Archiwum

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 maja br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Mariusz Ołdak z diecezji opolskiej, zaangażowany w Szkołę Nowej Ewangelizacji, rejonowy duszpasterz głuchoniemych, prowadzący coroczne rekolekcje „Jezus żyje” na Górze Świętej Anny. Zaraz po konferencji – ADORACJA I UWIELBIENIE Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

18 maja br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie po raz 10. kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji, którą rozpocznie o godzinie 9.15 śpiewany Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie abp Jan Babjak SJ, metropolita z Preszowa, a kazanie wygłosi bp Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Po przerwie obiadowej (o 14.25) konferencja s. M. Blanki z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o cierpieniu św. Siostry Faustyny dla dzieła Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymi modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, a oficjalnie pielgrzymkę zakończy o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy dostąpił chwały, ale i w Nim Bóg doznał chwały. Jeśli w Nim Bóg doznał chwały, to i Jego Bóg obdarzy w sobie chwałą – i to zaraz obdarzy. Dzieci, krótko już będę przebywał z wami. Będziecie Mnie szukać, lecz teraz powtarzam wam to, co powiedziałem Żydom: ‘Dokąd Ja odchodzę, wy nie możecie się udać’. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13, 31-35).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

18 maja br. (sobota) odbędą się doroczne, majowe uroczystości w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji. Na górze Butkow uroczystej Eucharystii o 15.30 przewodniczyć będzie bp Tomáš Galis, pasterz diecezji żylińskiej. Część pielgrzymów wcześniej pojawi się u stóp góry Butkow, by wejść na miejsce celebry pod Krzyżem szlakiem Drogi krzyżowej usytuowanej na jej stoku. O godzinie 15.00 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze Słowacji i z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

18 maja br. rusza dzieło modlitwy „Australia i Oceania modlą się Koronką”.  Odtąd każdego roku 18 maja, w dzień urodzin św. Jana Pawła II, oraz 13 września – dzień objawienia św. Siostrze Faustynie Koronki do Miłosierdzia Bożego, o godzinie 15.00 wierzący tamtej części świata łączyć się będą w modlitwie, by wypraszać łaski w intencjach podanych przez biskupów tego regionu. „Chcemy włączyć do tej modlitwy nie tylko duże i ważne państwa – mówi inicjator tego projektu Ryszard Hodowany z Melbourne – ale także te malutkie wyspy Pacyfiku oraz Aborygenów australijskich, aby wszyscy, biorąc udział w tej modlitwie, odczuli jedność dzieci Bożych”. Do tej akcji modlitewnej włączyły się także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 18 maja wszyscy uczestniczący w tej akcji modlić się będą w następujących intencjach:

 • o nawrócenie świata do Jezusa Miłosiernego,
 • aby orędzie Miłosierdzia dotarło do wszystkich zagubionych i zranionych grzechem,
 • aby kapłani byli apostołami Bożego Miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących,
 • o  pokój między wszystkimi ludźmi i narodami na ziemi,
 • we wszystkich naszych osobistych intencjach.

Więcej i zapisy:

www.worldchaplet.org
https://www.worldchaplet.org/en/poland.html
https://www.worldchaplet.org/en/submit-a-prayer.html
https://www.worldchaplet.org/en/map-of-prayers.html

Święta Siostra Faustyna kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego. Mniej z objawieniami Maryi, a miała ich kilkadziesiąt. W tych spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga (Dz. 449) – mówiła – Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330).

Maryja dla Siostry Faustyny była przede wszystkim Matką Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza Matka oraz Mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy, posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Gdy  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia obrało  Maryję na niebieską przełożoną generalną, Siostra Faustyna zobaczyła w wizji wszystkie siostry okryte jej płaszczem i usłyszała słowa wielkiej obietnicy: Każdą, która wytrwa w gorliwości  aż do śmierci w  Zgromadzeniu  Moim, minie  ogień czyśćcowy, i pragnę, aby każda odznaczyła się tymi cnotami: pokorą i cichością, czystością i miłością Bożą i bliźnich, litością i miłosierdziem. Po tych słowach znikło mi całe Zgromadzenie, pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu nie pełniąc Jego świętej woli. – Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia (Dz. 1244).

