Archiwum

W sobotę, 9 lutego br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. Taidy Ryby. O godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatkę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus.Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatki i w jej intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

 

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 15 języków. W roku 2018 przez stronę: faustyna.pl plik folderu w pdf pobrało 1186 osób, wiele z nich więcej niż w jednym języku, najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (509), polskim (230), angielskim (178), francuskim (151), włoskim (56), niemieckim (44), rosyjskim (18). Pozostałe języki nie zostały uwzględnione w statystyce.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2019 wspominać i obchodzić kilka ważnych rocznic:

  • 90-lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, gdzie czasowo posługiwała św. Siostra Faustyna, gdy przebywała w Płocku.
  • 90 lat od pobytu św. Siostry Faustyny w Wilnie, Warszawie na Grochowie i w Kiekrzu.
  • 85 lat od namalowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego w Wilnie.
  • 75 lat od poświęcenia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły w Krakowie-Łagiewnikach.
  • 22 sierpnia – 25 lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Czechach.

Rozstrzygnięto plebiscyt na Polkę stulecia, który zorganizowała Konfederacja Kobiet RP. Głosowanie było klamrą zwieńczającą obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spośród 23 kobiet o niezwykłych życiorysach i roli, jaką odegrały w życiu polskiego narodu i świata, najwięcej głosów otrzymała św. Siostra Faustyna Kowalska, znana na wszystkich kontynentach apostołka Bożego Miłosierdzia. Głosowała na nią blisko jedna piąta osób biorących udział w plebiscycie. Drugą w kolejności największą liczbę głosów otrzymała Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, a trzecią – dr Wanda Półtawska. Celem plebiscytu było danie inspiracji do poznawania wspaniałych kobiet, bez których historia Polski wyglądałaby zupełnie inaczej. „To one – piękne, wierne i mężne – wychowywały kolejne pokolenia, ucząc je miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom” – napisały organizatorki plebiscytu.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lutego o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl

 

8 lutego br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 157 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

W tej intencji będą również sprawowane Msze św. :

1. BISKUPICE/ PILICA 20 km od Zawiercia (woj. śląskie): sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – klasztor oo. Franciszkanów, godz. 7:00.

2. BYDGOSZCZ: kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Artyleryjska 10, godz. 18.00.

3.ELBLĄG: kościół św. Brunona z Kwerfurtu, ul. Gdyńskich Kosynierów 61, godz. 18.00.

4. ROBAKOWO niedaleko Kórnika (woj. wielkopolskie): kościół św. Józefa Rzemieślnika, ul. Szkolna 7, godz. 18.30.

5. BUDY BARCZĄCKIE niedaleko Mińska Mazowieckiego: parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe, ul. Mazowiecka 33, godz. 19.00.

6. EDYNBURG (Szkocja): St Mary’s Catholic Cathedral, Broughton Street, godz. 18.00.

Pod takim hasłem 1 lutego br, w 56. rocznicę narodzin dla nieba o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, w nowo powstałym ośrodku rekolekcyjnym „Manresa” w Starej Wsi k/Brzozowa rozpoczęła się trzydniowa sesja dla sióstr zakonnych. Poprowadzi ją o. Tadeusz Hajduk SJ, a patronować jej będą wielcy apostołowie Bożego Miłosierdzia: św. Siostra Faustyna i o. Józef Andrasz, którego nazwisko najczęściej wymienne jest w „Dzienniczku”.

Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście”. Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. I mówili: „Czy to nie jest syn Józefa?”. Wtedy powiedział do nich: „Z pewnością przypomnicie mi to przysłowie: ‘Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w swojej ojczyźnie, tych rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum’. I dodał: „Zapewniam was, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak iż w całym kraju nastał wielki głód. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili Go z miasta i, chcąc Go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz On przeszedł między nimi i oddalił się (Łk 4, 21-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 1-3 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się kurs „NOWE ŻYCIE” dla sióstr zakonnych. Kurs poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz, Magdalena Plucner, Magdalena Halak i Jakub Bartkowiak ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz s. Anna Maria Trzcińska i s. Emanuela Gemza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W rekolekcjach weźmie udział ponad 80 sióstr z 17 zgromadzeń zakonnych.

