Archiwum

Listopad jest szczególnym miesiącem świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, których dusze w czyśćcu dojrzewają do pełni miłości. Święta Faustyna w doświadczeniach mistycznych nawiedziła to miejsce i tak je opisała w „Dzienniczku”: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20). O jednym ze sposobów świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, jakim są odpusty, mówi rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. dr Zbigniew Bielas.

 

W łagiewnickim Sanktuarium jest jedna z najstarszych nekropolii Krakowa – cmentarz zakonny założony pod koniec XIX wieku w głębi dawnego ogrodu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywają na nim ciała sióstr, kapelanów, wychowanek Zgromadzenia i osób związanych z klasztorem w Łagiewnikach. Na tym cmentarzu przez 28 lat spoczywały także doczesne szczątki św. Siostry Faustyny. Tutaj pochowana jest m.in. jej przełożona generalna m. Michaela Moraczewska, s. Kaliksta Piekarczyk, która swoje życie złożyła w ofierze w intencji ocalenia Krakowa w latach drugiej wojny światowej, m. Ksawera Olszamowska ofiarująca swe życie w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i szerzenia orędzia Miłosierdzia, oraz inne siostry, które złożyły w ofierze swe życie w różnych intencjach. Cmentarz zakonny od strony południowej sąsiaduje z bazyliką w łagiewnickim Sanktuarium i często jest nawiedzany przez pielgrzymów. Natomiast od strony wschodniej, czyli za bazyliką, znajduje się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej. Nie ma tutaj osobnych mogił, lecz duży krzyż oraz obelisk z tablicą, która mówi, że spoczywa tutaj 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich. W latach pierwszej wojny światowej część posesji klasztornej została zajęta na potrzeby dużego szpitala wojskowego na ponad 1000 łóżek. Mieścił się on także w kilku postawionych barakach, w których pielęgnowano żołnierzy różnych narodowości chorych na tyfus, cholerę, czerwonkę, ospę i szkarlatynę, a więc choroby zakaźne. Niektórych żołnierzy nie udało się uratować, zmarli w tym szpitalu, więc chowano ich na cmentarzu za murem klasztoru.

 

Takie pytanie zadała Siostra Faustyna na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach swoim zmarłym współsiostrom, które poprzedziły ją do wieczności. Wtedy otrzymała odpowiedź: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą (Dz. 515 i 518). Po tych słowach Święta długo się zastanawiała nad tym, jak wypełnia wolę Bożą i jak korzysta z czasu ziemskiego życia. Warto o tym pomyśleć, gdy w tych dniach nawiedzamy groby swoich bliskich. Każdy cmentarz kryje niezwykłe historie ludzi, a jednocześnie przypomina o przemijalności ludzkiego życia, przywołuje refleksję nad jego sensem i celem. Bóg, który pragnie szczęścia doczesnego i wiecznego każdego człowieka, przez życie św. Faustyny i jej doświadczenia mistyczne z mocą przypomina, gdzie ono jest i jak je osiągnąć.

Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien bogaty człowiek, imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: „Zacheuszu, zejdź! Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Poszedł w gościnę do grzesznika”. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: „Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie”. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 1-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

W dniach 1-3 listopada br. s. Filipa i s. Filipina z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey na Kubie spotykać się będą z apostołami Bożego Miłosierdzia w Miami (USA). W programie tych spotkań będzie dzielenie się dziedzictwem duchowym św. Siostry Faustyny i apostolatem, wypływającym z jej charyzmatu.

 