Tradycyjnie w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 17.00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana jest Msza św. ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji uproszenia miłosierdzia Bożego dla naszej Ojczyzny i całego świata, a także w intencjach wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców wspierających łagiewnickie Sanktuarium i dzieła prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Po Eucharystii, przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, odmawiana i śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Te nabożeństwa już w latach drugiej wojny światowej w trzecie niedziele zapoczątkował o. Józef Andrasz SJ, krakowski spowiednik i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny, a metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski przeniósł na trzecie piątki miesiąca. W tej modlitwie można się łączyć przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl

15 maja br. w konkatedrze św. Mikołaja w Preszowie na Słowacji organizowany jest już po raz jedenasty „Dzień z Bożym Miłosierdziem”. Wezmą w nim udział siostry z obydwu wspólnot Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji: Koszyc i Nižnego Hrušowa wraz z członkami i wolontariuszami stowarzyszenia „Faustinum”. W programie m.in. Eucharystia o godzinie 9.00 pod przewodnictwem abp Bernarda Bobera, metropolity koszyckiego, i o 12.00 pod przewodnictwem ks. Petera Sýkory, rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach. Konferencje „O miłosierdziu Bożym w modlitwie” wygłosi ks. Peter Sýkora, a o „Koronce do Miłosierdzia Bożego – pomocy nie tylko dla konających” – s. M. Clareta Fečová ZMBM. Dzień z Bożym Miłosierdziem zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzi s. Ludmiła Matyskova wraz z młodzieżą z Koszyc.

W Krakowie 12 maja br. (niedziela) odbędzie się doroczna procesja ku czci św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę (miejsca jego męczeństwa). W tej pięknej procesji, której tradycję sięgają XIII wieku, biorą udział biskupi, kapłani, różne zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, delegacje parafii z całej archidiecezji krakowskiej, niektóre w strojach regionalnych, oraz liczni wierni. Tradycyjnie w znaku swych relikwii podążają także patronowie Polski: św. Stanisław, św. Wojciech oraz inni święci Polacy, a wśród nich św. Siostra Faustyna, która od wielu już lat uczestniczy w tej narodowej procesji wraz z siostrami z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za Mną. Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który jest większy od wszystkich, dał Mi je i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno (J 10, 27-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

11 maja (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

Z ogromnym bólem i smutkiem dowiadujemy się o ponownej profanacji obrazu Matki Bożej, która miała miejsce w nocy z 6 na 7 maja w Warszawie przy ul. Żytniej, gdzie na domu zakonnym Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia naklejono profanujące plakaty. Jest to klasztor, do którego wstąpiła św. siostra Faustyna Kowalska i właśnie stąd na cały świat wyszło orędzie Bożego Miłosierdzia.

To już kolejny akt profanacji po wydarzeniach w Płocku sprzed niespełna dwóch tygodni.

W związku z tymi bolesnymi wydarzeniami prosimy o modlitwę wynagradzającą Bogu i Matce Najświętszej za profanację.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

W związku z obklejeniem klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej plakatami profanującymi wizerunek Matki Bożej trwa modlitwa wynagradzająca. W kaliskiej kaplicy Zgromadzenia przy ul. Poznańskiej 26 w dniach 8-10 maja br. o godzinie 6.30 w tej intencji odprawie są Msze św., na które siostry zapraszają także osoby spoza klasztoru.

Z okazji 6. rocznicy powstania dzieła „Koronki za konających”, 9 maja br. o godzinie 6.30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło: informatyków, osób spieszących z modlitewną i finansową pomocą, siostry, a także za konających zgłaszanych przez sms na numer 505 060 205 i przez formularz na stronie: www.faustyna.pl. Mieszkający poza Krakowem mogą się włączyć w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna pl i dostępną w aplikacji: Faustyna.pl. Natomiast osoby, które chciałyby włączyć w to dzieło miłosierdzia i wspierać modlitwą osoby odchodzące z tego świata, prosimy o wypełnienie formularza na stronie: faustyna.pl. Każdego roku spieszymy z pomocą ponad 20 000 ludzi odchodzącym z tego świata do wieczności.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 maja o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

8 maja br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 190 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 18.00
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00
Elbląg, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu – godzina 18.00
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.

