Archiwum

19 października br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, będzie obchodził 10-lecie swej działalności oraz Dzień Patrona. Uroczystej Eucharystii o godzinie 11.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim będzie przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF.

 

18 października br. (piątek) o godzinie 17.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty „Faustinum”. Zaproszeni są na nie wszyscy, którzy chcą poznawać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia oraz uczyć się od św. Siostry Faustyny, jak w codzienności odpowiadać na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. W programie tego spotkania:

17.00 – Msza św.
17.45 – Konferencja: „Miłosierne oblicze Boga”.
18.15 – Przerwa.
18.30 – Konferencja: „Z Łodzi powołał mnie Pan”.
Spotkania „Faustinum” w łódzkim „Domu św. Siostry Faustyny” przy ul. Krośnieńskiej odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca.

Zakład dla dzieci i młodzieży w Częstochowie przy ul. św. Barbary 9/11, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zmienił nazwę. Obecnie to dzieło miłosierdzia funkcjonuje pod nazwą: Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Siostry zajmują się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. Prowadzonemu przez nie dziełu patronuje św. Michał Archanioł.

Do zakładu przyjmowani są pacjenci w wieku od 3 do 24 lat z całego kraju. Są to często dzieci z rodzin ubogich i niepełnych lub dzieci, które straciły rodziców. Na miejscu mają zapewnione leczenie i całodobową opiekę pielęgniarską oraz pełne wyżywenie. Mali i starsi podopieczni uczestniczą w codziennej terapii zajęciowej, rehabilitacji, a także w zajęciach logopedycznych. Mają również zapewnioną opiekę psychologiczną, by mogły czuć się komfortowo w środowisku, w którym przebywają. Dzięki pracy wykwalifikowanego personelu stan zdrowia wielu dzieci ulega poprawie lub stabilizuje się na tyle, że mogą lepiej funkcjonować i rozwijać się na miarę swoich możliwości. Dla osiągania tych rezultatów i zapewniania fachowej opieki potrzebny jest także specjalistyczny sprzęt i pomieszczenia dostosowane do wciąż zmieniających się wymogów. Bieżące środki na prowadzenie tej działalności nie pokrywają wszystkich potrzeb. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli jest możliwe podnoszenie jakości pracy na rzecz podopiecznych i polepszanie poziomu ich życia.

15 października br. w parafii św. Norberta w Orange, niedaleko Los Angeles, odbędzie się diecezjalny modlitewny wieczór  zatytułowany „Uzdrawiająca moc Bożego miłosierdzia”. Po konferencji s. Gaudii Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia” będzie czas na adorację Jezusa w Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. To wydarzenie będzie też okazją do spotkania z apostołami Bożego Miłosierdzia, którzy na co dzień żyją w Kalifornii, a rzadko mają okazję porozmawiania z siostrami ze Zgromadzenia, w którym żyła św. Siostra Faustyna.

 

W drodze do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkało go dziesięciu trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. A gdy ich zobaczył, powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”. A jemu powiedział: „Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 11-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 12-13 października br. w Stockton s. Gaudia i s. Confida z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą weekendowe rekolekcje w parafii św. Michała Archanioła pod hasłem: „Odkrywając dar Bożego miłosierdzia”. Przy tej parafii od wielu lat bardzo prężnie działa apostolat Bożego Miłosierdzia.  Siostry wygłoszą cztery konferencje, które pomogą uczestnikom wejść głębiej w osobistą historię św. Siostry Faustyny, w jej relację z miłosiernym Bogiem, a także dostrzec, jak w ich życiu bardzo konkretnie Bóg do nich przemawia i zaprasza do coraz głębszej, osobistej relacji opartej na prawdzie o ludzkiej nędzy i wielkim wybraniu, darmowym darze miłosiernego Boga. Rekolekcje będą czasem spotkania z Bogiem w sakramentach i w słowie

 

 

Na prośbę wielu apostołów Bożego Miłosierdzia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM przygotowała II poprawione i uzupełnione wydanie książki „Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”, która ukazała się w wydawnictwie „Misericordia” w języku polskim, hiszpańskim i francuskim, a w najbliższym czasie ukaże się także w języku angielskim. Książka zawiera encyklopedyczne ujęcie życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny. Pozwala w bogatej literaturze, dotyczącej Apostołki Bożego Miłosierdzia, odnaleźć to, co było zasadniczym przesłaniem jej szkoły duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Językiem bardzo przystępnym zostało omówione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Książkę można nabyć w sklepach wydawnictwa „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

8 października Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. m. Teresy Potockiej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odwiedziła Agata Kornhauser-Duda, która spotkała się z dziewczętami i siostrami. W Ośrodku przebywają dziewczęta w wieku 12-18 lat, skierowane przez Sąd, którym Pierwsza Dama powiedziała: „Chciałabym, żebyście nigdy nie myślały o sobie źle i nie zakładały, że inni myślą tylko źle o Was. Uważam, że pomoc innych jest bardzo ważna, ale to Wy musicie chcieć stanąć na nogi… Ja naprawdę w Was wierzę”. Siostrom dziękowała za realizowana misje wychowawcza i gratulowała efektów działalności. Więcej wiadomości na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,614,pierwsza-dama-u-nastoltek-.html Zdjęcia w galerii.

