Archiwum

17 marca br. odbędzie się tradycyjna, już XIII, pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, na którą przybędą delegacje z wielu klasztorów. Uroczystej Eucharystii o godzinie 12:00 przewodniczyć będzie pasterz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak. Mszę św. poprzedzi okolicznościowa konferencja. Po wspólnej agapie – inscenizacja w wykonaniu dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

W sobotę, 17 marca br., s. Gaudia Skass z waszyngtońskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotka się ze studentami z Benedictine College w Atchison w stanie Missouri. Po Eucharystii przy świecach mówić będzie o tym, w jaki sposób Bóg mówi do nas, jak usłyszeć i jak rozpoznać Jego głos. W czasie tego spotkania kapłani będą dyżurowali w konfesjonałach, a uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poproszenia o modlitwę wstawienniczą.

W dniach 12-14 marca br. s. Terezjana, s. Amelia, s. Ancilla i s. Rachela krakowskiej i warszawskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz dzieci z przedszkola w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Olsztynie. Rekolekcje, które odbywać się będą pod hasłem „Śladami św. Faustyny”, pomogą dzieciom odkrywać dobroć Pana Boga, piękno Jego miłości i uczyć się odpowiadania na nie postawą zaufania wobec Niego i świadczenia miłosierdzia bliźnim.

 

W dniach 9-13 marca br. S. Pavla i s. Ludmiła z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji poprowadzą rekolekcje o Bożym miłosierdziu w parafii św. Marcina w Hliniku nad Hronom. W programie konferencje, wpólna modlitwa na Drodze krzyżowej, Różańcu, w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz prowadzona adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

W dniach 9-11 marca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Raduje się duch mój… Smakować radość życia z Maryją”. Rekolekcje poprowadzi ks. Jakub Raczyński z Częstochowy i s. Greta Mizeracka odpowiadająca za dzieło powołań w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, warsztaty, czas na modlitwę wspólnotową i osobistą, rozmowy indywidualne, a wszystko w klimacie milczenia. Zgłoszenia i więcej informacji.

W poniedziałek, 11 marca br., s. Gaudia Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzi „wielkopostny wieczór skupienia” w kościele pw. Ducha Świętego w Stamford, stan Connecticut. Na to wydarzenie są zaproszeni nie tylko parafianie, ale wszyscy mieszkańcy Stamford, a także z całej diecezji. Konferencja zatytułowana „Zaskakujące lekarstwo Boga na nasze rany” poprzedzi adorację i wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. W czasie tego wieczoru kapłani będą służyć ludziom w konfesjonałach. W tej misji s. Gaudii będzie towarzyszyć nowicjuszka, s. Veritas Green.

 

Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten zaś, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu (J 3, 14-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach od 9-11 marca w klasztorze karmelitów bosych w Koszycach na Słowacji odbędą się rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt. W klimacie ciszy i modlitwy, rozważając historie powołania kobiet biblijnych, uczestniczki rekolekcji będą mogły odkrywać, jak Bóg potrafi pisać prosto na krzywych liniach ludzkiego życia. Rekolekcje prowadzą ks. Jan Kocurko oraz s. M. Benediktína Fečová z koszycykiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Na zaproszenie proboszcza ks. Jaroslava Kliča w dniach 10-11 marca s. M. Alžbeta Mikušová z koszycykiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzi wielkopostne dni skupienia w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Hertniku na Słowacji. W programie konferencje, wspólna Droga krzyżowa, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, różaniec oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

11 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kolejny dzień nowenny przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdego 11 dnia miesiąca o godzinie 18.00 w bazylice celebrowana jest Msza św. dziękczynna za dar wolności, z prośbą o poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny. Nabożeństwo nowennowe w każdym miesiącu ma określony temat i świętego patrona.