Archiwum

16 lutego – jak w każdą trzecią sobotę miesiąca – siostry z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia posługiwać będą w Vysokej nad Uhom, w rodzinnej parafii bł. Anny Kolesarovej i przy jej relikwiach. W tym miesiącu spotkanie poświęcone jest rodzinie. Program zaczyna się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego, a potem kolejno: Droga krzyżowa, różaniec, Eucharystia i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

15 lutego – to dzień imienin św. Siostry Faustyny i liturgiczne wspomnienie jej wileńskiego kierownika duchowego bł. ks. Michała Sopoćki. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poranna Msza św. o 6:30 będzie odprawiona w intencjach Solenizantki – jak to jest w zwyczaju Zgromadzenia. Tą intencją jest dziękczynienie za łaski, jakie w życiu ziemskim otrzymała św. Siostra Faustyna oraz za te, które uprosiła dla Zgromadzenia, Kościoła, Ojczyzny i świata, z prośbą, aby wszystkim ukazywała miłosierną miłość Boga, wspierała w ufności wobec Niego i zapalała do świadczenia dobra bliźnim. Transmisja na stronie: www.faustyna.pl. Każdy może złożyć Jej życzenia i w darze przynieść modlitwę, akt miłosierdzia spełniony względem bliźnich czy inny duchowy podarunek.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny, w roku 2018 przekazało 146 cząstek relikwii (130 relikwii ex ossibus – z kości oraz 16 z habitu) do 37 krajów świata. W Europie Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 19 krajów, w tym pora pierwszy do Macedonii, w obu Amerykach – do 4 krajów (USA, Brazylia, Boliwia, Argentyna). W Afryce jej relikwie przyjęto do kościołów w 5 krajach: Nigeria, Kenia, Kongo, Tanzania, Zambia.  Natomiast w Azji relikwie św. Faustyny przekazano do 12 kościołów w 9 krajach: Filipiny (1), Chiny (1), Indie (2), Izrael, Liban, Indonezja, Korea Południowa, Wietnam i Kazachstan.

Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 126 krajach na wszystkich kontynentach, w 5399 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

 

W dniach 10-11 lutego br. s. Gaudia i s. Veritas z klasztory Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie podzielą się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w mieście Warsaw, w stanie Indiana. Oprócz konferencji poprowadzą także wspólną modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego i adoracje Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Następnego dnia spotkają się z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym Bishop Luers w mieście Fort Wayne.

 

W dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego br.) obchodzony będzie XXVII Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się główne uroczystości diecezjalne dla chorych oraz ich opiekunów. W bazylice o godz. 12:00 uroczystej Eucharystii połączonej z udzieleniem sakramentu chorych przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Transmisja uroczystości na stronie internetowej Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl

Na adres klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2018 wpłynęło ponad 564 100 intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. odprawianą ku czci Miłosierdzia Bożego przez przyczynę św. Siostry Faustyny w czwartki o 17.00. W tej liczbie jest ponad 78 500 podziękowań za łaski i doczesne dobrodziejstwa, jakie stały się udziałem ludzi przez ufną modlitwę do Jezusa Miłosiernego i możne wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Zgłoszono je listownie, droga e-mailową, telefoniczną, przy klasztornej furcie i przez stronę: faustyna.pl (formularz pod hasłem: Intencje). Oprócz tego na stronie: faustyna.pl internauci wpisali 380 świadectw. Mówią one nie tylko o doświadczeniu miłującej obecności Boga i Jego działaniu w różnych historiach ludzkiego życia, ale także budują wiarę tych, którzy je czytają. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność wyrażająca się w pełnieniu woli Bożej. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności – mówił Jezus do św. Siostry Faustyny – bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele (Dz. 1578).

