Archiwum

W dniach 19-25 marca br. we wszystkich diecezjach Kazachstanu organizowany jest Tydzień Świętości Życia, w którym wezmą udział siostry z pietropawłowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie są świadectwa, reportaże, rozważania, konkursy… Wszystko można będzie śledzić na You Tube w kanale Католики Казахстана.

Osoba św. Siostry Faustyny kojarzy się z objawieniami Jezusa Miłosiernego, prorocką z misją głoszenia światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka, z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i nową szkołą duchowości. Rzadziej z objawieniami Matki Bożej, a przecież w „Dzienniczku” mowa jest o kilkudziesięciu spotkaniach Apostołki Bożego Miłosierdzia z Maryją. Jedno objawienie miało charakter szczególny, gdyż mówi o niezwykłej roli św. Faustyny w planach Bożego Miłosierdzia. W uroczystość Zwiastowania 1936 roku w kaplicy klasztornej przy ul. Żytniej w Warszawie Siostra Faustyna zobaczyła Matkę Bożą, która jej powiedziała: Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635). To przesłanie Matki Bożej dotyczy także nas i przynagla, by nieść światu orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

20 marca 2021 roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Helena – Janina Sokołowska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 80 lat swego życia. Przyszła na świat 12 grudnia 1924 roku w rodzinie rolnika Antoniego i Ludwiki z domu Dziosa w Boguszówce, powiat Kozienice, województwo mazowieckie. 26 grudnia tego samego roku w  kościele parafialnym w miejscowości Wysokie Koło została ochrzczona, a w 10 roku życia sakramentu bierzmowania udzielił jej bp Jan Kanty Lorek.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 12 września 1941 roku w Warszawie, gdzie odbyła najpierw aspiranturę, a potem postulat. W październiku 1942 roku rozpoczęła nowicjat w Krakowie pod kierunkiem s. M. Kaliksty Piekarczyk. Po dwóch latach w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 30 kwietnia 1951 roku również w Krakowie złożyła śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła Liceum Ogólnokształcące oraz Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Przebywała w wielu domach, pełniąc różne posługi. Po pierwszych ślubach przez 2 lata pozostała w Krakowie, a po wojnie w 1946 roku została skierowana do Częstochowy, gdzie pracowała jako wychowawczyni. Na trzecią probację i śluby wieczyste wróciła do Krakowa, by znów pojechać do Częstochowy i tym razem objąć kierownictwo zakładu dla dzieci. Od 1956 roku była kierowniczką zakładu dla dziewcząt w Kiekrzu. Po 6 latach wyjechała do miejscowości Bramki Ludne, gdzie przez rok pracowała w charakterze świetliczanki w domu opieki. Kolejny rok spędziła w Rabce w pracy z dziećmi, a następnie 6 lat w pracy wychowawczej w Kaliszu (1964-1970), w Derdach (1970-1973), Rabce (1973-1975 na leczeni), Wrocławiu (1975-1982), gdzie rozpoczęła także pracę wychowawczą z samotnymi matkami, którą kontynuowała w Białej (1982-1985). W Białej s. Helena pełniła też funkcję asystentki przełożonej i ten sam obowiązek przez 2 kolejne lata pełniła w Kiekrzu. W 1987 roku otrzymała nominację na przełożoną w Gdańsku. Kolejną trzyletnią kadencję przełożeńską pełniła w Walendowie (1990-1993). Przez następne 2 lata była zakrystianką w Łodzi. W 1995 roku powróciła do Gdańska i ponownie w tym domu pełniła posługę przełożonej do 1999 roku. Ostatnim miejscem pobytu był Wrocław, gdzie pozostała do śmierci. Najpierw w tym klasztorze pełniła obowiązek furtianki, a ostatnie lata służyła Bogu i ludziom przez modlitwę i cierpienie.

