Archiwum

W ramach przygotowania do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny w parafii Matki Bożej Anielskiej w Jaworznie, 1 kwietnia br. s. Zacheusza i s. Augustiana z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą bogactwem duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia Apostołki Bożego Miłosierdzia. W programie spotkania z dziećmi i dorosłymi członkami parafii.

 

 

W dniach 29-31 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się wielkopostne rekolekcje dla członków i woluntariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” ze Słowacji. Rekolekcje na temat: „Modlitwa, post i jałmużna” poprowadzą: ks. Artur Ciepielski oraz s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

31 marca br. w Kreuzlingen, w największym szwajcarskim mieście nad Jeziorem Bodeńskim, w parafii św. Stefana i św. Ulricha odbędzie „Wieczór Miłosierdzia”, który ma zapoznać wiernych z duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny oraz przygotować ich do owocnego przeżycia święta Miłosierdzia. W tym spotkaniu wezmą udział s. Norberta i s. Klara z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Schodzili się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy tę przypowieść.

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada”. Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świecie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: „Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem”. Wtedy ojciec powiedział do swoich sług: „Szybo przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.

Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział: „Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste cielę, bo odzyskał go zdrowego”. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca: „Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę. On mu odpowiedział: „Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15, 1-3.11-32).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 29-31 marca br. s Gaudia i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą bogactwem duchowym św. Siostry Faustyny i jej misją głoszenia światu orędzia Miłosierdzia z wiernymi w Brainerd, w stanie Minesota. Spotkają się z wiernymi w parafii św. Franciszka na 40-godzinnym nabożeństwie, a także w pobliskich parafiach: św. Mateusza, św. Andrzeja i Wszystkich Świętych oraz z dziećmi w miejscowej szkole.

Uczynki miłosierdzia. To jest post, jakiego pragnie Bóg. Przekonuje nas o tym m.in. to wydarzenie z życia św. Siostry Faustyny.

Lekarz mi nie pozwolił pójść do kaplicy na Pasję, chociaż miałam gorące pragnienie; jednak modliłam się we własnej separatce. Nagle usłyszałam dzwonek w sąsiedniej separatce i weszłam, i oddałam usługę ciężko choremu. Kiedy wróciłam do swej separatki – nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł: „Córko Moja, większą Mi sprawiłaś radość oddając Mi tę usługę, aniżelibyś długo się modliła”. Odpowiedziałam:Przecież nie Tobie, o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu”. I odpowiedział mi Pan:Tak, córko Moja, cokolwiek czynisz bliźniemu – Mnie czynisz” (Dz. 1029).

Jezus pouczył św. Faustynę – a przez nią także nas – że są trzy sposoby świadczenia dobra bliźnim: czyn, słowo i modlitwa. Mówił: W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742). Prosił, aby w ciągu dnia spełnić wobec bliźnich chociaż jeden akt miłosierdzia, ale z miłości do Niego. To jest jedyne bogactwo na ziemi, które ma wartość wieczną. Ono sprawia, że stajemy się piękni w swoim człowieczeństwie i chrześcijańskim powołaniu oraz bogaci przed Bogiem.

Z powodu awarii prądu w Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia nie działają urządzenia. Została również wyłączona transmisja on-line.

 

W ramach „Kursu błogosławieństw”, który organizują augustianie w Koszycach na Słowacji, w środę 27 marca s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosi konferencję na temat: „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Następnie poprowadzi warsztaty, w których od strony praktycznej ukaże ten niezwykle ważny i stale aktualny temat w świetle szkoły duchowości św. Siostry Faustyny.

W marcu we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, wieczorne nabożeństwa odprawiane są ku czci św. Józefa. Siostry od początku historii Zgromadzenia szczególną czcią otaczają Oblubieńca Matki Bożej i Żywiciela Syna Bożego, którego pieczy się powierzają. Święty Józef troszczy się nie tylko o sprawy materialne, ale i duchowe. Sam powiedział św. Siostrze Faustynie, że bardzo jest za tym dziełem, które jej polecił Pan, czyli za dziełem głoszenia światu orędzia Miłosierdzia i obiecał swą opiekę. Ale zażądał, aby miała do niego nieustanne nabożeństwo i odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij (por. Dz. 1203). Poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl codziennie (z wyjątkiem czwartku i niedzieli) o godzinie 19:00 można włączyć się w śpiew Litanii do św. Józefa, by razem z siostrami dziękować za jego ojcowską opiekę i prosić o jego możne wstawiennictwo w naszych intencjach przed Bogiem.