W dniach 8-10 lutego w mieście Fort Wayne, w stanie Indiana, odbędzie się pierwsze Diecezjalne Spotkanie Młodych organizowane w duchu tegorocznych ŚDM w Panamie. Hasłem spotkania będą słowa Maryi: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Konferencje podczas tych dni będą głosić także s. Gaudia i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Młodzi będą mieli wiele możliwości, by zbliżyć się do Boga przez sakramenty, adorację, konferencje, budowanie wspólnoty, słuchanie świadectw, wspólną modlitwę i wiele innych zajęć

 

Od kilku lat na stronie: www.faustyna.pl osoby z całego świata mogą się włączać do dzieła „Nieustannej Koronki”. Każdego dnia w tym dziele uczestniczą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz czciciele Miłosierdzia Bożego. W 2018 roku uczestniczyło w nim 350 osób z kilkudziesięciu krajów świata. W ten sposób dzień i noc przed tronem Bożym rozlegało się nieustannie wołanie: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Wszystkim, którzy angażują się w to dzieło, z całego serca dziękujemy i polecamy Jezusowi Miłosiernemu przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: „Wypłyń na głębię. Zarzućcie wasze sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i noc nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Gdy to zrobili, złowili tak wiele ryb, że rwały się im sieci. Wtedy dali znak wspólnikom z drugiej łodzi, aby przybyli na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb; podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: „Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi”. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim (Łk 5, 1-11).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

9 lutego (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys –  codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

W sobotę, 9 lutego br., w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzony będzie srebrny jubileusz profesji zakonnej s. Taidy Ryby. O godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach celebrowana będzie uroczysta Eucharystia z odnowieniem przez Jubilatkę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, której zewnętrznym znakiem jest srebrna obrączka z wygrawerowanym imieniem: Jezus.Do modlitwy dziękczynnej za dar Jubilatki i w jej intencjach włączają się siostry w pozostałych klasztorach Zgromadzenia, a także Rodzina i osoby powierzone pracy apostolskiej.

 

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 15 języków. W roku 2018 przez stronę: faustyna.pl plik folderu w pdf pobrało 1186 osób, wiele z nich więcej niż w jednym języku, najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (509), polskim (230), angielskim (178), francuskim (151), włoskim (56), niemieckim (44), rosyjskim (18). Pozostałe języki nie zostały uwzględnione w statystyce.

Pod takim hasłem 9 lutego br. o godzinie 15.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: „W domu Siostry Faustyny”. Rozpocznie je krótka modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy, a po niej w auli Ryszard Bonisławski, regionalista, publicysta i senator RP, niezwykle barwnie i z pasją opowiadać będzie o Łodzi, w której przed wstąpieniem do klasztoru żyła i pracowała św. Siostra Faustyna. Łódź w tamtych czasach była drugim co do liczby mieszkańców miastem na terenach Polski, miastem wieloreligijnym, wielokulturowym, pełnym manufaktur włókienniczych i ludzkich nadziei na lepsze życie. W nim ponad 2 lata mieszkała Apostołka Miłosierdzia Bożego m.in. w tym miejscu, gdzie jest obecnie klasztor przy ul. Krośnieńskiej. Od 2005 roku jest Patronką tego Miasta.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2019 wspominać i obchodzić kilka ważnych rocznic:

  • 90-lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, gdzie czasowo posługiwała św. Siostra Faustyna, gdy przebywała w Płocku.
  • 90 lat od pobytu św. Siostry Faustyny w Wilnie, Warszawie na Grochowie i w Kiekrzu.
  • 85 lat od namalowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego w Wilnie.
  • 75 lat od poświęcenia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły w Krakowie-Łagiewnikach.
  • 22 sierpnia – 25 lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Czechach.

