Archiwum

Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i powiedzieli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co takiego chcecie, abym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Spraw, abyśmy zasiedli w Twojej chwale: jeden po Twojej prawej stronie, a drugi po lewej”. Jezus im powiedział: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być chrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus im powiedział: „Kielich, który Ja mam pić, i chrzest, którym Ja jestem chrzczony, wy też przyjmiecie. Jednak nie do Mnie należy rozdawać miejsce po mojej prawej lub lewej stronie, lecz dostaną je ci, dla których je przygotowano”. Gdy to usłyszało dziesięciu, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: „Wiecie, że ci, którzy są uznawani za władców narodów, ciemiężą je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak powinno być wśród was. Ale kto by chciał stać się wielki między wami, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10, 35-45).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Wieczorem 18 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku rozpocznie się spotkanie formacyjne przełożonych, asystentek i mistrzyń wszystkich etapów formacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zjazd zakończy się 20 października. Siostry będą miały również okazję, by zobaczyć postępy w budowie Sanktuarium: świątyni w miejscu rozpoczęcia prorockiej misji św. Siostry Faustyny: objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego i święta Miłosierdzia Bożego oraz zaplecza dla pielgrzymów.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest już dostępny kolejny, 108 numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”, w dużej mierze poświęcony 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny. Można w nim poczytać wspomnienie s. Eufemii Traczyńskiej, naocznego świadka śmierci Apostołki Bożego Miłosierdzia, artykuły o miejscu św. Faustyny w planach Opatrzności Bożej, jej trosce o Ojczyznę i ratowanie grzeszników aż po ofiarę z życia oraz o najnowszym spektaklu poświęconym jej relacji z Jezusem. Ponadto w numerze spotkanie z pielgrzymem Camillo de Meo, Włochem, „wyciągniętym z bagna”, niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w sposób spektakularny miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Organizatorzy I Łódzkiego Kongresu św. Siostry Faustyny, który odbył się w dniach 4-5 października br., zadbali o pełną dokumentację tego wydarzenia, dzięki czemu do wystąpień, homilii czy świadectw oraz zdjęć mają dostęp także ci, którzy w tym wydarzeniu nie mogli uczestniczyć.

 Linki do materiału filmowego (Archidiecezja Łódzka)

https://www.youtube.com/watch?v=hxKPcAE5bX0

I Łódzki Kongres św. Faustyny | Łódź 2018

https://www.youtube.com/watch?v=pw8rkNUoY7Y

s. Elżbieta Siepak ZMBM – sylwetka duchowa Heleny Kowalskiej

https://www.youtube.com/watch?v=G3U19BDs_2U

ks.Wiesław Kamiński

https://www.youtube.com/watch?v=4IwAzn1s7yc

ks. Mirosław Nowosielski – psychologiczny aspekt spowiedzi

https://www.youtube.com/watch?v=GlI13hPUCdw

bp dr Ireneusz Pękalski – rozeznanie powołania.

https://www.youtube.com/watch?v=XGLT0bfur_E

abp Grzegorz Ryś – Dziękujemy Ci Panie za te godzinę – Koronka do Bożego Miłosierdzia

I Kongres Świętej Faustyny | Panel IV | s. Diśmas Rager więcej na:

https://youtubersi.pl/film/532810/i-kongres-swietej-faustyny-panel-iv-s-dismas-rager

https://www.youtube.com/watch?v=XvIoM9VX3hw

s. Michaela Rak ZSJM

o. Zdzisław Duma

https://www.youtube.com/watch?v=SMM9x473A7I

Homilia o. Krzysztofa Świderka podczas 1. Kongresu Świętej Faustyny w Łodzi

https://www.youtube.com/watch?v=_Y5Q-9Cmcjs

I Kongres Świętej Faustyny | Panel III | ks. Piotr Przesmycki SDB więcej na: https://youtubersi.pl/tagi/witej

https://youtubersi.pl/film/532803/i-kongres-swietej-faustyny-panel-iii-ks-piotr-przesmycki-sdb

I Kongres Świętej Faustyny | Panel III | ks. Krzysztof Nykiel więcej na: https://youtubersi.pl/tagi/witej

https://youtubersi.pl/film/532804/i-kongres-swietej-faustyny-panel-iii-ks-krzysztof-nykiel

ks.Jacek Tkaczyk

https://youtubersi.pl/film/532802/i-kongres-swietej-faustyny-wprowadzenie-do-panelu-iii-ks-jacek-tkaczyk