 

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkania formacyjne czcicieli i woluntariuszy należących do stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji są połączone z losowaniem Patronów na rok 2019. Ostatnie spotkanie w sobotę, 2 lutego, w Písku, w Czechach, prowadzi s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożyciela św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

 

W sobotę, 2 lutego br., siostry z hruszowskiej i koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wezmą udział w spotkaniu osób konsekrowanych (200 osób) w Koszycach na Słowacji. Uroczystej Eucharystii w dominikańskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 9:30 przewodniczyć będzie abp Bernard Bober. Po konferencji i świadectwach zakonników oraz spotkaniu dyskusyjnym odbędzie się wspólna agapa.

 

Piotr i Judasz. Dwie historie i Boże miłosierdzie – pod takim hasłem w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów w dniach 27-31 stycznia 2019 roku. Poprowadzi je w dynamice lectio divina ks. Krzysztof Wons SDS – rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, wykładowca teologii duchowości. Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny (pierwszy i ostatni dzień) wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ZMBM – autorka licznych publikacji, dotyczących życia i misji św. Siostry Faustyny, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W atmosferze pustyni i pełnego milczenia, na modlitwie słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia św. Siostry Faustyny, uczestnicy rekolekcji będą mogli zgłębiać i doświadczać tajemnicy miłosierdzia Bożego, aby potem z mocą głosić ją światu, korzystając z obietnicy Jezusa zapisanej na kartach „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Szczegółowe informacje i zapisy.

W dniach od 30 września do 6 października 2019 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem „Pokochałem cię wieczną miłością”. Mają one charakter modlitewno-formacyjny. Konferencje z języka polskiego tłumaczone będą tylko na język angielski, hiszpański i francuski. W spotkaniu wezmą udział biskupi, kapłani oraz osoby świeckie, którym bliska jest duchowość Miłosierdzia oraz charyzmat św. Siostry Faustyny Kowalskiej, w tym także członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, przedstawiciele apostolatów Bożego Miłosierdzia z Polski i innych krajów świata oraz parafii posiadających relikwie św. Siostry Faustyny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla osób mieszkających w Polsce dostępny jest na stronie internetowej organizatorów – Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2019 roku.

Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia.

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej krainie. On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

‘Ducha Pana nade mną,
dlatego mnie namaścił,
abym ubogim głosił dobrą nowinę.
Posłał mnie, abym głosił więźniom wyzwolenie,
a niewidomym przejrzenie,
abym zniewolonych czynił wolnymi,
abym ogłosił rok łaski Pana’.

Zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście” (Łk 1, 1-4; 4, 14-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

26 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 w teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Aleksandra Posielężna, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Bilety można nabyć przed spektaklem.

 

Pod takim hasłem 26 stycznia br. duszpasterstwo młodych w archidiecezji waszyngtońskiej wraz z Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II, bazyliką Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny oraz Katolickim Uniwersytetem Ameryki (CUA) organizują jednodniowe wydarzenie: „Panama in the Capital”. Tysiące młodych, którzy nie mogli polecieć do Panamy, zgromadzą się w Waszyngtonie, by w stolicy USA jednoczyć się w modlitwie, dzielić się wiarą z rówieśnikami, wysłuchać konferencji i wyrazić radość z bycia chrześcijaninem! Będą mogli również wysłuchać relacji na żywo ze spotkania z papieżem Franciszkiem w Panamie oraz poznać kulturę tego kraju. W prowadzenie tego wydarzenia zaangażowane są także siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 stycznia br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Marcin Ciunel ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, biblista, rekolekcjonista oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Saletynów w Krakowie. Zaraz po konferencji – ADORACJA I UWIELBIENIE Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Konferencję o Eucharystii w życiu i nauczaniu św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II wygłosi s. Gaudia Skass, która zapowiadając to wydarzenie, wyznała: „Ta wielka tajemnica naszej wiary była w centrum życia obojga tych wielkich świętych Polaków. Wiele możemy się od nich nauczyć. Będzie to moją radością podzielić się tym skarbem z młodymi w USA!” Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

Ruszyły zapisy na kurs „NOWE ŻYCIE” organizowany dla sióstr zakonnych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dwóch terminach: 1-3 lutego 2019 roku  oraz 1-3 marca 2019 roku. Rekolekcje w lutym poprowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji z Koszalina im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, natomiast w marcu – Szkoła Nowej Ewangelizacji Sursum Corda z Krakowa. Więcej informacji: faustyna.rekolekcje@gmail.com, oraz zapisy.

