Archiwum

Z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Siostry Faustyny w wydawnictwie „Znak” ukazała się nowa książka Ewy Czaczkowskiej pod tytułem „Święta Faustyna i miłosierdzie Boże”. Tym razem książka przeznaczona jest dla dzieci. Na kanwie rodzinnej pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, książka w prosty i atrakcyjny dla dzieci sposób opowiada o Apostołce Bożego Miłosierdzia i jej misji; o tym, czym jest miłosierdzie i jak doświadczać go na co dzień…, uczy zaufania wobec Boga i praktycznego świadczenia dobra spotkanym ludziom. Kolorowe ilustracje do tekstu przygotowała Katarzyna Fus.

Z okazji 20 rocznicy kanonizacji św. Siostry Faustyny po renowacji powrócił do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach konfesjonał, przy którym przez prawie 6 lat spowiadała się sekretarka i apostołka Jezusa Miłosiernego. Jest on niemym świadkiem najbardziej skrytych tajemnic jej serca i doświadczania przez nią miłosiernej miłości Boga. W swym „Dzienniczku” zanotowała wiele słów, mówiących o wielkości tego daru, dzięki któremu słaby i grzeszny człowiek przez posługę kapłana spotyka się z miłosiernym Bogiem. Tam – mówił Jezus – są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno (Dz. 1448). i Konfesjonał-relikwia będzie służył wiernym w kaplicy z łaskami słynącym obrazem  Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, by doświadczali tu niepojętej miłosiernej miłości Boga.

W prenumeracie jest już dostępny kolejny, 114. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku. Można w nim przeczytać o szkole św. Siostry Faustyny, o niezwykłych spotkaniach Sylvano z Apostołką Bożego Miłosierdzia, kolejny odcinek historii małżeństwa, które w codzienności odkrywa miłującą rękę Ojca Niebieskiego, a także rozmowa z Libańczykiem, pielgrzymem do łagiewnickiego Sanktuarium. O roli charyzmatów i miłości pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM, ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Na czym polega okazywanie miłosierdzia względem samego siebie?, a ks. Karol Dąbrowski w cyklu: Święci pragną świętych pisze o adoracji Najświętszego Sakramentu w życiu św. Faustyny. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

 

Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy Go zobaczyli, oddali Mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełna władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt 28, 16-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W pierwszym dniu transmisji Godziny Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach przez TVP3 (pasmo ogólnopolskie) przy ekranach telewizyjnych modliło się 1 100 000 osób. Od 18 maja br. ta transmisja prowadzona będzie codziennie. Właśnie w tym miejscu 83 lata temu (w październiku 1937 roku) Jezus objawił tę formę kultu Miłosierdzia Bożego, w której czcimy moment Jego konania na krzyżu. Po krótkiej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w kilku językach, gdyż przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i przez kanał: Faustyna.pl na You Tube oraz przez aplikację: faustyna.pl łączą się czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata. W modlitwie łączą się także słuchacze kilkunastu katolickich rozgłośni radiowych.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po dwumiesięcznej przerwie związanej z pandemią koronawirusa znów została otwarta restauracja „Dom św. Siostry Faustyny” (ul. Al. Adolfa Hyły 1, 30-605 Kraków) z daniami na wynos. Zamówienia na dania obiadowe (pierogi ręcznie robione, gołąbki, burgery, frytki i inne), napoje i desery (lody, ciasta) można składać pod numerem telefonu: 519 480 055 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, a w soboty i niedziele 8.00-18.00. Posiłki przygotowywane są według receptur z klasztornej kuchni sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Więcej.