Dariusz Kowalski – aktor

https://youtubersi.pl/film/532808/i-kongres-swietej-faustyny-wprowadzenie-do-panelu-iv-dariusz-kowalski

 Linki do zdjęć Pawła Buczka:

4.10.2018  http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B71C2BBD50FBFA973DBFEFD4E8049F9FC6DA2B3B#/

5.10.2018 http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,133BA7A32996CDBA3ADC07613A7537600C24C94B#/

16 października br., w 40. rocznicę wyboru kard; Wojtyły na Stolicę Piotrową, w TVP Historia o godzinie 20.40 odbędzie się premierowy pokaz filmu zatytułowanego „Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia” w reżyserii Piotra Weycherta. Film, który jest udramatyzowanym dokumentem, opowiada o życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz jej wpływie na losy ludzi i świata, jest poszukiwaniem odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące miłosiernej miłości Boga w kontekście tragicznych wydarzeń i zła, jakie niszczy człowieka i ludzkość, a także postawy człowieka wobec Boga i ludzi. Następnego dnia odbędzie się premiera kinowa w warszawskim kinie „Wisła”.

Gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, zapytał: „Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne/”. Jezus mu odrzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: ‘Nie popełniaj morderstwa, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego zeznania, nie dokonuj grabieży, otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę’”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od młodości”. Wtedy Jezus przyjrzał mu się, umiłował go i powiedział: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wtedy Jezus, rozglądając się wokoło, powiedział do swoich uczniów: „Jak trudno jest wejść do królestwa Bożego tym, którzy mają majątek”. Uczniowie zdumieli się na te słowa, lecz On powtórzył: „Dzieci, jakże trudno jest wejść do królestwa Bożego! Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Oni tym bardziej się zdumieli i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał im się uważnie i powiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe”. Wówczas Piotr powiedział do Niego: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zapewniam was: Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na Mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości” (Mk 10, 17-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

13 października (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

13 października br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji odbędzie się dzień skupienia dla członków i wolontariuszy „Faustinum”. Poprowadzi go ks. Roman Haško oraz siostry z hruszowskiej wspólnoty. W programie: Eucharystia, konferencje, wspólna modlitwa i agapa. Dzień skupienia organizowany jest z okazji 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny.

13 października br., uczestnicy apostolatu „Margaretka” z całej Polski spotkają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 9.00 modlitwą w Sanktuarium św. Jana Pawła II przy relikwiach Papieża. Po czym w procesji różańcowej nastąpi przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w bazylice o godzinie 12.00 uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W dniach 8-10 października w Camaguey odbędzie się pierwsze spotkanie polskich misjonarzy posługujących na Kubie. Wezmą w nim udział również siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w tym mieście. W programie: Msza św. w kaplicy Bożego Miłosierdzia, wspólne dzielenie się doświadczeniami misyjnymi oraz zwiedzanie miasta.

 

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

11 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kolejny dzień nowenny przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 18.00 w bazylice celebrowana jest Msza św. dziękczynna za dar wolności, z prośbą o poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny. Nabożeństwo nowennowe w każdym miesiącu ma określony temat i świętego patrona. Sprawowane jest w całej archidiecezji krakowskiej; w łagiewnickim Sanktuarium – 11 dnia miesiąca.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 października o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Jeżeli staracie się o dziecko – piszą organizatorzy – jeżeli jesteście zmęczeni ciągłą walką o swoją płodność, jeżeli po ludzku zrobiliście już wszystko, co mogliście, by zostać rodzicami, jeżeli od lat bezskutecznie leczycie się i macie już tego dość – to jest to wydarzenie dla Was. Zapraszamy Was na adorację, by spotkać się z najlepszym lekarzem na świecie! Z Jezusem. Dajcie Mu działać! Pozwólcie Mu Was uleczyć. Podczas tego modlitewnego spotkania chcemy też dziękować dobremu Bogu za wszystkie wymodlone maleństwa, a także prosić Go o kolejne CUDA. Transmisja na stronie: www.kobietajestboska.pl.