W 2018 roku z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl korzystało ponad 134 400 użytkowników. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało prawie 1360 osób w języku polskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, włoskim i w języku rosyjskim. Wiele osób korzystało też z „Konkordancji do Dzienniczka” w języku polskim.

W ramach tzw. Niedzielnej szkoły w Stuľanach, należących do parafii św. Andrzeja w Koprivnicy na Słowacji, 20 stycznia konferencję o posłannictwie św. Siostry Faustyny, którą wygłosi s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Codziennie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez rozgłośnie radiowe i internet: Radio Warszawa (codziennie), Radio Niepokalanów (codziennie), Radio Podlasie (w niedziele i święta), Radio Nadzieja (niedziele i święta), Radio Ain-Karim (codziennie), Radio Faustyna (codziennie), Radio Jasna Góra (piątki i niedziele), RadioSiedemNet z Chicago, Radio Alex z Zakopanego (codziennie) i Radio Pallotti FM (codziennie) oraz stronę: www.faustyna.pl. Na stronie: faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl (na androidy i iOS) działa również archiwum, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Od poniedziałku do soboty poranną Mszę św. transmitowało radio Doxa z Opola.

W dniach 19-20 stycznia br. w Doncaster odbęda się uroczystości związane z uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny i nadaniem parafii wezwania: Miłosierdzia Bożego. Z kościoła korzystają: wspólnota Anglików, która za patrona ma św. Piotra w okowach oraz wspólnota Polaków, którym patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tych uroczystościach wezmą udział: s. M. Vianneya i s. Mary Claire z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, które przybliżą wiernym postać Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej prorocką misję niesienia światu orędzia Miłosierdzia oraz jej bogate dziedzictwo duchowe.

 

W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus odpowiedział: „Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: „Napełnijcie naczynia wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty”. I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było – słudzy natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego i rzekł mu: „Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd”. Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni (J 2, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

W roku 2018 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. W każdym tygodniu w tym dziele uczestniczyło ponad 1 000 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń konających jest coraz więcej. Formularz zgłoszeniowy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

14 stycznia 2019 roku o godzinie 16.48 do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Waleria – Wanda Maria Krysiak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 64 lata swego życia. Przyszła na świat 1 kwietnia 1929 roku w miejscowości Lipiny Śląskie, woj. Katowice, w rodzinie Stefana i Heleny z domu Gola. Ojciec pracował w PKP. Dzień później została ochrzczona w parafii św. Augustyna w Lipinach, a sakrament bierzmowania przyjęła z rąk bp. Herberta Bednorza 29 maja 1939 roku. Po „małej maturze” podjęła pracę samodzielnego referenta pracy i płacy w Elektromontażu w Katowicach. W parafii zajmowała się również katechizacją dzieci.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 4 sierpnia 1955 roku w Krakowie. Postulat i nowicjat odbyła pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej i 1 lutego 1958 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (15 sierpnia 1963) w Walendowie – śluby wieczyste.

