Archiwum

12 stycznia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

Pod takim hasłem 12 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie kiedyś mieszkała św. Siostra Faustyna, rozpoczyna się cykl spotkań z młodzieżą. Pierwsze z nich dotyczy znaczenia sakramentu bierzmowania i jego wartości w życiu człowieka. Na spotkanie organizatorzy zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum, a rozmawiać z nimi będą: Jurek Jabłoński, szczęśliwy mąż i ojciec, ks. Arkadiusz Lechowski, moderator kursów ALPHA i Kuba Jarymek, uczeń XXXII LO. Forum dyskusyjne jest również dostępne na Fb: #Faustyna w Łodzi.

7 stycznia 2019 roku w godzinach południowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Aldona – Irena Chrzanowska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 58 lat swego życia. Przyszła na świat 18 czerwca 1938 roku w miejscowości Wośniki koło Radomia w rodzinie Władysława i Genowefy z domu Krupa. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 25 stycznia 1961 roku w Krakowie, gdzie miała obłóczyny. Nowicjat odbyła w Krakowie i w Kiekrzu pod kierunkiem s. Andrei Kozłowicz, i w Kiekrzu 2 sierpnia 1963 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (2 sierpnia 1968) również w Kiekrzu – śluby wieczyste.

Przebywała w wielu klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. W czasie junioratu (1963-1967) była wychowawczynią wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we Wrocławiu, W czasie III probacji posługiwała jako katechetka w Kiekrzu, a po ślubach wieczystych była najpierw wychowawczynią w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Częstochowie (1969-1975), a potem asystentką przełożonej w tym klasztorze (1975-1977). W 1977 roku po raz pierwszy wyjechała do Białej koło Płocka, by podjąć posługę katechetki w parafii św. Anny i św. Jadwigi. Po czterech latach (1981) znów powróciła do Częstochowy, by objąć urząd przełożonej domu, który w tym domu pełniła jedną kadencję (do 1984 roku), a następnie obowiązki asystentki przełożonej w Derdach (1984-1987). Kolejne dwa lata spędziła w Kiekrzu, gdzie pracowała przy przygotowaniu budowy Domu Samotnej Matki „Provita”. W roku 1989 powróciła do Derd i przez 6 lat pełniła we wspólnocie posługę przełożonej. Po ukończeniu drugiej kadencji wyjechała do Białej, gdzie pozostała do śmierci. Posługiwała w tym domu jako pomoc w opłatkarni, asystentka domowa, opiekowała się dziećmi z asysty parafialnej. Cieszyła się dużym uznaniem mieszkańców parafii, którzy do dziś wspominają s. Aldonę jako wspaniałą katechetkę i opiekunkę dzieci, organizującą m.in. wiele przedstawień, do których sama szyła stroje. Ostatnie lata swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Odeszła do Pana w 81 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 10 stycznia (czwartek) w kościele parafialnym w Białej o godzinie 11.30. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Aldony o godzinie 11.00.

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2018 zanotowano prawie 10 000 000 odsłon i prawie 1 500 000 użytkowników, w tym prawie 1050 000 polskojęzycznych, ponad 163 000 anglojęzycznych, ponad 110 000 hiszpańskojęzycznych, 25 000 włoskojęzycznych, 35 000 francuskojęzycznych, 19 000 niemieckojęzycznych, 5 000 rosyjskojęzycznych oraz innych 53 000. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2019 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl

 

8 stycznia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 149 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

W dniach od 3 do 7 stycznia w Indianapolis, USA odbywać się będzie spotkanie młodych SEEK 2019. Dni będą wypełnione modlitwą i konferencjami skupiającymi się wokół ważnych pytań, którzy młodzi noszą w sercach. W tym wydarzeniu będzie brało udział wiele tysięcy młodych z USA a także z innych krajów. Towarzyszyć im będą setki kapłanów i osób konsekrowanych, a wśród nich także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: s. Gaudia, s. Confida i s. Veritas. Więcej na stronie: https://seek2019.com/

 

Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze Wschodu mędrcy. Pytali oni: „Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać Mu hołd”. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli: „W Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka:

‘A ty, Betlejem, ziemio Judy,
wcale nie jesteś najmniejsze
spośród wielkich miast Judy,
gdyż z ciebie wyjdzie wódz,
który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu’.

