Archiwum

W dniach 11-13 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Widziana oczami Miłosiernego”. Uczestniczki tych ćwiczeń duchowych będą odkrywać, jak piękne są w oczach Boga. A pomoże im w tym m.in. kontemplacja Jezusa Miłosiernego z obrazu, którego namalowanie sam zlecił św. Faustynie 91 lat temu właśnie w tym miejscu. Rekolekcje poprowadzą: ks. Krzysztof Ruciński i s. M. Diana Kuczek z płockiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

13 marca br. odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny w parafii Macierzyństwa Najświętszej Mary Panny w Łosieniu, diecezja kielecka. W wydarzeniu weźmie udział s. Maria Faustyna Ciborowska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która podzieli się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia zapisanym w jej „Dzienniczku”, oraz apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy podzielą się swoim doświadczeniem miłosierdzia Bożego i uczestnictwem w misji św. Faustyny.

[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”. Po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli  (Łk 9, 28b-36).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47).

W dniach 9-11 marca br. s. Maria Faustyna i s. M. Rachela ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkoły podstawowej. Rekolekcje odbędą się w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej, a ich tematem będzie miłosierdzie Boskie i ludzkie oraz dziedzictwo duchowe Apostołki Bożego Miłosierdzia, które pozostawiła w swym „Dzienniczku”.

8 marca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 810 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Trąbki k. Garwolina, parafia pw. Świętego Józefa – godzina 17.00.
Warszawa, parafia pw. św. Marii Magdaleny – godzina 17.15.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 marca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Dla tych, którzy nie mogą przybyć do Matemblewa – transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

Maryja, Matka Syna Bożego, Miłosierdzia Wcielonego i Matka każdego z nas. Najpiękniejsza w miłowaniu Boga i ludzi. Wzór dla każdej dziewczyny, matki, osoby konsekrowanej. Dlatego do Niej kierujemy nasze modlitwy wdzięczności i prośby. Więcej o najpiękniejszej z Niewiast, Matce Bożej Miłosierdzia, o Jej kulcie, ikonografii, liturgii i modlitwach na stronie: faustyna.pl.

W dniach 2-6 marca s. Emanuela Gemza i s. Maria Faustyny Ciborowska w klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą rekolekcje w parafii św. Stanisława Biskupa w Dobrzechowie i kościele filialnym w Kozłówku. W czasie tych rekolekcji w oparciu o słowo Boże i „Dzienniczek” św. Faustyny siostry wraz z parafianami zgłębiać będą tajemnicę miłosierdzia Bożego, a także ukazywać, jaka powinna być odpowiedź człowieka na tę uprzedzającą miłosierną miłość Boga, która się wyraża w ufności wobec Niego i postawie miłosierdzia względem bliźnich.

6 marca br., na zakończenie jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia” Faustinum”, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się ceremonia przyjęcia nowych członków z Polski, Czech i Słowacji, którą poprzedzi dzień skupienia prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Ceremoniom i Eucharystii przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie opiekun duchowy „Faustinum” ks. Marek Wójtowicz SJ, a uczestniczyć w nim będą apostołowie Bożego Miłosierdzia z wielu wspólnot stowarzyszenia „Faustinum”.

Stowarzyszenie „Faustinum” z siedzibą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach erygował metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski 6 marca 1996 roku. Zrzesza ono kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich z prawie 90 krajów świata, którzy wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia włączają się w misję św. Siostry Faustyny niesienia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Stowarzyszenie prowadzi formację apostołów Bożego Miłosierdzia – podstawową i permanentną, wspólnotową i indywidualną – w kilku językach w oparciu o słowo Boże, nauczanie Kościoła i szkołę duchowości św. Siostry Faustyny. Więcej na stronie: www.faustinum.pl

 

Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdzieści dni. Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny. Wtedy powiedział do Niego diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”.  Jezus mu odpowiedział: „Napisano: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek’”. Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego diabeł: „Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: „Napisano: ‘Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił’”. Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedział do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano: ‘Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie, żeby Cię strzegli’, oraz: ‘na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi’”. Jezus mu odparł: „Powiedziano: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga’”. Gdy diabeł skończył Go kusić, odstąpił od Niego aż do czasu  (Łk 4, 1-13).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Zniechęcenie mi przyszło do wszystkiego. – Wtem słyszę głos szatana: Patrz, jak to wszystko sprzeczne, co ci Jezus daje: każe ci zakładać klasztor, a daje ci chorobę; każe ci starać się o to święto Miłosierdzia, a przecież takiego święta wcale świat nie chce. Po co się modlisz o to święto? To święto jest tak niestosowne. Dusza moja milczy i modli się aktem woli, nie wchodząc w rozmowę z duchem ciemności. Jednak ogarnęło mnie tak dziwne zniechęcenie do życia, że robiłam wielki wysiłek woli, aby się zgadzać z życiem… – I słyszę znowu słowa kusiciela: Proś o śmierć dla siebie jutro po Komunii świętej. Pan Bóg cię wysłucha, bo przecież tyle razy cię wysłuchał i dał ci to, o co Go prosiłaś. Milczę i modlę się aktem woli, a raczej poddaję się Bogu, prosząc Go wewnętrznie, aby mnie nie opuszczał w tej chwili. Już jest godzina jedenasta wieczór, wszystkie siostry już śpią w celach, jedna moja dusza walczy i to z wielkim wysiłkiem. – Kusiciel mówi mi dalej: Po co cię obchodzą inne dusze? Ty powinnaś się tylko za siebie modlić. Grzesznicy, oni się nawrócą bez twoich modlitw. Widzę, że bardzo cierpisz w tej chwili, ja ci dam jedną radę, od której zależeć będzie twoje szczęście: nigdy nie mów o miłosierdziu Bożym, a szczególnie nie zachęcaj grzeszników do ufności w miłosierdzie Boże, bo im się należy sprawiedliwa kara. Druga rzecz najważniejsza: to nie mów o tym, co się dzieje w duszy twojej, spowiednikom, a szczególnie z tym ojcem nadzwyczajnym i z tym księdzem w Wilnie. Ja ich znam, kto oni są, więc chcę cię ostrzec przed nimi. Patrz, aby być dobrą zakonnicą, wystarczy żyć tak jak wszystkie, po co się narażasz na tyle trudności. Ja milczę dalej i aktem woli trwam ogólnie w Bogu, choć jęk wyrywa się z serca. Nareszcie odszedł kusiciel, a ja umęczona zasnęłam natychmiast (Dz. 1197-1198).

Od wielu lat w Polsce pierwszy piątek Wielkiego Postu, w tym roku 4 marca, jest przeżywany jako dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich. Bożemu Miłosierdziu powierzamy więc wszystkie osoby zranione przemocą seksualną w okresie dzieciństwa lub młodości, szczególnie gdy ich sprawcami byli duchowni. Prosimy także o łaski nawrócenia dla sprawców tych straszliwych przestępstw oraz tych, którzy widząc zło, nie stanęli w obronie skrzywdzonych – aby na drodze uznania winy i przyjęcia sprawiedliwej kary i pokuty za własne czyny, szczerze pojednali się z Bogiem i wspólnotą Kościoła. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kralowie-Łagiewnikach w sposób szczególny polecamy te intencje w czasie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i  w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

2 marca br. przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu w czasie liturgii na znak pokuty kapłan posypuje głowy popiołem (z palm święconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową), mówiąc: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Te słowa przypominają o kruchości ludzkiego życia, o potrzebie wiary w Ewangelię i konieczności nawrócenia, aby osiągnąć życie.  W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia. Msze św. w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o: 6:30, 17:00 i 19:00, a w bazylice w porządku niedzielnym. Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu ma pomóc w refleksji nad sobą, nawróceniu, kształtowaniu wyobraźni miłosierdzia oraz dobrym przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych.

W Środę Popielcową, 2 marca, w Oknie Życia, które umiejscowione jest w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku, o godzinie 13.13 zostawiono miesięczną dziewczynkę, zadbaną, nakarmioną i wyposażoną w osobiste rzeczy (ubranka, pieluchy, jedzenie, a nawet książeczkę zdrowia). Zgodnie z procedurami siostry zawiadomiły Policję, a potem pogotowie ratunkowe. Obecnie dziewczynka przebywa w szpitalu, skąd będzie prowadzony dalszy proces przekazania dziecka adopcyjnym rodzicom.

