Archiwum

W 2018 roku z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl korzystało ponad 134 400 użytkowników. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało prawie 1360 osób w języku polskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim, włoskim i w języku rosyjskim. Wiele osób korzystało też z „Konkordancji do Dzienniczka” w języku polskim.

Najbliższa „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 stycznia br. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w swoim tradycyjnym rytmie, czyli od SŁOWA. Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Marcin Ciunel ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, biblista, rekolekcjonista oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Saletynów w Krakowie. Zaraz po konferencji – ADORACJA I UWIELBIENIE Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie. A potem – czas dla WSPÓLNOTY przy herbacie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W dniach 19-20 stycznia br. w Doncaster odbęda się uroczystości związane z uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny i nadaniem parafii wezwania: Miłosierdzia Bożego. Z kościoła korzystają: wspólnota Anglików, która za patrona ma św. Piotra w okowach oraz wspólnota Polaków, którym patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tych uroczystościach wezmą udział: s. M. Vianneya i s. Mary Claire z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, które przybliżą wiernym postać Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej prorocką misję niesienia światu orędzia Miłosierdzia oraz jej bogate dziedzictwo duchowe.

 

W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus odpowiedział: „Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: „Napełnijcie naczynia wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście przewodniczącemu uczty”. I zanieśli. Skoro gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było – słudzy natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego i rzekł mu: „Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd”. Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni (J 2, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

W ramach tzw. Niedzielnej szkoły w Stuľanach, należących do parafii św. Andrzeja w Koprivnicy na Słowacji, 20 stycznia konferencję o posłannictwie św. Siostry Faustyny, którą wygłosi s. M. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

Codziennie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez rozgłośnie radiowe i internet: Radio Warszawa (codziennie), Radio Niepokalanów (codziennie), Radio Podlasie (w niedziele i święta), Radio Nadzieja (niedziele i święta), Radio Ain-Karim (codziennie), Radio Faustyna (codziennie), Radio Jasna Góra (piątki i niedziele), RadioSiedemNet z Chicago, Radio Alex z Zakopanego (codziennie) i Radio Pallotti FM (codziennie) oraz stronę: www.faustyna.pl. Na stronie: faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl (na androidy i iOS) działa również archiwum, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Od poniedziałku do soboty poranną Mszę św. transmitowało radio Doxa z Opola.

W roku 2018 w dziele „Koronka za konających” wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których imiona zostały przesłane sms-em na numer 505 060 205 lub drogą e-mailową. W każdym tygodniu w tym dziele uczestniczyło ponad 1 000 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających. Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłosierdzie okazane ludziom w najtrudniejszej chwili ich życia, gdy podejmują ostatnią i najważniejszą decyzję na ziemi, bo dotyczącą wieczności. Przez to miłosierdzie stajemy się bogaci przed Bogiem i piękni w swoim człowieczeństwie. Wszystkich uczestniczących w tym dziele codziennie polecamy Miłosierdziu Bożemu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy do współpracy kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń konających jest coraz więcej. Formularz zgłoszeniowy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl Prosimy, aby wybierać tylko jedną strefę czasową w ciągu dnia.

14 stycznia 2019 roku o godzinie 16.48 do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Waleria – Wanda Maria Krysiak. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 64 lata swego życia. Przyszła na świat 1 kwietnia 1929 roku w miejscowości Lipiny Śląskie, woj. Katowice, w rodzinie Stefana i Heleny z domu Gola. Ojciec pracował w PKP. Dzień później została ochrzczona w parafii św. Augustyna w Lipinach, a sakrament bierzmowania przyjęła z rąk bp. Herberta Bednorza 29 maja 1939 roku. Po „małej maturze” podjęła pracę samodzielnego referenta pracy i płacy w Elektromontażu w Katowicach. W parafii zajmowała się również katechizacją dzieci.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 4 sierpnia 1955 roku w Krakowie. Postulat i nowicjat odbyła pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej i 1 lutego 1958 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (15 sierpnia 1963) w Walendowie – śluby wieczyste.

