Archiwum

7 lutego br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. M. Teresy de la Fuente. W Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatkę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus. Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatki i w jej intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

W dniach 3 i 4 lutego s. Tymoteusza Kmiotek i s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wezmą udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii św. Siostry Faustyny w parafii Matki Bożej w San Romano, blisko Pizy w Toskanii. Przy tej okazji dzielić się będą duchowym dziedzictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia zapisanym w jej „Dzienniczku” oraz własnym świadectwem jej wstawiennictwa i udziału w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia.

Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął ja za rękę i podniósł. Wtedy opuściła ją gorączka i usługiwała im. A z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił demonów; lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł nas miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. A On im odpowiedział: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony (Mk 1, 29-39).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Czułam się tak źle, że z trudem wstałam na Mszę Świętą. Gorzej się czułam chora aniżeli wtenczas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach, i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam Komunię Świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy, i zaczęłam się modlić w ten sposób: Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej świętej. Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała, i bólu nie czuję, a to mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła (Dz. 1089).

2 lutego o godz. 10:30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 2 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, po odbyciu dwuletniego nowicjatu i odprawieniu ośmiodniowych rekolekcji, złożą pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonej generalnej m. Miriam Janiec. Ceremoniom w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przewodniczyć będzie ks. Robert Więcek SJ. W uroczystości wezmą udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia oraz rodziny sióstr. W czasie pierwszej profesji siostry składają Jezusowi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, ponawiają je następnie przez pięć kolejnych lat i po tym okresie składają wieczyste zaślubiny.

W tym odcinku s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia opowiada, jak św. Faustyna u początku życia zakonnego pokonywała codzienne trudności? Co robiła w takich sytuacjach? O tym w tym odcinku podcastu.

Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl, w wersji audio w układzie chronologicznym na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W tym odcinku s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia opowiada, jak św. Faustyna u początku życia zakonnego przeżywała niezwykle trudne i bolesne doświadczenia, zwane biernymi nocami. Jednak przeszła przez to doświadczenie zwycięsko. Jak i jakie szczęście czekało ją na końcu drogi? O tym w tym odcinku podcastu. Pełny tekst „Dzienniczka” na stronie: www.faustyna.pl

W niedzielę 28 stycznia br. przed Mszą św. o godzinie 12.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów do bazyliki. Kazania na wszystkich Mszach Świętych wygłosi ks. dr Witold Burda, postulator w procesie beatyfikacyjnym Miłosiernych Samarytan z Markowej.

Przyszli do Kafarnaum. W szabat zaraz wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: „Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić! Wiem, kim jesteś: Świętym Boga”. A Jezus stanowczo mu nakazał: „Milcz i wyjdź z niego!”. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: „Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I szybko rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej krainie galilejskiej (Mk 1, 21-28).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci Mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją (Dz. 300).

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na styczeń: o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin w każdym dniu 2024 roku oraz o miłosierdzie i pokój dla świata.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

W styczniu 2024 roku spotkania formacyjne wspólnot „Faustinum” na Słowacji mają bardziej świąteczny charakter, gdyż  w programie jest wspólna agapa i losowanie Patronów na rok 2024. Biorą w nich udział siostry z dwóch klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: w Koszycach i Niřnom Hrušove oraz kapłani zaangażowani w pracę formacyjną w tych wspólnotach „Faustinum”.

Terminy spotkań:

18 stycznia – spotkanie w Nižnom Hrušove prowadzą: s. Hedvig i s. Alžbeta.
21 stycznia – spotkanie w Sabinove prowadzą: ks. Miroslav Liška i s. Blanka.
22 stycznia – spotkanie węgierskojęzycznej grupy w Borši prowadzi s. Hedvig.
23 stycznia – spotkanie słowackojęzycznej grupy w Borši prowadzi s. Hedvig.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary wpłacone na kamerę do transmisji on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Możemy już zakupić kamerę obrotową Panasonic aw-ue-160 kej, która zagwarantuje telewizyjną jakość i ciągłość transmisji na stronie: faustyna.pl i wszystkich jej wersjach językowych (w sumie na 10 stronach internetowych) oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl i aplikacji o tej samej nazwie.  Obecna kamera Sony, która nieprzerwanie pracuje przez 24 godziny na dobę od 2015 roku, będzie zapasową. Z tej transmisji korzystają wierni z całego świata, którzy pragną wirtualnie pielgrzymować do tego świętego miejsca, by błagać o miłosierdzie „dla nas i całego świata”.

