Archiwum

Tradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a nawet przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa majowe są odprawiane w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30. Można się w nie włączyć także poprzez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.plna You Tube i przez aplikacje mobilne: Faustyna.pl na android i iOS.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na maj: za dzieci i młodzież, aby pielęgnowała w swoim życiu ducha wiary, nadziei i miłości oraz o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Święta Siostra Faustyna kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego. Mniej  z objawieniami Maryi, a miała ich kilkadziesiąt. W tych spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga (Dz. 449) – mówiła – Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330).

Maryja dla Siostry Faustyny była przede wszystkim Matką Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza Matka oraz Mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy, posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Gdy  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia obrało  Maryję na niebieską przełożoną generalną, Siostra Faustyna zobaczyła w wizji wszystkie siostry okryte jej płaszczem i usłyszała słowa wielkiej obietnicy: Każdą, która wytrwa w gorliwości  aż do śmierci w  Zgromadzeniu  Moim, minie  ogień czyśćcowy, i pragnę, aby każda odznaczyła się tymi cnotami: pokorą i cichością, czystością i miłością Bożą i bliźnich, litością i miłosierdziem. Po tych słowach znikło mi całe Zgromadzenie, pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli. – Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia (Dz. 1244).

 

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny na język arabski został przetłumaczony i po raz pierwszy wydany w pięknej formie przez Centrum Informacji Katolickiej Konferencji Episkopatu Libanu w 1999 roku. W 2012 roku o wydanie tego dzieła postarał się także klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Jerozolimie. W święto Miłosierdzia 2021 roku „Dzienniczek” w języku arabskim został udostępniony w sieci internetowej na  tej stronie.

Na stronach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz w aplikacji: Faustyna.pl (na android oraz i OS) pełny tekst „Dzienniczka” dostępny jest w języku: polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim, słowackim i rosyjskim. Na stronie w języku polskim można korzystać także z konkordancji, która pozwala na szybkie wyszukiwanie potrzebnych tekstów z tego dzieła.

W „Dzienniczku” Siostra Faustyna opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją. „Dzienniczek” zawiera nade wszystko orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, które Siostra Faustyna przekazała Kościołowi i światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe, „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział św. Jan Paweł II.

27 maja br. przypada 15. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy – jak powiedział – są najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego i mają aktywny udział w zbawianiu świata. Na audiencji generalnej w Rzymie tak wspominał tę pielgrzymkę do łagiewnickiego Sanktuarium: Miałem możliwość podkreślić, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka. (…) Kontemplując świetlane rany zmartwychwstałego Chrystusa, Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o Bożym miłosierdziu (…) Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzia jako Boża moc, jako granica dla zła całego świata.

Pod takim hasłem w pierwszą środę miesiąca o godzinie 20.00 odbywa się cykl spotkań formacyjnych dla osób wspierających modlitwą różańcową małżeństwa starające się o potomstwo i wszystkich, którzy pragną pogłębić relację z Maryją przez rozważanie słowa Bożego i formację intelektualno-duchową. Zajęcia odbywają się w formie spotkań on-line.

Tematy spotkań:

Maryja w Biblii – listopad – ks. Szałanda

Teologia pośrednictwa – grudzień – ks. Wiecki

Maryja wzorem do naśladowania – styczeń – ks. Szymanowski

Maryja w nauce wybranych Ojców Kościoła – luty- ks. Wilczyński

Maryja w pobożności ludowej – marzec – ks. Wiecki

Dogmaty Maryjne – kwiecień – ks. Tarczyński

Maryja Matka Kościoła – maj – ks. Wiecki

Maryja w przepowiadaniu homilijnym – czerwiec – ks. Zinka.

Organizator i prowadzący: Modlitwa o potomstwo, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Fundacja Barnaby. Zajęcia poprowadzi opiekun duchowy wspólnoty modlitwy o potomstwo ks. Andrzej Wiecki wraz z zaproszonymi gośćmi.

Koszt: dobrowolna ofiara na cele Szkoły Maryi. (Fundacji Barnaby, 21 1600 1462 1898 9624 3000 0001, tytuł: darowizna na cele statutowe. Szkoła Maryi).