Przebywała w kilku klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. Wykształcenie uzupełniła na 3-letnim wakacyjnym kursie katechetycznym organizowanym przez kurię warszawską oraz na studium kościelnym w kurii częstochowskiej. Po pierwszych ślubach pracowała jako wychowawczyni w zakładzie Zgromadzenia w Rabce (1958-1960) i Radomiu (1960-1962). W roku 1962 wyjechała na III probację do Walendowa, gdzie po ślubach wieczystych posługiwała jako opiekunka w zakładzie i katechetka dzieci, a następnie w latach 1965-1970 również jako asystentka przełożonej. Od 1970 roku pełniła urząd przełożonej i katechetki w Białej koło Płocka (1970-1973), a następnie przełożonej w Rabce (1973-1976). Po ukończeniu kadencji przełożeńskiej wyjechała do Częstochowy, gdzie była wychowawczynią w Zakładzie (1976-1977), a następnie asystentką przełożonej (1977-1981). W roku 1981 wyjechała do Rzymu, by podjąć prace związane z procesem beatyfikacyjnym Siostry Faustyny i przez 12 lat pełniła tam również funkcję asystentki przełożonej. Po beatyfikacji Siostry Faustyny w 1993 roku wróciła do Polski i na stałe zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. Najpierw została skierowana do głoszenia orędzia Miłosierdzia w języku polskim i niemieckim pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym czasie na zaproszenie kościelnych władz lokalnych wyjeżdżała także do niemieckich parafii i Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, by dzielić się darem orędzia Miłosierdzia i duchowym bogactwem św. Siostry Faustyny. W latach 1995-2002 była w łagiewnickim klasztorze także asystentką przełożonej. Ostatnie 17 lat swego życia (od 2002 roku) swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. W miarę sił prawie do końca swych dni przygotowywała dla pielgrzymów myśli z „Dzienniczka”, by w ten sposób uczestniczyć w misji niesienia światu miłosiernej miłości Boga. Miała wielkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Bożej i świętych. Żywo interesowała się życiem Kościoła i Ojczyzny, nieustannie wypraszała miłosierdzie Boże dla ludzi żyjących z dala od Boga i w poleconych intencjach. Miała duże poczucie humoru, do życia wspólnego wnosiła radość i pokój. Była bardzo kochana przez siostry, które często odwiedzały ją w celi, gdy już nie mogła samodzielnie opuszczać pokoju. Odeszła do Pana w 90 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Pogrzeb odbędzie się 17 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. O godzinie 10.00 modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Walerii. Mszy św. pogrzebowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie bp Jan Zając, a po niej kondukt pogrzebowy odprowadzi ciało zmarłej s. Walerii na cmentarz zakonny w łagiewnickim Sanktuarium.

Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 2018 roku skorzystało ponad 1 500 000 internautów, w tym na You Tube: 5377. Średnio dziennie korzystało 3379 użytkowników. Ilość minut oglądania: 34 508 066, średni czas korzystania z transmisji dla jednego użytkownika – 32 minuty 18 sekund. Z transmisji korzystają także następujące stacje telewizyjne w Polsce i we Włoszech: telewizja kablowa w Nowym Mieście nad Pilicą, Tele Giovanni Paolo II i EWTN Polska. Transmisję on-line obsługuje amerykańska firma Livestream, dostępna jest już w technologii Full HD, a finansowo wspierają to dzieło ofiarodawcy, którym Zgromadzenie serdecznie dziękuje i w modlitwie poleca Miłosierdziu Bożemu.

Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on tak im odpowiedział: „Ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem” (Łk 3, 15-16. 21-22).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Konferencja Kobiet organizuje plebiscyt na Polkę stulecia. Ma on na celu przede wszystkim rozpowszechnienie wiedzy na temat pięknego życia kobiet, z których jako Polacy możemy być dumni na całym świecie. Wśród wyjątkowych kobiet, pełnych odwagi, pasji i miłości jest św. Siostra Faustyna Kowalska, prorok naszych czasów, którą Jezus wysłał z orędziem Miłosierdzia do całego świata. Należy ona do grona najwybitniejszych mistyków w historii Kościoła, wnosi do jego historii nową szkołę duchowości, a z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się jeden z największych ruchów w Kościele: Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. Do jej grobu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach każdego roku pielgrzymują ludzie z 90-100 krajów świata. Jej „Dzienniczek” jest tłumaczony na wiele języków świata i należy do najczęściej tłumaczonych książek z języka polskiego. Jej bogactwo duchowe zachwyca wszystkich: inspiruje naukowców, ludzi pióra i sztuki, fascynuje młodych, którym patronowała na ŚDM w Sydney i Krakowie, daje nadzieję ludziom przezywającym wielorakie trudności.

Głosowanie na Polskę stulecia do 15 stycznia na stronie: PolkaNa100.

 

 

 

12 stycznia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

Pod takim hasłem 12 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9, gdzie kiedyś mieszkała św. Siostra Faustyna, rozpoczyna się cykl spotkań z młodzieżą. Pierwsze z nich dotyczy znaczenia sakramentu bierzmowania i jego wartości w życiu człowieka. Na spotkanie organizatorzy zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum, a rozmawiać z nimi będą: Jurek Jabłoński, szczęśliwy mąż i ojciec, ks. Arkadiusz Lechowski, moderator kursów ALPHA i Kuba Jarymek, uczeń XXXII LO. Forum dyskusyjne jest również dostępne na Fb: #Faustyna w Łodzi.

