Archiwum

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku mowa jest o rozmowach osób w różnych duchowych w miłosiernym Bogiem, które św. Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Czy to chodzi tylko o różne osoby, czy może te stany przeżywa każdy z nas?

27 maja br. przypada 16. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy – jak powiedział – są najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego i mają aktywny udział w zbawianiu świata. Na audiencji generalnej w Rzymie tak wspominał tę pielgrzymkę do łagiewnickiego Sanktuarium: Miałem możliwość podkreślić, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka. (…) Kontemplując świetlane rany zmartwychwstałego Chrystusa, Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o Bożym miłosierdziu (…) Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzia jako Boża moc, jako granica dla zła całego świata.

W dniach 21-22 maja br., w kościele Trójcy Przenajświętszej w Varíne na Słowacji, odbędą się weekendowe rekolekcje parafialne o Bożym miłosierdziu. Poprowadzi je s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Ten, kto Mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki. Nauka jednak, której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który Mnie posłał. Powiedziałem to, przebywając jeszcze wśród was. A Wspomożyciel – Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Przestańcie się więc trwożyć w waszych sercach i lękać. Słyszeliście przecież, co wam powiedziałem: Odchodzę, lecz powrócę do was. Gdybyście Mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Ojciec bowiem jest większy ode mnie. A mówię wam to teraz, zanim się stanie, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi (J 14, 23-29).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim zażyłość, tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem (Dz. 454).

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku mowa jest o oratio w życiu św. Siostry Faustyny, która można powiedzieć żyła w rytmie lectio divina. Po lectio i meditatio jest oratio. Jak je przeżywała i praktykowała Apostołka Miłosierdzia Bożego?

W sobotę 21 maja odbędzie się dorocyna wiosenna pielgrzymka do Skalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Górze Butkov na Słowacji. Uroczystości rozpocznie wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzą siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystej Mszy św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 15.30 będzie przewodniczył bp Tomáš Galis z Żyliny. Miejsce poświęcone czci Miłosierdzia Bożego na Górze Butkov (XI piętro kamieniełomu), gdzie wcześniej umieszczono duży podświetlony Krzyż oraz pomnik św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, jest częścią „Skalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” ze świątynią w Ladcach.

21 maja br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie po raz 11. kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji, którą rozpocznie o godzinie 9.15 śpiewany Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie abp Jan Babjak SJ, emerytowany metropolita Preszowa. Po przerwie obiadowej (o 14.15) konferencja s. M. Clarety Fečovej z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o zaufaniu i modlitwie jako odpowiedzi na Boże pragnienia. Pielgrzymi modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, a oficjalnie pielgrzymkę zakończy o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

W najbliższą sobotę, 21 maja br., w godzinach 12.00-14.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie z uchodźcami z Ukrainy. Poprowadzi je s. Leonia ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która wiele lat posługiwała na Ukrainie w Tawrijsku, oraz s. Barbara i Weronika z płockiego klasztoru. W programie głoszenie orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie, oraz uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego w miejscu, w którym się objawił Apostołce Bożego Miłosierdzia.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjęło ponad 200 uchodźców z Ukrainy, ponad 30 dzieci w przedszkolu w Derdach koło Warszawy. Siostry z łagiewnickiego Sanktuarium posługiwały w namiocie „Miłosierdzie” na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Od początku wojny na Ukrainie trwa nieustanna modlitwa o sprawiedliwy pokój w tym kraju, w którą włączają się internauci z wielu krajów świata w dziele „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych.

 

Gdy  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia obrało  Maryję na niebieską przełożoną generalną, Siostra Faustyna zobaczyła w wizji wszystkie siostry okryte jej płaszczem i usłyszała słowa wielkiej obietnicy: Każdą, która wytrwa w gorliwości  aż do śmierci w  Zgromadzeniu  Moim, minie  ogień czyśćcowy, i pragnę, aby każda odznaczyła się tymi cnotami: pokorą i cichością, czystością i miłością Bożą i bliźnich, litością i miłosierdziem. Po tych słowach znikło mi całe Zgromadzenie, pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli. – Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia (Dz. 1244).

18 maja 2020 roku – w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II trzeci kanał TVP na antenie ogólnopolskiej rozpoczął codzienną transmisję  modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przed laskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny prowadzą ją siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O trzeciej po południu, w uprzywilejowanym czasie w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, tylko dzięki tej transmisji pod krzyżem Jezusa gromadzą się każdego dnia setki tysięcy ludzi, którzy – jak chciał Jezus – choć przez krótki moment rozważają tajemnicę miłosierdzia Bożego objawioną w Jego męce i dla jej zasług błagają o miłosierdzie Boże „dla nas i całego świata”. Jest to czas łaski, który jest nam dany każdego dnia, bo z Godziną Miłosierdzia (moment konania Jezusa na krzyżu) i Koronką do Miłosierdzia Bożego Jezus związał obietnice wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw zgodnych z Jego wolą, jeśli o nie prosić będziemy z ufnością i tę ufną modlitwę połączymy z aktami miłosierdzia wobec innych ludzi.