Rozstrzygnięto plebiscyt na Polkę stulecia, który zorganizowała Konfederacja Kobiet RP. Głosowanie było klamrą zwieńczającą obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spośród 23 kobiet o niezwykłych życiorysach i roli, jaką odegrały w życiu polskiego narodu i świata, najwięcej głosów otrzymała św. Siostra Faustyna Kowalska, znana na wszystkich kontynentach apostołka Bożego Miłosierdzia. Głosowała na nią blisko jedna piąta osób biorących udział w plebiscycie. Drugą w kolejności największą liczbę głosów otrzymała Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, a trzecią – dr Wanda Półtawska. Celem plebiscytu było danie inspiracji do poznawania wspaniałych kobiet, bez których historia Polski wyglądałaby zupełnie inaczej. „To one – piękne, wierne i mężne – wychowywały kolejne pokolenia, ucząc je miłości do Boga i Polski oraz szacunku do tradycji, dając w codziennej, pokornej pracy wzór wierności wyznawanym zasadom” – napisały organizatorki plebiscytu.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lutego o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl

 

8 lutego br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 157 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

W tej intencji będą również sprawowane Msze św. :

1. BISKUPICE/ PILICA 20 km od Zawiercia (woj. śląskie): sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – klasztor oo. Franciszkanów, godz. 7:00.

2. BYDGOSZCZ: kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Artyleryjska 10, godz. 18.00.

3.ELBLĄG: kościół św. Brunona z Kwerfurtu, ul. Gdyńskich Kosynierów 61, godz. 18.00.

4. ROBAKOWO niedaleko Kórnika (woj. wielkopolskie): kościół św. Józefa Rzemieślnika, ul. Szkolna 7, godz. 18.30.

5. BUDY BARCZĄCKIE niedaleko Mińska Mazowieckiego: parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe, ul. Mazowiecka 33, godz. 19.00.

6. EDYNBURG (Szkocja): St Mary’s Catholic Cathedral, Broughton Street, godz. 18.00.

Pod takim hasłem 1 lutego br, w 56. rocznicę narodzin dla nieba o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, w nowo powstałym ośrodku rekolekcyjnym „Manresa” w Starej Wsi k/Brzozowa rozpoczęła się trzydniowa sesja dla sióstr zakonnych. Poprowadzi ją o. Tadeusz Hajduk SJ, a patronować jej będą wielcy apostołowie Bożego Miłosierdzia: św. Siostra Faustyna i o. Józef Andrasz, którego nazwisko najczęściej wymienne jest w „Dzienniczku”.

Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście”. Wszyscy przytakiwali Mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. I mówili: „Czy to nie jest syn Józefa?”. Wtedy powiedział do nich: „Z pewnością przypomnicie mi to przysłowie: ‘Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w swojej ojczyźnie, tych rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum’. I dodał: „Zapewniam was, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak iż w całym kraju nastał wielki głód. A do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili Go z miasta i, chcąc Go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz On przeszedł między nimi i oddalił się (Łk 4, 21-30).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 1-3 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się kurs „NOWE ŻYCIE” dla sióstr zakonnych. Kurs poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz, Magdalena Plucner, Magdalena Halak i Jakub Bartkowiak ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz s. Anna Maria Trzcińska i s. Emanuela Gemza z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W rekolekcjach weźmie udział ponad 80 sióstr z 17 zgromadzeń zakonnych.

 

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożyciela św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

 

W sobotę, 2 lutego br., siostry z hruszowskiej i koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wezmą udział w spotkaniu osób konsekrowanych (200 osób) w Koszycach na Słowacji. Uroczystej Eucharystii w dominikańskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 9:30 przewodniczyć będzie abp Bernard Bober. Po konferencji i świadectwach zakonników oraz spotkaniu dyskusyjnym odbędzie się wspólna agapa.

