Archiwum

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się duchowo. Więcej informacji na stronie: www.iskra.jezuici.pl.

 

27 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekaże cząstkę relikwii św. Siostry Faustyny do Beninu. To pierwsze relikwie przekazane do tego afrykańskiego kraju. Czczone będą w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Yenawie (Yenawa) arcchidiecezja Cotonou.  Podczas Eucharystii relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia odbierze ks. Arnaud C. Toupe. Jej relikwie są już w 128 krajach swiata na wszystkich kontynentach.

 

24 września w kościele Matki Bożej la Merced (Łaskawej, zwanej też Miłosierdzia) w Camagüey na Kubie odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji święta Matki Bożej pod tym wezwaniem, patronki więźniów i duszpasterstwa więziennego. Eucharystii przewodniczyć będzie o.Martín Atenco Xopa z zakonu oo.Mercedariów, odpowiedzialny za dudzpasterstwo więzienne w Camagüey. W uroczystościach wezmą udział także: s. Filipina Szwed ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty w Camagüey, która posługuje w tym duszpasterstwie oraz rodziny więźniów. Po Mszy św. będzie wspólny obiad i każda z rodzin otrzyma pomoc materialną.

23 września br. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie Dyrektor ds. Komunikacji z Konferencji Katolickich Biskupów Korei wraz z dziennikarzami największych redakcji. Goście z Korei przyjechali do Polski, aby zwiedzić kilka miejsc i poznać polską kulturę katolicką. W łagiewnickim Sanktuarium uczestniczyć będą w modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego, a potem zapoznają się z duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, historią Sanktuarium, jego działalnością duszpasterską i apostolską. W programie przewidziano również czas na pytania i odpowiedzi. Koreańczycy wiele lat temu przetłumaczyli „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz inne pozycje, służące nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego i formacji apostołów Bożego Miłosierdzia. Ponad 670 Koreańczyków należy bowiem do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które swą siedzibę ma w łagiewnickim Sanktuarium. Koreańczycy ufundowali także tabernakulum do bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Mówił też do uczniów: „Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu: «Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać». Wtedy pomyślał sobie zarządca: «Co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu». Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna, i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?». Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». Wtedy powiedział mu: «Weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko: pięćdziesiąt». Potem zapytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?». Ten odpowiedział: «Sto miar zboża». Polecił mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek. Bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości.

Mówię wam: Używajcie nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół. Aby przyjęto was do wiecznych mieszkań, gdy się już ona skończy. Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, ten jest nieuczciwy i w wielkiej. Jeśli więc nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto wam powierzy prawdziwe dobro? I jeśli w cudzych sprawach nie jesteście wierni, kto wam powierzy wasze? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie (Łk 16, 1-13).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w sobotę 21 września. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a gościem specjalnym będzie o. Jonathan Kalish, OP, dyrektor kapelanów Rycerzy Kolumba. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

Po wakacyjnej przerwie „Łagiewnicka 22”, czyli comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, odbędzie się 22 września br. Ponieważ jest to niedziela, dlatego o godzinie 19.00 w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny sprawowana będzie Eucharystia, a po niej spotkanie przy herbacie. W najbliższych miesiącach siostry i zaproszeni goście podejmować będą tematy związane z cyklem: „Uwielbiamy Miłosierdzie”. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

We wrześniu br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane są wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.

 

W sobotę 21 września w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Starých Horách odbędzie się I Narodowy Zjazd Członków i Woluntariuszy Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na Słowacji. W programie konferencja o. Milana Supeka na temat: „Apostoł Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie”, uroczysta Msza św., którą będzie celebrował o. Artur Ciepielski oraz prezentacja wybranych grup formacyjnych „Faustinum”, działających na Słowacji. Udział w tym spotkaniu biorą siostry z koszyckiej i hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

 

