Archiwum

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach procesja rezurekcyjna 21 kwietnia o godzinie 7:00 wyruszy z kaplicy Męki Pańskiej do bazyliki, gdzie celebrowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, rektora Sanktuarium. Alleluja!!! Jezus żyje!!! Żyje pośród nas i w nas, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Miłość zwyciężyła grzech, Życie – śmierć, Jezus pokonał wszelkie zło i nieprzyjaciela człowieka – szatana. Odtąd i my w Jezusie możemy odnosić zwycięstwo nad grzechem i ludzką słabością, a przez to coraz pełniej żyć we wspólnocie z Bogiem. Niech więc w nas i przez nas sławi się miłosierdzie Boże! Radosnego świętowania tej największej tajemnicy naszej wiary!

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragnie wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim Współpracownikom i Ofiarodawcom, którzy przez swą pracę i materialne wsparcie dzieł apostolskich prowadzonych przez siostry, włączają się w misję głoszenia światu orędzia Miłosierdzia. Strona: www.faustyna.pl, transmisja on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Koronka za konających czy Nieustanna Koronka to tylko niektóre sposoby głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego, przez które razem uczestniczymy w wielkiej misji w Kościele i świecie, którą Pan Bóg zapoczątkował w życiu św. Siostry Faustyny. Córko Moja, pragnę – powiedział do niej Jezus, a przez nią do każdego z nas – aby serce twoje było siedliskiem miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce twoje (Dz. 1777). Dziękujemy, że przez Wasze dobre, hojne, wielkoduszne serca i ręce przelewa się na świat miłosierdzie Boże. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i odwzajemniamy się codzienną modlitwą, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego. Intencja za naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców jest polecana także w czasie Mszy św. w każdy czwartek o 17.00, w okolicach 5 dnia miesiąca i przy różnych innych okazjach. Foto: Gerd Altmann z Pixabay.

Z okazji Świąt Wielkanocnych i Święta Miłosierdzia Bożego siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia życzą wszystkim Dobroczyńcom, Współpracownikom wspierającym jego dzieła apostolskie, a także Internautom nawiedzającym strony Zgromadzenia i grupę: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku – radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym i Miłosiernym. On przynosi pokój, jakiego świat dać nie może, serca napełnia swą miłością i zawsze błogosławi, jak na obrazie, który kazał namalować. Życzymy również wszelkich łask, a w święto Miłosierdzia skorzystania z tej największej obietnicy Jezusa, jaką jest zupełne odpuszczenie win i kar. Błogosławionych Świąt!!!

 

W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Piotr i ten drugi uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten drugi uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych (J 20, 1-9).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.

 

 

W Kościele katolickim Wielka Sobota jest dniem żałoby po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. W kościołach i kaplicach w „Grobie Pańskim” adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dziękując Mu za dzieło odkupienia i wszystkie łaski wysłużone na krzyżu dla naszego zbawienia oraz błagamy o miłosierdzie dla nas i całego świata. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od rana święcone są pokarmy na świąteczne stoły. O godzinie 15:00 odprawiana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia z nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego, a następnie nabożeństwo zstąpienia Jezusa do otchłani. Po zapadnięciu zmroku, a więc o godzinie 20:00 przed bazyliką rozpoczynają się obrzędy Wigilii Paschalnej z Eucharystią, na które należy przynieść świecie, gdyż w czasie liturgii odnawiane są przyrzeczenia chrztu świętego.

 

Jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką. W Wielki Piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sposób szczególnie uroczysty celebrowana jest o 15:00 modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (Godzina Miłosierdzia) i rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia (transmisja na stronie: www.faustyna.pl, oraz www.milosierdzie.pl). Po nowennie ok. 15:30 odbędzie się nabożeństwo Drogi krzyżowej. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się w bazylice o godzinie 18:00. Po adoracji Krzyża i Komunii św. wyruszy procesja eucharystyczna do Grobu Pańskiego, który tradycyjnie jest przygotowywany w klasztorze, w kaplicy Męki Pańskiej. Tam będzie nieustanna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którą rozpoczną „Gorzkie żale”. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.

18 kwietnia br. roku przypada 26. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

 

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika – pisała św. Siostra Faustyna o swym mistycznym doświadczeniu – i byłam obecna, co się tam działo Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku (Dz. 684).

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w Wielki Czwartek (18 kwietnia br.) o 10:00 sprawowana będzie Msza Krzyżma Świętego pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, w czasie której poświęcone będą oleje do sprawowania sakramentów świętych. Eucharystię koncelebrować będą kapłani z całej archidiecezji. Przybywa z nimi młodzież oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. O godzinie 18:00 Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczyć będzie bp Jan Zając, honorowy kustosz Sanktuarium. Liturgię wielkoczwartkową zakończy procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, która tradycyjnie jest urządzana w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy będzie trwać przez całą noc.

16 kwietnia br. przypada 75. rocznica poświęcenia łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. W święto Miłosierdzia, pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1944 roku obraz pędzla Adolfa Hyły, namalowany według wizji zapisanej w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, poświęcił o. Józef Andrasz SJ, jej krakowski spowiednik i kierownik duchowy. Obraz szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się na cały świat. Tak spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu: „Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

Obraz jest wizualnym streszczeniem orędzia Miłosierdzia, z którym św. Siostra Faustyna została posłana do całego świata. Ukazuje bowiem z jednej strony miłosierną miłość Boga objawioną najpełniej w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a z drugiej strony przypomina o odpowiedzi człowieka na tę uprzedzającą miłość Boga, która wyraża się w postawie ufności wobec Niego (pełnienie Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. Charakterystyczne dla tego obrazu promienie: blady i czerwony oznaczają wodę i krew, czyli sakramenty święte, które oczyszczają i karmią nasze dusze. Szczęśliwy – powiedział Jezus – kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).

