Archiwum

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać: „W pewnym mieście żył sędzia, który nie bał się Boga i nie szanował ludzi. W tym mieście mieszkała też wdowa, która stale przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał, ale potem pomyślał sobie: «Chociaż Boga się nie boję ani nie szanuję ludzi, to uczynię zadość sprawiedliwości, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa. Niech w końcu przestanie przychodzić i mnie zadręczać». Pan powiedział: „Posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia! Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych,  którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czyż będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 1-8).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę (Dz. 146).

11 października odbędzie się doroczne spotkanie członków żywego różańca w „Ogrodzie różańcowym” w Vyšnej Šebastovej na wschodzie Słowacji. W tegorocznym spotkaniu wezmą udział siostry z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które poprowadzą jedną cześć różańca św. oraz modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymi będą mogli uczcić również relikwie św. Siostry Faustyny.

11 października o 17.00  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach wszystkich, którzy się zaangażowali w dzieło „Koronki za konających” oraz „Nieustannej Koronki” z prośbą o to, aby kolejne osoby włączyły się w te dzieła, niosąc miłosierdzie najbardziej potrzebującym. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ona przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

W drodze do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkało go dziesięciu trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. A gdy ich zobaczył, powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”. A jemu powiedział: „Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła”  (Łk 17, 11-19).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Poszłam przed Najświętszy Sakrament i jako największa nędza i nicość prosiłam Go o miłosierdzie, aby raczył uleczyć i oczyścił moją biedną duszę. – Wtem usłyszałam te słowa: Córko Moja, wszystkie nędze twoje spłonęły w ogniu Mojej miłości, jakoby jedno źdźbło wrzucone w niepojęty żar. A tym uniżeniem ściągasz na siebie i inne dusze całe morze miłosierdzia Mojego. I odpowiedziałam: Jezu, kształtuj moje biedne serce według Twojego Boskiego upodobania (Dz. 178).

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu waszym” (Dz. 531). 8 października br., uczestnicy Apostolatu Margaretka z całej Polski spotkają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II i procesją różańcową przejdzie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. O godzinie 11.15 konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka, a po niej uroczysta Eucharystia o godzinie 12.00, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Gościem specjalnym będzie prof. Louise Ward z Kanady – założycielka ruchu margaretek. Pielgrzymi nawiedzą kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, a pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W apostolacie margaretek uczestniczą także osoby i wspólnoty, które modlą się za kapłanów przez przyczynę o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

9 października br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu odbędzie się uroczystość odpustowa. Eucharystii o godzinie 12:00 nad Małym Jeziorem Kierskim, czyli w miejscu objawienia Jezusa św. Siostrze Faustynie, przewodniczyć będzie bp Jan Glapiak. Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Siostry Faustyny, która wyruszy z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do ołtarza nad małym Jeziorem Kierskim (11.45). Przygotowaniem do tego wydarzenia jest triduum od 6 do 8 października. Msze św. w ramach triduum z kazaniami będą odprawiane o godzinie 18.00.

Taki tytuł nosi kolejne wydanie specjalne „Gościa Niedzielnego”, które zostało poświęcone Bożemu Miłosierdziu i św. Siostrze Faustynie. Inspiracją były słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny: Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego. W numerze:

  • o siostrze Faustynie – świętej z charakterem
  • o teologii Koronki do Miłosierdzia Bożego
  • o najpopularniejszych i mniej znanych obrazach Jezusa Miłosiernego oraz o burzliwych losach ich twórców
  • o licznych formach kultu Miłosierdzia Bożego
  • o trzech papieżach miłosierdzia
  • o sanktuarium w Łagiewnikach jako światowym centrum Bożego Miłosierdzia
  • o zakonnicach, które ufają za tych, co nie potrafią ufać, i ratują kapłańskie powołania
  • czy Pan Bóg jest bardziej sprawiedliwy, czy miłosierny
  • dlaczego Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu i do czego ten akt zobowiązuje

Najnowsze wydanie „Gościa Extra” do nabycia w parafiach, sieci Empik oraz w sklepie „Gościa”: sklep.gosc.pl

9 października br. s. Paschalisa i s. Rachela z płockiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zwłaszcza orędziem Miłosierdzia, z wiernymi w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. Kościół znajduje się na wzgórzu Loret w Sierpcu i wraz z XVIII-wiecznym budynkiem klasztoru benedyktynek stanowi największy zespół architektoniczny w tym mieście. Sanktuarium należy do diecezji płockiej.

