Archiwum

20 czerwca br., w czwartek, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze Święte w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiane są według porządku niedzielnego. Przed południem procesja Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie, a po południu odbędą się procesje w poszczególnych parafiach. W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, następnie przejdzie ul Siostry Faustyny w stronę sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice na zakończenie procesji po dziękczynnym Te Deum – uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji próśb oraz podziękowań wiernych będzie odprawiona w kaplicy klasztornej o godzinie 19:00.

16 maja br. Wspólnota Macierzanek spotkała się w wyjątkowym miejscu, w domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi, aby podziękować za miniony rok formacyjny. Świętowanie rozpoczęło się wspólną modlitwą oraz Mszą św. Po uczcie duchowej przyszła kolej na pokrzepienie ciała, było grillowanie i zabawy z dziećmi.
„Fantastycznie jest spotykać się ze sobą – mówią macierzanki – wspólnie modlić się, rozmawiać na ważne i często trudne dla nas tematy. Dzięki spotkaniom mamy szansę coraz lepiej poznawać siebie i Boga, rozwijać naszą relację z Nim, włączać w nią dzieci. Na pikniku dołączyli do nas nasi wspaniali mężowie. Rodzinny czas, wypełniony modlitwą, rozmowami i zabawami z dziećmi, to szczególne ubogacenie naszej małżeńskiej miłości. Dziękujemy siostrom za otwarcie dla nas swoich drzwi i serc. Za piękne świadectwo otwartości i dzielenia się dobrem z innymi.”

Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 16, 12-15).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

15 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po raz ostatni przed wakacyjną przerwą spotkają się członkowie i wolontariusze ze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” ze wspólnoty krakowskiej. W programie różaniec, konferencja, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, Eucharystia i agapa przy grillu. Po wakacjach – kolejny rok formacji na miesięcznych spotkaniach, dniach skupienia i rekolekcjach. Osoby zainteresowane formacją w szkole św. Siostry Faustyny, która całkowicie oparta jest na tajemnicy miłosierdzia Bożego, prosimy o kontakt z sekretariatem „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

15 czerwca br. o godz. 20:00 w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się XVII nocne czuwanie Grup Ojca Pio pod hasłem: „Ojciec Pio – mistrz modlitwy”. Gościem specjalnym tego spotkania będą m.in.: Joanna Bątkiewicz-Brożek, autorka książki „Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Ruotolo, życie i cuda”, ks. Zygmunt Klim, diecezjalny duszpasterz grup modlitwy Ojca Pio oraz ks. Andrzej Kuflikowski, kustosz sanktuarium Ojca Pio w Warszawie. Eucharystii o godzinie 24.00 przewodniczyć będzie bp Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. W programie nocnego czuwania ponadto: Apel Jasnogórski, konferencja (21.30), świadectwa i adoracja. Spotkanie zakończy się uroczystym błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii.

 

Pod takim hasłem, wyjętym z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, w dniach 7-9 czerwca br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum”. Prowadzić je będą: ks. Krzysztof Kowal MS i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestnicy tych rekolekcji w klimacie ciszy i modlitwy wsłu­chi­wać się w głos Ducha Świę­te­go, któ­ry w nas prze­by­wa, a w oparciu o słowo Boże teksty z „Dzienniczka” św. Faustyny, szukać będą odpowiedzi na pytania: Jak otwie­rać się na dzia­ła­nie Ducha Świętego? Jak pozwo­lić się Mu pro­wa­dzić? Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

9 czerwca br. o godzinie 11.00 w parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Zabierzowie Bocheńskim, archidiecezja krakowska, odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny z udziałem s. Klary i s. Maksymy z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Z tej okazji siostry w czasie niedzielnych Mszy św. podzielą się z wiernymi dziedzictwem duchowym Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Każdy kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Ten, kto Mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki. Nauka jednak, której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który Mnie posłał. Powiedziałem to wszystko przebywając wśród was. A Wspomożyciel – Duch Święty, które Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem (J 14, 15-16.23b-26).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

8 czerwca o godzinie 21.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Wieczernikiem – w którym zgromadzeni z Maryją, Matką Miłosierdzia, prosić będziemy o Jego światło, moc i dary dla nas, Kościoła Świętego Ojczyzny i całego świata – będzie kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Czuwanie zakończy się Eucharystią sprawowaną o 24.00. W tej modlitwie można się połączyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

 

8 czerwca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 203 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 9.00
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00
Elbląg, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu – godzina 18.00
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.

