Archiwum

20 października br., prof. Porzia Quagliarella, teolog z rzymskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu i zarazem psycholog z Uniwersytetu „La Sapienza” oraz s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się z wiernymi w kościele św. Krystyny w Turynie. Zasadniczym tematem konferencji będzie ufność w Boże Miłosierdzie. O tej ufności na podstawie Starego i Nowego Testamentu mówić będzie prof. Quagliarella, a w oparciu o „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny – s. Wincenta. W programie spotkania będzie także wspólna modlitwa, możliwość doświadczenia miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty, uroczyste uczczenie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz możliwość nabycia jej „Dzienniczka” i innych publikacji poświęconych jej duchowemu dziedzictwu.

 

19 października br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, będzie obchodził 10-lecie swej działalności oraz Dzień Patrona. Uroczystej Eucharystii o godzinie 11.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim będzie przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF.

 

18 października br. (piątek) o godzinie 17.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty „Faustinum”. Zaproszeni są na nie wszyscy, którzy chcą poznawać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia oraz uczyć się od św. Siostry Faustyny, jak w codzienności odpowiadać na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. W programie tego spotkania:

17.00 – Msza św.
17.45 – Konferencja: „Miłosierne oblicze Boga”.
18.15 – Przerwa.
18.30 – Konferencja: „Z Łodzi powołał mnie Pan”.
Spotkania „Faustinum” w łódzkim „Domu św. Siostry Faustyny” przy ul. Krośnieńskiej odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca.

Zakład dla dzieci i młodzieży w Częstochowie przy ul. św. Barbary 9/11, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zmienił nazwę. Obecnie to dzieło miłosierdzia funkcjonuje pod nazwą: Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Siostry zajmują się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie. Prowadzonemu przez nie dziełu patronuje św. Michał Archanioł.

Do zakładu przyjmowani są pacjenci w wieku od 3 do 24 lat z całego kraju. Są to często dzieci z rodzin ubogich i niepełnych lub dzieci, które straciły rodziców. Na miejscu mają zapewnione leczenie i całodobową opiekę pielęgniarską oraz pełne wyżywenie. Mali i starsi podopieczni uczestniczą w codziennej terapii zajęciowej, rehabilitacji, a także w zajęciach logopedycznych. Mają również zapewnioną opiekę psychologiczną, by mogły czuć się komfortowo w środowisku, w którym przebywają. Dzięki pracy wykwalifikowanego personelu stan zdrowia wielu dzieci ulega poprawie lub stabilizuje się na tyle, że mogą lepiej funkcjonować i rozwijać się na miarę swoich możliwości. Dla osiągania tych rezultatów i zapewniania fachowej opieki potrzebny jest także specjalistyczny sprzęt i pomieszczenia dostosowane do wciąż zmieniających się wymogów. Bieżące środki na prowadzenie tej działalności nie pokrywają wszystkich potrzeb. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli jest możliwe podnoszenie jakości pracy na rzecz podopiecznych i polepszanie poziomu ich życia.

15 października br. w parafii św. Norberta w Orange, niedaleko Los Angeles, odbędzie się diecezjalny modlitewny wieczór  zatytułowany „Uzdrawiająca moc Bożego miłosierdzia”. Po konferencji s. Gaudii Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia” będzie czas na adorację Jezusa w Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. To wydarzenie będzie też okazją do spotkania z apostołami Bożego Miłosierdzia, którzy na co dzień żyją w Kalifornii, a rzadko mają okazję porozmawiania z siostrami ze Zgromadzenia, w którym żyła św. Siostra Faustyna.

