Archiwum

16 lipca przypada 151. rocznica śmierci matki Teresy Rondeau, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji (Laval) oraz współzałożycielki Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Urodziła się 6 października 1793 roku w Laval we Francji. Na chrzcie świętym otrzymała imię Teresa Agata. Pod wpływem swego spowiednika o. J. Chanon SJ podjęła pracę z pokutnicami, czyli kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Aby lepiej się do tego przygotować, w 1818 roku wyjechała do Bordeaux, gdzie m. Teresa de Lamourous prowadziła dom dla pokutnic zwany  „Miłosierdzie“. Po  dwumiesięcznym pobycie  złożyła  prywatne śluby i wróciła do Laval, by zostać fundatorką nowego „Domu Miłosierdzia”, niezależnego od Bordeaux, i z czasem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji. Z Domu Miłosierdzia w Laval sposób prowadzenia dzieła apostolskiego przejęła m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  w  Polsce.  Matka  Teresa Rondeau zmarła  16 lipca  1866  roku i została pochowana w grobowcu usytuowanym w ogrodzie posesji Zgromadzenia w Laval. Zgromadzenie Sióstr  Matki Bożej  Miłosierdzia w Polsce przyznało jej tytuł współzałożycielki. Duchową współzałożycielką Zgromadzenia jest św. Siostra Faustyna Kowalska.

7 lipca br. wyrusza VII Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Hidasnemeti (Węgry) przez Słowację do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W ciągu 9 dni pielgrzymi pokonają 275 km trasą przez Koszyce, Radatice, Pečowská Nová Ves, Plavnica. W Polsce pątnicy zatrzymają się w: Piwniczna Zdrój, Stary Sącz, Limanowa, Tymbark, Szczyrzyc i Siepraw. Do Krakowa pielgrzymka przybędzie 15 lipca i najpierw nawiedzi Sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny. Eucharystia sprawowana będzie o 14.00 w kaplicy św. Faustyny, w dolnej części bazyliki, a po niej Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymkę organizują polscy salwatorianie. Informacje o zapisach i więcej szczegółów na stronie: www.pielgrzymka.org

 

15 lipca br. siostry z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z parafianami wezmą udział w archidiecezjalnej pielgrzymce do Gaboltova na Słowacji, niedaleko granicy polsko-słowackiej. Miejscowość powstała w pierwszej połowie XIII wieku, a najwiekszym jej zabytkiem jest kosciół św. Idziego z XV wieku (trzynawowa bazylika), wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. W tym miejscu siostry poprowadzą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Małżeństwu i Rodzinie działające przy Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu oferuje pomoc w zakresie psychoterapii i doradztwa. Korzystają z tej pomocy małżeństwa, które doświadczają trudności lub nie radzą sobie z problemami przeżywanymi w relacji ze współmałżonkiem i szukają pomocy, uwzględniającej relację z Panem Bogiem. Pomoc świadczona w formie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzona jest w oparciu o wartości chrześcijańskie i uwzględnia osobową relację człowieka z Bogiem.

Celem terapii grupowej jest pogłębienie relacji z Bogiem w obliczu doświadczanych problemów w małżeństwie i kształtowanie pokory. Nawiązuje do programu dwunastu kroków „Wreszcie żyć” ks. Romualda Jaworskiego. Terapia rozpoczyna się Mszą św. i jest prowadzona przez ks. Grzegorza Kaudowskiego oraz psychoterapeutę w małych grupach (do 10 osób). Spotkania odbywają się w poniedziałki, co dwa tygodnie (19.00-21.00). Program obejmuje dwanaście spotkań.

Drugi cykl spotkań rozpocznie się 10 lipca br. Można się zapisywać pod nr tel.: 603 758 990.

8 lipca – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Od lutego br. na tej liście jest już ponad 200 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA, a 8 z nich już spodziewa się dzieci. Intencje z prośbą o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo Moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a Mój ciężar lekki (Mt 11, 25-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

29 czerwca br. w Derdach koło Warszawy ponad czterdzieści sióstr juniorystek ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne ośmiodniowe rekolekcje. Poprowadzi je ks. Mirosław Bożek SJ. 7 lipca siostry złożą śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na kolejny rok życia z Jezusem w Zgromadzeniu i uczestnictwa w Jego zbawczej misji poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości przez czyn, słowo i modlitwę.

 

6 lipca br. przypada 136. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny). Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę. Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości. Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej.

6 lipca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po raz pierwszy relikwie św. Siostry Faustyny zostaną przekazane na Martynikę, jedną z wysp na Karaibach. Czczone będą w narodowym sanktuarium maryjnym na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia w Le Morne Rouge. Relikwie zostaną przekazane na ręce kustosza sanktuarium, którym jest Polak, ks. Józef Nowak, prężnie krzewiący kult Bożego Miłosierdzia na tamtych ziemiach. Święta Siostra Faustyna w znaku swych relikwii jest już prawie w 120 krajach świata na wszystkich kontynentach i w blisko 5100 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

 

Na zaproszenie o. Tomáša Muszki, 3 lipca br. siostra Pavla i Ludmiła, z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji, spotkają się z osobami starszymi, korzystającymi z dziennego ośrdoka opieki św. Klary w Michalovcach (filia koszyckiego Caritasu). Siostry podzielą się tam orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku“ św. Siostry Faustyny oraz poprowadzą modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.