8 października br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 130 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

7 października br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu odbędzie się uroczystość odpustowa. Eucharystii o godzinie 12:00 nad Małym Jeziorem Kierskim, czyli w miejscu objawienia Jezusa św. Siostrze Faustynie, przewodniczyć będzie bp Grzegorz Balcerek. Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Siostry Faustyny, która wyruszy z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do ołtarza nad małym Jeziorem Kierskim. Po Eucharystii możliwość uczczenia relikwii św. Faustyny. Przygotowaniem do tego wydarzenia jest triduum od 4 do 6 października, które poprowadzi o. Bogdan Waliczek OSPPE. Msze św. w ramach triduum z kazaniami będą odprawiane o godzinie 18.00.

7 października w Mińsku odbędzie się „Dzień ze św. Siostrą Faustyną”, w czasie którego s. Konstancja z klasztoru w Postawach będzie przybliżała bogactwo duchowe i misję Apostołki Bożego Miłosierdzia przez konferencje, prezentacje i na wspólnej agapie. To wydarzenie zostało zorganizowane dla uczczenia 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Faustyny.

 

7 października br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się „Dzień skupienia ze św. Siostrą Faustyną” z okazji jej 80. rocznicy jej narodzin dla nieba pod hasłem: „Zaufaj Jezusowi i bądź spokojny”. Dzień skupienia poprowadzą siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestnicy dnia skupienia wysłuchają konferencji, spędzą czas na osobistej refleksji, rozmowie z siostrami, Adoracji i Eucharystii poprzedzonej spowiedzią. Poprzez modlitwę i zamyślenie nad tym, jak wyglądała ufność Siostry Faustyny – mówią siostry – chcemy sami pogłębić naszą relację z Bogiem. W ten sposób uczcimy 80 rocznice jej odejścia do Domu Ojca, do którego my jeszcze jesteśmy w drodze. Chcemy wędrować pewniejszym krokiem, będąc coraz bardziej przekonanym, że Ten, któremu zaufaliśmy zawieść nie może.

Wtedy przyszli do Niego faryzeusze i wystawiając Go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. On ich zapytał: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni odpowiedzieli: „Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodu i oddalić”. Wtedy Jezus powiedział im: „Napisał wam to przykazanie, dlatego że macie zatwardziałe serca. Lecz od początku stworzenia Bóg ‘stworzył ich mężczyzną i kobietą: Z tego powodu mężczyzna opuści ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem’. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”. W domu uczniowie ponownie pytali Go o to. Powiedział im: „ Jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśliby ona porzuciła swego męża i wyszła za innego, też cudzołoży”.

Przynoszono do Niego dzieci, aby je dotknął, ale uczniowie stanowczo tego zabraniali. Kiedy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże. Zapewniam was: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Potem brał je w objęcia i błogosławił, kładąc na nie ręce (Mk 10, 2-16).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

7 października (niedziela) br. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wielgomłynach na Mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny pod przewodnictwem Ojca Definitora Generalnego Kazimierza Manieckiego z zakonu paulinów. Niech ten wielki dar – napisali na swej stronie internetowej gospodarze tego Sanktuarium ojcowie paulini – pomoże nam i przybliży życie św. Faustyny. Niech poznawanie Orędzia Bożego Miłosierdzia oraz kontemplacja przykładu życia stanowi dla nas wzór gorliwego postępowania w wierze. W ramach przygotowania do tej uroczystości s. Zacheusza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybliżała parafianom postać Apostołki Bożego Miłosierdzia i orędzie, z którym została posłana do całego świata.

W dniach 5-6 października br. w parafii św. Siostry Faustyny w Fulshear w stanie Texas odbędzie się „Festiwal ku czci Apostołki Bożego Miłosierdzia z okazji 80. rocznicy jej narodzin dla nieba. Wezmą w nim udział s. Caterina i s, Alicja z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które w czasie konferencji i krótkich prelekcji po Mszach św. 5 i 6 października dzielić się będą orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Faustyny. W programie festiwalu także spektakl o jej życiu oraz muzyka, gry i zabawy w plenerze.

 

6 października na PGE Narodowym w Warszawie odbędą się 12- godzinne rekolekcje dla młodych pod hasłem: „Włącz pełnię wiary!”. Spotkanie  jest odpowiedzią na apel biskupów, by bieżący rok w Kościele poświęcić młodzieży i przeżyć go razem z nią. Wśród zaproszonych gości są znani muzycy, publicyści, ludzie ekranu, którzy podzielą się świadectwami o mocy miłosierdzia Bożego, które przemieniło ich życie. Szczególnym miejscem będzie Strefa Miłosierdzia, gdzie młodym będzie posługiwać ok. 300 spowiedników. Głównym punktem rekolekcji jest Eucharystia o godz. 19.00, której będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, zaś homilię wygłosi bp Edward Dajczak. W spotkaniu wezmą udział siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Więcej informacji: https://www.stadionmlodych.eu/.

