Archiwum

Wśród wszystkich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy w tym okresie wiele postanowień zmierzających do uporządkowania naszego życia duchowego, korzystamy z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. W wielu Sanktuariach Miłosierdzia Bożego m.in. w Krakowie-Łagiewnikach i Płocku oraz w innych sanktuariach i kościołach ustawiają się długie kolejki do spowiedzi. Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia pozbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się ucieszyć. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobienapisał Adam Mickiewicz.

W ramach bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 23 grudnia br. o godzinie 20.00 w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży w Cammagüey na Kubie, s. Filipina z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z dziećmi z katechezy przedstawi sztukę zatytułowane „Tak dla życia”.

 

Przed nami ostatnia niedziela Adwentu. W tym roku, chcąc dobrze przeżyć ten czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, korzystaliśmy z pouczeń, jakie Matka Boża przekazała św. Siostrze Faustynie 29 listopada 1936 roku – przypomina ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ostatnia rada Matki Bożej, do której w rozważaniu odniósł się Ksiądz Rektor, brzmi: „Ze stworzeniami utrzymuj kontakt o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa”. Na koniec adwentowych rozważań Ksiądz Rektor przypomina wszystkie cztery wskazówki, jakie Matka Boża dała św. Siostrze Faustynie: cichość i pokora, adoracja oraz wierność obowiązkom, przebywanie z Bogiem w głębiach swej duszy i wreszcie czujność w kontakcie ze światem. Kończąc rozważania ks. Bielas cytuje słowa Matki Bożej, które wypowiedziała do Siostry Faustyny: „Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz”.

 

A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Matka Jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał Jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z Nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się w Niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi Ona syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą Emmanuel”, to znaczy: „Bóg jest z nami”. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoja żonę (Mt 1, 18-24).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

16 grudnia (poniedziałek) we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. W tej nowennie można uczestniczyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl codziennie o 19:00, w niedzielę o 19:30, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 7:10 (po porannej Mszy św.).

 

„Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 grudnia br. Ponieważ jest to niedziela, dlatego o godzinie 19.00 w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny sprawowana będzie Eucharystia, a po niej spotkanie opłatkowe. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 21 grudnia. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Gościem specjalnym będzie Roy Schoeman, długoletni  przyjaciel Zgromadzenia, były prof. biznesu na prestiżowym Harvard University nawrócony z judaizmu na katolicyzm przez bardzo osobiste spotkanie z Matką Bożą, kochający Boże Miłosierdzie, autor dwóch uznanych pozycji książkowych. Podzieli się z nami swoim świadectwem w kontekście powszechnej historii zbawienia a szczególnie wydarzenia Narodzenia Jezusa Chrystusa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

21 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotkanie formacyjne dla członków i wolontariuszy „Faustinum” będzie miało charakter świąteczny, gdyż połączone będzie z życzeniami i łamaniem się opłatkiem. W programie: wspólna modlitwa różańcowa, konferencja, Eucharystia i spotkanie opłatkowe. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

20 grudnia br. (trzeci piątek miesiąca) w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego i szkoły św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia o godzinie 17.00 i po niej konferencja s. Terezjany Klepackiej ZMBM na temat: „Sekret św. Siostry Faustyny”. W programie także refleksja nad tajemnicą Bożego narodzenia pt.: „Bóg przychodzi”, dzielenie się opłatkiem i spotkanie przy wspólnym stole. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem, pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi.

Korzystając z pouczeń Matki Bożej, które przekazała św. Siostrze Faustynie, w trzecim tygodniu Adwentu tematem rozważań ks. dr. Zbigniewa Bielasa, rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, będą słowa: „Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą”.

29 listopada 1936 roku Matka Boża tak przygotowywała św. Faustynę do Świąt Bożego Narodzenia: „Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa, a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz»” (Dz. 785).

W dniach 13-15 grudnia br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. Siostry Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona będzie 30. rocznica powrotu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do prowadzenia pracy apostolskiej z dziewczętami w duchu charyzmatu. W spotkaniu jubileuszowym wezmą udział siostry z wielu domów Zgromadzenia, które posługiwały w tym Domu Miłosierdzia, grono pedagogiczne, kapłani, pracownicy oraz wychowanki, które w ciągu tych lat przebywały w nim, korzystając z wychowania i nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i szkołach branżowych o profilu fryzjerskim i gastronomicznym. Uroczystości jubileuszowe zaszczycą swą obecnością przedstawiciele władz miasta Krakowa, oświaty, sądownictwa, delegacje z zaprzyjaźnionych placówek resocjalizacyjnych, a także dobroczyńcy i przyjaciele Zgromadzenia. W programie m.in.: Eucharystia pod przewodnictwem bp. Janusza Mastalskiego, słowo bp. Jana Zająca i m. Petry Kowalczyk przełożonej generalnej Zgromadzenia, prezentacja najważniejszych wydarzeń minionych lat, wspomnienia, koncert artystów „Piwnicy św. Norberta” i wychowanek oraz spotkanie opłatkowe. Foto: Marek Karnecki.