Na okres Wielkiego Postu zwykle czynimy jakieś postanowienia, a są nimi najczęściej te uczynki, o które prosił Jezus: jałmużna, modlitwa i post, spełniane w ukryciu, z czystej intencji miłości do Boga i ludzi, a nie dla poklasku czy uznania. Święta Siostra Faustyna też je praktykowała. W życiu zakonnym miała jednak jedno szczególne postanowienie, które wypełniała nie tylko w Wielkim Poście, ale zawsze, mianowicie: łączyła się z Jezusem Miłosiernym, żyjącym w jej duszy, przez jakiś akt strzelisty. Gdy chciała zmienić to postanowienie, Jezus jej nie pozwolił, bo ta codzienna praktyka prowadzi do rozwoju głębokiej więzi z Nim, do przeżywania swojej codzienności razem z Nim.

W dniach 27-29 marca br. w parafii św. Antoniego w Łodzi, ul. św. Antoniego 4, rekolekcje wielkopostne przeżywać będą dzieci ze szkoły podstawowej nr 35 i nr 166. Spotkania rekolekcyjne, poświęcone miłości miłosiernej Boga oraz naszej odpowiedzi w postaci ufności wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich, poprowadzą: s. Zacheusza, s. Emanuela, s. Terezjana i s. Maria Faustyna w krakowskiej i warszawskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Dnia 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego i Światowy Dzień „PRO LIFE”, siostry Matki Bożej Miłosierdzia wraz z członkami i podopiecznymi projektu „ESPERANZA”, będą łączyli się we wspólnej modlitwie ze wszystkimi obrońcami życia. Tego dnia w kościele parafialnym pw. Chrystusa od Dobrej Podróży w Camagüey, będzie sprawowana uroczysta Eucharystia. Podczas Mszy św. dziewczęta, które nie dokonały aborcji i zdecydowały się pozostawić poczęte życie, dadzą świadectwa, a po Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kobiet w ciąży.

W dniach 23-25 marca br. s. Donata i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje wielkopostne w parafii św. Jana Ewangelisty w Lambertville, w stanie New Jersey. Rekolekcje poświęcone Bożemu miłosierdziu w świetle Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

 

Osoba św. Siostry Faustyny kojarzy się z objawieniami Jezusa Miłosiernego, prorocką z misją głoszenia światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka, z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i nową szkołą duchowości. Rzadziej z objawieniami Matki Bożej, a przecież w „Dzienniczku” mowa jest o kilkudziesięciu spotkaniach Apostołki Bożego Miłosierdzia z Maryją. Jedno objawienie miało charakter szczególny, gdyż mówi o niezwykłej roli św. Faustyny w planach Bożego Miłosierdzia. W uroczystość Zwiastowania 1936 roku w kaplicy klasztornej przy ul. Żytniej w Warszawie Siostra Faustyna zobaczyła Matkę Bożą, która jej powiedziała: Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635). To przesłanie Matki Bożej dotyczy także nas i przynagla, by nieść światu orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

