Archiwum

8 lutego (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lutego o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.modlitwaopotomstwo.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

8 lutego br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 940 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 326 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 7.30.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Dąbrowa Górnicza, bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, godzina 18.00.
Kalisz, kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Poznańska 26, godzina 18.15.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Chodel, parafia pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP – godzina 16.00.
Gorzów Wielkopolski, parafia pw. Trójcy Świętej – godzina 18.00.
Częstochowa, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.

W okresie wakacji wiele osób podąża śladami życia św. Siostry Faustyny. Pragniemy więc zaproponować także naszym Internautom wirtualną pielgrzymkę do miejsc związanych z jej życiem i prorocką misją, którą otrzymała od Jezusa. Towarzyszyć nam będą programy przygotowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i TVP Kraków. Zaczynamy od miejsca narodzin Apostołki Bożego Miłosierdzia w Głogowcu. Dom rodzinny Kowalskich należy obecnie do Sanktuarium Chrztu i Urodzin św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich. Można w nim zobaczyć, jak mieszkała i żyła rodzina Apostołki Bożego Miłosierdzia. Dawne zabudowania gospodarcze zostały dostosowane do potrzeb pielgrzymów przybywających do tego miejsca. Domem św. Siostry Faustyny w Głogowcu opiekują się siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich. Więcej.

 

Z inicjatywy wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” w kościele św. Krystyny w Turynie, poczynając od 5 lutego, odprawiane będą uroczyste nabożeństwa ku czci św. Siostry Faustyny z modlitwą wstawienniczą do Miłosierdzia Bożego. W programie o godzinie 18. 30 uroczysta Eucharystia przed obrazem Jezusa Miłosiernego (kopią łaskami słynącego obrazu z krakowskich Łagiewnik), procesja i uczczenie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia z modlitwą wstawienniczą przez jej pośrednictwo, m.in. słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Wszak Jezus powiedział do niej: Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz (Dz. 31). Wierni będą mieli także okazję, by skorzystać z sakramentu pojednania.

Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i ku czci św. Siostry Faustyny odprawiane będą w Turynie 5 dnia każdego miesiąca, jak w wielu świątyniach, w których przechowywane są jej relikwie.

 

Poczynając od 5 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 17.00 sprawowana będzie Msza św. w intencjach pracowników i współpracowników Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach i dzieł apostolskich prowadzonych w tym świętym miejscu oraz w intencji rodzin sióstr. Wspólnie uczestniczymy w wielkiej misji niesienia światu orędzia Miłosierdzia przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.

 

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożyciela św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

 

2 lutego, o godz. 10:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 1 siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, po odbyciu dwuletniego nowicjatu i odprawieniu ośmiodniowych rekolekcji, złoży pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonej generalnej m. M. Petry Kowalczyk. Ceremoniom w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przewodniczyć będzie ks. Krzysztof Kowal MS. W uroczystości wezmą udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia oraz rodzina siostry. W czasie pierwszej profesji siostry składają Jezusowi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, ponawiają je następnie przez pięć kolejnych lat i po tym okresie składają wieczyste zaślubiny.

Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w Prawie Pańskim: ‘Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu”. Mieli również złożyć ofiarę, zgodnie z nakazem Prawa Pańskiego: ‘parę synogarlic lub dwa młode gołębie’. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni. Gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się do Niego przepisy Prawa. On wziął Go na ręce i wielbił Boga: ‘teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: ‘On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoja duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu’. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat i owdowiała. Miała już osiemdziesiąt cztery lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z Prawem Pańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta – Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim (Łk 2, 22-40).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

1 lutego przypada 57 rocznica śmierci o. Józefa Andrasza, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia, który zapoczątkował nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i przez publikacje rozszerzył nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych w wielu krajach świata.

W piątkowym wydaniu „Naszego Dziennika” ukaże się artykuł Karoliny Goździewskiej, ukazujący jeszcze mało odkrytą, a bardzo ważną postać Krakowskiego Jezuity, który odegrał niezwykłą rolę nie tylko w życiu i misji św. Siostry Faustyny oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ale także w historii duchowości w Polsce i w krzewieniu nabożeństwa do Serca Jezusowego. Wierni z Ziemi Sądeckiej, skąd pochodził, i z wielu innych miejsc w Polsce i poza granicami kraju modli się o jego beatyfikację.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach każdego dnia stycznia, z wyjątkiem niedziel, w ramach wieczornych nabożeństw o godzinie 19.00 odmawiana będzie Liturgia godzin – Nieszpory. Można włączyć się w tę modlitwę przez transmisje on-line na stronie: faustyna.pl

 

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 15 języków. W roku 2019 przez stronę: faustyna.pl plik folderu w pdf pobrano 618 osób, najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (226), polskim (136), angielskim (81), francuskim (68), włoskim (38), niemieckim (25), rosyjskim (13), portugalskim (12), ukraińskim (7), łotewskim (5), słowackim (3), węgierskim (1), czeskim (2) i duńskim (1).