12 października (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

12 października br., uczestnicy Apostolatu Margaretka z całej Polski spotkają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się w bazylice o godzinie 9.00 przywitaniem pątników oraz modlitwą różańcową za kapłanów. O godzinie 11.00 s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosi konferencję na temat: „Modlitwa za kapłanów w świetle ‘Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny”. Uroczystej Eucharystii o godzinie 12.00 przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz, który przekaże dla Apostolatu Margaretka relikwię św. Jana Pawła II. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, a pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Przed wyborami parlamentami w naszej Ojczyźnie w dniach 4-12 października br. siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podejmują całodzienną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego, post i inne wyrzeczenia, aby uprosić światło i mądrość dla Polaków w odpowiedzialnym za losy Ojczyzny głosowaniu. Można się dołączyć do tej modlitwy odmawiając przez 9 dni Koronkę do Miłosierdzia Bożego w dowolnym czasie. Niech zachętą do tej modlitwy będą słowa Jezusa i Matki Bożej, którzy wiele razy prosili św. Siostrę Faustynę o modlitwę za Polskę.

8 października br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 270 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.
Robakowo, parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 18.30.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – 18.00.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 października o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

5 października br. o godzinie 20.30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (bazylika i kaplica z cudownym obrazem i grobem św. Faustyny) rozpocznie się „Czuwanie ze św. Siostrą Faustyną”, organizowane z okazji rocznicy jej odejścia do domu Ojca Niebieskiego. Czuwanie poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z osobami uczestniczącymi w „Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia”. Czuwanie modlitewne zakończy się o godzinie 22.45, a więc w chwili śmierci św. Siostry Faustyny.

Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę!”. A Pan powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: «Wyrwij się i przenieś do morza», to by was posłuchał.

Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: «Chodź zaraz i zasiądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością» (Łk 17, 5-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

5 października br., z okazji rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny, można będzie nawiedzić miejsce, w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium, można zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane kwiatami okno od dawnej infirmerii, a w tym dniu oratorium, w którym spoczywają relikwie z ciała św. Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i błogosławionych, jest udostępnione pielgrzymom w godzinach: 10.00-18.00.

5 października br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się „Dzień skupienia ze św. Faustyną” pod hasłem: „Poznana i kochana”. Uczestnicy tego wydarzenia przeżyją ten dzień w ciszy i na osobistej modlitwie. Wprowadzeniem będą konferencje s. Gaudii Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwsza z nich ukaże, jak Bóg do głębi znał Siostrę Faustynę, kochał ją w prawdzie, taką jaka jest, i wybrał do wypełnienia prorockiej misji. Druga konferencja będzie medytacją nad spotkaniem przy studni Jezusa z Samarytanką, które było czasem spełnienia jej najgłębszego pragnienia miłości. W programie spowiedź, Eucharystia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i możliwość osobistej rozmowy z siostrami.

5 października br. (sobota) odbędzie się doroczna pielgrzymka Kół Różańcowych diecezji włocławskiej do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Wraz z Matką Bożą pielgrzymi prosić będą o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, Europy i świata. W programie: o godzinie 10.00 – zawiązanie wspólnoty przy domu rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu i modlitewna procesja z jej relikwiami do Sanktuarium w Świnicach Warckich. Uroczystej Eucharystii o 12.00 przewodniczyć będzie bp Wiesław Mering, z diecezji włocławskiej. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której nastąpi rozesłanie.

Liturgiczna uroczystość św. Faustyny w Płocku, 5 października, celebrowana będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku. Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godzinie: 6.30, 8.00, 10.00, 15.30 i uroczysta suma o 17.00 w nowym kościele pod przewodnictwem ks. Grzegorza Adamiaka. O godzinie 15.00 – jak każdego dnia – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do uroczystości będzie Triduum, w ramach którego o 17.00 celebrowana będzie Msza św. z okolicznościowym kazaniem.

5 października 2019 roku o godzinie 15.00 w Centrum Kultury i Sztuki na ul. Łazienna 6 w Kaliszu będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Magdalena Jaworska, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Na spektakl zapraszają organizatorzy: siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu oraz Centrum Kultury i Sztuki. Wstęp wolny.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi, odbędą się w sobotę, 5 października, w kościele parafialnym pod Jej wezwaniem na Placu Niepodległości. O godzinie 18.00 Eucharystii przewodniczyć będzie bp Damian Muskus z Krakowa. Po Mszy św. z kościoła wyruszy procesja z relikwiami św. Faustyny, która przejdzie ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.