7 stycznia 2019 roku w godzinach południowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Aldona – Irena Chrzanowska. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 58 lat swego życia. Przyszła na świat 18 czerwca 1938 roku w miejscowości Wośniki koło Radomia w rodzinie Władysława i Genowefy z domu Krupa. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 25 stycznia 1961 roku w Krakowie, gdzie miała obłóczyny. Nowicjat odbyła w Krakowie i w Kiekrzu pod kierunkiem s. Andrei Kozłowicz, i w Kiekrzu 2 sierpnia 1963 roku złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa, a 5 lat później (2 sierpnia 1968) również w Kiekrzu – śluby wieczyste.

Przebywała w wielu klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki. W czasie junioratu (1963-1967) była wychowawczynią wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie we Wrocławiu, W czasie III probacji posługiwała jako katechetka w Kiekrzu, a po ślubach wieczystych była najpierw wychowawczynią w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Częstochowie (1969-1975), a potem asystentką przełożonej w tym klasztorze (1975-1977). W 1977 roku po raz pierwszy wyjechała do Białej koło Płocka, by podjąć posługę katechetki w parafii św. Anny i św. Jadwigi. Po czterech latach (1981) znów powróciła do Częstochowy, by objąć urząd przełożonej domu, który w tym domu pełniła jedną kadencję (do 1984 roku), a następnie obowiązki asystentki przełożonej w Derdach (1984-1987). Kolejne dwa lata spędziła w Kiekrzu, gdzie pracowała przy przygotowaniu budowy Domu Samotnej Matki „Provita”. W roku 1989 powróciła do Derd i przez 6 lat pełniła we wspólnocie posługę przełożonej. Po ukończeniu drugiej kadencji wyjechała do Białej, gdzie pozostała do śmierci. Posługiwała w tym domu jako pomoc w opłatkarni, asystentka domowa, opiekowała się dziećmi z asysty parafialnej. Cieszyła się dużym uznaniem mieszkańców parafii, którzy do dziś wspominają s. Aldonę jako wspaniałą katechetkę i opiekunkę dzieci, organizującą m.in. wiele przedstawień, do których sama szyła stroje. Ostatnie lata swoją modlitwą i pogodnie znoszonym cierpieniem wypraszała miłosierdzie Boże dla Zgromadzenia, osób powierzonych apostolskiej pieczy, naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Odeszła do Pana w 81 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 10 stycznia (czwartek) w kościele parafialnym w Białej o godzinie 11.30. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa przy trumnie śp. s. Aldony o godzinie 11.00.

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2018 zanotowano prawie 10 000 000 odsłon i prawie 1 500 000 użytkowników, w tym prawie 1050 000 polskojęzycznych, ponad 163 000 anglojęzycznych, ponad 110 000 hiszpańskojęzycznych, 25 000 włoskojęzycznych, 35 000 francuskojęzycznych, 19 000 niemieckojęzycznych, 5 000 rosyjskojęzycznych oraz innych 53 000. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2019 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl

 

8 stycznia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 149 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

W dniach od 3 do 7 stycznia w Indianapolis, USA odbywać się będzie spotkanie młodych SEEK 2019. Dni będą wypełnione modlitwą i konferencjami skupiającymi się wokół ważnych pytań, którzy młodzi noszą w sercach. W tym wydarzeniu będzie brało udział wiele tysięcy młodych z USA a także z innych krajów. Towarzyszyć im będą setki kapłanów i osób konsekrowanych, a wśród nich także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: s. Gaudia, s. Confida i s. Veritas. Więcej na stronie: https://seek2019.com/

 

Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze Wschodu mędrcy. Pytali oni: „Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać Mu hołd”. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli: „W Betlejem Judzkim. Tak bowiem zostało napisane przez proroka:

‘A ty, Betlejem, ziemio Judy,
wcale nie jesteś najmniejsze
spośród wielkich miast Judy,
gdyż z ciebie wyjdzie wódz,
który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu’.

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział: „Idźcie i wypytajcie się dokładnie o to Dziecko. Gdy Je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać Mu hołd”. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę. A gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką, Maryją. Upadli na kolana i oddali Mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swej ojczyzny (Mt 2, 1-12).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Po Bożym Narodzeniu rozpoczął się czas duszpasterskiej kolędy w parafiach. Obejmuje ona również klasztory. Niezależnie od kolędy parafialnej, która wypada w różnych terminach, w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie odbywa się kolęda klasztorna. Wówczas kapłani, pełniący posługę kapelanów, w towarzystwie „kolędników” obchodzą wszystkie miejsca w klasztorze: salę Zgromadzenia i inne pomieszczenia wspólnego użytku, cele zakonne, pracownie, pokoje gościnne…, by je na nowo skropić święconą wodą, napełnić dymem kadzidła i przez modlitwę uprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców oraz gości na kolejny rok życia i posługi apostolskiej.

