Archiwum

W dniach 1-3 grudnia br. s. Anna Maria Trzcińska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzi rekolekcje w kościele rektoralnym pw. św. Józefa w Sulejówku, którym opiekują się księża marianie. U progu Adwentu św. Siostra Faustyna, która jest obecna w tej świątyni w znaku relikwii, będzie pomagać uczestnikom tych spotkań rekolekcyjnych odkrywać głębie tajemnicy miłosiernej miłości Boga, uczyć postawy dziecięcej ufności wobec Niego oraz postawy miłosierdzia względem bliźnich.

 

Matka Boża tak o tym mówiła św. Siostrze Faustynie: „Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa, a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz»” (Dz. 785).

W każdy czwartek grudnia na stronie internetowej: www.milosierdzie.pl zamieszczane będą krótkie rozmyślania adwentowe ks. Zbigniewa Bielasa, rektora łagiewnickiego Sanktuarium. Pierwszy tydzień.

 

29 listopada 2019 roku o godzinie 3.15, otoczona modlitwą sióstr, do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Bogusława – Monika Byczkowska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 62 lata swego życia. Przyszła na świat w miejscowości Kosy, par. Chmielno, diecezja chełmińska, 23 czerwca 1921 roku w trzynastoosobowej rodzinie Jana i Marty z domu Szynszecka, Krótko po rozpoczęciu II wojny światowej wraz z całą rodziną została wywieziona do obozu Gasles-hausen w Niemczech, a potem po odmowie podpisania przez rodziców volks listy zesłana na przymusowe roboty w Saksonii. Do Polski powróciła w 1945 roku i na zgliszczach rodzinnego domu wraz rodzicami i rodzeństwem odmawiała dziękczynne „Ojcze nasz…” za szczęśliwy powrót do Ojczyzny. Rok później podjęła pracę w szkole podstawowej w Żukowie i Leźnie. Byłą katechetką. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Wejcherowie, a nadto kilka kursów, m.in.: kurs nauki religii – etyki moralnej, kurs szkoły rolniczo-gospodarczej, kurs sanitarny i pisania na maszynie.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 26 października 1957 roku, w wieku 36 lat. Postulat i nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej odbyła w Krakowie i po dwóch latach, 2 sierpnia 1960 roku, złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Po 5 latach junioratu – 15 sierpnia 1965 roku – w Walendowie złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu uzupełniała wykształcenie w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz na kursach dla wychowawczyń. Pracowała najpierw jako wychowawczyni w zakładach prowadzonych przez Zgromadzenie: w zakładzie dla dziewcząt w Krakowie, Radomiu, a od 1960 roku przez 22 lata w Częstochowie w zakładzie dla dzieci kalekich. Kolejne 3 lata (1982-1985) spędziła w Białej koło Płocka, gdzie pomagała przy wypieku komunikantów. W 1985 roku przyjechała do Radomia i w tym domu pozostała już do końca swych dni. Najpierw przez 19 lat była zakrystianką, a potem w miarę możliwości podejmowała różne drobne posługi wobec sióstr. Przez ostatnie lata głównie modlitwą i cierpieniem wspierała dzieła apostolskie Zgromadzenia oraz wypraszała miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i całego świata. Nie prosiła dla siebie ani o zdrowie, ani o długie lata życia. Pragnęła tylko jednego: spełnienia na ziemi woli Bożej i zamieszkania w domu Ojca Niebieskiego. Była osobą bardzo pogodną, uśmiechniętą, nawet w ostatnich miesiącach życia, gdy choroba przykuła ją do łóżka. Cicha, nie wymagająca, ze wszystkiego była zadowolona i za każde dobro otrzymane od Boga przez ludzi serdecznie wdzięczna.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła 99 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 2 grudnia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane w grobowcu zakonnym na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto. Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). W jej ślady idą siostry z klasztoru w łagiewnickim Sanktuarium, które dodatkowo każdego dnia ofiarują Matce Bożej 1000 „Zdrowaś Maryjo…”. Internauci natomiast mogą uczestniczyć w nowennie, która jest odprawiana codziennie o 19.00, a w niedziele o 18.30, przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Od 29 listopada do 1 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „Przygotować swoje serce”. Poprowadzi je ks. Krzysztof Kowal MS i s. Greta Mizeracka, odpowiadająca za dzieło powołań w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. U progu adwentowego czuwania uczestniczki dni skupienia będą uczyć się, jak przyjmować, rozważać i zachowywać Boże słowo, by przemieniało ich życie, prowadząc do wiernego pełnienia woli Bożej, jak miało to miejsce w życiu Maryi. W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z siostrami. Więcej informacji i zgłoszenia do 27 listopada.

