Archiwum

Taki tytuł nosi 24 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: „O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie. Mów o Moim wielkim miłosierdziu” (Dz. 1396). „Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna, miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni” (Dz. 1507).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ISMM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

Piłat przywołał Jezusa i zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. Jezus rzekł: „Mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Wówczas Piłat powiedział: „Czyż ja jestem Żydem? To Twój naród i wyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?”. Jezus odpowiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi podwładni walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś moje królestwo nie jest stąd”. Wówczas Piłat rzekł Mu: „A więc jesteś królem”. Jezus odparł: „To ty mówisz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny” (J 18, 33b-37).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale [one] nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje (Dz. 367).

W dniach 15-18 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów o Bożym i ludzkim miłosierdziu. Poprowadzi je ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, rekolekcjonista i kierownik duchowy. Konferencje o spojrzeniu św. Siostry Faustyny na ludzkie miłosierdzie wygłosi i odpowie na pytania s. M. Elżbieta Siepak z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

Urocza, kochana Julka czeka na prawdziwy dom i kochającą rodzinę. Pięcioletnia dziewczynka wychowuje się obecnie u sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie.

– Julcia jest dzieckiem porzuconym – opowiadała s. Matylda, która jest jej prawnym opiekunem. – Od urodzenia przebywa w placówce. Na początku była to taka placówka pielęgnacyjna dla malutkich dzieci. W wieku trzech lat trafiła do nas, czyli jest już z nami od półtora roku. Jest to zupełnie inne dziecko niż wtedy, kiedy do nas przyszło. Przez półtora roku bardzo się rozwinęła. Teraz Julcia jest bardzo relacyjna, ciekawa świata. Gdy do nas została skierowana, to była bardzo zamknięta w sobie. Praktycznie nie było z nią żadnego kontaktu, nawet takiego wzrokowego.  Sytuacja prawna dziewczynki jest ustabilizowana. Jej rodzice zostali pozbawieni wszelkich praw rodzicielskich”. Zobacz program.

Osoby zainteresowane winny się kontaktować z prawnym opiekunem Julki, czyli s. Matyldą pod numerem telefonu: 797 351 582.

14 listopada br. s. Weronika, s. Paschalisa i s. Barbara z płockiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny i jej duchowym dziedzictwem z wiernymi w parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku. Ta parafia należy do diecezji płockiej i została erygowana w 1992 roku. Przy niej mieści się Niepubliczne Katolickie Przedszkole Faustynka. Siostry przybędą do tej parafii na zaproszenie proboszcza ks. Tadeusza Kowalczyka.

14 listopada br. odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny w parafii św. Stefana w Lipnicy Małej na Orawie, archidiecezja krakowska. W wydarzeniu weźmie udział s. Zacheusza Warzyńska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która podzieli się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem Apostołki Bożego Miłosierdzia zapisanym w jej „Dzienniczku”. Na terenie parafii są jeszcze dwie kaplice: św. Józefa (1,5 km od kościoła) i św. Faustyny (3km od kościoła w dolnej części wsi, gdzie wcześniej był punkt katechetyczny).

W tych dniach, po tej udręce, ‘słońce się zaćmi i księżyc straci blask i gwiazdy będą spadały z nieba, a moce niebieskie’ zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańców ziemi aż po krańce nieba.

Uczcie się na przykładzie drzewa figowego: Gdy jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, rozpoznajecie, że zbliża się lato. Tak też i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, we drzwiach. Zapewniam was: Nie przeminie to pokolenie, dopóki nie spełni się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą (Mk 13, 24-32).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej… (Dz. 1146).

Listopad jest szczególnym miesiącem świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, których dusze w czyśćcu dojrzewają do pełni miłości. Święta Faustyna w doświadczeniach mistycznych nawiedziła to miejsce i tak je opisała w „Dzienniczku”: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20).