Zapisy: kontakt@szkola-barnaby.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „Szkoła Maryi”.
Więcej informacji na temat Szkoły Maryi: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo

Do transmisji modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego, prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dołączyła telewizja „Shalom World”.  Codziennie transmituje  także Msze św. i inne nabożeństwa odprawiane w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Shalom World to katolicki kanał telewizyjny z siedzibą w USA, dzielący się pokojem Chrystusa na całym świecie. Ma trzy kanały telewizyjne, Shalom World North America, Shalom World Europe, Shalom World Australia i posiada około 8 milionów odbiorców w 140 krajach świata.

Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę z łagiewnickiego Sanktuarium  transmituje już 12 radiowych rozgłośni katolickich i kilka stacji telewizyjnych, w tym: TVP 3, TVP 1 oraz TVP Wilno, EWTN Polska, TV św. Jana Pawła II z Włoch i You Tube. Transmisja on-line oraz obraz z TVP jest dostępny oraz na stronie www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych, i w aplikacji Faustyna.pl.  w 7 wersjach językowych.

W dniach 21-23 maja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się wielkanocne rekolekcje dla członków i wolontariuszy „Faustinum pod hasłem „Pan mój i Bóg mój”. Poprowadzi je ks. dr Krzysztof Wons SDS – salwatorianin, doktor teologii duchowości, dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy, propagator Lectio Divina. Rekolekcje odbywają się w reżimie sanitarnym, z ograniczona liczba miejsc. Więcej wiadomości na: www.faustinum.pl

Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 15, 26-27; 16, 12-15).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej (Dz. 552).

Na stronie www.faustyna.pl dostępny jest folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” w języku rumuńskim. Zawiera on najważniejsze wypowiedzi Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, które dotyczą przekazanego dla Kościoła i świata orędzia Miłosierdzia. To orędzie św. Jan Paweł II dał na trzecie tysiąclecie wiary, aby ludzie lepiej poznali prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Tekst wstępu i cytaty z „Dzienniczka” przygotowała Aghi Moulas w konsultacji z ks. Tadeuszem Rostworowskim SJ, tłumaczem dzieła św. Siostry Faustyny na język rumuński. To już 16 język, w którym folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” udostępniany jest do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia.

Po Wniebowstąpieniu Pańskim, w tym roku 17 maja (poniedziałek), w Polsce (i w tych krajach, w których Wniebowstąpienie obchodzi się w VII Niedzielę Wielkanocną), rozpoczyna się sześciodniowe przygotowanie modlitewne do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, modlitwa do Ducha Świętego połączona jest z wieczornym nabożeństwem o godzinie 19.00, a w niedziele i święta o 18.30. Można w niej uczestniczyć także przez transmisję on-line, by prosić o światło i dary Ducha Świętego tak potrzebne do rozwoju życia nadprzyrodzonego. Niech Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania Jezusa, odkrywa przed nami głębię Jego miłosiernej miłości, uczy dostrzegania Jego obecności i działania w naszej codzienności oraz kształtuje nasze życie  w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

 

22 maja w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Rozpocznie je o godzinie 19.00 konferencja ks. Krzysztofa Wonsa SDS, a zakończy Eucharystia o północy. Czuwanie poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ci, którzy nie mogą przybyć do łagiewnickiego Sanktuarium, mogą łączyć się w modlitwie przez transmisję na stronie: www.milosierdzie.pl, audio na stronie: www.faustyna.pl oraz w aplikacji: faustyna.pl na android  i iOS.

22 maja br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem konferencję pt. „Wiele twarzy samotności” wygłosi s. Gaudia Skass. Samotność jest problemem wielu współczesnych ludzi, który nasilił się w czasie pandemii. Jezus sam zapragnął wejść w najciemniejsze ludzkie doświadczenie opuszczenia, gdy konał na krzyżu. „W mojej konferencji – pisze s. Gaudia – opowiem także o innych doświadczeniach samotności, której szukają ludzie, pragnący zbliżyć się do Boga. Każde doświadczenie samotności niesie w sobie potencjał dobra, głębię spotkania. Będę się dzielić owocami moich poszukiwań, odwołując się zwłaszcza do doświadczenia św. Faustyny i św. Jana Pawła II”. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się pierwsze po wielu miesiącach spotkanie uczestników przy herbacie i kremówkach, by uczcić 101. urodziny św. Jana Pawła II.