Przebywała w kilku klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. Wykształcenie uzupełniła na 3-letnim wakacyjnym kursie katechetycznym organizowanym przez kurię warszawską oraz na studium kościelnym w kurii częstochowskiej. Po pierwszych ślubach pracowała jako wychowawczyni w zakładzie Zgromadzenia w Rabce (1958-1960) i Radomiu (1960-1962). W roku 1962 wyjechała na III probację do Walendowa, gdzie po ślubach wieczystych posługiwała jako opiekunka w zakładzie i katechetka dzieci, a następnie w latach 1965-1970 również jako asystentka przełożonej. Od 1970 roku pełniła urząd przełożonej i katechetki w Białej koło Płocka (1970-1973), a następnie przełożonej w Rabce (1973-1976). Po ukończeniu kadencji przełożeńskiej wyjechała do Częstochowy, gdzie była wychowawczynią w Zakładzie (1976-1977), a następnie asystentką przełożonej (1977-1981). W roku 1981 wyjechała do Rzymu, by podjąć prace związane z procesem beatyfikacyjnym Siostry Faustyny i przez 12 lat pełniła tam również funkcję asystentki przełożonej. Po beatyfikacji Siostry Faustyny w 1993 roku wróciła do Polski i na stałe zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. Najpierw została skierowana do głoszenia orędzia Miłosierdzia w języku polskim i niemieckim pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym czasie na zaproszenie kościelnych władz lokalnych wyjeżdżała także do niemieckich parafii i Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, by dzielić się darem orędzia Miłosierdzia i duchowym bogactwem św. Siostry Faustyny. W latach 1995-2002 była w łagiewnickim klasztorze także asystentką przełożonej. Ostatnie 17 lat swego życia (od 2002 roku) swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. W miarę sił prawie do końca swych dni przygotowywała dla pielgrzymów myśli z „Dzienniczka”, by w ten sposób uczestniczyć w misji niesienia światu miłosiernej miłości Boga. Miała wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Bożej i świętych. Żywo interesowała się życiem Kościoła i Ojczyzny, nieustannie wypraszała miłosierdzie Boże dla ludzi żyjących z dala od Boga i w poleconych intencjach. Miała duże poczucie humoru, do życia wspólnego wnosiła radość i pokój. Była bardzo kochana przez siostry, które często odwiedzały ją w celi, gdy już nie mogła samodzielnie opuszczać pokoju. Odeszła do Pana w 90 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Pogrzeb odbędzie się 17 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. O godzinie 10.00 modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Walerii. Mszy św. pogrzebowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie bp Jan Zając, a po niej kondukt pogrzebowy odprowadzi ciało zmarłej s. Walerii na cmentarz zakonny w łagiewnickim Sanktuarium.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Konferencja Kobiet organizuje plebiscyt na Polkę stulecia. Ma on na celu przede wszystkim rozpowszechnienie wiedzy na temat pięknego życia kobiet, z których jako Polacy możemy być dumni na całym świecie. Wśród wyjątkowych kobiet, pełnych odwagi, pasji i miłości jest św. Siostra Faustyna Kowalska, prorok naszych czasów, którą Jezus wysłał z orędziem Miłosierdzia do całego świata. Należy ona do grona najwybitniejszych mistyków w historii Kościoła, wnosi do jego historii nową szkołę duchowości, a z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się jeden z największych ruchów w Kościele: Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. Do jej grobu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach każdego roku pielgrzymują ludzie z 90-100 krajów świata. Jej „Dzienniczek” jest tłumaczony na wiele języków świata i należy do najczęściej tłumaczonych książek z języka polskiego. Jej bogactwo duchowe zachwyca wszystkich: inspiruje naukowców, ludzi pióra i sztuki, fascynuje młodych, którym patronowała na ŚDM w Sydney i Krakowie, daje nadzieję ludziom przezywającym wielorakie trudności.

Głosowanie na Polskę stulecia do 15 stycznia na stronie: PolkaNa100.

 

 

 

Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 2018 roku skorzystało ponad 1 500 000 internautów, w tym na You Tube: 5377. Średnio dziennie korzystało 3379 użytkowników. Ilość minut oglądania: 34 508 066, średni czas korzystania z transmisji dla jednego użytkownika – 32 minuty 18 sekund. Z transmisji korzystają także następujące stacje telewizyjne w Polsce i we Włoszech: telewizja kablowa w Nowym Mieście nad Pilicą, Tele Giovanni Paolo II i EWTN Polska. Transmisję on-line obsługuje amerykańska firma Livestream, dostępna jest już w technologii Full HD, a finansowo wspierają to dzieło ofiarodawcy, którym Zgromadzenie serdecznie dziękuje i w modlitwie poleca Miłosierdziu Bożemu.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on tak im odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem” (Łk 3, 15-16. 21-22).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.