 

Na prośbę wielu apostołów Bożego Miłosierdzia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM przygotowała II poprawione i uzupełnione wydanie książki „Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym”, która ukazała się w wydawnictwie „Misericordia” w języku polskim, hiszpańskim i francuskim, a w najbliższym czasie ukaże się także w języku angielskim. Książka zawiera encyklopedyczne ujęcie życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny. Pozwala w bogatej literaturze, dotyczącej Apostołki Bożego Miłosierdzia, odnaleźć to, co było zasadniczym przesłaniem jej szkoły duchowości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Językiem bardzo przystępnym zostało omówione nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach zapisanych w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Książkę można nabyć w sklepach wydawnictwa „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

W drodze do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkało go dziesięciu trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. A gdy ich zobaczył, powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz do Jego stóp i dziękował Mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”. A jemu powiedział: „Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 11-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 12-13 października br. w Stockton s. Gaudia i s. Confida z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą weekendowe rekolekcje w parafii św. Michała Archanioła pod hasłem: „Odkrywając dar Bożego miłosierdzia”. Przy tej parafii od wielu lat bardzo prężnie działa apostolat Bożego Miłosierdzia.  Siostry wygłoszą cztery konferencje, które pomogą uczestnikom wejść głębiej w osobistą historię św. Siostry Faustyny, w jej relację z miłosiernym Bogiem, a także dostrzec, jak w ich życiu bardzo konkretnie Bóg do nich przemawia i zaprasza do coraz głębszej, osobistej relacji opartej na prawdzie o ludzkiej nędzy i wielkim wybraniu, darmowym darze miłosiernego Boga. Rekolekcje będą czasem spotkania z Bogiem w sakramentach i w słowie

 

 

12 października (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

12 października br., uczestnicy Apostolatu Margaretka z całej Polski spotkają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się w bazylice o godzinie 9.00 przywitaniem pątników oraz modlitwą różańcową za kapłanów. O godzinie 11.00 s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosi konferencję na temat: „Modlitwa za kapłanów w świetle ‘Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny”. Uroczystej Eucharystii o godzinie 12.00 przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz, który przekaże dla Apostolatu Margaretka relikwię św. Jana Pawła II. Pielgrzymi nawiedzą także kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, a pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Przed wyborami parlamentami w naszej Ojczyźnie w dniach 4-12 października br. siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podejmują całodzienną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego, post i inne wyrzeczenia, aby uprosić światło i mądrość dla Polaków w odpowiedzialnym za losy Ojczyzny głosowaniu. Można się dołączyć do tej modlitwy odmawiając przez 9 dni Koronkę do Miłosierdzia Bożego w dowolnym czasie. Niech zachętą do tej modlitwy będą słowa Jezusa i Matki Bożej, którzy wiele razy prosili św. Siostrę Faustynę o modlitwę za Polskę.

8 października Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. m. Teresy Potockiej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odwiedziła Agata Kornhauser-Duda, która spotkała się z dziewczętami i siostrami. W Ośrodku przebywają dziewczęta w wieku 12-18 lat, skierowane przez Sąd, którym Pierwsza Dama powiedziała: „Chciałabym, żebyście nigdy nie myślały o sobie źle i nie zakładały, że inni myślą tylko źle o Was. Uważam, że pomoc innych jest bardzo ważna, ale to Wy musicie chcieć stanąć na nogi… Ja naprawdę w Was wierzę”. Siostrom dziękowała za realizowana misje wychowawcza i gratulowała efektów działalności. Więcej wiadomości na stronie: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,614,pierwsza-dama-u-nastoltek-.html Zdjęcia w galerii.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 października o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

8 października br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 270 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.
Robakowo, parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 18.30.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – 18.00.

5 października br. o godzinie 20.30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (bazylika i kaplica z cudownym obrazem i grobem św. Faustyny) rozpocznie się „Czuwanie ze św. Siostrą Faustyną”, organizowane z okazji rocznicy jej odejścia do domu Ojca Niebieskiego. Czuwanie poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z osobami uczestniczącymi w „Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia”. Czuwanie modlitewne zakończy się o godzinie 22.45, a więc w chwili śmierci św. Siostry Faustyny.

Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę!”. A Pan powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: «Wyrwij się i przenieś do morza», to by was posłuchał.

Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: «Chodź zaraz i zasiądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością» (Łk 17, 5-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

5 października br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się „Dzień skupienia ze św. Faustyną” pod hasłem: „Poznana i kochana”. Uczestnicy tego wydarzenia przeżyją ten dzień w ciszy i na osobistej modlitwie. Wprowadzeniem będą konferencje s. Gaudii Skass z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwsza z nich ukaże, jak Bóg do głębi znał Siostrę Faustynę, kochał ją w prawdzie, taką jaka jest, i wybrał do wypełnienia prorockiej misji. Druga konferencja będzie medytacją nad spotkaniem przy studni Jezusa z Samarytanką, które było czasem spełnienia jej najgłębszego pragnienia miłości. W programie spowiedź, Eucharystia, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i możliwość osobistej rozmowy z siostrami.

5 października br. (sobota) odbędzie się doroczna pielgrzymka Kół Różańcowych diecezji włocławskiej do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Wraz z Matką Bożą pielgrzymi prosić będą o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, Europy i świata. W programie: o godzinie 10.00 – zawiązanie wspólnoty przy domu rodzinnym św. Faustyny w Głogowcu i modlitewna procesja z jej relikwiami do Sanktuarium w Świnicach Warckich. Uroczystej Eucharystii o 12.00 przewodniczyć będzie bp Wiesław Mering, z diecezji włocławskiej. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której nastąpi rozesłanie.

Liturgiczna uroczystość św. Faustyny w Płocku, 5 października, celebrowana będzie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku. Msze św. w tym dniu odprawiane będą o godzinie: 6.30, 8.00, 10.00, 15.30 i uroczysta suma o 17.00 w nowym kościele pod przewodnictwem ks. Grzegorza Adamiaka. O godzinie 15.00 – jak każdego dnia – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do uroczystości będzie Triduum, w ramach którego o 17.00 celebrowana będzie Msza św. z okolicznościowym kazaniem.

5 października 2019 roku o godzinie 15.00 w Centrum Kultury i Sztuki na ul. Łazienna 6 w Kaliszu będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Magdalena Jaworska, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Na spektakl zapraszają organizatorzy: siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu oraz Centrum Kultury i Sztuki. Wstęp wolny.

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi, odbędą się w sobotę, 5 października, w kościele parafialnym pod Jej wezwaniem na Placu Niepodległości. O godzinie 18.00 Eucharystii przewodniczyć będzie bp Damian Muskus z Krakowa. Po Mszy św. z kościoła wyruszy procesja z relikwiami św. Faustyny, która przejdzie ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu.

 

W dniach od 30 września – 6 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się „III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia” pod hasłem: „Pokochałem cię wieczną miłością”. Weźmie w nich udział około 300 czcicieli Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny z około 30 krajów świata z obszarów języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Spotkania będą miały charakter modlitewno-formacyjny, a poprowadzi je ks. Krzysztof Wons SDS i siostry z łagiewnickiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, katechezy biblijne oraz konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny. „Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia” są także okazją do spotkań i wymiany doświadczeń związanych z praktyką kultu Bożego Miłosierdzia i apostolstwem niesienia światu orędzia Miłosierdzia w różnych krajach świata. 5 października w dniu 81. rocznicy narodzin dla nieba św. Faustyny – Eucharystii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tuż przed Mszą św. odbędą się ceremonie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które jest organizatorem tego wydarzenia.