Gigapikselową prezentację łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2019 kontemplowało na stronie (także na tabletach i smartfonach) prawie 117 600 użytkowników. Plik cyfrowy obrazu do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia pobrało ponad 170 osób z 41 krajów m.in. tak odległych jak: Argentyna, Australia, Benin, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dominikana, Filipiny, Honduras, Malezja, Madagaskar, Meksyk, Indie, Kamerun, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Kongo, Korea Pd., Liban, Puerto Rico, Wietnam, USA… i z wielu krajów Europy, m.in.: Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, czy Włoch.

27 stycznia br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie, dotyczące pragnienia Boga, które jest wpisane w serce człowieka, i poszukiwania Go na różne sposoby (podstawie artykułów 26-40 KKK). Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkania formacyjne czcicieli i woluntariuszy należących do stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji są połączone z losowaniem Patronów na rok 2020. Spotkania poprowadzą siostry z koszyckiej i hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 26 stycznia – spotkanie w Bratysławie poprowadzą: ks. Milan Puškar, s. Alžbeta Mikušová i s. M. Antoniana Štullerova.

 

 

W dniach 23-26 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie pielgrzymi będą mogli w sposób szczególny spotkać się ze św. Faustyną. W tych dniach tysiące Amerykanów z wielu stanów USA nawiedzi to sanktuarium w ramach corocznej pielgrzymki związanej z uczestnictwem w „Marszu za Życiem”. W tym czasie będą mogli uczcić relikwie św. Faustyny w bardzo szczególnym relikwiarzu, przygotowanym cztery lata temu na peregrynację podczas Roku Miłosierdzia. Kustoszem tego pięknego relikwiarza wykonanego ręcznie w drewnie przez artystę Erica Winogradoffa ze stanu Nowy Jork,  jest wspólnota Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Lakeville w stanie Massachusetts. Podczas szczególnego nawiedzenia Sanktuarium przez św. Faustynę siostry z waszyngtońskiej wspólnoty będą dzielić się z pielgrzymami jej duchowym dziedzictwem i głosić orędzie Miłosierdzia.

26 stycznia br. w parafii św. Siostry Faustyny w Łodzi przy Placu Niepodległości 1 w cyklu „Niedziela z apostołem Bożego Miłosierdzia” o swoim doświadczeniu Bożego miłosierdzia i apostolstwie mówić będzie s. Sara Jabłońska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Spotkania z apostołami Bożego Miłosierdzia odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca i są owocem I Łódzkiego Kongresu św. Siostry Faustyny, który odbył się w tej parafii na początku października 2018 roku. W tej parafii posługują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty przy ul. Krośnieńskiej.

 

Gdy Jezus usłyszał o uwięzieniu Jana, odszedł do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: ‘Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga nadmorska,, kraj za Jordanem, Galilea pogan, lud, który był pogrążony w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym , którzy przebywali w mrocznej krainie śmierci , zajaśniało światło’. Odtąd Jezus zaczął nauczać: ‘Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo niebieskie’. Gdy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: ‘Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi’. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata, Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Szedł przez cała Galileę i nauczał w synagogach. Głosił Ewangelie o królestwie i uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości (Mt 4, 12-23).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Na adres klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2019 wpłynęło ponad 739 600 intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. odprawianą ku czci Miłosierdzia Bożego przez przyczynę św. Siostry Faustyny w czwartki o 17.00. W tej liczbie jest ponad 73 600 podziękowań za łaski i doczesne dobrodziejstwa, jakie stały się udziałem ludzi przez ufną modlitwę do Jezusa Miłosiernego i możne wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Zgłoszono je listownie, droga e-mailową, telefoniczną, przy klasztornej furcie i przez stronę: faustyna.pl (formularz pod hasłem: Intencje). Oprócz tego na stronie: faustyna.pl internauci wpisali 500 świadectw. Mówią one nie tylko o doświadczeniu miłującej obecności Boga i Jego działaniu w różnych historiach ludzkiego życia, ale także budują wiarę tych, którzy je czytają. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność wyrażająca się w pełnieniu woli Bożej. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności – mówił Jezus do św. Siostry Faustyny – bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele (Dz. 1578).

