Archiwum

18 kwietnia br, w godzinach 20.00-22.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy łaskami słynącym obrazie Jezusa Miłosiernego i grobie św. Faustyny odbędzie się modlitewne czuwanie przed świętem Bożego Miłosierdzia. Poprowadzą je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w języku polskim, angielskim i włoskim, by umożliwić wspólną modlitwę czcicielom Bożego Miłosierdzia z innych krajów świata, zwłaszcza członkom i wolontariuszom stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W tym modlitewnym czuwaniu można wziąć udział przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i na You Tube w kanale: faustyna.pl oraz w aplikacji mobilnej: Faustyna

18 kwietnia br. roku przypada 27. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

 

Ufność. Niedowierzanie Mojej dobroci najwięcej Mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości Mojej śmierć Moja, to cóż was przekona? (Dz. 580) – skarżył się Jezus św. Faustynie. Jego życie, nauczanie, cuda najpełniej objawiły światu dobroć Boga, Jego miłosierną miłość. A mimo to tak trudno nam zaufać Bogu, tak głęboka jest rana nieufności po grzechu pierworodnym i naszych osobistych grzechach. Siostra Faustyna uchyla nam zasłony nieba i pozwala głębiej poznać miłosierną miłość Boga, najpełniej objawioną męce i śmierci krzyżowej Jezusa. To poznanie rodzi i rozwija w nas postawę ufności, która wyraża się w pełnieniu woli Bożej, zawartej w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu czy rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Wola Boga – jak mawiała św. Faustyna – jest dla nas samym miłosierdziem, dlatego wiernie ją pełniła i tak się modliła: Zabierzesz mnie w młodości – bądź błogosławiony; dasz mi doczekać sędziwego wieku – bądź błogosławiony; dasz zdrowie i siły – bądź błogosławiony; przykujesz mnie do łoża boleści, choćby [na] życie całe – bądź błogosławiony; dasz same zawody i niepowodzenia w życiu – bądź błogosławiony; dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione – bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi mojemu – bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu – bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie (Dz. 1264). Pełnienie woli Bożej jest nie tylko wyrazem zaufania Bogu, ale także wyzwala z lęku, pychy i egoizmu, przynosi pokój serca i radość, pozwala coraz pełniej żyć w wolności dzieci Bożych oraz uczestniczyć w życiu i misji Jezusa. To najkrótsza droga do zjednoczenia z Bogiem w miłości.

Jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką. W Wielki Piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sposób szczególnie uroczysty celebrowana jest o 15:00 modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (Godzina Miłosierdzia) i rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia. Po nowennie ok. 15:30 odbędzie się nabożeństwo Drogi krzyżowej. Liturgia Wielkiego Piątku w bazylice oraz  kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 18.00. Transmisje: www.faustyna.pl; www.milosierdzie.pl, You Tube i aplikacja mobilna: Faustyna.pl. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.

Triduum Paschalne ze św. Faustyną 2

W 2019 roku na budowie płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku, w miejscu rozpoczęcia prorockiej misji św. Siostry Faustyny objawieniem obrazu Jezusa Miłosiernego, kontynuowano prace związane z trzecim etapem realizacji projektu architekta Jacka Jaśkowca. Prace te związanie były przede wszystkim z pokryciem dachowym, ścianami zewnętrznymi i elewacją kościoła, które wykonano z cegły czerwonej i klinkierowej. Cegłą klinkierową obmurowywana została również wieża świątyni. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych montowana jest również zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. W roku 2020 planowane jest zamknięcie budynków (świątyni i zaplecza socjalnego dla pielgrzymów) stolarką, przykrycie dachem i wykonanie kompletnych elewacji wraz z kolorystyką. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura), oczywiście w miarę możliwości finansowych.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które prowadzą tę budowę, dziękują za wszelkie wsparcie modlitewne i finansowe, dzięki któremu prace nie zostały wstrzymane, lecz nadal postępują. W płockim Sanktuarium siostry w codziennej modlitwie polecają miłosiernemu Bogu wszystkich Ofiarodawców i Osoby na różny sposób wspierający to dzieło. Ofiary na budowę płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW
PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Zobacz zdjęcia w Galerii:

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika – pisała św. Siostra Faustyna o swym mistycznym doświadczeniu – i byłam obecna, co się tam działo Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku (Dz. 684).

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: w bazylice oraz  kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 18.00. Transmisje: www.faustyna.pl; www.milosierdzie.pl, You Tube i aplikacja mobilna: Faustyna.pl.

