Archiwum

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu waszym” (Dz. 531). 14 października br., uczestnicy Apostolatu Margaretka z całej Polski spotkają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się w Sanktuarium św. Jana Pawła II i procesją różańcową przejdzie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. O godzinie 11.15 konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka, a po niej uroczysta Eucharystia o godzinie 12.00, której przewodniczyć będzie kard Stanisława Dziwisza. Pielgrzymi nawiedzą kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, a pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W apostolacie margaretek uczestniczą także osoby i wspólnoty, które modlą się za kapłanów przez przyczynę o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

11 października o 17.00  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach wszystkich, którzy się zaangażowali w dzieło „Koronki za konających” oraz „Nieustannej Koronki” z prośbą o to, aby kolejne osoby włączyły się w te dzieła, niosąc miłosierdzie najbardziej potrzebującym. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ona przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

8 października br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu odbędzie się uroczystość odpustowa. Eucharystii o godzinie 12:00 nad Małym Jeziorem Kierskim, czyli w miejscu objawienia Jezusa św. Siostrze Faustynie, przewodniczyć będzie bp Jan Glapiak. Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Siostry Faustyny, która wyruszy z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do ołtarza nad małym Jeziorem Kierskim (11.45). Przygotowaniem do tego wydarzenia jest triduum od 5 do 7 października. Msze św. w ramach triduum z kazaniami będą odprawiane o godzinie 18.00.

W najbliższą niedzielę 8 października odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny do kościoła św. Jana Chrzciciela w miejscowości Hruštín na Słowacji (Orawa). Relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia przekaże s. Clareta Fečova z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przy tej okazji podzieli się duchowym dziedzictwem św. Faustyny, zwłaszcza orędziem Miłosierdzia, z którym Jezus wysłał ją do całego świata.

W niedzielę, 8 października br. odbędzie się bieg szlakiem św. Faustyny w Łodzi. START o godzinie 13.00 przy ul. Pankiewicza 15, stamtąd trasa prowadzi na ul. Piotrkowską pod numer 104, gdzie znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem Świętej. Kolejny przystanek to Abramowskiego 29, gdzie Apostołka Bożego Miłosierdzia mieszkała i pracowała. Kolejny etap łódzkiego biegu to Archikatedra, miejsce jej modlitwy w czasie zamieszkania w Łodzi, kościół pw. św. Faustyny przy pl. Niepodległości, gdzie znajduje jej pomnik – Patronki Miasta. Dalej szlak prowadzi do Parku Słowackiego, gdzie w czerwcu 1924 roku objawił się jej cierpiący Jezus i wezwał do klasztoru. META przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie zamieszkała Helenka Kowalska po przyjeździe do Łodzi. Bieg zakończy: modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spotkanie z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła i zmarła Patronka Łodzi.

Link do zapisów👉https://tiny.pl/c1gkz

Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwycili ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących, w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem: «Uszanują mojego syna». Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli: «To jest dziedzic! Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie». Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili.

Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Odpowiedzieli: „Każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”.

Wtedy Jezus powiedział: „Czy nie czytaliście w Piśmie:
«Kamień, który odrzucili budujący,
stał się kamieniem węgielnym.
Pan to sprawił
i jest to cudem w naszych oczach».
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane ludowi, który wyda jego owoce” (Mt 21, 33-43). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Bóg w niezbadanych wyrokach swoich nieraz dopuszcza, że ci, co największe wysiłki podjęli w jakimś dziele, najczęściej owocem dzieła tego nie cieszą się tu na ziemi, całą ich radość zachowuje Bóg na wieczność; ale mimo wszystko czasami Bóg daje im poznać, jak bardzo miłe Mu są wysiłki takich dusz, a te chwile wzmacniają dusze do nowych walk i doświadczeń. Są to dusze najwięcej podobne do Zbawiciela, który w dziele swoim, które tu na ziemi założył, kosztował samą gorycz (Dz. 1402).

5 października przypada 85. rocznica narodzin dla nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia – dzień, w którym obchodzone jest jej liturgiczne wspomnienie, a we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – liturgiczna uroczystość. Należy go grona wielkich mistyków Kościoła, jest prorokiem, którego posłał Jezus do całego świata z orędziem Miłosierdzia. Z jej szkoły duchowości zapisanej w „Dzienniczku” korzystają miliony ludzi na całym świecie. Święty Jan Paweł II powiedział o niej po prostu, że „jest darem Boga dla naszych czasów, darem polskiej ziemi dla całego Kościoła”.

