Archiwum

17 lutego br. przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu w czasie liturgii na znak pokuty kapłan posypuje głowy popiołem (z palm święconych w poprzednim roku w Niedzielę Palmową), mówiąc: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Te słowa przypominają o kruchości ludzkiego życia, o potrzebie wiary w Ewangelię i konieczności nawrócenia, aby osiągnąć życie.  W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia. Msze św. w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o: 6:30, 17:00 i 19:00, a w bazylice w porządku niedzielnym. Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu ma pomóc w refleksji nad sobą, nawróceniu, kształtowaniu wyobraźni miłosierdzia oraz dobrym przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych.

Pod takim tytułem w wydawnictwie „Kwadrat” ukazał się album poświęcony Malarzowi i Papieżowi Miłosierdzia. Chodzi o Adolfa Hyłę, autora najsłynniejszego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i kilkuset innych obrazów namalowanych do różnych kościołów w Polsce i na świecie, oraz św. Jana Pawła II, który orędzie Miłosierdzia zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie i który cały świat zawierzył Bożemu Miłosierdziu. W albumie  m.in. homilie św. Jana Pawła II i jego następców, wygłoszone w łagiewnickim Sanktuarium, homilie i teksty pasterzy archidiecezji krakowskiej oraz sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Łagiewnikach, a także teksty dotyczące życia i twórczości Adolfa Hyły… oraz wiele unikalnych zdjęć związanych z historią kultu obrazu Bożego Miłosierdzia aż po czasy współczesne oraz ze św. Janem Pawłem II i Adolfem Hyłą. Album do nabycia w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium i w internecie: www.misericordia.faustyna.pl

W lutym w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do św. Siostry Faustyny. Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, kim dla Pana Boga i dla nas jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, jej niezwykle bogate dziedzictwo duchowe i prorocka misja głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku). Można się w tej modlitwie łączyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na luty: dziękczynna za posłannictwo św. Siostry Faustyny, zwłaszcza za dar obrazu Jezusa Miłosiernego i wszystkie łaski przed nim uproszone z prośbą, by w  miłości miłosiernej Boga świat odnalazł pokój, a człowiek szczęście.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” (6marca) siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzące to dzieło, które zrzesza kapłanów osoby konsekrowane z 90 krajów świata, zachęcają do podzielenia się świadectwem na temat: „Jestem w Stowarzyszeniu „Faustinum”, ponieważ…”. Należy je wysyłać na adres sekretariatu „Faustinum”: faustinum@faustyna.pl; ich publikacja na stronie internetowej: www.faustinum.pl. Będzie to jeden z elementów świętowania tego jubileuszu i znakiem łączności duchowej apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy uczestniczą w misji św. Siostry Faustyny niesienia światu orędzia Miłosierdzia.

15 lutego – to dzień imienin św. Siostry Faustyny i liturgiczne wspomnienie jej wileńskiego kierownika duchowego bł. ks. Michała Sopoćki. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poranna Msza św. o 6:30 będzie odprawiona w intencjach Solenizantki – jak to jest w zwyczaju Zgromadzenia. Tą intencją jest dziękczynienie za łaski, jakie w życiu ziemskim otrzymała św. Siostra Faustyna oraz za te, które uprosiła dla Zgromadzenia, Kościoła, Ojczyzny i świata, z prośbą, aby wszystkim ukazywała miłosierną miłość Boga, wspierała w ufności wobec Niego i zapalała do świadczenia dobra bliźnim. Transmisja na stronie: www.faustyna.pl. Każdy może złożyć Jej życzenia i w darze przynieść modlitwę, akt miłosierdzia spełniony względem bliźnich czy inny duchowy podarunek.