Zobacz: Wielki Czwartek ze św. Siostrą Faustyną.

Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy powrócić do programów zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”, które Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zrealizowało z TVP Kraków, by w ten sposób przybliżyć na nowo jej prorocką misję i szkołę duchowości.  Święty Jan Paweł II powiedział o św. Siostrze Faustynie, że jest „darem Boga dla naszych czasów, darem polskiej ziemi dla całego Kościoła”.  Pierwszy odcinek cyklu „Misja św. Siostry Faustyny” nosi tytuł „Prorok naszych czasów”. Krótka rozmowa o. Jana Szewka OFMConv i s. Elżbiety Siepak ZMBM wprowadza w temat prorockiej misji Apostołki Bożego Miłosierdzia, do której Jezus powiedział”: „Wysyłam Ciebie do całego świata z Moim Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca”.   Pierwszy odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl .

Przygotowując się do 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, pragniemy przypomnieć drugi odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”. Obraz Jezusa Miłosiernego jest wizualnym streszczeniem całego orędzia, jakie Jezus przekazał św. Faustynie, bo z jednej strony ukazuje miłosierną miłość Boga do człowieka, a z drugiej strony przypomina o naszej odpowiedzi na nią, która się wyraża w ufności wobec Niego i czynnej miłości bliźniego. Krótka rozmowa o. Jana Szewka OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM ukazuje historię powstania obrazu Jezusa Miłosiernego, jego znaczenie, sylwetkę malarza A. Hyły, autora najbardziej znanego obrazu na świecie z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach oraz związane z nim cudowne uzdrowienie Magdy. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Drugi odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W ramach przygotowania do 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, pragniemy przypomnieć trzeci odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ZMBM z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach rozmawiają o święcie Miłosierdzia, jego genezie, znaczeniu, historii i cudach. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Drugi odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć czwarty odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM rozmawiają o Koronce do Miłosierdzia Bożego, drugiej po „Ojcze nasz…” modlitwie podyktowanej przez Pana Jezusa. Jest to obecnie najbardziej znana na świecie modlitwa do Miłosierdzia Bożego, odmawiana nawet w językach plemiennych, i niezwykle skuteczna, jeśli odmawiana jest z ufnością, czyli łączona z pełnieniem woli Bożej. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Czwarty odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć kolejny odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ZMBM rozmawiają o modlitwie w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwanej Godziną Miłosierdzia.  Jest to czas uprzywilejowany każdego dnia, nowa forma kultu Miłosierdzia Bożego, która obecnie zdobywa sobie coraz większą popularność, bo może być praktykowana w każdym miejscu i nie wymaga dużo czasu. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W roku 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny pragniemy przypomnieć kolejny odcinek z cyklu programów związanych z jej misją, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Tym razem o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ZMBM rozmawiają o nietypowej formie kultu Miłosierdzia Bożego, jaką jest szerzenie czci Miłosierdzia. Do tej formy apostolstwa zaproszeni są wszyscy już z racji chrztu św. A czynić to możemy przez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego, przez czyny, słowa i modlitwę. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Każdy, kto czytał „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny spotkał się z życzeniem Jezusa, aby powstało takie zgromadzenie, które będzie głosiło i wypraszało miłosierdzie Boże dla świata. O co chodziło w tym poleceniu Jezusa? O tym w kolejnym odcinku z cyklu programów związanych z misją Apostołki Bożego Miłosierdzia, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”, rozmawiają o. Jan Szewek OFMConv i s. Elzbieta Siepak ZMBM. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Orędzie Miłosierdzia, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, kard. Karol Wojtyła zabrał z sobą na stolicę Piotrową. Ono – jak sam przyznał – kształtowało obraz jego pontyfikatu, co wyrażało się przede wszystkim w jego nauczaniu i stylu papieskiej posługi. O tym w kolejnym odcinku z cyklu programów związanych z misją Apostołki Bożego Miłosierdzia rozmawiają o. Jan Szewek OFMConv i s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Odcinek tego cyklu dostępny jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na kwiecień: o ustanie pandemii koronawirusa, potrzebne łaski dla chorych i tych, którzy walczą z wirusem Covid-19, a także o duchowe odrodzenie ludzkości i ufne zwrócenie się do Miłosierdzia Bożego.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, która przypada w tym roku 5 kwietnia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 12.00 celebrowana będzie Msza św. w języku angielskim. Przewodniczył jej będzie ks. Stanisław Witkowski MS, a w liturgii weźmie udział 5 sióstr z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Eucharystia na żywo jest transmitowana na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: faustyna.pl oraz w aplikacjach mobilnych: Faustyna.pl na android oraz iOS.