Transmisja Godziny Miłosierdzia i Koronki w TVP3 dostępna jest także na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych oraz w aplikacji: Faustyna.pl na android oraz iOS.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim Ofiarodawcom, którzy wspierają transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbieraną na stronie: www.faustyna.pl. na You Tube oraz w aplikacjach mobilnych: Faustyna.pl na android ora iOS. Dzięki tej transmisji przez 24 godziny na dobę ludzie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium, by uczestniczyć w Liturgii i modlić się w swoich intencjach.

Za wszystkich Ofiarodawców i Dobroczyńców tego dzieła 18 maja br. o godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Eucharystia. Wszystkich polecamy Miłosierdziu Bożemu w codziennej modlitwie w tym świętym miejscu.

13 maja br., w Derdach koło Warszawy, na sesji wyborczej XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia posługę przełożonej generalnej siostry powierzyły m. Miriam Janiec. Wikarią generalną została s. M. Petra Kowalczyk, a do rady generalnej zostały nadto wybrane: ss. M. Nicola Kwiecińska, s. M. Stella Boruch i s. Gaudia Skass.  Obowiązki ekonomki generalnej w najbliższym sześcioleciu pełnić będzie s. M. Natalia Wideł.

Matka Miriam Janiec jest absolwentką teologii Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prymasowskiego Instytutu Życia Duchowego, Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie oraz Szkoły Formatorów salwatorianów w Trzebini. W Zgromadzeniu pełniła urząd mistrzyni nowicjatu (2013-2017), przewodniczącej międzynarodowego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” (od 2017 roku) i była członkiem rady generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w latach 2016-2022.

18 maja br., w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, o godzinie 15.00 po raz piąty wierni Australii i Oceanii łączyć się będą w modlitwie słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Akcja jest owocem Kongresu Miłosierdzia Bożego, który odbył się w  Melbourne w 2018 roku, a polega na łączeniu się w modlitwie dwa razy w roku: 18 maja – rocznica urodzin św. Jana Pawła II, oraz 13 września – rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego przede wszystkim wiernych z Australii i Oceanii. Włączyły się do niej także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 18 maja tego roku wszyscy uczestniczący w tej akcji, także z innych krajów świata, modlić się będą w następujących intencjach:

  • O ustanie wojny na Ukrainie.
  • O pomoc dla mieszkańców Tonga po kataklizmie.
  • O światło Ducha Świętego dla przywódców narodów, aby szukali dobrych rozwiązań dla współczesnych problemów.
  • O ufne zwrócenie się ludzkości do Boga i ustanie prześladowania chrześcijan..
  • W intencjach ludzi biorących udział w tej akcji.

Więcej i zapisy:

www.worldchaplet.org

https://www.worldchaplet.org/en/poland.html

https://www.worldchaplet.org/en/submit-a-prayer.html

https://www.worldchaplet.org/en/map-of-prayers.html

 

Od 4 maja 2022 roku trwa XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie obrad Kapituły siostry dokonały wyboru na 6-letnią kadencję przełożonej generalnej i zarządu Zgromadzenia, a także pochylają się nad wieloma aspektami charyzmatycznej misji, jaką jest współpraca ze zbawczym miłosierdziem Boga na wielu płaszczyznach, a szczególnie w dziełach miłosierdzia i przekazie orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Siostry uczestniczące Kapitule podejmują też bieżące wezwania, jakie stają przed Zgromadzeniem.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku mowa jest o tym, jak św. Faustyna rozmyślała o proroku Jonaszu, co polecił jej sam Jezus, i jakie wnioski wyciągnęła z tej medytacji.

Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy dostąpił chwały, ale i w Nim Bóg doznał chwały. Jeśli w Nim Bóg doznał chwały, to i Jego Bóg obdarzy w sobie chwałą – i to zaraz obdarzy. Dzieci, krótko już będę przebywał z wami.  Będziecie Mnie szukać, lecz teraz powtarzam wam to, co powiedziałem Żydom: ‘Dokąd Ja odchodzę, wy nie możecie się udać’. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13, 31-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

W dniach 11-13 maja br. w parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim odbędą się rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych. Poprowadzi je s. Maria Faustyna Ciborowska oraz s. Stefania Kromska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w sanktuarium Krakowie-Łagiewnikach, które na różne sposoby podzielić się będą duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, gdyż orędzie o Bożym miłosierdziu skierowane jest także do dzieci.

W dniach od 8-10 maja w Centrum Bożego Miłosierdzia w Smižanach na Słowacji odbędą się doroczne rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje na temat: „Swój pokój wam daję…” poprowadzi o. Artur Ciepielski oraz s. M. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Z okazji 9. rocznicy powstania dzieła „Koronki za konających” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy to dzieło tworzą: osobom posługującym w tym dziele przez modlitwę, informatykowi oraz dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym to dzieło jest kontynuowane, bo przecież każdego miesiąca trzeba opłacać rachunki, związane z wysyłaniem setek sms-ów każdego dnia i abonamentami telefonów, obsługującymi to dzieło, które codziennie wspiera średnio ponad 110 ludzi odchodzących z tego świata do wieczności. W intencjach wszystkich tworzących to dzieło, a także za konających, zgłaszanych przez sms na numer 505 060 205 i przez formularz na stronie: www.faustyna.pl, w łagiewnickim Sanktuarium zostanie odprawiona Msza św. 9 maja o godzinie 17.00. Codzienną modlitwą siostry ogarniają wszystkich Współpracowników, Dobroczyńców i Ofiarodawców.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku można usłyszeć odpowiedź na pytanie: czym jest miłosierdzie? Jak je rozumiała św. Siostra Faustyna? 

