Archiwum

1 sierpnia przypada 94. rocznica wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Heleny Kowalskiej znanej w całym świecie pod imieniem zakonnym św. Siostry Faustyny. Mimo wyraźnej wskazówki Jezusa, że ma jechać do Warszawy, by wstąpić do klasztoru i rozpocząć życie zakonne, jej droga realizacji powołania wcale nie była łatwa. Jak napisała w swym „Dzienniczku”, pukała do wielu klasztorów, ale nigdzie jej nie przyjęto. Dopiero w klasztorze przy ul. Żytniej w Warszawie otrzymała zgodę na wstąpienie, ale jeszcze przez rok pracowała jako pomoc domowa, by zarobić sobie na skromną wyprawkę. Ostatecznie 1 sierpnia 1925 przekroczyła progi klauzury, a w „Dzienniczku” napisała: „Czułam się niezmiernie szczęśliwa, zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna” (Dz. 17). W wielu klasztorach Zgromadzenia spędziła 13 lat wypełniając proste obowiązki, a przy tym prowadziła bardzo głębokie życie duchowe. Jezus powierzył jej misję proroka, którego zadaniem było przypomnieć światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywać do głoszenia jej świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

 

1 sierpnia br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Mastki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach 2 postulantki (Polki i Rosjanka), po okresie pierwszej próby życia zakonnego, otrzymają nowe imię i strój nowicjacki (czarna suknia i biały welon), oraz rozpoczną okres dwuletniego nowicjatu, po którym następuje złożenie pierwszych ślubów zakonnych. Uroczystość obłóczyn odbywa się za klauzurą, ale Msza św. w intencji sióstr, które rozpoczynają nowicjat, sprawowana jest w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny o 11:00. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Józef Pochwat MS.

 

W dniach 26-28 lipca br. s. Donata i s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia uczestniczyć będą w XVI Kongresie Trzeźwości w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Dzielić się będą skarbem orędzia Miłosierdzia z Rodakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. W programie konferencje sióstr, prowadzenie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz wieczornej Drogi krzyżowej. Wydarzenie będzie połączone z comiesięcznym nocnym czuwaniem w Sanktuarium.

„Zaślubiam cię Jezusowi Chrystusowi” – takie słowa usłyszy 2 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z ust bp. Michał Janocha, który 28 lipca o 11:00 przewodniczyć będzie ceremoniom ślubów wieczystych w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry złożą na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk, a w uroczystości biorą udział nie tylko siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia, ale także kapłani, rodziny, krewni i przyjaciele. Jest to bowiem jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu sióstr, Zgromadzenia i Kościoła: zaślubiny Boga z człowiekiem.

 

Jezus modlił się w pewnym miejscu. Kiedy skończył, jeden z Jego uczniów poprosił Go: „Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów”. Wtedy powiedział im: „Gdy się modlicie, mówcie:

Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię.
Niech przyjdzie Twoje królestwo.
Chleba naszego powszedniego dawaj nam każdego dnia.
I odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił.
I nie dopuszczaj do nas pokusy”.

Powiedział do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy z prośbą: «Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo właśnie mój przyjaciel, będąc w drodze, przybył do mnie, a nie mam mu co podać». A on ze środka odpowie: «Nie sprawiaj mi kłopotu. Drzwi są już zamknięte, a moje dzieci i ja jesteśmy już w łóżku. Nie mogę wstać, żeby ci podać». Mówię wam: Jeśli nawet nie wstanie i nie da mu, dlatego że jest jego przyjacielem, to wstanie z powodu jego natręctwa i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam mówię: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, będzie otwarte. Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy go syn poprosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża? Albo gdy prosi go o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 1-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

27 lipca br. siostra Jana Mária z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, na zaproszenie ks. Józefa  Mrúza, będzie uczestniczyć w spotkaniu o charakterze formacyjno modlitewnym dla rodzin, które odbędzie się w parafii św. Anny w Trstené koło Hornáde. Spotkanie rozpocznie się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. W programie 3 konferencje zaproszonych gości, Msza św., różańcowa procesja ze świecami i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą też poproadzi s. Jana Maria.

 

W dniach 22-25 lipca br. hruszowska wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz proboszczem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa ks. Františkiem Petrom organizują dzienny letni obóz dla dzieci w wieku od 6 lat. W programie: gry, zabawy, muzyka i oczywiście wpólna modlitwa.

W lipcu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, jaka jest cena Bożego miłosierdzia, którego doświadczamy na co dzień w przestrzeni zbawienia i uświęcenia. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku i niedzieli). W nabożeństwie można uczestniczyć także przez transmisje on-line na stronie: faustyna.pl.

 

22 lipca w kalendarzu liturgicznym wpisane jest wspomnienie obowiązkowe św. Marii Magdaleny, która jest patronką dobrej przemiany. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry. Obrazy i figury świętej znajdują się w wielu klasztorach tego Zgromadzenia. W kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach – jej figura znajduje się w ołtarzu głównym poświęconym patronce Zgromadzenia – Matce Bożej Miłosierdzia.