Gdy zbliżyli się do Jerozolimy, przyszli do Berfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, mówiąc im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami. Tam znajdziecie uwiązaną oślicę, a wraz z nią osiołka. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: „Pan ich potrzebuje, ale zaraz je odeśle”. Stało się tak, aby spełniło się słowo przekazane przez proroka: ‘Mówcie do córki Syjonu: Oto twój Król przychodzi do ciebie, pokorny, jedzie na osiołku, który już nosi ciężary’. Uczniowie poszli i wykonali polecenie Jezusa. Przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na nie swoje płaszcze. A On usiadł na nich. I bardzo wielu ludzi słało swoje płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. Przed Nim i za Nim szły tłumy i wołały: „Hosanna Synowi Dawida! Chwała Temu, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokościach!”. Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Pytano: „Kto to jest?”. A tłumy odpowiadały: „To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei” (Mt 21, 1-11).

Męka Pańska według Ewangelii św. Mateusza wersja krótsza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. A namiestnik zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Jezus odpowiedział: „Ty stwierdzasz”. Ale gdy Go oskarżali wyżsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat” „Czy słyszysz, o co Cię oskarżają?”. Lecz On nie odpowiedział mu ani słowem, co bardzo zdziwiło namiestnika. Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili, Piłat ich zapytał: „Kogo mam wam uwolnić? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem?”. Wiedział bowiem, że wydali Go z zawiści. A gdy on zasiadł na ławie sędziowskiej, jego żona przekazała mu prośbę: „Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Dziś we śnie wiele wycierpiałam z Jego powodu”. A wyżsi kapłani i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o Barabasza, a domagał się śmierci dla Jezusa. Namiestnik zapytał: „Którego z tych dwóch mam wam uwolnić?”. Odpowiedzieli: „Barabasza!”. Piłat ich zapytał: „A co mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem?”. Wówczas wszyscy odpowiedzieli: „Na krzyż z Nim!”. Wtedy ich zapytał: „Co On złego zrobił?”. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!”. Piłat widział, że to nic nie pomaga, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc wodę i na oczach tłumu umył sobie ręce. I powiedział: „Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa”. A cały lud odparł: „Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci!”. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, wołając: „Bądź pozdrowiony, królu Żydów!”. I plując na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. Kiedy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Następnie poprowadzili Go na ukrzyżowanie. Kiedy wychodzili, spotkali Cyrenejczyka imieniem Szymon. Przymusili go, żeby niósł Jego krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale nie chciał pić. Potem ukrzyżowali Go, a Jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali Go. A nad Jego głową umieścili napis z podaniem Jego winy: „To jest Jezus, król Żydów!”. Razem z Nim ukrzyżowano dwóch przestępców: jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. A przechodzący szydzili z Niego. Potrząsali głowami mówili: „Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”. Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy! Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go kocha! Powiedział przecież: ‘Jestem Synem Bożym!’” Podobnie ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, eli, lema sabachthani?”. To znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to, mówili: „Eliasza wzywa”. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał Mu pić. Inni jednak mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Grobowce się otwarły i wielu z pogrzebanych świętych wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców, po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili: „Rzeczywiście On był Synem Bożym” (Mt 27, 11, 54).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W każdy piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana jest wspólna „Droga krzyżowa”: w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o 19:00, z wyjątkiem pierwszego piątku, w którym droga krzyżowa będzie odprawiana o godzinie 18:15 (transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl). To nabożeństwo, w którym rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozwala nam odkrywać i zgłębiać miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się postawy zaufania Bogu w każdej sytuacji, także trudnej i bolesnej, oraz postawy miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus wziął przecież na siebie nasze grzechy i za każdego z nas poniósł haniebną śmierć… i zmartwychwstał, abyśmy życie mieli w sobie i cieszyli się nim teraz i na wieki.