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół czci, nie tylko osoby wyniesione do chwały ołtarzy, znane z imienia i biografii, ale także kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, którzy osiągnęli cel życia – zjednoczenie z Bogiem w miłości na wieki. Świętych, którzy żyją pośród nas, jest więcej niż się wydaje. Świadczy o tym także historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które szczyci się nie tylko św. Siostrą Faustyną Kowalską. Na przestrzeni ponad 150 lat istnienia i działalności Zgromadzenia w jego historię wpisało się wiele osób niezwykłych, niektóre Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Są wśród nich m.in. św. abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, który stanął u samych początków Zgromadzenia, św. Jan Paweł II, który tak często bywał w Łagiewnikach, beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę i tak wiele uczynił dla misji głoszenia orędzia Miłosierdzia, bł. bp Julian Nowowiejski, który zaprosił siostry do Płocka i napisał pierwszą historię Zgromadzenia, bł. Jan Balicki, który zapoczątkował pracę Zgromadzenia w Przemyślu i przez 3 lata służył siostrom i wychowankom, bł. Maria Karwowska, która przebywała na formacji w łagiewnickim klasztorze, bł. ks. Michał Sopoćko – wileński spowiednik klasztoru na Antokolu i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny. Wśród kandydatów na ołtarze trzeba wspomnieć choćby spowiedników posługujących w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach: sługę Bożego o. Wojciecha Baudiss SJ, ks. Bernarda Łubieńskiego (redemptorystę), o. Stanisława Bednarskiego SJ, o. Stanisława Podoleńskiego SJ, o. Mariana Morawskiego SJ, o. Józefa Cyrka SJ czy sługę Bożego o. Jacka Woronieckego OP, autora książki „Tajemnica miłosierdzia Bożego”, którą siostry z rękopisu przepisywały w Łagiewnikach. Lista świętych, błogosławionych i sług Bożych jest znacznie większa, zwłaszcza gdy uwzględni się nie tylko stałą współpracę ze Zgromadzeniem, ale inne okoliczności i kontakty. Także dzisiaj pośród nas żyją święci, ludzie zafascynowani miłosierną miłością Jezusa, uczestniczący w Jego życiu i misji objawiania światu tajemnicy Bożego miłosierdzia.

W uroczystość Wszystkich Świętych i w dniu 157. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w walendowskim klasztorze odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu z udziałem przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk. Ceremonia zakonna odbędzie się 7.30, a Eucharystia w intencji postulantek sprawowana będzie w kaplicy klasztornej o godzinie 8.00. Uroczystości poprzedzi dzień skupienia.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

Pierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą. W tym dniu siostry dziękują za „wczoraj” Zgromadzenia, powierzają Bożemu Miłosierdziu jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany.

W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 października br. w Derdach rozpocznie się Nadzwyczajna Kapituła Generalna poświęcona rewizji prawa własnego, która podsumuje trzyletnią pracę sióstr w tym temacie i zadecyduje o zapisach w Konstytucjach i Dyrektorium, dostosowanych do ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej i zgodnego z dziedzictwem charyzmatycznym życia Zgromadzenia. Kapitułę poprzedzi dzień skupienia i spotkanie sióstr delegatek, które reprezentować będą całe Zgromadzenie, a towarzyszyć jej będzie modlitwa sióstr we wszystkich klasztorach w Polsce i poza granicami kraju.

W dniach 25-31 października br., na zaproszenie „Obrońców życia” w Miami, s. Filipa i s. Filipina z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey na Kubie posługiwać będą na rekolekcjach „Viñedo Raquel”, które są organizowane dla kobiet po aborcji i po stracie dziecka w wyniku poronienia. Tego typu rekolekcje i posługa wpisane są w proces uzdrowienia duchowego, którego dokonuje Bóg w swoim miłosierdziu.

 

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

W dniach od 25 do 27 października br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku (Trakt św. Wojciecha 396a) odbędą się rekolekcje dla kobiet. Poprowadzi je ks. Łukasz Grelewicz, opiekun duchowy wspólnoty „Kobieta jest Boska”. W czasie tych dni uczestniczki rekolekcji będą odkrywać piękno, jakim obdarzył je Bóg. Rekolekcje organizują siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz formacja „Kobieta jest Boska”.

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 22 października. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a gościem specjalnym będzie dr David Schindler z Instytutu św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, który wygłosi konferencję opartą na encyklice św. Jana Pawła II „Fides et Ratio”. Pomoże młodym zgłębić związek między wiarą a rozumem, co w naszych czasach wydaje się szczególnie ważne. Adorację poprowadzi Michael Corsini, zaprzyjaźniony z Sanktuarium muzyk z Nowego Jorku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 października. W tym roku formacyjnym o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po tej modlitwie jest spotkanie przy herbacie, które służy budowaniu wspólnoty i dzieleniu się doświadczeniem miłosierdzia Bożego i apostolstwem. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W dniach 25-27 października br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Żytniej odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „Maria i Marta we mnie”. Poprowadzi ks. Paweł Zakrzewski, s. Greta i s. Gracja ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W klimacie ciszy i skupienia uczestniczki dni skupienia będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy można pogodzić w sobie postawę Marii i Marty? Jak pośród codziennych prac i zajęć nie tracić kontaktu z Bogiem? Jak w swoim życiu realizować wybór „najlepszej cząstki”? A pomagać im w tym będzie św. Siostra Faustyna. W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z siostrami.