To już drugie dziecko pozostawione w tym Oknie Życia, które zostało otwarte 25 marca 2009 roku, w miejscu, gdzie mieszkała i pracowała św. Siostra Faustyna. Pomieszczenie z Oknem Życia wyposażone jest w sprzęt potrzebny do opieki nad noworodkiem. Gdy Okno zostaje zajęte, automatycznie włącza się system przywoławczy, który powiadamia siostry. Dalej siostry postępują według procedury obowiązującej w takich dziełach miłosierdzia.

W dniach 25-27 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków stowarzyszenia „Faustinum” pod hasłem: „Jezu, ufam Tobie! Od słuchania do zaufania Miłosiernemu”. Rekolekcje, w oparciu o słowo Boże i teksty z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny prowadzi ks. dr Krzysztof Wons SDS, salwatorianin, doktor teologii duchowości, dyrektor Centrum Duchowości Salwatorianów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przyłącza się do akcji modlitewnej pod hasłem. „Noc walki o błogosławieństwo dla Polski i pokój na Ukrainie”, organizowanej w wielu świątyniach w Polsce w nocy z 26/27 lutego br. Przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz wierni modlić się będą w tej intencji od 20.30 do 6.00 rano przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. O 20.30 codzienny różaniec, 21.00 Apel Maryjny, o 24.00 Msza św., którą odprawi ks. Krzysztof Wons SDS, a w pozostałych godzinach modlitwa w ciszy. Można w tej modlitwie uczestniczyć przez transmisję na stronie: www.faustyna.pl na You Tube i  przez aplikację: Faustyna.pl.

Powiedział im też przypowieść: „Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela. Ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku», jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata.

Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce (Łk 6, 39-45).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że kiedy Go proszę w intencji, jaką mi nieraz polecają, jest zawsze gotów udzielać swych łask, tylko dusze nie zawsze chcą je przyjąć. – Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale [one] nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce Moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski (Dz. 367).

Z powodu awarii internetu nie ma transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Bardzo przepraszamy.

Taki tytuł nosi 27 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego” (Dz. 697).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W lutym w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do św. Siostry Faustyny. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, kim dla Pana Boga i dla nas jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, jej niezwykle bogate dziedzictwo duchowe i prorocka misja głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku). Można się w tej modlitwie łączyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa: dziękczynna za dar obrazu Jezusa Miłosiernego i wszystkie łaski przed nim uproszone z prośbą, by w  miłości miłosiernej Boga świat odnalazł pokój, a człowiek szczęście, oraz o ustanie pandemii koronawirusa, za wszystkich chorych i konających.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

22 lutego o godzinie 17.00  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencjach wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców, którzy wspierają  medialne dzieła apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: „Koronkę za konających”, transmisję on-line z łagiewnickiego Sanktuarium oraz stronę internetową: faustyna.pl i jej wersje w językach obcych. Transmisja na stronie: faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz w aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). To wydarzenie miało miejsce w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 22 lutego 1931 roku. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 roku pod okiem samej Siostry Faustyny w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, a wystawiony do publicznej czci po raz pierwszy w Ostrej Bramie w 1935 roku. Od tego czasu powstało wiele obrazów. Najbardziej znany jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Obraz ten powstał pod okiem krakowskiego kierownika duchowego Apostołki Bożego Miłosierdzia – o. Józefa Andrasza SJ, który poświęcił go w święto Miłosierdzia 16 kwietnia 1944 roku. Właśnie na tym wizerunku spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Przed tym obrazem modlą się nie tylko pielgrzymi z całego świata, którzy fizycznie przybywają do tego świętego miejsca, ale także internauci korzystając z transmisji on-line oraz gigapikselowej prezentacji na stronie: www.faustyna.pl .