Za wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców modlimy się codziennie, szczególnie w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz w czasie Eucharystii, odprawianych w ich intencji.

W każdym dniu z powodu choroby, podeszłego wieku, wojen, katastrof, przemocy czy innych powodów odchodzi z tej ziemi dziesiątki tysięcy ludzi. Tylko z głodu co minutę umiera 11 osób, co 4, 4 sekundy umiera na świecie dziecko do piątego roku życia (raport ONZs), a co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo.  Jezus prosi przez św. Faustynę o modlitwę za umierających słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzi dzieło „Koronki za konających”. W 2023 roku osoby z Polski i wielu innych krajów świata, które zadeklarowały chęć pomocy umierającym w wybranym dniu i strefie czasowej, wsparły modlitwą 46 769 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 0 60 205 lub drogą e-mailową.

Każdy może włączyć się w to dzieło miłosierdzia i pospieszyć z pomocą osobom najbardziej potrzebującym wsparcia, bo podejmującym ostatnią i najważniejszą decyzję, która dotyczy wieczności, w chwili gdy są najsłabsi i atakowani przez szatana. Wypełniając formularz wpisowy, należy wybrać dzień tygodnia i godzinę czuwania oraz sposób powiadamiania o umierających przez sms (tylko w Polsce) lub e-mail.

W tym dziele uczestniczą także ofiarodawcy, wspierający to dzieło finansowo, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłają sms-y z imionami konających, przez co troszczą się o ich zbawienie.

Pod takim tytułem w Edycji Świętego Pawła ukazała się książka, zawierająca wybór cytatów z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny na każdy dzień roku z komentarzami ks. dr hab. Józef Pochwata MS, posługującego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Teksty z „Dzienniczka” na każdy miesiąc zostały dobrane według klucza, który opisuje szkołę duchowości św. Siostry Faustyny, opartą na tajemnicy miłosierdzia Bożego. Charakterystycznymi rysami tej szkoły jest poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności, postawa zaufania wobec Boga wyrażająca się w pełnieniu Jego woli, oraz postawa miłosierdzia względem bliźnich, Rysami dopełniającymi obraz tej szkoły duchowości są: umiłowanie Kościoła jako Matki i Mistycznego Ciała Chrystusa, umiłowanie Eucharystii i nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia. Każdy z tych rysów przeżywany jest w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego. Książkę można nabyć m.in. w sklepie „Misericordia; w łagiewnickim Sanktuarium.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny, w roku 2023 przekazało 135 relikwii (130 relikwii ex ossibus – z kości oraz 5 z habitu w kapsule) do 26 krajów świata; po raz pierwszy do  Republiki Malawi w Afryce Wschodniej. W Europie Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do sześciu krajów. Ponadto do: Chin, na Filipiny, do Indonezji, Korei Południowej, Libanu, USA, Portoryko, Salvadoru, Argentyny, Boliwii, Brazylia, Meksyku, Australii, Gwinei Bissau, Kamerunu, RPA, Tanzanii, Ugandy i Zambii.

Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 129 krajach świata na wszystkich kontynentach, w 5833 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

To tytuł najnowszej książki ks. dr hab. Józefa Pochwata MS, która ukazała się w Edycji Świętego Pawła. Proponowany w niej rachunek sumienia człowieka dojrzałego ma stanowić nie tylko pomoc do przeanalizowania w duchu wiary swego dotychczasowego życia, ale też równocześnie ma być ramowym programem realizowania nowego życia. Sakrament pojednania to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22-23). Aby z niego owocnie korzystać, trzeba odpowiednio przygotować się przez rachunek sumienia i spełnienie warunków spowiedzi. Wówczas otrzymamy nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także możemy odzyskać równowagę ducha, radość i pokój serca.  Książkę można nabyć m.in. w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium.

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie, USA, odbędzie się tradycyjny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Gościem specjalnym będzie Michael Grasiński, który swoje wystąpienie zatytułował: „Odzyskiwanie naszej prawdziwej tożsamości: historia miłosierdzia Bożego!”.