21 września br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Osoby uczestniczące w formacji będą przeżywać ten rok pod hasłem: „Żyć Eucharystią”. Konferencje liturgiczne na ten temat mówić będzie ks. Stanisław Mieszczak SCJ, zastępca przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Natomiast o Eucharystii w życiu św. Siostry Faustyny rozważania poprowadzi s. M. Eliana Chmielewska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Serdecznie zapraszamy na spotkania wszystkich członków i wolontariuszy Stowarzyszenia „Faustinum”. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca. Więcej informacji na www.faustinum.pl

Stowarzyszenie „Faustinum”, erygowane w 1996 roku przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego jako dzieło apostolskie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które za przykładem św. Siostry Faustyny pragną świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą uczestniczyć w Jezusowej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Głównym zadaniem „Faustinum” jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia, którą siostry prowadzą w kilku językach. Stowarzyszenie zrzesza ponad 18 000 wolontariuszy i członków z 88 krajów świata.

Każdego roku w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80 obchodzony jest „Dzień św. Siostry Faustyny”. W zachowanej kaplicy Serca Jezusowego, która jest niemym świadkiem obecności, modlitwy i cierpienia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz nadzwyczajnych wydarzeń w jej życiu, 17 września o 15:20 sprawowana będzie Msza Święta, a poprzedzi ją modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez siostry w klasztoru w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień św. Siostry Faustyny organizuje Dyrekcja Szpitala im. Jana Pawła II i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a uczestniczy w nim nie tylko służba medyczna i pacjenci szpitala, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. W tym szpitalu w latach 1936-1938 Apostołka Bożego Miłosierdzia spędziła ponad 8 miesięcy, a 17 września 1938 roku ostatecznie opuściła szpital, by w klasztorze odejść do domu Ojca Niebieskiego.

 

W święto Podwyższenia Krzyża, 14 września br., w łączności z uczestnikami spotkania modlitewnego we Włocławku „Polska pod Krzyżem”, w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 14:30 zostanie odprawiona Droga krzyżowa, a po niej o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia połączona z adoracją Krzyża.

Przychylając się do prośby bp. Francesco Milito z diecezji Oppido Mamertina-Palmi, 14 września br. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podejmie posługę religijno-apostolską w parafii Maria SS. della Colomba w San Martino i w „Oazie Miłosierdzia”, która działa na terenie tej parafii. Praca apostolska sióstr polegać na tworzeniu i formowaniu grup zwanych „Uczniowie apostołowie Bożego Miłosierdzia”, zapoznawaniu parafian i tych, którzy przychodzą do „Oazy Miłosierdzia”, z orędziem Bożego Miłosierdzia i szkołą duchowości św. Siostry Faustyny, odwiedzaniu rodzin w trudnej sytuacji, a także propagowaniu i rozpowszechnianiu orędzia Miłosierdzia w innych środowiskach. Siostra Ligia i s. Salwatricze zamieszkają w budynku parafialnym przy Via Firenze, a ich wspólnota w San Martino będzie filią domu zakonnego w Centrum Duchowości Miłosierdzia w Rzymie przy via dei Penitenzieri.

Schodzili się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy tę przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu na pustyni i nie szuka tej zaginionej, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, bierze ją z radością na ramiona. Po powrocie do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę». Mówię wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo gdy jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka starannie aż znajdzie? A kiedy ją znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Mówię wam: Taka sama jest radość wśród aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada». Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: «Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników». Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem». Wtedy ojciec powiedział do swoich sług: «Szybko przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.

Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział: «Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste cielę, bo odzyskał go zdrowego». Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca: «Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, a ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę». On mu odpowiedział: «Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się» (Łk 15, 1-32).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

14 września s. Cofida Gilera ze wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Lakeville, stan Massachusetts (USA) weźmie udział w Konferencji o Bożym Miłosierdzia na Florydzie. W kościele Matki Bożej Królowej Apostołów w miejscowości Royal Palm Beach podzieli się orędziem Miłosierdzia i bogactwem duchowym zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