W dniach 26-27 października s. Anna Maria, s. Loretta i s. Stefania z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie, diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

 

Tym natomiast, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, [Jezus] powiedział taką przypowieść: „Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie tak się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie; zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: «Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego». Mówię wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” Łk 18, 9-14).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

20 października br., prof. Porzia Quagliarella, teolog z rzymskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu i zarazem psycholog z Uniwersytetu „La Sapienza” oraz s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się z wiernymi w kościele św. Krystyny w Turynie. Zasadniczym tematem konferencji będzie ufność w Boże Miłosierdzie. O tej ufności na podstawie Starego i Nowego Testamentu mówić będzie prof. Quagliarella, a w oparciu o „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny – s. Wincenta. W programie spotkania będzie także wspólna modlitwa, możliwość doświadczenia miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty, uroczyste uczczenie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz możliwość nabycia jej „Dzienniczka” i innych publikacji poświęconych jej duchowemu dziedzictwu.

 

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać: „W pewnym mieście żył sędzia, który nie bał się Boga i nie szanował ludzi. W tym mieście mieszkała też wdowa, która stale przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał, ale potem pomyślał sobie: «Chociaż Boga się nie boję ani nie szanuję ludzi, to uczynię zadość sprawiedliwości, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa. Niech w końcu przestanie przychodzić i mnie zadręczać». Pan powiedział: „Posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia! Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czyż będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 1-8).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

20 października 2019 roku o godzinie 16.00 w Teatrze Oratorium na ulicy Kawęczyńskiej 53 w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Aleksandra Posielężna, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Rezerwacja miejsc pod adresem e-mail: teatroratorium@gmail.com lub telefonicznie: 504 307 407

 

W dniach 18-20 października br. w Albacete odbędzie się II Narodowy Kongres Miłosierdzia Bożego w Hiszpanii pod hasłem: „To jest czas miłosierdzia”. Weźmie w nim udział 350-400 czcicieli Miłosierdzia Bożego z całej Hiszpanii pod przewodnictwem ks. Francisco José Sevilla, sekretarza generalnego z diecezji Albacete. W programie: prelekcje, konferencje, codzienna modlitwa słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, świadectwa i czuwanie modlitewne pod przewodnictwem bp. Ciriaco Benevente. Najważniejszym wydarzeniem każdego dnia będzie celebracja Eucharystii pod przewodnictwem biskupów m.in.: bp. Ángela Fernándeza, kard. Stanisława Ryłko z Rzymu, i kard. Ricardo Blázquez Pérez, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Wśród osób, które uczestniczyć będą w tym Kongresie siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Teresa de la Fuente wygłosi konferencję na temat ufności w szkole duchowości św. Siostry Faustyny, a s. Maria Blanka Sanz (Hiszpanka) podzieli się swoim świadectwem. Narodowy Kongres Miłosierdzia Bożego w Hiszpanii odbywa się co 3 lata. Jego celem jest jednoczenie różnych grup czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz zgłębianie i głoszenie orędzia Miłosierdzia.

19 października br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, będzie obchodził 10-lecie swej działalności oraz Dzień Patrona. Uroczystej Eucharystii o godzinie 11.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim będzie przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF.

 

18 października br. (piątek) o godzinie 17.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty „Faustinum”. Zaproszeni są na nie wszyscy, którzy chcą poznawać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia oraz uczyć się od św. Siostry Faustyny, jak w codzienności odpowiadać na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. W programie tego spotkania:

17.00 – Msza św.
17.45 – Konferencja: „Miłosierne oblicze Boga”.
18.15 – Przerwa.
18.30 – Konferencja: „Z Łodzi powołał mnie Pan”.
Spotkania „Faustinum” w łódzkim „Domu św. Siostry Faustyny” przy ul. Krośnieńskiej odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca.

15 października br. w parafii św. Norberta w Orange, niedaleko Los Angeles, odbędzie się diecezjalny modlitewny wieczór  zatytułowany „Uzdrawiająca moc Bożego miłosierdzia”. Po konferencji s. Gaudii Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia” będzie czas na adorację Jezusa w Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. To wydarzenie będzie też okazją do spotkania z apostołami Bożego Miłosierdzia, którzy na co dzień żyją w Kalifornii, a rzadko mają okazję porozmawiania z siostrami ze Zgromadzenia, w którym żyła św. Siostra Faustyna.

