Archiwum

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Na You Tube można posłuchać śpiewanej Koronki do Miłosierdzia Bożego w języku mandaryńskim, który jest urzędowym językiem w Chinach, na Tajwanie i w Singapur. Nagranie przygotowała Bernadetta Lam z Hong Kongu, która jest członkiem stowarzyszenia „Faustinum”, wraz z czcicielami Bożego Miłosierdzia z Tajwanu. Oprócz śpiewanej Koronki są także informacje, dotyczące pochodzenia tej modlitwy i jej znaczenia, a także informacja o wielkich obietnicach, które Jezus związał z ufnym jej odmawianiem. Warto przypomnieć, że Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Jezus św. Siostrze Faustynie w języku polskim. Dziś ta modlitwa powszechnie odmawiana jest w całym Kościele, nawet w językach plemiennych.

Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www. фаустина.рф została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. W tej formie dostępne są już wszystkie wersje językowe oficjalnej strony Zgromadzenia Sióstr Matki BozejMiłosierdzia.

Po wakacyjnej przerwie 22 września o godzinie 19.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny,  odbędzie się comiesięczne spotkanie młodych, czyli tradycyjna już „Łagiewnicka 22”. W tym roku siostrom i uczestnikom tych spotkań przyświecać będzie hasło: „Przyjdź i zaufaj!”. Młodzi w modlitwie miłosiernemu Bogu powierzać będą wszystkie trudne sprawy Kościoła, świata i osobiste. Wieczory uwielbienia będą też duchowym przygotowaniem do 20 rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego w łagiewnickim Sanktuarium dokonał św. Jan Paweł II 17 2002 roku.

W sobotę, 25 września br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XII Pielgrzymka Żywego Różańca. W programie o godzinie 10.00 w bazylice modlitwa i powitanie uczestników oraz okolicznościowa konferencja, różaniec, a o godzinie 12.00 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny.

22 września br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem konferencję o miłosierdziu Bożym w chwilach trudności, cierpienia i smutku wygłosi ks. Paul Nguyen, który pochodzi z Wietnamu i sam tego doświadczył. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

W dniach 17-19 września br. w klasztorze karmelitów bosych w Lorinčíku koło Koszyc w południowej Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „Boża przyjaciółka”. Poprowadzą je o. Andrej Valent OCD oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W niedzielę, 19 września w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach druga stacja miesięcznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. Po Godzinie Miłosierdzia i Koronce w czasie Mszy Świętej o 15.20 będą rozważane pierwsze słowa papieskiego Aktu, czyli: „Boże, Ojcze Miłosierny…”. Do tego przygotowania dołączyło ponad 70 miejsc kultu Bożego Miłosierdzia z Polski i całego świata. Materiały na kolejne miesiące można zamawiać, pisząc na adres:  info@milosierdzie.pl

19 września, s. Zacheusza Warzyńska i s. Klara Domańska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni oraz w kościołach filialnych: w Krzemiennej, w Krzywem, Obarzymie i Temeszowie. Parafia w Dydni, erygowana w1482 roku,  należy do archidiecezji przemyskiej, dekanat Grabownica, przygotowuje się obecnie do uroczystego wprowadzenia relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Wyszli stamtąd i przechodzili przez Galileę, lecz On nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się Go pytać.

Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”. Następnie wziął dziecko, postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał” (Mk 9, 30-37).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jestem niezmiernie szczęśliwa, chociaż jestem najmniejsza, i nie chciałabym zmienić nic z tego, co mi Bóg dał. Nawet z Serafinem nie chciałabym się zamieniać, jakie mi daje Bóg wewnętrzne poznanie samego siebie. Moja wewnętrzna łączność z Bogiem jest taka, jakiej nikt ze stworzeń pojąć nie może, a szczególnie Jego głębia miłosierdzia, która mnie ogarnia. – Jestem szczęśliwa ze wszystkiego, co mi dajesz (Dz. 1049).

13 i 14 września br. przypada 86. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jezus nauczył dwóch modlitw: Modlitwy Pańskiej, gdy prosili Go o to Apostołowie, i Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował św. Siostrze Faustynie po polsku w wileńskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi – zanotowała w „Dzienniczku – ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem(Dz. 474-476).

