Archiwum

22 sierpnia br. z Warszawy, z parafii św. Józefa na Woli oraz z parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu wyrusza już XVII rowerowa pielgrzymka do rodzinnego domu św. Siostry Faustyny w Głogowcu. Na szlaku czeka pielgrzymów sześć sanktuariów Maryjnych (Rokitno, Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Domaniewice, Mąkolice). Do Głogowca pielgrzymi dojadą 24 sierpnia. 25 sierpnia ok. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. polowa, po której pielgrzymi nawiedzą kościół parafialny w Świnicach Warckich, który jest Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny. Modlić się też będą na pobliskim cmentarzu przy grobach rodziców i rodzeństwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymkę poprowadzą: ks. Michał Dłutowski, ks. Mariusz Bernyś.

W drodze do Jerozolimy Jezus przechodził przez miasta i wsie i nauczał. Ktoś zapytał Go: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On im odpowiedział: „Starajcie się wejść przez ciasna bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, ale nie zdołają. Kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę, wy zostaniecie na zewnątrz i będziecie kołatać do bramy, wołając: «Panie, otwórz nam». On wam odpowie: «Nie znam was! Skąd jesteście?». Wtedy zaczniecie mówić: «Jedliśmy i piliśmy z tobą, a ty nauczałeś na naszych ulicach». Odpowie wam: «Nie znam was! Skąd jesteście? Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie wyrzuconych na zewnątrz. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą przy stole w królestwie Bożym. Tak oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi” (Łk 13, 22-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

25 sierpnia br. przypada 114 rocznica urodzin Helenki Kowalskiej – św. Siostry Faustyny, znanej w całym świecie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Urodziła się jako trzecie dziecko w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich we wsi Głogowiec. W akcie chrztu świętego zapisano, że przyszła na świat o ósmej rano, a tego roku był to piątek. Mama Siostry Faustyny – Marianna z domu Babel – wspominała, że uświęciła jej łono, bo wcześniejsze porody o mało nie przypłaciła życiem, a kolejne dzieci rodziły się bez problemów. O Helence mówiła: „Błogosławione dziecko, najukochańsza córka”. Natomiast Siostra Faustyna nieustannie dziękowała Bogu za swoich rodziców, ludzi bogobojnych, prawych i pracowitych, którzy wychowywali swoje dzieci w duchu wiary i miłości Boga i ludzi. Dzisiaj dom narodzin Apostołki Miłosierdzia Bożego należy do Sanktuarium jej urodzin i chrztu, a opiekują się nim siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Świnicach Warckich. Do miejsca jej narodzin przybywają pielgrzymi nie tylko z Polski, ale także innych krajów świata, wędrując szlakiem jej życia.

25 sierpnia br. przypada 24. rocznica uznania św. Siostrę Faustynę za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dokonało się ono w 90. rocznicę jej urodzin na zjeździe sióstr w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ówczesnej przełożonej generalnej m. Pauliny Słomki. Po uprzednim rozeznawaniu w gronie teologów i pasterzy Kościoła, na zakończenie nocnego czuwania przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny Matka Generalna wypowiedziała słowa aktu, w którym wyznała m.in.: Święta Siostro Faustyno (…) jesteś nie tylko odnowicielką duchowości i charyzmatu naszego Zgromadzenia, ale i jego duchową współzałożycielką. To, co uczynił w Twoim życiu Bóg, dopełniając dzieła zapoczątkowanego u m. Teresy Potockiej i u m. Teresy Rondeau, i co pozwolił nam odczytać – my z radością uznajemy, dziękując miłosierdziu Bożemu za wielkie rzeczy, jakie dokonały się w Tobie i przez Ciebie w naszym Zgromadzeniu. Siostra Faustyna otrzymała bowiem charyzmat głoszenia światu orędzia Miłosierdzia czynem, słowem i modlitwą, czyli pielęgnowania tej esencjalnej wartości ewangelicznej, jaką jest miłosierdzie Boże i ludzkie. W ten sposób nie tylko ubogaciła dziedzictwo charyzmatyczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które założyła matka Teresa z książąt Sułkowskich Potocka dla ratowania upadłych kobiet, ale także Kościół, dając początek Apostolskiemu Ruchowi Bożego Miłosierdzia (owo „nowe zgromadzenie”, którego założenia pragnął Jezus) i wnosząc do jego historii nową szkołę duchowości opartą całkowicie na tajemnicy miłosierdzia Bożego. Pierwszymi spadkobierczyniami dziedzictwa św. Faustyny jest Zgromadzenie, do którego należała, dlatego św. Jan Paweł II w czasie pielgrzymowania do krakowskich Łagiewnik w 1997 roku mówił: Drogie Siostry! Spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was błogosławioną Faustynę, Chrystus uczynił wasze zgromadzenie stróżem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa Jego miłosierdzia. Proszę was, podejmujcie to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymiarów apostolstwa. Pełny tekst aktu uznania św. Faustyny za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia ponawiany jest we wszystkich wspólnotach Zgromadzenia każdego roku 5 października, czyli w dniu jej liturgicznego święta.

