Archiwum

Codziennie z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona była transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez internet, 12 rozgłośni radiowych i 4 stacje telewizyjne z Polski i Włoch. Od 18 maja 2020 – dnia urodzin św. Jana Pawła II – transmisję Godziny Miłosierdzia i Koronki prowadzi TWP3 w paśmie ogólnopolskim, a od pierwszej niedzieli Adwentu w soboty i niedziele także w TVP1. Wtedy liczba osób uczestniczących w tej modlitwie tylko w TVP sięga nawet do 1 100 000. Transmisja telewizyjna za pisemnym porozumieniem stron (ZMBM i TVP) została udostępniona także na stronę: faustyna.pl we wszystkich wersjach językowych oraz w aplikacji: Faustyna.pl na android i iOS. W tych miejscach dostępne jest także Archiwum transmisji audio, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę w wielu językach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

W 2020 roku z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl korzystało ponad 262 000 użytkowników. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało 1451 osób w języku polskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim, rosyjskim i w języku słowackim. Wiele osób korzystało też z „Konkordancji do Dzienniczka” w języku polskim. A „Dzienniczek” w języku polskim w wersji audio został udostępniony na You Tube w kanale: Faustyna.pl.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny, w roku 2020 przekazało 62 cząstki relikwii (56 relikwii ex ossibus – z kości oraz 6 z habitu) do 15 krajów świata. W Europie Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 10 krajów: na Białoruś, do Bośni i Hercegowiny, do Francji, Irlandii, na Litwę, do Niemiec (5), Polski (37), Szkocji, Szwajcarii i Włoch (3).  Ponadto  do USA, Wenezueli, Panamy), po raz pierwszy na Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, a po raz kolejny na wyspę Guam, położoną na Pacyfiku pomiędzy Hawajami i Filipinami.  Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 127 krajach świata na wszystkich kontynentach, w 5461 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

Codziennie o godzinie 15.00-15.20 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tej modlitwie, zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, rozważamy tajemnicę miłosiernej miłości najpełniej objawioną w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz błagamy o miłosierdzie, polecając intencje złożone na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Bożego Miłosierdzia i grobem św. Faustyny, sprawy Kościoła św., naszej Ojczyzny i całego świata. Uczestniczą w niej także słuchacze 10 rozgłośni radiowych, telewidzowie oraz internauci z wielu krajów świata. Transmisja prowadzona jest na stronie: www.faustyna.pl, a także przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele również w TVP1. Transmisję Telewizji Polskiej można odbierać także na stronie: faustyna.pl i na 7 jej wersjach językowych, a wkrótce także w aplikacji: Faustyna.pl.

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Osobom włączającym się w różnorakie dzieła apostolskie Zgromadzenia, także w dzieło „Koronki za konających” i „Nieustannej Koronki”, Internautom odwiedzającym naszą stronę oraz Osobom należącym do grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2021 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny 1 stycznia 2021roku zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godzinie 17.00, którą transmituje TVP Kraków. Poza tym Msze św. w porządku niedzielnym: o 7.00, przewodniczyć będzie abp marek Jędraszewski, metropolita krakowski– transmisja TVP1, 8.30 i 19.00 – księża saletyni. W bazylice Msze Święte według porządku niedzielnego.

Ze świętami Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj strojenia choinki, która zdobi wnętrza kościołów, domów, umieszczana jest na placach czy w miejscach publicznego użytku. Drzewo zwłaszcza iglaste w wielu kulturach jest symbolem życia, odradzania się, trwania i płodności. Ozdobione drzewko jodełki lub świerku stało się w Europie najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Samo żywe drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła życia. Ale także niektóre ozdoby choinkowe mają swoją symbolikę, choć dziś nie zawsze rozpoznawaną: np. gwiazda umieszczana na szczycie drzewa miała wskazywać drogę powrotu do domu z dalekich stron, światło – wskazuje na Chrystusa, który jest światłością świata, anioły są tymi, którzy mają opiekować się domem, papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, z którego wyzwala Jezus… We współczesnej kulturze zdają się być jednak ważniejsze prezenty, które są pod choinką, ale i one są zapowiedzią darów Nieba. Warto jednak spojrzeć na choinkę w tej symbolice, jaką niesie kultura chrześcijańska, by lepiej i owocniej przeżywać misterium radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

W niedzielę oktawy Bożego Narodzenia, w tym roku 27 grudnia, w Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to zarazem święto każdej ludzkiej rodziny, która podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest dziełem Ojca Niebieskiego i do Niego ma prowadzić, a w ziemskim życiu musi się zmierzyć z wieloma trudnościami. Dzisiaj, w czasach zmasowanego ataku na rodzinę, kryzysu małżeństwa i życia rodzinnego, Święta Rodzina ukazuje szczęśliwy model życia wspólnotowego, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a we wzajemnych relacjach stosowana jest zasada miłości i wzajemnego zaufania.