Z przyjściem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i wychodziły za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wówczas dwóch będzie na roli: jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 37-44).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w Dolnym Smokovcu, w słowackich Tatrach, w dniach od 29 listopada do 1 grudnia pod hasłem: „Jestem z wami po wszystkie dni (Mt 28, 20)”. Poprowadzą je ks. Ján Bittšanský oraz s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: codzienna Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

1 grudnia br. po raz 16. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pielgrzymować będą chrześcijańscy przedsiębiorcy. Uroczystej Eucharystii o 10.30 w bazylice przewodniczyć będzie abp Józef Kupny. Po Mszy św. spotkanie w Auli św. Jana Pawła II, a gośćmi – oprócz abp. Kupnego – będą ks. dr Rafał Dudała, który mówić będzie na temat „Katolik (nie)polityczny”, Radosław Ciaś, KRAFC Consulting, który przedstawi perspektywy zaangażowania świeckich, o 20 latach działalności Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” dyskutować będą: Maciej Rajfur z „Gościa Niedzielnego”, Marek Świeży, ks. Ryszard Krupa SCJ i ks. Grzegorz Piątek SCJ, a ostatni rok podsumuje moderator – ks. dr Przemysław Król, moderator duszpasterstwa „Talent”. W programie także koncert chóru „Caticum Nowvum”. Pielgrzymi modlić się będą również przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego pielgrzymka zakończy się wspólnym posiłkiem. Foto Sanktuarium: Marek Karnecki.

26 listopada 2019 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Sylwia – Stanisława Kozioł. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 71 lat swego życia. Przyszła na świat 21 stycznia 1932 roku w rodzinie Aleksandra i Bronisławy z domu Jaszczuk w Wólce Nosowskiej, parafia Kornica.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 25 maja 1948 roku. Aspiranturę odbyła w domu zakonnym w Derdach koło Warszawy. 30 października 1950 roku pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej rozpoczęła nowicjat w Krakowie i po dwóch latach, 30 października 1952 roku, złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Po 6 latach junioratu – 15 sierpnia 1958 roku – również w Krakowie złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu była ogrodniczką. Posługiwała w Walendowie, Gdańsku  i Derdach, gdzie spędziła również ostatnie lata swego życia. Jej życie ubogie i bardzo ascetyczne wypełniała modlitwa i praca, a w centrum każdego dnia była Eucharystia. Kochała Jezusa, Matkę Bożą i świętych, a także Zgromadzenie i ludzi, których Bóg stawiał na drodze jej życia. We wszystkim starała się dostrzegać przejawy miłosiernej miłości Boga, które dostrzegała szczególnie w pięknie przyrody i całym dziele stworzenia, w Kościele i ludzkiej dobroci.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła, mając prawie 88 lat (bez 2 miesięcy). Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 29 listopada o godzinie 10.00 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane na cmentarzu w Magdalence.

