Archiwum

Tradycyjnie 5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywają się ceremonie przyjęcia nowych członków w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W tym roku wpisane są one w program Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia zostało przyjętych 17 nowych członków. Wśród nich są 3 kapłani: 1 z Polski posługujący wśród muzułmanów w Maroko, 1 z Walii i 1 z Francji, oraz 14 osób świeckich: 5 z Polski, 1 z Beninu, 2 z Francji, 2 z Niemiec, 2 ze Słowacji oraz 2 z Włoch. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i inne okoliczności nie wszyscy będą mogli osobiście odebrać legitymacje członkowskie w czasie ceremonii w łagiewnickim Sanktuarium, którym w czasie Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczyć będzie bp Stanislav Stolárik ze Słowacji. Transmisja na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl .

Stowarzyszenie „Faustinum”, z siedzibą w łagiewnickim Sanktuarium, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świecie z blisko 90 krajów świata, które wraz z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia włączają się w misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.

Liturgiczna uroczystość św. Faustyny w Płocku, 5 października, celebrowana będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku. Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godzinie: 6.30, 12.00 i uroczysta suma o 17.00 pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego.  Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 16.15. Po wieczornej Mszy św. adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00. O godzinie 15.00 – jak każdego dnia – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Tego dnia po każdej Mszy św. i po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia tradycyjnie będzie można nabyć za dobrowolną ofiarę bułeczki św. Siostry Faustyny, wypiekane przez siostry. Dochód ze sprzedaży bułeczek (jako „cegiełek”) w całości przeznaczony jest na budowę nowej świątyni. Tego dnia będzie można zobaczyć stary piec piekarniczy z czasów św., kiedy w Płocku przebywała św. Siostra Faustyna, oraz inne eksponaty, które są niemymi świadkami jej życia.

Uroczystość św. Faustyny poprzedzi triduum Mszy św. od 2 do 4 października o godz. 17.00, któremu przewodniczyć będzie ks. Andrzej Pieńdyk, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi, odbędą się 5 października w katedrze i w kościele parafialnym pod Jej wezwaniem na Placu Niepodległości.

Katedra św. Stanisława Kostki

5 października, Jubileuszowa pielgrzymka do bazyliki archikatedralnej osób życia publicznego: parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Ruchu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych służb mundurowych, a także związków zawodowych. W programie o godzinie 17.00 – konferencja bp. Piotra Jareckiego zatytułowana „Kluczem jest wychowanie i kultura”. O godzinie 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Grzegorza Rysia, a następnie procesja z relikwiami św. Faustyny z bazyliki archikatedralnej do pomnika Patronki Łodzi (pl. Niepodległości 1).

Parafia świętej Faustyny

Eucharystii o godzinie 18.00 przewodniczyć będzie bp Ireneusz Pękalski. Po Mszy św. – inaczej niż w zazwyczaj – przejście pod pomnik św. Faustyny i przywitanie procesji z relikwiami św. Faustyny, która przyjdzie z łódzkiej katedry.

Uroczystość zakończy błogosławieństwo relikwiami św. Faustyny.

Klasztor zgromadzenia przy ul. Krośnieńskiej 9

W miejscu, gdzie św. Faustyna mieszkała w Łodzi przed wstąpieniem do Zgromadzenia:
7:00 – uroczysta Msza św.
14:30 –  adoracja NS połączona z modlitwą różańcową
15:00 –  Godzina Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5 października br. siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się ze studentami Uniwersytetu w Maryland (USA). W liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny podzielą się jej duchowym dziedzictwem, s. Gaudia wygłosi konferencję, a po wspólnej modlitwie Nieszporów uczestników spotkania czeka polska kolacja z tradycyjnymi potrawami. Spotkanie zorganizował kapelan Uniwersytetu ks. Conrad Murphy.

10 października br. w parafii św. Rocha w Lipkowie koło Warszawy odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny. Uroczystościom przewodniczyć będzie bp Rafał Markowski, a orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” Apostołki Bożego Miłosierdzia i jej duchowym dziedzictwem podzieli się z wiernymi na wszystkich Mszach św. s. Zacheusza Warzyńska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się tradycyjnie odprawiane triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny. Msze św. z okolicznościowymi kazaniami w bazylice o godzinie 12.00. Celebrować je będą:

2 października – abp Grzegorz Ryś.
3 października – bp Robert Chrząszcz.
4 października – bp Artur Ważny

Można uczestniczyć w tym triduum przez transmisję on-line na stronie: www.milosierdzie.pl