Święta Siostra Faustyna kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego. Mniej  z objawieniami Maryi, a miała ich kilkadziesiąt. W tych spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga (Dz. 449) – mówiła – Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330).

Maryja dla Siostry Faustyny była przede wszystkim Matką Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza Matka oraz Mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy, posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Od 29 kwietnia do 3 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy „Faustinum” pod hasłem „Obdarowany miłosierdziem”. Ta seria pięciodniowych rekolekcji odpowiada poszczególnym etapom formacji podstawowej apostołów Bożego Miłosierdzia.  Te rekolekcje to etap pierwszy, w którym uczestnicy rozważać będą to, w jaki sposób zostali obdarowani przez Boga Jego miłosierną miłością od momentu zaistnienia na świecie. Konferencje głosić będą: ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS, biblista, wykładowca na UPJPII, kierownik duchowy i rekolekcjonista, oraz s. M. Emanuela Gemza z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”.

8 maja br. mija 154. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to wobec przybywających pielgrzymów z całego świata przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, przez wiele nowych dzieł: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, strony internetowe (www.faustyna.pl  w 8 językach), transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, codzienną transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki w TVP i innych stacjach telewizyjnych oraz kilkunastu rozgłośniach radiowych, przez portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd.  W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

W dniach 7-8 maja br. s. Emanuela, s. Klara i s. Maristella z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium dzielić się będą duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny i skarbem własnego powołania w parafii św. Bartłomieja w Niedzicy. Będzie to bowiem Niedziela Dobrego Pasterza, w której w sposób szczególny Kościół modli się o nowe powołania do służby Bożej.

 

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za Mną. Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który jest większy od wszystkich, dał Mi je i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno (J 10, 27-30).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jezu mój, (…) niechaj ziemia umilknie, Ty sam mów do mnie, Jezu, Ty wiesz, że nie rozumiem głosu innego tylko Twój – Pasterzu dobry. W mieszkaniu serca mojego jest owa puszcza, gdzie żadne stworzenie przystępu nie ma. Tyś sam w nim Królem (Dz. 725).

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W niedzielę 1 maja br. odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego, tym razem wybranych tekstów z Ewangelii według św. Łukasza pod hasłem: „Pokój temu domowi” (Łk 10, 5). Uroczysta celebracja pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, biskupa polowego Wojska Polskiego i z udziałem zaproszonych lektorów odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią będzie transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl . Patronat nad wydarzeniem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP oraz Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzecia Niedziela Wielkanocna od 2017 roku jest Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, na Jasnej Górze, w kościele Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (Praga) i w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Od niedzieli 1 maja 2022 roku w Kościele przeżywamy XIV Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Pokój wam” (Łk 24, 36). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

W dniach 29 kwietnia do 1 maja br., w kościele św. Cyryla i Metodego w Kriváni na Słowacji, odbędą się trzydniowe rekolekcje parafialne o Bożym miłosierdziu. Poprowadzą je s. M. Alžbeta Mikušová oraz s. Jana Mária Krnáčová ze słowackich wspólnot Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie również katechezy w miejscowej szkole podstawowej.

W dniach 29 kwietnia do 1 maja w grekokatolickiej parafii Vasila Hopka w Stropkove na Słowacji odbędą się rekolekcje parafialne o Bożym miłosierdziu. Na zaproszenie ks. dziekana Slavomíra Tarasoviča poprowadzi je s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje (w sobotę szczególnie dla kobiet i matek), adoracje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę coś złowić”. Rzekli mu: „I my popłyniemy z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On zaś polecił im: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie”. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: „To jest Pan”. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci.

Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: „Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną stu pięćdziesięciu trzema rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: „Chodźcie coś zjeść”. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać Go: „Kim jesteś?”, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im; podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu.

Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni?”. Piotr odparł: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał go powtórnie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odrzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Powiedział mu: „Paś moje owce”. I zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”. Jezus rzekł do niego: „Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię: Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”  (J 21, 1-19).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją. Czemu stronią dusze od Ciebie, Jezu – nie rozumiem tego. O, gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci, Jezu, każdą cząstkę jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają. Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. O Boże, im więcej Cię poznaję, tym więcej Cię pojąć nie mogę, ale to niepojęcie daje mi poznać, jak wielkim jesteś, Boże. A to niepojęcie Ciebie zapala nowym płomieniem serce moje ku Tobie, Panie. Od chwili, w której pozwoliłeś, Jezu, zatopić wzrok mej duszy w Tobie, odpoczywam i nie pragnę niczego. Znalazłam przeznaczenie swoje w chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie, w jedynym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzania, jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu (Dz. 57).