Archiwum

W roku 2016 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą prawie 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczyło w tym dziele w ciągu roku prawie 2 000 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

31 grudnia  2016 roku o godzinie 13.25 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Gonzaga, Genowefa Walczak. Miała 93 lata. W Zgromadzeniu służyła Jezusowi Miłosiernemu i ludziom przez 68 lat swego życia.

Przyszła na świat 20 marca 1923 roku w rodzinie Ignacego i Anieli z domu Tyburska w miejscowości Giżyn koło Płocka. Po ukończeniu Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskiego w Płocku i latach drugiej wojny światowej, 30 sierpnia 1948 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w klasztorze płockim. Postulat i nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej odbyła w Krakowie, gdzie 30 kwietnia 1951 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później – 2 sierpnia 1956 roku – śluby wieczyste. W Zgromadzeniu ukończyła kurs katechetyczny w Archidiecezji Warszawskiej.

Pracowała jako instruktorka kroju i szycia w pracowniach prowadzonych przez Zgromadzenie w Krakowie. Była wychowawczynią dziewcząt we Wrocławiu (1952-1959), chłopców w Częstochowie, dzieci przedszkolnych w Rabce (1966-1967), młodzieży w świetlicy w Bramkach Ludnych (1967-1968) i Krakowie (1969-1970), matek samotnych w Białej (1986-1987) i Chyliczkach (1987-1989), przełożoną w Rabce (1974-1984), Kiekrzu (1984-1986) i Płocku (1990-1996) oraz pełniącą obowiązki przełożonej w Krakowie (1983-1984). Posługiwała też w zakrystii w Krakowie, na furcie w Częstochowie oraz w domu Zgromadzenia w Rzymie (1999-2004). Ostatnie lata życia (2004-2016) spędziła w Płocku, cierpieniem i modlitwą wspierając prace apostolskie Zgromadzenia, szczególnie budowę nowej świątyni w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Pan Bóg sprawił, że umierała w klasztorze, otoczona serdeczną modlitwą sióstr, w pamięci których pozostaje jako osoba pełna bezinteresownej i niezwykle ofiarnej miłości bliźniego, zatroskana o dobro dusz powierzonych pieczy apostolskiej Zgromadzenia i niesienie światu orędzia Miłosierdzia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 3 stycznia br. o godzinie 11.00 w płockiej Farze – kościele św. Bartłomieja, czyli w rodzinnej parafii śp. s. Gonzagi.

 

Od Świąt Bożego Narodzenia do 1 stycznia 2017 roku w parafii Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach organizowane są spotkania opłatkowe dla różnych wspólnot i grup: Wolontariatu, Apostolstwa Dusz Czyśćcowych, ministrantów, oazy i kółek różańcowych. Na każdym spotkaniu jest nie tylko łamanie się opłatkiem i agapa, ale także wspólne kolędowanie. 31 stycznia o 24.00 – Msza św. Noworoczna dla uproszenia błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni Nowego Roku. Parafię w Szydłowicach prowadzą księża michalici, a posługują w niej także od 24 lat siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Pasterze poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym Chłopcu. Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili, chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Gdy minęło osiem dni obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem (Łk 2, 16-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

zyczenia-na-boze-narodzenie

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Osobom włączającym się w różnorakie dzieła apostolskie Zgromadzenia, także w dzieło „Koronki za konających” i „Nieustannej Koronki”, Internautom odwiedzającym naszą stronę oraz Osobom należącym do grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2017 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

sylwester

Tradycyjnie 31 grudnia o 21:00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na jej zakończenie o 24:00 będzie odprawiona pierwsza Msza św. noworoczna. W czasie Nieszporów (19:00), adoracji i Noworocznej Pasterki można się łączyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

dla-ofiarodawcow-i-dobroczyncow

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w siedmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2017 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

 

W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całej ziemi. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się, każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: „Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2, 1-14).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

koledowanie

W uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia br., w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana w Nižnym Hrušowie na Słowacji, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą okolicznościowe nabożeństwo. O godzinie 14:00 wraz z dziećmi  pokłonią się Nowonarodzonemu Jezusowi przez modlitwę, poezję, rozważania i wspólne kolędowanie.

pasterka

W kościołach i kaplicach klasztornych także naszego Zgromadzenia o północy z 24/25 grudnia odprawiana jest uroczysta Msza Święta zwana Pasterką. Jest to pierwsza Eucharystia z uroczystości Bożego Narodzenia, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę betlejemskich pasterzy, spieszących powitać narodzonego w ludzkim ciele Syna Bożego. Doświadczenia mistyczne św. Siostry Faustyny, zapisane w „Dzienniczku” przybliżają tę niezwykle radosną tajemnicę przyjścia Jezusa na ziemię i zamieszkanie w czystych sercach. Kiedy wyszła Msza Święta – zapisała Siostra Faustyna – zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie, radość zalała mi duszę. W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta (Dz. 347). Po Komunii Świętej – napisała w kolejnym tekście – usłyszałam te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz w Komunii świętej, ale zawsze”. W radości wielkiej przeżywałam Święta te (Dz. 575). Tej radości, płynącej z obecności Boga w naszych duszach, życzymy wszystkim w czasie Pasterki, przez całe Święta i w każdym dniu Nowego Roku!