W spotkaniach można uczestniczyć także przez transmisję pod adresem: www.jp2shrine.org/youtube. Po konferencji i adoracji Pana Jezusa odbędzie się spotkanie uczestników przy herbacie.

„Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

W tym odcinku s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia opowiada, jak Jezus uczył św. Faustynę bycia wytrwałym w swoich postanowieniach. A łatwo nie było – Helena Kowalska (późniejsza Faustyna), która przez całe życie marzyła o życiu zakonnym, już po trzech tygodniach chciała opuścić klasztor, by szukać innego. W tym odcinku pojawia się także drugi wątek: życie po śmierci – czyściec. Helena ma niezwykłe poznanie tej rzeczywistości. Posłuchaj Pełny tekst „Dzienniczka”.

W dniach 16-24 stycznia br. z powodu ośmiodniowych rekolekcji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wiadomości i galeria na stronie: www.faustyna.pl nie będą aktualizowane. Funkcjonować będą natomiast wszystkie pozostałe dzieła i trwać będzie modlitwa za wszystkich współpracowników i internautów nawiedzających stronę w internecie i w aplikacji: Faustyna.pl.

Taki tytuł nosi 29 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci” (Dz. 687). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Poznaję coraz lepiej, jak bardzo każda dusza potrzebuje miłosierdzia Bożego w całym życiu, ale szczególnie w śmierci godzinie. Koronka ta jest na uśmierzenie gniewu Bożego” (Dz. 1036).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z nowymi, pięknymi plenerami zrealizowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na You Tube w kanale: Faustyna.pl.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 129. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2024 roku. W nim s. Elżbieta Siepak ISMM pisze o malowaniu pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego z okazji 90. rocznicy jego powstania, s. Gaudia Skass ISMM o potrzebie i pragnieniu bliskości, co można wyczytać w symbolu stóp na obrazie Jezusa Miłosiernego, a s. Ancilla Zalewska dzieli się przekazem orędzia Miłosierdzia na ŚDM w Lizbonie. W numerze można przeczytać także rozmowę z Ziemowitem Janaszkiem, który – jak wyznał – „Był umarły, a ożył”. W cyklu biblijnym o Mojzeszu pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, a ks. Wojciech Rebeta odpowiada na pytanie: Jak duchowo podnieść się po aborcji? Natomiast ks. Karol Dąbrowski pisze o pokorze w życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania Anny nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Na stronie: www.faustyna.pl  i jej 8. wersjach językowych trwa losowanie Patronów na rok 2024. Do 7 stycznia swojego Patrona wylosowało już ponad 305 000 osób, w tym z Polski prawie 180 000 osób, na stronie hiszpańskiej ponad 66 000 osób, 50 000 Słowaków,  prawie 3 000 Włochów i reszta na pozostałych stronach językowych. Jak uczą świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpowiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi. Warto mieć takie święte Towarzystwo, bo Mieszkańcy Nieba chcą i pomagają, jeśli ich o to prosimy. O skuteczności ich działania świadczą liczne świadectwa.

Na kanale  YouTube oraz na platformach podcastowych „Blisko Rahamim” ukazał się pierwszy odcinek z serii z „Dzienniczkiem” św. Faustyny! Treści zapisane przez św. Siostrę Faustynę czyta i komentuje s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. „Celem tej serii pisze – nie jest wyjaśnienie wszystkich wątków z „Dzienniczka”, bo seria ta mogłaby trwać dłużej niż życie tych, którzy ją nagrywają. Będziemy się skupiać się na wyszukiwaniu w faustynowych treściach tego, co dla nas najważniejsze, czego możemy się od niej nauczyć i co Jezus chce nam powiedzieć przez jej doświadczenie. Otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który będzie działał z mocą, Który będzie nas poruszał, będzie nas prowokował, będzie leczył, będzie dawał światło, prostował nasze drogi…”. Kolejne odcinki podcastów publikowane są w niedziele o godzinie 17.00.