15 lutego br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 120-123. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

15 lutego, w dzień imienin św. Siostry Faustyny i liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia o godzinie 6.30 zostanie odprawiona Msza św. za śp. o. Seraphina Michalenkę, który mówił o sobie: „Miłosierdzie jest moim życiem”. Przez 20 lat pracował jako wicepostulator w procesie kanonizacyjnym św. Siostry Faustyny na Amerykę Północną, był świadkiem pierwszego cudu, przypisywanego wstawiennictwu Siostry Faustyny, który otworzył jej drogę beatyfikacji w 1993 roku, a także koordynatorem starań, które służyły weryfikacji drugiego cudu przed jej kanonizacją.  Całe swoje życie w zgromadzeniu marianów w USA poświęcił szerzeniu orędzia Miłosierdzia Bożego i duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Był rektorem Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i dyrektorem Instytutu Miłosierdzia Bożego im. Jana Pawła II w Stockbridge w stanie Massachusetts. Na tym stanowisku pisał serię artykułów do pisma „Marian Helpers”, nadzorował wydawanie różnych książek, broszur i materiałów audiowizualnych, dotyczących orędzia i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia oraz pism Siostry Faustyny. Jako popularyzator Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny był dobrze znany widzom EWTN, dla których prowadził wiele audycji poświęconych tej tematyce. Był też konsultantem i współtwórcą kilku filmów. Niósł  światu orędzie Miłosierdzia jako rekolekcjonista, uczestnik sympozjów teologicznych i kongresów Miłosierdzia Bożego w wielu krajach świata. Gdy przyjeżdżał do Polski, zawsze nawiedzał łagiewnickie Sanktuarium, by pomodlić się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny, której osobiście zawdzięczał m.in. uzdrowienie z choroby raka. Odszedł do domu Ojca Niebieskiego w święto Matki Bożej z Lourdes 11 lutego 2021 roku, mając 90 lat.

W dniach 12-14 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się trzydniowe rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Gdzie Ty pójdziesz, tam ja pójdę”.  Poprowadzą je, w oparciu o teksty biblijne i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, ks. Bartosz Seruga MS i s. M. Emanuela Gemza ZMBM. Przedmiotem rozważań będzie biblijna historia Rut Moabitki i św. Siostry Faustyny, które uczą dostrzegania i odczytywania znaków Bożej obecności w naszym życiu i mogą pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji. Rekolekcje odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Wtedy poszedł do Niego trędowaty, upadł na kolana i prosił: „Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd ustąpił. Został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił., mówiąc: „Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, zgodnie z nakazem Mojżesza”. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron (Mk 1, 40-45). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O, gdyby [osoba niewierna] zwróciła się do Mnie, dopomógłbym jej do oczyszczenia serca, dokonałbym wszystkiego w jej duszy, ale bez jej wiedzy i zgody nie mogę w sercu gospodarzyć (Dz. 1683).

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 15 języków. Przez stronę: faustyna.pl w roku 2020 pobrano 1242 folderów: najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (549), polskim (156), angielskim (186), francuskim (142), włoskim (69), niemieckim (69), rosyjskim (19), portugalskim (31), ukraińskim (5), słowackim (5), litewski (3), białoruski (3), węgierskim (2), czeskim (2) i duńskim (1).

 

W ramach przygotowania do 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Płocku proponuje 30 dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję według programu opracowanego w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na podstawie tekstów z Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, jest także codzienna modlitwa powierzenia, zapraszająca do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Wersja audio na stronie: www.faustinum.pl.

Na stronie: www.faustyna.pl trwa losowanie Patronów na rok 2021. Pomocników z Nieba wylosowało już ponad 170 000 osób. Jak uczą świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpowiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi. Warto mieć takie święte Towarzystwo, bo Mieszkańcy Nieba chcą i pomagają, jeśli ich o to prosimy.