W wigilię uroczystości św. Faustyny, 4 października br. w godzinach: 20.00-22.00,  w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się czuwanie modlitewne. Wieczór uwielbienia Miłosierdzia Bożego ze św. Siostrą Faustyną poprowadzą: ks. Rafał Jarosiewicz, Hubert Kowalski z Zespołem oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wezmą w nim udział m.in. uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, ale zaproszeni są wszyscy czciciele Jezusa Miłosiernego i Jego Apostołki. Transmisja na stronie Rektoratu: www.milosierdzie.pl

W dniach od 30 września do 3 października odbędzie się pielgrzymka z różnych parafii do kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pawłodarze. Przyświecać jej będą słowa św. Piotra i św. Jana z Dziejów Apostolskich: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). W czasie tej  pielgrzymki s. Anastasis z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku  mówić będzie konferencje o tym, jak być miłosiernym, tak jak nasz Bóg, oraz o misji kobiety we współczesnym świecie, a także dzielić się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny.

3 października (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty „Faustinum”, które rozpocznie się o godzinie 15.00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. W programie konferencja i dzielenie się doświadczeniem Bożego miłosierdzia i apostolstwem. Poruszane treści będą dostępne dla zainteresowanych w podręczniku i zeszycie formacyjnym. Spotkanie zakończy wspólna modlitwa podczas Mszy św. o 17.00 i po niej agapa.

3 października br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu odbędzie się uroczystość odpustowa. Eucharystii o godzinie 12:00 nad Małym Jeziorem Kierskim, czyli w miejscu objawienia Jezusa św. Siostrze Faustynie, przewodniczyć będzie bp Grzegorz Balcerek. Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Siostry Faustyny, która wyruszy z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do ołtarza nad małym Jeziorem Kierskim. Przygotowaniem do tego wydarzenia jest triduum od 30 września do 2 października, które poprowadzi o. Ambroży Okroya OFM. Msze św. w ramach triduum z kazaniami będą odprawiane o godzinie 18.00.

W dniach 4-5 października Maryja w znaku obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzi Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu. Nawiedzenie rozpocznie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego 4 października o godzinie 17.00. Całonocne czuwanie wypełni modlitwa sióstr z kierskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Pasterką Maryjną o godzinie 23.30, której przewodniczyć będzie ks. Rafał Pierzchała. 5 października modlitwę m.in. poprowadzą mieszkanki Domu Samotnej Matki oraz wspólnota apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Msza św. na zakończenie peregrynacji zostanie odprawiona o godzinie 16.00, a przewodniczyć jej będzie ks. Paweł Jasina TChr.

W niedzielę 3 października kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, diecezja rzeszowska, zostanie podniesiony do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Uroczystej Eucharystii, o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie bp Edward Białogłowski. W uroczystości wezmą udział siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Nowe Sanktuarium w Sędziszowie Małopolskim w szczególny sposób ma służyć dziełu Apostolstwa Chorych.

3 października br. w Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu w Neudorf, o godz. 10.00 celebrowana będzie uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bp. Leona Wagenera z wniesieniem relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II oraz poświęceniem obrazu Jezu, ufam Tobie. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na tej uroczystości reprezentować będzie s. Sangwina Kostecka z klasztoru w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, która podzieli się z wiernymi duchowym dziedzictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia. Kościół pw. św. Henryka od 1994 roku służy polskiej wspólnocie, a posługę duszpasterską sprawują księża misjonarze oblaci.

Wtedy przyszli do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. On ich zapytał: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni odpowiedzieli: „Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodu i oddalić”. Wtedy Jezus powiedział im: „Napisał wam to przykazanie, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz od początku stworzenia Bóg ‘stworzył ich mężczyzną i kobietą: Z tego powodu mężczyzna opuści ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem’. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”. W domu uczniowie ponownie pytali Go o to. Powiedział im: „ Jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśliby ona porzuciła swego męża i wyszła za innego, też cudzołoży”.

Przynoszono do Niego dzieci, aby je dotknął, ale uczniowie stanowczo tego zabraniali. Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże. Zapewniam was: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Potem brał je w objęcia i błogosławił, kładąc na nie ręce  (Mk 10, 2-16).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Rano przyjechałam do Warszawy, a wieczorem o godz. 8-ej już byłam w domu. Co za radość była dla rodziców i całej rodziny, trudno o tym pisać. Matce się trochę polepszyło zdrowie, jednak lekarz nie robił żadnej nadziei zupełnego wyzdrowienia. Po przywitaniu zaraz upadliśmy wszyscy na kolana, by złożyć Bogu dziękczynienie za łaskę, że mogliśmy się jeszcze raz w życiu wszyscy zobaczyć. Kiedy widziałam, jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w Zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić, toteż nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców (Dz. 397-398).