8 maja br. mija 151. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to nie tylko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wobec przybywających pielgrzymów z całego świata, ale także przez wiele nowych dzieł: stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, stronę internetową w 7 językach, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd. W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

W związku z obklejeniem klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej plakatami profanującymi wizerunek Matki Bożej, we wszystkich klasztorach Zgromadzenia odbędzie się modlitwa wynagradzająca, która zanoszona będzie w sposób szczególny 7 maja o godzinie 15.00, w czasie Godziny Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej.

 

Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę coś złowić”. Rzekli mu: „I my popłyniemy z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On zaś polecił im: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie”. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: „To jest Pan”. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci.

Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: „Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną stu pięćdziesięciu trzema rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: „Chodźcie coś zjeść”. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać Go: „Kim jesteś?”, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im; podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu.

Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni?”. Piotr odparł: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał go powtórnie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odrzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Powiedział mu: „Paś moje owce”. I zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”. Jezus rzekł do niego: „Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię: Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21, 1-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 4-5 maja s. Donata z waszyngtońskiej wspólny Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzieli się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi i pielgrzymami w Sanktuarium św. Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia w Salem, w stanie Massachusetts. W programie konferencje odpowiedzi Boga na cierpienia świata, o Eucharystii i sakramencie pojednania, oraz osobne spotkanie z siostrami karmelitankami klauzurowymi. Kościół w Salem służy polsko-amerykańskiej parafii, którą prowadzą księża chrystusowcy. W 2017 roku parafia została podniesiona do rangi sanktuarium. Ma za zadanie rozszerzać kult Bożego Miłosierdzia, jak również ma być antidotum na wszelki okultyzm, który ma miejsce w tym mieście. Sanktuarium prowadzona jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, Msze św., spowiedź. Istnieje też duszpasterstwo prężnej wspólnoty polskiej.

 

W dniach 4-5 maja w kinie Kijów przy al. Krasińskiego 34 w Krakowie odbędzie się Festiwal Miłosierdzia. W programie pokaz filmów oraz wydarzeń towarzyszących o tematyce religijnej, w czasie których widzowie będą mieli okazję spotkać się z Gośćmi Festiwalu.

Program Festiwalu

09:45   Teraz i w godzinę śmierci, reż. Mariusz Pilis, Dariusz Walusiak, czas trwania: 111 min

12:15   Wywiad z Bogiem, reż. Perry Lang, czas trwania: 97 min

14:30   Mary’s Land – Ziemia Maryi, reż. Juan Manuel Cotelo, czas trwania: 116 min

17:00   Oblicze Miłosierdzia (film dokumentalny), reż. David Naglieri, czas trwania 57 min

18:30   Miłość i Miłosierdzie, reż. Michał Kondrat, czas trwania: 104 min

20:45   Największy dar, reż. Juan Manuel Cotelo, czas trwania: 104 min

Lista Gości 

4 maja

11:45  PAX Michał Bukowski – raper, lider zespołu Muode Koty
Temat: „Standup o nawróceniu i życiu z Bogiem”

16:30 i 18:00 – Grzegorz Czerwicki
Temat: “Skazany na miłosierdzie”

20:15 – ks Michał Tabak, sercanin 
Temat: NIESPODZIANKA

5 maja

14:00 i 16:30 – ks. Andrzej Gołębiowski
Temat: “Miłość, która wzięła się do roboty”

18:00 i 20:15 – Damian Sobolewski
Temat: “Byłem skończony”

W niedzielę 5 maja br. odbędzie się III Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które rozpoczyna XI Tydzień Biblijny, który przeżywany będzie w Kościele w Polsce pod hasłem: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 na początku Mszy św. transmitowanej przez TVP1, której przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz, teksty Pisma Świętego czytać będą: Beata Szydło, wiceprezes rady Ministrów, prof. Ryszard Antoni Legutko, eroposeł, prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, i aktor Jerzy Trela. Wszyscy uczestniczący w tej Eucharystii otrzymają wybrane teksty Pisma Świętego.

W dniach 1-5 maja w pięciu parafiach w Missisauga, Brampton i Toronto odbędzie się Kongres o Bożym miłosierdziu, który organizuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Uczestniczyć w nim będą w większości wierni polskiego pochodzenia, ale konferencje głoszone będą w języku angielskim. Wśród zaproszonych gości są: bp Mateusz Ustrzycki, ks. prof. Jan Machniak, rektor Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia, o. Serafin Michalenko MIC ze Stockbridge oraz s. Teresa de la Fuente z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która w każdej parafii mówić będzie o znaczeniu orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie, oraz o rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego na świecie.