We wspomnieniach sióstr, śp. s. Helena pozostała jako pracowita, ofiarna, dyspozycyjna. Z dużym zaangażowaniem mimo podeszłego wieku  głosiła orędzie Miłosierdzia w parafiach, do których była zapraszana, Przez długie ostatnie lata życia cierpiała, wdzięczna za każdą przysługę sióstr.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła w obecności modlących się sióstr w 97 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy Pl. Grunwaldzkim 3 o godzinie 11.45, a po niej ostatnie pożegnanie na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią siostry proszą o łączność duchową i modlitwę za zmarłą śp. s. Helenę.

Przed Dniem Świętości Życia, a więc w dniach 21-24 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kobiet. Poprowadzi je w bazylice ks. Mirosław Smyrak. W programie Msza św. o godzinie 18.00 i po niej konferencja. W rekolekcjach można uczestniczyć także przez transmisje na stronie Rektoratu: www.milosierdzie.pl

W dniach 22-24 marca w miejscowości Kokczetaw odbędzie się diecezjalne spotkanie młodzieży, poświęcone św. Józefowi. Podczas tego spotkania s. Anastasis Omelczenko z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku oraz Anastazja Koczelabowa ze Szczucińska poprowadzą warsztaty dla dziewcząt na temat „Powołanie kobiety do macierzyństwa”.

23 marca br. o godzinie 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. w intencji Członków redakcji, Współpracowników, wszystkich  Czytelników i Ofiarodawców „Orędzia Miłosierdzia”. Pismo wychodzi w łagiewnickim Sanktuarium jako kwartalnik całkowicie poświęcony tematyce Miłosierdzia oraz duchowemu dziedzictwu św. Siostry Faustyny. Rozchodzi się w prenumeracie i za dowolne ofiary od święta Miłosierdzia 1987 roku. Duchowo we Mszy św. można uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną także w aplikacji: Faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl.

Pod takim hasłem w dniach 20-22 marca br. s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą duchowym dziedzictwem i misją św. Siostry Faustyny w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Elmhurst, w stanie Illinois. Celem tej misji jest przygotowanie wiernych do poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii w dniu święta Miłosierdzia.

22 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się wirtualny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, bo sanktuarium z powodu pandemii jest nadal zamknięte. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór będzie poświęcony św. Józefowi. Konferencję na ten temat wygłosi s. Donata Farbaniec ZMBM. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 w strefie czasowej EST  przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Transmisja na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=4deSWNfrY1k&feature=youtu.be. Na Facebooku:  https://www.facebook.com/JP2Shrine

 

 

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 marca. W tym roku formacyjnym  o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W ogłoszonym przez papieża Roku Rodziny, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku podejmuje modlitwę w intencji małżeństw i rodzin w kryzysie podczas Eucharystii o godz. 17.00 każdego 22. dnia miesiąca w ramach akcji „Mocni Miłosierdziem”. Tylko rodzina, który otworzy się na Boże miłosierdzie i przyjmie je, będzie w stanie pokonać wszelkie trudności i dzielić się doświadczonym miłosierdziem Boga. „Mocni Miłosierdziem” to wspólnota małżeństw i rodzin nieidealnych, ale ufających Temu, którego miłosierdzie jest nieskończone. Miłosierna miłość Boga sprawia, jak powiedział ojciec święty Franciszek, że „w rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga”.

 W czasie Eucharystii 22 marca o godz. 17.00, której przewodniczyć będzie pasterz diecezji płockiej bp Piotr Libera, przedstawiciele tej diecezji dokonają aktu zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu. Transmisja na kanale You Tube i w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej.

W dniach 20-21 marca br. w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy, diecezja przemyska, odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny. Z tej okazji orędzie Miłosierdzia i duchowe dziedzictwo zapisane w jej „Dzienniczku” przybliżą wiernym tej parafii s. Norberta Ruchała i s. Clareta Fečova z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili: „Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa”. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł: „Nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Teraz ogarnął Mnie głęboki niepokój. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem z tego powodu – dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię!”. Wtedy zabrzmiał głos z nieba: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: „Zagrzmiało”, inni jednak twierdzili: „Anioł przemówił do Niego”. Jezus więc wyjaśnił: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie”. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć (J 12, 20-33).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O Panie, zanurz duszę moją w oceanie Bóstwa swego i udziel mi łaski poznania Ciebie, bo im Cię lepiej poznaję, tym Cię goręcej pragnę, a miłość moja potęguje się ku Tobie. Czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą wypełnia tylko Bóg; rozpływam się w Nim, jako jedna kropla w oceanie. Zniżył się Pan do nędzy mojej, jako promień słońca do ziemi pustej i skalistej, a jednak pod wpływem Jego promieni, okryła się dusza moja zielenią, kwieciem i owocami, i stała się ogrodem pięknym dla Jego odpocznienia (Dz. 605).