2 października br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia organizują dzień skupienia  pod hasłem: „Oto Matka twoja”. Będzie to okazja do odkrycia na nowo Maryi w życiu św. Faustyny i w swoim życiu  jako Matki, do której można przyjść zawsze i ze wszystkim… Konferencje wygłosi s. Inga Kvassayova. W programie dnia skupienia: Eucharystia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spowiedź i możliwość rozmowy duchowej z siostrami.

Najbliższe spotkanie warszawskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, która skupiona jest przy klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, odbędzie się wyjątkowo 1 października br. o godz. 16.00 w Sanktuarium św. Siostry Faustyny przy ul. Żytniej 3/9. W programie: Msza św., konferencja oraz nabożeństwo różańcowe.

30 września o 6.30  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach informatyków, ofiarodawców, tłumaczy i osób posługujących na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ono przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Uczestnicy tej akcji modlić się będą  o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.

Taki tytuł nosi 20 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje” (Dz. 1695). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Ja wiem dobrze, że Ty, o Panie, dzieł naszych nie potrzebujesz. Ty żądasz miłości” (Dz. 989).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Jan powiedział do Niego: „Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu! Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zapewniam was, że jeśli ktoś poda wam kubek wody, bo należycie do Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty. Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, byłoby lepiej dla niego, aby mu przywiązano kamień młyński do szyi i wrzucono w morze. I jeśli twoja ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie bez ręki osiągnąć życie, niż z dwiema rękami iść na potępienie, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga prowadzi cię do upadku, odetnij ją.  Lepiej jest dla ciebie bez nogi osiągnąć życie, niż z dwiema nogami być wyrzuconym na potępienie. Jeśli twoje oko prowadzi cię do upadku, wyłup je.  Lepiej jest dla ciebie bez jednego oka wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym na potępienie, ‘gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie’ (Mk 9, 38-43.45.47-48).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą ma zasługę miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu, a gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne – nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem (Dz. 1317).

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny, a przynajmniej raz w miesiącu w ich intencjach sprawowana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Na You Tube można posłuchać śpiewanej Koronki do Miłosierdzia Bożego w języku mandaryńskim, który jest urzędowym językiem w Chinach, na Tajwanie i w Singapur. Nagranie przygotowała Bernadetta Lam z Hong Kongu, która jest członkiem stowarzyszenia „Faustinum”, wraz z czcicielami Bożego Miłosierdzia z Tajwanu. Oprócz śpiewanej Koronki są także informacje, dotyczące pochodzenia tej modlitwy i jej znaczenia, a także informacja o wielkich obietnicach, które Jezus związał z ufnym jej odmawianiem. Warto przypomnieć, że Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Jezus św. Siostrze Faustynie w języku polskim. Dziś ta modlitwa powszechnie odmawiana jest w całym Kościele, nawet w językach plemiennych.

Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www. фаустина.рф została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. W tej formie dostępne są już wszystkie wersje językowe oficjalnej strony Zgromadzenia Sióstr Matki BozejMiłosierdzia.

Po wakacyjnej przerwie 22 września o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny,  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna już „Łagiewnicka 22”. W tym roku siostrom i uczestnikom tych spotkań przyświecać będzie hasło: „Przyjdź i zaufaj!”. Młodzi w modlitwie miłosiernemu Bogu powierzać będą wszystkie trudne sprawy Kościoła, świata i osobiste. Wieczory uwielbienia będą też duchowym przygotowaniem do 20 rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego w łagiewnickim Sanktuarium dokonał św. Jan Paweł II 17 2002 roku.

W sobotę, 25 września br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XII Pielgrzymka Żywego Różańca. W programie o godzinie 10.00 w bazylice modlitwa i powitanie uczestników oraz okolicznościowa konferencja, różaniec, a o godzinie 12.00 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem konferencję o miłosierdziu Bożym w chwilach trudności, cierpienia i smutku wygłosi ks. Paul Nguyen, który pochodzi z Wietnamu i sam tego doświadczył. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

W dniach 17-19 września br. w klasztorze karmelitów bosych w Lorinčíku koło Koszyc w południowej Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Boża przyjaciółka”. Poprowadzą je o. Andrej Valent OCD oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W niedzielę, 19 września w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach druga stacja miesięcznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. Po Godzinie Miłosierdzia i Koronce w czasie Mszy Świętej o 15.20 będą rozważane pierwsze słowa papieskiego Aktu, czyli: „Boże, Ojcze Miłosierny…”. Do tego przygotowania dołączyło ponad 70 miejsc kultu Bożego Miłosierdzia z Polski i całego świata. Materiały na kolejne miesiące można zamawiać, pisząc na adres:  info@milosierdzie.pl