 

Pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkania formacyjne czcicieli i woluntariuszy należących do stowarzyszenia „Faustinum” na Słowacji są połączone z losowaniem Patronów na rok 2019. Ostatnie spotkanie w sobotę, 2 lutego, w Písku, w Czechach, prowadzi s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Piotr i Judasz. Dwie historie i Boże miłosierdzie – pod takim hasłem w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów w dniach 27-31 stycznia 2019 roku. Poprowadzi je w dynamice lectio divina ks. Krzysztof Wons SDS – rekolekcjonista, kierownik duchowy, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, wykładowca teologii duchowości. Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny (pierwszy i ostatni dzień) wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ZMBM – autorka licznych publikacji, dotyczących życia i misji św. Siostry Faustyny, rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W atmosferze pustyni i pełnego milczenia, na modlitwie słowem Bożym, korzystając także z duchowego doświadczenia św. Siostry Faustyny, uczestnicy rekolekcji będą mogli zgłębiać i doświadczać tajemnicy miłosierdzia Bożego, aby potem z mocą głosić ją światu, korzystając z obietnicy Jezusa zapisanej na kartach „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Szczegółowe informacje i zapisy.

W dniach od 30 września do 6 października 2019 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się III Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia pod hasłem „Pokochałem cię wieczną miłością”. Mają one charakter modlitewno-formacyjny. Konferencje z języka polskiego tłumaczone będą tylko na język angielski, hiszpański i francuski. W spotkaniu wezmą udział biskupi, kapłani oraz osoby świeckie, którym bliska jest duchowość Miłosierdzia oraz charyzmat św. Siostry Faustyny Kowalskiej, w tym także członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, przedstawiciele apostolatów Bożego Miłosierdzia z Polski i innych krajów świata oraz parafii posiadających relikwie św. Siostry Faustyny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla osób mieszkających w Polsce dostępny jest na stronie internetowej organizatorów – Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2019 roku.

Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały, zgodnie z tym, jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu, abyś przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia.

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej krainie. On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

‘Ducha Pana nade mną,
dlatego mnie namaścił,
abym ubogim głosił dobrą nowinę.
Posłał mnie, abym głosił więźniom wyzwolenie,
a niewidomym przejrzenie,
abym zniewolonych czynił wolnymi,
abym ogłosił rok łaski Pana’.

Zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Zaczął więc mówić do nich: „Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście” (Łk 1, 1-4; 4, 14-21).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem 26 stycznia br. duszpasterstwo młodych w archidiecezji waszyngtońskiej wraz z Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II, bazyliką Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny oraz Katolickim Uniwersytetem Ameryki (CUA) organizują jednodniowe wydarzenie: „Panama in the Capital”. Tysiące młodych, którzy nie mogli polecieć do Panamy, zgromadzą się w Waszyngtonie, by w stolicy USA jednoczyć się w modlitwie, dzielić się wiarą z rówieśnikami, wysłuchać konferencji i wyrazić radość z bycia chrześcijaninem! Będą mogli również wysłuchać relacji na żywo ze spotkania z papieżem Franciszkiem w Panamie oraz poznać kulturę tego kraju. W prowadzenie tego wydarzenia zaangażowane są także siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

26 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 w teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Aleksandra Posielężna, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Bilety można nabyć przed spektaklem.

 

22 stycznia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”. Rozpocznie się on o 19.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją uwielbienia Jezusa Miłosiernego. Konferencję o Eucharystii w życiu i nauczaniu św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II wygłosi s. Gaudia Skass, która zapowiadając to wydarzenie, wyznała: „Ta wielka tajemnica naszej wiary była w centrum życia obojga tych wielkich świętych Polaków. Wiele możemy się od nich nauczyć. Będzie to moją radością podzielić się tym skarbem z młodymi w USA!” Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

 

Ruszyły zapisy na kurs „NOWE ŻYCIE” organizowany dla sióstr zakonnych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dwóch terminach: 1-3 lutego 2019 roku  oraz 1-3 marca 2019 roku. Rekolekcje w lutym poprowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji z Koszalina im. św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, natomiast w marcu – Szkoła Nowej Ewangelizacji Sursum Corda z Krakowa. Więcej informacji: faustyna.rekolekcje@gmail.com, oraz zapisy.