Archiwum

19 marca 2019 roku w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Edyta – Bronisława Wciślak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 61 lat swego życia. Przyszła na świat 3 maja 1935 roku w rodzinie Jana i Anny z domu Stękała w miejscowości Odrowąż. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przez 4 lata pracowała jako dziewiarka maszynowa w zakładzie przemysłowym w Nowym Targu.

Postulat rozpoczęła w Krakowie 1 lutego 1958 roku, a pół roku później – 2 sierpnia – zaczęła nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. W czasie II roku nowicjatu przebywała częściowo w Radomiu na tzw. „misjach”. 2 sierpnia 1960 roku w Krakowie złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (15 sierpnia 1958) – śluby wieczyste w Walendowie, po probacji w klasztorze Zgromadzenia w Derdach.

W życiu zakonnym przebywała tylko w kilku domach: Krakowie (1958-1980), Częstochowie (jeden rok), a od 1981 roku Warszawie w domu generalnym przy ul. Żytniej. Posługiwała jako dziewiarka, refektarka i piekarka. Przez wiele lat piekła opłatki i komunikanty. Do ostatniej chwili mimo pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczyła w życiu wspólnoty. W dniu śmierci jak zwykle rano punktualnie przyszła do zakonnej kaplicy na poranne pacierze. Odprawiła medytację i wzięła udział we wspólnotowej Mszy św., podczas której wraz z siostrami, z racji uroczystości św. Józefa, przyjęła Komunię Świętą pod dwiema postaciami. Gdy po Mszy św. siostry rozpoczęły modlitwę dziękczynną za dar Eucharystii, s. Edyta, modląc się w ławce w kaplicy, zupełnie spokojnie zaczęła oddawać ducha swego miłosiernemu Bogu. Zmarła przy słowach Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą w jej intencji odmawiały współsiostry.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła w 84 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 21 marca o godzinie 12.00 w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

20 marca br. o godzinie 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Ofiarodawców i Osób zaangażowanych w utrzymanie strony: www.faustyna.pl oraz prowadzonych na niej dzieł medialnych, zwłaszcza dzieła „Koronki za konających” i transmisji on-line. Dzięki temu wsparciu tylu ludzi dobrej woli możemy wspólnie nieść światu „dar Boga dla naszej epoki, dar polskiej ziemi dla całego Kościoła”, jak o św. Faustynie i jej duchowym dziedzictwie powiedział św. Jan Paweł II. W tych intencjach siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia będzie szczególnie ofiarowana w tej intencji. Można włączyć w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną także w aplikacji: Faustyna.pl.

W uroczystość św. Józefa – 19 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”, a rano po brewiarzu odmawiana modlitwa do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Żywiciela Syna Bożego. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane będzie „Czterdziestogodzinne nabożeństwo” W uroczystość św. Józefa – 19 marca – Msze św. o 6.30 i o 17.00.

W uroczystość św. Józefa 19 marca br. o godzinie 10.30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny trzech kleryków ze Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii i ceremoniom przewodniczyć będzie biskup krakowski Damian Muskus w koncelebrze z kapłanami tego Zgromadzenia, a w oprawę muzyczną włączają się siostry z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Misjonarze saletyni od trzech lat posługują w łagiewnickim Sanktuarium. Transmisja na stronie: www.faustyna.pl

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę: faustyna.pl. W ubiegłym roku Patronów losowało około 250 000 osób.

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

16 marca br. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedził abp Jean-Clément Jeanbart, arcybiskup Aleppo w Syrii. Modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny. Nawiedził także miejsce jej odejścia do domu Ojca Niebieskiego. W Polsce przebywa na zaproszenie Rycerzy Kolumba. Celem jego wizyty jest wygłoszenie świadectwa podczas spotkania charytatywnego na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie, które zorganizowali Rycerze Kolumba, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Fundacja Niedziela Instytut Mediów. Arcybiskup spotka się także z wiernymi w kilku krakowskich parafiach

W dniach 16-17 marca br. s. Solange i s. Christofora z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro uczestniczyć będą w Kongresie Stanowym o Bożym Miłosierdziu, który odbędzie się w Centrum Duchowości Rodzin w Montes-Claros w stanie Minas Gerais. Hasłem przewodnim Kongresu są słowa Jezusa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości”.