„W tym roku -pisze Joanna – wylosowanym patronem okazała się bł. Bronisława. Początkowo czułam się rozczarowana, że nie jest to żaden „wielki święty” i w pierwszym momencie pomyślałam, że czeka mnie wiele cierpienia. Jednak po przeczytaniu, kim jest bł. Bronisława i praktyki na ten rok, tj.: „Modlę się o umiejętność znoszenia codziennych trudności i cierpień życia codziennego…” odkryłam, że to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie umiem znosić trudności i cierpień, często od nich uciekam. Zobaczyłam, że ta praktyka i patronka wpisują się w drogę, którą mnie prowadzi swoją łaską Pan Jezus, i jest to dla mnie obietnica, że Pan Bóg mnie będzie uwalniał od moich zniewoleń, a ja mogę Go prosić, żeby wraz z bł. Bronisławą dawali mi umiejętność przechodzenia przez ten trud. Chwała Panu!”.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy wejściu do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny została zamontowana kropielnica bezdotykowa. Znów więc wchodzący na modlitwę pielgrzymi będą mogli korzystać z wody święconej, a nie tylko z bezdotykowej dezynfekcji rąk w czasie pandemii. Woda święcona przypomina o chrzcie św., w którym zostaliśmy uwolnieni od grzechu, i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa. Jest ona znakiem obecności Boga, który oczyszcza i uświęca wszystko, a także zewnętrznym znakiem wyznania naszej wiary i odrzuceniem szatana.

8 lutego br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1500 małżeństw. 563 małżeństw już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Częstochowa, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kalisz, Centrum ks. Orione – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lutego o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął ja za rękę i podniósł. Wtedy opuściła ją gorączka i usługiwała im. A z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił demonów; lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł nas miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. A On im odpowiedział: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony (Mk 1, 29-39). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Czternastego kwietnia czułam się tak źle, że z trudem wstałam na Mszę Świętą. Gorzej się czułam chora aniżeli wtenczas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach, i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam Komunię Świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy, i zaczęłam się modlić w ten sposób: Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej świętej. Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała, i bólu nie czuję, a to mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła (Dz. 1089).

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, erygowane 6 marca 1996 roku przez kard. Franciszka Macharskiego na prośbę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, świętuje w tym roku swój jubileusz. Mimo że ma za sobą 25 lat swojej historii, jego początki sięgają znacznie dalej. Wyrasta ono bowiem z charyzmatu św. Siostry Faustyny i uczestniczy w jej misji. Chcąc więc lepiej zrozumieć jego charakter, nie można pominąć ważnego faktu z życia Apostołki Miłosierdzia.

Jest rok 1937. Siostra Faustyna po długich wewnętrznych zmaganiach związanych z żądaniem Jezusa, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata (Dz. 436), i z szukaniem sposobu jego realizacji, nagle w czasie Mszy Świętej otrzymuje światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego. To doświadczanie było tak mocne, że nie pozostawiło w jej duszy ani cienia wątpliwości. W „Dzienniczku” wyznała: Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest (Dz. 1155). W tym dniu Apostołka Miłosierdzia zrozumiała, że to jedno dzieło, którego założenia Jezus od niej żąda, będzie miało jakby „trzy odcienie”. Te „trzy odcienie” to trzy grupy „dusz”, które będę tworzyć to dzieło. Są to: osoby żyjące w klasztorach kontemplacyjnych, osoby łączące kontemplację z apostolstwem, a także osoby świeckie nie związane żadnymi ślubami. Tym, co łączy te grupy w jedno dzieło, jest tajemnica Bożego miłosierdzia. To właśnie ona jest przedmiotem ich kontemplacji. To właśnie Boże miłosierdzie pragną te „dusze” wypraszać dla świata, a przy tym świadczyć o nim przez uczynki miłosierdzia wypełniane według możliwości stanu, w którym żyją, oraz przez świadectwo ufności wobec Boga.

Opis przyszłego dzieła, który Sekretarka Miłosierdzia zostawiła w swoim duchowym dzienniku, dotyczy całego Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia. W sposób duchowy łączy on wszystkie wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia, w tym także stowarzyszenie „Faustinum”, które jest międzynarodową wspólnotą, zrzeszającą osoby z ponad 90 krajów świata: świeckie, konsekrowane, a także kapłanów. Wszyscy wspólnie realizują jeden cel, jakim jest kontynuowanie misji, przekazanej przez Pana Jezusa Siostrze Faustynie, a polegającej na głoszeniu miłosierdzia Bożego i wypraszaniu go dla świata oraz podejmowaniu uczynków i dzieł miłosierdzia.