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział: „Idźcie i wypytajcie się dokładnie o to Dziecko. Gdy Je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać Mu hołd”. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę. A gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką, Maryją. Upadli na kolana i oddali Mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swej ojczyzny (Mt 2, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Po Bożym Narodzeniu rozpoczął się czas duszpasterskiej kolędy w parafiach. Obejmuje ona również klasztory. Niezależnie od kolędy parafialnej, która wypada w różnych terminach, w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie odbywa się kolęda klasztorna. Wówczas kapłani, pełniący posługę kapelanów, w towarzystwie „kolędników” obchodzą wszystkie miejsca w klasztorze: salę Zgromadzenia i inne pomieszczenia wspólnego użytku, cele zakonne, pracownie, pokoje gościnne…, by je na nowo skropić święconą wodą, napełnić dymem kadzidła i przez modlitwę uprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców oraz gości na kolejny rok życia i posługi apostolskiej.

 

Tradycyjnie 31 grudnia o 21:00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na jej zakończenie o 24:00 będzie odprawiona pierwsza Msza św. noworoczna. W czasie Nieszporów (19:00), adoracji i Noworocznej Pasterki można się łączyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Osobom włączającym się w różnorakie dzieła apostolskie Zgromadzenia, także w dzieło „Koronki za konających” i „Nieustannej Koronki”, Internautom odwiedzającym naszą stronę oraz Osobom należącym do grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2019 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

Tak o tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego pisała św. Faustyna. W sposób poetycki pięknie wyraził to Franciszek Karpiński w polskiej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami
.

Bóg nieskończony i wieczny przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Żadna religia na świecie nie ma takiego boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, który jest nieskończony, jeden, święty, transcendentny, wszechmocny i wszechwiedzący, niepojęty przez żaden rozum ludzki ani anielski, a równocześnie w swoim Synu w ludzkim ciele tak bliski człowiekowi. Kontemplacja miłosierdzia Bożego w tej tajemnicy zachwyca i przynosi niewypowiedzianą radość, bo Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).

Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On im odpowiedział: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 41-52).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 109. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2019 roku. Można w nim przeczytać o I Łódzkim Kongresie św. Faustyny, Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia, budującym się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku i o s. Kalikście Piekarczyk ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która złożyła ofiarę ze swego życia w intencji nawrócenia grzeszników, za ocalenie Krakowa w latach drugiej wojny światowej i za całą Ojczyznę. Z pielgrzymem do łagiewnickiego Sanktuarium Danielem Kownackim – malarzem Miłosierdzia we Włoszech rozmawia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. O pięknie i trudzie bycia wybranym na podstawie I Listu św. Pawła do Koryntian pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM, ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Jak pogodzić sprawiedliwość z miłosierdziem. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

W okresie Bożego Narodzenia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey wraz z dziećmi i młodzieżą przygotowują w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży 29 grudnia o 9:00 rano w Katedrze diecezjalny koncert kolęd, w którym uczestniczyć będą dzieci z parafii i domów misyjnych wraz z s. Filipiną Szwed.

27 grudnia br. o 18:00 w kościele św. Anny bp Wilfredo Pino Estevéz, ordynariusz archidiecezji Camagüey, będzie przewodniczył pierwszej Mszy św. w obronie poczętego życia w projekcie „Esperanza”. Projekt, koordynowany przez s. Filipę Bąk we współpracy z diecezją Camagüey, jest ukierunkowany na pracę z kobietami i dziewczętami spodziewającymi się potomstwa oraz z tymi, które chcą dokonać aborcji. Jego hasłem są słowa: „Wybierz życie”.