Przed uroczystością św Józefa, od 10 marca we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia tradycyjnie odprawiana jest nowenna, a w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach czterdziestogodzinne nabożeństwo z całodziennym wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Z racji „Roku św. Józefa”, który obchodzi Kościół w Polsce, będzie odprawiane także triduum. Msze św. w dniach 16-18 marca o godzinie 17.00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, która pierwotnie dedykowana była św. Józefowi, odprawiać będzie  i okolicznościowe kazania wygłosi ks. Mateusz Wyrobkiewicz, wicerektor łagiewnickiego Sanktuarium.

Trwamy w dziękczynieniu za ogrom łask, jakie Bóg zlał na nas w czasie przygotowań i obchodów 90. rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku. Te dni były dla wszystkich doświadczeniem jedności w miłosiernym Bogu, który łączy nas z sobą, choć wyjątkowo w czasie pandemii była to łączność duchowa poprzez transmisje medialne. Dziękujemy wszystkim, którzy w czasie Triduum i 22 lutego wsparli duchowo i materialnie budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje szczególne podziękowania do Księży Proboszczów i wszystkich wiernych, którzy dzięki inicjatywie pasterza diecezji, bpa Piotra Libery, 21 lutego złożyli ofiarę na tacę, przeznaczoną na rozbudowę płockiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Do 10 marca udało się zebrać 116 571,00  zł, które napłynęły do nas ze 117 spośród 249 parafii diecezji płockiej. Jesteśmy wdzięczne za Waszą hojność i otwartość, dzięki której będą mogły być prowadzone zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz nowego kościoła i domu pielgrzyma. W najbliższym czasie prześlemy pisemne potwierdzenie otrzymanej wpłaty.

Każdego 22-ego miesiąca ofiarujemy w intencji wszystkich Ofiarodawców Mszę św., a codziennie w Godzinie Miłosierdzia o 15.00 i słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia zawierzamy naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców miłosiernemu Bogu. Ufamy mocno, że Boże dzieło, jakim jest rozbudowa sanktuarium, przyczyni się do tego, że Płock i cała nasza diecezja stanie się promieniującą kolebką orędzia o Bożym miłosierdziu, którego teraz tak bardzo potrzebuje współczesny człowiek. Niech św. Siostra Faustyna, Sekretarka Bożego Miłosierdzia, uzdalnia nas do bycia apostołami miłosiernej miłości Boga w codziennym życiu.

                                                           Z darem wdzięcznej modlitwy

s. M. Diana Kuczek ZMBM

ze Wspólnotą Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku

Święty Józef od zawsze, czyli od początku historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia cieszy się wielką czcią. Jego obrazy zdobią wszystkie zakonne kaplice. Najczęściej ma osobny ołtarz po prawej stronie prezbiterium jak w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jego figury można spotkać na klasztornych korytarzach, w zakonnych celach, miejscach posługi apostolskiej, a także w ogrodach i na klasztornych dziedzińcach. Jest gospodarzem każdej posesji, domu, klasztoru, a więc ma pod opieką wszystko, nie tylko sprawy materialne, z czym najczęściej jest kojarzony, ale także, a może przede wszystkim troszczy się o sprawy duchowe wspólnot naszego Zgromadzenia i dzieł przez nie prowadzonych. Siostry nazywają go „Opiekunem i Ojcem” i tak do niego się zwracają w swych modlitwach, pewne, że „nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający jego opieki i błagający o pomoc, pozostał bez pociechy”. W sprawach naglących ślą „telegramy”, wymieniając bardzo konkretne problemy, wymagające załatwienia.