17 maja 2021 roku o godzinie 9.15 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Rafaela – Małgorzata Jedynak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 35 lat swego życia.

Przyszła na świat 16 czerwca 1966 roku w Warszawie-Międzylesiu. Z rodzicami – Janem i Agnieszką z domu Ratter – mieszkała w miejscowości Wygoda, diecezja siedlecka. Ojciec był elektrykiem. Ochrzczona została w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Trąbkach 18 września 1966 roku, a bierzmowana 21 grudnia 1980 roku przez bp. Jana Mazura.

Po ukończeniu Technikum Plastycznego 26 lipca 1986 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. W domu generalnym odbyła postulat,  a 2 lutego 1987 roku  w Krakowie pod kierunkiem s. M. Katarzyny Zakrzewskiej rozpoczęła  dwuletni nowicjat. W kaplicy przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny 2 lutego 1989 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a po kolejnych 5 latach – 2 lutego 1994 roku – złożyła śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła dwuletnie Studium Katechetyczne w Częstochowie i dwuletnie Studium Sztuki Liturgicznej w Krakowie. Po pierwszych ślubach pracowała jako wychowawczyni w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Częstochowie (1989-1991 oraz 1994-1995), który znała z praktyki nowicjackiej. W tym charakterze posługiwała także w Derdach (1991-1992 oraz 1995-1997), Krakowie (1993 oraz 1997-1998) i Kaliszu (1998-2001). Od 2001 roku oddała się głównie malowaniu obrazów olejnych Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny. Wcześniej pomagała przy malowaniu obrazu beatyfikacyjnego Apostołki Bożego Miłosierdzia, który był czczony także w czasie jej uroczystości kanonizacyjnej. Przez rok taki obowiązek s. Rafaela miała w Derdach koło Warszawy, a potem w klasztorze w Świnicach Warckich (2002-2009), gdzie także dbała o dekorację kościoła parafialnego na różne uroczystości. W tym kościele, który jest Sanktuarium Chrztu i Urodzin  św. Siostry Faustyny, w bocznym ołtarzu umieszczono portret Mistyczki z Łagiewnik pędzla s. Rafaeli. Jako zakrystianka przez rok pracowała w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu (2009-2010), a od sierpnia 2010 roku przebywała w Krakowie-Łagiewnikach, pracując w Wydawnictwie „Misericordia”. Ostatnie lata walczyła z chorobą nowotworową, w czasie której przez modlitwę złączoną z cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, Kościoła św., Ojczyzny i świata. W tych latach dojrzała jej wiara, nadzieja i miłość. W 55 roku życia w pełni zgodzona z wolą Bożą do domu Ojca Niebieskiego odeszła w obecności modlących się sióstr przy wezwaniach Litanii do Miłosierdzia Bożego. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 20 maja br. o godzinie 12.00 pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Po Eucharystii – ostatnie pożegnanie na cmentarzu zakonnym obok bazyliki.

Rok temu – 18 maja 2020 roku – w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II trzeci kanał TVP na antenie ogólnopolskiej rozpoczął codzienną transmisję  modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przed laskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny prowadzą ją siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Już pierwsze transmisje tego nabożeństwa pobiły rekord oglądalności w tym kanale TVP (ponad milion osób). Od Adwentu 2020 roku w soboty i niedziele dołączył pierwszy kanał TVP, a od Wielkiego Piątku br. także TVP Wilno. O trzeciej po południu, w uprzywilejowanym czasie w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, tylko dzięki tej transmisji pod krzyżem Jezusa gromadzą się każdego dnia setki tysięcy ludzi, którzy – jak chciał Jezus – choć przez krótki moment rozważają tajemnicę miłosierdzia Bożego objawioną w Jego męce i dla jej zasług błagają o miłosierdzie Boże „dla nas i całego świata”. Jest to czas łaski, który jest nam dany każdego dnia, bo z Godziną Miłosierdzia (moment konania Jezusa na krzyżu) i Koronką do Miłosierdzia Bożego Jezus związał obietnice wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw zgodnych z Jego wolą, jeśli o nie prosić będziemy z ufnością i tę ufną modlitwę połączymy z aktami miłosierdzia wobec innych ludzi.

Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki w TVP3 dostępna jest także na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych oraz w aplikacji: Faustyna.pl na android oraz iOS.

18 maja br., w dzień urodzin św. Jana Pawła II, o godzinie 15.00 po raz czwarty wierni Australii i Oceanii łączyć się będą w modlitwie słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Akcja jest owocem Kongresu Miłosierdzia Bożego, który odbył się w  Melbourne w 2018 roku, a polega na łączeniu się w modlitwie dwa razy w roku: 18 maja – rocznica urodzin św. Jana Pawła II, oraz 13 września – rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego przede wszystkim wiernych z Australii i Oceanii. Włączyły się do niej także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 18 maja tego roku wszyscy uczestniczący w tej akcji, także z innych krajów świata, modlić się będą w następujących intencjach:

  • Za wszystkich, którzy wkrótce zostaną wyświęceni na kapłanów, aby byli gorliwymi szafarzami miłosierdzia Bożego
  • O umocnienie wiary i ożywienie wspólnej modlitwy w rodzinach.
  • O pokutę i nawrócenie dla głosicieli pseudo-wartości antychrześcijańskich.
  • O powstrzymanie pandemii koronawirusa na całym świecie.
  • W intencjach ludzi biorących udział w tej akcji.

Więcej : www.worldchaplet.org ,

W niedzielę 16 maja br. s. M. Zacheusza i s. M. Loretta z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Słopnicach Górnych, w ramach przygotowania do uroczystego wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny w tym kościele.

Jezus powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 15-20).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To Źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują (Dz. 777).

6 maja 2021 roku o godzinie 21.20 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Cecylia – Krystyna Otulakowska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 65 lat swego życia.

Przyszła na świat 22 lipca 1931 roku w rodzinie Jana i Ludwiki z domu Pilarczyk w Bojanowie, powiat rawicki, województwo wielkopolskie, archidiecezja poznańska. Ojciec był kierownikiem piekarni i cukierni. Ochrzczona została w parafii św. Bartłomieja w Bojanowie 25 lipca 1931 roku, a sakramentu bierzmowania udzielił jej bp Walenty Dymek z Poznania. Przed wstąpieniem do klasztoru pracowała w biurze Gminnej Spółdzielni jako księgowa.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 18 lutego 1956 roku w Krakowie, gdzie odbyła postulat i dwuletni nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. 2 sierpnia 1958 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a po kolejnych 5 latach – 15 sierpnia 1963 roku – w Walendowie  złożyła śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła kursy wychowawcze. Przebywała w wielu domach Zgromadzenia, pełniąc różne posługi, najdłużej jako wychowawczyni, asystentka domowa i przełożona. Po pierwszych ślubach pracowała w kancelarii Zakładu w Radomiu (1958-1959). Kolejne lata była wychowawczynią w Częstochowie (1959-1960), Radomiu (1960), Derdach (1960-1975), Kaliszu (1976-1977) i Wrocławiu (1977-1983). Nie mniej czasu posługiwała jako asystentka domowa najpierw w Gdańsku (1975-1976), gdzie była także katechetką przedszkolaków i pracowała w domu rekolekcyjnym przy parafii św. Wojciecha, a potem jako asystentka służyła siostrom w Częstochowie(1983-1984), Krakowie (1984-1986) i Warszawie (1986-1987). Od 5 sierpnia 1987 roku przez 9 lat pełniła obowiązek przełożonej domu we Wrocławiu. Po skończeniu posługi przełożeńskiej do śmierci pozostała we wrocławskim klasztorze, wykonując różne obowiązki, m.in. zakrystianki i w domu samotnej matki. Od 2014 roku apostołowała modlitwą i cierpieniem, wypraszając łaski dla Zgromadzenia, Kościoła św., Ojczyzny i świata. Zatroskana była o zbawienie dusz, szczególnie tych, które miłosierdzie Boże powierzyło apostolskiej pieczy Zgromadzenia oraz o rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie.