Losowanie Patrona to bardzo dobry pomysł, każdy los wygrywa” – napisał Łukasz po losowaniu Patrona roku na stronie: faustyna.pl. W tym roku do 18 stycznia w tej akcji na wszystkich stronach językowych  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wzięło udział ponad 300 000 osób. Wielu losowało Patrona kolejny raz i wielu po raz pierwszy. Swymi świadectwami dzielą się m.in. na stronie: faustyna.pl.

Dziś trafiłem na losowanie Patronów, 6 stycznia 2023 w Święto Trzech Króli. Początkowo nie wierzyłem, że to coś więcej niż przypadek, los, statystyka, ot taki totolotek duchowy. Najpierw nie wiedziałem, jaką cyfrę czy liczbę wpisać, ale pomodliłem się modlitwą Jezusa („Ojcze Nasz”), żebym wylosował nie to, co ja chcę, ale co chce Bóg. Chciałem wpisać ulubioną cyfrę, ale coś mnie natchnęło, żeby wpisać cyfrę, którą nie bardzo lubię. Wylosowałem Patronkę – Maryję, Królową Męczenników ze słowami z „Dzienniczka”: „Cierpienie będzie ci znakiem, że Ja jestem z tobą” (Dz.669). A od 30 lat cierpię na zaburzenia neurologiczne, po ludzku  nieuleczalne. Intencja – modlić się za wszystkich prześladowanych chrześcijan na świecie, aby byli mężni i wytrwali. Coś niesamowitego!

W tym losowaniu nie ma przegranych, każdy los wygrywa. Patrona można losować cały rok, jeśli tylko pragniemy świętego towarzystwa i pomocy z Nieba.

W uroczystość liturgiczną św. Siostry Faustyny – 5 października – w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i i przy jej grobie Msze św. celebrowane będą o godzinie: 6.30, 17.00 i 19.00. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, jak każdego dnia i nabożeństwo różańcowe o godzinie 18.30. Od godziny 20.30 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór łaski i uwielbienia zakończy się o 22.45, czyli w godzinie przejścia św. Faustyny do domu Ojca Niebieskiego.

W bazylice Msze św. celebrowane będą w porządku niedzielnym bez Mszy św. 13.30, czyli o godzinie: 9.00, 10.30, 12.00, 15.20, 18.00. W czasie Eucharystii o godzinie 12.00 odbędą się ceremonie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia „Faustinum”.

5 października br., z okazji rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny, można będzie nawiedzić miejsce, w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium, można zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane kwiatami okno od dawnej infirmerii, a w tym dniu oratorium, w którym spoczywają relikwie z ciała św. Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i błogosławionych, jest udostępnione pielgrzymom w godzinach: 10.00-18.00.

5 października przypada 84. rocznica narodzin dla nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia – dzień, w którym obchodzone jest jej liturgiczne wspomnienie, a we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – liturgiczna uroczystość. Należy go grona wielkich mistyków Kościoła, jest prorokiem, którego posłał Jezus do całego świata z orędziem Miłosierdzia. Z jej szkoły duchowości zapisanej w „Dzienniczku” korzystają miliony ludzi na całym świecie. Święty Jan Paweł II powiedział o niej po prostu, że „jest darem Boga dla naszych czasów, darem polskiej ziemi dla całego Kościoła”.

Jej wpływ na życie Kościoła wyraża się choćby w powszechnej praktyce nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała. Dziś nie ma już chyba kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w roku 2000 zostało wpisane do kalendarza całego Kościoła, Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest nawet w językach plemiennych, choć była podyktowana po polsku, jak całe orędzie Miłosierdzia; coraz większą popularność zdobywa sobie praktyka modlitwy w chwili konania Jezusa na krzyżu, czyli Godzina Miłosierdzia, oraz szerzenie czci Miłosierdzia. Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, owo „zgromadzenie”, którego założenia domagał się Jezus, należy do największych ruchów we współczesnym Kościele.