Jej wpływ na życie Kościoła wyraża się choćby w powszechnej praktyce nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała. Dziś nie ma już chyba kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w roku 2000 zostało wpisane do kalendarza całego Kościoła, Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest nawet w językach plemiennych, choć była podyktowana po polsku, jak całe orędzie Miłosierdzia; coraz większą popularność zdobywa sobie praktyka modlitwy w chwili konania Jezusa na krzyżu, czyli Godzina Miłosierdzia, oraz szerzenie czci Miłosierdzia. Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, owo „zgromadzenie”, którego założenia domagał się Jezus, należy do największych ruchów we współczesnym Kościele.

Wpływ jej życia i misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia widoczny jest także w wezwaniach nadawanych kościołom. Święta Faustyna patronuje Łodzi i innym miejscom, szkołom, dziełom miłosierdzia, różnym stowarzyszeniom i wspólnotom. Jej imię nadawane jest dziewczynkom przy chrzcie św. i wybierane przez młodzież przy sakramencie bierzmowania. Była Patronką Światowych Dni Młodzieży w Sydney i Krakowie. Inspiruje naukowców, teologów, ludzi kultury, sztuki i mediów, należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych Kościoła katolickiego. Jej relikwie są w prawie 130 krajach świata, także w cerkwi prawosławnej w Bukareszcie i anglikańskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie odbywają się sympozja teologiczne, kongresy diecezjalne, narodowe, kontynentalne i światowe, które swój dynamizm czerpią właśnie z życia i misji św. Siostry Faustyny. Promieniowanie tego „daru Boga” ogarnia cały Kościół i świat, ale ma on dotrzeć do każdego człowieka i przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa.

5 października przypada 85. rocznica śmierci Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ten dzień tak wspominała śp. s. Eufemia Traczyńska: „W czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że Siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy i, ile nas było, poszłyśmy do niej. W infirmerii był już Ksiądz Kapelan i parę sióstr. Wspólnie się pomodliliśmy. Modliliśmy się bardzo długo: odmawialiśmy modlitwy za konających, litanie i inne modlitwy. Modliliśmy się tak długo, że nawet nabożeństwo wieczorne trochę później zostało odprawione. W pewnym momencie Siostra Faustyna dała jakiś znak, że Matka Przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się. (…) Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły jak będzie umierać Siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to Matkę Przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz, ktoś mnie budzi: – „Jak Siostra chce być przy śmierci Siostry Faustyny, to niech Siostra wstaje”. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić s. Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam s. Amelię, ubrałam chałat i czepek, i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła s. Amelia. To było jakoś koło jedenastej w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, Siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już… Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na s. Amelię, ale nic nie mówiłam, modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła”.

            To był dzień, na który Siostra Faustyna z utęsknieniem czekała, bo pragnęła pełnego zjednoczenia z Jezusem i zamieszkania na wieki w domu Ojca, w ojczyźnie niebieskiej – jak mawiała. Obiecała: „Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia; lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi możność nieograniczoną działania” (Dz. 1582). Słowa wiernie dotrzymuje, wypraszając wiele łask i doczesnych dobrodziejstw wszystkim, którzy z ufnością zwracają się do niej o pomoc. Wszak Jezus powiedział do niej: „Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” (Dz. 31).

W uroczystość liturgiczną św. Siostry Faustyny – 5 października – w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i i przy jej grobie Msze św. celebrowane będą o godzinie: 6.30, 17.00 i 19.00. W czasie Eucharystii o godzinie 12.00 odbędą się ceremonie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia „Faustinum”. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, jak każdego dnia i nabożeństwo różańcowe o godzinie 18.30. Od godziny 20.30 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór łaski i uwielbienia zakończy się o 22.45, czyli w godzinie przejścia św. Faustyny do domu Ojca Niebieskiego.

W bazylice Msze św. celebrowane będą w porządku niedzielnym, czyli o godzinie: 9.00, 10.30, 12.00, 13.3015.20, 18.00.

 

5 października br., z okazji rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny, można będzie nawiedzić miejsce, w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium, można zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane kwiatami okno od dawnej infirmerii, a w tym dniu oratorium, w którym spoczywają relikwie z ciała św. Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i błogosławionych, jest udostępnione pielgrzymom w godzinach: 10.00-18.30.

Liturgiczna uroczystość św. Faustyny w Płocku, 5 października, celebrowana będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku. Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godzinie: 6.30, 12.00 i uroczysta suma o 17.00 pod przewodnictwem bp. Piotra Libery. Jak każdego dnia o godzinie 15.00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o 16.00 – modlitwa różańcowa i Litania do św. Faustyny.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi, odbędą się w czwartek 5 października, w kościele parafialnym pod Jej wezwaniem na Placu Niepodległości. O godzinie 18.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego z Płocka w intencji dziękczynnej za patronat Apostołki Bożego Miłosierdzia nad Miastem z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ziemi łódzkiej. Po Eucharystii z kościoła wyruszy procesja z relikwiami św. Faustyny, która przejdzie ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.