W kolejnych objawieniach Pan Jezus związał z tą modlitwą wielkie obietnice pod warunkiem odmawiania jej w duchu zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich. Obietnica ogólna mówi, że przez ufne odmawianie Koronki można uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. Ponadto dał obietnice szczegółowe, który dotyczą łaski szczęśliwej i łaski spokojnej śmieci (bez lęku i przerażenia). Mogą je uprosić nie tylko ci, którzy z ufnością odmawiają tę modlitwę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.

Dzisiaj obok aktu: Jezu, ufam Tobie, jest to najbardziej znana modlitwa do Miłosierdzia Bożego, odmawiana na wszystkich kontynentach nawet w językach plemiennych.  Więcej o Koronce i jej historii.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest szczególnym darem Boga dla naszych czasów, gdyż nauczył jej sam Jezus i z ufnym jej odmawianiem związał wielkie obietnice. Jest to obecnie najbardziej znana i powszechnie praktykowana modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Jej słowami modlą się nie tylko katolicy, ale także grekokatolicy, maronici, prawosławni, protestanci, anglikanie czy ludzie innych wyznań i doświadczają jej niezwykłej skuteczności w wypraszaniu łask i doczesnych dobrodziejstw.

Wokół tej modlitwy powstają różne inicjatywy i dzieła miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi „Nieustanną Koronkę” i „Koronkę za konających”, a także transmisje telewizyjne i radiowe w Polsce, w Rzymie i na Słowacji.

W Sanktuarium do Miłosierdzia Bożego ta modlitwa każdego dnia odmawiana jest codziennie przez siostry i pielgrzymów. Wspólnoto praktykowana jest zawsze po krótkiej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15.00). To nabożeństwo (Godzina Miłosierdzia i Koronka) transmituje kilka stacji telewizyjnych, m.in.: TVP 3 w paśmie ogólnopolskim, TVP 1 (soboty i niedziele) i TVP Wilno, 12 rozgłośni radiowych, strona: www.faustyna.pl w 8 wersjach językowych, aplikacja: Faustyna.pl oraz pod tą nazwą kanał na You Tube.  Dzięki tej łączności codziennie o tej samej porze jednym głosem woła do Boga ponad milion osób, prosząc o miłosierdzie „dla nas i całego świata”, o potrzebne łaski dla Kościoła św., naszej ojczyzny, Europy i świata.

Taki tytuł nosi 19 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Kiedy jesteś posłuszna, odbieram ci słabość twoją, a natomiast daję ci moc Moją. Dziwi Mnie to bardzo, że dusze nie chcą uczynić tej zamiany ze Mną” (Dz. 381). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Z tym jednym się zawsze liczę, tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże. Pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja” (Dz. 652).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

„Ogniwo Miłosierdzia”, działające przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Melbourne w Australii, prowadzi akcję duszpasterską odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w krajach Australii i Oceanii. 13 września – dzień objawienia św. Siostrze Faustynie Koronki do Miłosierdzia Bożego  św. Siostrze Faustynie – o godzinie 15.00 wierzący tej części świata łączyć się będą w modlitwie, by ludzkość wróciła do Boga i ustały prześladowania chrześcijan  i pandemia koronawirusa, o wsparcie dla chorych, lekarzy i personelu medycznego, ochronę przez zakażeniem dla rodzin i o potrzebne łaski dla przywódców wszystkich narodów, aby z miłością i troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć, a wszelkie konflikty rozwiązywali na drodze dialogu.

Do tej akcji modlitewnej, organizowanej 2 razy w roku (18 maja i 13 września), włączyły się także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz czciciele Miłosierdzia Bożego z innych krajów i kontynentów. Więcej informacji: www.worldchaplet.org .

 

Każdego roku w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 obchodzony jest „Dzień św. Siostry Faustyny”. W zachowanej kaplicy Serca Jezusowego, która jest niemym świadkiem obecności, modlitwy i cierpienia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz nadzwyczajnych wydarzeń w jej życiu, 17 września o 15:20 sprawowana będzie Msza Święta, a poprzedzi ją modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ze względu na rygor sanitarny związany z pandemią w tej modlitwie uczestniczyć będzie tylko służba medyczna i pacjenci szpitala.

