Archiwum

Od 4 maja 2022 roku trwa XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie obrad Kapituły siostry dokonały wyboru na 6-letnią kadencję przełożonej generalnej i zarządu Zgromadzenia, a także pochylają się nad wieloma aspektami charyzmatycznej misji, jaką jest współpraca ze zbawczym miłosierdziem Boga na wielu płaszczyznach, a szczególnie w dziełach miłosierdzia i przekazie orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. Siostry uczestniczące Kapitule podejmują też bieżące wezwania, jakie stają przed Zgromadzeniem.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku mowa jest o tym, jak św. Faustyna rozmyślała o proroku Jonaszu, co polecił jej sam Jezus, i jakie wnioski wyciągnęła z tej medytacji.

Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy dostąpił chwały, ale i w Nim Bóg doznał chwały. Jeśli w Nim Bóg doznał chwały, to i Jego Bóg obdarzy w sobie chwałą – i to zaraz obdarzy. Dzieci, krótko już będę przebywał z wami.  Będziecie Mnie szukać, lecz teraz powtarzam wam to, co powiedziałem Żydom: ‘Dokąd Ja odchodzę, wy nie możecie się udać’. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13, 31-35).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

W dniach 11-13 maja br. w parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim odbędą się rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych. Poprowadzi je s. Maria Faustyna Ciborowska oraz s. Stefania Kromska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w sanktuarium Krakowie-Łagiewnikach, które na różne sposoby podzielić się będą duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, gdyż orędzie o Bożym miłosierdziu skierowane jest także do dzieci.

W dniach od 8-10 maja w Centrum Bożego Miłosierdzia w Smižanach na Słowacji odbędą się doroczne rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje na temat: „Swój pokój wam daję…” poprowadzi o. Artur Ciepielski oraz s. M. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Z okazji 9. rocznicy powstania dzieła „Koronki za konających” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy to dzieło tworzą: osobom posługującym w tym dziele przez modlitwę, informatykowi oraz dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym to dzieło jest kontynuowane, bo przecież każdego miesiąca trzeba opłacać rachunki, związane z wysyłaniem setek sms-ów każdego dnia i abonamentami telefonów, obsługującymi to dzieło, które codziennie wspiera średnio ponad 110 ludzi odchodzących z tego świata do wieczności. W intencjach wszystkich tworzących to dzieło, a także za konających, zgłaszanych przez sms na numer 505 060 205 i przez formularz na stronie: www.faustyna.pl, w łagiewnickim Sanktuarium zostanie odprawiona Msza św. 9 maja o godzinie 17.00. Codzienną modlitwą siostry ogarniają wszystkich Współpracowników, Dobroczyńców i Ofiarodawców.

Edycja św. Pawła, która jest wydawcą książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS pod tytułem „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną”, przygotowała kilka nagrań video, związanych z tematyką w niej poruszaną. W rozmowie z  s. Elżbietą Siepak z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w kolejnym odcinku można usłyszeć odpowiedź na pytanie: czym jest miłosierdzie? Jak je rozumiała św. Siostra Faustyna? 

Święta Siostra Faustyna kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego. Mniej  z objawieniami Maryi, a miała ich kilkadziesiąt. W tych spotkaniach Maryja ukazywała Siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu, pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji Miłosierdzia. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga (Dz. 449) – mówiła – Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330).

Maryja dla Siostry Faustyny była przede wszystkim Matką Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza Matka oraz Mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy, posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

Od 29 kwietnia do 3 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla członków i wolontariuszy „Faustinum” pod hasłem „Obdarowany miłosierdziem”. Ta seria pięciodniowych rekolekcji odpowiada poszczególnym etapom formacji podstawowej apostołów Bożego Miłosierdzia.  Te rekolekcje to etap pierwszy, w którym uczestnicy rozważać będą to, w jaki sposób zostali obdarowani przez Boga Jego miłosierną miłością od momentu zaistnienia na świecie. Konferencje głosić będą: ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS, biblista, wykładowca na UPJPII, kierownik duchowy i rekolekcjonista, oraz s. M. Emanuela Gemza z łagiewnickiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”.