Wpływ jej życia i misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia widoczny jest także w wezwaniach nadawanych kościołom. Święta Faustyna patronuje Łodzi i innym miejscom, szkołom, dziełom miłosierdzia, różnym stowarzyszeniom i wspólnotom. Jej imię nadawane jest dziewczynkom przy chrzcie św. i wybierane przez młodzież przy sakramencie bierzmowania. Była Patronką Światowych Dni Młodzieży w Sydney i Krakowie. Inspiruje naukowców, teologów, ludzi kultury, sztuki i mediów, należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych Kościoła katolickiego. Jej relikwie są w prawie 130 krajach świata, także w cerkwi prawosławnej w Bukareszcie i anglikańskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie odbywają się sympozja teologiczne, kongresy diecezjalne, narodowe, kontynentalne i światowe, które swój dynamizm czerpią właśnie z życia i misji św. Siostry Faustyny. Promieniowanie tego „daru Boga” ogarnia cały Kościół i świat, ale ma on dotrzeć do każdego człowieka i przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi, odbędą się w sobotę, 5 października, w kościele parafialnym pod Jej wezwaniem na Placu Niepodległości. O godzinie 18.00 Msza św. koncelebrowana w intencji dziękczynnej za patronat Apostołki Bożego Miłosierdzia nad Miastem z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ziemi łódzkiej. Po Eucharystii z kościoła wyruszy procesja z relikwiami św. Faustyny, która przejdzie ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.

Liturgiczna uroczystość św. Faustyny w Płocku, 5 października, celebrowana będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku. Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godzinie: 6.30, 12.00 i uroczysta suma o 17.00 pod przewodnictwem bp. Mirosława Milewskiego. Po Mszy św. adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.30, a po niej modlitwa różańcowa i Apel Maryjny. Jak każdego dnia o godzinie 15.00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

5 października przypada 84. rocznica śmierci Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ten dzień tak wspominała śp. s. Eufemia Traczyńska: „W czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że Siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy i, ile nas było, poszłyśmy do niej. W infirmerii był już Ksiądz Kapelan i parę sióstr. Wspólnie się pomodliliśmy. Modliliśmy się bardzo długo: odmawialiśmy modlitwy za konających, litanie i inne modlitwy. Modliliśmy się tak długo, że nawet nabożeństwo wieczorne trochę później zostało odprawione. W pewnym momencie Siostra Faustyna dała jakiś znak, że Matka Przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się. (…) Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły jak będzie umierać Siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to Matkę Przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz, ktoś mnie budzi: – „Jak Siostra chce być przy śmierci Siostry Faustyny, to niech Siostra wstaje”. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić s. Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam s. Amelię, ubrałam chałat i czepek, i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła s. Amelia. To było jakoś koło jedenastej w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, Siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już… Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na s. Amelię, ale nic nie mówiłam, modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła”.

To był dzień, na który Siostra Faustyna z utęsknieniem czekała, bo pragnęła pełnego zjednoczenia z Jezusem i zamieszkania na wieki w domu Ojca, w ojczyźnie niebieskiej – jak mawiała. Obiecała: „Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia; lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi możność nieograniczoną działania” (Dz. 1582). Słowa wiernie dotrzymuje, wypraszając wiele łask i doczesnych dobrodziejstw wszystkim, którzy z ufnością zwracają się do niej o pomoc. Wszak Jezus powiedział do niej: „Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” (Dz. 31).

Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Siostry Faustyny największa gazeta katolicka na Słowacji „Katolícke nowiny” cały numer poświęciła Apostołce Bożego Miłosierdzia. W nowym 40 numerze jest m.in. rozmowa z s. M. Benediktíną Fečovą ISMM z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia o początkach i charyzmacie Zgromadzenia oraz posłudze sióstr na Słowacji, artykuł s. M. Alžbety Mikušovej ISMM o życiu i posłannictwie św. Faustyny oraz wirtualny spacer po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej 3/9 – w miejscu, gdzie s. Faustyna zaczynała swoje życie zakonne, wspólnota Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wznawia swoje spotkania.

Pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie odbędzie się 5 października w liturgiczną uroczystość św. Faustyny. W programie:
18.00 – Msza św. – w kaplicy sióstr (wewnątrz klasztoru).
19.00 – Spotkanie – informacyjne o stowarzyszeniu „Faustinum”, integracyjne i wprowadzające w rok formacyjny.
– Agapa

Siostry zapraszają członków i wolontariuszy stowarzyszenie Faustinum z Warszawy i okolic oraz wszystkich zafascynowany tajemnicą Bożego Miłosierdzia, szukających wspólnoty, formacji oraz swojego miejsca w Kościele.