W tym dniu w sposób szczególny dziękujemy Bożemu Miłosierdziu za dar naszych rodzin i prosimy o potrzebne łaski dla tych, które przeżywają trudności i kryzysy, a dla skłóconych i rozbitych rodzin prosimy o łaskę pojednania, wzajemnego przebaczenia, powrotu na drogę wzajemnej miłości i naśladowania w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. W tej intencji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 20.30 odmawiana jest modlitwa różańcowa, a w drugą sobotę miesiąca o 17.00 sprawowana jest Eucharystia. W tej modlitwie można także uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnica Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Wśród wszystkich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy w tym okresie wiele postanowień zmierzających do uporządkowania naszego życia duchowego, korzystamy z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. W wielu Sanktuariach Miłosierdzia Bożego m.in. w Krakowie-Łagiewnikach i Płocku oraz w innych sanktuariach i kościołach ustawiają się długie kolejki do spowiedzi. Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia pozbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się ucieszyć. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobienapisał Adam Mickiewicz.

23 grudnia w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży  w Camagüey na Kubie o godzinie 19.00 s. Filipina ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z katechistami i dziećmi z katechezy przedstawi jasełka pt.: „Co się wydarzyło, gdy się spotkały: Wiara, Nadzieja i Miłość?”

W czwartym tygodniu Adwentu św. Siostra Faustyna poprowadzi nas w głąb duszy, która także stała się miejscem narodzin Jezusa w nas. On przyszedł na świat, by narodzić się w każdym ludzkim sercu i uczynić je szczęśliwym. „Nie szukam szczęścia – pisała św. Faustyna – poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim zażyłość, tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem” (Dz. 454). Postarajmy się, aby ostatnie dni Adwentu były czasem nowych narodzin Jezusa nie tylko w naszych sercach przez sakrament pojednania, ale zabiegamy o to, by On znalazł miejsce w „niejednej człowieczej duszy” przez naszą modlitwę i ofiarę

.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 grudnia. W tym roku formacyjnym  o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w grudniu z modlitwą za rozeznających swoje powołanie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się wirtualny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, bo sanktuarium z powodu pandemii jest nadal zamknięte. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór będzie poświęcony pokorze, gdyż Maryja polecała ćwiczyć się w niej Siostrze Faustynie, by w ten sposób przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. O pokorze w zyciu sw. Faustyny i pokorze Boga w tajemnicy wcieleniai narodzenia Syna Bożegomówic będzie  ks. José Maria Cortes, kapelan Sanktuarium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 w strefie czasowej EST  przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Transmisja na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=4deSWNfrY1k&feature=youtu.be. Na Facebooku:  https://www.facebook.com/JP2Shrine

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na grudzień: o owocne duchowo przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla nas i naszych rodzin, a także o łaski nawrócenia i spowiedzi św. dla tych, którzy dawno nie korzystali z tego sakramentu, aby także w ich sercach dokonało się Boże Narodzenie.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Pod takim tytułem ukazały się kazania wygłoszone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa, bo w tym miejscu wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Pan Bóg złożył jej duchowe dziedzictwo z krzepiącym ducha orędziem Miłosierdzia skierowanym do całego świata. W czasie Eucharystii, transmitowanej przez TVP1,  głosili je biskupi, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, duszpasterze różnych środowisk, proboszczowie i neoprezbiterzy, a słuchało ich każdego dnia o 7.00 ponad milion osób. Wielu z nich wyrażało wdzięczność i pragnienie powrotu do tych treści. Jak ważną rolę w tym czasie odegrały te słowa i wspólna modlitwa przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosierdzia i przy grobie św. Faustyny, mówią świadectwa. Oto jedno z nich: „W czasie pandemii przeżywałam trudne dni. Dopadła mnie depresja. Nie mogłam sobie z sobą poradzić. Któregoś dnia rano włączyłam telewizor, była właśnie Msza św. z Łagiewnik. Zostałam na tym kanale. To, co wówczas usłyszałam, dało mi nadzieję… Kolejne dni zaczynałam już od Mszy św. Depresja minęła”. Książka ukazała się w Wydawnictwie Św. Stanisława. Można ja nabyć w punkcie informacyjnym w łagiewnickim Sanktuarium: 12 252 33 11, e-mail: info@milosierdzie.pl

16 grudnia (środa) we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. W tej nowennie można uczestniczyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl codziennie o 19:00, w niedzielę o 18:30, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 7:10 (po porannej Mszy św.).