Spełniając prośbę Pana Jezusa, by słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”, od kilku lat na stronie: faustyna.pl funkcjonuje dzieło „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, w którym mogą uczestniczyć osoby ze wszystkich kontynentów. Wystarczy wpisanie w formularzu deklaracji do choćby jednorazowego odmówienia tej niezwykłej modlitwy, której nas nauczył sam Jezus przez pośrednictwo św. Siostry Faustyny. Z ufnym odmawianiem tej modlitwy związał wielkie obietnice uproszenia wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas w życiu ziemskim i wiecznym. Dzięki zaangażowaniu ludzi z różnych części świata przed obliczem Boga może nieustannie rozbrzmiewać wołanie: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”, a na nas, nasze rodziny, ojczyzny i świat także tym kanałem spływa łaska, błogosławieństwo i dobroć Boga.

Dzieło „Nieustannej Koronki…” zostało przez Informatyków na nowo przepisane i w nowej szacie graficznej zostało już opublikowane na stronie: faustyna.pl w 7 wersjach językowych. Pragniemy zachęcić do wpisywania się do tego dzieła. Wystarczy kliknąć na oznaczone na zielono słowo: Zapisz się i wypełnić krótki formularz, w którym należy określić: kiedy – w jakim dniu, godzinie i przez jaki czas – deklarujemy odmawianie Koronki. Wspólnie wyprosimy więcej, a dziś człowiek i świat najbardziej potrzebują doświadczenia miłosiernej miłości Boga.

 

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 stycznia br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny od adoracji Najświętszego Sakramentu. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Marcin Ciunel ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, biblista, rekolekcjonista oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Saletynów w Krakowie, który wygłosi konferencję o ewangelicznej wspólnocie. Zaraz po konferencji czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 22 stycznia. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Gaudia wygłosi konferencję o walecznej św. Siostrze Faustynie, o jej sposobach duchowej walki z przeciwnikiem naszego zbawienia i słabościami ludzkiej natury skażonej grzechem pierworodnym. Dzisiaj – mówi s. Gaudia – brakuje nam takiego męstwa, wytrwałości w walce, determinacji. Bardzo łatwo się poddajemy, co widać chociażby we wciąż wzrastających statystykach rozwodowych, a może także w statystykach samobójstw, które są rezultatem (poza chorobą psychiczną) napotkanych problemów… Masowo też ulegamy grzechom i nałogom, pokusom… Zatrzymujemy się na pierwszych etapach drogi duchowej, bo wydaje się nam za trudna. Dużo się możemy nauczyć od św. Faustyny. O tym będę mówić. 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest Tym, o którym powiedziałem: ‘Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie’. Ja Go nie znalem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi”. Jan zaświadczył również: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na Nim. Ja wprawdzie Go nie znałem, lecz Ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: „Gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym”. I zobaczyłem to, więc poświadczam: „On jest Synem Bożym” (J 1, 29-34).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W roku 2019 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczyło w tym dziele w ciągu roku ponad 1 500 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń konających jest coraz więcej. Formularz zgłoszeniowy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

17 styczna br. (trzeci piątek miesiąca) w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego w szkole św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia o godzinie 17.00 i po niej dwie konferencje: ks. dr. Pawła Gabary na temat „Miłosierdzie – bijące serce Ewangelii” oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – „Sakrament pokuty i pojednania doświadczeniem miłosierdzia Bożego”. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem, pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w siedmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2020 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 113. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2020 roku. Można w nim przeczytać o III Międzynarodowych Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia, św. Faustynie jako proroku naszych czasów wysłanym przez Boga do całego świata, kolejny odcinek historii małżeństwa, które w codzienności odkrywa miłującą rękę Ojca Niebieskiego. Z pielgrzymem do łagiewnickiego Sanktuarium o. Wojciechem Nowakiem SJ rozmawia s. M. Augustiana Matusik ZMBM. O nagrodzie, jaka nas już czeka w niebie pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM; ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Dlaczego miłosierdzie wydaje się niektórym czymś negatywnym, a ks. Karol Dąbrowski w cyklu: Święci pragną świętych pisze o rachunku sumienia i karcie wewnętrznej kontroli w życiu św. Faustyny. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

Popularną kolędę z XVIII wieku, napisaną w rytmie kujawiaka, w nowej aranżacji krakowskiego muzyka i kompozytora Piotra Pałki zaśpiewały siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Premierowe wykonanie miało miejsce w czasie zakonnej Pasterki. Kolęda szybko stała się „przebojem” w łagiewnickim klasztorze.

 

Z inicjatywy ludzi młodych, 13 stycznia br. o godzinie 18.45 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się nowy cykl spotkań dla wszystkich, którzy przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny pragną modlić się w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. W programie: krótkie rozważanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr. Janusza Kościelniaka oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z indywidualnym błogosławieństwem. Spotkania, w których uczestniczyć będą także siostry z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, odbywać się będą w poniedziałki co dwa tygodnie. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą te powinność”. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na Niego jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba: „On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem” (Mt 3, 13-17).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.