Nie ma zwyczaju spisywania łask i doczesnych dobrodziejstw, które zostały wyproszone przez wstawiennictwo św. Józefa, ale w domowych kronikach niektóre z nich zostały wymienione. Stąd wiadomo na przykład, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to posiadłość św. Józefa, co zostało zaznaczone nawet w oficjalnej nazwie: „Dom dla zaniedbanych dziewcząt fundacji księcia A. Lubomirskiego na Józefowie w Łagiewnikach”.  Przy głównej bramie wjazdowej na posesję Zgromadzenia prawie do końca XX wieku widniał napis „Józefów”. Tak siostry nazwały tę posesję na cześć św. Józefa, gdyż jemu zawdzięczały jej uproszenie. Pod koniec XIX wieku znalazły się bowiem w bardzo trudnym położeniu, gdyż dobrodziejka pani Helclowa wycofała darowiznę, co wiązało się z koniecznością opuszczenia przez siostry i wychowanki domu przy róg ul. Straszewskiego i Zwierzynieckiej w Krakowie, a nowego lokum nie było. Siostry błagały więc św. Józefa, by pomógł rozwiązać tę niezwykle trudną sytuację. I tak się stało. Książę Aleksander Lubomirski przekazał sporą sumę pieniędzy na zakład dla zaniedbanych dziewcząt, z której zakupiono kilkanaście hektarów ziemi we wsi Łagiewniki pod Krakowem, wybudowano klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz zakład dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej. Kaplicę pw. św. Józefa 20 sierpnia 1891 roku poświecił kard. Albin Dunajewski. W ołtarzu umieszczono obraz św. Józefa pędzla Franciszka Krudowskiego, a na placu przed klasztorem stanęła kamienna figura Gospodarza „Józefowa”. Gdy w czasie pierwszej wojny światowej zgłosił się do klasztoru austriacki oficer, szu­kający kwater dla żołnierzy, i zażądał przywołania gospodarza domu, s. Nepomucena Kalinowska, pełniąca obowiązek furtianki, spokojnie wskazała na stojącą nieopodal figurę św. Józefa, mówiąc: „Oto nasz Gospodarz”. Na co ów oficer zasalutował św. Józefowi i odszedł.

Święty Józef strzegł i strzeże tej posesji, która wiele razy w latach pierwszej i drugiej wojny była zagrożona przez Austriaków i Niemców, którzy chcieli wysiedlić siostry, a obiekty przeznaczyć na swoje cele. Zagrożenie wiązało się także z frontami wojennymi, toczącymi się w bezpośredniej bliskości posesji, co groziło zupełnym zniszczeniem obiektów klasztornych. Ocalały wszystkie, tylko jedna bomba uszkodziła trochę róg klasztoru. W tamtych styczniowych dniach 1945 roku w piwnicach schroniły się siostry, pracownicy i niektórzy mieszkańcy Łagiewnik wraz z o. Józefem Andraszem SJ, który wszystkim udzielił absolucji generalnej na wypadek śmierci. Wszyscy szczęśliwie przeżyli. Kolejne zagrożenia przyszły już  w czasach komunizmu, gdy Zgromadzeniu zabrano większą część posesji, pozostawiając tylko klasztor, cmentarz i część ogrodu. Po obaleniu komunizmu w 1989 roku staraniem Zgromadzenia zakład wychowawczy i zabrana część posesji wróciła do Zgromadzenia. Święty Józef wiedział, że tu, gdzie wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Kowalskiej Bóg zdeponował całe jej duchowe dziedzictwo, będzie światowa stolica kultu Bożego Miłosierdzia. Zadbał więc nie tylko o odzyskanie zabranych posiadłości, ale także o gruntowną renowację kaplicy i budowę nowych obiektów, z których jeden nosi nazwę „Józefinek”. Ci, którzy pamiętają w czasy komunizmu, doskonale wiedzą, jak trudno było cokolwiek zrobić w obiektach kościelnych, a co dopiero przeprowadzić tak generalny remont w obiekcie zabytkowym i jeszcze budować nowe z myślą o rozwoju Sanktuarium, o potrzebach pielgrzymów i dzieł apostolskich. To graniczyło z cudem. Tak święty Józef dbał i dba o to miejsce, w którym siostry wiedzą, że jest z woli Bożej gospodarzem.