W tym czasie przyszli jacyś ludzie, którzy opowiedzieli Mu o Galilejczykach, których Piłat zabił, gdy składali ofiary. On im tak powiedział: „Uważacie, że ci Galilejczycy, którzy to ucierpieli, byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków? Otóż nie! Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Czy uważacie, że tamtych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy mieszkańcy Jeruzalem? Otóż nie! Ale mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Opowiedział im taką przypowieść: „Ktoś miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do ogrodnika: ‘Już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je! Po co jeszcze wyjaławia ziemię?’. Lecz on mu odpowiedział: ‘Panie, pozostaw je jeszcze na rok.. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może zaowocuje. A jeśli nie, wtedy je usuniesz’” (Łk 13, 1-9).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” – tak brzmi temat rekolekcji wielkopostnych dla kobiet, które odbędą się w najstarszym greckokatolickim Sanktuarium Zaśnięcia Matki Bożej w Ľutine na wschodzie Słowacji. Rekolekcje w dniach od 22-24 marca prowadzą o. Jozef Novický oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozważanie męki Pańskiej. W okresie Wielkiego Postu częściej niż w ciągu roku rozważamy cierpienia Jezusa, które podjął z miłości do nas i dla naszego zbawienia. Uczestniczymy w nabożeństwie drogi krzyżowej i gorzkich żalach, czytamy teksty Pisma Świętego zapowiadające i opisujące wydarzenia paschalne. Jezus pouczał Siostrę Faustynę – a przez nią i nas – by Jego mękę rozważała w taki sposób, jakby ona była wyłącznie dla niej podjęta (por. Dz. 1761). Tłumaczył: Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość (Dz. 369). Córko Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim majestatem (Dz. 1512). Stosując się do tych wskazań Jezusa, Siostra Faustyna głęboko wnikała w tajemnicę miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka i dziękowała Jezusowi za tę księgę, z której uczyła się kochać Boga i ludzi. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym najświętszym sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego (Dz. 304).

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 marca br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Mariusz Michalik, zakonnik, założyciel Misyjnego Towarzystwa św. Andrzeja, posługujący na Sri Lance. Zaraz po konferencji – ADORACJA I UWIELBIENIE Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

22 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Gościem specjalnym będzie ks. Thomas Morrow, który opowie o tym, jak święci żyli cnotą pokory w oparciu o świadectwo św. Jana Vianney’a, Jana od Krzyża, św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Adorację od strony muzycznej poprowadzi młodzież i bracia kapucyni.  Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

19 marca 2019 roku w klasztorze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Edyta – Bronisława Wciślak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 61 lat swego życia. Przyszła na świat 3 maja 1935 roku w rodzinie Jana i Anny z domu Stękała w miejscowości Odrowąż. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przez 4 lata pracowała jako dziewiarka maszynowa w zakładzie przemysłowym w Nowym Targu.

Postulat rozpoczęła w Krakowie 1 lutego 1958 roku, a pół roku później – 2 sierpnia – zaczęła nowicjat pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej. W czasie II roku nowicjatu przebywała częściowo w Radomiu na tzw. „misjach”. 2 sierpnia 1960 roku w Krakowie złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (15 sierpnia 1958) – śluby wieczyste w Walendowie, po probacji w klasztorze Zgromadzenia w Derdach.

W życiu zakonnym przebywała tylko w kilku domach: Krakowie (1958-1980), Częstochowie (jeden rok), a od 1981 roku Warszawie w domu generalnym przy ul. Żytniej. Posługiwała jako dziewiarka, refektarka i piekarka. Przez wiele lat piekła opłatki i komunikanty. Do ostatniej chwili mimo pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczyła w życiu wspólnoty. W dniu śmierci jak zwykle rano punktualnie przyszła do zakonnej kaplicy na poranne pacierze. Odprawiła medytację i wzięła udział we wspólnotowej Mszy św., podczas której wraz z siostrami, z racji uroczystości św. Józefa, przyjęła Komunię Świętą pod dwiema postaciami. Gdy po Mszy św. siostry rozpoczęły modlitwę dziękczynną za dar Eucharystii, s. Edyta, modląc się w ławce w kaplicy, zupełnie spokojnie zaczęła oddawać ducha swego miłosiernemu Bogu. Zmarła przy słowach Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą w jej intencji odmawiały współsiostry.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła w 84 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 21 marca o godzinie 12.00 w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żytniej. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

20 marca br. o godzinie 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Ofiarodawców i Osób zaangażowanych w utrzymanie strony: www.faustyna.pl oraz prowadzonych na niej dzieł medialnych, zwłaszcza dzieła „Koronki za konających” i transmisji on-line. Dzięki temu wsparciu tylu ludzi dobrej woli możemy wspólnie nieść światu „dar Boga dla naszej epoki, dar polskiej ziemi dla całego Kościoła”, jak o św. Faustynie i jej duchowym dziedzictwie powiedział św. Jan Paweł II. W tych intencjach siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia będzie szczególnie ofiarowana w tej intencji. Można włączyć w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną także w aplikacji: Faustyna.pl.

