączności duchowej z pątnikami w modlitwie za Kościół i Ojczyznę.

Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili.

Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9, 18-24).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

22 czerwca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym miesiącu specjalnym gościem będzie Eric Mahl z Bostonu. Kiedyś osiągał duże sukcesy w sporcie, grał dla NFL – największej zawodowej lidze futbolu amerykańskiego. Po kilku latach porzucił drogę sukcesu i został pustelnikiem. Medytując przez 3 lata słowo Boże zrozumiał, że Bóg posyła go na ulice do ludzi odrzuconych przez społeczeństwo. Obecnie wraz z żoną i dwojgiem małych dzieci należą do Maryjnych Misjonarzy Bożego Miłosierdzia, szerząc orędzie Miłosierdzia głównie wśród najuboższych. Eric podzieli się z uczestnikami Wieczoru doświadczeniem Boga w swoim życiu. Będzie też mówił o celu życia chrześcijańskiego, którym jest stawanie się żywym obrazem Jezusa Miłosiernego w świecie. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by spotkać się z Gościem wieczoru i wspólnie porozmawiać. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 czerwca br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny Eucharystią, w czasie której uczestnicy będą dziękować za kolejny rok spotkań. Po Mszy Świętej będzie okazja, by „pojechać” do Ghany! O swoim pobycie na misjach w Chiraa opowie Katarzyna Polczyńska. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

20 czerwca br., w czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiane są według porządku niedzielnego. Przed południem procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie, a po południu odbędą się procesje w poszczególnych parafiach. W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, następnie przejdzie ul Siostry Faustyny w stronę sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice na zakończenie procesji po dziękczynnym Te Deum – uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji próśb oraz podziękowań wiernych będzie odprawiona w kaplicy klasztornej o godzinie 19:00.

16 maja br. Wspólnota Macierzanek spotkała się w wyjątkowym miejscu, w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi, aby podziękować za miniony rok formacyjny. Świętowanie rozpoczęło się wspólną modlitwą oraz Mszą św. Po uczcie duchowej przyszła kolej na pokrzepienie ciała, było grillowanie i zabawy z dziećmi.
„Fantastycznie jest spotykać się ze sobą – mówią macierzanki – wspólnie modlić się, rozmawiać na ważne i często trudne dla nas tematy. Dzięki spotkaniom mamy szansę coraz lepiej poznawać siebie i Boga, rozwijać naszą relację z Nim, włączać w nią dzieci. Na pikniku dołączyli do nas nasi wspaniali mężowie. Rodzinny czas, wypełniony modlitwą, rozmowami i zabawami z dziećmi, to szczególne ubogacenie naszej małżeńskiej miłości. Dziękujemy siostrom za otwarcie dla nas swoich drzwi i serc. Za piękne świadectwo otwartości i dzielenia się dobrem z innymi.”

Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 16, 12-15).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

15 czerwca br. o godz. 20:00 w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się XVII nocne czuwanie Grup Ojca Pio pod hasłem: „Ojciec Pio – mistrz modlitwy”. Gościem specjalnym tego spotkania będą m.in.: Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka książki „Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Ruotolo, życie i cuda”, ks. Zygmunt Klim, diecezjalny duszpasterz grup modlitwy Ojca Pio oraz ks. Andrzej Kuflikowski, kustosz sanktuarium Ojca Pio w Warszawie. Eucharystii o godzinie 24.00 przewodniczyć będzie bp Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. W programie nocnego czuwania ponadto: Apel Jasnogórski, konferencja (21.30), świadectwa i adoracja. Spotkanie zakończy się uroczystym błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii.