O swojej opiece św. Józef osobiście zapełniał też św. Siostrę Faustynę, która w wizjach widziała go trzykrotnie. Najpierw w dniu ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1936 roku wraz z Maryją z Dzieciątkiem Jezus. W czasie Mszy stał za Matką Bożą, która podała Siostrze Faustynie Jezusa, mówiąc: „Oto nasz najdroższy Skarb” (Dz. 608). Druga wizja Świętej Rodziny miała miejsce w wigilię Bożego Narodzenia 1937 roku na początku Pasterki. Siostra Faustyna widziała szopkę betlejemską, a w niej śpiącego św. Józefa. Gdy Maryja ułożyła Jezusa w żłóbku, wtedy „jasność Boża zbudziła Józefa, który też się modlił” (Dz.1442). Wcześniej, bo w ostatnich dwóch dniach lipca 1937 roku, gdy przyjechała do klasztoru Zgromadzenia w Rabce, zapisała osobiste spotkanie ze św. Józefem. W swoim „Dzienniczku” zanotowała: „Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę” (Dz. 1203). Siostra Faustyna wiernie spełniała prośbę św. Józefa i codziennie odmawiała żądane modlitwy. Zapisała również, że czuła jego szczególną opiekę.

Do tej obietnicy i troski św. Józefa odwołują się też współczesne pokolenia sióstr. Doświadczają tego, że św. Józef jest „za tym dziełem”, które Bóg zapoczątkował w życiu św. Faustyny i jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Odczuwają jego namacalną pomoc i ojcowską opiekę w prowadzeniu wszystkich dzieł apostolskich. Święty Józef troszczy się o siostry, o łagiewnickie Sanktuarium i dzieła w nim prowadzone przez Zgromadzenie z niezwykłą dobrocią. Czuwa, by przez dobrych ludzi wspierać te dzieła także materialnie dla większej chwały Miłosierdzia Bożego i duchowego pożytku tych, do których siostry wysyła Pan Bóg. Wyrazem więzi Zgromadzenia ze św. Józefem i jego czci jest choćby ta pieśń, którą kilka lat temu napisała śp. s. Ancilla Miąsik z łagiewnickiego klasztoru. W jej refrenie śpiewamy:

„My, Matki Bożej
Miłosierdzia dzieci,
twoja nad nami
opieka niech świeci,
twoja, Józefie,
i Maryi Przeczystej,
tu i w niebieskiej
krainie wieczystej”,

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

 Kraków-Łagiewniki, 5 lutego 2021

————————–

Tekst przygotowany do publikacji książki Małgorzaty Pabis, która ma się ukazać w wydawnictwie Rafael.

Troska o nawrócenie grzeszników. To największy akt miłosierdzia, bo mający na uwadze dobro wieczne drugiego człowieka. Siostra Faustyna, za przykładem Jezusa, w tej intencji złożyła nawet ofiarę ze swego życia. W doświadczeniach mistycznych poznała niebo, czyściec i piekło, dlatego mówiła, że żadna ofiara nie jest za wielka, by ocalić człowieka na wieczność. Jezus zapraszał ją – a przez nią także i nas – do współpracy w dziele ratowania grzeszników, nawet tych, dla których po ludzku rzecz biorąc, nie ma żadnej nadziei. Wiele razy prosił: Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników (Dz. 1032). Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko Moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana (Dz. 1397).

Na to zaproszenie Jezusa Siostra Faustyna odpowiada wielkodusznie: O Jezu, pragnę sprowadzać dusze do zdroju miłosierdzia Twego, aby czerpały ożywczą wodę żywota naczyniem ufności. Im dusza pragnie na sobie doznać większego miłosierdzia Bożego, niech się zbliża do Boga z wielką ufnością, a jeżeli jej ufność w Bogu będzie bez granic, to i miłosierdzie Boże będzie dla niej bez granic. O mój Panie, który znasz każde uderzenie serca mojego, Ty wiesz, jak gorąco pragnę, aby wszystkie serca wyłącznie biły dla Ciebie, aby każda dusza wysławiała wielkość miłosierdzia Twego (Dz. 1489).