 

[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”. Po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli (Łk 9, 28b-36).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

17 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się wielkopostny dzień skupienia, który poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.  Konferencję o Matce Bożej, Jej życiu w ciszy, skupieniu i zawierzeniu Bogu wygłosi s. Donata. Oprócz konferencji będzie czas na wspólną Eucharystię, spowiedź, adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozmowy duchowe z siostrami oraz modlitwę osobistą.

 

19 marca br. przypada setna rocznica święceń kapłańskich o. Józefa Andrasza SJ, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. Z tej okazji w jego rodzinnej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wielogłowach koło Nowego Sącza 17 marca br. na każdej Mszy św. ks. prof. Stanisław Cieślak SJ, autor książki ,, Kierownik duchowy św. Faustyny”, przybliży postać tego wielkiego Apostoła Bożego Miłosierdzia, którego sława świętości rośnie zwłaszcza na Sądeczyźnie. Po Mszach św. rozdane zostaną okolicznościowe obrazki z modlitwą o chwałę Bożego Miłosierdzia i wyproszenie łask za przyczyną ojca Andrasza.

 

Pod takim hasłem w  sobotę, 16 marca br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi, o godzinie 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „W domu św. Faustyny”. Tym razem poświęcone będzie relacji: Kościół – świeccy, świeccy – Kościół. W panelu dyskusyjnym wezmą udział: ks. dr Tomasz Falak, pastoralista i diecezjalny ojciec duchowny kapłanów, oraz Szymon Malinowski, redaktor portalu internetowego: Tulodz.pl. Moderatorem spotkania będzie ks. dr Paweł Gabara. Współorganizatorem jest Akcja Katolicka przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Spotkanie odbędzie się w miejscu, w którym przez kilka miesięcy mieszkała św. Siostra Faustyna, gdy jako 17-letnia dziewczyna przyjechała na służbę do Łodzi.

Okres Wielkiego Postu skłania do refleksji nad własnym życiem, nad jego celem. Niech w tym pomoże nam niezwykle wymowna wizja św. Siostry Faustyny. „W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniem i kamienista, a ludzie, którzy nią szli – ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153). Jaki jest cel mojego życia? Którą drogą idę?

 

16 marca br. odbędzie się tradycyjna, już XIV, pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, na którą przybędą delegacje z wielu klasztorów. Uroczystej Eucharystii o godzinie 12:00 przewodniczyć będzie pasterz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak. Mszę św. poprzedzi okolicznościowa konferencja. Po wspólnej agapie – inscenizacja w wykonaniu dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W dniach 13-15 marca br. s. Zacheusza, s. Augustiana, s. Terezjana i s. Maria Faustyna z krakowskiej i warszawskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje dla dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie pod patronatem ks. prof. Józefa Tischnera. Rekolekcje, inspirowane duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, odbędą się w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach.

9 marca 2019 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Majela – Józefa Sudoł. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 72 lat swego życia. Przyszła na świat 2 grudnia 1931 roku w miejscowości Krzątka, woj. rzeszowskie, w rodzinie Bartłomieja i Zofii z domu Majdańska. Ochrzczona 26 grudnia 1931 roku, sakrament bierzmowania przyjęła z rąk bp. Ignacego Tokarczuka w czerwcu 1947 roku.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 2 sierpnia 1947 roku, gdy przeczytała znalezioną ulotkę o Siostrze Faustynie Kowalskiej, Apostołce Bożego Miłosierdzia. W tym samym dniu w Częstochowie rozpoczęła postulat. Nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej odbyła w Krakowie. 30 października 1952 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 6 lat później (2 sierpnia 1958) również w Krakowie – śluby wieczyste, po probacji w Walendowie (1957-1958).