W niedzielę po rocznicy chrztu św. Faustyny, w tym roku 25 sierpnia, odbywa się doroczny odpust w Sanktuarium Urodzin i Chrztu Apostołki Bożego Miłosierdzia w Świnicach Warckich. O godzinie 7.00 Msza św. w domu rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu. O godzinie 10.00 stąd wyruszy procesja z relikwiami Świętej do kościoła parafialnego w Świnicach Warckich, gdzie przy ołtarzu polowym o godzinie 12.00 celebrowana jest uroczysta Eucharystia. Na tę uroczystość przybywają pielgrzymi z całej Polski i z innych krajów, którzy pozostają jeszcze na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W rodzinnym domu i parafii św. Siostry Faustyny żyją i posługują dwie wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: czynna i klauzurowa.

 

 

 

24 sierpnia, w rocznicę urodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej, w Sanktuarium jej urodzin i chrztu odbędzie się XI Integracyjny Festiwal Pieśni „Miłosierne nutki”. Biorą w nim udział różne zespoły z województwa łódzkiego, a wśród nich zespoły z dziećmi specjalnej troski. Koncert festiwalowy rozpocznie się o godzinie 12.00. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępnia, a organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich we współpracy z Sanktuarium.

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakże jestem udręczony, aż się to wypełni. Czy sądzicie, że przyszedłem, aby dać ziemi pokój? Ależ nie! – mówię wam – raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu pięciu poróżni się między sobą: trzech stanie przeciwko dwóm, a dwóch przeciwko trzem. Poróżnią się: ojciec z synem, a syn z ojcem; matka z córką, a córka z matką; Teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową (Łk 12, 49-53).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W okresie wakacji z wypoczynku korzystają także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Najczęściej dni odpoczynku wykorzystują na odwiedzenie swych rodzin lub wyjazd do innego klasztoru Zgromadzenia. Młode siostry chętnie swój wypoczynek organizują w domu rekolekcyjnym Zgromadzenia na Krzeptówkach w Zakopanem lub Rabce Zdroju, gdyż w tych domach mogą przebywać także z członkami swych rodzin i stąd mogą wyruszać na szlaki turystyczne i górskie. Życzymy, aby wakacje dla wszystkich były czasem wzmocnienia sił duchowych i fizycznych.

 

W sierpniu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku). Można się w nie włączyć także poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl lub www.krakow.faustyna.pl. Tekst Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia oraz więcej informacji o Maryi jako Matce Bożej Miłosierdzia, o tym tytule Maryi, kulcie i ikonografii w historii Kościoła i Zgromadzenia na stronie: www.faustyna.pl, zakładka: Matka Boża Miłosierdzia.