Cechą charakterystyczną stowarzyszenia „Faustinum” jest jego związek ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki któremu jego członkowie uczestniczą w charyzmacie, misji i duchowości Zgromadzenia, do którego należała św. Faustyna, a także mają zapewnioną formację w tym duchu. W centrum tej duchowości i misji jest tajemnica Bożego miłosierdzia – objawiona w słowie Bożym i przypomniana w „Dzienniczku” Siostry Faustyny – i odkrywana przez każdego z jego członków jako osobista tajemnica swego życia. Wyznacza mu ona konkretną drogę do świętości oraz ukazuje osobistą życiową misję.

Droga do świętości apostoła Miłosierdzia polega na poznawaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, które prowadzi go do postawy ufności wobec Boga bogatego w miłosierdzie oraz rodzi pragnienie upodobnienia się do Niego poprzez miłosierdzie świadczone bliźnim. Pragnienie to wyrażają słowa św. Siostry Faustyny: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz.163).

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum”, polegający na uobecnianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia, wyznacza jego członkom także ich życiową misję, którą jest:

  1. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia i głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo swego życia w duchu ufności oraz przez słowo.
  2. Podejmowanie konkretnych uczynków i dzieł miłosierdzia.
  3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata poprzez ofiarę i modlitwę, zwłaszcza przez praktykę form kultu przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

Członkowie Stowarzyszenia niosą orędzie o Bożym miłosierdziu w świat życia rodzinnego i społecznego, w świat kultury i pracy, na różne sposoby i wszędzie tam, gdzie czeka na nich cierpiący człowiek, uwikłany w grzech i doświadczający jakiejkolwiek słabości.

W związku z tak szczególną misją, do jakiej powołani są apostołowie Miłosierdzia, jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez stowarzyszenie „Faustinum” jest troska
o formację swych członków, która pomaga im w pogłębianiu osobistej więzi
z Jezusem Miłosiernym i rozwijaniu otrzymanego charyzmatu. Formacja programowa w Stowarzyszeniu służy bowiem głębszemu poznaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, objawionej w Biblii, a także orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę, jej duchowości i misji, istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, podstawowych zasad życia duchowego oraz misji chrześcijanina w Kościele i świecie. Formacja intelektualna jest ściśle związana z formacją duchową, ponieważ ma przyczyniać się do przemiany życia. W tym celu, obok programowej formacji prowadzanej w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i słowackim, stowarzyszenie organizuje także rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, a także kongresy i inne spotkania formacyjne oraz prowadzi własną stronę internetową, która ma charakter formacyjny.

Członkowie „Faustinum” formują się na drodze indywidualnej lub wspólnotowej. Wspólnoty formacyjne „Faustinum” działają przy klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach, zarówno w Polsce, gdzie istnieje 21 wspólnot, jak i poza jej granicami. W sposób szczególny stowarzyszenie rozwinęło się w Kamerunie, gdzie jest ono obecne w 17 diecezjach. Wspólnoty formacyjne istnieją także na Słowacji (kilkanaście grup) oraz w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech i Czechach.

Do stowarzyszenia mogą należeć osoby zafascynowane prawdą o Bogu bogatym w miłosierdzie, które rozpoznają w sobie powołanie, by jak Siostra Faustyna stawać się apostołami, głoszącymi prawdę o Bożym miłosierdziu całym swoim życiem. Przynależność do „Faustinum” ma dwa etapy: wolontariat i członkostwo. Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się lub skontaktować z sekretariatem stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie po rozeznaniu kandydat wypełnia deklarację wolontariusza. Poprzez ten wpis zobowiązuje się do poznawania tajemnicy Bożego miłosierdzia przez osobistą formację, do troski o postawę ufności wobec Boga, do wypraszania miłosierdzia Bożego przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz do wypełniania codziennie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia względem bliźnich. Po roku wolontariatu można starać się o członkostwo w stowarzyszeniu.