Taki tytuł nosi 18 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Najmilsza Mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi” (Dz. 453). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Z ufnością i prostotą małego dziecka oddaję się dziś Tobie, Panie Jezu. Zostawiam Ci zupełną swobodę w kierowaniu moją duszą. Prowadź mnie drogami, jakimi zechcesz, ja nie będę ich dociekać. Pójdę ufna za Tobą” (Dz. 228).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: ks. Canon Jason Ashleigh Jones i s. M. Teresa de la Fuente ISMM, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się tradycyjnie odprawiane triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny. Msze św. z okolicznościowymi kazaniami głosić będzie ks. Grzegorz Szczygieł MS, duszpasterz i rekolekcjonista.

2 października o godzinie 19.00,
3 i 4 października o godzinie 17.00.

Można uczestniczyć w tym triduum przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

W ramach przygotowania do uroczystości liturgicznej św. Siostry Faustyny w dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku ks. Andrzej Janicki, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Płocku, poprowadzi trzydniowe rekolekcje. Msze św. z konferencjami głoszone będą o godzinie 17.00.


Pod takim hasłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 30 września do 2 października br. odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum”. Poprowadzą je: ks. Paweł Bryś MS, rekolekcjonista dyrektor wydawnictwa „La Salette” oraz s. Maria Faustyna Ciborowska z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, biblistka po doktoracie na UPJPII. Inspiracją do tematyki tych ćwiczeń duchowych stały się słowa Jezusa wypowiedziane do św. Siostry Faustyny: „Rozmyślaj o proroku Jonaszu i o jego posłannictwie” (Dz. 331) oraz jej refleksja nad nimi.

26 września we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczyna się nowenna przed liturgiczną uroczystością św. Siostry Faustyny, która przypada 5 października. Siostry odmawiać będą jedną z nowenn opartych jej zapiskach z „Dzienniczka” oraz Litanię do św. Siostry Faustyny. Ta nowenna w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia i duchowej współzałożycielki Zgromadzenia odprawiana będzie do końca września po Koronce do Miłosierdzia Bożego, która odmawiana jest o godzinie 19.00 w ramach wieczornego nabożeństwa, a w październiku po nabożeństwie różańcowym.

Przed uroczystością św. Siostry Faustyny w dniach 1 i 2 października s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotka się z wiernymi w parafii Santa Maria delle Grazie w Maltignano  w regionie Marche,  by przybliżyć im postać Apostołki Bożego Miłosierdzia,  jej misję i duchowe dziedzictwo. W programie także wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka oraz uczczenie relikwii św. Faustyny.

Pod takim hasłem od 29 września do 2 października s. Inga Kvassayová z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w oparciu o słowo Boże i duchowe dziedzictwo św. Siostry Faustyny poprowadzi rekolekcje w opactwie benedyktynów Matki Bożej z Guadalupe w Pecos, New Mexico. Wezmą w nich udział benedyktyńscy oblaci i inni wierni. W programie: Eucharystia, dwie konferencje, medytacja, spowiedź i możliwość rozmów z siostrą.

2 października (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie miłosierdzie Boże w Biblii i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej konferencja i o godzinie 17.00 Eucharystia. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

2 października br. odbędzie się uroczyste przekazanie i wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny w parafii św. Jakuba w Dubnici nad Váhom na Słowacji. W uroczystości wezmą udział siostry Antoniana Štullerová i Hedvig Uličná z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które z tej okazji dzielić się będą z wiernymi darem orędzia Miłosierdzia i całym dziedzictwem duchowym, jaki pozostawiła św. Siostra Faustyna. Siostry wraz z Apostołką Bożego Miłosierdzia w znaku jej relikwii spotkają się również z członkami stowarzyszenia „Faustinum” działającymi przy parafii.

W niedzielę 2 października w parafii św. Jadwigi w Dębicy odbędzie się uroczystość przekazania i wprowadzenia relikwii św. Siostry Faustyny. W uroczystości weźmie udział m. Miriam Janiec, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, i s. Margareta Czuchro, które pochodzą z tej parafii, i przy tej okazji na każdej Mszy Świętej podzielą się duchowym dziedzictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia, zapisanym w jej „Dzienniczku”.

Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę!”. A Pan powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: «Wyrwij się i przenieś do morza», to by was posłuchał.

Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: «Chodź zaraz i zasiądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością» (Łk 17, 5-10).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana – i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, [że] choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara (Dz. 1420).

30 września o 6.30  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach informatyków, ofiarodawców, tłumaczy i osób posługujących na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ono przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Uczestnicy tej akcji modlić się będą  o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.