 

Zakład dla dzieci i młodzieży w Częstochowie przy ul. św. Barbary 9/11, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zmienił nazwę. Obecnie to dzieło miłosierdzia funkcjonuje pod nazwą: Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Siostry zajmują się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. Prowadzonemu przez nie dziełu patronuje św. Michał Archanioł.

Do zakładu przyjmowani są pacjenci w wieku od 3 do 24 lat z całego kraju. Są to często dzieci z rodzin ubogich i niepełnych lub dzieci, które straciły rodziców. Na miejscu mają zapewnione leczenie i całodobową opiekę pielęgniarską oraz pełne wyżywenie. Mali i starsi podopieczni uczestniczą w codziennej terapii zajęciowej, rehabilitacji, a także w zajęciach logopedycznych. Mają również zapewnioną opiekę psychologiczną, by mogły czuć się komfortowo w środowisku, w którym przebywają. Dzięki pracy wykwalifikowanego personelu stan zdrowia wielu dzieci ulega poprawie lub stabilizuje się na tyle, że mogą lepiej funkcjonować i rozwijać się na miarę swoich możliwości. Dla osiągania tych rezultatów i zapewniania fachowej opieki potrzebny jest także specjalistyczny sprzęt i pomieszczenia dostosowane do wciąż zmieniających się wymogów. Bieżące środki na prowadzenie tej działalności nie pokrywają wszystkich potrzeb. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli jest możliwe podnoszenie jakości pracy na rzecz podopiecznych i polepszanie poziomu ich życia.

Na prośbę wielu apostołów Bożego Miłosierdzia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM przygotowała II poprawione i uzupełnione wydanie książki „Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”, która ukazała się w wydawnictwie „Misericordia” w języku polskim, hiszpańskim i francuskim, a w najbliższym czasie ukaże się także w języku angielskim. Książka zawiera encyklopedyczne ujęcie życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny. Pozwala w bogatej literaturze, dotyczącej Apostołki Bożego Miłosierdzia, odnaleźć to, co było zasadniczym przesłaniem jej szkoły duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Językiem bardzo przystępnym zostało omówione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Książkę można nabyć w sklepach wydawnictwa „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

W drodze do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkało go dziesięciu trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. A gdy ich zobaczył, powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”. A jemu powiedział: „Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 11-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 12-13 października br. w Stockton s. Gaudia i s. Confida z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą weekendowe rekolekcje w parafii św. Michała Archanioła pod hasłem: „Odkrywając dar Bożego miłosierdzia”. Przy tej parafii od wielu lat bardzo prężnie działa apostolat Bożego Miłosierdzia.  Siostry wygłoszą cztery konferencje, które pomogą uczestnikom wejść głębiej w osobistą historię św. Siostry Faustyny, w jej relację z miłosiernym Bogiem, a także dostrzec, jak w ich życiu bardzo konkretnie Bóg do nich przemawia i zaprasza do coraz głębszej, osobistej relacji opartej na prawdzie o ludzkiej nędzy i wielkim wybraniu, darmowym darze miłosiernego Boga. Rekolekcje będą czasem spotkania z Bogiem w sakramentach i w słowie

 

 

Przed wyborami parlamentami w naszej Ojczyźnie w dniach 4-12 października br. siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podejmują całodzienną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego, post i inne wyrzeczenia, aby uprosić światło i mądrość dla Polaków w odpowiedzialnym za losy Ojczyzny głosowaniu. Można się dołączyć do tej modlitwy odmawiając przez 9 dni Koronkę do Miłosierdzia Bożego w dowolnym czasie. Niech zachętą do tej modlitwy będą słowa Jezusa i Matki Bożej, którzy wiele razy prosili św. Siostrę Faustynę o modlitwę za Polskę.

8 października Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. m. Teresy Potockiej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odwiedziła Agata Kornhauser-Duda, która spotkała się z dziewczętami i siostrami. W Ośrodku przebywają dziewczęta w wieku 12-18 lat, skierowane przez Sąd, którym Pierwsza Dama powiedziała: „Chciałabym, żebyście nigdy nie myślały o sobie źle i nie zakładały, że inni myślą tylko źle o Was. Uważam, że pomoc innych jest bardzo ważna, ale to Wy musicie chcieć stanąć na nogi… Ja naprawdę w Was wierzę”. Siostrom dziękowała za realizowana misje wychowawcza i gratulowała efektów działalności. Więcej wiadomości na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,614,pierwsza-dama-u-nastoltek-.html Zdjęcia w galerii.