Podejmując zadania apostoła Miłosierdzia, wszyscy przynależący do wspólnoty „Faustinum” uczestniczą w obietnicy Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (…) Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość” (Dz. 1075). Z okazji 25-lecia istnienia naszego stowarzyszenia wszystkim jego Członkom z serca życzę spełnienia się tych słów Jezusa.

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”

Sekretariat „Faustinum”: tel.: 509 655 184; email:sekretariat@faustinum.pl; www.faustinum.pl

——————————————-

Tekst publikowany w 117 numerze „Orędzia Miłosierdzia”.

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożycielka św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ostrzega przed nabywaniem fałszywych relikwii św. Siostry Faustyny w internecie. Obecnie m.in. są do nabycia relikwie z fałszywym certyfikatem za 150-200 euro na portalu:  https://www.catawiki.pl/l/44957747-relikwiarz-ex-ossibus-swieta-faustyna-kowalska-zloty-metal-late-20th-century , na allegro obrazek z relikwią św. Faustyny III stopnia za 50 zł czy na innych portalach obrazki czy łączniki do różańców z relikwiami. Autentycznymi relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia dysponuje wyłącznie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie I i II stopnia trafiają do parafii, kościołów albo kaplic, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu i praktykowane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Natomiast relikwie III stopnia – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny – dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach są przeznaczone dla wiernych do prywatnego kultu.

Pod takim tytułem w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i słowackim ukazała się książka, która zawiera  30-dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Jest to przekład książeczki, która została opracowana na podstawie Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przez s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.

Pod tym tytułem w wydawnictwie Misericordia  w języku angielskim ukazała się książeczka, która zawiera rozważania do 60 części tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy różańcowej. W tych rozważaniach pomagają krótkie zdania Jezusa, Matki Bożej i św. Siostry Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywać będą miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się za przykładem św. Faustyny kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności, postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów z „Dzienniczka” – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a opracowanie graficzne – Wojciech Sobolewski. Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.misericordia.faustyna.pl.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na styczeń: o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin w każdym dniu 2021 roku oraz o miłosierdzie i pokój dla świata.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Pod takim hasłem w dniach 26-28 stycznia br. w Lafayette, które jest jednym z największych miast w stanie Luizjana, s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia.  Wieczorami głosić je będą w trzech różnych parafiach w języku angielskim i hiszpańskim. Każdego wieczoru po konferencji będzie czas na godzinną adorację Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie, podczas której kilku kapłanów będzie posługiwać w konfesjonale. W ciągu dnia siostry spotykać się będą z uczniami kilku liceów katolickich i jednego uniwersytetu.

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił” i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za nim (Mk 1, 14-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę: faustyna.pl.

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa, objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

28 grudnia 2020 roku dość niespodziewanie do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Paula – Jadwiga Ryszarda Buczyńska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 65 lat swego życia. Przyszła na świat 2 czerwca 1935 roku w rodzinie rolnika Adolfa i Zofii z domu Lewkowicz w miejscowości Wólka Ratowiecka na Podlasiu. Po dwóch tygodniach została ochrzczona w kościele parafialnym w miejscowości Czarna Wieś Kościelna, diecezja białostocka. W wieku 15 lat przyjęła tam sakrament bierzmowania, którego udzielił jej abp Romuald Jałbrzykowski.

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku i pracy w charakterze nauczycielki w Szkole Podstawowej w Bogdankach 13 sierpnia 1955 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła w Krakowie, gdzie odbyła postulat i nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego 1 lutego 1958 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 15 sierpnia 1963 roku w Walendowie – śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła Kurs katechetyczny i inne. Poza Krakowem, gdzie spędziła pierwsze lata życia zakonnego, przebywała w wielu domach: Radomiu, Gdańsku, Częstochowie, Walendowie, Derdach, Kaliszu i w Białej. Ostatnie 38 lat przeżyła w Kiekrzu. W pracy apostolskiej służyła jako wychowawczyni w Radomiu, Kiekrzu, Kaliszu, a gdy władze komunistyczne pozbawiły Zgromadzenie prowadzenia charyzmatycznej działalności  wychowania dziewcząt i kobiet moralnie zaniedbanych, wówczas została katechetką i w tym charakterze pracowała w Białej koło Płocka, w Gdańsku i Radomiu. W 1982 roku powróciła do Kiekrza. W tym czasie przeżyła 10 ciężkich operacji, 7 lat dializ i przeszczep nerek. Był to czas posługi apostolskiej wypełnionej cierpieniem i modlitwą, troską o ratowanie zagubionych dusz.

