Archiwum

30 kwietnia br. przypada 19. rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480. Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca Świętego na stronie: faustyna.pl. Codziennie dziękujemy za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jak o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia, które przekazała, powiedział św. Jan Paweł II. W jej prorocką misję głoszenia światu – przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę – biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga włączają się miliony ludzi na całym świecie, tworząc Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, czyli to „nowe zgromadzenie”, którego założenia żądał Jezus. Niech kolejna rocznica kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia będzie okazją nie tylko do dziękczynienia, ale także do zgłębiania jej niezwykle bogatego dziedzictwa.

Uroczyste świętowanie Niedzieli Miłosierdzia w diecezjalnej sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Koszycach – KVP na Słowacji rozpocznie się poprzedniego dnia modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, transmitowaną jak co dnia przez katolicką Tv Lux, i całonocnym czuwaniem. W samo Święto Miłosierdzia Bożego uroczystej Mszy św. o godzinie 10.30 przewodniczyć będzie bp Stanislav Stolárik z diecezji rożniawskiej. Przed Eucharystią s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosi konferencję pt. „Bóg gniewu czy Bóg miłości?”. Program Niedzieli Miłosierdzia Bożego zakończy uroczysta modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku – w miejscu objawienia św. Siostrze Faustynie obrazu i święta Miłosierdzia – 8 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, Msze Święte będą sprawowane w następujących godzinach: 6:30, 8:00, 10:00, 12.00, 15:30 i 17:00. O 15.00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W dniach 27-28 kwietnia br. s. Mary Claire i s. Miwiana ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą bogactwem duchowości i misji św. Siostry Faustyny z wiernymi angielskiej parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Chichester, diecezja Arundel i Brighton w Wielkiej Brytanii. W sposób szczególny pragną pomóc Anglikom w przeżywaniu święta Miłosierdzia, by wszyscy mogli skorzystać z tej niezwykłej hojności miłosierdzia Bożego, jaka jest związana z właściwą praktyką tego święta.

 

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza” Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jezus zaś rzekł do niego” Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.

Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię (J 20, 19-31).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 28 kwietnia br., o godzinie 17:30  Telewizja Trwam wyemituje film zatytułowany ,, Ojciec Andrasz, kierownik duchowy Sekretarki Bożego Miłosierdzia”. Na tle pobożności Sądecczyzny, skąd pochodził o. Andrasz, świadków jego życia i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny ukazana jest postać tego niezwykłego kapłana, którego kult zaczął się rozwijać po kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia. Twórcą filmu jest Piotr Grabowski, doktorant Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił – aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

 

W dniach 25-28 kwietnia br. s. Anna Maria i s. Emanuela z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzą rekolekcje w parafii św. Jana Bosko w Poznaniu. Konferencje poświęcone tajemnicy Boskiego i ludzkiego miłosierdzia oraz postawy zawierzenia Bogu w oparciu o teksty Pisma Świętego i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny będą przygotowaniem wiernych do święta Miłosierdzia Bożego oraz do uroczystego w tym dniu wprowadzenia relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

 

28 kwietnia tego roku, w święto Miłosierdzia Bożego, kaplica Miłosierdzia Bożego w Sanary, (w pobliżu Marsylii), zostanie ustanowiona Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ogłoszenie dekretu odbędzie się w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Rey o godz. 10.30. Uroczystość poprzedzi triduum modlitw, w czasie których sobotnie konferencje wygłosi ks. Joёl Guibert i s. Sangwina Kostecka z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W uroczystościach weźmie też udział s. Nulla ze wspólnoty w Warszawie.

W święto Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia br., w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 Msze św. sprawowane będą o godzinie: 7.00, 15.00 i 20.00. Od godziny 8.00-20.00 trwać będzie adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji kapłanów, szczególnie z archidiecezji łódzkiej. To uwielbienie Miłosierdzia Bożego w tym szczególnym dniu, w którym otwarte są wszystkie upusty Boże, wpisuje się w modlitwę św. Faustyny, która w tym domu mieszkała: Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (Dz. 1052). Organizatorzy zapraszają kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych oraz wszystkich wiernych.