W dniach 18-20 grudnia br. z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku transmitowane są rekolekcje dla małżeństw starających się o potomstwo, w oparciu o Janowy opis cudu w Kanie Galilejskiej. Poprowadzi je ks. Witecki, duszpasterz wspólnoty modlitwy o potomstwo. W programie równie komentarze do Ewangelii s. Judyty Pudełko PDDM i Marcina Zielińskiego lider wspólnoty „Głos Pana” oraz świadectwa. W rekolekcjach ze względu na sytuację epidemiologiczną można wziąć udział tylko on-line każdego o godzinie 20.00 na: YouTube i Facebooku „modlitwa o potomstwo”:

https://www.youtube.com/c/ModlitwaoPotomstwo
https://www.facebook.com/modlitwaopotomstwo

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnica Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Muzeum Archidiecezjalne w Tarnowie przygotowało wystawę poświęconą osobie o. Józefa Andrasza, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, który po jej śmierci zaangażował się w misję głoszenia orędzia Miłosierdzia. Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, który słynie łaskami w łagiewnickim Sanktuarium. Z jego inicjatywy zaraz po drugiej wojnie światowej zbierano wspomnienia o Siostrze Faustynie, a książeczka „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzująca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach jej przekazanych, została przetłumaczona na wiele języków i przyczyniła się w ogromnym stopniu do jego popularyzacji w wielu krajach świata. Na wystawie prezentowane będą pamiątki związane z o. Andraszem, a są to maszynopisy, fotografie i publikacje naukowe, tłumaczenia wielu mistyków i teologów duchowości. Są również ornaty z wizerunkiem Serca Pana Jezusa, habit zakonny jezuitów, brewiarz, różaniec oraz laska, której używał, pod koniec swego życia o. Andrasz. Wystawa  będzie czynna do 20 stycznia 2021 roku.

Trzeci tydzień Adwentu upłynie nam na rozważaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego w narodzeniu Syna Bożego. Święta Siostra Faustyna pisała: „I staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, o Panie: Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone. Podniosłeś nas do swego Bóstwa przez swe uniżenie; jest to zbytek Twej miłości, jest to przepaść Twego miłosierdzia. Zdumiewają się niebiosa nad tym zbytkiem miłości Twojej. Teraz nikt się zbliżyć do Ciebie nie lęka. Jesteś Bogiem miłosierdzia, masz litość dla nędzy, jesteś nam Bogiem, a my Twym ludem. Jesteś nam Ojcem, a my Twe dzieci z łaski; niech się sławi miłosierdzie Twoje, żeś raczył zstąpić do nas” (Dz. 1745). Ze św. Siostrą Faustyną rozważajmy miłosierną miłość Boga w cudzie narodzenia Syna Bożego w betlejemskiej stajni i w duszy człowieka. Dziękujmy za to, że chciał być tak blisko nas od narodzenia przez wszystkie wydarzenia życia aż po śmierć, by zamieszkać z nami w domu Ojca i uczynić nas dziedzicami nieba.

W dniach 16-18 grudnia b.r. odbędą się internetowe rekolekcje adwentowe na temat: „Miłosierny Ojciec – „Rzucam się w objęcia Twoje, Ojcze miłosierdzia” (Dz. 505), które będą prowadzone z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Będą to pierwsze rekolekcje z serii  „Miłosierna Trójca” organizowane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Przez najbliższe trzy lata w czasie rekolekcji adwentowych będziemy poznawać miłosierdzie Trójcy Świętej. W tym roku pragniemy kontemplować miłosierdzia Ojca. Ojca, którego miłosierdzie jest jako łono matczyne. To z niego zrodziliśmy się i do niego wracamy. Ojca, który zawsze wychodzi nam naprzeciw z otwartymi ramionami. W te objęcia chcemy rzucić się z ufnością, jak czyniła to Siostra Faustyna.

Rekolekcje w formie online poprowadzi ks. dr. hab. Stanisław Witkowski MS – saletyn, biblista, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Według programu, który ukaże się na stronie www.faustinum.pl sukcesywnie będą umieszczane nagrania video jako wprowadzenia do osobistej modlitwy i medytacji. Nagrania konferencji pozostaną na stronie do końca Adwentu, czyli do 23 grudnia. Po tym terminie będzie możliwość nabycia płyty mp3 z nagraniami.