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny, a przynajmniej raz w miesiącu w ich intencjach sprawowana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

18 sierpnia br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędą czciciele Miłosierdzia Bożego w ramach VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki, organizowanej w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. W tym roku spotkaniu czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia przyświecać będzie hasło: Ojczyzno moja kochana, Polsko, (…) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Msze św. w Sanktuarium sprawowane będą o: 7.00, 8.30 i 19.00 (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny), 9.00, 10.30, 12.00, 13.30. 15.20 i 18.00 (bazylika). W programie prezentacja dzieł miłosierdzia w namiotach na placu przed bazyliką i projekcja filmów. Więcej informacji na stronie rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl.

 

Jak w każdą trzecią sobotę miesiąca, tak również 17 sierpnia, siostry z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia będą uczestniczyły w modlitwie za rodziny w kościele Matki Bożej Bolesnej w Vysokej nad Uhom, skąd pochodzi 15-letnia błogosławiona Słowaczka Anna Kolesárova, beatyfikowana w 2018 roku. Spotkanie jak w każdym miesiącu rozpocznie się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwą za rodziny. Ponad to w programie: Droga krzyżowa, różaniec, Eucharystia i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

17 sierpnia br. przypada 17. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po konsekracji bazyliki wypowiedział słowa, w których Bogu, Ojcu bogatemu w miłosierdzie, powierzył losy świata i każdego człowieka. Stały się one codzienną modlitwą nie tylko sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i pielgrzymów przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, ale także milionów ludzi na świecie.

„Boże, Ojcze Miłosierdzia,
który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ja na nas w duchu Świętym Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się na nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Boże, Ojcze Miłosierdzia,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.”

 

W dniach 10-16 sierpnia br. odbędzie się 4 piesza pielgrzymka z Michaloviec do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Spišskej Novej Vsi na Słowacji. Organizują ją księża pallotyni, a uczestniczyć w niej będzie s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która każdego dnia poprowadzi modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na trasie, która liczy 145 km, głosić będzie orędzie Miłosierdzia tym, z którymi się spotka. Pierwszego dnia siostry z klasztoru w Nižym Hrušovie ugoszczą obiadem wszystkich pielgrzymów.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 7 wersjach językowych i wszystkie dzieła apostolskie, jakie są na niej prowadzone, a zwłaszcza „Koronkę za konających” i transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki pracy apostolskiej, zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób przez to dzieło niesiemy światu dar orędzia Miłosierdzia i świadczymy konkretną pomoc ludziom, będącym w największej potrzebie. Za to wsparcie odwdzięczamy się modlitwą, którą każdego dnia zanosimy do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencjach wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

W dniach 12-14 sierpnia br. w godzinach 9.00-15.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z parafią  Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa organizują Nižnym Hrušovie „Dni muzyki“. Będą to dni pełne pieśni, gier i modlitwy dla dzieci i młodzieży, która pragnie modlić się śpiewem i oddać swe talenty na służbe drugim.

Do 10 sierpnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Dvoř Králové nad Labem odbywają się rekolekcje i warsztaty dla dziewcząt i młodych kobiet. Ich program oparty jest na Piśmie Świętym i przebiega w klimacie modlitwy, w twórczości, w poznawaniu siebie, w rozmowie indywidualnej. Ponadto w programie: przejażdżki rowerowe, spacery, filmy oraz biblioteczka religijna. Na klasztorne warsztaty są zaproszone również osoby niewierzące.

 

 

Nie bój się, mała trzódko, bo spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. Sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących! Sprawcie sobie sakiewki, które się nie zużyją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce.

Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was: przepasze się, posadzi ich przy stole i, obchodząc, będzie im usługiwał. Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Wtedy Piotr zapytał” „Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich?”. Pan odpowiedział: „Kto jest tym wiernym i rozsądnym zarządcą, którego pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie rozdawał należne porcje pożywienia? Szczęśliwy sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci. Naprawdę mówię wam, że powierzy mu zarząd nad całym swoim majątkiem. Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród niewiernych. Sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował ani nie postąpił zgodnie z jego wolą, będzie surowo ukarany. Ten zaś, który jej nie poznał, a uczynił coś godnego kary, zostanie ukarany łagodniej. Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać, a któremu więcej powierzono, od tego też więcej będą żądać (Łk 12, 32-48).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