22 lutego br. o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny, rozpocznie się tradycyjne spotkanie młodych i czcicieli Bożego Miłosierdzia na wieczorze uwielbienia. Przed najbardziej znanym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, na którym spełniły się Jego słowa, które wypowiedział 90 lat temu, gdy objawiał się św. Siostrze Faustynie: „Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” –  będziemy dziękować za ten wielki dar Boga i za wszystkie łaski przed tym obrazem uproszone w ufnej modlitwie połączonej z aktami miłosierdzia wobec bliźnich.  Ze względu na wymogi sanitarne związane z pandemią zapraszamy także do duchowej łączności przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl w kanale: Faustyna.pl na You Tube lub aplikacji: Faustyna.pl

22 lutego br., w 91. rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku Msze św. będą sprawowane o godz.: 6:30, 10:00. 12:00 i 17.00. O godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godzinie 17:00 Eucharystii przewodniczyć będzie bp Piotr Libera. Oprawa muzyczna chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. W obchodach rocznicy objawień uczestniczą nie tylko mieszkańcy Płocka, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego z wielu miejscowości w Polsce, przybywający tradycyjnie na te uroczystości mimo zimowej aury.

22 lutego br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie o godzinie 19.00 rozpocznie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, który poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Gaudia Skass opowie tym razem o odważnej i zdumiewającej historii Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II w niesieniu światu orędzia Bożego Miłosierdzia. Podzieli się też mało znanymi faktami z jego życia, które inspirują do zaangażowania się w misję przygotowania świata na powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Oprawę muzyczną tego Wieczoru przygotuje Mike Tenney. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

Rocznicę objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium przy Starym Rynku w Płocku poprzedzą trzydniowe rekolekcje, które poprowadzi ks. Sławomir Czajka. Konferencje będą głoszone od 19-21 lutego o godzinie 17.00,  a przyświecać im będzie hasło: „Doświadczyć Bożego miłosierdzia”.

W dniach  18-20 lutego br. w miejscowości Velehrad odbędą się trzydniowe rekolekcje, które poprowadzą ks. Ján Bittšanský i s. M. Clareta Fečová z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Rekolekcjom o Bożym miłosierdziu przeżywanym ze słowem Bożym i tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przyświecać będzie hasło: „Pójdźcie na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” (Mk 6, 31).

Wam, którzy słuchacie mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie za tych, którzy was oczerniają. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, nie odmawiaj i tuniki. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoją własność. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeżeli tylko tym dobrze czynicie, którzy wam dobrze czynią, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież grzesznicy postępują tak samo. A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odzyskać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przepełnioną, wsypią wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą (Łk 6, 27-38).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Podczas Mszy świętej ujrzałam Jezusa rozciągniętego na krzyżu – i powiedział mi: Uczennico Moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają cierpienie, czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. – Odpowiedziałam: O mój Mistrzu, przecież Ty widzisz, że nie mam uczucia miłości dla nich, i to mnie martwi. – Jezus mi odpowiedział: Uczucie nie zawsze jest w twej mocy; poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia, i życzysz im dobrze (Dz. 1628).

17 lutego br. s. Clareta Fečova z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia weźmie udział w spotkaniu formacyjnym wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w Jabłonkowie, diecezja ostrawsko-opawska w Czechach. W czasie tego spotkania, które odbędzie się w klasztorze franciszkanów, podzieli się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny i wygłosi konferencję zatytułowaną: „Jak być apostołem Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie”. Nadto w programie spotkania: Msza  św. i agapa z dzieleniem się doświadczeniem apostolstwa miłosierdzia w Czechach.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia udostępniło na stronie: www.faustyna.pl i jej 7. wersjach językowych wybrane cyfrowe pliki zdjęć i obrazów św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pliki te przeznaczone są do niekomercyjnego szerzenia życia, duchowości i misji Apostołki Bożego Miłosierdzia w mediach, publikacjach książkowych i multimedialnych, w katechezie, działalności apostolskiej, duszpasterskiej itp.. Każda publikacja winna w sposób poprawny przekazywać duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, szczególnie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazał jej Jezus. Źródłowe informacje są dostępne na stronie: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych. Pobieranie plików – umowa wraz z formularzem – są dostępne w zakładce: święta Siostra Faustyna.