 

15 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po raz ostatni przed wakacyjną przerwą spotkają się członkowie i wolontariusze ze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” ze wspólnoty krakowskiej. W programie różaniec, konferencja, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, Eucharystia i agapa przy grillu. Po wakacjach – kolejny rok formacji na miesięcznych spotkaniach, dniach skupienia i rekolekcjach. Osoby zainteresowane formacją w szkole św. Siostry Faustyny, która całkowicie oparta jest na tajemnicy miłosierdzia Bożego, prosimy o kontakt z sekretariatem „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

Pod takim hasłem, wyjętym z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, w dniach 7-9 czerwca br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum”. Prowadzić je będą: ks. Krzysztof Kowal MS i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestnicy tych rekolekcji w klimacie ciszy i modlitwy wsłu­chi­wać się w głos Ducha Świę­te­go, któ­ry w nas prze­by­wa, a w oparciu o słowo Boże teksty z „Dzienniczka” św. Faustyny, szukać będą odpowiedzi na pytania: Jak otwie­rać się na dzia­ła­nie Ducha Świętego? Jak pozwo­lić się Mu pro­wa­dzić? Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

9 czerwca br. o godzinie 11.00 w parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Zabierzowie Bocheńskim, archidiecezja krakowska, odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny z udziałem s. Klary i s. Maksymy z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Z tej okazji siostry w czasie niedzielnych Mszy św. podzielą się z wiernymi dziedzictwem duchowym Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Każdy kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Ten, kto Mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki. Nauka jednak, której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który Mnie posłał. Powiedziałem to wszystko przebywając wśród was. A Wspomożyciel – Duch Święty, które Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem (J 14, 15-16.23b-26).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W sobotę 8 czerwca w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Terni na Słowacji odbędzie się dzień skupienia dla młodych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Na zaproszenie proboszcza ks. Imricha Reváka konferencje o tajemnicy Bożego miłosierdzia oraz postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich głosić będzie i wspólną modlitwę poprowadzi s. M. Clareta Fečová KMBM z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 czerwca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. W tym dniu przypada wigilia uroczystości zesłania Ducha Świętego, dlatego uczestnicy tego spotkania wraz z Matką Bożą prosić będą o Jego światło i moc, o nowe narodziny w Duchu. „Moc Ducha – piszą organizatorzy – uwolni nas, zdejmie maski, wskaże prawdę i zanurzy nasze umierające serca w morzu ożywczej miłości. Niech matemblewski wieczernik będzie miejscem naszych nowych narodzin w Duchu Świętym”. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 czerwca o godzinie 21.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wieczernikiem – w którym zgromadzeni z Maryją, Matką Miłosierdzia, prosić będziemy o Jego światło, moc i dary dla nas, Kościoła Świętego Ojczyzny i całego świata – będzie kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Czuwanie zakończy się Eucharystią sprawowaną o 24.00. W tej modlitwie można się połączyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

 

8 czerwca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 203 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 9.00
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00
Elbląg, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu – godzina 18.00
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.

8 czerwca (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

W kościele św. Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie w 1922 roku przyjęła sakrament bierzmowania św. Siostra Faustyna, 8 czerwca br. spotkają się młodzi, bierzmowani w tym roku lub przygotowujący się do przyjęcia tego sakramentu w archidiecezji łódzkiej. Spotkanie rozpocznie się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzą s. Doloroza i s. Bazyliana z łódzkiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy łódzkim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Siostry podzielą się też z młodymi doświadczeniem duchowym i misją Apostołki Bożego Miłosierdzia. W programie ciekawe spotkania i gra uliczna śladami św. Faustyny oraz uliczna ewangelizacja. O godzinie 19.00 Eucharystii przewodniczyć będzie abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, a po niej modlitwa uwielbienia zakończona Apelem Jasnogórskim.

 

7 czerwca br. przypada 22. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Papież modlił się wówczas przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie wtedy błogosławionej Siostry Faustyny oraz wygłosił krótkie przemówienie, w którym jednak przekazał wiele ważnych spraw. Mówił m.in. o tym, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże, że orędzie Miłosierdzia zabrał z tego miejsca na Stolicę Piotrową i ono kształtuje obraz jego pontyfikatu, dziękował, że mógł spełnić życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce święto Miłosierdzia. Specjalne przesłanie skierował do sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia umacniając je w charyzmatycznej posłudze apostolskiej, którą powierzył mu Bóg przez Siostrę Faustynę.