Archiwum

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku obchodzi 120.rocznicę fundacji klasztoru przy Starym Rynku. 13 kwietnia o godzinie 18.30 odbędzie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. dr Tomasza Brzezińskiego.

W tym klasztorze rozpoczęła się prorocka misja św. Siostry Faustyny, a dzisiaj buduje się nowa świątynia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Początki klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku wiążą się z osobą błogosławionego biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jego penitentka Jakobina Łabanowska przyjechała z Warszawy do Płocka, aby zająć się dziewczętami i kobietami potrzebującymi moralnej odnowy. Aby sprostać powierzonemu zadaniu, za radą swego spowiednika, założyła w 1889 roku Instytut Bożej Miłości; a sam ksiądz Antoni Nowowiejski, zasłużony już wtedy profesor i wicerektor seminarium płockiego, ułożył pierwszą regułę dla sióstr i regulamin zakładu dla dziewcząt. Tak powstał Instytut Bożej Miłości z pierwszą siedzibą w domu Kessela przy seminarium oraz Zakład Anioła Stróża dla dziewcząt, który początkowo mieścił się przy ulicy Dobrzyńskiej. Z biegiem czasu liczba sióstr i podopiecznych wzrastała. Zakupiono więc od Zofii Westphal posiadłość przy Starym Rynku i latem 1893 roku przeniesiono do niej oba dzieła.

W dniu 13 kwietnia 1899 roku wszystkie siostry z bezhabitowego Instytutu Bożej Miłości, po uprzedniej formacji w Warszawie, złożyły śluby i zostały oficjalnie włączone do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Właśnie ten kwietniowy dzień uznaje się za datę powstania domu i klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

13 kwietnia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

Znaczenie codziennych wyborów. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zależy od naszych codziennych wyborów, od tego brania krzyża na każdy dzień i podążania śladami Jezusa. Tak naprawdę tutaj, w ziemskim życiu, decydujemy o wszystkim: nie tylko o tym, co ma znaczenie dla życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, narodowego…, ale przede wszystkim dla życia wiecznego. Żyjemy na ziemi tylko po to, by nauczyć się miłości, bo cała wieczność polegać będzie na miłowaniu. A w sztukę miłowania wpisany jest krzyż znoszenia cierpień, przebaczania, ofiary… O tym, jakie znaczenie na życie wieczne ma umiejętność dźwigania krzyża tak Jezus pouczył Siostrę Faustynę.

Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani [nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: „Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie”. Duszami ukrzyżowanymi – najwięcej ich było ze stanu duchownego. Widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Wtem rzekł mi Jezus:W jutrzejszym rozmyślaniu zastanawiać się będziesz nad tym, coś dziś widziała” (Dz. 446).

Pod takim hasłem 13 kwietnia br. o godzinie 20.00 w bazylice franciszkanów w Krakowie odbędzie się modlitwa przebłagalno-wynagradzająca połączona z oratorium, opartym w większości na tekstach z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny i s. Leonii Przybyło CSSMA, do których muzykę napisał Piotr Pałka. Modlitwę poprowadzą franciszkanie: o. Marcin Drąg i o. Marcin Jelinek, a towarzyszyć jej będzie orkiestra dell’Arte oraz chór: Voce Angeli, córki Miłości Bożej, siostry Matki Bożej Miłosierdzia i bracia franciszkanie pod dyrekcją Piotra Pałki.

 

W dniach od 8-12 kwietnia w Meksyku odbędzie się siódmy międzynarodowy zjazd krajów Ameryki Środkowej i Karaibów, dotyczący pracy z kobietą i towarzyszeniu „Post Aborto”. Wezmą w nim udział s. M. Filipa Bąk ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z dwiema osobami z projektu „EPERANZA” Kuba. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 14 państw, którzy podczas 5 dni będą dzielić się problemami współczesnej cywilizacji i jej wpływom na kobietę i matkę. Będzie to pierwsze uczestnictwo Kuby w tego typu wydarzeniu, na którym członkowie projektu będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem pracy przeciwko aborcji na Kubie.