 

Odnowione pokoje gościnne w „Domu św. Siostry Faustyny” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach są do dyspozycji pielgrzymów. Możliwość noclegu w miejscu, w którym niegdyś mieszkała, pracowała św. Siostra Faustyna oraz gdzie doświadczyła wielu niezwykłych spotkań z Jezusem i Matką Najświętszą, stwarza dodatkowy klimat do modlitwy i refleksji.

Przy recepcji znajduje się także zrekonstruowana cela św. Siostry Faustyny z unikatowymi pamiątkami, należącymi i używanymi przez Świętą. Odwiedzający mogą zapoznać się tutaj z historią miejsca, a także przybliżyć sobie orędzie Bożego Miłosierdzia, korzystając z dostępnych nagrań audio. W punkcie z upominkami można zaopatrzyć się w „Dzienniczek” oraz pamiątki związane z Sanktuarium.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oferuje możliwość noclegu w tym wyjątkowym miejscu wszystkim, którzy chcą zatrzymać się dłużej w łagiewnickim Sanktuarium, by spędzić czas na modlitwie i refleksji, doświadczyć spotkania z Jezusem Miłosiernym i św. Siostrą Faustyną. W tym domu przyjmowane są zarówno grupy zorganizowane oraz indywidualni pielgrzymi. Rezerwacja miejsc: noclegi@faustyna.pl, tel.: 730 955 521 lub osobiście w recepcji. Więcej informacji na stronie: www.sanktuarium.faustyna.pl. Zdjęcia z „Domu św. Siostry Faustyny” w galerii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększającej się liczbie pielgrzymów, przybywających do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia otworzyło restaurację. Znajduje się ona w „Domu św. Siostry Faustyny” za bazyliką, przy parkingu autobusowym. Restauracja oferuje domowe obiady w formie bufetu, śniadania, kolacje, desery z własnoręcznych wypieków, lody i gofry.

Oprócz stałej oferty dla pielgrzymów indywidualnych, w restauracji obsługiwane są również grupy zorganizowane. Do współpracy zaproszone są biura turystyczne i organizatorzy wycieczek. Istnieje możliwość specjalnych ofert i zniżek. Restauracja przyjmuje grupy do 350 osób z możliwością całodziennego wyżywienia.

Z myślą o wyjątkowych chwilach w życiu, restauracja organizuje przyjęcia komunijne, chrzciny, stypy, urodziny, jubileusze, wigilie firmowe.

Warto więc zapoznać się z ofertą restauracji sióstr i osobiście przekonać się jak smaczne posiłki serwuje. Rezerwacji posiłków dla grup zorganizowanych lub imprez okolicznosciowych można dokonać pisząc na adres: restauracja@siostryfaustyny.pl lub telefonicznie: 730 955 431. Więcej zdjęć w Galerii.

W związku z dużą liczbą osób, korzystających z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, kilkakrotnie wzrosła opłata za streaming, który umożliwia odbiór obrazu w jakości Full HD i dźwięku na stronie: www.faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl. Pragniemy dać możliwość korzystania z tej transmisji każdemu, dlatego prosimy o wsparcie finansowe, gdyż od tego zależy dalsze prowadzenie tej transmisji. Ofiary na ten cel można wpłacać na konto:

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
ul. Siostry Faustyny 3; 30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Transmisja on-line

15 grudnia br. w Turynie  w kościele św. Krystyny odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny. W uroczystości wezmą udział s. Emanuela Gemza oraz s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i podzielą się z wiernymi bogactwem duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. W programie uroczystości będzie także uczczenie relikwii Świętej oraz konferencja Porzia Quagliarella (teolog i psycholog) na temat wezwania do świętości.