18 maja br., w dzień setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, o godzinie 15.00 po raz trzeci wierni Australii i Oceanii łączyć się będą w modlitwie słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Akcja jest owocem Kongresu Miłosierdzia Bożego, który odbył się w  Melbourne w 2018 roku, a polega na łączeniu się w modlitwie dwa razy w roku: 18 maja – rocznica urodzin św. Jana Pawła II, oraz 13 września – rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego przede wszystkim wiernych z Australii i Oceanii. Włączyły się do niej także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 18 maja tego roku wszyscy uczestniczący w tej akcji, także z innych krajów świata, modlić się będą w następujących intencjach:

  • Aby Ojciec Miłosierny uwolnił świat od zarazy i pozwolił nam wrócić do świątyń.
  • Aby kapłani wyświęceni w tym roku byli apostołami Bożego Miłosierdzia.
  • Aby wierni zaczerpnęli na nowo z nauczania św. Jana Pawła II.
  • O nawrócenie świata do Jezusa Miłosiernego.
  • We wszystkich naszych osobistych intencjach.

Więcej i zapisy:

www.worldchaplet.org
https://www.worldchaplet.org/en/poland.html
https://www.worldchaplet.org/en/submit-a-prayer.html
https://www.worldchaplet.org/en/map-of-prayers.html

 

 

W wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka s. M. Elżbiety Siepak zatytułowana „Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym” w języku angielskim. Zawiera ona encyklopedyczne ujęcie życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny. Pozwala w bogatej literaturze, dotyczącej Apostołki Bożego Miłosierdzia, odnaleźć to, co było zasadniczym przesłaniem jej szkoły duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Językiem bardzo przystępnym zostało omówione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Książkę można nabyć w sklepach wydawnictwa „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl także w języku polskim, hiszpańskim i francuskim. W przygotowaniu jest jeszcze wersja włoska.

 

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” organizuje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pierwszy ogólnopolski zjazd swych członków i wolontariuszy oraz wspólnot, któremu przyświecać będzie hasło: „Być apostołem Bożego Miłosierdzia”. Spotkanie będzie miało charakter modlitewno-formacyjny oraz będzie czasem doświadczania wspólnoty ludzi, których łączy ta sama duchowość i misja niesienia światu orędzia Miłosierdzia przez świadectwo życia, czyny słowa i modlitwę. Program i zapisy na stronie: www.faustinum.pl

 

W sytuacji, gdy mamy utrudniony dostęp do spowiedzi św., praktykujmy tym bardziej „żal doskonały”, który wypływa z miłości do Pana Boga. Święta Siostra Faustyna codziennie ćwiczyła się w tej praktyce obudzania w sobie żalu doskonałego. Na kartach „Dzienniczka” napisała takie postanowienie: „Ćwiczyć się będę w skrusze; nie tylko przy spowiedzi, ale przy każdym rachunku sumienia wzbudzać w sobie żal doskonały, a szczególnie, kiedy się położę na spoczynek” (Dz. 377). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Żal za grzechy (nazywany także skruchą) powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go „doskonałym”; jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go „niedoskonałym” (KKK 1492).

Warunki żalu doskonałego:

Zachodzi niemożność skorzystania z indywidualnej spowiedzi.
Zrobienie szczegółowego rachunku sumienia.
Uznanie przed Bogiem swojej winy za popełnione grzechy.
Wyrażenie szczerego żalu za wszystkie grzechy, ciężkie i lekkie.
Wyrażenie mocnego postanowienia przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej.
Spełnienie aktu pobożności lub miłości bliźniego jako formy zadośćuczynienia.
Przystąpienie w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi sakramentalnej.

 

Komunia Święta duchowa jest formą znaną i często praktykowaną przez wielkich świętych. Także św. Faustyna miała w życiu takie dni i tygodnie, kiedy nie mogła przyjąć Komunii Świętej. O tym, jak przeżywała te chwile, pisze w swoim „Dzienniczku”.