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo;
miał świadczyć o światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
Tych zaś, którzy Je przyjęli,
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi,
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
«To Ten, o którym powiedziałem:
‘Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie’».
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On nam Go objawił (J 1, 1-18).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w siedmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2019 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

 

W kościołach i kaplicach klasztornych także naszego Zgromadzenia o północy z 24/25 grudnia odprawiana jest uroczysta Msza Święta zwana Pasterką. Jest to pierwsza Eucharystia z uroczystości Bożego Narodzenia, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę betlejemskich pasterzy, spieszących powitać narodzonego w ludzkim ciele Syna Bożego. Doświadczenia mistyczne św. Siostry Faustyny, zapisane w „Dzienniczku” przybliżają tę niezwykle radosną tajemnicę przyjścia Jezusa na ziemię i zamieszkanie w czystych sercach. Kiedy wyszła Msza Święta – zapisała Siostra Faustyna – zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie, radość zalała mi duszę. W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta (Dz. 347). Po Komunii Świętej – napisała w kolejnym tekście – usłyszałam te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz w Komunii świętej, ale zawsze”. W radości wielkiej przeżywałam Święta te (Dz. 575). Tej radości, płynącej z obecności Boga w naszych duszach, życzymy wszystkim w czasie Pasterki, przez całe Święta i w każdym dniu Nowego Roku!

Samo słowo: vigilia oznacza czuwanie. Temu czuwaniu towarzyszy modlitwa, post i inne umartwienia, podejmowane z miłości do Jezusa, jako bezpośrednie przygotowanie do świętowania Jego narodzenia w ludzkim ciele. Zgodnie z tradycją chrześcijańską wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie” (nawiązującą symbolicznie do Gwiazdy Betlejemskiej, która zwiastowała narodziny Jezusa), w domach, klasztorach, w różnych wspólnotach wszyscy zasiadają do wieczerzy wigilijnej. Łamany na niej opłatek w polskich rodzinach i składane sobie wzajemnie życzenia są okazją do wybaczenia i pojednania, tworzą klimat miłości, w której obecny jest sam Bóg. Święta Siostra Faustyna opisała w „Dzienniczku” kilka Wigilii. W czasie ostatniej, którą przeżywała w 1937 roku w Krakowie, napisała: Przed wieczerzą weszłam na chwilę do kaplicy, aby się podzielić w duchu opłatkiem z osobami kochającymi i drogimi dla serca, a jednak z daleka. Najpierw pogrążyłam się w głębokiej modlitwie i prosiłam Pana o łaski dla nich, a później dla każdej szczególnie. Jezus dał mi poznać, jak bardzo mu się to podoba, a duszę moją napełniła jeszcze większa radość, że Bóg kocha szczególnie tych, których my kochamy. Kiedy weszłam do refektarza, podczas czytania cała moja istota została pogrążona w Bogu. Wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na nas z wielkim upodobaniem. Pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim. W tej to chwili poznałam głębiej trzy Boskie Osoby, które całą wieczność kontemplować będziemy, a po milionach lat poznamy, żeśmy dopiero zaczęli swoją kontemplację. O, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym Boskim szczęściu, ale zarazem, jak wielki ból przenika me serce, że wiele dusz wzgardziło tym szczęściem (Dz. 1438-1439). Niech Bóg znajdzie miejsce w każdym domu, przy każdym wigilijnym stole i w każdym ludzkim sercu! Bo tylko w Nim, w Jego miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! W tym dniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Mszy św. o godzinie 17.00 nie będzie.

16 grudnia (niedziela) we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. W tej nowennie można uczestniczyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl codziennie o 19:00, w niedzielę o 18:30, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia po porannej Mszy św. o 6:30.