 

22 lipca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym miesiącu s. Gaudia mówić będzie o miłosiernym Ojcu na podstawie ewangelicznej przypowieści w opozycji do zniekształconych obrazów Boga przez rany, jakie wynieśliśmy z naszego dzieciństwa, dorastania, z najbliższych relacji z rodzicami. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

Po drodze wszedł do jakiejś wioski. Tam przyjęła Go do swego domu pewna kobieta, imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała; „Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana (Łk 10, 38-42).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

„Zaślubiam cię Jezusowi Chrystusowi” – takie słowa usłyszą trzy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z ust bp. Stanislava Stolarika z diecezji rożniawskiej, który 21 lipca o 10:30 przewodniczyć będzie ceremoniom ślubów wieczystych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa siostry złożą na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk, a w uroczystości biorą udział nie tylko siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia, ale także kapłani, rodziny, krewni i przyjaciele. Jest to bowiem jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu sióstr, Zgromadzenia i Kościoła: zaślubiny Boga z człowiekiem.

 

12 lipca br. wyrusza IX Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Hidasnemeti (Węgry) przez Słowację do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W ciągu 9 dni pielgrzymi pokonają 275 km trasą przez Koszyce, Radatice, Pečowská Nová Ves, Plavnica. W Polsce pątnicy zatrzymają się w: Piwniczna Zdrój, Stary Sącz, Limanowa, Tymbark, Szczyrzyc i Siepraw. Do Krakowa pielgrzymka przybędzie 20 lipca i najpierw nawiedzi Sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny. Eucharystia sprawowana będzie w kaplicy św. Faustyny, w dolnej części bazyliki, a po niej Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymkę organizują polscy salwatorianie. Informacje o zapisach i więcej szczegółów na stronie: http://www.spowiedz.pl/pielgrzymka/index.html

 

10 lipca br. z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim do stolicy kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wyruszy XVII Wielkopolska Piesza Pielgrzymka: „Od Miłosierdzia do Miłosierdzia” pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha” Pielgrzymi będą u celu 21 lipca. Po drodze 16 lipca dołączą do pielgrzymki pątnicy z Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, którzy przedłużą swój szlak wędrówki do Krakowa-Łagiewnik. Duchowo łączyć się będą w pielgrzymami w modlitwie słuchacze Radia Rodzina diecezji kaliskiej.


16 lipca przypada 153. rocznica śmierci matki Teresy Rondeau, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji (Laval) oraz współzałożycielki Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Urodziła się 6 października 1793 roku w Laval we Francji. Na chrzcie świętym otrzymała imię Teresa Agata. Pod wpływem swego spowiednika o. J. Chanon SJ podjęła pracę z pokutnicami, czyli kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Aby lepiej się do tego przygotować, w 1818 roku wyjechała do Bordeaux, gdzie m. Teresa de Lamourous prowadziła dom dla pokutnic zwany  „Miłosierdzie“. Po  dwumiesięcznym pobycie  złożyła  prywatne śluby i wróciła do Laval, by zostać fundatorką nowego „Domu Miłosierdzia”, niezależnego od Bordeaux, i z czasem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji. Z Domu Miłosierdzia w Laval sposób prowadzenia dzieła apostolskiego przejęła m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  w  Polsce.  Matka  Teresa Rondeau zmarła  16 lipca  1866  roku i została pochowana w grobowcu usytuowanym w ogrodzie posesji Zgromadzenia w Laval. Zgromadzenie Sióstr  Matki Bożej  Miłosierdzia w Polsce przyznało jej tytuł współzałożycielki. Duchową współzałożycielką Zgromadzenia jest św. Siostra Faustyna Kowalska.

12 lipca br. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim wyruszy kolejna pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymi w ciągu 5 dni pokonają trasę o długości 358 km, nawiedzając po drodze liczne sanktuaria: w Lewiczynie (sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia), Nowym Mieście (sanktuarium bł. o. Honorata), Studziannej (sanktuarium Najświętszej Rodziny), Paradyżu (sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego), Januszewicach (sanktuarium Krzyża Pana Jezusa), Włoszczowej (sanktuarium NMP Miłosierdzia), Dzierzgowie (sanktuarium NMP Płaczącej), Przegini (sanktuarium Najświętszego Zbawiciela), Racławicach (sanktuarium NMP Racławickiej), Paczółtowicach (sanktuarium NMP Paczółtowskiej) oraz Czernej (sanktuarium NMP Szkaplerznej i św. o. Rafała Kalinowskiego). Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed cudowny obraz Jezusa Miłosiernego i do grobu św. Siostry Faustyny pątnicy przybędą 16 lipca.