 

6 października br. (sobota) odbędzie się doroczna pielgrzymka Kół Różańcowych diecezji włocławskiej do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Wraz z Matką Bożą pielgrzymi prosić będą o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, Europy i świata. W programie: o godzinie 10.00 – zawiązanie wspólnoty przy domu rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu i modlitewna procesja z jej relikwiami do Sanktuarium w Świnicach Warckich. Uroczystej Eucharystii o 12.00 przewodniczyć będzie bp Stanisław Gębicki, z diecezji włocławskiej. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której nastąpi rozesłanie.

5 października w kościele Santo Spirito in Sassia, gdzie jest rzymskie Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego, o godzinie 17.00 celebrowana będzie uroczysta Eucharystia ku czci Apostołki Bożego Miłosierdzia. Przewodniczyć jej będzie kard. Dominique Mamberti, dyplomata watykański i prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Podczas Mszy św. (podobnie jak każdego 5 dnia miesiąca) odbędą się uroczyste ceremonie poświecenia się i zawierzenia Bożemu Miłosierdziu osób, które tego pragną. Uczestnicy tej uroczystości na pamiątkę otrzymają pamiątkowe obrazki z relikwią św. Faustyny i modlitwą św. Jana Pawła II „Ty zaś, Faustyno, darze Boga”, które przygotowały siostry z rzymskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z okazji 80. rocznicy jej narodzin dla nieba.

 

Taki tytuł nosi spektakl w reżyserii Adama Woronowicza oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, który 5 października br. o godzinie 19.00 będzie można zobaczyć w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – Aula św. Jana Pawła II. Spektakl – jak piszą jego twórcy – „opowiada historię młodej dziewczyny, która zostawiła za sobą całe dotychczasowe życie, aby pójść za głosem, który słyszy we własnej duszy. Wchodzi na drogę, na której poznaje Kogoś niezwykłego, Kogoś, kogo pokocha bez granic”. W spektaklu grają: Aleksandra Posielężna, Karol Górski i Piotr Bondyra. Muzykę napisała Daria Grzegorz.

„Ten temat nas dotknął i nie będę ukrywał, mnie też osobiście dotknął – wyznał Adam Woronowicz. – Byłem w jakiś sposób zachwycony tym, że i Karol i Ola się tego podjęli i chcieli się z tym zmierzyć”. Po premierze swoim doświadczeniem na Facebooku dzieli się widzowie: „Dużo oglądałem, dużo czytałem o Siostrze Faustynie, ale sztuka: ,,Jestem z tobą”, to najlepszy obraz, jaki widziałem kiedykolwiek. Gra młodych aktorów: Oli i Karola robi ogromne wrażenie”. „Wielkie dzieło, wiele Miłości i wiele pokory. Polecam każdemu.”.

Na spektakl w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszają siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z okazji 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny. Wstęp wolny.

5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obchodzona jest liturgiczna uroczystość św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Dzień narodzin dla Nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia tak wspominała śp. s. Eufemia Traczyńska: 5 października w czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że Siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy i, ile nas było, poszłyśmy do niej. W infirmerii był już Ksiądz Kapelan i parę sióstr. Wspólnie się pomodliliśmy. Modliliśmy się bardzo długo: odmawialiśmy modlitwy za konających, litanie i inne modlitwy. Modliliśmy się tak długo, że nawet nabożeństwo wieczorne trochę później zostało odprawione. W pewnym momencie Siostra Faustyna dała jakiś znak, że Matka Przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się. (…) Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły jak będzie umierać Siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to Matkę Przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz, ktoś mnie budzi: – „Jak Siostra chce być przy śmierci Siostry Faustyny, to niech Siostra wstaje”. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić s. Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam s. Amelię, ubrałam chałat i czepek, i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła s. Amelia. To było jakoś koło jedenastej w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, Siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już… Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na s. Amelię, ale nic nie mówiłam, modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła.

5 października br., z okazji 80. rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny, można będzie nawiedzić miejsce, w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium można zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane kwiatami okno od dawnej infirmerii, a dziś oratorium, w którym spoczywają relikwie z ciała św. Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i błogosławionych. W tym dniu można nawiedzić to miejsce w godzinach: 10.00-18.00.