 

Taki tytuł nosi 23 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu (Dz. 1317). „Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich” (Dz. 163).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

12 listopada br. w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu odbędą się uroczystości związane z dziękczynieniem za 30 lat nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w tej parafii. W programie o godzinie 15.00 modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz prelekcja o historii kultu Miłosierdzia Bożego w tej wspólnocie parafialnej. O godzinie 17.30 modlitwa różańcowa za zmarłych czcicieli Bożego Miłosierdzia, a po niej Eucharystia pod przewodnictwem ks. Marka Wójtowicza SJ, asystenta kościelnego w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dziękczynienie organizuje pierwsza prawnie erygowana wspólnota „Faustinum” z Nowego Sącza.

Pod tym tytułem, z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 13 listopada br. w Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się konferencja organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny przy wsparciu finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W programie wykłady, świadectwa, prezentacje, program artystyczny i wymiana doświadczeń, dotycząca pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą w ośrodkach wychowawczych.

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę (Dz. 1038). Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie (Dz. 1188) – pisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku”. A gdy błagała Jezusa o błogosławieństwo dla Polski, powiedział do niej: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu (Dz. 39), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 980, 1078). Innym razem dodał: Dla ciebie błogosławię światu (Dz.1061). Teraz, gdy ma większe możliwości działania, nie zaprzestała swego wstawiennictwa w Niebie. Niech więc dzisiaj w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego ukazuje współczesnym pokoleniom ten skarb, jakim jest Ojczyzna z całym jej dziedzictwem, i niech wspiera nasz naród we wszystkich wysiłkach na rzecz dobra wspólnego i moralnego odrodzenia Polaków, aby z ufnością zwrócili się do Boga, w którym świat odnajduje pokój, a człowiek szczęście.

W dniach 5-7 listopada w Camp Cho-Yeh, w Livingston, Texas s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z kapłanami i katechistami poprowadzą rekolekcje dla dziewcząt z Drogi Neokatechumenalnej. W rekolekcjach będą uczestniczyć dziewczęta, które aktywnie rozeznają swoje powołanie do życia zakonnego, i te, które chcą pogłębić swoją przyjaźń z Bogiem. W programie oprócz Eucharystii, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i innych modlitw, konferencje, kierownictwo duchowe, spowiedź, czas na wspólną rekreację, ognisko, etc. Inicjatywa zrodziła się ze spotkania w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II parę miesięcy temu, gdy młodzi byli tam na pielgrzymce.

[Jezus] nauczał dalej: „Miejcie się na baczności przed nauczycielami Pisma. Chętnie chodzą w wytwornych szatach, lubią pozdrowienia na placach, pierwsze krzesła w synagogach i honorowe miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ich spotka surowszy wyrok”.

Potem, siedząc naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał do niej drobne pieniądze. Wielu bogatych wrzucało wiele. Gdy przyszła pewna uboga wdowa, wrzuciła dwie drobne monety, czyli jeden kwadrans. Wtedy przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: „Zapewniam was: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, a ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie” (Mk 12, 38-44).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Bóg i dusze – Akt ofiarowania.

Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich Mocy niebieskich oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie, jakie mam, pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem. Jednym słowem, ofiaruję za nich wszystko (Dz. 309).

5 listopada (piątek) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” Rozpocznie się o godzinie 16.30 modlitwa różańcowa. Po niej o godzinie 17.00 Eucharystia ku czci św. Faustyny, a następnie konferencja i agapa w sali na I piętrze.

Pod takim tytułem w wydawnictwie “Misericordia” ukazała się płyta z pieśniami, którymi siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia razem ze św. Faustyną chca dzielić się doświadczeniem miłosiernej miłości Boga, uwielbiać Go i zachęcać do ufności Temu, który jest samą Miłością i Miłosierdziem. Autorką teksów pieśni i muzyki jest s. Emanuela Gemza z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnkach, która wyznała, że utwory powstały na modlitwie słowem Bożym i treściami “Dzienniczka” Siostry Faustyny. Aranżację napisał krakowski kompozytor Hubert Kowalski i on też czuwał nad całością nagrania. Płytę z załączoną książeczką z przesłaniem z “Dzienniczka” można nabyć w sklepie wydawnictwa “Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium lub w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

Pierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą. W tym dniu siostry dziękują za „wczoraj” Zgromadzenia, powierzają Bożemu Miłosierdziu  jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół czci, nie tylko osoby wyniesione do chwały ołtarzy, znane z imienia i biografii, ale także kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, którzy osiągnęli cel życia – zjednoczenie z Bogiem w miłości na wieki. Świętych, którzy żyją pośród nas, jest więcej niż się wydaje. Świadczy o tym także historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które szczyci się nie tylko św. Siostrą Faustyną Kowalską. Na przestrzeni ponad 150 lat istnienia i działalności Zgromadzenia w jego historię wpisało się wiele osób niezwykłych, niektóre Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Są wśród nich m.in. św. abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, który stanął u samych początków Zgromadzenia, św. Jan Paweł II, który tak często bywał w Łagiewnikach, beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę i tak wiele uczynił dla misji głoszenia orędzia Miłosierdzia, bł. bp Julian Nowowiejski, który zaprosił siostry do Płocka i napisał pierwszą historię Zgromadzenia, bł. Jan Balicki, który zapoczątkował pracę Zgromadzenia w Przemyślu i przez 3 lata służył siostrom i wychowankom, bł. Maria Karwowska, która przebywała na formacji w łagiewnickim klasztorze, bł. ks. Michał Sopoćko – wileński spowiednik klasztoru na Antokolu i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny. Wśród kandydatów na ołtarze trzeba wspomnieć choćby spowiedników posługujących w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach: sługę Bożego o. Wojciecha Baudiss SJ, ks. Bernarda Łubieńskiego (redemptorystę), o. Stanisława Bednarskiego SJ,  o. Stanisława Podoleńskiego SJ, o. Mariana Morawskiego SJ, o. Józefa Cyrka SJ czy sługę Bożego o. Jacka Woronieckego OP, autora  książki „Tajemnica miłosierdzia Bożego”, którą siostry z rękopisu przepisywały w Łagiewnikach. Lista świętych, błogosławionych i sług Bożych jest znacznie większa, zwłaszcza gdy uwzględni się nie tylko stałą współpracę ze Zgromadzeniem, ale inne okoliczności i kontakty. Także dzisiaj pośród nas żyją święci, ludzie zafascynowani miłosierną miłością Jezusa, uczestniczący w Jego życiu i misji objawiania światu tajemnicy Bożego miłosierdzia.

W łagiewnickim Sanktuarium jest jedna z najstarszych nekropolii Krakowa – cmentarz zakonny założony pod koniec XIX wieku w głębi dawnego ogrodu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywają na nim ciała sióstr, kapelanów, wychowanek Zgromadzenia i osób związanych z klasztorem w Łagiewnikach. Na tym cmentarzu przez 28 lat spoczywały także doczesne szczątki św. Siostry Faustyny. Tutaj pochowana jest m.in. jej przełożona generalna m. Michaela Moraczewska, s. Kaliksta Piekarczyk, która swoje życie złożyła w ofierze w intencji ocalenia Krakowa w latach drugiej wojny światowej, m. Ksawera Olszamowska ofiarująca swe życie w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i szerzenia orędzia Miłosierdzia, oraz inne siostry, które złożyły w ofierze swe życie w różnych intencjach. Cmentarz zakonny od strony południowej sąsiaduje z bazyliką w łagiewnickim Sanktuarium i często jest nawiedzany przez pielgrzymów. Natomiast od strony wschodniej, czyli za bazyliką, znajduje się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej. Nie ma tutaj osobnych mogił, lecz duży krzyż oraz obelisk z tablicą, która mówi, że spoczywa tutaj 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich. W latach pierwszej wojny światowej część posesji klasztornej została zajęta na potrzeby dużego szpitala wojskowego na ponad 1000 łóżek. Mieścił się on także w kilku postawionych barakach, w których pielęgnowano żołnierzy różnych narodowości chorych na tyfus, cholerę, czerwonkę, ospę i szkarlatynę, a więc choroby zakaźne. Niektórych żołnierzy nie udało się uratować, zmarli w tym szpitalu, więc chowano ich na cmentarzu za murem klasztoru.