Rozpocznie je poranna Msza św. o godzinie 7.10 tradycyjnie odprawiana w czwartki przy grobie św. Jana Pawła II transmitowana przez Radio Watykańskie, Radio Maryja i kilka innych rozgłośni radiowych. Wezmą w niej udział także siostry z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które czynnie włącza się w oprawę liturgiczną. Natomiast uroczystej Eucharystii o godzinie 17.00 w rzymskim Centrum Duchowości Miłosierdzia w kościele Santo Spirito in Sassia przewodniczyć będzie kard. Dominique Mamberti, tytularny biskup tej świątyni.  W programie uroczystości będzie także – jak co dzień – o 15.00 modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka transmitowana przez media, a po niej adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Siostry i wierni dziękować będą za całe duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz przez jej wstawiennictwo wypraszać łaski dla Zgromadzenia, naszej Ojczyzny i całego świata.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku, w ramach przygotowania do uroczystości liturgicznej św. Siostry Faustyny, odbędą się trzydniowe rekolekcje. W oparciu o słowo Boże i duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia poprowadzi je ks. Jarosław Kwiatkowski, rektor Sanktuarium. Msze św. z konferencjami głoszone będą o godzinie 17.00.

W dniach 2-4 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się tradycyjnie odprawiane triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny. Msze św. o godzinie 17.00 celebrować będzie i okolicznościowe kazania wygłosi ks. Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium.

Można uczestniczyć w tym triduum przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

W dniach od 29 września do 1 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” pod hasłem: „Święta Faustyna – świadectwo wyzwalającego zaufania”. Mottem do konferencji i modlitwy będą słowa Mistyczki  i Proroka naszych czasów: „Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego” (Dz. 589). Rekolekcje poprowadzą: s. M. Gaudia Skass ISMM, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, od wielu lat zaangażowana w głoszenie orędzia miłosierdzia w Polsce i na misjach, oraz s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, biblistka, doktor teologii.

1 października (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.20 Eucharystia, a po niej agapa, konferencja z cyklu „ABC życia duchowego” oraz dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.

Jak sądzicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział do pierwszego: „Synu, idź i popracuj dzisiaj w winnicy”. On jednak odparł: „Nie chcę!”. Później jednak odczuł żal i poszedł. Następnie zwrócił się do drugiego i powiedział mu to samo. Ten odrzekł: „Dobrze, panie!”. Ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Odpowiedzieli: „Ten pierwszy”. Jezus zaś powiedział: Zapewniam was: Celnicy i nierządnice wejdą przed wami do królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. A wy, chociaż to widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu (Mt 21, 28-32). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Na jedno słowo uważam i z tym jednym się zawsze liczę, to jedno mi jest wszystkim, tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym; cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże, pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i czuję, że wielkość ich przechodzi siły moje. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, ale też wiem dobrze, czym jest łaska Boża, która mnie wspiera (Dz. 652).

30 września o 6.30  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny celebrowana będzie Msza św. w intencjach informatyków, ofiarodawców, tłumaczy i osób posługujących na stronie: www.faustyna.pl  i jej wersjach językowych. Eucharystia jest wyrazem wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za wspólne niesienie światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do człowieka. Niech ono przyniesie wielką chwałę Miłosierdziu Bożemu w duszach ludzkich.

Taki tytuł nosi 22 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie (Dz. 742). „Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Cokolwiek uczynił Jezus – dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc” (Dz. 669, 1175).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

W sobotę, 30 września br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XIV Pielgrzymka Żywego Różańca. W programie o godzinie 10.00 w bazylice modlitwa i powitanie uczestników oraz okolicznościowa konferencja, różaniec, a o godzinie 12.00 uroczysta Eucharystia. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Uczestnicy tej akcji modlić się będą  o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.

 

Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela, który wyszedł wczesnym rankiem, aby wynająć robotników do winnicy. Umówił się z nimi, że zapłaci im jednego denara za dniówkę, i wysłał ich do winnicy. Wyszedł znowu około godziny trzeciej. Zobaczył innych stojących bezczynnie na placu. Powiedział do nich: „Idźcie także i wy do winnicy. Zapłacę wam sprawiedliwie”. I oni poszli. Wyszedł jeszcze koło godzin szóstej i dziewiątej i zrobił podobnie. Wyszedł wreszcie około jedenastej i spotkał jeszcze innych stojących. Zapytał: „Dlaczego stoicie tu przez cały dzień bezczynnie?”. Odpowiedzieli: „Bo nas nikt nie zatrudnił”. Rzekł do nich: „Idźcie i wy do winnicy”.