 Do domu Ojca Niebieskiego odeszła w obecności modlących się sióstr w 90 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie 13 maja br. o godzinie 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy Pl. Grunwaldzkim 3. Po Eucharystii – ostatnie

W niedzielę 9 maja br. s. M. Zacheusza i s. M. Norberta z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w bazylice kolegiackiej Grobu Bożego w Miechowie w ramach przygotowania do uroczystego wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny w tej parafii.

Z okazji 8. rocznicy powstania dzieła „Koronki za konających” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy to dzieło tworzą: informatykowi, osobom posługującym w tym dziele przez modlitwę, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym to dzieło jest kontynuowane, bo przecież każdego miesiąca trzeba opłacać rachunki, związane z wysyłaniem setek sms-ów każdego dnia i abonamentami telefonów, obsługującymi to dzieło, które codziennie wspiera średnio ponad 130 ludzi odchodzących z tego świata do wieczności. W intencjach wszystkich tworzących to dzieło, a także za konających, zgłaszanych przez sms na numer 505 060 205 i przez formularz na stronie: www.faustyna.pl, w łagiewnickim Sanktuarium zostanie odprawiona Msza św. 9 maja o godzinie 8.30. Codzienną modlitwą siostry ogarniają wszystkich Współpracowników, Dobroczyńców i Ofiarodawców.

 

W dniach 7-9 maja br. w Oziornoje, w Narodowym Sanktuarium Królowej Pokoju, odbędzie się diecezjalne  spotkanie młodzieży RCS. Weźmie w nim udział s. Anastasis Omelczenko z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku, która m.in. wygłosi konferencję na temat „Podstawy podejmowania decyzji”.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali (J 15, 9-17).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest – miłować Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa mądrość jest – miłować Boga. Wszystko, co jest wielkie i piękne – w Bogu jest; poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. O mędrcy świata i umysły wielkie – poznajcie, że prawdziwa wielkość jest w miłowaniu Boga (Dz. 990).

8 maja br. mija 153. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to wobec przybywających pielgrzymów z całego świata przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, przez wiele nowych dzieł: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, strony internetowe (www.faustyna.pl  w 8 językach), transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, codzienną transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki w TVP i innych stacjach telewizyjnych oraz kilkunastu rozgłośniach radiowych, przez portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd.  W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

30 kwietnia 2021 roku, w dniu 21 rocznicy kanonizacji św. Siostry Faustyny, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Emila – Władysława Ostrowska. Przyszła na świat 26 marca 1932 roku w rodzinie Adama i Ludwiki z domu Mordak w Cerkwii, diecezja radomska. Do Zgromadzenia Sióstr  Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 6 grudnia 1950 roku w Radomiu. Postulat odbyła w Kiekrzu, natomiast nowicjat odbyła w Krakowie pod kierunkiem s. M. Konsolaty  Romańskiej. Po dwóch latach złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a po kolejnych 5 latach – 1 sierpnia 1959 roku – również w Krakowie  złożyła śluby wieczyste.

Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej w 1953 roku została skierowana do domu Zgromadzenia w Zakopanem na Krzeptówkach, gdzie obsługiwała gości. Po roku wyjechała do Derd, gdzie przez 24 lata posługiwała w różnych obowiązkach: w ogrodzie, kuchni, pralni, kaplicy, refektarzu i spiżarni oraz w gospodarstwie. Od 1994 roku przebywała w Radomiu, gdzie pracowała w kuchni, a potem także przy zaopatrzeniu klasztoru i przedszkola. Z racji wieku i stanu zdrowia od marca 2012 roku mogła wykonywać jeszcze drobne prace ręczne, a Bogu i ludziom służyła przede wszystkim modlitwą i cierpieniem.

Siostra Emila ceniła sobie życie wspólne, chętnie przychodziła na wspólne modlitwy, posiłki rekreacje. Była pogodna, nie chciała nikomu być ciężarem. Dlatego często modliła się o to, aby Pan Jezus już ją zabrał do siebie. Utrzymywała dobry kontakt ze swoją rodziną, ponieważ większość krewnych mieszkała w Radomiu, a oni dzielili się z nią swoimi radościami i kłopotami.