 

Pewien znawca Prawa wystąpił i zapytał Go podchwytliwie: „Nauczycielu, co powinienem czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?”. On mu rzekł: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On odpowiedział: «Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, cała swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego». Powiedział mu: „Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył”. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, powiedział: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął z daleka. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał». Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów?”. On odpowiedział: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty czyń podobnie” (Łk 10, 25-37).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 9-13 lipca br. w Derdach koło Warszawy odbędą się rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Poprowadzi je ks. Sławomir Czajka oraz s. Emanuela Gemza i s. Maria Faustyna Ciborowska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Tematyka rekolekcji związana jest ze słowami Jezusa zapisanymi w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny: „Byłem twoim Mistrzem, jestem i będę”. Uczestniczący w nich uczyć się będą podążać śladami Jezusa Miłosiernego, by coraz pełniej jednoczyć się z Nim w życiu i misji objawiania światu miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego.

 

13 lipca (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich: „Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie! Posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój; a jeśli nie, wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych i mówicie im: «Nadchodzi już do was królestwo Boże». Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wychodząc na jego ulice, powiedzcie: «Strząsamy wam nawet proch z waszego miasta, który nam przylgnął do nóg. Wiedzcie jednak, że nadchodzi już królestwo Boże». Mówię wam, że w owym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu”.

Siedemdziesięciu dwóch powróciło, mówiąc z radością: „Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają”. Wtedy powiedział do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie” (Łk 10, 1-12. 17-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W związku z awarią sieci energetycznej i łącz internetowych w Krakowie-Łagiewnikach nadal są kłopoty z transmisją on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Bardzo przepraszamy, ale przyczyny tego stanu rzeczy nie leżą po stronie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lipca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 lipca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 240 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00,
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 18.00,
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00,
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00,
Elbląg, parafia pw. św. Brunona z Kwerfurtu – godzina 18.00,
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00,
Robakowo, parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 18.30,
Wrocław, parafia NMP Wspomożycielki Wiernych – 18.00.

6 lipca br. przypada 138. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny). Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę. Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości. Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej.

Pod takim tytułem w dniach do 2 lipca br. w kościele Matki Bożej Samotnej w Camaguey na Kubie czynna jest wystawa, na której można zobaczyć dzieci uratowane przed aborcją. Zajmuje się nimi projekt „Esperanza”, w którym uczestniczy s. Filipa z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Kubie. Założeniem wystawy jest ukazanie piękna stworzenia, jakim jest ludzkie życie i natura, oraz promocja działań PRO VIDA w diecezji Camaguey.

2 lipca br. s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia weźmie udział w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej w Lewoczy. W czasie pielgrzymki głosić będzie orędzie Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Pielgrzymka organizowana jest z okazji odpustu w Lewoczy na Słowacji.

 

W dniach 22-30 czerwca br. odbędzie się IV pielgrzymka motocyklowa z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach tym razem do Grecji – śladami św. Pawła. Trasa pielgrzymki prowadzi przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Motocykliści, uczestniczący w tej pielgrzymce podjęli wyzwanie niesienia orędzia Bożego Miłosierdzia na szlakach Europy. Pielgrzymkę rozpoczyna Msza św. w bazylice o godzinie 6.30, po której motocykliści w grupach wyruszą na trasę pielgrzymki. Jej organizatorem jest Salezjański Wolontariat Misyjny, a komandorem ks. Adam Parszywka. Więcej na stronie: www.rajd.swm.pl

Nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski.

Gdy szli drogą, powiedział ktoś do Niego: „Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczynie nie ma gdzie położyć głowy”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Lecz ten odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca”. Odrzekł mu: „Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym” (Łk 9, 51-62).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach od 28-30 czerwca br. projekt ESPERANZA Cuba, założony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia i działający od września ubiegłego roku, organizuje cykl trzydniowych konferencji na temat kobiety, jej powołania jako matki i jej sytuacji we współczesnym świecie. Na spotkanie zostały zaproszone Elizabeth Bunster i Adriana Avendano Muñoz z Chile, które podczas licznych konferencji i pracy w grupach, podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem posługi wśród nieletnich i kobiet w stanie błogosławionym. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie psycholodzy, lekarze oraz osoby świeckie z całej wyspy, którzy od wielu lat szukają wsparcia i pomocy w różnego rodzaju działaniach PRO VIDA na Kubie. Projekt ¨ESPERANZA¨ pomaga kobietom w zmianie decyzji, które z wielorakich powodów i sytuacji w swoim życiu chcą dokonać aborcji. Licznie zrzeszeni misjonarze i osoby towarzyszące wspierają różnego działania PRO VIDA, które udaje się przeprowadzić na Kubie.

W dniach 28-30 czerwca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku odbędzie się II stopień rekolekcji dla kobiet. Wezmą w nich udział te kobiety, które wcześniej odprawiały w tym klasztorze rekolekcje I stopnia. Tematem przewodnim czerwcowych spotkań będzie modlitwa, która buduje i zacieśnia więzi z Jezusem. Tak jak w poprzednio rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Grelewicz z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i wspólnotą „Kobieta jest BOSKA”.