Archiwum

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 grudnia, a więc tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Z tej racji program będzie inny niż zwykle. O godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny rozpocznie się adwentowa adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a po niej świąteczne spotkanie przy opłatku. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą kolejny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, który rozpocznie się o godzinie 19.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przedświąteczne spotkanie poświęcone będzie odkrywaniu przejawów miłosiernej miłości Boga w tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego. Mówiąc o miłosierdziu Bożym najczęściej myślimy o misterium paschalnym, więc ten temat miłosierdzia objawiającego się w słabym, ludzkim ciele, w małym dziecku, w ubóstwie… to będzie zapewne odkrycie dla niejednej osoby – zapewnia s. Gaudia. Konferencję wygłosi ks. Paweł Sass, który ukończył misyjne seminarium Redemptoris Mater w Waszyngtonie, a teraz posługuje jako proboszcz w jednej z tutejszych parafii. Siostry przygotowują także szczególne prezenty świąteczne dla każdego z uczestników, które będą ich mobilizować do stawania się coraz bardziej miłosiernym.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W dniach 15-17 grudnia br. s. Donata i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, z wiernymi w parafii św. Jana Ewangelisty w miejscowości Valdosta w stanie Georgia, USA. Spotkają się również z uczniami w pobliskiej szkole katolickiej.

 

Pod takim tytułem na płytach MP3 ukazały się konferencje o. Krzysztofa Wonsa SDS i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wygłoszone w czasie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach od 1 do 5 października 2018 roku. Mówią one o odwiecznej miłosiernej miłości Boga do człowieka, która pozostaje wierna i niezmienna nawet wówczas, gdy człowiek nie dochowuje wierności i odchodzi od Niego. Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

Katechezy biblijne – Krzysztof Wons SDS

 1. Na początku było Miłosierdzie (Rdz 1, 1-2.4)
  2. Wiara w Miłosierdzie w godzinie próby (Rdz 15, 1-6; 22, 1-4)
  3. Miłosierdzie powołało mnie (Mk 1, 14 – 2, 17; 3, 7-19)
  4. Miłosierdzie porzucone i odnalezione (Łk 15, 11-32)
  5. Miłosierdzie w godzinie zdrady (Łk 22, 54-62; J 13, 1-30)
  6. Miłosierdzie na krzyżu (Mk 15, 25-37)
  7. Lectio divina – lectio Misericordiae w codzienności

Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

 1. „Choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać” (Dz. 1192) – s. Miriam Janiec ZMBM
  2. „Spotkała się Miłość i grzech” (Dz. 408) – s. M. Emanuela Gemza ZMBM
  3. „Dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża” (Dz. 1485) – s. M. Diana Kuczek ZMBM

Płyta dostępna jest w sekretariacie „Faustinum” – www.faustinum.pl.

W dniach 15-17 grudnia br. s. Confida i s. Caterina z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą Adwentowe rekolekcje o Bożym miłosierdziu w kościele pod wezwaniem Naszej Pani Gwiazdy Morza w miejscowości St. Marys w Georgii (USA).

 

Pytały go [Jana Chrzciciela] tłumy: „Co mamy zrobić?”. A on im mówił: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie”. Przyszli też celnicy, aby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy robić?”. A on im odpowiedział: „Nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono”. Pytali go również żołnierze: „A my, co mamy robić?”. Powiedział do nich: „Na nikim nic nie wymuszajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on jednak odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On w ręku szuflę, aby oczyścić swe klepisko i zebrać ziarno do swego spichlerza. Plewy zaś spali w ogniu nie do ugaszenia”. Dawał też wiele innych napomnień i głosił dobrą nowinę ludowi (Łk 3, 10-18).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

16 grudnia br. w Sanktuarium św. Krystyny w Turynie zostanie poświęcony i oddany do czci publicznej obraz Jezusa Miłosiernego, kopia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Z tej okazji s. Wincenta z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i Claudia Catalano z Calabrii, która w tych dniach jest wraz z siostrami rzymskiej wspólnoty, dzielić się będą orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, którego wizualnym znakiem jest właśnie obraz Jezusa Miłosiernego. Poprowadzą także modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz rozprowadzać będą materiały o Bożym miłosierdziu i Jego Apostołce. Po Mszy św. wierni będą mogli prosić w swych sprawach o wstawiennictwo św. Siostrę Faustynę i uczcić jej relikwie.