Nadchodzi Adwent – pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 1 grudnia. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 30 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

W dniach 23-24 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona będzie 3. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W pierwszym dniu obchodów w Auli Jana Pawła II odbędzie się ogólnopolskie sympozjum pod hasłem: „Króluj nam, Chryste”, w którym jako prelegenci wezmą udział m.in.: bp dr Stanisław Jamrozek (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych, prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL), dr hab. Loyola M. Opiela SBDNP, prof. KUL i abp Andrzej Dzięga. Obrady zakończy adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, drugi dzień obchodów rocznicowych rozpocznie nabożeństwo do Ducha Świętego o godz. 10:00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka z Przemyśla, następnie pokutna Droga krzyżowa z przejściem do bazyliki Bożego Miłosierdzia, gdzie o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Foto: Hieronim Majka CSSP.

Lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z Niego: „Innych wybawiał, niech uratuje samego siebie, jeśli On jest tym wybranym, Chrystusem Boga”. Także żołnierze szydzili z Niego. Podchodzili, podawali Mu ocet i mówili: „Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie”. Był też nad Nim napis: „To jest król Żydów”.

Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu, mówiąc: Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to. Ale On nic złego nie zrobił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”. Odpowiedział mu: „Zapewniam cię: dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 35-43).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

24 listopada br. przy kościele Matki Bożej Siedmiobolesnej w Bratysławie na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję w cyklu biblijnym wygłosi ks. Milan Puškár, a s. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o tych elementach szkoły duchowości św. Siostry Faustyny, jakimi są: Umiłowanie Eucharystii i jej rola w życiu duchowym, umiłowanie Kościoła i nabożeństwo do Matki Bożej.

W dniach 22-24 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla małżeństw pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”. Spotkania rekolekcyjne w kaplicy św. Siostry Faustyny (w dolnej części bazyliki) poprowadzi o. Andrzej Migacz, rektor Kolegium Jezuitów i bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W programie każdego dnia:

17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – Konferencja

Organizatorami rekolekcji jest Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W dniach 18-24 listopada br. w Ouagadougou w Burkina Faso odbędzie się IV Kongres o Bożym Miłosierdziu dla Afryki i Madagaskaru, organizowany pod przewodnictwem kard. Philippe Ouédraogo. Hasłem przewodnim są słowa: „Boże Miłosierdzie, łaska na nasze czasy”. W tym spotkaniu apostołów Bożego Miłosierdzia wezmą udział m.in. s. M. Diana Kuczek, która wygłosi konferencję na temat: „Grupy, stowarzyszenia, bractwa Bożego Miłosierdzia jako zaczyn dla promocji duchowości Bożego Miłosierdzia”, oraz s. M. Miwiana Krzak z konferencją: „Ufność w Boże Miłosierdzie w szkole świętej Siostry Faustyny”.

W czasie Kongresu do grona członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum“ zostanie przyjęta osoba z Beninu. Siostry wezmą również udział w uroczystym otwarciu nowo powstałego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego przekażą relikwie św. Siostry Faustyny.

Pod takim tytułem 23 listopada br. w Gdańsku odbędzie się konferencja dla kobiet, którą organizują: Wspólnota „Kobieta jest BOSKA” oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Konferencję poprzedzi Msza św. celebrowana w Oliwskiej Archikatedrze o godzinie 10.00. Po niej w auli Jana Pawła II konferencję zatytułowaną „Boskie DNA kobiety” wygłoszą Sylwia i Witek Wilk – szczęśliwe małżeństwo i rodzice czwórki dzieci, którzy od wielu lat prowadzą i współprowadzą różnego rodzaju rekolekcje tematyczne i ewangelizacyjne. Założyli już wiele wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, które obecnie zrzeszają około pięć tysięcy ludzi.

Plan spotkania:

10.00 – Msza Święta w Archikatedrze Oliwskiej
11.30 – Przywitanie gości na auli Jana Pawła II
11.35 – Uwielbienie
12.00 – Konferencja Sylwii i Witka Wilk pt. „Boskie DNA kobiety”
14.30 – Zakończenie spotkania.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

 

W dniach 18-22 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów pod hasłem: „Kapłani – świadkowie Miłosierdzia”. Poprowadzi je biblista ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a konferencje o roli kapłanów w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia wygłosi s. M. Elżbieta Siepak z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.

