Archiwum

W dobie pandemii koronawirusa maseczki stały się przedmiotem codziennego użytku. Nosimy je obowiązkowo niezależnie od tego, jaki strój na siebie wkładamy. W przestrzeni publicznej można zobaczyć różne ich wzory, kształty i kolory. Są też maseczki z firmowym znakiem lub przesłaniem. I właśnie takie pojawiły się w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.  Łatwo się domyślić, że są to maseczki z przesłaniem: „Jezu, ufam Tobie”. Te słowa wyrażają nie tylko istotę orędzia Miłosierdzia, z którym Jezus wysłał św. Faustynę do całego świata, ale także są skuteczną modlitwą, jeśli związane jest z nią pełnienie woli Bożej. Święty Jan Paweł II wyznał: „Nie można znaleźć słów bardziej wymownych od tego prostego zwrotu, który przekazała Siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie!”.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na listopad: o ustanie pandemii koronawirusa, potrzebne łaski dla chorych, konających i personelu medycznego oraz radość nieba dla zmarłych.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Listopad jest szczególnym miesiącem świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, których dusze w czyśćcu dojrzewają do pełni miłości. Święta Faustyna w doświadczeniach mistycznych nawiedziła to miejsce i tak je opisała w „Dzienniczku”: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20).

 

15 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona będzie 4. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 w bazylice przewodniczyć będzie bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do udziału w tej Eucharystii przez transmisję na stronie: www.milosierdzie.pl

Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział: „Panie! Dałeś mi pięć talentów. Oto zyskałem pięć następnych”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie! Dałeś mi dwa talenty. Oto zyskałem dwa następne”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: „Panie! Wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje”. Wtedy pan mu odpowiedział: „Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie, odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25, 14-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę (Dz. 1038). Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie (Dz. 1188) – pisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku”. A gdy błagała Jezusa o błogosławieństwo dla Polski, powiedział do niej: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu (Dz. 39), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 980, 1078). Innym razem dodał: Dla ciebie błogosławię światu (Dz.1061). Teraz, gdy ma większe możliwości działania, nie zaprzestała swego wstawiennictwa w Niebie. Niech więc dzisiaj w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego ukazuje współczesnym pokoleniom ten skarb, jakim jest Ojczyzna z całym jej dziedzictwem, i niech wspiera nasz naród we wszystkich wysiłkach na rzecz dobra wspólnego i moralnego odrodzenia Polaków, aby z ufnością zwrócili się do Boga, w którym świat odnajduje pokój, a człowiek szczęście.

Pierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą. W tym dniu siostry dziękują za „wczoraj” Zgromadzenia, powierzają Bożemu Miłosierdziu  jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół czci, nie tylko osoby wyniesione do chwały ołtarzy, znane z imienia i biografii, ale także kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, którzy osiągnęli cel życia – zjednoczenie z Bogiem w miłości na wieki. Świętych, którzy żyją pośród nas, jest więcej niż się wydaje. Świadczy o tym także historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które szczyci się nie tylko św. Siostrą Faustyną Kowalską. Na przestrzeni ponad 150 lat istnienia i działalności Zgromadzenia w jego historię wpisało się wiele osób niezwykłych, niektóre Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Są wśród nich m.in. św. abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, który stanął u samych początków Zgromadzenia, św. Jan Paweł II, który tak często bywał w Łagiewnikach, beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę i tak wiele uczynił dla misji głoszenia orędzia Miłosierdzia, bł. bp Julian Nowowiejski, który zaprosił siostry do Płocka i napisał pierwszą historię Zgromadzenia, bł. Jan Balicki, który zapoczątkował pracę Zgromadzenia w Przemyślu i przez 3 lata służył siostrom i wychowankom, bł. Maria Karwowska, która przebywała na formacji w łagiewnickim klasztorze, bł. ks. Michał Sopoćko – wileński spowiednik klasztoru na Antokolu i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny. Wśród kandydatów na ołtarze trzeba wspomnieć choćby spowiedników posługujących w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach: sługę Bożego o. Wojciecha Baudiss SJ, ks. Bernarda Łubieńskiego (redemptorystę), o. Stanisława Bednarskiego SJ,  o. Stanisława Podoleńskiego SJ, o. Mariana Morawskiego SJ, o. Józefa Cyrka SJ czy sługę Bożego o. Jacka Woronieckego OP, autora  książki „Tajemnica miłosierdzia Bożego”, którą siostry z rękopisu przepisywały w Łagiewnikach. Lista świętych, błogosławionych i sług Bożych jest znacznie większa, zwłaszcza gdy uwzględni się nie tylko stałą współpracę ze Zgromadzeniem, ale inne okoliczności i kontakty. Także dzisiaj pośród nas żyją święci, ludzie zafascynowani miłosierną miłością Jezusa, uczestniczący w Jego życiu i misji objawiania światu tajemnicy Bożego miłosierdzia.