„Dziś lekarz zdecydował, że mam nie chodzić na Mszę Świętą, tylko do Komunii Świętej; gorąco pragnęłam być na Mszy Świętej, jednak spowiednik zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. – «Wolą Bożą jest, aby siostra była zdrowa, i nie wolno siostrze się w niczym umartwiać, niech siostra będzie posłuszna, a Bóg siostrze to wynagrodzi». Czułam, że te słowa spowiednika, to są słowa Pana Jezusa, i chociaż mi żal było opuszczać Mszy Świętej, gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć małe Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przekładam ponad wszystko. Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę. Wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: «Córko Moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz Mi przez jeden akt posłuszeństwa, niżeli przez długie modlitwy i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem, żyć w świadomości, że wszystko, co czynię, jest miłe Bogu» (Dz. 894).

Obecnie, gdy nie możemy być na Mszy św., Kościół tym bardziej zaleca Komunię św. duchową. W przygotowaniu do przyjęcia Jezusa w sposób duchowy mogą pomóc teksty św. Siostry Faustyny. Oto jeden z nich:

 „Wychodzę na Jego spotkanie i zapraszam Go do mieszkania swojego serca, uniżając się głęboko przed Jego majestatem. Lecz Pan podnosi z prochu mnie i jako oblubienicę zaprasza, bym usiadła obok Niego, abym Mu powiedziała wszystko, co mam w sercu. A ja, ośmielona Jego dobrocią, pochylam swą skroń na pierś Jego i mówię Mu o wszystkim. Na pierwszym miejscu mówię o tym, o czym bym nigdy żadnemu stworzeniu nie powiedziała. A później mówię o potrzebach Kościoła, o duszach biednych grzeszników – jak bardzo potrzebują Twego miłosierdzia. Lecz chwila szybko upływa. Jezu, muszę wyjść na zewnątrz do obowiązków, które czekają na mnie. Jezus mi mówi, że jest jeszcze chwila, aby się pożegnać. Wzajemne, głębokie spojrzenie i na chwilę pozornie się rozłączamy, ale nigdy rzeczywiście. Serca nasze są ustawicznie zjednoczone; choć na zewnątrz jestem rozerwana różnymi obowiązkami, lecz obecność Jezusa pogrąża mnie ustawicznie w skupieniu (Dz. 1806).

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które wspierają transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl, udostępniana także na You Tube oraz w aplikacji: faustyna.pl na android i iOS. W ostatnich miesiącach oglądalność przekazu bardzo wzrosła, a to wymaga kolejnych środków, by zapewnić płynność przekazu. Opatrzność Boża, która prowadzi to dzieło, przez Wasze serca i ręce troszczy się, aby tym kanałem na świat rozchodziło się orędzie Miłosierdzia. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia polecają wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców w codziennej modlitwie.

Na prośbę pielgrzymów, którzy ze względu na pandemię nie mogą przyjechać do stolicy kultu Miłosierdzia Bożego  w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z Rektoratem Sanktuarium troszczy się, by odprawiane były Msze św. także w językach obcych.  W każdą niedziele o godzinie 12.00 czasu polskiego celebrowana jest Eucharystia w języku angielskim. W niedzielę 17 maja o godzinie 17.00 celebrowana będzie Msza św. także w języku hiszpańskim. Można w niej uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz przez aplikacje mobilne: Faustyna.pl.

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali Moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze, Ducha Prawdy, które świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. Nie pozostawię was sierotami, lecz powrócę do was. Jeszcze trochę, a świat już Mnie nie zobaczy. Wy jednak będziecie Mnie widzieć, ponieważ Ja żyję i wy będziecie żyć. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Moim Ojcu, wy we Mnie, a Ja w was. Kto zna Moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości Mego Ojca i Ja także go umiłuję  i mu się objawię  (J 14, 15-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Na prośbę wielu czcicieli Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, w każdą niedzielę o godzinie 12.00 czasu polskiego jest odprawiana Msza św. w języku angielskim. Można w niej uczestniczyć przez transmisje on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz przez aplikacje mobilne: Faustyna.pl