Z serca Sanktuarium Bożego-Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli z kaplicy łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przez całą dobę prowadzi transmisję on-line (24 godziny) na stronie: www.faustyna.pl i jej 8 wersjach językowych, na You Tube w kanale: Faustyna.pl. W roku 2023 tylko korzystało z niej 4 500 000 unikalnych użytkowników.

Ponadto z transmisji korzystają także stacje telewizyjne (m.in. TV Shalom), rozgłośnie radiowe i aplikacja: Faustyna.pl. Poranną Mszę św. transmituje radio Doxa i radio Droga z Wiednia, a modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego transmituje kilkanaście stacji radiowych i telewizyjnych. Dzięki tym transmisjom radiowym i telewizyjnym oraz internetowym miliony osób każdego dnia o tej samej porze jednym głosem wołają do Boga: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych, w roku 2023 zanotowano ponad 2 500 000 użytkowników.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny.

Pod tym hasłem w dniach 12-14 stycznia 2024 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum” oraz czcicieli Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas – ludzi ochrzczonych – jest powołany do tego, by swoim życiem dawać świadectwo o miłosiernej miłości Boga. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w naszym najbliższym otoczeniu, które często bywa środowiskiem deklarującym obojętność lub nawet wrogość wobec Boga i Kościoła. O tym, jak być świadkiem Miłosierdzia we współczesnym świecie o oparciu o słowo Boże i doświadczenie św. Faustyny mówić będą prowadzący rekolekcje: ks. Zbigniew Pałys MS, ojciec duchowny w seminarium saletynów, oraz s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM, doktor biblistyki, zaangażowana w dzieło głoszenia orędzia Miłosierdzia. Więcej informacji.

W ramach projektu Samarytanka w dniach 12-14 stycznia oraz 19-21 stycznia 2024 roku w diecezjalnym domu rekolekcyjnym Fides et ratio w Szczucińsku odbędą się rekolekcje dla kobiet pod hasłem: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. W programie konferencje i medytacje słowa Bożego, zwłaszcza o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok oraz wskrzeszenie córki Jaira, oraz warsztaty. Rekolekcje po prowadzą: s. Anastasis Omelchenko ze wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Pietropawłowsku, s. Kazimiera Wanat, s. Madlen Hofmann oraz o. Hans Reiner.

Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!”. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, zobaczcie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas, to znaczy Piotr (J 1, 35-42).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Zdumienie i podziw mnie ogarnia, widząc wielki majestat Boży, który się zniża do mnie, która jestem nędzą samą. Wyrywa się z mej duszy wdzięczność ku Niemu za wszystkie łaski, których mi udziela, a szczególnie za łaskę powołania do wyłącznej służby swej świętej (Dz. 1814).

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe ofiary na kamerę do transmisji on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Do zakupu nowej kamery, która gwarantowałaby telewizyjną jakość i ciągłość transmisji na stronie: faustyna.pl i wszystkich jej wersjach językowych oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl i aplikacji o tej samej nazwie, brakuje nam jeszcze około 25 tysięcy. Stara kamera pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę od 2015 roku. Istnieje więc konieczność zakupienia drugiej kamery, gdyż z tej transmisji korzystają wierni z całego świata, którzy pragną wirtualnie chcą pielgrzymować do tego świętego miejsca, by błagać o miłosierdzie „dla nas i całego świata”.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczyna więc zbiórkę funduszy na ten cel, które można wpłać na podane konto z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Dom Zakonny w Krakowie

ul. Siostry Faustyny 3
30-608 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Poland

Nr rachunku:

80 1600 1013 0002 0012 3671 2001 – PLN
73 1600 1013 0002 0012 3671 2030 – EUR
41 1600 1013 0002 0012 3671 2024 – USD

Kod BIC (SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL

Z dopiskiem: Kamera – transmisja online.

Z powodu wymiany urządzeń do światłowodu 9 stycznia 2024 roku w godzinach dopołudniowych nie będzie transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z kaplicy Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny. Bardzo przepraszamy, ale to konieczne prace.

7 stycznia (niedziela) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którego tematem będzie „Życie duchowe – działaniem Bożego miłosierdzia w nas”. Rozpocznie się ono o godzinie 14.15 wspólną adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15.20 Eucharystia, a po niej agapa, konferencja z cyklu „ABC życia duchowego” oraz dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tym temacie. Spotkania prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i kapłani.