Szczęśliwi ubodzy w duchu,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,
ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni,
ponieważ oni odziedziczą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości,
ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni,
ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce,
ponieważ oni będą oglądać Boga.
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój,
ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Jesteście szczęśliwi, gdyż was znieważają, prześladują i oczerniają z Mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami
 (Mt 16, 13-19).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności Moje miłosierdziem i rozlane jest [ono] na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo Moje na ziemi jest – życie Moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko Moja, że kierownikiem dusz jestem Ja sam bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana, i każdą prowadzę do świętości drogą Mnie tylko wiadomą (Dz. 1784).

Dotąd we wszystkich opracowaniach, dotyczących historii Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny – pisano o „nieznanym artyście z Przemyśla”, który był projektantem i wykonawcą głównego ołtarza. Niedawno w kolekcji Dąbrowskich z Żołyni odnaleziono szkice i projekt tego ołtarza, którego autorem – jak się okazuje – jest Ferdynand Majerski i jego syn Stanisław.

Ołtarz główny w łagiewnickim Sanktuarium jest w stylu neogotyckim, z wieżyczkami i trzema wnękami półkolistymi, w których umieszczono: we wnęce środkowej z tłem niebieskim z gwiazdami – figurę Matki Bożej Miłosierdzia – głównej patronki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, po lewej stronie od widza w bocznej wnęce jest figura św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży ze względu na nowicjat prowadzony w tym klasztorze, a w prawej wnęce jest figura św. Marii Magdaleny – patronki moralnej przemiany i dzieła apostolskiego, które prowadzą siostry. Ołtarz jest pięknie zaprojektowany i wykonany z przemyślaną symboliką tabernakulum i mensy ołtarza oraz bogatymi złoceniami i ornamentami.

Ołtarz można oglądać codziennie w transmisji on-line na stronie:www.faustyna.pl i jej 7 wersjach językowych, w aplikacji: faustyna.pl, a także w czasie transmisji Godziny Miłosierdzia i Koronki w TVP3 (15.00-15.20).

Tego niezwykłego odkrycia dokonali badacze z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracujący nad archiwum Dąbrowskich w Żołyni dzięki inicjatorce tych badań Magdalenie Kątnik Kowalskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni, współwłaścicielki kamienicy Dąbrowskich.

Taki tytuł nosi 22 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie (Dz. 742). „Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Cokolwiek uczynił Jezus – dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc” (Dz. 669, 1175).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.

31 października o godzinie 19.00 w Studiu Koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Rzeszowie będzie można zobaczyć spektakl „Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza, oparty na „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny oraz wspomnieniach i dzienniczku bł. ks. Michała Sopoćki. W roli Apostołki Bożego Miłosierdzia wystąpi Magdalena Jaworska, a bł. ks. Michała Sopoćkę zagra Karol Górski, głosu Jezusowi użyczy Piotr Bondyra. Twórcy tego spektaklu i ci, którzy już mieli okazję, by go zobaczyć, mówią o ogromnym wrażeniu, jakie zrobiły na nich nawet znane teksty z „Dzienniczka” i bardzo wiarygodna gra młodych aktorów. Spektakl organizuje Polskie Radio Rzeszów, które zaprasza także do wysłuchania transmisji dźwiękowej na antenie radiowej i on-line na swojej stronie internetowej.

Premiera tego spektaklu miała miejsce w Warszawie w teatrze Oratorium 9 czerwca 2018 roku. Spektakl do tej pory wystawiany był także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w Zakroczymiu i Domu Strażaka w Borsukach.

Jeden z nauczycieli Pisma zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?”. Jezus rzekł: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Powiedział do Niego nauczyciel Pisma: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma żadnego. Miłować Go  całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I odtąd nikt już nie odważył się Go pytać (Mk 12, 28b-34).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość, i udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze – muszą płynąć z miłości dla Boga (Dz. 279).