Niech wasze serca się nie trwożą. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu Mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę. Na to rzekł Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem droga, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie również znać Mego Ojca. Wy zresztą Go już znacie, a nawet ujrzeliście.”. Wtedy Filip poprosił: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jezus mu odparł: „Filipie! Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z wami? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz: ‘Pokaż nam Ojca?’ Czyżbyś nie wierzył, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słów, które mówię do was, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest we Mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła. Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich, ponieważ Ja odchodzę do Ojca (J 14, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Z okazji 7. rocznicy powstania dzieła „Koronki za konających” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy to dzieło tworzą: Informatykowi, osobom posługującym w tym dziele przez modlitwę, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym to dzieło jest kontynuowane, bo przecież każdego miesiąca trzeba opłacać rachunki, związane z wysyłaniem setek sms-ów każdego dnia i abonamentami telefonów, obsługującymi to dzieło. Od 1 kwietnia br. funkcjonuje to dzieło w nowym systemie i dołączyło do niego bardzo dużo osób.  W intencjach wszystkich tworzących to dzieło, a także za konających, zgłaszanych przez sms na numer 505 060 205 i przez formularz na stronie: www.faustyna.pl, w łagiewnickim Sanktuarium zostanie odprawiona Msza św. 9 maja o godzinie 6.30 prawdopodobnie w kaplicy Męki Pańskiej, więc nie będzie transmitowana. Codzienną modlitwą siostry ogarniają wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców.

Siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  podejmują dodatkową nowennę w intencji naszej Ojczyzny, o światło Ducha Świętego na czas wyborów prezydenckich i moralne odrodzenie naszego narodu. W dniach 1-9 maja, w godzinach od 8.00-17.00, będzie nieustannie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tę modlitwę można się włączyć indywidualnie, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w dowolnym czasie. Jezus powiedział, że przez tę modlitwę, zanoszoną z ufnością do Boga, możemy uprosić wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. O tym, jak bardzo jest potrzebna modlitwa, nie trzeba przekonywać, a o jej mocy tak mówił Jezus: „Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze” (Dz. 320).

 

8 maja br. mija 152. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to nie tylko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wobec przybywających pielgrzymów z całego świata, ale także przez wiele nowych dzieł: stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, stronę internetową w 7 językach, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd.  W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

Na Mszę św. o godzinie 7.00 rano, transmitowaną przez TVP, z Wawelu zostały przywiezione relikwie św. Stanisława, biskupa i męczennika. Nie ma w tym roku tradycyjnej procesji z Wawelu na Skałkę, ale dla relikwii św. Stanisława była „procesja” z Wawelu do Łagiewnik, by wraz ze św. Faustyną i z wiernymi, uczestniczącymi w Eucharystii także przez media, błagać o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny.

30 kwietnia br. przypada 20. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480. Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca  Świętego na stronie: faustyna.pl. Codziennie dziękujemy za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jak o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia, które przekazała, powiedział św. Jan Paweł II. W jej prorocką misję głoszenia światu – przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę – biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga włączają się miliony ludzi na całym świecie, tworząc Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, czyli to „nowe zgromadzenie”, którego założenia żądał Jezus. Niech kolejna rocznica kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia będzie okazją nie tylko do dziękczynienia, ale także do zgłębiania jej niezwykle bogatego dziedzictwa.

W czasie uroczystości kanonizacji Siostry Faustyny na Placu św. Piotra w Rzymie, 30 kwietnia 2000 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II tak się modlił: Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego  Chrystusa, powtarzamy  twoją  modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”. Tymi słowami modlą się też apostołowie Bożego Miłosierdzia, wzywając możnego wstawiennictwa św. Siostry Faustyny.

Do pomocy w Domu Opieki Społecznej w Kaliszu wśród pensjonaiuszy zarażonych koronawirusem pospieszyły s. Eneasza, s. Sancja i s. Zacheusza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W niedzielę 26 kwietnia późnym wieczorem znalazły chwilę czasu, by podzielić się tym, co przeżywają na co dzień na pierwszej linii frontu.