W tym szpitalu w latach 1936-1938 Apostołka Bożego Miłosierdzia spędziła ponad 8 miesięcy, a 17 września 1938 roku ostatecznie opuściła szpital, by w klasztorze odejść do domu Ojca Niebieskiego.

W ramach rozpoczętej w łagiewnickim Sanktuarium peregrynacji relikwii bł. Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba, po archidiecezji krakowskiej, 13 września 2021 roku od godziny 9.00-17.30 jego relikwie nawiedzą kaplicę cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Relikwie Błogosławionego będą w łagiewnickim Sanktuarium (w bazylice) do środy, 15 września. – „W czasie peregrynacji, w oznaczonym miejscu w pobliżu relikwii, będzie można składać intencje modlitewne do codziennego Różańca odmawianego o godz. 19.00” –  zapowiadają organizatorzy.

18 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.
W programie:
13.30 – Przywitanie i rozpoczęcie spotkania – sala „Faustinum”.
13.45 – Konferencja z cyklu ABC życia duchowego: “Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas” – s. Miriam Janiec ZMBM.
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Sanktuaryjna.
14.15 – Agapa – sala „Faustinum” i bieżące informacje z życia „Faustinum”.
16.00 – Konferencja z cyklu „Misja i duchowość św. Siostry Faustyny” pt.: „Święta Faustyna i jej duchowe dziedzictwo” – s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM.
17.00 – Eucharystia – Kaplica Sanktuaryjna.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.
18.00 – Spotkanie dotyczące programu formacyjnego na najbliższy rok – sala „Faustinum”.

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z prawie 90 krajów świata, które za przykładem św. Siostry Faustyny pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w Jezusowej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl 

W dniach od 10-12 września w Centrum Bożego Miłosierdzia w Smiżanach na Słowacji odbędą się doroczne rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje o Maryi, Matce Miłosierdzia poprowadzi o. Artur Ciepielski oraz s. M. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W czasie drogi pytał uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jestem?” Oni Mu odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że jednym z proroków”. On ich zapytał: „A według was, kim jestem?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Chrystusem”. Wówczas nakazał im, aby nikomu o Nim nie mówili. Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i stanowczo Go upominał. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, skarcił Piotra: „Szatanie, odejdź ode Mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Potem przywołał tłum i uczniów i powiedział do nich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je (Mk 8, 27-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O Chryste, największą rozkoszą jest moją, gdy widzę, żeś Ty jest kochany, że rozbrzmiewa cześć i chwała Twoja, a szczególnie cześć miłosierdzia Twego. O Chryste, do ostatniego momentu życia nie przestanę wysławiać Twojej dobroci i miłosierdzia. Każdą kroplą krwi, każdym uderzeniem serca wysławiam Twoje miłosierdzie. Pragnę się cała zamienić w hymn uwielbienia Ciebie. Kiedy już będę na łożu śmierci, niechaj ostatnie uderzenie serca mojego będzie miłosnym hymnem, wysławiającym niezgłębione miłosierdzie Twoje (Dz. 1708).

11 września br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Rozpocznie ją o godzinie 10.00 przy bazylice Droga krzyżowa. O godzinie 12.00 – centralny punkt pielgrzymki: Eucharystia, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Pątnicy nawiedzą również kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, której powierzą także osobiste intencje. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

8 września br. mija 10. rocznica otwarcia trzeciego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji w Koszycach. Z tej okazji 8 września o godzinie 11:00 w kaplicy klasztornej odprawiona będzie uroczysta Msza Święta, którą będzie celebrował ks. proboszcz Peter Novák. Siostry ze wspólnoty w Koszycach i Hruszowie składać będą Panu Bogu dziękczynienie za lata posługi sióstr na Słowacji, za powołania z tego kraju i wszystkie łaski, a prosić będą o Boże błogosławieństwo na następne lata, a także o nowe wielkoduszne powołania i owocne głoszenie orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Taki tytuł nosi 18 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Najmilsza Mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi” (Dz. 453). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Z ufnością i prostotą małego dziecka oddaję się dziś Tobie, Panie Jezu. Zostawiam Ci zupełną swobodę w kierowaniu moją duszą. Prowadź mnie drogami, jakimi zechcesz, ja nie będę ich dociekać. Pójdę ufna za Tobą” (Dz. 228).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.heiligefaustina.de została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. W tej formie dostępne są pozostałe wersje językowe Zgromadzenia z wyjątkiem strony rosyjskiej, nad którą aktualnie pracujemy.