W sobotę 8 czerwca w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Terni na Słowacji odbędzie się dzień skupienia dla młodych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Na zaproszenie proboszcza ks. Imricha Reváka konferencje o tajemnicy Bożego miłosierdzia oraz postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich głosić będzie i wspólną modlitwę poprowadzi s. M. Clareta Fečová KMBM z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

 

8 czerwca (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

W kościele św. Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie w 1922 roku przyjęła sakrament bierzmowania św. Siostra Faustyna, 8 czerwca br. spotkają się młodzi, bierzmowani w tym roku lub przygotowujący się do przyjęcia tego sakramentu w archidiecezji łódzkiej. Spotkanie rozpocznie się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzą s. Doloroza i s. Bazyliana z łódzkiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy łódzkim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Siostry podzielą się też z młodymi doświadczeniem duchowym i misją Apostołki Bożego Miłosierdzia. W programie ciekawe spotkania i gra uliczna śladami św. Faustyny oraz uliczna ewangelizacja. O godzinie 19.00 Eucharystii przewodniczyć będzie abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, a po niej modlitwa uwielbienia zakończona Apelem Jasnogórskim.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 czerwca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. W tym dniu przypada wigilia uroczystości zesłania Ducha Świętego, dlatego uczestnicy tego spotkania wraz z Matką Bożą prosić będą o Jego światło i moc, o nowe narodziny w Duchu. „Moc Ducha – piszą organizatorzy – uwolni nas, zdejmie maski, wskaże prawdę i zanurzy nasze umierające serca w morzu ożywczej miłości. Niech matemblewski wieczernik będzie miejscem naszych nowych narodzin w Duchu Świętym”. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

7 czerwca br. przypada 22. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Papież modlił się wówczas przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie wtedy błogosławionej Siostry Faustyny oraz wygłosił krótkie przemówienie, w którym jednak przekazał wiele ważnych spraw. Mówił m.in. o tym, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże, że orędzie Miłosierdzia zabrał z tego miejsca na Stolicę Piotrową i ono kształtuje obraz jego pontyfikatu, dziękował, że mógł spełnić życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce święto Miłosierdzia. Specjalne przesłanie skierował do sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia umacniając je w charyzmatycznej posłudze apostolskiej, którą powierzył mu Bóg przez Siostrę Faustynę.

31 maja br. (piątek) w całym Kościele rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Ducha Świętego. W kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nowenna połączona jest z wieczornym nabożeństwem o 19.00, a w niedziele i święta o 18.30. Można w niej uczestniczyć także przez transmisję on-line i prosić o światło i wszystkie dary Ducha Świętego dla siebie, Kościoła, naszej Ojczyzny i świata, aby prowadził nas do pełnego poznania Jezusa, odkrywał przed nami głębię Jego miłosiernej miłości, uczył dostrzegać Jego obecność i działanie w naszej codzienności. Na zakończenie nowenny w łagiewnickim Sanktuarium odbędzie się modlitewne czuwanie.

 

Pod takim hasłem 31 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczną się trzydniowe rekolekcje dla rodzin sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Poprowadzi je ks. dr Paweł Gabara, kapłan archidiecezji łódzkiej, pracownik UPJPII, nauczyciel akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach i Wyższym Seminarium Ojców Paulinów w Krakowie, oraz s. Emanuela Gemza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku (Trakt św. Wojciecha 396a) odbędą się rekolekcje dla kobiet. Poprowadzi je ks. Łukasz Grelewicz, opiekun duchowy wspólnoty „Kobieta jest Boska”. W czasie tych dni uczestniczki rekolekcji będą odkrywać piękno, jakim obdarzył je Bóg. Rekolekcje organizują siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz formacja „Kobieta jest Boska”. Koszt rekolekcji z noclegiem wynosi 140 zł, natomiast bez noclegu 90 zł. W cenę wchodzi wszystko, co potrzebne: nocleg (łóżka piętrowe), śniadania, kolacje i obiady przygotowane w klasztornej kuchni. Zapisy na ten „weekend pełen Miłosierdzia” drogą mailową na adres: rekolekcje.kobietajestboska@gmail.com W zgłoszeniu należy napisać następujące informacje: Imię, nazwisko, zaznaczenie: czy wybiera się miejsce z noclegiem, czy bez noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy! O przyjęciu na rekolekcje decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zaproszenie ks. Szczepana Bysieka SCJ 2 czerwca (niedziela) s. M. Clareta Fečová KMBM z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzi parafialny dzień skupienia w parafii pw. św. Anny i Joachima w Hornej Štubni na Słowacji. Orędziem przekazanym św. Siostrze Faustynie podzieli się na każdej Mszy św. oraz po południu po wspólnej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