 

W dniach 14-15 grudnia br. w kościele św. Jana Chrzciciela w Dvůr Králové nad Labem w ramach szkoły modlitwy słowem Bożym odbędą się dni skupienia w rytmie lectio divina. Poprowadzi je o. Tomasz Kazański SAC, a tematem będzie cud w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11). Dni skupienia odbywają się w klimacie zewnętrznego i wewnętrznego milczenia i skupienia, a ich organizatorem jest wspólnota sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Czechach oraz Parafia w Dvůr Králové nad Labem. Więcej na stronie. Foto: Petrik Tomas

14 grudnia br. o godzinie 11. W Domu Kultury „Zacisze” przy ul. Blokowej 1 w Warszawie na Targówku odbędzie się popremierowy pokaz filmu zatytułowanego: „Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia” w reżyserii Piotra Weycherta. Jest to udramatyzowany dokument, który słowami świadków opowiada o życiu św. Faustyny i potędze Bożego Miłosierdzia. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania Apostołki Bożego Miłosierdzia na współczesny świat i jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trafnie jej misja odpowiada na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku. W filmie obok materiałów archiwalnych są inscenizowane sceny z udziałem aktorów, uzupełnione animacjami komputerowymi i efektami wizualnymi. Gośćmi na popremierowym spotkaniu będą: reżyser Piotr Weychert i Justyna Mańkowska, malarka. Partnerem wydarzenia – Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie. Wstęp wolny.

10 grudnia, w poniedziałek, relikwie habitu św. Ojca Pio z San Giovanni Rotondo przybędą do bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Nawiedzenie relikwii rozpocznie się w Godzinie Miłosierdzia, czyli o 15.00, i potrwa do Mszy św. o godzinie18.00. W tym czasie będzie możliwość uczczenia relikwii Świętego z Pietrelciny.

 

„Bóg pokochał cię pierwszy” – pod takim hasłem 9 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się dzień skupienia, który poprowadzą siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Konferencje dotyczyć będą rozeznawania woli Bożej, które jest odpowiedzią człowieka na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. „Dziś wiele osób ma problemy z podejmowaniem ważnych życiowych decyzji – tłumaczą siostry podjęcie tego tematu – proszą o pomoc w tej kwestii, dlatego zdecydowałyśmy się poświęcić temu tematowi cały dzień. Przyjrzymy się Maryi w scenie Zwiastowania i jej rozeznawaniu. Zapoznamy się z metodą rozeznawania według św. Ignacego. Spędzimy czas w ciszy i na modlitwie, a także spotykając się z Bogiem w sakramencie pojednania i w Eucharystii. Będzie także czas na osobiste rozmowy z siostrami”.

 

W dniach 7-9 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje adwentowe  dla członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum” oraz czcicieli Bożego Miłosierdzia pod hasłem: „Przy Twojej pomocy mogę zostać świętą – odpowiedzieć na wezwanie do świętości”.  W tym czasie, poprzez modlitwę słowem Bożym i rozważanie tekstu „Dzienniczka” pragniemy odpowiedzieć na Boże wezwanie do świętości abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1, 4).  Chcemy od św. Siostry Faustyny uczyć się realizacji powołania do bycia świętymi w naszej codzienności. Rekolekcje poprowadzi je ks. Sławomir Tykarski i siostry Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: faustinum.pl

W dniach 7-9 grudnia br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušowie na Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: Radość miłości. Rekolekcje poprowadzi ks. Józef Kohut i siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zgłoszenia do 4 grudnia można kierować na adres: sr.jana@milosrdenstvo.sk; tel: 0907 464 479; 057/44 83 166.

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

‘Głos, który woła na pustyni:
Przygotujcie drogę Pana!
Wyprostujcie Jego ścieżki!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane!
Drogi kręte niech będą wyprostowane,
a wyboiste niech staną się gładkimi!
Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga’
(Łk 3, 1-6).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w godzinach od 12.00-13.00 przypada „Godzina łaski dla świata”. Łączy się ona z objawieniem Maryi, która 8 grudnia 1947 roku w Montichiari, we Włoszech, powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono „Godzinę łaski dla całego świata”. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach „Godzina łaski” tradycyjnie jest praktykowana w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. W modlitwie można się połączyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

W dniach 6-8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się XII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które jest organizacją przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. Nauki adwentowe zatytułowane „W mocy Bożego Ducha” wygłosi ks. dr Dariusz Wojtecki, krajowy asystent kościelny „Civitas Christiana”.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl

 

8 grudnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 143 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

7 grudnia br. o godzinie 19.00 w Teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie grany będzie po raz kolejny spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Aleksandra Posielężna, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Bilety można nabyć przed spektaklem.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto. Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

4 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line na stronie www.faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy około dwudziestu tysięcom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną w aplikacji: Faustyna.pl.