W dniach 26-28 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gallardon we Francji s. Miriam Janiec i s. Terezjana Klepacka z krakowskiej i warszawskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. W sposób szczególny zwrócą uwagę na dobre przygotowanie i owocne korzystanie z łask, przygotowanych przez Jezusa na święto Miłosierdzia. Siostry  spotkają się z różnymi wspólnotami, między innymi ze wspólnotami „Faustinum”.

 

Święto Miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Jezusa przekazanym przez św. Siostrę Faustynę i decyzjami Ojca Świętego Jana Pawła II, obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tym roku – 28 kwietnia). Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Poprzedza je nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego odprawiana od Wielkiego Piątku, a bezpośrednio – nocne czuwanie, które rozpoczyna się w bazylice w sobotę o 21:00. Msze Święte w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą celebrowanie według następującego programu:

24:00 – bp Janusz Mastalski (bazylika).

6:00 – ks. dr Andrzej Tarasiuk (bazylika).

8:00 – bp Damian Muskus (bazylika).

10:00 – abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (ołtarz polowy przed bazyliką – transmisja TVP 1).

12:30 – bp Jan Szkodoń (bazylika).

15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. prał. Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium, i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (bazylika).

16:00 – kard. Stanisław Dziwisz (bazylika).

18:00 – bp Jan Zając (bazylika).

19:00 – o. prowincjał Grzegorz Zembroń MS (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny).

Msze Święte z bazyliki, Godzina Miłosierdzia (15:00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego będą transmitowane przez TVMilosierdzie na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl, natomiast Msza św. o 19:00 i nawiedzenie przez pielgrzymów łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Siostry Faustyny – transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl

W dniach 27-28 kwietnia br. siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro głosić będą orędzie Miłosierdzia w kilku parafiach w Brazylii, aby przygotować wiernych do owocnego przeżywania Niedzieli Miłosierdzia. Siostra Solange w miejscowości Juiz de Fora w stanie Mina Gerais, s. Christofora w parafii Matki Bożej Chwalebnej i w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Rio de Janeiro, natomiast s. Hieronima w parafii św. Piotra również w Rio de Janeiro.

 

Tradycyjnie w wigilię święta Miłosierdzia, w sobotę 27 kwietnia br., odbędzie się Festyn Miłosierdzia ku czci patronki miasta Łodzi – św. Siostry Faustyny. O godzinie 12.00 w Parku Słowackiego w Łodzi rozpoczną go występy artystów cyrkowych „Klaunik” – Artystyczne Centrum Rozrywki Rodzinnej oraz zespołu muzycznego Trubadurzy z Łodzi, a swoim świadectwem podzielą się członkowie wspólnoty charyzmatycznej „Skała”. Około 15.00 uczestnicy Festynu przejdą w modlitewnej procesji do archikatedry św. Stanisława Kostki drogą, którą św. Faustyna przemierzyła w czerwcu 1924 roku, po przerwanym tańcu, w czasie którego zobaczyła cierpiącego Jezusa. W katedrze, gdzie się modliła i usłyszała Jego słowa, by jechała do Warszawy i wstąpiła do klasztoru, nastąpi zawierzenie Miłosierdziu Bożemu diecezji i miasta Łodzi przez abp Grzegorza Rysia. Na zakończenie zostaną rozdane uczestnikom Festynu chleby miłosierdzia przygotowane przez łódzkich piekarzy. Organizatorem wydarzenia jest parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

W sobotę 27 kwietnia br. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie odbędzie się diecezjalne przygotowanie do świętowania Niedzieli Miłosierdzia Bożego, któremu przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. Spotkanie będzie miało charakter formacyjno-modlitewny, a konferencje głosić będą m.in.: ks. Eugeniusz Ploch, ks. Wojciech Drab, o. Sławomir Badyna OSB i s. Stella Boruch z częstochowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Całodzienne przygotowanie (początek o 9.30) zakończy uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai o godzinie 18.00, po niej procesja pod Dom Miłosierdzia i rozesłanie. Posługę muzyczną w czasie tego spotkania wiernych będzie pełnił zespół pod kierownictwem Mirosława Kopyto.