W uroczystość św. Józefa – 19 marca –  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. W bocznym ołtarzu znajduje się piękny obraz św. Józefa pędzla Franciszka Krudowskiego z końca XIX wieku. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane jest „Czterdziestogodzinne nabożeństwo”, a z racji „Roku św. Józefa” dodatkowo przygotowaniem do tej uroczystości jest Triduum Mszy św. z okolicznościowymi kazaniami. W uroczystość św. Józefa – 19 marca – Msze św. o 6.30  i o 17.00.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i współpracownikom, dzięki którym orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Faustynie, może docierać do wielu ludzi na świecie. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy wspierają stronę internetową: www.faustyna.pl, bo dzięki ich ofiarom aktualizowana jest w 8 językach, dzieło „Koronki za konających”, które obecnie codziennie wspiera ponad 100 konających, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, z której korzysta każdego dnia średnio 10 000 unikalnych użytkowników. Wspólnie więc możemy spełniać to naglące wołanie Jezusa do głoszenia światu orędzia Jego miłosierdzia, bo tylko w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Niech Jezus Miłosierny w codzienności błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim naszym Drogim Dobroczyńcom i Współpracownikom, o co codziennie po wielekroć się modlimy.

Na okres Wielkiego Postu zwykle czynimy jakieś postanowienia, a są nimi najczęściej te uczynki, o które prosił Jezus: jałmużna, modlitwa i post, spełniane w ukryciu, z czystej intencji miłości do Boga i ludzi, a nie dla poklasku czy uznania. Święta Siostra Faustyna też je praktykowała. W życiu zakonnym miała jednak jedno szczególne postanowienie, które wypełniała nie tylko w Wielkim Poście, ale zawsze, mianowicie: łączyła się z Jezusem Miłosiernym, żyjącym w jej  duszy, przez jakiś akt strzelisty. Gdy chciała zmienić to postanowienie, Jezus jej nie pozwolił, bo ta codzienna praktyka prowadzi do rozwoju głębokiej więzi z Nim, do przeżywania swojej codzienności razem z Nim.

Taki tytuł nosi cykl programów, nagrywanych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku w Kazachstanie. Siostra Anastasis dzieli się w nich bogactwem duchowym św. Siostry Faustyny i misją głoszenia światu orędzia Miłosierdzia, z którą posłał ją Jezus do całego świata. Przypomina ona biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga, najpełniej objawioną w życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, oraz wzywa do niesienia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Programy video przygotowywane przez Katolicka Służbę Informacyjna są sukcesywnie udostępniane na You Tube w kanale: Католики Казахстана.

15 marca br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 128-133. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten zaś, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu (J 3, 14-21). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Jezusa uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość, ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego była[by] przebłagana jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje są jedynie dziełem miłosierdzia Twego i niepojętej miłości (Dz. 1747).

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach na wiosnę podjęły akcję: „Adoptuj Medyka”. Chodzi w niej o to, by dowolną, codzienną modlitwą objąć duchową opieką lekarzy, pielęgniarki, laborantów, ratowników medycznych wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z epidemią koronawirusa. Choć nie znamy z imienia osób, które otaczamy duchowym wsparciem, to Pan Bóg wie, komu ten dar miłosierdzia jest najbardziej potrzebny. Teraz, gdy przeżywamy drugą falę pandemii, to zaproszenie jest szczególnie aktualne. Gdy je podejmiemy, staniemy się bogatsi przed Bogiem o każdy akt miłosierdzia, a medycy otrzymają duchowe wsparcie.

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Można do tej modlitwy włączyć się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl w intencji rodziny swojej lub bliskich.