W uroczystość św. Józefa 19 marca br. o godzinie 10.30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny trzech kleryków ze Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii i ceremoniom przewodniczyć będzie biskup krakowski Damian Muskus w koncelebrze z kapłanami tego Zgromadzenia, a w oprawę muzyczną włączają się siostry z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Misjonarze saletyni od trzech lat posługują w łagiewnickim Sanktuarium. Transmisja na stronie: www.faustyna.pl

W uroczystość św. Józefa – 19 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”, a rano po brewiarzu odmawiana modlitwa do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Żywiciela Syna Bożego. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane będzie „Czterdziestogodzinne nabożeństwo” W uroczystość św. Józefa – 19 marca – Msze św. o 6.30 i o 17.00.

19 marca br. przypada setna rocznica święceń kapłańskich o. Józefa Andrasza SJ, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. Z tej okazji w jego rodzinnej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wielogłowach koło Nowego Sącza 17 marca br. na każdej Mszy św. ks. prof. Stanisław Cieślak SJ, autor książki ,, Kierownik duchowy św. Faustyny”, przybliży postać tego wielkiego Apostoła Bożego Miłosierdzia, którego sława świętości rośnie zwłaszcza na Sądeczyźnie. Po Mszach św. rozdane zostaną okolicznościowe obrazki z modlitwą o chwałę Bożego Miłosierdzia i wyproszenie łask za przyczyną ojca Andrasza.

 

16 marca br. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedził abp Jean-Clément Jeanbart, arcybiskup Aleppo w Syrii. Modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny. Nawiedził także miejsce jej odejścia do domu Ojca Niebieskiego. W Polsce przebywa na zaproszenie Rycerzy Kolumba. Celem jego wizyty jest wygłoszenie świadectwa podczas spotkania charytatywnego na rzecz chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie, które zorganizowali Rycerze Kolumba, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Fundacja Niedziela Instytut Mediów. Arcybiskup spotka się także z wiernymi w kilku krakowskich parafiach

W dniach 16-17 marca br. s. Solange i s. Christofora z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro uczestniczyć będą w Kongresie Stanowym o Bożym Miłosierdziu, który odbędzie się w Centrum Duchowości Rodzin w Montes-Claros w stanie Minas Gerais. Hasłem przewodnim Kongresu są słowa Jezusa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości”.

 

[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”. Po tym, jak odezwał się ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli (Łk 9, 28b-36).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

17 marca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się wielkopostny dzień skupienia, który poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.  Konferencję o Matce Bożej, Jej życiu w ciszy, skupieniu i zawierzeniu Bogu wygłosi s. Donata. Oprócz konferencji będzie czas na wspólną Eucharystię, spowiedź, adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozmowy duchowe z siostrami oraz modlitwę osobistą.

 

Pod takim hasłem w  sobotę, 16 marca br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 w Łodzi, o godzinie 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „W domu św. Faustyny”. Tym razem poświęcone będzie relacji: Kościół – świeccy, świeccy – Kościół. W panelu dyskusyjnym wezmą udział: ks. dr Tomasz Falak, pastoralista i diecezjalny ojciec duchowny kapłanów, oraz Szymon Malinowski, redaktor portalu internetowego: Tulodz.pl. Moderatorem spotkania będzie ks. dr Paweł Gabara. Współorganizatorem jest Akcja Katolicka przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Spotkanie odbędzie się w miejscu, w którym przez kilka miesięcy mieszkała św. Siostra Faustyna, gdy jako 17-letnia dziewczyna przyjechała na służbę do Łodzi.

Okres Wielkiego Postu skłania do refleksji nad własnym życiem, nad jego celem. Niech w tym pomoże nam niezwykle wymowna wizja św. Siostry Faustyny. „W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniem i kamienista, a ludzie, którzy nią szli – ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153). Jaki jest cel mojego życia? Którą drogą idę?