Serdecznie zapraszamy Każdą i Każdego z Was. Prosimy, przekażcie tę wiadomość Waszym najbliższym. Już dziś zawierzamy Bogu przez Maryję wszystkich uczestników tych rekolekcji.

19 grudnia w Camagüey w domu misyjnym w dzielnicy La Belén s. Filipina ze wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z lokalnym „Caritas” organizuje spotkanie bożonarodzeniowe dla dzieci z katechezy i ich rodziców. W programie warsztaty z psychologiem, wspólne śpiewanie kolęd i obiad.

Pod takim hasłem w dniach 12-13 grudnia br. odbędzie się wirtualne spotkanie, organizowane przez księży z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Argentynie, w którym weźmie udział 8 sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Projekt tego wydarzenia zrodził się w dobie ostrego kryzysu gospodarczego, społecznego i duchowego, spowodowanego pandemią koronawirusa w Argentynie (kilkumiesiecznej radykalnej kwarantanny) i Ameryce Południowej. Konferencje o Bożym miłosierdziu i jego znaczeniu w tych czasach  mówić będą: o. Germán Saksonoff, prezes Centrum Duchowości św. Faustyny w Argentynie i redaktor naczelny „La Hora de la Misericordia”, Eduardo Arnau, założyciel katolickiego tygodnika Cristo Hoy i ks. Mauro Carlorosi, autor książki „Miłosierdzie Boże przygotowuje świat”. Konferencje na temat tajemnicy i kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę w kontekście pandemii, życia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz kontynuującego jej misję stowarzyszenia „Faustinum” wygłoszą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach (s. Miriam, s. M. Teresa, s. Clareta, s. Emanuela, s. Eliana, s. Faustia i s. Maria Faustyna) oraz z Waszyngtonie (s. Gaudia). W programie dwudniowego spotkania, prowadzonego w języku hiszpańskim będą także: modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz prezentacje z życia św. Siostry Faustyny w Głogowcu, Płocku, Warszawie i Krakowie. Zapisy oraz bliższe informacje na http://www.hablaalmundo.com

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo: miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości? Takie jest świadectwo Jana, gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając: „Nie jestem Chrystusem”. Wtedy go zapytali: „Cóż więc? Jesteś Eliaszem?”. Odpowiedział im: „Nie jestem”. „Jesteś prorokiem?”. Odpowiedział: „Nie”. Zapytali go więc: „Kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz?”. Jan rzekł: „’Jestem głosem, który woła na pustyni: Wyrównajcie drogę Pana’, zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli faryzeuszami. I zapytali go: „Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im odpowiedział: „Ja chrzczę wodą, wśród was jednak powił się Ten, którego wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi On po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów”. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu (J 1, 6-8. 19-28).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W drugim tygodniu Adwentu wraz  ze św. Faustyną proponujemy rozważanie miłosierdzia Bożego w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. „Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdzia swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię, Pan nad pany, zniży się Nieśmiertelny. Ale gdzie zstąpisz, Panie? Czy do świątyni Salomonowej? Czy każesz zbudować sobie nowy przybytek? Gdzie zstąpić zamierzasz? O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdyż ziemia cała jest Ci podnóżkiem. – Sam zgotowałeś sobie przybytek: świętą Dziewicę, Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem” (Dz. 1745). W tym tygodniu za św. Faustyną rozważajmy miłosierdzie Boga w tajemnicy wcielenia Jego Syna, który dla nas przyjął ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Dziękujmy, że w taki sposób została wyniesiona ludzka natura, która odtąd przez Jezusa jest obecna w tajemnicy Trójcy Świętej

W dniach 5-8 grudnia w parafii Nawiedzenia NMP w Elmhurst, jednym z przedmieść Chicago, s. Gaudia i s. Grace z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą adwentowe rekolekcje o Bożym miłosierdziu pod hasłem „Nadzieja odbudowana”. Mottem tych dni będą słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. (…) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia”. Mówił to o orędziu Miłosierdzia przekazanym światu przez św. Faustynę i wyraził pragnienie, aby to orędzie „dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją”. Taki jest właśnie cel adwentowych rekolekcji w Chicago.

8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line i stronę www.faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy ponad dwudziestu tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną w aplikacji: Faustyna.pl.

8 grudnia br.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu 4 kandydatek (3 Polki i Białorusinka). Po ceremoniach zakonnych Eucharystię w kaplicy klasztornej w intencji postulantek odprawi ks. Rafał Gudwański.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.