Każdego dnia umiera w Polsce średnio około 1000 osób. Teraz, w okresie jesienno-zimowym i przy drugiej fali pandemii mamy więcej zgłoszeń w dziele „Koronki za konających”, dlatego potrzeba więcej osób, które pospieszą im z pomocą. Ta modlitwa jest największym darem, jaki możemy im ofiarować, zwłaszcza teraz, gdy umierają samotnie, gdy nie mogą towarzyszyć im bliscy ani nikt z rodziny. Ci, którzy modlą się za konających, gromadzą sobie skarby, które mają wartość wieczną. A potrzeba tylko 10 minut na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym dniu i godzinie czuwania w intencji umierającego. Konających należy zgłaszać, przesyłając sms z imieniem osoby umierającej na numer: 505 060 205. Natomiast ci, którzy pragną wspierać konających winni wypełnić formularz na stronie: www.faustyna.pl i zapoznać się z funkcjonowaniem tego dzieła miłosierdzia i warunkami udziału w nim. Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

W duchu solidarności z cierpiącymi i miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podjęło apel  czterech Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce o modlitwę różańcową, zanoszoną do Boga codziennie o 20.30.  O tej porze we wszystkich wspólnotach zakonnych i w domach świeckich osób konsekrowanych wspólnotowo jest odmawiany różaniec w intencji osób chorych na Covid-19, ich rodzin i bliskich, personelu medycznego i wszystkich, którzy podejmują opiekę nad potrzebującymi pomocy, a także za zmarłych w wyniku pandemii. Do tej modlitwy można się włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl w aplikacji: Faustyna.pl

Dla milionów ludzi na świecie „Dzienniczek” św. Faustyny stał się nie tylko jednorazową lekturą, ale także podręcznikiem życia duchowego i modlitewnikiem. Obok Biblii to pozycja, do której ludzie często sięgają, nawet codziennie, by przeczytać choćby jedno zdanie. Na stronie: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych można nie tylko przeczytać cały „Dzienniczek”, ale także myśli na każdy dzień roku. Można również zamówić prenumeratę, by otrzymywać je na swoją skrzynkę e-mailową, wypełniając krótki formularz. W ten sposób stopniowo wchodzić będziemy do szkoły duchowości św. Siostry Faustyny, by lepiej poznawać miłosierną miłość Boga, uczyć się kontemplacji w codzienności, postawy zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i bliskiej relacji z Matką Bożą. Na You Tube jest wersja audio.

W roku 2020 mimo pandemii nie zostały wstrzymane prace związane z budową Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W pierwszych miesiącach ubiegłego roku zakończono zadaszenie wieży i montaż stolarki zewnętrznej oraz wykonano połączenie dachów istniejących kamienic z nowobudowanym kościołem. Zakończono również prace związane z elewacją kościoła i domu pielgrzyma. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz tynków wewnętrznych i posadzek.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej, kontynuacja robót tynkarskich i posadzek oraz wykonanie okładzin kamiennych cokołu, schodów zewnętrznych i parapetów. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura). Oczywiście, wszystko w miarę możliwości finansowych.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Każdego dnia media podają dane, dotyczące ludzi umierających z powodu Covid 19, a przecież odchodzą z tej także z innych powodów. W roku 2020 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 28 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczą w tym dziele osoby z Polski, USA, Anglii, Niemiec, Malty, Belgii, Węgier, Irlandii, Ukrainy, Słowacji, Czech i Portugalii, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczą w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłają sms-y z imionami konających. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl.

Siostry ze wspólnoty waszyngtońskiej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą trzydniowe rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Zaufanie pośród burzy”. Pośród ograniczeń, izolacji i niepewności sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, ten Wielki Post daje nam możliwość zatrzymania się i umożliwienia Bogu przemówienia do naszych serc i odnowienia naszej nadziei. Rekolekcje będą odprawiane w ciszy z codzienną Eucharystią, Adoracją, konferencjami, możliwością spowiedzi i osobistych rozmów z siostrami. W dniach 5-7 marca 2021 w Washington Retreat House położonym obok pięknego Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, w którym odbywać się będą również niektóre punkty programu. Rejestracja i informacje: stfaustinasisters@gmail.com