W łagiewnickim Sanktuarium jest jedna z najstarszych nekropolii Krakowa – cmentarz zakonny założony pod koniec XIX wieku w głębi dawnego ogrodu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywają na nim ciała sióstr, kapelanów, wychowanek Zgromadzenia i osób związanych z klasztorem w Łagiewnikach. Na tym cmentarzu przez 28 lat spoczywały także doczesne szczątki św. Siostry Faustyny. Tutaj pochowana jest m.in. jej przełożona generalna m. Michaela Moraczewska, s. Kaliksta Piekarczyk, która swoje życie złożyła w ofierze w intencji ocalenia Krakowa w latach drugiej wojny światowej, m. Ksawera Olszamowska ofiarująca swe życie w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i szerzenia orędzia Miłosierdzia, oraz inne siostry, które złożyły w ofierze swe życie w różnych intencjach. Cmentarz zakonny od strony południowej sąsiaduje z bazyliką w łagiewnickim Sanktuarium i często jest nawiedzany przez pielgrzymów. Natomiast od strony wschodniej, czyli za bazyliką, znajduje się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej. Nie ma tutaj osobnych mogił, lecz duży krzyż oraz obelisk z tablicą, która mówi, że spoczywa tutaj 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich. W latach pierwszej wojny światowej część posesji klasztornej została zajęta na potrzeby dużego szpitala wojskowego na ponad 1000 łóżek. Mieścił się on także w kilku postawionych barakach, w których pielęgnowano żołnierzy różnych narodowości chorych na tyfus, cholerę, czerwonkę, ospę i szkarlatynę, a więc choroby zakaźne. Niektórych żołnierzy nie udało się uratować, zmarli w tym szpitalu, więc chowano ich na cmentarzu za murem klasztoru.

Takie pytanie zadała Siostra Faustyna na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach swoim zmarłym współsiostrom, które poprzedziły ją do wieczności. Wtedy otrzymała odpowiedź: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą (Dz. 515 i 518). Po tych słowach Święta długo się zastanawiała nad tym, jak wypełnia wolę Bożą i jak korzysta z czasu ziemskiego życia. Warto o tym pomyśleć, gdy w tych dniach nawiedzamy groby swoich bliskich. Każdy cmentarz kryje niezwykłe historie ludzi, a jednocześnie przypomina o przemijalności ludzkiego życia, przywołuje refleksję nad jego sensem i celem. Bóg, który pragnie szczęścia doczesnego i wiecznego każdego człowieka, przez życie św. Faustyny i jej doświadczenia mistyczne z mocą przypomina, gdzie ono jest i jak je osiągnąć.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych, 31 października br. , w katedrze w Camagüey na Kubie po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Świętych. Każda parafia ma przedstawić sylwetkę jednego świętego. Siostra Filipina ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z dziećmi z parafii Chrystusa Dobrej Podróży przedstawi postać św. Siostry Faustyny.

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, w dniach 1-8 listopada br. siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach wezmą udział w wielkiej modlitwie za dzieci nienarodzone. „Przez ręce Maryi – jak piszą Organizatorzy – chcemy je przyjąć, przytulić, przygarnąć, może nawet nadać imię. Będziemy prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie pozwolono się narodzić”. Modlitwa różańcowa w tej intencji odbywać się będzie w dni powszednie o 19.00, a w niedziele o 18.30. Krótkie rozważania na każdy dzień modlitwy zaczerpnięte z dzieł świętych, błogosławionych i sług Bożych, w tym św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny, więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.rozaniecdogranic.pl

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać: „Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie (Mt 5, 1-12a).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

8 listopada br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1200 małżeństw. 515 małżeństw już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Biała Podlaska, parafia św. Michała Archanioła – godzina 18.00

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.

Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.

Chodel, parafia pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP – godzina 16.00.

Częstochowa, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.

Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 17.00.

Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 17.00.

Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.

Kalisz, kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Poznańska 26, godzina 18.15.

Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.

Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00

Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają do łączenia się przez transmisję on-line małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 listopada o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

W dniach 6-8 listopada w Pietropawłowsku odbędzie się diecezjalne spotkanie Ruchu Czystych Serc. W programie m.in. konferencja s. Anastasis z tamtejszej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zatytułowana „Zawsze się radujcie” i zajęcia warsztatowe. To spotkanie będzie więc okazją do głoszenia młodym Kazachom orędzia Miłosierdzia i niezwykle bogatego duchowego dziedzictwa św. Siostry Faustyny.

Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: „Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: „Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną”. Ale rozsądne odpowiedziały: „O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie”. Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on im odpowiedział „Zapewniam was, że was nie znam”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 1-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Projekt „Esperanza” wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia w Camaguey uczestniczą w międzynarodowych dniach modlitwy za życiem. Kuba po raz pierwszy w historii razem z pięćdziesięcioma innymi państwami bierze udział w 40 dniach modlitwy i postu ofiarowanego w intencji zakończenia aborcji na świecie. Akcja trwać będzie do 1 listopada tego roku.

Na 31 października w katedrze pw. św. Józefa w Hartford w USA zaplanowano beatyfikację ks. Michaela McGivney’a, założyciela największej międzynarodowej męskiej wspólnoty katolików – Rycerzy Kolumba. W tych uroczystościach wezmą udział siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które na co dzień współpracują z Rycerzami Kolumba w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II. O godzinie 14.00 s. Gaudia Skass ZMBM w języku polskim poprowadzi modlitwy za kapłanów. Jest to inicjatywa polskich Rycerzy, którzy chcą modlić się przed grobem swojego założyciela za kapłanów w Polsce. „Jedno z przewodnich haseł, jakie przyświeca działaniom Rycerzy, brzmi: Solidarni z księżmi i biskupami” – wyjaśnia Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce. „Mamy ogromny szacunek do kapłanów i tego, co czynią. Wiemy, że współcześnie ich posługa jest szczególnie wymagająca. Dlatego uważamy, że przede wszystkim wsparcie modlitewne jest bardzo potrzebne, by mogli podołać wyzwaniom swojej posługi” – dodaje.   Imiona ksieży i ich miejscowości można zgłaszać za pomocą mediów społecznościowych, oznaczając treści oficjalnym hashtagiem #FrMcGivney lub wpisując je w specjalnie przygotowanym formularzu. Modlitwa za kapłanów zakończy się w Godzinie Miłosierdzia, po której zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. W programie uroczystości beatyfikacyjnych jest także czuwanie młodych, w czasie którego konferencję o świętości wygłosi również s. Gaudia. Natomiast s. Donata Farbaniec ZMBM wraz z ks. Karolem Nędzą poprowadzą transmisje w języku polskim z tych trwających w sumie 3 dni uroczystości, które odbędą się także przy grobie Sługi Bożego kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w New Haven w stanie Connecticut, gdzie posługiwał i założył bratnią organizację dla katolickich mężczyzn. Angażując świeckich w działalność i życie parafii, ks. Michael McGivney wyprzedził swą epokę. Wspólnota Rycerzy Kolumba,  zrzeszająca obecnie 2 miliony członków, opiera się w swym działaniu na zasadach miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. Transmisja z tego wydarzenia w TV Trwam 31 października o godzinie 16.00.