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia”  w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na październik: o wiarę i miłość w rodzinach oraz o pojednanie małżeństw rozbitych i przeżywających kryzysy.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku rusza akcja dziękczynna za dar objawienia w tym miejscu św. Siostrze Faustynie obrazu Jezusa Miłosiernego. Dziękczynienie polega na odmówieniu 91 Koronek do Miłosierdzia Bożego przed 91. rocznicą objawienia tego obrazu, czyli do 22 lutego 2022 roku. Koronkę można odmawiać w dowolnym miejscu i czasie, pamiętając, że za Koronkę odmówioną przed Najświętszym Sakramentem na terenie Polski można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Gdyby jednak ktoś nie mógł modlić się jej słowami w kaplicy czy kościele, wówczas Koronkę można odmówić np. w domu przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Zachęcamy do posłużenia się folderem dostępnym na stronie www.milosierdzieplock.pl. Można w nim określić intencję, z jaką chcemy się modlić oraz wpisać datę i miejsce odmówienia poszczególnych Koronek. Wypełniony folder można przynieść do Sanktuarium lub wysłać na adres Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku (podany w folderach) przed 22 lutego 2022 roku. Zostaną one złożone u stóp Jezusa Miłosiernego w czasie uroczystej Eucharystii w 91 rocznicę objawienia, czyli 22 lutego 2022 roku.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest już dostępny jesienny numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” (nr 120). Można w nim przeczytać o śp. m. Paulinie Słomce i jej służbie dziedzictwu św. Siostry Faustyny, o spektaklu „Sekretarka” z Teatru Dramatycznego w Płocku, o lecti divina i lectio misericordia w życiu Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz o historii powstania stowarzyszenia „Faustinum”. W cyklu biblijnym s. Maria Faustyna Ciborowska pisze  o przegranych próbach zaufania w życiu Abrahama, a ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: „Z jakimi cnotami wiąże się miłosierdzie?”. W szkole św. Siostry Faustyny ks. Karol Dąbrowski ukazuje spotkania św. Faustyny ze św. Józefem.  W numerze także niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w sposób spektakularny miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

W dniach 15-24 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się 10-dniowe Rekolekcje Polaków, które głosić będą księża biskupi przed 5. rocznicą Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Rozpoczęła je Msza św. i konferencja bp. Leszka Leszkiewicza z diecezji tarnowskiej. W kolejnych dniach codziennie o godzinie 18.00 Msze św. odprawiają i głoszą konferencje: w niedzielę – bp Jan Zając, w poniedziałek – bp Janusz Mastalski, we wtorek – bp Piotr Greger, w środę – bp Damian Muskus, w czwartek – bp Jan Piotrowski, w piątek – bp Krzysztof Chudzio i w sobotę – bp Ignacy Dec. Zakończenie rekolekcji w niedzielę 24 października na Mszy św. o godzinie 12.00, której przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Transmisja na stronie Rektoratu: www.milosierdzie.pl

 

Taki tytuł nosi 21 odcinek w serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia, zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Każdy odcinek ma formę dialogu między Jezusem i św. Siostrą Faustyną. W tym odcinku Jezus mówi: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). „O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi, aby wszystkie modlitwy i uczynki moje miały na sobie wyciśniętą pieczęć miłosierdzia Twojego” (Dz. 755).

Scenariusz do serii spotów filmowych z Jezusowym orędziem Miłosierdzia napisała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. To orędzie odsłania miłosierną miłość Boga i wzywa do odpowiedzi na nią postawą ufności wobec Boga, czyli pełnienia Jego woli, oraz  świadczenia dobra bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Teksty czytają: Adam Woronowicz i Aleksandra Posielężna, a muzykę napisał krakowski kompozytor i muzyk Paweł Bębenek. Jednominutowe spoty z pięknymi plenerami realizuje Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspólnie z TVP. Wszystkie można zobaczyć na Yoy Tube w kanale: Faustyna.pl.