Jak to się stało, że orędzie Miłosierdzia przekazane św. Siostrze Faustynie Kowalskiej za murami klasztoru, tak szybko rozeszło się po świecie? O tym i fenomenie tego „daru Boga dla naszej epoki, daru Polski dla całego Kościoła” mówić będzie s. M. Elżbieta Siepak z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, który prowadzą ojcowie jezuici. Wykład odbędzie się 4 grudnia o 16.30 w Bursie przy ul. Świętego Ducha 12.

 

Będą też znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą ‘Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku’ z wielką mocą i chwałą. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21, 25-28.34-36).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia br. w klasztorze karmelitów bosych w Koszycach na Słowacji odbędą się rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt. Podczas dni ciszy i modlitwy uczestniczki rekolekcji rozważając będą prawdę, że każda z nich została stworzona z miłości i dla miłości. Rekolekcje prowadzą o. Jakubrafael Patay OFM Cap., misjonarz miłosierdzia, oraz s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w Dolnym Smokovcu, w słowackich Tatrach, w dniach od 30 listopada do 2 grudnia pod hasłem: „Eucharystia – dar Bożego Miłosierdzia”. Poprowadzą je ks. Józef Poliak oraz s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: codzienna Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

Nadchodzi Adwent – pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 2 grudnia. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 1 grudnia. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

24 listopada br., o godzinie 20.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Grochowie do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Letycja – Marianna Wlazło. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 70 lat swego życia. Przyszła na świat 4 sierpnia 1929 roku w miejscowości Bielicha, parafia Cerekiew, woj. radomskie, w rodzinie rolnika Stanisława i Florentyny. Ukończyła trzyletnią szkołę rzemieślniczą z końcowym egzaminem czeladniczym z krawiectwa damskiego lekkiego, a potem 8 listopada 1948 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, gdzie odbyła postulat i pierwszy rok nowicjatu pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. Na drugim roku nowicjatu posługiwała we Wrocławiu. Pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa złożyła w Krakowie 30 kwietnia 1951 roku, a 5 lat później (2 sierpnia) – śluby wieczyste. W Zgromadzeniu ukończyła kurs dziewiarstwa maszynowego i złożyła egzamin czeladniczy z dziewiarstwa ręcznego i maszynowego, a następnie egzamin mistrzowski z wyrobu kołder i szycia bielizny pościelowej. Do 1961 roku pracowała jako pomoc wychowawcza i instruktorka zajęć pozalekcyjnych w zakładach prowadzonych przez Zgromadzenie we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie-Grochowie, Częstochowie, Radomiu i Kiekrzu. Po przejęciu przez władze komunistyczne zakładów prowadzonych przez Zgromadzenie s. Letycja została skierowana do innych prac: dziewiarstwa, wyrobu kołder, do czego szkoliła młodsze siostry, pełniła też obowiązek asystentki przełożonej, zakrystianki i referentki kulturalno-oświatowej w zakładzie specjalnym dla dorosłych oraz wykonywała inne posługi, do których była kierowana. Od 1971 roku przebywała w klasztorze Zgromadzenia w Warszawie na Grochowie. Ostatnie lata swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Odeszła do Pana w 90 roku życia (4 sierpnia skończyła 89 lat). Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa sprawowana będzie 28 listopada br. o 10.30 w kaplicy Zgromadzenia w Warszawie na Grochowie, poprzedzi ją modlitwa różańcowa, a o 13.30 ceremonie pogrzebowe na cmentarzu na Powązkach.

W pierwszej edycji Małopolskiego Konkursu Pieśni Religijnej, organizowanego z okazji 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w kategorii solistów zwyciężył Michał Niemiec z pieśnią, której tekst jest modlitwą św. Jana Pawła II do św. Siostry Faustyny: „Ty, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła…”. Utwór znajduje się na płycie zatytułowanej „Nieziemscy”. Można go też posłuchać w internecie.

W najbliższy poniedziałek 26 listopada br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Kubie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. W programie: Msza św., katecheza i spotkanie z bp Wilfredo Pino Estevez z Camaguey.