 

5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obchodzona jest liturgiczna uroczystość św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Dzień narodzin dla Nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia tak wspominała śp. s. Eufemia Traczyńska: 5 października w czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że Siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy i, ile nas było, poszłyśmy do niej. W infirmerii był już Ksiądz Kapelan i parę sióstr. Wspólnie się pomodliliśmy. Modliliśmy się bardzo długo: odmawialiśmy modlitwy za konających, litanie i inne modlitwy. Modliliśmy się tak długo, że nawet nabożeństwo wieczorne trochę później zostało odprawione. W pewnym momencie Siostra Faustyna dała jakiś znak, że Matka Przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się. (…) Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły jak będzie umierać Siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to Matkę Przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz, ktoś mnie budzi: – „Jak Siostra chce być przy śmierci Siostry Faustyny, to niech Siostra wstaje”. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić s. Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam s. Amelię, ubrałam chałat i czepek, i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła s. Amelia. To było jakoś koło jedenastej w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, Siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już… Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na s. Amelię, ale nic nie mówiłam, modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła.

W dniach od 30 września – 6 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się „III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia” pod hasłem: „Pokochałem cię wieczną miłością”. Weźmie w nich udział około 300 czcicieli Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny z około 30 krajów świata z obszarów języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Spotkania będą miały charakter modlitewno-formacyjny, a poprowadzi je ks. Krzysztof Wons SDS i siostry z łagiewnickiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, katechezy biblijne oraz konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny. „Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia” są także okazją do spotkań i wymiany doświadczeń związanych z praktyką kultu Bożego Miłosierdzia i apostolstwem niesienia światu orędzia Miłosierdzia w różnych krajach świata. 5 października w dniu 81. rocznicy narodzin dla nieba św. Faustyny – Eucharystii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tuż przed Mszą św. odbędą się ceremonie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które jest organizatorem tego wydarzenia.

Liturgiczną uroczystość św. Siostry Faustyny, 5 października br. (sobota), w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprzedza triduum Mszy św. z okolicznościowymi kazaniami, które sprawowane są w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem Apostołki Bożego Miłosierdzia o godzinie 17.00. Triduum prowadzi ks. Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium. W uroczystość – 5 października – w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny Msze św. celebrowane będą o godzinie: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00 i 17.00. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, jak każdego dnia. Od godziny 20.30 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór łaski i uwielbienia zakończy się o 22.45, czyli w godzinie przejścia św. Faustyny do domu Ojca Niebieskiego. W bazylice Msze św. celebrowane będą w porządku niedzielnym bez Mszy św. 13.30.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zaprasza na cykl wykładów poświęconych duchowości św. Siostry Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia FAUSTINUM odbywać się będą w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 w klasztorze przy ul. Krośnieńskiej 9 (dom Siostry Faustyny) w Łodzi. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w przeddzień liturgicznego święta Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli 4 października br. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Program spotkania

17.00 – Msza św.
17.45 – Konferencja: FAUSTINUM – „Charyzmat i działalność Apostołów Miłosierdzia”.
18.10 – Przerwa.
18.25 – Konferencja: „Siostra Faustyna – łódzka Święta”.

 

3 października br. w kaplicy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pw. św. Siostry Faustyny siostry i wierni adorują Pana Jezusa w „Monstrancji Fatimskiej”, która przedstawia Maryję niosącą w sercu Jezusa Eucharystycznego. Nawiedzenie potrwa całą dobę. W nieustannej modlitwie, także słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, polecane są intencje naszej Ojczyzny, pokój na świecie, świętość życia dla kapłanów, dobre przygotowanie i przeżycie triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny oraz budowa pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci.

 

Z okazji 81 rocznicy odejścia do domu Ojca Niebieskiego św. Siostry Faustyny, 3 października br. (czwartek) o godzinie 19.30, w bazylice Miłosierdzia Bożego w łagiewnickim Sanktuarium, odbędzie się koncert uwielbienia w wykonaniu zespołu ICE Worship Team (International Centre of Evangelization Worship Team) pod dyrekcją Huberta Kowalskiego. Wezmą w nim udział czciciele Miłosierdzia Bożego z 30 krajów świata uczestniczący w „Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia” oraz wszyscy, którzy pragną uwielbiać Boże Miłosierdzie i dziękować za dar św. Siostry Faustyny. Wstęp wolny. Organizatorzy tego wydarzenia – Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustyny i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – serdecznie zapraszają.

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w dniach 27-29 września w Dolnym Smokovcu w słowackich Tatrach. Rekolekcje na temat: „Blisko ciebie jest słowo” prowadzą ks. Milan Supek oraz s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

 

Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odparł: «Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać». Tamten powiedział: «Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków! Niech im będą posłuszni!». Lecz on odpowiedział: «Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się». Wtedy powiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać» (Łk 16, 19-31).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.