Archiwum

19 sierpnia br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędą czciciele Miłosierdzia Bożego w ramach V Ogólnopolskiej Pielgrzymki, organizowanej w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. W tym roku spotkaniu czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia przyświecać będzie hasło: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Msze św. w Sanktuarium sprawowane będą o: 7.00, 8.30 i 19.00 (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny), 9.00, 10.30, 12.00, 13.30. 15.20 i 18.00 (bazylika). Eucharystii o godzinie 15.20 w bazylice przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który po Mszy św. poświęci nowe organy. O 19.00 planowany jest koncert organowy z udziałem Sarah Kim (Francja), Andrew Reid (Wielka Brytania) i Krzysztofa Michałka. Więcej informacji na stronie rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moja krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51-58).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

17 sierpnia br. przypada 16. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po konsekracji bazyliki wypowiedział słowa, w których Bogu, Ojcu bogatemu w miłosierdzie, powierzył losy świata i każdego człowieka. Stały się one codzienną modlitwą nie tylko sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i pielgrzymów przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, ale także milionów ludzi na świecie.

„Boże, Ojcze Miłosierdzia,
który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ja na nas w duchu Świętym Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się na nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Boże, Ojcze Miłosierdzia,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.”

W dniach 11-17 sierpnia s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia uczestniczyć będzie w III pieszej pielgrzymce z Michaloviec do świątyni Bożego Miłosierdzia w Spišskej Novej Vs. Pielgrzymkę organizują księża pallotyni i siostry Matki Bożej Miłosierdzia, które na 145 km trasie przewodniczyć będą modlitwie pątników.

 

W dniach 11-12 sierpnia br. siostra Donata i s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje o Bożym miłosierdziu w parafii św. Grzegorza w Stockton w Kalifornii, USA. Uczestniczyć w nich będą osoby także z okolic tej miejscowości, z innych parafii. „Będzie to – mówi s. Gaudia – pierwsze głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu przez nasze siostry w tej diecezji, w środkowej Kalifornii. Mieszkają tam głównie emigranci, ludzie pochodzenia latynoskiego i dużo Filipińczyków. To ubogie tereny, gdzie ludzie bardzo potrzebują usłyszeć prawdę o miłosierdziu Boga, uwierzyć na nowo w Jego dobroć i odważyć się Mu zaufać całkowicie”.

Żydzi jednak oburzali się na Niego, że powiedział: „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. I pytali: „Czy to nie jest Jezus, syn Józefa? Czyż nie znamy Jego ojca i matki? Jakim więc prawem mówi teraz: ‘Zstąpiłem z nie?’”. Wtedy Jezus im odparł: „Przestańcie się oburzać między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież Prorocy zapisali: ‘Wszyscy staną się uczniami Bożymi’. Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie. I nie dlatego, że zobaczył Ojca. Ojca bowiem zobaczył tylko Ten, kto pochodzi od Boga. Uroczyście zapewniam was: Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6, 41-51).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach od 6-12 sierpnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Dvoře Králové nad Labem odbędą się „Klasztorne warsztaty”, czyli spotkania dziewcząt i kobiet, które pragną rozwijać swoje życie duchowe, poznawać siebie szczególnie poprzez twórczość. Każda uczestniczka warsztatów ma możliwość wybrania z programu to, co jej odpowiada, lub indiwidualnie poświęcać czas ulubionym zajęciom. W ciągu tygodnia prowadzone będą pracownie: plastyczna, muzyczna i kulinarna. Jest także możliwość działań o charakterze psychoterapeutycznym, ukierunkowanych na rozwój osobowości. W programie jest również propozycja pielgrzymkowej wspinaczki na Śnieżkę, wyjazd do Broumovskych Skał, możliwość przejażdżki rowerowej, łukostrzelba, nocna obserwacja gwiazdozbiorów, film oraz wspólne wieczory przy ognisku. Dzień rozpoczyna spotkanie ze słowem Bożym, a kończy podsumowanie rachunkiem sumienia. Nie zabraknie śpiewów uwielbienia, modlitwy brewiarzowej, w Godzinie Bożego Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Warsztaty skierowane są głównie do osób wierzących, ale otwarte są także dla dziewcząt i kobiet poszukujących swej duchowej drogi.

28 lipca wspólnota „Kobieta jest Boska”, działająca przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku, rusza w trasę do tronu Matki Boskiej Częstochowskiej, do której dojdą 11 sierpnia. Podczas drogi pielgrzymkowej kobiety, działające w tej wspólnocie, będą mówić o kobiecości i Bożym miłosierdziu, jakiego doświadczają małżeństwa, starające się o potomstwo, omadlane przez siostry i kobiety podczas rekolekcji organizowanych w gdańskim klasztorze. Wszystkie osoby, które chcą, aby ich intencje były włączone do modlitwy podczas Elbląskiej Pieszej Pielgrzymki oraz Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki proszone są o wysłanie ich drogą mailową na adres: boskawdrodze@gmail.com.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 7 wersjach językowych i wszystkie dzieła apostolskie, jakie są na niej prowadzone, a zwłaszcza „Koronkę za konających” i transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki pracy apostolskiej, zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób przez to dzieło niesiemy światu dar orędzia Miłosierdzia i świadczymy konkretną pomoc ludziom, będącym w największej potrzebie. Za to wsparcie odwdzięczamy się modlitwą, którą każdego dnia zanosimy do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencjach wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

11 sierpnia (sobota) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.