„Po przyjeździe do DPS-u na drugi dzień z samego rana włączyłyśmy się w życie tego domu, wykonując wszystkie potrzebne czynności. Pensjonariusze w dużej części zakażeni koraniwrusem oraz okrojony w liczbie i przemęczony personel przyjęli nas z wdzięcznością i ze łzami w oczach… Byłyśmy – jak się okazało – pierwszymi wolontariuszkami, które odpowiedziały na apel o pomoc. Strach w oczach, lęk, obawa, brak poczucia bezpieczeństwa, samotność i bezradność ogarniała tu wszystkich w obliczu tego tajemniczego i niewidocznego wroga, jakim jest koronawirus.

Stopniowo, każdego dnia staramy się wnosić optymizm, dobre słowo, potrzebny gest życzliwości, wzbudzać ufność w obecność i działanie miłosiernego Boga, który jest z nami w tym wszystkim…, a przede wszystkim nieść pokój i nadzieję. Zachęcamy do ufności, bo Bóg jest większy od niewidzialnego wroga i z Nim wygramy tę wojnę koronawirusem. Pali się w nas pragnienie, by nieść orędzie Miłosierdzia na ostatnim już etapie życia tych ludzi, bowiem wszyscy są posunięci w latach. Towarzyszymy im modlitwą także przy pielęgnacji. Gdy widzimy, powykręcane, często bezwładne ciała, to czujemy się jak na Golgocie. W tych ludziach dotykamy cierpiącego Chrystusa, to dla nas wielki zaszczyt. W odpowiedzi słyszymy to jedno wyszeptane z trudem słowo: Dzię – ku – ję. Z osobami, które są bardziej sprawne, staramy się rozmawiać o tych pięknych i dobrych wydarzeniach z ich długiego życia, by rozbudzać wdzięczność. Czasem proponujemy jakąś grę planszową, przyśpiewki, żarty, by choć na chwilę odciągnąć ich od skupienia na niepewności i lęku.

Panie z personelu, bardzo oddane swoim podopiecznym, lecz utrudzone, przemęczone, oddzielone od swoich rodzin, dzieci… pytały: Skąd wy macie codziennie tę siłę i radość? Odpowiadamy: Od Jezusa, z codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy. Każdy dzień niesie z sobą mnóstwo przeżyć. Jednym z nich było święto Miłosierdzia. Takie inne od wszystkich dotychczasowych. Tam, gdzie było to możliwe, mieszkańcy DPS-u, zachęceni przez nas, łączyli się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przez transmisje Mszy św. Jeszcze bardziej w tym dniu mówiłyśmy o dobroci Boga, o Jego miłosierdziu i miłości. Dom i serca pensjonariuszy powoli ogarniał pokój, nadzieja i wiara.

Jedno z trudniejszych przeżyć to przetransportowanie zarażonych osób do szpitali w Poznaniu i Kaliszu. Wiele z tych osób przeżyło wojnę i teraz ciężką chorobę, deportację do szpitali… To było dla nich niezwykle trudne doświadczenie. Wojsko, które pomagało, z wielką troską starało się to czynić, a my… z różańcami w oknach ogarniałyśmy wszystkich modlitwą. Koronką do Miłosierdzia Bożego wspieramy też podopiecznych, przechodzących do domu Ojca Niebieskiego.

Okazując każdego dnia miłosierdzie, same go bardzo doświadczamy. Sporo osób z zewnątrz wspiera nas różnymi darami, żywnością, podstawowymi rzeczami do higieny itp. Czujemy też niezwykłe wsparcie duchowe, które płynie z modlitwy sióstr naszego Zgromadzenia”.

Na stronie: www.faustinum.pl zostały opublikowane wspomnienia z kanonizacji św. Faustyny i świadectwa jej wpływu na życie ludzi osób, które przysłali najczęściej członkowie i wolontariusze stowarzyszenia „Faustinum” z różnych krajów świata. Oto jedno z nich.