 

Tradycyjnie 31 grudnia o 21:00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na jej zakończenie o 24:00 będzie odprawiona pierwsza Msza św. noworoczna. W czasie Nieszporów (19:00), adoracji i Noworocznej Pasterki można się łączyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Osobom włączającym się w różnorakie dzieła apostolskie Zgromadzenia, także w dzieło „Koronki za konających” i „Nieustannej Koronki”, Internautom odwiedzającym naszą stronę oraz Osobom należącym do grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2019 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

Tak o tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego pisała św. Faustyna. W sposób poetycki pięknie wyraził to Franciszek Karpiński w polskiej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami
.

Bóg nieskończony i wieczny przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Żadna religia na świecie nie ma takiego boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, który jest nieskończony, jeden, święty, transcendentny, wszechmocny i wszechwiedzący, niepojęty przez żaden rozum ludzki ani anielski, a równocześnie w swoim Synu w ludzkim ciele tak bliski człowiekowi. Kontemplacja miłosierdzia Bożego w tej tajemnicy zachwyca i przynosi niewypowiedzianą radość, bo Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).

Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On im odpowiedział: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 41-52).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 109. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2019 roku. Można w nim przeczytać o I Łódzkim Kongresie św. Faustyny, Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia, budującym się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku i o s. Kalikście Piekarczyk ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, która złożyła ofiarę ze swego życia w intencji nawrócenia grzeszników, za ocalenie Krakowa w latach drugiej wojny światowej i za całą Ojczyznę. Z pielgrzymem do łagiewnickiego Sanktuarium Danielem Kownackim – malarzem Miłosierdzia we Włoszech rozmawia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. O pięknie i trudzie bycia wybranym na podstawie I Listu św. Pawła do Koryntian pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM, ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Jak pogodzić sprawiedliwość z miłosierdziem. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

 

W okresie Bożego Narodzenia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey wraz z dziećmi i młodzieżą przygotowują w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży 29 grudnia o 9:00 rano w Katedrze diecezjalny koncert kolęd, w którym uczestniczyć będą dzieci z parafii i domów misyjnych wraz z s. Filipiną Szwed.

27 grudnia br. o 18:00 w kościele św. Anny bp Wilfredo Pino Estevéz, ordynariusz archidiecezji Camagüey, będzie przewodniczył pierwszej Mszy św. w obronie poczętego życia w projekcie „Esperanza”. Projekt, koordynowany przez s. Filipę Bąk we współpracy z diecezją Camagüey, jest ukierunkowany na pracę z kobietami i dziewczętami spodziewającymi się potomstwa oraz z tymi, które chcą dokonać aborcji. Jego hasłem są słowa: „Wybierz życie”.

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie to było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo;
miał świadczyć o światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
Tych zaś, którzy Je przyjęli,
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi,
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
«To Ten, o którym powiedziałem:
‘Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie’».
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On nam Go objawił (J 1, 1-18).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom, dobroczyńcom i ofiarodawcom, dzięki którym tworzona jest strona internetowa www.faustyna.pl, obecnie aktualizowana w siedmiu językach, oraz wszystkie dzieła miłosierdzia na niej prowadzone, a przede wszystkim „Koronka za konających” i transmisja on-line z kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Wspólnie uczestniczymy w misji Jezusa objawiającego dziś światu miłosierną miłość Ojca Niebieskiego i obdarzającego ludzi swoim miłosierdziem. Także przez Was w tej apostolskiej posłudze – Drodzy Informatycy, Tłumacze, Dobroczyńcy i Ofiarodawcy – przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Niech Święta Bożego Narodzenia będą więc czasem szczególnej radości i pokoju, bo Pan przyszedł na ziemię, jest z nami i żyje w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski. Niech Nowy 2019 Rok będzie bogaty w Jego łaskę i miłosierdzie świadczone bliźnim.

 

W kościołach i kaplicach klasztornych także naszego Zgromadzenia o północy z 24/25 grudnia odprawiana jest uroczysta Msza Święta zwana Pasterką. Jest to pierwsza Eucharystia z uroczystości Bożego Narodzenia, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę betlejemskich pasterzy, spieszących powitać narodzonego w ludzkim ciele Syna Bożego. Doświadczenia mistyczne św. Siostry Faustyny, zapisane w „Dzienniczku” przybliżają tę niezwykle radosną tajemnicę przyjścia Jezusa na ziemię i zamieszkanie w czystych sercach. Kiedy wyszła Msza Święta – zapisała Siostra Faustyna – zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie, radość zalała mi duszę. W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta (Dz. 347). Po Komunii Świętej – napisała w kolejnym tekście – usłyszałam te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz w Komunii świętej, ale zawsze”. W radości wielkiej przeżywałam Święta te (Dz. 575). Tej radości, płynącej z obecności Boga w naszych duszach, życzymy wszystkim w czasie Pasterki, przez całe Święta i w każdym dniu Nowego Roku!