8 maja br. mija 154. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest hotel Radisson), a od 1891 roku – w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Czynią to wobec przybywających pielgrzymów z całego świata przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, przez wiele nowych dzieł: Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, strony internetowe (www.faustyna.pl  w 8 językach), transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, Nieustanną Koronkę, Koronkę za konających, media, codzienną transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki w TVP i innych stacjach telewizyjnych oraz kilkunastu rozgłośniach radiowych, przez portale społecznościowe, wyjazdy do innych parafii w Polsce i poza granice kraju, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd.  W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.

W dniach 7-8 maja br. s. Emanuela, s. Klara i s. Maristella z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium dzielić się będą duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny i skarbem własnego powołania w parafii św. Bartłomieja w Niedzicy. Będzie to bowiem Niedziela Dobrego Pasterza, w której w sposób szczególny Kościół modli się o nowe powołania do służby Bożej.

 

Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za Mną. Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który jest większy od wszystkich, dał Mi je i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno (J 10, 27-30).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jezu mój, (…) niechaj ziemia umilknie, Ty sam mów do mnie, Jezu, Ty wiesz, że nie rozumiem głosu innego tylko Twój – Pasterzu dobry. W mieszkaniu serca mojego jest owa puszcza, gdzie żadne stworzenie przystępu nie ma. Tyś sam w nim Królem (Dz. 725).

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na wrzesień: o miłosierdzie i pokój dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, które cierpią z powodu prześladowań, braku wolności, swobody do wyznawania swej wiary i poszanowania praw człowieka.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W niedzielę 1 maja br. odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego, tym razem wybranych tekstów z Ewangelii według św. Łukasza pod hasłem: „Pokój temu domowi” (Łk 10, 5). Uroczysta celebracja pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, biskupa polowego Wojska Polskiego i z udziałem zaproszonych lektorów odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 i wraz z Eucharystią będzie transmitowana przez TVP1 oraz na stronie: www.faustyna.pl, You Tube i w aplikacjach mobilnych: faustyna.pl . Patronat nad wydarzeniem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP oraz Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzecia Niedziela Wielkanocna od 2017 roku jest Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, na Jasnej Górze, w kościele Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (Praga) i w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Od niedzieli 1 maja 2022 roku w Kościele przeżywamy XIV Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Pokój wam” (Łk 24, 36). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

W dniach 29 kwietnia do 1 maja br., w kościele św. Cyryla i Metodego w Kriváni na Słowacji, odbędą się trzydniowe rekolekcje parafialne o Bożym miłosierdziu. Poprowadzą je s. M. Alžbeta Mikušová oraz s. Jana Mária Krnáčová ze słowackich wspólnot Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie również katechezy w miejscowej szkole podstawowej.

W dniach 29 kwietnia do 1 maja w grekokatolickiej parafii Vasila Hopka w Stropkove na Słowacji odbędą się rekolekcje parafialne o Bożym miłosierdziu. Na zaproszenie ks. dziekana Slavomíra Tarasoviča poprowadzi je s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje (w sobotę szczególnie dla kobiet i matek), adoracje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę coś złowić”. Rzekli mu: „I my popłyniemy z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: „Dzieci! Nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On zaś polecił im: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie”. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: „To jest Pan”. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany, i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci.

Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: „Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną stu pięćdziesięciu trzema rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: „Chodźcie coś zjeść”. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać Go: „Kim jesteś?”, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im; podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu.

Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni?”. Piotr odparł: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał go powtórnie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odrzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Powiedział mu: „Paś moje owce”. I zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”. Jezus rzekł do niego: „Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię: Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”  (J 21, 1-19).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją. Czemu stronią dusze od Ciebie, Jezu – nie rozumiem tego. O, gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci, Jezu, każdą cząstkę jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają. Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. O Boże, im więcej Cię poznaję, tym więcej Cię pojąć nie mogę, ale to niepojęcie daje mi poznać, jak wielkim jesteś, Boże. A to niepojęcie Ciebie zapala nowym płomieniem serce moje ku Tobie, Panie. Od chwili, w której pozwoliłeś, Jezu, zatopić wzrok mej duszy w Tobie, odpoczywam i nie pragnę niczego. Znalazłam przeznaczenie swoje w chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie, w jedynym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzania, jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu (Dz. 57).