W dniach 4-5 maja br. s. Solange i s. Christofora z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro wezmą udział w parafialnym Kongresie Miłosierdzia Bożego w w Itaperunie. Kongres organizuje grupa czcicieli Bożego Miłosierdzia z parafii św. Benedykta. Siostry podzielą się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny i jej szkołą duchowości.

 

3 maja br. Apelem Maryjnym o 21.00 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne nocne czuwanie na Jasnej Górze, w którym uczestniczyć będą siostry z wielu klasztorów w Polsce i poza granicami. Tematyka konferencji, rozważań, modlitwy wspólnotowej i osobistej osnute będą wokół wątku obecności i działania Ducha Świętego w życiu Maryi i Kościoła. Siostry wraz z Maryją i św. Faustyną w Duchu Świętym uwielbiać będą Boga za Jego miłosierdzie, dziękować za wszystkie dary i wypraszać je dla Zgromadzenia, zwłaszcza na czas Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, dla osób powierzonych apostolskiej pieczy, Kościoła św., naszej Ojczyzny i Europy przed wyborami do parlamentu oraz dla całego świata.

W sobotę, 4 maja br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach już po raz piętnasty przybędzie doroczna pielgrzymka katolików ze Słowacji organizowana przez „Radio Lumen”. Przybywa w niej ok. 20 000 pątników z całej Słowacji. Uroczystej Eucharystii o 10:30 przewodniczyć będzie dyrektor Radia Lumen ks. Juraj Spuchľák w koncelebrze z wieloma kapłanami, którzy przybędą z pielgrzymami. O godzinie 14.00 konferencję z duchowości św. Siostry Faustyny wygłosi s. M. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo. Program pielgrzymki tradycyjnie transmitowany będzie przez katolickie Radio „Lumen”, dzięki czemu w sposób duchowy będą uczestniczyć w niej także ci, którzy z wielu powodów nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik.

W 19. rocznicę kanonizacji św. Siostry Faustyny, 30 kwietnia br., po Mszy św. o godzinie 12:00 z Bielska Białej wyruszy VII piesza pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pątnicy będą pielgrzymować w kilku grupach, którym patronują: św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Brat Albert, św. Maksymilian, św. Józef Bilczewski, bł. ks. Michał Sopoćko i bł. Matka Teresa. Pielgrzymi przybędą do Łagiewnik 3 maja, gdzie nawiedzą kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, ucałują jej relikwie, a następnie przejdą do bazyliki, gdzie uczestniczyć będą w Eucharystii, sprawowanej na zakończenie pielgrzymki.

Na święto Miłosierdzia mimo deszczowej pogody i utrudnień komunikacyjnych w Krakowie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w tym roku przybyli pielgrzymi z 36 krajów świata, ze wszystkich kontynentów.

 1. Anglia
 2. Australia
 3. Austria
 4. Boliwia
 5. Chorwacji
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Filipiny
 9. Francja
 10. Hiszpanii
 11. Hong Kong
 12. Indie
 13. Indonezja
 14. Irlandii
 15. Kanada
 16. Karaiby
 17. Kenia
 18. Kolumbia
 19. Korea
 20. Liban
 21. Martynika
 22. Meksyk
 23. Niemcy
 24. Pakistan
 25. Peru
 26. Polska
 27. Rumunia
 28. Singapur
 29. Słowacja
 30. Słowenia
 31. Tanzania
 32. Ukraina
 33. USA
 34. Węgry
 35. Wietnam
 36. Włochy

Wieczorem 1 maja br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie rozpocznie się zjazd formacyjny przełożonych, asystentek i mistrzyń wszystkich etapów formacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Poświęcony on będzie głównie komunikacji międzyosobowej i budowaniu siostrzanych relacji we wspólnocie, a konferencje na temat głosić będzie Małgorzata Hudzik. Zjazd zakończy się 3 maja, a po nim uczestniczki Zjazdu wezmą udział w nocnym czuwanie na Jasnej Górze, na które dojadą także większe delegacje sióstr z poszczególnych klasztorów Zgromadzenia.