Ostatni tydzień życia był dla s. Emili czasem cierpienia. Każdego dnia była coraz bardziej słaba i już nie opuszczała pokoju. Skarżyła się na ból nóg i kręgosłupa oraz brak apetytu, a w efekcie i sił. 29 kwietnia była świadoma, że jej ziemskie życie się kończy. Powtarzała, że niech będzie to, co Pan Jezus chce. Gdy w godzinach popołudniowych, zostało wezwane pogotowie, a ratownicy medyczni, po udzieleniu niezbędnej pomocy, jasno przedstawili jej stan zdrowia, s. Emila zupełnie świadomie odmówiła transportu do szpitala. Po raz ostatni się wyspowiadała, przyjęła sakrament chorych i wiatyk. Pogodzona z wolą Bożą, otoczona modlitwą współsióstr odeszła do Pana o 2.20 nad ranem. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 61 lat swego życia. Zmarła w 89 roku życia i 71 powołania zakonnego. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie 4 maja br. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane w grobowcu zakonnym na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

30 kwietnia br. przypada 21. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480. Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca  Świętego na stronie: faustyna.pl. Codziennie dziękujemy za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jak o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia, które przekazała, powiedział św. Jan Paweł II. W jej prorocką misję głoszenia światu – przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę – biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga włączają się miliony ludzi na całym świecie, tworząc Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, czyli to „nowe zgromadzenie”, którego założenia żądał Jezus. Niech kolejna rocznica kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia będzie okazją nie tylko do dziękczynienia, ale także do zgłębiania jej niezwykle bogatego dziedzictwa.

Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli Moja nauka będzie trwać w was, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście Moimi uczniami (J 15, 1-8).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Miłości wieczna, urabiaj sam moją duszę, aby była zdolna do wzajemnej miłości Ciebie. O żywa Miłości, uczyń mnie zdolną do wiecznego kochania Ciebie. Chcę wiecznie odpowiadać wzajemnością na Twoją miłość. O Chryste, jedno spojrzenie Twoje droższe mi jest niżeli światów tysiące, niżeli niebo całe. Ty możesz, Panie, uczynić mą duszę tak, aby umiała zrozumieć Ciebie w całej pełni, jakim jesteś. Wiem i wierzę, że Ty wszystko możesz; jeżeli raczyłeś się mi tak hojnie udzielić, to wiem, że możesz jeszcze być hojniejszy; wprowadź mnie do zażyłości ze sobą tak daleko, dokąd natura ludzka wprowadzona być może… (Dz. 1631).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 118. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku. Można w nim przeczytać o 90. rocznicy objawienia święta Miłosierdzia Bożego, o bardzo ważnej książce o. Krzysztofa Wonsa SDS zatytułowanej „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną” oraz o zagrożeniach wiary, o czym pisze ks. Józef Pochwat MS. Z Cynthią Leoward, mieszkającą w Kanadzie, ale apostołującą w Indonezji rozmawia s. Faustia Szabová. O biblijnej postaci Noego, człowieku ufności, żyjącym w moralnie zepsutym świecie, pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM. Ksiądz Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Jak rozumiano miłosierdzie w Starym Testamencie, a jak w Nowym Testamencie? Siostra M. Elżbieta Siepak ZMBM kontynuuje rozważania o „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny i encyklice Jana Pawła II „Dives in misericordia”. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Od Niedzieli Miłosierdzia 2021 roku na stronie Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: www.milosierdzie.pl prowadzona jest transmisja on-line z Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez 24 godziny na dobę można adorować Pana Jezusa, wielbić i dziękować za Jego miłosierdzie, a także upraszać łaski dla siebie, bliskich i całego świata. Wieczysta adoracja  Najświętszego Sakramentu w łagiewnickim Sanktuarium rozpoczęła się 3 kwietnia 2005 roku. Z tej okazji papież Jan Paweł II na kilka dni przed śmiercią napisał: „Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”.

Kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny  w łagiewnickim Sanktuarium transmitowana jest od wielu lat na stronie codziennie: www.faustyna.pl