 

W kwietniu we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, rozpoczynają się wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, w czasie których śpiewania jest Litania do Miłosierdzia Bożego. Wezwania litanijne zapisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku” i na ich podstawie jej wileński spowiednik bł. ks. Michał Sopoćko ułożył tę Litanię. Modląc się jej słowami nie tylko uwielbiamy Miłosierdzie Boże, ale także lepiej możemy poznawać tajemnicę miłosiernej miłości Boga, która towarzyszy człowiekowi we wszystkich wymiarach jego ziemskiego życia, towarzyszy mu zawsze i wszędzie.

 

W wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi, gdzie przed wstąpieniem do klasztoru mieszkała św. Siostra Faustyna, odbędzie się dzień skupienia dla sióstr zakonnych z archidiecezji łódzkiej. Spotkanie ze słowem Bożym poprowadzi ks. Paweł Gabara i s. Tarcyzja Buczek ZMBM. Następnego dnia w tym klasztorze siostry wezmą udział w wypraszaniu miłosierdzia Bożego dla kapłanów.

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia. O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności. Z pobożności można także dołączyć Nowennę, którą Jezus podyktował Siostrze Faustynie. Uroczyste rozpoczęcie tej Nowenny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nastąpi po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15:00), która w Wielki Piątek w sposób wyjątkowy jest celebrowana i przeżywana.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 110. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na kwiecień, maj, czerwiec 2019 roku. Można w nim przeczytać o Polce Stulecia, adoracji obrazu Jezusa Miłosiernego z racji 75. rocznicy poświęcenia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, dziele miłosierdzia „Posługa Domu Miłosierdzia im. św. Faustyny” na Węgrzech i o s. Ksawerze Olszamowskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która złożyła ofiarę ze swego życia w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia. Z pielgrzymami do łagiewnickiego Sanktuarium – młodymi z USA rozmawia s. Gaudia Skass. O jedności i podziałach na podstawie I Listu św. Pawła do Koryntian pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM, ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Dlaczego miłosierdzie uważane jest za największy przymiot Boga i co leży u podstaw miłosierdzia Boga? Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach procesja rezurekcyjna 21 kwietnia o godzinie 7:00 wyruszy z kaplicy Męki Pańskiej do bazyliki, gdzie celebrowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, rektora Sanktuarium. Alleluja!!! Jezus żyje!!! Żyje pośród nas i w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Miłość zwyciężyła grzech, Życie – śmierć, Jezus pokonał wszelkie zło i nieprzyjaciela człowieka – szatana. Odtąd i my w Jezusie możemy odnosić zwycięstwo nad grzechem i ludzką słabością, a przez to coraz pełniej żyć we wspólnocie z Bogiem. Niech więc w nas i przez nas sławi się miłosierdzie Boże! Radosnego świętowania tej największej tajemnicy naszej wiary!

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim Współpracownikom i Ofiarodawcom, którzy przez swą pracę i materialne wsparcie dzieł apostolskich prowadzonych przez siostry, włączają się w misję głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Strona: www.faustyna.pl, transmisja on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających czy Nieustanna Koronka to tylko niektóre sposoby głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego, przez które razem uczestniczymy w wielkiej misji w Kościele i świecie, którą Pan Bóg zapoczątkował w życiu św. Siostry Faustyny. Córko Moja, pragnę – powiedział do niej Jezus, a przez nią do każdego z nas – aby serce twoje było siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce twoje (Dz. 1777). Dziękujemy, że przez Wasze dobre, hojne, wielkoduszne serca i ręce przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i odwzajemniamy się codzienną modlitwą, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego. Intencja za naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców jest polecana także w czasie Mszy św. w każdy czwartek o 17.00, w okolicach 5 dnia miesiąca i przy różnych innych okazjach. Foto: Gerd Altmann z Pixabay.

Z okazji Świąt Wielkanocnych i Święta Miłosierdzia Bożego siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia życzą wszystkim Dobroczyńcom, Współpracownikom wspierającym jego dzieła apostolskie, a także Internautom nawiedzającym strony Zgromadzenia i grupę: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku – radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym i Miłosiernym. On przynosi pokój, jakiego świat dać nie może, serca napełnia swą miłością i zawsze błogosławi, jak na obrazie, który kazał namalować. Życzymy również wszelkich łask, a w święto Miłosierdzia skorzystania z tej największej obietnicy Jezusa, jaką jest zupełne odpuszczenie win i kar. Błogosławionych Świąt!!!