14 września br. (sobota) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Rozpocznie ją o godzinie 10.00 nabożeństwo „Drogi miłosierdzia” przy ołtarzu polowym oraz konferencja ks. Ryszarda Marciniaka nt. „Współczesne zagrożenia Polski i Kościoła – potrzeba odpowiedzi i świadectwa”. O godzinie 12.00 – centralny punkt pielgrzymki: Eucharystia, której przewodniczyć będzie bp Janusz Mastalski z archidiecezji krakowskiej. Pątnicy nawiedzą również kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, której powierzą także osobiste intencje. Pielgrzymkę zakończy modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

14 września (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

13 i 14 września br. przypada 84. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jezus nauczył dwóch modlitw: Modlitwy Pańskiej, gdy prosili Go o to Apostołowie, i Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował św. Siostrze Faustynie po polsku w wileńskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi – zanotowała w „Dzienniczku – ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu Jego przenikła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas”. 

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy – usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj”. Kiedy odmówiłam tę modlitwę – usłyszałam w duszy te słowa: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem(Dz. 474-476).

W kolejnych objawieniach Pan Jezus związał z tą modlitwą wielkie obietnice pod warunkiem odmawiania jej w duchu zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich. Obietnica ogólna mówi, że przez ufne odmawianie Koronki można uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. Ponadto dał obietnice szczegółowe, który dotyczą łaski szczęśliwej i łaski spokojnej śmieci (bez lęku i przerażenia). Mogą je uprosić nie tylko ci, którzy z ufnością odmawiają tę modlitwę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.

Dzisiaj obok aktu: Jezu, ufam Tobie, jest to najbardziej znana modlitwa do Miłosierdzia Bożego, odmawiana na wszystkich kontynentach nawet w językach plemiennych. Więcej o Koronce i jej historii.

„Ogniwo Miłosierdzia”, działające przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Melbourne w Australii, prowadzi akcję duszpasterską odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w krajach Australii i Oceanii. 13 września – dzień objawienia św. Siostrze Faustynie Koronki do Miłosierdzia Bożego św. Siostrze Faustynie – o godzinie 15.00 wierzący tej części świata łączyć się będą w modlitwie, by wypraszać łaski w następujących intencjach:

1.O dar pokoju na świecie i zaprzestanie wojen domowych.
2. O wierność w powołaniu i świętość dla biskupów i kapłanów.
3. O ochronę dzieci i młodzieży przed demoralizującym wpływem współczesnej pseudokultury.
4. O wytrwałe świadectwo i błogosławieństwo dla apostołów Bożego Miłosierdzia na świecie.
5. We wszystkich naszych osobistych intencjach.

Do tej akcji modlitewnej, organizowanej 2 razy w roku (18 maja i 13 września), włączyły się także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz czciciele Miłosierdzia Bożego z innych krajów i kontynentów. Więcej informacji: www.worldchaplet.org .

 

W dniach 7-8 września br. siostry z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia uczestniczyć będą w uroczystości odpustowej, która odbędzie się w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Vranov nad Topľou na Słowacji. Uroczystej Eucharystii o godzinie 10.30 przewodniczyć będzie kard. Jozef Tomko. Siostry poprowadzą modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 września o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 września br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 260 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Edynburg St Mary’s Catholic Cathedral – godzina 10.30.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 11.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Elbląg, parafia pw. św. Brunona z Kwerfurtu – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.
Robakowo, parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 11.30.
Wrocław, parafia NMP Wspomożycielki Wiernych – 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – 10.30.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – 18.00.

Szły z Nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie, aby obliczyć koszty, czy ma na wykończenie? Bo gdyby położył fundament, a nie zdołał dokończyć budowy, wszyscy, którzy by to widzieli, drwiliby z niego: «Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał dokończyć». Albo który król, gdy wyrusza na wojnę przeciwko innemu królowi, nie siądzie najpierw i nie rozważy, czy może z dziesięcioma tysiącami zmierzyć się z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami? Jeśli nie może, to wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada (Łk 14, 25-33).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach od 30 sierpnia do 1 września br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Zakopanem na Krzeptówkach odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „Historie powołań biblijnych”. Poprowadzi ks. Paweł Czyż, s. Greta i s. Ewangelista ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestniczki rekolekcji będą rozważać historie różnych powołań biblijnych, by w nich szukać światła i mocy do pokonywania różnych trudności, jakie pojawiają się na drodze odkrywania woli Bożej dotyczącej życiowego powołania. W programie: W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z kapłanem i siostrami.