W dniach 2-5 października br. w Padeborn odbędzie się II Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia dla krajów niemieckojęzycznych. W programie Eucharystia, wspólnotowa adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i konferencje:

„Rosja w świetle Bożego Miłosierdzia” – ks. Erich Maria Fink, Berezniki, Rosja,

„Miłosierdzie Boże i Matka Boża Maryja” – ks. Martin Leitner, rektor Seminarium w Austrii, Misjonarz Bożego Miłosierdzia,

„Działanie Miłosierdzia Bożego w moim życiu” – Helene Schulze,

„Miłosierdzie Boże w duszpasterstwie” – brat Josef Failer (Bracia Samarytanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi), Austria,

„Apostolstwo Bożego Miłosierdzia” – Leopold Scheibreithner, Austria,

„Misericordia – Miłosierdzie Boże w naszym życiu i dla świata” – Ernesto Brux, San Antonio, USA, Apostoł Bożego Miłosierdzia,

„Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko” – s. Joanna Kwiatkowska ZSJM,

„Obraz Jezusa Miłosiernego według interpretacji św. Jana Pawła II” – s. dr Edith Olk,

Na zakończenie Kongresu uroczysta Msza św. celebrowana pod przewodnictwem bp. Manfreda Grothe  w katedrze w Paderborn.

 

Bliższe informacje: www.Communio-des-Friedens.de

5 października (piątek) przypada liturgiczna uroczystość św. Siostry Faustyny i 80 rocznica jej narodzin dla nieba. Centralne obchody odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz z jej śmiercią zostało złożone całe jej duchowe dziedzictwo. W tym dniu w sposób szczególny dziękować będziemy za dar Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej prorocką misję i wszystkie jej owoce, a wraz z nią za niepodległość naszej Ojczyzny w stulecie odzyskania niepodległości. Msze Święte w kaplicy sanktuaryjnej z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny celebrowane będą o: 6.30, 17.00 i 19.00, natomiast w bazylice – w porządku niedzielnym bez Eucharystii o 13.30. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, jak każdego dnia.

Z okazji tej okrągłej rocznicy w godzinach: 10.00-18.00 będzie można nawiedzić miejsce za zakonną klauzurą, w którym do domu Ojca Niebieskiego odeszła św. Siostra Faustyna, i tam dziękować za dar jej życia i duchowe dziedzictwo oraz prosić o jej możne wstawiennictwo w różnych intencjach.

O godzinie 19.00 w auli św. Jana Pawła II – spektakl zatytułowany „Jestem z tobą”, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w reżyserii Adama Woronowicza, w wykonaniu Aleksandry Posielężnej, Karola Górskiego i Piotra Bondyry.

Od godziny 21.00 przy grobie św. Faustyny w kaplicy sanktuaryjnej – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór łaski i uwielbienia zakończy się o 22.45, czyli w godzinie odejścia św. Faustyny z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego.

Przygotowaniem do tej uroczystości jest tradycyjne triduum Mszy św. z okolicznościowymi kazaniami, które sprawowane są 2-4 października w kaplicy sanktuaryjnej o godzinie 17.00.

W tych wydarzeniach w sposób szczególny uczestniczyć będą apostołowie Bożego Miłosierdzia z Polski i Słowacji, którzy w dniach 1-5 października w łagiewnickim Sanktuarium przeżywać będą spotkania formacyjne ze słowem Bożym i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny, prowadzone przez o. Krzysztofa Wonsa SDS i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušovie na Słowacji 80. rocznicę narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny obchodzić będzie wspólnie z wiernymi z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Świętowanie rozpocznie się 4 października uroczystymi nieszporami, po których planowana jest agapa w klasztorze. 5 października po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.00 przewodniczyć będzie ks. dziekan Štefan Albičuk PhD, a po niej – uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

 

5 października siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Camaguey na Kubie wezmą udział w uroczystej Eucharystii w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży, sprawowanej z okazji liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny i 80. rocznicy jej narodzin dla nieba. Mszy św. przewodniczyć będzie o. Osvaldo Cambra w intencji dziękczynnej za jej dar dla Kościoła i świata. Po Eucharystii wierni będą mogli uczcić relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia i zapoznać się z fragmentami wspomnień osób, który znały ją w ziemskim życiu.