W każdy piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana jest wspólna „Droga krzyżowa”, w bazylice o godzinie 16:00, natomiast w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o 19:00, z wyjątkiem pierwszego piątku, w którym droga krzyżowa będzie odprawiana o godzinie 18:15 (transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl). To nabożeństwo, w którym rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozwala nam odkrywać i zgłębiać miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się postawy zaufania Bogu w każdej sytuacji, także trudnej i bolesnej, oraz postawy miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus wziął przecież na siebie nasze grzechy i za każdego z nas poniósł haniebną śmierć… i zmartwychwstał, abyśmy życie mieli w sobie i cieszyli się nim teraz i na wieki.

 

Diecezja Allentown w Pensylwanii organizuje Wieczór z Bożym Miłosierdziem w parafii św. Józefa w Orefield w czwartek, 11 kwietnia. Podczas tego spotkania s. Gaudia wygłosi konferencję: „Boże lekarstwo na nasze rany”. Będzie czas na wspólną modlitwę Koronką, adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spowiedź. Każdy uczestnik spotkania otrzyma podarunek, który pomoże głębiej przeżyć zbliżające się Triduum Paschalne.  Podczas misji w Pensylwanii s. Gaudia i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się także ze studentami na uniwersytecie De Sales, odwiedzą więzienie i spotkają się z uczniami liceum katolickiego, by wspólnie odprawić Drogę Krzyżową ze św. Siostrą Faustyną. Misja potrwa od środy do piątku, 10-12 kwietnia.

 

 

W dniach 10-11 kwietnia br. odbędą się uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej do narodowego centrum modlitwy i dzieł miłosierdzia w Elele (The National Pilgrimage Centre of Eucharistic Adoration and Special Marian Devotion), w Nigerii. Świętą Faustynę witać będą nie tylko mieszkańcy Nigerii i sąsiednich krajów, ale także zaproszeni gości z innych krajów Arfyki i Europy, a wśród nich Antonio Guido Filipazzi, przedstawiciel papieża Franciszka w Nigerii, oraz s. Maria Vianneya Dąbrowska i s. Maria Rosa Kmiecik z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które podzielą się bogactwem duchowym i misją Apostołki Bożego Miłosierdzia.

 

9 kwietnia br. w ramach wielkopostnych rekolekcji, w parafii Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Nowy Ruczaj w Krakowie, s. Augustiana i s. Maria Faustyna z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzielą się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny z dziećmi ze szkół podstawowych.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i współpracownikom, dzięki którym orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Faustynie, może docierać do wielu ludzi na świecie. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy wspierają stronę internetową: www.faustyna.pl, bo dzięki ich ofiarom aktualizowana jest w 7 językach, dzieło „Koronki za konających”, które obecnie codziennie wspiera średnio 70 konających, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, z której korzysta każdego dnia średnio 3400 unikalnych użytkowników. Wspólnie więc możemy spełniać to naglące wołanie Jezusa do głoszenia światu orędzia Jego miłosierdzia, bo tylko w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Niech Jezus Miłosierny w codzienności błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim naszym Drogim Dobroczyńcom i Współpracownikom, o co codziennie po wielekroć się modlimy.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 kwietnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 179 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Msze św. w tej intencji celebrowane będą w następujących kościołach:

Budy Barcząckie – 19.00, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe,
Edynburg – 18.00, St Mary’s Catholic Cathedral,
Pilica – 7.00, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Biskupice,
Robakowo – 18.30, parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika,
Bydgoszcz – 18.00, parafia pw. Krzyża Świętego,
Elbląg – 18.00, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu,
Wrocław – 18.00, parafia NMP Wspomożycielki Wiernych,
Gdańsk – 18.00, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela.

 

 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak że w końcu został tylko On i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona zaś odparła: „Nikt, Panie”. Wtedy jej oświadczył: „Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz” (J 8, 1-11).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem, w oparciu o teksty Pisma Świętego, nauczania Kościoła i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny” siostry z radomskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą wielkopostne rekolekcje w parafii Trójcy Świętej w Białobrzegach Rekolekcje parafialne, w których uczestniczyć będą dzieci, młodzież i dorośli, odbędą się w dniach 5-7 kwietnia br.