Siostry wspominają ją jako wybitnego pedagoga, kochającego dzieci i młodzież, troszczącego się o rozwój młodego pokolenia. Była osobą ogromnego hartu ducha i samozaparcia. Wymagająca dużo przede wszystkim od siebie, ale i od innych. W okresie choroby i wielkiego cierpienia za wyświadczone jej dobro była szczerze wdzięczna mówiąc: „Dziękuję. I różańczyk za siostrę”. Miała też swoje trudne momenty, gdy dolegliwości chorobowe były bardzo dokuczliwe, gdy brakowało sił fizycznych… Już parę razy umawiała się z Panem Jezusem, że ją zabierze. W grudniu tego roku umówiła się na maj. Dobry Bóg miał inne plany. Do domu Ojca Niebieskiego odeszła dość niespodziewanie skończywszy 85 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2020 zanotowano prawie 15 500 000 odsłon i ponad 2 015 000 użytkowników, w tym ponad 1260 000 polskojęzycznych, ponad 230 000 anglojęzycznych, ponad 276 000 hiszpańskojęzycznych, prawie 51 000 włoskojęzycznych, ponad 79 000 francuskojęzycznych, prawie 52 000 niemieckojęzycznych, prawie 11 500 rosyjskojęzycznych, 11 300 na stronie słowackiej od 15 września 2020  oraz innych 44 200. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2021 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Losowanie Patrona to bardzo dobry pomysł, każdy los wygrywa” – napisał Łukasz po losowaniu Patrona roku na stronie: www.faustyna.pl. W ciągu pierwszych 6 dni w 2021 roku w tej akcji wzięło udział prawie 140 000 osób, w tym blisko 105 000 Polaków, prawie 14 000 Słowaków i ponad 13 000 tysięcy osób hiszpańskojęzycznych. W losowaniu biorą też udział Francuzi, Włosi, Niemcy i osoby z obszaru języka rosyjskiego. Wielu losowało Patrona kolejny raz i wielu po raz pierwszy. Swymi świadectwami dzielą się m.in. na stronie: Faustyna.pl. „Muszę podzielić się i tą radością – napisała Elżbieta. – Pierwszy raz brałam udział w losowaniu patrona roku 2021. W skrytości myślałam o św. Faustynie, której „Dzienniczek” przeczytałam niedawno po raz drugi, tym razem głęboko wnikając w jego treści. Ale Pan wskazał mi – dzięki Siostrom – św. Franciszka Salezego, patrona ludzi wykonujących zawód, którym param się od kilkudziesięciu lat. To znak dla mnie, że jeszcze mogę i powinnam coś dobrego zdziałać na tym polu. Panie Boże, błogosław Sanktuarium w Łagiewnikach w jego dziele”. Każdym razem był to los wygrany. Patrona można losować cały rok, jeśli tylko pragniemy pomocy z Nieba.

Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 2020 roku skorzystało ponad 2 000 000 internautów na stronie: www.faustyna.pl i około miliona na You Tube. Średnio dziennie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w modlitwie liturgicznej i osobistej uczestniczyło ponad 8 200 użytkowników. Transmisję on-line w technologii Full HD na stronie: www.faustyna.pl oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl obsługuje amerykańska firma Livestream. Finansowo wspierają to dzieło ofiarodawcy, których Zgromadzenie w modlitwie poleca Miłosierdziu Bożemu i którym serdecznie dziękuje za to wsparcie, bo tylko dzięki temu ludzie z całego świata mogą nawiedzać to święte miejsce i łączyć w modlitwie przez 24 godziny na dobę.