 

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 listopada. W tym roku formacyjnym o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po tej modlitwie jest spotkanie przy herbacie, które służy budowaniu wspólnoty i dzieleniu się doświadczeniem miłosierdzia Bożego i apostolstwem. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 22 listopada. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Confida wygłosi konferencję o sakramencie pokuty i pojednania w oparciu o encyklikę Jana Pawła II i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

21 listopada br. w Detvie na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję: „Słowo Boże w rytmie lectio Divina” wygłosi ks. Artur Ciepielski, a s. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o tych uczynkach miłosierdzia wobec bliźnich, jakimi są: pouczanie nieumiejętnych i pocieszanie strapionych.

17 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję o postawie miłosierdzia wobec bliźnich w Biblii wygłosi ks. Jozef Kacvinsky, a s. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o relacji dwustronnej w akcie miłosierdzia oraz o miłosierdziu świadczonym słowem.

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, On powiedział: „Nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że to wszystko już nadchodzi?”. On zaś odpowiedział: „Uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd! Pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje imię będą mówić: «Ja jestem» oraz «Nadchodzi czas». Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec”. I mówił do nich: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować, wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na Moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. A niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu Mojego imienia. Ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie (Łk 21, 5-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Konferencja o potrzebie modlitwy za kapłanów w świetle „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, którą wygłosiła s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podczas IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, jest dostępna w pliku video na stronie Rektoratu łagiewnickiego Sanktuarium.

 

15 listopada br. (trzeci piątek miesiąca) w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego i szkoły św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia o godzinie 17.00 i po niej dwie konferencje: ks. dr. Pawła Gabary na temat „Kto widzi Jezusa, widzi i Boga Ojca” oraz s. Sary Jabłońskiej ZMBM – „Przypomnij o Moim miłosierdziu”. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem, pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi.

10 listopada br. w Koprivnicy na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję o miłości miłosiernej Boga w Biblii wygłosi ks. Milan Supek, a s. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie na temat postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich oraz o rachunku sumienia i jego roli w życiu duchowym.

Pod takim hasłem w dniach 8-10 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, poprowadzi rekolekcje. W trakcie poruszy następujące tematy:

Kim są świeccy?
Apostolskie zaangażowanie w parafii.
Apostolskie zaangażowanie w życie społeczne.
Wierność wartościom – ludzie sumienia.
Miejscem spotkań wcześniej wpisanych uczestników rekolekcji będzie Dom Duszpasterski. Zapisy do 4 listopada: 739 080 326 lub: wakcji@gmail.com

Wtedy przyszli niektórzy z saduceuszów, którzy twierdzą, że nie m zmartwychwstania, i zapytali Go: „Nauczycielu, Mojżesz nam tak napisał: «Jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem drugi i trzeci ożenił się z wdową. I podobnie następni, aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli. Po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. O tym zaś, że umarli zmartwychwstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu o krzewie. Nazywa tam Pana «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 27-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 8-10 listopada br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušowie na Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „I co dalej?”. Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Kocurko i siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zgłoszenia do 5 listopada można kierować na adres: sr.jana@milosrdenstvo.sk; tel: 0907 464 479; 057/44 83 166.

W dniach 6-10 listopada br. w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej. Weźmie w nim udział ok. 100 touroperatorów i organizatorów turystyki religijnej, kapłani oraz koordynatorzy diecezjalni i szefowie fundacji, a wśród nich siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Celem Kongresu jest nie tylko wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników, ale przede wszystkim promocja Krakowa i Małopolski na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego. Uczestnicy Kongresu nawiedzą m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Kongres organizuje biuro turystyczne „Ernesto Travel”.