„Witam wszystkich, jestem Giovanna – apostoł Bożego Miłosierdzia we Włoszech … Poznałam historię Świętej Siostry Faustyny przez mojego duchowego ojca, br. Attilio Gueli … Zapoznał mnie z tą pokorną duszą zdolną do życia pośród licznych prób, chroniącą się w miłosiernym Sercu Jezusa z największą ufnością… Jej „Dzienniczek” jest pełen miłości Boga do jego pokornych stworzeń … W tym czasie znajdowałam się w sytuacji, w której cała miłość, którą dawałam, nie została zrozumiana, ale raczej zdeptana, wykorzystana … Byłem rozczarowana moimi duchowymi braćmi, przyjaciółmi, rodziną … Nie nienawidziłam nikogo, ale byłam smutna i nierozumiana, jako dziecko, a ta moja miłość, którą dawałam wydawała się niczym … Zrozumiałam w końcu, że zasiana miłość zawsze kiełkuje, ma swój czas i swoje drogi, które, jeśli zostaną oddane, znajdują sens w Bożej woli, nie w naszej … Czytanie „Dzienniczka” i bezwarunkowa miłość sprawiła, że zrozumiałam potencjał miłości i zaufania, gdy całkowicie i pokornie otworzymy nasze serce na Boga … I tak zrobiłam …

Właściwie zaczęłam powierzać się Bogu w każdej chwili, w każdym wyborze mojego życia, a nawet w ciemnych i smutnych czasach. Teraz zawsze czuję, że jest  blisko mnie ze swoją Matką Maryją … Fakt, że siostra Faustyna była próbowana i nie rozumiana przez swoich bliskich przyprowadził mnie bliżej, ponieważ podobne doświadczenia przeżywałam w moim sercu … Otwierając się

na Boga, byłam tak napełniona, że mogłem Go zobaczyć i rozpoznać w każdej istocie, którą spotkałam – z ufnością, współczuciem, przebaczeniem i pokorą z mojej strony. A tego tak brakowało w moim sercu … Zamieniam więc moją zbroję w stawianiu czoła życiu  na pokorę i zaufanie… To dzięki br. Attilio – tak zakochanemu w swojej Faustynie – trochę miłości do s. Faustyny i jej przesłania. zostało mi dane…” Więcej

Z okazji 20. rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia br. w każdym klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce i poza granicami kraju odbędzie się okolicznościowa adoracja dziękczynna za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest życie, duchowość i misja Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ta modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Jego Sekretarki odbędzie się w godzinach 20.00-21.30 W programie m.in. fragmenty audio z homilii św. Jana Pawła II w czasie Mszy kanonizacyjnej, różaniec i modlitwa oparta na tekstach z „Dzienniczka” św. Faustyny. W adoracji łączyć się duchowo będą m.in. członkowie i wolontariusze stowarzyszenia „Faustinum” z wielu krajów świata, którzy otrzymają teksty modlitw w swoich językach. Wszyscy mogą uczestniczyć w tej modlitwie przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i aplikacje mobilne: Faustyna.pl.

„Uroczyście zapewniam was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu też otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: „Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy Mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni” (J 10, 1-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

25 kwietnia 2020 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Stanisława Kostka – Krystyna Zaborowska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 58 lata swego życia. Przyszła na świat w miejscowości Lipnik, par. Szczuczyn, diecezja łomżyńska, 21 stycznia 1940 roku w rodzinie Eugeniusza i Gabrieli z domu Chojnowska. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia ukończyła 3-letnią Szkołę Pedagogiczna oraz 2-letnią Szkołę Pielęgniarstwa i pracowała jako pielęgniarka we Wrocławiu na oddziale dziecięcym w Klinice Chirurgicznej.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 31 stycznia 1962 roku Kiekrzu, gdzie odbyła postulat i dwuletni nowicjat pod kierunkiem s. M. Andrei Kozłowicz. Również w tym klasztorze w 1964 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w 1970 roku wieczyste.