5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia obchodzona jest liturgiczna uroczystość św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Dzień narodzin dla Nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia tak wspominała śp. s. Eufemia Traczyńska: 5 października w czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że Siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy i, ile nas było, poszłyśmy do niej. W infirmerii był już Ksiądz Kapelan i parę sióstr. Wspólnie się pomodliliśmy. Modliliśmy się bardzo długo: odmawialiśmy modlitwy za konających, litanie i inne modlitwy. Modliliśmy się tak długo, że nawet nabożeństwo wieczorne trochę później zostało odprawione. W pewnym momencie Siostra Faustyna dała jakiś znak, że Matka Przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się. (…) Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły jak będzie umierać Siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to Matkę Przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz, ktoś mnie budzi: – „Jak Siostra chce być przy śmierci Siostry Faustyny, to niech Siostra wstaje”. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić s. Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam s. Amelię, ubrałam chałat i czepek, i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła s. Amelia. To było jakoś koło jedenastej w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, Siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już… Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na s. Amelię, ale nic nie mówiłam, modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła.

Liturgiczną uroczystość św. Siostry Faustyny, 5 października br. (sobota), w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprzedza triduum Mszy św. z okolicznościowymi kazaniami, które sprawowane są w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem Apostołki Bożego Miłosierdzia o godzinie 17.00. Triduum prowadzi ks. Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium. W uroczystość – 5 października – w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny Msze św. celebrowane będą o godzinie: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00 i 17.00. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 15.00, jak każdego dnia. Od godziny 20.30 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór łaski i uwielbienia zakończy się o 22.45, czyli w godzinie przejścia św. Faustyny do domu Ojca Niebieskiego. W bazylice Msze św. celebrowane będą w porządku niedzielnym bez Mszy św. 13.30.

5 października br., z okazji rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny, można będzie nawiedzić miejsce, w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium, można zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane kwiatami okno od dawnej infirmerii, a w tym dniu oratorium, w którym spoczywają relikwie z ciała św. Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i błogosławionych, jest udostępnione pielgrzymom w godzinach: 10.00-18.00.

3 października br. w kaplicy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pw. św. Siostry Faustyny siostry i wierni adorują Pana Jezusa w „Monstrancji Fatimskiej”, która przedstawia Maryję niosącą w sercu Jezusa Eucharystycznego. Nawiedzenie potrwa całą dobę. W nieustannej modlitwie, także słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, polecane są intencje naszej Ojczyzny, pokój na świecie, świętość życia dla kapłanów, dobre przygotowanie i przeżycie triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny oraz budowa pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zaprasza na cykl wykładów poświęconych duchowości św. Siostry Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia FAUSTINUM odbywać się będą w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 w klasztorze przy ul. Krośnieńskiej 9 (dom Siostry Faustyny) w Łodzi. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w przeddzień liturgicznego święta Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli 4 października br. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Program spotkania

17.00 – Msza św.
17.45 – Konferencja: FAUSTINUM – „Charyzmat i działalność Apostołów Miłosierdzia”.
18.10 – Przerwa.
18.25 – Konferencja: „Siostra Faustyna – łódzka Święta”.

 

Z okazji 81 rocznicy odejścia do domu Ojca Niebieskiego św. Siostry Faustyny, 3 października br. (czwartek) o godzinie 19.30, w bazylice Miłosierdzia Bożego w łagiewnickim Sanktuarium, odbędzie się koncert uwielbienia w wykonaniu zespołu ICE Worship Team (International Centre of Evangelization Worship Team) pod dyrekcją Huberta Kowalskiego. Wezmą w nim udział czciciele Miłosierdzia Bożego z 30 krajów świata uczestniczący w „Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia” oraz wszyscy, którzy pragną uwielbiać Boże Miłosierdzie i dziękować za dar św. Siostry Faustyny. Wstęp wolny. Organizatorzy tego wydarzenia – Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustyny i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – serdecznie zapraszają.

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w dniach 27-29 września w Dolnym Smokovcu w słowackich Tatrach. Rekolekcje na temat: „Blisko ciebie jest słowo” prowadzą ks. Milan Supek oraz s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

 

Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odparł: «Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać». Tamten powiedział: «Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków! Niech im będą posłuszni!». Lecz on odpowiedział: «Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się». Wtedy powiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać» (Łk 16, 19-31).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.