10 sierpnia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

5 sierpnia br, w dniu patronalnej uroczystości Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odszedł do domu Ojca Niebieskiego ks. Wojciech Czarnowski (l.79), którego wiele sióstr znało. Był pierwszym proboszczem parafii Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej, dzięki któremu w kaplicy Zgromadzenia zrujnowanej w powstaniu warszawskim udało się wznowić nabożeństwa liturgiczne, a z czasem erygować nową parafię, która dziś podniesiona jest do rangi Sanktuarium Świętej Faustyny. Ksiądz Wojciech ostatni raz był w tej świątyni 15 lipca br. na comiesięcznym nabożeństwie ku czci Bożego Miłosierdzia i wygłosił piękne kazanie. Więcej: https://warszawa.gosc.pl/doc/5753685.Zmarl-ks-Wojciech-Czarnowski-animator-podziemnej-kultury

Pogrzeb śp. ks. Wojciecha odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 11.00 w Sanktuarium Świętej Faustyny na Żytniej, a potem na Powązkach.

 

6 sierpnia 2019 roku w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Norberta – Maria Łakomska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 71 lat swego życia. Przyszła na świat 13 października 1926 roku w rodzinie Teofila i Franciszki z domu Tokar w Płocku. Przed wstąpieniem do klasztoru ukończyła średnią szkołę i zdobyła dyplom mistrza bieliźniarstwa.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 30 sierpnia 1948 roku w Warszawie przy ul. Żytniej i tam odbyła postulat. 30 października 1951 roku pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej rozpoczęła nowicjat w Krakowie. Na drugim roku nowicjatu przebywała w Częstochowie. Po dwóch latach nowicjatu, 30 października 1953 roku, w Krakowie złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 6 lat później – 1 sierpnia 1959 roku – również w Krakowie złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu ukończyła kurs pielęgniarstwa i kurs katechetyczny. Pracowała jako wychowawczyni w zakładach dla dziewcząt w Derdach, Radomiu, Kaliszu i Wrocławiu. W 1977 roku została posłana do posługi wśród kobiet chorych psychicznie w Bramkach Ludnych. Od 1981 roku przebywała w Warszawie przy ul. Żytniej i jako pracownik Kurii Metropolitalnej na Miodowej zajęła się osobami więzionymi, także osobami internowanymi w stanie wojennym. Przygotowywała paczki, odwiedzała, katechizowała, przygotowywała do przyjęcia sakramentów św. Opiekowała się więźniami także po opuszczeniu zakładów karnych, modliła się za nich, prowadziła korespondencję i służyła także materialną pomocą, którą na różne sposoby organizowała. Dla wielu więźniów była najbliższą osobą, dlatego została nazwana „matką więźniów”.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła w 93 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 9 sierpnia o godzinie 12.00 w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

W dniach 6-8 sierpnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnim Hrušove odbędą się rekolekcje dla dziewcząt. Tematem przewodnim są słowa z modlitwy św. Siostry Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”: „Proszę, przemień mnie…” . Rekolekcje poprowadzi ks. Jozef Kohut i siostry z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca: tel.: 0907 464 479; 057/ 44 83 166; mail: hrusov@milosrdenstvo.sk.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska” oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. O 19.30 Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Andrzej Pradele, a po niej uczestnicy spotkania przejdą do miejsca, gdzie objawiła się Matka Boża Brzemienna i tam odmówią różaniec w intencji małżeństw starających się o potomstwo. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

8 sierpnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 252 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00,
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 18.00,
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00,
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00,
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00,
Robakowo, parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 7.30,
Wrocław, parafia NMP Wspomożycielki Wiernych – 7.00.