30 kwietnia br. przypada 22 rocznica kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – apostołki Bożego Miłosierdzia. Kanonizacja miała miejsce na placu św. Piotra w Rzymie i w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w 2000 roku. Siostra Faustyna opisała to wydarzenie z detalami ponad 60 lat wcześniej, pod koniec marca 1937 roku (Dz. 1044-10480. Kto był uczestnikiem tych wydarzeń, wie, że ta wizja dokładnie się spełniła. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i orędzie Miłosierdzia przekazane przez św. Siostrę Faustynę dał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary. Świadectwo cudownego uzdrowienia badane do kanonizacji, opis tego wydarzenia oraz kanonizacyjna homilia Ojca  Świętego na stronie: faustyna.pl. Codziennie dziękujemy za ten „dar Boga dla naszych czasów”, jak o św. Faustynie i orędziu Miłosierdzia, które przekazała, powiedział św. Jan Paweł II. W jej prorocką misję głoszenia światu – przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę – biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga włączają się miliony ludzi na całym świecie, tworząc Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, czyli to „nowe zgromadzenie”, którego założenia żądał Jezus. Niech kolejna rocznica kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia będzie okazją nie tylko do dziękczynienia, ale także do zgłębiania jej niezwykle bogatego dziedzictwa.

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

Taki tytuł nosi 28 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). A św. Siostra Faustyna odpowiada: „Miłośniku ludzkiego zbawienia, pociągnij wszystkie dusze do życia Bożego. Niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego tu na ziemi i w wieczności” (Dz. 1466).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele. Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

Święto Miłosierdzia, zgodnie z życzeniem Jezusa przekazanym przez św. Siostrę Faustynę i decyzjami Ojca Świętego Jana Pawła II, obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (tym roku – 24 kwietnia). Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Poprzedza je nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego odprawiana od Wielkiego Piątku, a bezpośrednio – nocne czuwanie, które rozpoczyna się w bazylice w sobotę o 20:00. Msze Święte w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą celebrowanie według następującego programu:

24.00 – bp Janusz Mastalski (bazylika).
6.00 –  ks. dr Andrzej Tarasiuk (bazylika).
7.00 – bp Jan Zając (kaplica cudownego obrazu) – transmisja TVP1.
8.00 – bp Damian Muskus (bazylika).
10.00 –  abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (ołtarz polowy przed bazyliką) –TVP 1.
10.00 –Msza św. w języku angielskim – kaplica cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny(transmisja: www.faustyna.pl).
12.30 –  bp Roman Pindel (bazylika).
15.00 –  Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium, i siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (bazylika) – transmisja TVP.
16.00 –  bp Andrzej Jeż (bazylika).
17.00 – Msza św. w języku hiszpańskim – kaplica Matki Bożej Siedmiobolesnej w dolnej części bazyliki.
18.00 – bp Artur Ważny (bazylika).
19.00 – o. prowincjał Grzegorz Zembroń MS (kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny).

Msze Święte z bazyliki, Godzina Miłosierdzia (15:00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego będą transmitowane przez TV Milosierdzie na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl, natomiast Msza św. o 7.00 (TVP1) i 19:00 oraz nawiedzenie przez pielgrzymów łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Siostry Faustyny – transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl, You Tube.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku – w miejscu objawienia św. Siostrze Faustynie obrazu i święta Miłosierdzia – 24 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, Msze Święte będą sprawowane w następujących godzinach: 8:00, 10:00, 12.00 i 17:00. O 15.00 –  modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Niedzielę Miłosierdzia w Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu poprzedzi Triduum, które poprowadzi ks. Łukasz Łukasik. W ramach tego Triduum od 21 do 23 kwietnia Msza św. sprawowana będzie o godzinie 18.00.