 

W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Piotr i ten drugi uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten drugi uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych (J 20, 1-9).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.

 

 

W Kościele katolickim Wielka Sobota jest dniem żałoby po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. W kościołach i kaplicach w „Grobie Pańskim” adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując Mu za dzieło odkupienia i wszystkie łaski wysłużone na krzyżu dla naszego zbawienia oraz błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od rana święcone są pokarmy na świąteczne stoły. O godzinie 15:00 odprawiana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia z nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego, a następnie nabożeństwo zstąpienia Jezusa do otchłani. Po zapadnięciu zmroku, a więc o godzinie 20:00 przed bazyliką rozpoczynają się obrzędy Wigilii Paschalnej z Eucharystią, na które należy przynieść świecie, gdyż w czasie liturgii odnawiane są przyrzeczenia chrztu świętego.

 

Jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką. W Wielki Piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sposób szczególnie uroczysty celebrowana jest o 15:00 modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (Godzina Miłosierdzia) i rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia (transmisja na stronie: www.faustyna.pl, oraz www.milosierdzie.pl). Po nowennie ok. 15:30 odbędzie się nabożeństwo Drogi krzyżowej. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się w bazylice o godzinie 18:00. Po adoracji Krzyża i Komunii św. wyruszy procesja eucharystyczna do Grobu Pańskiego, który tradycyjnie jest przygotowywany w klasztorze, w kaplicy Męki Pańskiej. Tam będzie nieustanna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą rozpoczną „Gorzkie żale”. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.

18 kwietnia br. roku przypada 26. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

 

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika – pisała św. Siostra Faustyna o swym mistycznym doświadczeniu – i byłam obecna, co się tam działo Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku (Dz. 684).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w Wielki Czwartek (18 kwietnia br.) o 10:00 sprawowana będzie Msza Krzyżma Świętego pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, w czasie której poświęcone będą oleje do sprawowania sakramentów świętych. Eucharystię koncelebrować będą kapłani z całej archidiecezji. Przybywa z nimi młodzież oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. O godzinie 18:00 Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczyć będzie bp Jan Zając, honorowy kustosz Sanktuarium. Liturgię wielkoczwartkową zakończy procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, która tradycyjnie jest urządzana w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy będzie trwać przez całą noc.

16 kwietnia br. przypada 75. rocznica poświęcenia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. W święto Miłosierdzia, pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1944 roku obraz pędzla Adolfa Hyły, namalowany według wizji zapisanej w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, poświęcił o. Józef Andrasz SJ, jej krakowski spowiednik i kierownik duchowy. Obraz szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się na cały świat. Tak spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu: „Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

Obraz jest wizualnym streszczeniem orędzia Miłosierdzia, z którym św. Siostra Faustyna została posłana do całego świata. Ukazuje bowiem z jednej strony miłosierną miłość Boga objawioną najpełniej w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a z drugiej strony przypomina o odpowiedzi człowieka na tę uprzedzającą miłość Boga, która wyraża się w postawie ufności wobec Niego (pełnienie Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. Charakterystyczne dla tego obrazu promienie: blady i czerwony oznaczają wodę i krew, czyli sakramenty święte, które oczyszczają i karmią nasze dusze. Szczęśliwy – powiedział Jezus – kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).

Z ufną modlitwą przed tym obrazem połączoną z aktami miłosierdzia wobec bliźnich Jezus związał wielkie obietnice: łaskę zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Jego wolą. Podaję ludziom naczynie – powiedział Jezus – z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327).

Dokonują się w konfesjonale, bo to powstawanie ze śmierci grzechu do życia. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno (Dz. 1448). W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kapłani dyżurują w konfesjonałach codziennie, w bazylice od 8:00-19:00 (od Wielkiego Czwartku do godziny 17:45), natomiast w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny od 6:00-7:30, 16:30-17:00. Ponieważ w Wielkim Tygodniu konfesjonały są oblężone, dlatego nie warto odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed Świętami.