Archiwum

20 maja br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie ósma kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji. W programie o 10.00 uroczysta Eucharystia w liturgii archijerejskiej, której przewodniczyć będzie abp Jan Babjak SJ, metropolita z Preszowa. Po przerwie obiadowej (o 14.25) konferencja s. M. Blanka z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zatytułowana „Miłosierdzie ostatnią deską ratunku”. Pielgrzymkę zakończy o 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

W środę, 17 maja, we wspaniałej gotyckiej konkatedrze pw. św. Mikołaja w Preszowie, na Słowacji, odbędzie doroczny już szósty „Dzień z Bożym Miłosierdziem”. Rozpocznie się on o godz. 9.00 uroczystą Msza św., którą będzie celebrować ks. Vladimír Šosták, wikariusz biskupi, Liturgią godzin i medytacją. W programie są także dwie konferencje: ks. Artura Ciepielskiego i s. M. Clarety Fečovej z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Spotkanie czcicieli Bożego Miłosierdzia zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz agapa na plebani.

 

14 maja br. s. Inga z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotka się w klasztorze z młodzieżą bierzmowaną, by wspólnie się pomodlić i porozmawiać na temat powołania, życia konsekrowanego oraz historii, misji i duchowości tego Zgromadzenia, które kościołowi i światu dało św. Siostrę Faustynę, wielkiego mistyka, proroka, sekretarkę i apostołkę Bożego Miłosierdzia.

Pod takim hasłem 12 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje dla dziewcząt. Poprowadzi je ks. Piotr Łapiński SDS z Krakowa, s. Koleta Fronckowiak z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, prowadząca dzieło powołań, oraz Daria Pietrzak – psycholog z Warszawy. W programie: konferencje, modlitwa, Eucharystia, warsztaty…, a wszystko w klimacie ciszy i milczenia. W rekolekcjach mogą wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej się zgłosiły i zostały przyjęte.

W Krakowie 14 maja br. (niedziela) odbędzie się doroczna procesja ku czci św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę (miejsca jego męczeństwa). W tej pięknej procesji, której tradycję sięgają XIII wieku, biorą udział biskupi, kapłani, różne zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, delegacje parafii z całej archidiecezji krakowskiej, niektóre w strojach regionalnych, oraz liczni wierni. Tradycyjnie w znaku swych relikwii podążają także patronowie Polski: św. Stanisław, św. Wojciech oraz inni święci Polacy, a wśród nich św. Siostra Faustyna, która od wielu już lat uczestniczy w tej narodowej procesji.

 

Niech wasze serca się nie trwożą. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę. Na to rzekł Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem droga, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie również znać Mego Ojca. Wy zresztą Go już znacie, a nawet ujrzeliście.”. Wtedy Filip poprosił: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jezus mu odparł: „Filipie! Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z wami? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz: ‘Pokaż nam Ojca?’ Czyżbyś nie wierzył, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słów, które mówię do was, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest we Mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła. Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich, ponieważ Ja odchodzę do Ojca (J 14, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach są organizowane rekolekcje dla młodych, poświęcone siedmiu darom Ducha Świętego. Podobnie jak przed Światowymi Dniami Młodzieży, spotkania prowadzą zaproszeni Goście z Polski i ze świata: znani biskupi, kardynałowie czy liderzy chrześcijańskich wspólnot. Na każdym spotkaniu rekolekcyjnym są też prezentowane wybrane polskie wspólnoty czy ruchy, które zostały poproszone o świadectwo i krótką prezentację charyzmatu. Kolejne spotkanie już 13 maja (sobota) w bazylice. W programie: o 16.30 – modlitwa i wywiad z zaproszonym Gościem o darach Ducha Świętego oraz świadectwo lidera wspólnoty; o 18.00 – Eucharystia. O 19.30 – konferencja Gościa specjalnego, a po niej czuwanie modlitewne. Gościem specjalnym w tym dniu będzie Michelle Moran z Wielkiej Brytanii, prezydent Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym i członek papieskiej rady ds. Świeckich oraz Wspólnota En Christo.  To będzie ostatnie w tym cyklu spotkanie.

13 maja br. – w 100. rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej – odbędzie się spotkanie młodych z ruchu Apostolatu Miłosierdzia MAJ w Camagüey na Kubie. W spotkaniu uczestniczyć będzie także młodzież z całej archidiecezji, która pragnie poznać orędzie Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę. Spotkanie poprowadzi s. Filipa Bąk ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty camagueyańskiej. Młodzieży będą towarzyszyć także myśli Ojca Świętego Franciszka z listu skierowanego do młodych Kubańczyków podczas ŚDM.

10 maja br. Apelem Maryjnym o 21.00 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne nocne czuwanie na Jasnej Górze, w którym uczestniczyć będą siostry z wielu klasztorów w Polsce i poza granicami. Tematyka konferencji, rozważań, modlitwy wspólnotowej i osobistej związana jest z przeżywaną w Kościele rocznicą objawień fatimskich. W programie: konferencja o. Wojciecha Deca, paulina, na temat orędzia Matki Bożej Fatimskiej, wzywającej do modlitwy i ofiary za grzeszników; o 24.00 – Eucharystia, modlitewne rozważania osnute wokół wątku ratowania zagubionych dusz w orędziu Matki Bożej z Fatimy i w Jezusowym orędziu Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Tej nocy siostry chcą na nowo rozpalić swoje serca wezwaniem Matki Bożej do modlitwy i ofiary za świat, a zwłaszcza dla grzeszników, którym zagraża utrata zbawienia, błagając o miłosierdzie dla nich. Pragną tej nocy przyprowadzać do źródeł miłosierdzia wszystkich ludzi, zwłaszcza cierpiących z powodu wojny, prześladowań i jakiejkolwiek przemocy. Chcą prosić o dar pokoju dla świata i poszanowanie godności każdego człowieka, zwłaszcza kobiet i dzieci. Pragną także wynagradzać za wszelkie zniewagi i grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, z inicjatywy gdańskiej formacji o nazwie „Kobieta jest Boska”, podjęła się każdego 8 dnia miesiąca wesprzeć swoją modlitwą i ofiarą pary starające się o potomstwo. Inicjatywa ruszyła w lutym br., a już w marcu siostry doświadczyły, jak wiele par boryka się z problemem płodności. O modlitewne wsparcie prosiły aż 43 pary. Wszystkie osoby, które pragną, aby siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wspierały je w modlitwie o potomstwo lub chcą prosić o modlitwę za bliskie im pary, które mają trudności z poczęciem…, mogą przesyłać imiona par drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji KOBIETA JEST BOSKA https://www.facebook.com/Kobieta-jest-BOSKA-447266535664684/?fref=ts