8 września br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W każdym miesiącu modlitwą objętych jest ponad 1500 małżeństw. Od początku dzieła 730 małżeństwa cieszą się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać przez formularz na stronie: www.modlitwaopotomstwo.pl. lub poprzez fanpage na Facebooku: Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Bolesław k/Olkusza, parafia pw. Macierzyństwa NMP, godzina 18.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kalisz, Centrum ks. Orione – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Trąbki k. Garwolina, parafia pw. Świętego Józefa – godzina 18.00.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 września o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Dla tych, którzy nie mogą przybyć do Matemblewa – transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

 

W dniach 3-5 września w grekokatolickiej parafii Vasila Hopka w Stropkove na Słowacji odbędą się rekolekcje parafialne o Bożym Miłosierdziu. Na zaproszenie ks. dziekana Slavomíra Tarasoviča poprowadzi je s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje (w sobotę szczególnie dla kobiet i matek), adoracje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

Znowu opuścił okolice Tyru i przemierzał ziemie Dekapolu. Przez Sydon szedł w kierunku Jeziora Galilejskiego. Wtedy przyprowadzili do Niego głuchoniemego i prosili Go, aby położył na niego rękę. Odprowadził go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął jego języka; spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”,  to znaczy: Otwórz się! Natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka, tak że mógł poprawnie mówić. I przykazał im, aby nikomu nie mówili, ale im bardziej zakazywał, tym więcej oni rozpowiadali. Pełni podziwu mówili: „Wszystko dobrze uczynił. Sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią”  (Mk 7, 31-37).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko Moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze (Dz. 1074).

Pod takim hasłem Sekcja „Bakhita” do spraw Przeciwdziałania Współczesnym Formom Niewolnictwa i Pomocy Ofiarom z okazji 10-lecia istnienia organizuje czuwanie, które odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w nocy z 3 na 4 września. Czuwanie rozpocznie o godzinie 20.00 od wniesienia relikwii św. Bakhity. W programie: Eucharystia pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia, godzina świadectw osób,  które doświadczyły przebaczenia i same przebaczyły, konferencja o przebaczeniu ks. dr. Krzysztofa Matuszewskiego,  adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz uwielbienie Miłosierdzia Bożego. Czuwanie zakończy się Koronką do Miłosierdzia Bożego o godzinie 3.00. Transmisja na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl. Film promujący to wydarzenie: Sieć Bakhita 2021 v 2 – YouTube.

 Sieć Bakhita istnieje od 2011 roku. Jest nieformalną grupą wsparcia; przynależność do niej daje różnego rodzaju możliwości włączenia się i działania. Obecnie Sieć jest reprezentowana przez ok. 19 zgromadzeń zakonnych. Zarząd Sieci stanowi Sekcja Bakhita działająca w ramach Komisji Dzieł Charytatywnych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

W dniach 27-29 sierpnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla małżeństw. Poprowadzi je ks. dr Paweł Gabara, kapłan archidiecezji łódzkiej, doktor teologii, wykładowca w seminariach duchownych, redaktor łódzkiej edycji Tygodnika „Niedziela”, oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zasadniczym tematem rekolekcji będzie budowanie relacji w małżeństwie. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

Strona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.milosrdenstvo.sk  została dostosowana urządzeń mobilnych i prezentuje się w nowej szacie graficznej. Dzięki temu opracowania źródłowe dla życia św. Siostry Faustyny i jej duchowego dziedzictwa, „Dzienniczek” i dzieła apostolskie, która są na tej stronie prowadzone: transmisje z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających, Nieustanna Koronka, pobieranie materiałów i losowanie Patronów, są teraz dostępne na urządzeniach mobilnych w sposób wygodny i przejrzysty. Na razie w tej formie dostępna jest tylko strona w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i słowackim. Sukcesywnie będą trwały prace nad udostępnieniem w tej formie pozostałych wersji językowych tej strony.