 

Zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, związanych z pandemią koronawirusa, na Mszy św. czy innym obrzędzie religijnym nie może być jednocześnie więcej 5 osób. W związku z tym od 25 marca br. Msze św. i nabożeństwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny będą się odbywały bez udziału wiernych. Do uczestnictwa w modlitwie i nabożeństwach zapraszamy przez transmisję on-line (24 godziny na dobę) na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube i w aplikacjach: Faustyna.pl na android i iOS. Każdego dnia będzie transmisja porannej Mszy św. przez pierwszy program TVP oraz radio Doxa z Opola. We wspólnym wołaniu o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata łączymy się także w czasie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronki do Miłosierdzia Bożego ze słuchaczami radia Warszawa, radia Niepokalanów, radia Ain Karim, radia Alex z Zakopanego, radia Jasna Góra, radia Faustyna, Radia Nadzieja, Radia Podlasie, radia Pallotti FM, Radio Doxa i Radia eM z Kielc. W łączności duchowej za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny wspólnie błagamy o ustanie pandemii, potrzebne łaski dla władz państwowych i wszystkich służb, które z nią walczą, zwłaszcza chorych, umierających, służby zdrowia, a także o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy pozostają w domach. Jezu, ufamy Tobie!!!

Znaczenie codziennych wyborów. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zależy od naszych codziennych wyborów, od tego brania krzyża na każdy dzień i podążania śladami Jezusa. Tak naprawdę tutaj, w ziemskim życiu, decydujemy o wszystkim: nie tylko o tym, co ma znaczenie dla życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, narodowego…, ale przede wszystkim dla życia wiecznego. Żyjemy na ziemi tylko po to, by nauczyć się miłości, bo cała wieczność polegać będzie na miłowaniu. A w sztukę miłowania wpisany jest krzyż znoszenia cierpień, przebaczania, ofiary… O tym, jakie znaczenie na życie wieczne ma umiejętność dźwigania krzyża, tak Jezus pouczył Siostrę Faustynę.

Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani [nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: „Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie”. Duszami ukrzyżowanymi – najwięcej ich było ze stanu duchownego. Widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Wtem rzekł mi Jezus:W jutrzejszym rozmyślaniu zastanawiać się będziesz nad tym, coś dziś widziała” (Dz. 446).

Od 1 kwietnia br. w dziele „Koronki za konających” obowiązywać będą godzinne strefy czasowe, by ułatwić ludziom udział w tej posłudze miłosierdzia. Osoby, które do tej pory czuwały, zostały przepisane automatycznie, dlatego mogą otrzymywać 2 sms-y z imionami umierających: w pierwszej i drugiej godzinie czuwania. Jeśli ktoś chciałby zmienić strefy swojego czuwania w tej posłudze, powinien najpierw wypełnić formularz wypisujący z dzieła, a następnie na nowo wypełnić formularz ze zgłoszeniem swego uczestnictwa w tym dziele, zaznaczając z nim te dni i godziny czuwania, które danej osobie najbardziej odpowiadają. W ciągu dnia można zaznaczyć nie więcej niż 2 strefy czuwania.

Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Można w nim uczestniczyć przez udział w modlitwie za umierających lub w sposób finansowy, wspierając utrzymanie tego dzieła. Rocznie niesiemy pomoc ponad 20 000 umierających, do których dociera ona nawet w ciągu kilkunastu sekund. W styczniu i lutym br. wsparliśmy średnio 67 osób dziennie.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na marzec: O owocne przeżycie Wielkiego Postu, łaski nawrócenia dla wszystkich grzeszników, zwłaszcza tych, którym zagraża utrata zbawienia.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Na okres Wielkiego Postu zwykle czynimy jakieś postanowienia, a są nimi najczęściej te uczynki, o które prosił Jezus: jałmużna, modlitwa i post, spełniane w ukryciu, z czystej intencji miłości do Boga i ludzi, a nie dla poklasku czy uznania. Święta Siostra Faustyna też je praktykowała. W życiu zakonnym miała jednak jedno szczególne postanowienie, które wypełniała nie tylko w Wielkim Poście, ale zawsze, mianowicie: łączyła się z Jezusem Miłosiernym, żyjącym w jej duszy, przez jakiś akt strzelisty. Gdy chciała zmienić to postanowienie, Jezus jej nie pozwolił, bo ta codzienna praktyka prowadzi do rozwoju głębokiej więzi z Nim, do przeżywania swojej codzienności razem z Nim.