 

7 kwietnia br. w kościele św. Krystyny w Turynie odbędzie się uroczyste poświęcenie i wprowadzenie do publicznej czci figury św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W tym wydarzeniu uczestniczyć będą s. Tymoteusza Kmiotek i s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które podzielą się z wiernymi orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” Apostołki Miłosierdzia oraz poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę. Uczestniczący we Mszy św. będą mogli również uczcić relikwie św. Siostry Faustyny.

 

W dniach od 5 do 7 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywają się kolejne rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, w których uczestniczą członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz osoby, którym bliska jest tajemnica Bożego miłosierdzia. Są to rekolekcje wielkopostne na temat: „Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu”, które prowadzi ks. Piotr Szyrszeń SDS. W rekolekcjach uczestniczy 85 osób, które w klimacie ciszy i pustyni rozważają mękę Pana Jezusa razem ze św. Siostrą Faustyną.

 

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Czechach organizują rekolekcje ze słowem Bożym w rytmie Lectio Divina, które odbędą się w dniach 5-6 kwietnia br. w kościele św. Jana Chrzciciela w Dvůr Králové nad Labem. Poprowadzi je ks. Tomasz kazański SAC przy współpracy z siostrami. Rekolekcje odprawiane w tym rytmie wymagają udziały w całym programie i przezywane są w klimacie milczenia. Uczestnicy na miejscu maja przygotowane posiłki, by mogli się swobodnie oddać modlitwie. Kontakt: kmbm@seznam.cz, 733 611 504.

W dniach 3-5 kwietnia br., w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej1 odbędą się wielkopostne rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy: I – VII). Dzieci wraz ze św. Faustyną  uczyć się będą od Jezusa Miłosiernego, jak być miłosiernymi i dostać się do nieba. Natomiast młodzież będzie poszukiwać odpowiedzi na pytanie: co się w życiu liczy, czyli poszukiwać prawdziwych wartości. Rekolekcje poprowadzą: s. Terezjana i s. Rachela z warszawskich klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz 3 postulantki ze wspólnoty Zgromadzenia w Walendowie.

Troska o nawrócenie grzeszników. To największy akt miłosierdzia, bo mający na uwadze dobro wieczne drugiego człowieka. Siostra Faustyna, za przykładem Jezusa, w tej intencji złożyła nawet ofiarę ze swego życia. W doświadczeniach mistycznych poznała niebo, czyściec i piekło, dlatego mówiła, że żadna ofiara nie jest za wielka, by ocalić człowieka na wieczność. Jezus zapraszał ją – a przez nią także i nas – do współpracy w dziele ratowania grzeszników, nawet tych, dla których po ludzku rzecz biorąc, nie ma żadnej nadziei. Wiele razy prosił: Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników (Dz. 1032). Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko Moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana (Dz. 1397).

Na to zaproszenie Jezusa Siostra Faustyna odpowiada wielkodusznie: O Jezu, pragnę sprowadzać dusze do zdroju miłosierdzia Twego, aby czerpały ożywczą wodę żywota naczyniem ufności. Im dusza pragnie na sobie doznać większego miłosierdzia Bożego, niech się zbliża do Boga z wielką ufnością, a jeżeli jej ufność w Bogu będzie bez granic, to i miłosierdzie Boże będzie dla niej bez granic. O mój Panie, który znasz każde uderzenie serca mojego, Ty wiesz, jak gorąco pragnę, aby wszystkie serca wyłącznie biły dla Ciebie, aby każda dusza wysławiała wielkość miłosierdzia Twego (Dz. 1489).