Nastał wieczór i właściciel winnicy powiedział do zarządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność. Zacznij od ostatnich, a skończ na pierwszych”. Przyszli ci, którzy rozpoczęli pracę o godzinie jedenastej, i otrzymali po denarze. Gdy przyszli ci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę, sądzili, że otrzymają więcej. Ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli więc zapłatę i narzekali na właściciela. Mówili: „Ci ostatni pracowali tylko jedną godzinę, a zrównałeś ich z nami. My znosiliśmy trud całego dnia i upał”. On odpowiedział jednemu z nich: „Przyjacielu! Nie krzywdzę cię. Czy nie umówiłeś się ze mną o jednego denara? Weź więc swoją zapłatę i odejdź. Czy nie mogę uczynić ze swoją własnością tego, co chcę? Dlaczego patrzysz zazdrosnym okiem na to, że jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi (Mt 20, 1-16a). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Wieczorem powiedział mi Pan: Odpocznij, dziecię Moje, przy sercu Moim, widzę wielkie upracowanie twoje w winnicy Mojeji została dusza moja zalana radością Bożą (Dz. 945).

23 września br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie po raz 12. kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji, którą rozpocznie o godzinie 9.15 śpiewany Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej o godzinie 10.00 przewodniczyć będzie abp Peter Rusnák, metropolita Bratysławy. Po przerwie obiadowej (o 14.00) konferencja s. M. Clarety Fečovej z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o Matce Bożej w życiu i pismach św. Siostry Faustyny. Pielgrzymi modlić się będą przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, a oficjalnie pielgrzymkę zakończy o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest szczególnym darem Boga dla naszych czasów, gdyż nauczył jej sam Jezus i z ufnym jej odmawianiem związał wielkie obietnice. Jest to obecnie najbardziej znana i powszechnie praktykowana modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Jej słowami modlą się nie tylko katolicy, ale także grekokatolicy, maronici, prawosławni, protestanci, anglikanie czy ludzie innych wyznań i doświadczają jej niezwykłej skuteczności w wypraszaniu łask i doczesnych dobrodziejstw.

Wokół tej modlitwy powstają różne inicjatywy i dzieła miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi „Nieustanną Koronkę” i „Koronkę za konających”, a także transmisje telewizyjne i radiowe w Polsce, w Rzymie i na Słowacji.

W Sanktuarium do Miłosierdzia Bożego ta modlitwa każdego dnia odmawiana jest codziennie przez siostry i pielgrzymów. Wspólnotowo praktykowana jest zawsze po krótkiej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15.00). To nabożeństwo (Godzina Miłosierdzia i Koronka) transmituje kilka stacji telewizyjnych, m.in.: TVP 3 w paśmie ogólnopolskim i TVP Wilno, kilkanaście rozgłośni radiowych, strona: www.faustyna.pl w 9 wersjach językowych, aplikacja: Faustyna.pl oraz pod tą nazwą kanał na You Tube.  Dzięki tej łączności codziennie o tej samej porze jednym głosem woła do Boga ponad milion osób, prosząc o miłosierdzie „dla nas i całego świata”, o potrzebne łaski dla Kościoła św., naszej ojczyzny, Europy i świata.

Taki tytuł nosi 21 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). „O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi, aby wszystkie modlitwy i uczynki moje miały na sobie wyciśniętą pieczęć miłosierdzia Twojego” (Dz. 755).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi na Teofilowie przy ul. Wici 47 prowadzi Bursę im. św. Siostry Faustyny dla dziewcząt ze szkół średnich. Grono pedagogiczne zapewnia wychowanie w oparciu o zasady życia katolickiego, całodobową opiekę, w tym codzienne wyżywienie, warunki do nauki własnej i pomoc w nauce. Bursa dysponuje pokojami mieszkalnymi, pomieszczeniami do zajęć indywidualnych z korepetytorami pochodzącymi z zewnątrz, siłownią, świetlicą wyposażoną w komputery z dostępem do internetu, kącikiem telewizyjnym, biblioteką, pianinem, gitarą… Do dyspozycji mieszkanek jest kuchenka mikrofalowa i lodówka.

W bursie organizowane są zajęcia umożliwiające dziewczętom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W ramach czasu wolnego wychowanki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach: teatralnych, muzycznych, plastycznych, sportowych, wieczorkach filmowych czy różnego rodzaju zabawach i grach integracyjnych. W pracy wychowawczej stosuje się indywidualne podejście do dziewcząt w trosce o ich zdrowie oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.

Placówka jest położona w bezpiecznej okolicy, na terenie ogrodzonym, dodatkowo posiada monitoring zewnętrzny. Sąsiaduje z Zespołem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi oraz z ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym, boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz bieżnią, z których mogą korzystać mieszkanki Bursy.

Kontakt: tel.: 797 907 785; e-mail: zmbm-lodz@faustyna.pl

Zobacz zdjęcia

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie, USA, odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W spotkaniach można uczestniczyć także przez transmisję pod adresem: www.jp2shrine.org/youtube. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.