 

W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się poszła w okolice górskie, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 39-45).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

Wśród wszystkich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy w tym okresie wiele postanowień zmierzających do uporządkowania naszego życia duchowego, korzystamy z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. W wielu Sanktuariach Miłosierdzia Bożego m.in. w Krakowie-Łagiewnikach i Płocku oraz w innych sanktuariach i kościołach ustawiają się długie kolejki do spowiedzi. Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia pozbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się ucieszyć. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobienapisał Adam Mickiewicz.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 grudnia, a więc tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Z tej racji program będzie inny niż zwykle. O godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny rozpocznie się adwentowa adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a po niej świąteczne spotkanie przy opłatku. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, który rozpocznie się o godzinie 19.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przedświąteczne spotkanie poświęcone będzie odkrywaniu przejawów miłosiernej miłości Boga w tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego. Mówiąc o miłosierdziu Bożym najczęściej myślimy o misterium paschalnym, więc ten temat miłosierdzia objawiającego się w słabym, ludzkim ciele, w małym dziecku, w ubóstwie… to będzie zapewne odkrycie dla niejednej osoby – zapewnia s. Gaudia. Konferencję wygłosi ks. Paweł Sass, który ukończył misyjne seminarium Redemptoris Mater w Waszyngtonie, a teraz posługuje jako proboszcz w jednej z tutejszych parafii. Siostry przygotowują także szczególne prezenty świąteczne dla każdego z uczestników, które będą ich mobilizować do stawania się coraz bardziej miłosiernym.

W dniach 15-17 grudnia br. s. Confida i s. Caterina z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą Adwentowe rekolekcje o Bożym miłosierdziu w kościele pod wezwaniem Naszej Pani Gwiazdy Morza w miejscowości St. Marys w Georgii (USA).

 

W dniach 15-17 grudnia br. s. Donata i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, z wiernymi w parafii św. Jana Ewangelisty w miejscowości Valdosta w stanie Georgia, USA. Spotkają się również z uczniami w pobliskiej szkole katolickiej.

 

Pod takim tytułem na płytach MP3 ukazały się konferencje o. Krzysztofa Wonsa SDS i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wygłoszone w czasie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach od 1 do 5 października 2018 roku. Mówią one o odwiecznej miłosiernej miłości Boga do człowieka, która pozostaje wierna i niezmienna nawet wówczas, gdy człowiek nie dochowuje wierności i odchodzi od Niego. Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

Katechezy biblijne – Krzysztof Wons SDS

 1. Na początku było Miłosierdzie (Rdz 1, 1-2.4)
  2. Wiara w Miłosierdzie w godzinie próby (Rdz 15, 1-6; 22, 1-4)
  3. Miłosierdzie powołało mnie (Mk 1, 14 – 2, 17; 3, 7-19)
  4. Miłosierdzie porzucone i odnalezione (Łk 15, 11-32)
  5. Miłosierdzie w godzinie zdrady (Łk 22, 54-62; J 13, 1-30)
  6. Miłosierdzie na krzyżu (Mk 15, 25-37)
  7. Lectio divina – lectio Misericordiae w codzienności

Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

 1. „Choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać” (Dz. 1192) – s. Miriam Janiec ZMBM
  2. „Spotkała się Miłość i grzech” (Dz. 408) – s. M. Emanuela Gemza ZMBM
  3. „Dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża” (Dz. 1485) – s. M. Diana Kuczek ZMBM

Płyta dostępna jest w sekretariacie „Faustinum” – www.faustinum.pl.

16 grudnia br. w Sanktuarium św. Krystyny w Turynie zostanie poświęcony i oddany do czci publicznej obraz Jezusa Miłosiernego, kopia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z tej okazji s. Wincenta z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i Claudia Catalano z Calabrii, która w tych dniach jest wraz z siostrami rzymskiej wspólnoty, dzielić się będą orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, którego wizualnym znakiem jest właśnie obraz Jezusa Miłosiernego. Poprowadzą także modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz rozprowadzać będą materiały o Bożym miłosierdziu i Jego Apostołce. Po Mszy św. wierni będą mogli prosić w swych sprawach o wstawiennictwo św. Siostrę Faustynę i uczcić jej relikwie.