Przebywała w kilku klasztorach Zgromadzenia i najczęściej pełniła obowiązki kucharki. Po pierwszych ślubach pracowała w kuchni w Częstochowie (1952-56), następnie w Zakopanem, gdzie także służyła gościom przybywającym na wypoczynek. Po ślubach wieczystych została skierowana do Krakowa, gdzie w ciągu 25 lat (1958-1983) pełniła kolejno obowiązki w kuchni, przy szyciu kołder, a następnie obsługiwała chore siostry. Z Krakowa wyjechała do Kiekrza także do pracy w kuchni (1983-1991), a następnie do Walendowa, gdzie pozostała już do śmierci. W tym klasztorze posługiwała najpierw w kuchni przez kolejnych 8 lat. Od 2005 roku mogła wykonywać tylko lekkie prace (dbała m.in. o kwiaty w ogrodzie), a w ostatnich latach mogła się poruszać tylko na wózku inwalidzkim. Do końca uczestniczyła w życiu walendowskiej wspólnoty, interesując się pracami, jakie podejmowano w klasztorze. Cierpieniem i modlitwą wypraszała miłosierdzie Boże osobom żyjącym z dala od Boga, Zgromadzeniu i Ojczyźnie. Zmarła dość niespodziewanie w obecności modlących sióstr w sobotę, dniu poświęconym czci Matki Bożej, o godzinie 9.40.

Odeszła do Pana w 88 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Nadarzynie w środę, 13 marca, o godzinie 12.00.

W dniach 8-11 marca br., s. Donata i s. Gaudia z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje wielkopostne w Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Baltimore, USA. To Sanktuarium zanim zyskało tę rangę było parafią Matki Bożej Różańcowej. W latach ’90 proboszczem był w niej ks. Ronald Pytel, który został cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Siostry Faustyny w roku 1995, a cud ten przyczynił się do jej kanonizacji. Konferencje związane z bogactwem duchowym i misją św. Siostry Faustyny głoszone będą w języku polskim i angielskim.

 

Nawiązując do starożytnej Liturgii stacyjnej, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wprowadził w okresie Wielkiego Postu pielgrzymowanie do tzw. kościołów stacyjnych. Jednym z nich jest bazylika w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w której Liturgia stacyjna z Eucharystią będzie sprawowana 11 marca br. o godzinie 18.00.

Duchowość całej Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech zasadniczych elementów – wyjaśnia ks. Stanisław Szczepaniec – Pierwszym jest wymiar pokutny, dzięki któremu możemy głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana.

Drugim celem Liturgii stacyjnej jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”. Całe miasto staje się jakby Kościołem Boga, gdyż w każdej jego części wierni gromadzą się na liturgii pokutnej. „Sieć stacyjna” obejmuje wszystkie dzielnice Krakowa.

Ważny jest również trzeci aspekt Liturgii stacyjnej. Jest nim przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła partykularnego.

Na zaproszenie ks. proboszcza Rastislava Nitrana w dniach od 8-10 marca br., odbędą się wielkopostne rekolekcje parafialne w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chtelnicy na zachodzie Słowacji. Rekolekcje na temat: „W jakiego Boga wierzę?” poprowadzi s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdzieści dni. Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny. Wtedy powiedział do Niego diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus mu odpowiedział: „Napisano: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek’”. Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego diabeł: „Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: „Napisano: ‘Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił’”. Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedział do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano: ‘Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie, żeby Cię strzegli’, oraz: ‘na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi’”. Jezus mu odparł: „Powiedziano: ‘Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga’”. Gdy diabeł skończył Go kusić, odstąpił od Niego aż do czasu (Łk 4, 1-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 marca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 marca br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 163 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

W tej intencji będą sprawowane Msze Święte w następujących kościołach:
Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe, o godzinie19.00.
Edynburg, St Mary’s Catholic Cathedral, godzina 18.00.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, godzina 9.30.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela, godzina 18.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego, godzina 18.00.
Elbląg, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu, godzina 18.00.
Dania, Aarhus, Vor Frue Kirke, godzina 18.00.