W Niedzielę Miłosierdzia uroczystej Eucharystii o 12.00 przy ołtarzu polowym nad „Małym Jeziorem Kierskim”, czyli w miejscu objawienia Jezusa Apostołce Bożego Miłosierdzia, przewodniczyć będzie ks. dr Marcin Janecki, dyrektor „Caritas” archidiecezji poznańskiej. Oprawa muzyczna: Marek Kraśkiewicz z zespołem „Blessband”. Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Faustyny z placu klasztornego nad Małe Jezioro Kierskie. O godzinie 15.00 modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

24 kwietnia, w Święto Miłosierdzia s. Klara Domańska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzieli się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ołpinach koło Tuchowa. Ponieważ będzie to Niedziela Miłosierdzia Bożego, więc najwięcej uwagi poświęci tej formie kultu Miłosierdzia Bożego, aby przybliżyć wiernym bogactwo łaski, jakie Jezus związał z tym dniem i pod jakimi warunkami.  W programie także wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, adoracja i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W Niedzielę Miłosierdzia, 24 kwietnia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Eucharystia celebrowana będzie także w językach obcych. W języku angielskim o godzinie 10.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny oraz w języku hiszpańskim o godzinie 17.00 w kaplicy słowackiej w dolnej części bazyliki.

Z okazji przeżywanego święta Miłosierdzia pragniemy przypomnieć odcinek z cyklu programów związanych z prorocką misją św. Siostry Faustyny, zatytułowanych „Rozmowy o Miłosierdziu”.  Ojciec Jan Szewek OFMConv i s. Elżbieta Siepak ISMM z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach rozmawiają o święcie Miłosierdzia, jego genezie, znaczeniu, historii i cudach. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Wszystkie odcinki są dostępne jest na You Tube w kanale: Faustyna.pl

W Nižnom Hrušove, gdzie jest pierwszy na Słowacji klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Święto Miłosierdzia celebrowane będzie w kościele parafialnym pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Rozpocznie się ono o 8.30 od sakramentu pojednania. Uroczystej Eucharystii o godzinie 10.30, poprzedzonej modlitwa różańcową, przewodniczyć będzie ks. dziekan Slavomír Bakoň. Po południu o godzinie 13.00 rozpocznie się adoracja Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie, a zakończy ją uroczysta modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane”. Tomasz, zwany Didymos, jeden z Dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego: „Zobaczyliśmy Pana”. On jednak odparł: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku”. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Następnie rzekł do Tomasza” Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Tomasz wyznał Mu w odpowiedzi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jezus zaś rzekł do niego” Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.

Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię  (J 20, 19-31).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego (Dz. 699).

Pod takim hasłem i w tej intencji w Wielki Piątek, 15 kwietnia br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się nowenna przed świętem Miłosierdzia. Rozpocznie się ona jak co dzień o godzinie 15.00 uczczeniem Jezusa w chwili Jego konania na krzyżu (Godzina Miłosierdzia), a potem odprawiać będziemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia z Koronki do Miłosierdzia Bożego, o której Jezus powiedział, że udzieli w niej duszom wszelkich łask. Nowennę z Koronki do Miłosierdzia Bożego złączymy z nowenną do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus poleciłeś odprawiać samej św. Siostrze Faustynie. Przez 9 dni  w przepaści niezgłębionego miłosierdzia Bożego zanurzać będziemy Kościół święty, wszystkie narody, a szczególnie Ukrainę, prosząc Boga  o zakończenie konfliktu zbrojnego i potrzebne łaski dla cierpiących z powodu wojny w tym kraju.

W tej nowennie uczestniczyć będą nie tylko pielgrzymi w łagiewnickim Sanktuarium, ale także słuchacze rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i internauci z wielu krajów świata. Do tej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” mogą dołączyć o tej lub w dogodnej dla siebie porze parafie, wspólnoty oraz osoby indywidualnie odprawiające nowennę. Materiały tekstowe i dźwiękowe nagrania udostępnione będą na stronie: www.faustinum.pl i na kanale You Tube.

Wspólnym wołaniem o miłosierdzie Boga przez ufnie odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w tej nowennie przez Świętem Miłosierdzia naprawdę możemy zatrzymać tę wojnę na Ukrainie!!!