Pod takim hasłem 4 kwietnia br. w godzinach 20.00-21.00 organizowane jest wydarzenie modlitewne, w którym uczestniczyć będą wierni i zgromadzenia zakonne z całego świata. Jest ono kolejną odpowiedzią na prośbę Najświętszej Maryi Panny o odmawianie różańca, w którym tego dnia we wspólnej modlitwie prosić będziemy o pokój na świecie, łaski nawrócenia dla grzeszników, w intencji wynagradzającej za zniewagi i profanacje Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W to wydarzenie o godzinie 19.00 (w Portugalii godzina 20.00) włączają się siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W programie: adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, różaniec i akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

31 marca 2019 roku o godzinie 12.00 do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Flawia – Cecylia Kurkiewicz. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 70 lat swego życia. Przyszła na świat 15 stycznia 1929 roku w miejscowości Nowe Budy Osieckie, woj. mazowieckie, w rodzinie Franciszka i Zofii z domu Zabrocka. Ochrzczona 18 maja 1929 roku, sakrament bierzmowania przyjęła z rąk błogosławionego bp. Leona Wetmańskiego w sierpniu 1938 roku.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 19 kwietnia 1949 roku w Płocku. Tam odbyła postulat. Po obłóczynach, 30 października 1950 roku, w Krakowie rozpoczęła nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. Na II roku nowicjatu na tzw. „misjach” przebywała w klasztorze Zgromadzenia w Walendowie. Pierwsze śluby zakonne: czystości ubóstwa i posłuszeństwa złożyła 30 października 1952 roku w Krakowie, a 6 lat później (2 sierpnia 1958) również w Krakowie – śluby wieczyste.

Przebywała w kilku klasztorach Zgromadzenia i prawie całe życie pełniła obowiązki kucharki. Po pierwszych ślubach pracowała w kuchni i pralni we Wrocławiu (1952-1966), następnie w kuchni klasztornej w Walendowie (1966-1978), Krakowie (1978-1980), ponownie w Walendowie (1980-1982) i Kiekrzu (9 miesięcy 1982 roku). Pod koniec 1982 roku znów powróciła do Walendowa, by gotować w kuchni klasztornej i kuchni Domu Pomocy Społecznej, który prowadziły siostry. W ostatnich latach, gdy nie mogła już pracować w kuchni, czas wypełniała modlitwą i w miarę możliwości pielęgnowała róże wokół klasztoru. Do końca swoich dni była samodzielna. Zmarła dość niespodziewanie, otoczona modlitwą sióstr po zawale serca, ale sama od dawna przygotowana na moment śmierci i oczekująca tego spotkania z Panem. Pozostawiła list, w którym wyraziła wdzięczność Panu Bogu za życie, łaskę powołania i wszelkie dobro, jakiego doświadczyła w długim życiu, i za to dobro, które przez jej modlitwę i posługę stało się udziałem innych ludzi. Dziękowała Zgromadzeniu, które ją przyjęło, i w którym mogła służyć Bogu i ludziom. We wspomnieniach sióstr pozostał jej obraz jako osoby wyciszonej, rozmodlonej, ze wszystkiego zadowolonej, zjednoczonej z Panem i zatroskanej o zbawienie dusz. Cicho i pokornie służyła siostrom i podopiecznym. Odeszła do Pana po trwającej 90 lat ziemskiej pielgrzymce. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Pogrzeb śp. s. M. Flawii odbędzie się 3 kwietnia br. Msza św. pogrzebowa o godzinie 12.00 sprawowana będzie w kościele parafialnym w Nadarzynie, a po niej złożenie ciała Zmarłej na pobliskim cmentarzu.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach włącza się w „Nowennę Pompejańską bez granic”, która odprawiana będzie w dniach od 2 kwietnia do 25 maja br. – z inicjatywy Tadeusza Kopcia, senatora RP, oraz Instytutu Myśli Schumanaw następujących intencjach:

  • za Europę wolną od wpływów, które niszczą jej korzenie chrześcijańskie, a tym samym nie pozwalają na realizowanie w praktyce idei zjednoczonej Europy,
  • o wybór do Parlamentu Europejskiego polityków, którzy będą chcieli budować Wspólnotę Narodów Europy w oparciu o wartości chrześcijańskie,
  • o gotowość dla wszystkich do ponownego odkrycia wspólnych korzeni i podjęcia misji budowania Europy głęboko ludzkiej i prawdziwie chrześcijańskiej.
  • O beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana, ojca założyciela zjednoczonej Europy.

Modlitwę różańcową w ramach tej nowenny poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny 2 kwietnia br. w godzinach: 15.30-17.00. Można włączyć się w tę modlitwę przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

Więcej informacji o „Modlitwie Pompejańskiej Bez Granic”.