1 września br. w Vysokej nad Uhom w uroczystościach z okazji 1.rocznicy beatifikacji Anny Kolesarovej uczestnoczyć będzie s. Jana Maria z Hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Boej Miłosierdzia, która poprowadzi modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Centralnym punktem obchodów bedzie Eucharystia o 10.30, której przewodn iczyc bedzie bp Marek Forgáč z diecezji koszyckiej.

Gdy w szabat wszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni uważnie Go obserwowali. Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedział tę przypowieść: „Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego, i powie ci: «Ustąp mu miejsca». Wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Gdy więc będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie ten, który cię zaprosił, i powie: «Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich siedzących przy stole. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. A do tego, który go zaprosił, powiedział: «Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, bo wtedy i oni zaproszą ciebie, żeby się odwdzięczyć. Ale gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, kulawych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają się czym tobie odwdzięczyć. Będzie ci więc to odwzajemnione przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych (Łk 14, 1. 7-14).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

25 lat temu Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło posługę w Czechach, najpierw w miejscowości Ronov nad Doubravou, w Hradec Králové, w Pradze na Wyszehradzie oraz we Dvoře Králové nad Labem, gdzie siostry do dziś pracują. Prowadzą tam „Dom świętej Faustyny”, w którym znajduje się osiem mieszkań na start. Posługą apostolską siostry obejmują również rodziny, młodzież i dzieci z parafii św. Jana Chrzciciela i rodziny romskie. Głoszą orędzie Miłosierdzia w innych parafiach w Czwchach oraz na terenie klasztoru organizują spotkania dla dziewcząt i kobiet z indywidualnym kierownictwem duchowym.

Program jubileuszowy:

31 sierpnia 2019 w klasztorze

15:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego.
– Spotkanie przy kawie i herbacie na ogrodzie klasztornym.
– Prezentacja historii Zgromadzenia w Czechach.
– Możliwość spotkania z mieszkańcami „Domu Świętej Faustyny” i zwiedzanie obiektu.

1 września 2019 w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela

9:30 – prezentacja historii Zgromadzeniach w Czechach.
10:00 – Uroczysta koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp. Josefa Kajneka z Hradec Králové.
– Agapa w ogrodzie parafialnym.
15:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego.

29 sierpnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotkają się kapłani ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia z wielu krajów Europy. W programie Eucharystia, wspólna Liturgia Godzin, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz konferencje o kapłaństwie w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny i roli kapłanów w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia, które wygłosi s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Kapłani zapoznają się także z życiem i szkołą duchowości św. Faustyny oraz łagiewnickim Sanktuarium.

 

W ostatnich dniach sierpnia – jak w całej Polsce – tak i w klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które prowadzą Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze dla dziewcząt (Kraków, Kalisz i Wrocław), bursy, świetlice i przedszkola trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Inaugurację roku szkolnego zawsze rozpoczyna go Eucharystia, w czasie której kadra pedagogiczna oraz wychowanki, uczennice, dzieci… proszą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na cały rok szkolny, aby był on nie tylko czasem skutecznego przyswajania wiedzy, ale także czasem owocnego wzrastania duchowego.

Tak krótko w życiu zakonnym nazywa się zmiany miejsca pobytu, a często także rodzaju pracy apostolskiej. Najczęściej w drugiej połowie sierpnia siostry wyjeżdżają do tych klasztorów, do których posyła ich posłuszeństwo. Jest to często nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale także rodzaju posługi apostolskiej. Siostry posyłane są tam, gdzie Zgromadzenie podejmuje nowe zadania lub odpowiada na potrzeby związane z pracą apostolską. Dla sióstr jest do okazja do zdobywania wolności od wszelkich przywiązań ziemskich, by żyć tylko dla Boga i Jego królestwa.