5 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywa swoje święto patronalne, oddając cześć swej Patronce – Matce Wcielonego Miłosierdzia. W tym dniu tradycyjnie ponawiany jest akt elekcji Maryi na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia, który po raz pierwszy siostry odmówiły w 1937 roku. Święta Siostra Faustyna zanotowała w „Dzienniczku”: Pod koniec tego [aktu] ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: O jak miły mi jest hołd miłości waszej. I w tej chwili okryła swym płaszczem wszystkie siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do siebie matkę generalną Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem. – Wtem rzekła Matka Boża: Każdą, która wytrwa w gorliwości aż do śmierci w Zgromadzeniu Moim, minie ogień czyśćcowy (Dz. 1244).

W tym dniu przypada rocznica poświęcenia bazyliki Santa Maria Maggiore, najstarszego na Zachodzie kościoła poświęconego Najświętszej Maryi Pannie. Papież Sykstus III dla uczczenia zakończenia bardzo burzliwego soboru w Efezie (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos), wprowadził święto Matki Syna Bożego, które najpierw obchodzono w samej bazylice, a z czasem kolejni papieże rozszerzyli je na cały Kościół. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym Kościoła wpisane jest wspomnienie Matki Bożej Śnieżniej, upamiętniające cud związany z powstaniem bazyliki, i ta nazwa funkcjonuje w świadomości wiernych. Zapomniana została więc pierwsza okoliczność obchodzenia tego święta Maryi jako Matki Syna Bożego – Wcielonego Miłosierdzia. Więcej informacji o Maryi Matce Miłosierdzia, Jej tytule, kulcie oraz ikonografii w Kościele i w Zgromadzeniu w linku: Matka Boża Miłosierdzia.

Ktoś z tłumu odezwał się do Niego: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa ani nie zależy od tego, co się posiada”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu bogatemu człowiekowi obficie obrodziła ziemia. Zastanawiał się: «Co mam zrobić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów?». W końcu postanowił: «Zrobię tak: zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam wszystko zgromadzę: zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, starczą ci na długie lata; odpoczywaj, jedz, pij i baw się!». Tymczasem Bóg powiedział do niego: «Głupcze, tej nocy życie ci będzie odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?». Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem (Łk 12, 13-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 1-4 sierpnia br. w sanktuarium maryjnym w Carthage w stanie Missouri s. Donata i s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia uczestniczyć będą w corocznym spotkaniu, organizowanym przez społeczność wietnamską. Jest to główne modlitewne spotkanie tysięcy Wietnamczyków, mieszkających w USA, Kanadzie i Australii, którzy do tego Sanktuarium pielgrzymują od 1978 roku. Siostry podzielą się duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zapisanych w jej słynnym „Dzienniczku”, który od wielu lat drukowany jest także w języku wietnamskim. Wietnamczycy znają orędzie Miłosierdzia, ale stale pragną je pogłębiać, stąd zaproszenie sióstr na to spotkanie. Siostry nie tylko głosić będą konferencje, ale także w specjalnym namiocie będą mogły spotykać się z ludźmi i odpowiadać na ich osobiste pytania, a także wspólnie z nimi się modlić.

27 lipca rozpoczyna się nowenna przed uroczystością patronalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która przypada 5 sierpnia. W czasie nowenny śpiewana lub odmawiana jest „Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia”, w której prosimy Maryję, by nas broniła od nieprzyjaciół, przyjęła w godzinę śmierci i uprosiła nam miłosierdzie u swojego Syna. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny nowenna odprawiana jest w dni powszednie o godzinie 19:00, natomiast w niedziele o 18:30. Tekst Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia.

 

W sobotę, 3 sierpnia br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. M. Tadei Dobruckiej. O godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatkę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus.Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatki i w jej intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

 

2 sierpnia, o godz. 10:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 1 siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, po odbyciu dwuletniego nowicjatu i odprawieniu ośmiodniowych rekolekcji, złoży pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk. Ceremoniom w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przewodniczyć ks. Artur Ciepielski ze Słowacji. W uroczystości wezmą udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia oraz rodziny sióstr. W czasie pierwszej profesji siostry składają Jezusowi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, ponawiają je następnie przez pięć kolejnych lat i po tym okresie składają wieczyste zaślubiny.