Maryja, Matka Syna Bożego, Miłosierdzia Wcielonego i Matka każdego z nas. Najpiękniejsza w miłowaniu Boga i ludzi. Wzór dla każdej dziewczyny, matki, osoby konsekrowanej. Dlatego do Niej kierujemy nasze modlitwy wdzięczności i prośby. Więcej o najpiękniejszej z Niewiast, Matce Bożej Miłosierdzia, o Jej kulcie, ikonografii, liturgii i modlitwach na stronie: faustyna.pl.

6 marca br. przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu w czasie liturgii na znak pokuty kapłan posypuje głowy popiołem (z palm święconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową), mówiąc: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Te słowa przypominają o kruchości ludzkiego życia, o potrzebie wiary w Ewangelię i konieczności nawrócenia, aby osiągnąć życie. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia. Msze św. w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o: 6:30, 17:00 i 19:00, a w bazylice w porządku niedzielnym. Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu ma pomóc w refleksji nad sobą, nawróceniu, kształtowaniu wyobraźni miłosierdzia oraz dobrym przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych.

Powiedział im też przypowieść: „Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela. Ale każdy należycie wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę, która jest w twoim oku», jeśli nie widzisz belki we własnym oku? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata.

Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce (Łk 6, 39-45).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 1-3 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się drugi kurs „NOWE ŻYCIE”, w którym weźmie udział ponad 70 sióstr z 22 zgromadzeń zakonnych. Kurs poprowadzą: o. Paweł Drobot CSSR ze Szkołą Nowej Ewangelizacji „Sursum Corda” z Krakowa, s. Małgorzata Bilińska (urszulanka Unii Rzymskiej), s. Marcina Wieszołek (franciszkanka od pokuty i miłości chrześcijańskiej) oraz s. Eliana Chmielewska, s. Emanuela Gemza, s. Diana Kuczek i  s. Anna Maria Trzcińska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 1-3 marca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušowie na Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: Tęsknię do Ciebie, Boże. Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Kulan i siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zgłoszenia do 27 lutego można kierować na adres: hrusov@milosrdenstvo.sk; tel: 0907 464 479; 057/44 83 166.

22 lutego br. mija siódmy rok posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Facebooku w grupie otwartej: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dzieło to służy zasadniczo sprawie głoszenia orędzia Miłosierdzia i ma charakter formacyjno-informacyjny. Grupa liczy ponad 22 700 osób, po weryfikacji administracji Fb, która w styczniu br. usunęła prawie 2000 osób nieaktywnych w Grupie. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za pracę Adminom i wszystkim Uczestnikom Grupy, których codziennie otaczamy modlitwą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny.

 

W niedzielę, 24 lutego br., w parafii Wizna pw. św. Jana Chrzciciela, diecezja łomżyńska, zostanie poświęcona kaplica adoracyjna pw. Miłosierdzia Bożego. Zdobi ją tryptyk przedstawiający obraz Jezusa Miłosiernego i dwoje apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Siostrę Faustynę i bł. ks. Michała Sopoćkę. Z tej okazji w czasie niedzielnych Mszy św. s. Zacheusza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będzie duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zwłaszcza jej umiłowaniem Eucharystii i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

Wam, którzy słuchacie mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie za tych, którzy was oczerniają. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, nie odmawiaj i tuniki. Dawaj każdemu, kto cię prosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoją własność. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeżeli tylko tym dobrze czynicie, którzy wam dobrze czynią, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Przecież grzesznicy postępują tak samo. A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odzyskać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, przepełnioną, wsypią wam do kieszeni. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą (Łk 6, 27-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Przed 88. rocznicą objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego zamontowano krzyż na wieży budującego się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku. 12 lutego 6-metrowy krzyż o wadze 1200 kg poświęcił rektor płockiego Sanktuarium ks. Tomasz Brzeziński, a następnego dnia został on zamontowany na szczycie 26-metrowej wieży. Wieża i krzyż wznosi się nad miejscem historycznego objawienia, jakie miała św. Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku, gdy zobaczyła Jezusa i usłyszała polecenie namalowania obrazu, a potem ustanowienia święta Miłosierdzia. Informacje dla osób, które chcą włączyć się w dzieło budowy tego Sanktuarium, są na stronie: www.faustyna.pl oraz www.miłosierdzie.plock.pl .