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Rada Stała Episkopatu zaleca w kościołach środki ostrożności dot. koronawirusa.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 2. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
  a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 3. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży, postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa
  i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie
  w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i Internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam
  do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę
  w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Włosi należący do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wyszli z inicjatywą: „Adoptuj konającego”. Zachęcają do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za umierających, którzy chorują na COVID-19, a nie mają możliwości przyjęcia sakramentów, szczególnie ci, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

Inicjatywa zrodziła się z wiary w słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny: „Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, powiedział mi Pan: Córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy; całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie (Dz. 1565).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl prowadzą dzieło „Koronki za konających”. Na numer 505 060 205 można wysyłać sms tylko z imionami umierających (bez żadnych dopisków). Pozostałe intencje należy wpisywać do formularza z hasłem: Intencje zamieszczonym na stronie: faustyna.pl

Planowane w dniach 27-29 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rekolekcje wielkopostne, organizowane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, będą prowadzone w tym samym terminie przez internet na stronie: www.faustinum.pl. Mogą w nich uczestniczyć nie tylko członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Faustinum”, ale wszyscy, którzy chcą przeżyć ten trudny czas na pogłębionej refleksji i modlitwie. Temat tych rekolekcji został zaczerpnięty z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Eucharystio – życie mej duszy”, a poprowadzą je siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na stronie będą umieszczane nagrane konferencje jako wprowadzenia do osobistej przedłużonej modlitwy oraz praktyczne wskazania, jak przeżywać te rekolekcje we własnych domach i pośród codzienności życia. Uczestnicy będą także zaproszeni do udziału w Eucharystii oraz do wspólnej modlitwy z siostrami przez transmisję on-line z  Sanktuarium, prowadzona na stronie: www.faustyna.pl. Szczegółowy program rekolekcji (24 marca) i wszelkie szczegółowe informacje na stronie: www.faustinum.pl.

Księża salwatorianie z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie przygotowali „Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym”, które odbędą się w dniach od 24 marca do 1 kwietnia br., w dynamice lectio divina poprowadzi Krzysztof Wons SDS.

Program rekolekcji online:

https://www.cfd.sds.pl/index.php?d=more,3201,131

Konferencje będą udostępniane na kanale:

https://www.youtube.com/c/CentrumFormacjiDuchowejSalwatorianieKraków

w playliście „Rekolekcje w godzinie próby”:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJAEaAmZzCEm4oECx0rcefXKFr50jTM6

Więcej informacji na stronie Centrum Formacji Duchowej w Krakowie:

AKTUALNOŚCI: https://www.cfd.sds.pl/index.php?d=spis,,131

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA: https://www.cfd.sds.pl/rekolekcje-lectio-divina

W związku z pandemią koronawirusa, w USA nie ma sprawowania Eucharystii z udziałem wiernych. W tej sytuacji Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie uruchomiło na You Tubie: https://www.youtube.com/channel/UCFTeh0aaqAA3-nAYAI7K6zA  i Facebooku: https://www.facebook.com/JP2Shrine/ transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. W poniedziałki tę modlitwę prowadzi kapłan lub osoba wyznaczona z Sanktuarium, a w pozostałe dni siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, aby błagać o miłosierdzie dla całego świata.

Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy z powodu epidemii koronawirusa, spowodowała, że musieliśmy przeorganizować nasze życie, nasze codzienne zajęcia. By zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, zachęcamy #zostanwdomu i uczestnicz we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji, internetu, mediów społecznościowych. Wychodząc naprzeciw naszym parafianom, a także wszystkim dla których „Żytnia” jest miejscem ważnym, szczególnym, a Miłosierdzie Boże i św. Siostra Faustyna bliskie sercu, chcemy dzięki transmisjom na żywo umożliwiać uczestniczenie zarówno w niedzielnych Mszach św. oraz we wtorkowych nabożeństwach do św. Faustyny. W niedzielę 22 marca rozpoczęliśmy transmisje Mszy św. z godz. 12:30 na naszym profilu facebook`owym. Chcielibyśmy docelowo umieszczać transmisje na sanktuaryjnym kanale YouTube. Będą mogły wówczas dołączyć osoby, które nie posiadają konta na facebook`u. Niestety niedawno serwis YouTube podwyższył próg dotyczący korzystania z funkcji „YouTube na żywo” na urządzeniach mobilnych. Kanał musi mieć co najmniej 1000 subskrybentów. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne i tak ważne dla nas święto Miłosierdzia Bożego. Pragniemy również transmitować całe Triduum Paschalne. Bez Państwa pomocy to się nie uda 🙁 Prosimy o subskrybcję naszego kanału. Ufamy, że wspólnie osiągniemy wymagane minimum. https://www.youtube.com/channel/UCCl4UpigCD3lCEFSrOz827g