Jezus powiedział: „Tak jest napisane: ‘Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka’. Potem poprowadził ich za miasto w kierunku Betanii. Podniósł ręce i błogosławił ich. A podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu hołd i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga (Łk 24, 46-53).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Maj w wielu parafiach w Polsce jest czasem przystępowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Coraz więcej dzieci w białych strojach komunijnych przybywa wraz z kapłanami, katechetami i rodzicami do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by w tym miejscu podziękować za ten wielki dar Bożego miłosierdzia, jakim jest eucharystyczna obecność Pana Jezusa i Jego zamieszkiwanie w duszy oraz prosić o wierność i wzrastanie w miłości Boga i ludzi.

27 maja br. przypada 13. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy – jak powiedział – są najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego i mają aktywny udział w zbawianiu świata. Na audiencji generalnej w Rzymie tak wspominał tę pielgrzymkę do łagiewnickiego Sanktuarium: Miałem możliwość podkreślić, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka. (…) Kontemplując świetlane rany zmartwychwstałego Chrystusa, Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o Bożym miłosierdziu (…) Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzia jako Boża moc, jako granica dla zła całego świata.

 

W niedzielę, 26 maja br., w parafii Matki Bożej Bolesnej w Bratysławie-Petrżalce odbędzie się spotkanie formacyjne nowej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Pierwsze formacyjne spotkanie poprowadzi ks. proboszcz Milan Puškar i s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Tradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a nawet przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa majowe są odprawiane w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30. Można się w nie włączyć także poprzez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl oraz www.sanktuarium.faustyna.pl

 

Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. Ten, kto Mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki. Nauka jednak, której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który Mnie posłał. Powiedziałem to, przebywając jeszcze wśród was. A Wspomożyciel – Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Przestańcie się więc trwożyć w waszych sercach i lękać. Słyszeliście przecież, co wam powiedziałem: Odchodzę, lecz powrócę do was. Gdybyście Mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Ojciec bowiem jest większy ode mnie. A mówię wam to teraz, zanim się stanie, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi (J 14, 23-29).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 24-26 maja br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Żytniej odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „W tych rekolekcjach dojrzewa dusza ma”. Poprowadzi ks. Szymon Kulwicki, s. Greta Mizeracka, odpowiadająca za dzieło powołań w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, s. Ewangelista z postulantkami. Uczestniczki rekolekcji będą rozważać przypowieść o ziarnie słowa Bożego, które nieustannie wzrasta w sercach słuchających. W programie: W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z siostrami.

25 maja br. (sobota) po wspólnej modlitwie w bazylice z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7:30 wyruszy XII Piesza Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi pokonają trasę długości 33 km. Po drodze nawiedzą kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie na Nowym Ruczaju i w Rzozowie oraz kościół Trójcy Przenajświętszej w Przytkowicach. Planowo do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej dojdą o 18:45. Po Eucharystii autokarami powrócą do Krakowa. Zapisy do 23 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  (punkt  informacyjny obok Domu Duszpasterskiego, który jest czynny codziennie  9.00 -17.00 z przerwą 15.00-15.30, lub w parafii MB Królowej Polski  w Krakowie-Nowym Ruczaju. Koszt – 25 zł od osoby, płatne gotówką.

W sobotę, 25 maja br., w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. Alberty Perkowskiej, posługującej od 2016 roku w Tawrijsku na Ukrainie. O godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatkę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus. Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatki i w jej intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

 

24 maja br., w dniu wspomnienia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej o godzinie 17.30 celebrowana będzie Msza św. i po niej nabożeństwo pokutne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w intencji wynagradzającej za profanację wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. W tej modlitwie uczestniczyć będą głównie siostry i apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”.

 

22 maja br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym miesiącu konferencję o Matce Bożej z Fatimy i Janie Pawle II oraz wątkach łączących orędzie z Fatimy z orędziem Miłosierdzia powie ks. Jose Cortes, który urodził się w Lizbonie. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą od strony muzycznej tym razem poprowadzą muzycy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Boltimore. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by spotkać się z Gościem wieczoru i wspólnie porozmawiać. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.