W ramach przygotowania do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny w parafii Matki Bożej Anielskiej w Jaworznie, 1 kwietnia br. s. Zacheusza i s. Augustiana z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą bogactwem duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia Apostołki Bożego Miłosierdzia. W programie spotkania z dziećmi i dorosłymi członkami parafii.

 

 

W dniach 29-31 marca br. s Gaudia i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą bogactwem duchowym św. Siostry Faustyny i jej misją głoszenia światu orędzia Miłosierdzia z wiernymi w Brainerd, w stanie Minesota. Spotkają się z wiernymi w parafii św. Franciszka na 40-godzinnym nabożeństwie, a także w pobliskich parafiach: św. Mateusza, św. Andrzeja i Wszystkich Świętych oraz z dziećmi w miejscowej szkole.

W dniach 29-31 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się wielkopostne rekolekcje dla członków i woluntariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” ze Słowacji. Rekolekcje na temat: „Modlitwa, post i jałmużna” poprowadzą: ks. Artur Ciepielski oraz s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

31 marca br. w Kreuzlingen, w największym szwajcarskim mieście nad Jeziorem Bodeńskim, w parafii św. Stefana i św. Ulricha odbędzie „Wieczór Miłosierdzia”, który ma zapoznać wiernych z duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny oraz przygotować ich do owocnego przeżycia święta Miłosierdzia. W tym spotkaniu wezmą udział s. Norberta i s. Klara z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Schodzili się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy tę przypowieść.

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada”. Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świecie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: „Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem”. Wtedy ojciec powiedział do swoich sług: „Szybo przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.

Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział: „Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste cielę, bo odzyskał go zdrowego”. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca: „Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę. On mu odpowiedział: „Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 1-3.11-32).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Uczynki miłosierdzia. To jest post, jakiego pragnie Bóg. Przekonuje nas o tym m.in. to wydarzenie z życia św. Siostry Faustyny.

Lekarz mi nie pozwolił pójść do kaplicy na Pasję, chociaż miałam gorące pragnienie; jednak modliłam się we własnej separatce. Nagle usłyszałam dzwonek w sąsiedniej separatce i weszłam, i oddałam usługę ciężko choremu. Kiedy wróciłam do swej separatki – nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł: „Córko Moja, większą Mi sprawiłaś radość oddając Mi tę usługę, aniżelibyś długo się modliła”. Odpowiedziałam:Przecież nie Tobie, o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu”. I odpowiedział mi Pan:Tak, córko Moja, cokolwiek czynisz bliźniemu – Mnie czynisz” (Dz. 1029).

Jezus pouczył św. Faustynę – a przez nią także nas – że są trzy sposoby świadczenia dobra bliźnim: czyn, słowo i modlitwa. Mówił: W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742). Prosił, aby w ciągu dnia spełnić wobec bliźnich chociaż jeden akt miłosierdzia, ale z miłości do Niego. To jest jedyne bogactwo na ziemi, które ma wartość wieczną. Ono sprawia, że stajemy się piękni w swoim człowieczeństwie i chrześcijańskim powołaniu oraz bogaci przed Bogiem.

Z powodu awarii prądu w Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia nie działają urządzenia. Została również wyłączona transmisja on-line.

 

Na okres Wielkiego Postu zwykle czynimy jakieś postanowienia, a są nimi najczęściej te uczynki, o które prosił Jezus: jałmużna, modlitwa i post, spełniane w ukryciu, z czystej intencji miłości do Boga i ludzi, a nie dla poklasku czy uznania. Święta Siostra Faustyna też je praktykowała. W życiu zakonnym miała jednak jedno szczególne postanowienie, które wypełniała nie tylko w Wielkim Poście, ale zawsze, mianowicie: łączyła się z Jezusem Miłosiernym, żyjącym w jej duszy, przez jakiś akt strzelisty. Gdy chciała zmienić to postanowienie, Jezus jej nie pozwolił, bo ta codzienna praktyka prowadzi do rozwoju głębokiej więzi z Nim, do przeżywania swojej codzienności razem z Nim.