 W życiu zakonnym posługiwała głównie jako pielęgniarka, choć pełniła też inne obowiązki. Po złożeniu pierwszej profesji przez dwa lata była pielęgniarką i zakrystianką w Radomiu (1964-1966). Kolejne dwa lata spędziła w Częstochowie, posługując również jako pielęgniarka i wychowawczyni, a następnie przez rok pełniła obowiązek pielęgniarki w Kiekrzu. Przez 12 lat przebywała we Wrocławiu służąc najpierw jako wychowawczyni i katechetka (1969-1976), a za drugim pobytem w latach 1989-1994 jako pielęgniarka i pomoc wychowawcza. Dwukrotnie była także w Kaliszu, pełniąc najpierw obowiązki pielęgniarki w latach 1982-1989, a następnie furtianki i asystentki domowej w latach 1994-1998. Najdłużej przebywała w klasztorze Zgromadzenia przy ul. Św. Barbary w Częstochowie pod Jasną Górą. W czasie drugiego pobytu w tym klasztorze w latach 1976-1982 pełniła obowiązek pielęgniarki, a w czasie trzeciego i ostatniego pobytu w tym domu przez rok była wychowawczynią, następnie, refektarką, zakrystianką, katechetką i furtianką. W sumie w częstochowskim klasztorze spędziła 30 lat swego życia, ostatnie miesiące w szpitalu, gdzie zmarła.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła, skończywszy 80 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 11.00 w kaplicy klasztornej tylko z udziałem sióstr, a potem ceremonie na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

W dniach 26-28 kwietnia br. 1935 roku w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia po raz pierwszy został wystawiony do czci publicznej obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego. Obchodzono wówczas Jubileusz Odkupienia Świata, 1900-lecie od męki Zbawiciela, a ks. Michał Sopoćko, wileński spowiednik i kierownik duchowy Siostry Faustyny głosił kazanie o miłosierdziu Bożym.  Tak to wydarzenie opisała  Autorka słynnego „Dzienniczku”: Dziwnie się złożyło, jako Pan żądał, tak się stało, że pierwszą cześć, jaką obraz ten odebrał od tłumów, było to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną. Ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka (Dz. 89). Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że te dwie uroczystości z sobą są tak ściśle złączone. Prosiłam Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych. Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na cały świat (Dz. 420).

Dziś obrazy Jezusa Miłosiernego, malowane według wizji św. Siostry Faustyny, są najbardziej znanymi  wizerunkami  Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Największą czcią otaczany jest obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, na którym spełniły się Jego słowa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu tego obrazu: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47.).

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje za współtworzenie i finansowe wsparcie strony: www.faustyna.pl. Prowadzona jest ona w 7 językach, a jej oglądalność w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła. Tylko w kwietniu korzystało z niej 623 000  użytkowników, nie licząc transmisji on-line na You Tube i w aplikacjach: Faustyna.pl. Ponad 44 % użytkowników, to odbiorcy na stronach językowych. Aby utrzymać płynność działania strony i zapewnić możliwość swobodnego korzystania z niej na wszystkich płaszczyznach i funkcjonowania dzieł, które są na niej prowadzone, potrzebne jest wsparcie finansowe. Dlatego za nie dziękujemy słowem i codzienną modlitwą. Wyrażamy radość z tego powodu, że razem możemy uczestniczyć w dziele głoszenia światu orędzia o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka., które Jezus zapoczątkował w prorockiej misji św. Faustyny.

W niedzielę 26 kwietnia br. odbędzie się IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, tym razem wybranych tekstów z Ewangelii według św. Mateusza. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, z udziałem zaproszonych lektorów odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią będzie transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl . Patronat nad wydarzeniem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP oraz Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.