31 października 2020 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Florentyna – Stanisława Ziółek. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 71 lat swego życia. Przyszła na świat 5 czerwca 1927 roku w rodzinie Karola i Stefanii z domu Michalska w miejscowości Leopoldów. 20 czerwca tego roku została ochrzczona w kościele parafialnym w miejscowości Białobrzegi, diecezja radomska. W wieku 12 lat przyjęła tam sakrament bierzmowania, którego udzielił jej bp Jan Kanty Lorek.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 19 lutego 1949 roku w Radomiu, gdzie odbyła postulat. Po obłóczynach 29 kwietnia 1950 roku w Krakowie rozpoczęła nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. Po dwóch latach w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego, 30 kwietnia 1952 roku, złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 2 sierpnia 1957 roku również w Krakowie – śluby wieczyste. Po złożeniu pierwszych ślubów na rok pozostała w Krakowie, a 10 maja 1953 wyjechała do Wrocławia, gdzie przez 29 lat posługiwała w pralni i obsługiwała rozmównice. 6 sierpnia 1982 roku przyjechała do Radomia i w tym klasztorze pozostała już do śmierci. Pracowała w przedszkolu, posługiwała w refektarzu i w rozmównicy. Do domu Ojca Niebieskiego odeszła niespodziewanie, skończywszy 93 lata. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Pogrzeb śp. s. Florentyny odbędzie się w sobotę, 7 listopada.

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia”  w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na październik: o wiarę i miłość w rodzinach oraz o pojednanie małżeństw rozbitych i przeżywających kryzysy.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca Prawa, zapytał Go podchwytliwie: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. On odpowiedział: „’Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: ‘Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego’. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”  (Mt 22, 34-40).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

„Różaniec z Jezusem, Maryją i św. Faustyną”, oparty na tekstach z „Dzienniczka” Apostołki Bożego Miłosierdzia, ukazał się w języku słowackim w wydawnictwie ZAEX.  Książeczka zawiera rozważania do 60 części tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy różańcowej. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywają miłosierną miłość Boga do człowieka, uczą się za przykładem św. Faustyny kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności, postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów z „Dzienniczka” w języku polskim s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a w języku słowackim siostry z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Te słowa św. Jana Pawła II pragniemy dedykować wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdyż przez ofiary pieniężne i osobiste zaangażowanie w dzieła apostolskie niosą światu dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Szczególnie serdecznie z tego miejsca, przez tę stronę internetową, dziękujemy tym, którzy ją wspierają wraz z dziełami, jakie są na niej prowadzone, zwłaszcza: „Koronką za konających” i transmisją on-line z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów codziennie modlimy się, polecając ich intencje Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny, a przynajmniej raz w miesiącu w ich intencjach sprawowana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma dni i strefy czasowe, w których potrzeba więcej osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.

Taki tytuł nosi kolejna książka ks. Józefa Pochwata MS, która ukazała się w wydawnictwie św. Stanisława BM. Autor ukazuje w niej najpierw zaufanie Jezusa do Siostry Faustyny, a następnie zaufanie w relacjach międzyludzkich oraz zaufanie Bogu. Święta Faustyna, pisząc o zaufaniu i ufności, ukazuje jej źródło, którym jest miłosierna miłość Boga, i potrzebę stałej współpracy z Nim. Teksty św. Faustyny zanotowane w jej pismach: Dzienniczku i Listach mają niepowtarzalną wartość, ponieważ odsłaniają złożoną i tajemniczą rzeczywistość, jaką jest żywa obecność Chrystusa w Piśmie Świętym, w Kościele i w sakramentach świętych, a wszystkich, którzy ją odkrywają, prowadzi do zaufania Bogu. Tym, którzy wezmą do ręki tę książkę, niech święta Faustyna pomaga odkrywać drogi prawdziwego i pełnego życia, które są zawarte w Miłosiernym Jezusie, Jedynym Zbawicielu świata i Jego oraz naszej Matce, Maryi. Książka do nabycia w sklepach „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze, biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. Przyjęto m.in. ujednolicone brzmienie tekstów w Koronce do Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu 16 lutego 1980, potwierdzonego w oficjalnym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” (imprimatur w 1993 i 2016):

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …,  Wierzę w Boga…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne brzmienie „świata całego”.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw.

W modlitwie „O Krwi i Wodo…”, pochodzącej z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz. 84, 187, 309, 813), a którą można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, przyjmuje się jako obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych („wypłynęła” zamiast „wytrysnęła”, por. J 19, 34), zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie” i w takiej formie używanych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w wyrażeniu „Krwi i Wodo” (ze względu na kult do Krwi Chrystusa oraz na majuskułę w słowie „Tobie”): „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie”.