 

Kiedy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał do Niego swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego?”. A Jezus im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. ‘Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina’. Szczęśliwy jest ten, kto we Mnie nie wątpi”. Gdy oni odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Po co wyszliście na pustynię? Przyglądać się trzcinie, którą wiatr kołysze? Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają, mieszkają w królewskich pałacach. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Właśnie tak! Nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano: ‘Oto Ja wysyłam posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę przed Tobą’. Zapewniam was: Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w królestwie niebieskim jest od niego większy” (Mt 11, 2-11).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

To kolejna rada, jaką przekazała Matka Boża św. Siostrze Faustynie w ramach przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia: „Adoruj Go w sercu swoim – mówiła – nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością”. „Adoruj w swoim sercu” – to zadanie, które stoi przed nami na ten czas adwentowego czuwania mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pełny tekst rozważania na stronie: www.milosierdzie.pl

 

14 grudnia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

12 grudnia br. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, patronki obu Ameryk, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu dwóch kandydatek ze Stanów Zjednoczonych. Po ceremoniach zakonnych Eucharystię w kaplicy klasztornej w intencji postulantek odprawi ks. Jim McCormack, mistrz nowicjatu i przełożony waszyngtońskiej wspólnoty Marianów.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

 

12 grudnia br. s. Antoniana z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzi dzień skupienia dla chorych w hispicjum w miejscowości Bardejovská Nová Ves na Słowacji. Tematem spotkania będzie miłosierdzie w praktyce życia. W programie Eucharystia i wspólna modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Pod takim hasłem w dniach 6-8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla apostołów i czcicieli Jezusa Miłosiernego. „Jak­że wie­lu ser­com przy­nio­sło otu­chę wezwa­nie „Jezu, ufam Tobie”, któ­re pod­po­wie­dzia­ła nam Opatrz­ność za pośred­nic­twem Sio­stry Fau­sty­ny! Ten pro­sty akt zawie­rze­nia Jezu­so­wi prze­bi­ja naj­gęst­sze chmu­ry i spra­wia, że pro­mień świa­tła prze­ni­ka do życia każ­de­go czło­wie­ka” (św. Jan Paweł II). W kli­ma­cie ciszy i na pogłę­bio­nej modli­twie oso­bi­stej, a tak­że spo­ty­ka­jąc się z żywym świad­kiem zaufa­nia Bogu, uczest­ni­cy będą zapro­sze­ni do odkry­wa­nia mocy pły­ną­cej ze słów „Jezu, ufam Tobie!”. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP, a organizuje je stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

8 grudnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 297 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.30.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 10.30.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 17.00.
Robakowo,
parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 10.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – 18.00.
Dania, Aarhus, Katolsk Vor Frue Kirke – 17.00.

 

Przebudowa głównego wejścia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została prawie ukończona. Na solidnym, głębokim fundamencie wykonano nowe, wygodne schody, które wyłożono kamieniem piaskowym, a w zbudowanej z cegły konstrukcji zamontowano windę dla niepełnosprawnych. Przy tej okazji poddano także konserwacji drzwi wejściowe. Wszystko zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Od 7 grudnia do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny wchodzić się będzie głównym wejściem. Na wiosnę planowana jest rewaloryzacja muru przy wejściu do Sanktuarium oraz zagospodarowanie zieleni. Prace będą prowadzone w miarę pozyskanych środków.

 

8 grudnia br. siostra Pavla i Ludmila z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą adwentowe rekolekcje w parafii św. Franciszka z Asyżu w Žalobíne na Słowacji. W czasie Mszy św.  dzielić się doświadczeniem duchowym św. Siostry Faustyny i jej misją głoszenia światu prawdy o miłosiernej miłości Boga. W czasie tych jednodniowych rekolekcji będzie też wspólnotowa modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz możliwość uczczenia relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

W dniach 5-7 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się XIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które jest organizacją przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

W najbliższą niedzielę, 8 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się dzień skupienia, który poprowadzą siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem tematem wspólnych modlitw i refleksji będzie radość, a szczególną przewodniczką w poszukiwaniu źródeł prawdziwej radości będzie Maryja. Uczestnicy będą przeżywać ten dzień w milczeniu, będą uczestniczyć w Eucharystii i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, będzie też możliwość spowiedzi i rozmów z siostrami z waszyngtońskiej wspólnoty. Dwie konferencje poświęcone radości wygłosi s. Gaudia Skass

 

W dniach 6-8 grudnia br. s. Faustia i s. Mariela z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i dziedzictwem duchowym św. Siostry Faustyny z dziećmi i kadrą pedagogiczną w szkole podstawowej im. Štefana Šmálika, gdzie poprowadzą dzień skupienia, oraz wiernymi w parafii Čadca-Milošová na Słowacji.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.modlitwaopotomstwo.pl. Po Mszy św. i adoracji jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i porodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line na stronie www.faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy około dwudziestu tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną w aplikacji: Faustyna.pl.