Z ufną modlitwą przed tym obrazem połączoną z aktami miłosierdzia wobec bliźnich Jezus związał wielkie obietnice: łaskę zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Jego wolą. Podaję ludziom naczynie – powiedział Jezus – z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327).

14 kwietnia br. jest Niedziela Męki Pańskiej, zwana też Niedzielą Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu na Mszach Świętych czytany jest ewangeliczny opis męki Jezusa. Eucharystię poprzedza procesja z palmami lub tylko poświęcenie palm na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Palmy są symbolem odradzającego się życia Bożego w duszach wiernych. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach uroczysta procesja z palmami z bp. Janem Zającem, kapłanami, siostrami i wiernymi wyruszy z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 10:15 i przejdzie do bazyliki, gdzie będzie sprawowana Eucharystia. Ewangeliczny opis uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w jakiś sposób uzupełnia mistyczne doświadczenie św. Faustyny, która w „Dzienniczku” pisała: Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed Panem, i nie wiedzieli, co czynić z radości. I widziałam drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe, ale Jezus był bardzo poważny. I dał mi poznać Pan, jak cierpiał w tym czasie. I w tej chwili nic nie widziałam, tylko Jezusa, który miał Serce przesycone niewdzięcznością (Dz. 642). Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu Jezusa echem – ukrzyżuj. Dał mi Jezus odczuć to w sposób szczególny (Dz. 1028).

W dniach 12-14 kwietnia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt, które organizuje dzieło powołań Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dni skupienia poprowadzi ks. Piotr Wieczorek, który w oparciu o słowo Boże i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny pomoże się przygotować ich uczestniczkom do dobrego przeżycia Triduum Paschalnego. W planie  jest czas na osobistą i wspólnotową modlitwę, warsztaty, spotkania grupowe, oraz rozmowy indywidualne, a wszystko w klimacie ciszy i skupienia. Zgłoszenia do środy.

 

Gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy stole, a wraz z Nim apostołowie, Wtedy powiedział do nich: „Tak bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Bo mówię wam: Już więcej nie będę jej spożywał aż wypełni się w królestwie Bożym. I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go rozdzielcie między siebie. Bo oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Bożę”. Następnie wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im, mówiąc: „To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie po wieczerzy wziął kielich mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi, która jest wylewana za was. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest z moja na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, który Go wydaje”. Wtedy zaczęli dociekać między sobą, kto spośród nich miały to uczynić (Łk 22, 14-23).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Ufność. Niedowierzanie Mojej dobroci najwięcej Mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości Mojej śmierć Moja, to cóż was przekona? (Dz. 580) – skarżył się Jezus św. Faustynie. Jego życie, nauczanie, cuda najpełniej objawiły światu dobroć Boga, Jego miłosierną miłość. A mimo to tak trudno nam zaufać Bogu, tak głęboka jest rana nieufności po grzechu pierworodnym i naszych osobistych grzechach. Siostra Faustyna uchyla nam zasłony nieba i pozwala głębiej poznać miłosierną miłość Boga, najpełniej objawioną męce i śmierci krzyżowej Jezusa. To poznanie rodzi i rozwija w nas postawę ufności, która wyraża się w pełnieniu woli Bożej, zawartej w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu czy rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Wola Boga – jak mawiała św. Faustyna – jest dla nas samym miłosierdziem, dlatego wiernie ją pełniła i tak się modliła: Zabierzesz mnie w młodości – bądź błogosławiony; dasz mi doczekać sędziwego wieku – bądź błogosławiony; dasz zdrowie i siły – bądź błogosławiony; przykujesz mnie do łoża boleści, choćby [na] życie całe – bądź błogosławiony; dasz same zawody i niepowodzenia w życiu – bądź błogosławiony; dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione – bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi mojemu – bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu – bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie (Dz. 1264).

Pełnienie woli Bożej jest nie tylko wyrazem zaufania Bogu, ale także wyzwala z lęku, pychy i egoizmu, przynosi pokój serca i radość, pozwala coraz pełniej żyć w wolności dzieci Bożych oraz uczestniczyć w życiu i misji Jezusa. To najkrótsza droga do zjednoczenia z Bogiem w miłości.

Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość (Dz. 369). Niech te słowa Pana Jezusa będą zachętą do uczestnictwa w nabożeństwie „Gorzkich żali” w kościołach i kaplicach klasztornych w Polsce. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwo „Gorzkich żali” z kazaniem pasyjnym odprawiane są w bazylice w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 15:20. Transmisja na stronie Rektoratu: www.milosierdzie.pl. W kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny – o godzinie 18.30 (bez kazania pasyjnego). Transmisja na stronie: www.faustyna.pl

Dokonują się w konfesjonale, bo to powstawanie ze śmierci grzechu do życia. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno (Dz. 1448). W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kapłani dyżurują w konfesjonałach codziennie, w bazylice od 8:00-19:00 (od Wielkiego Czwartku do godziny 17:45), natomiast w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny od 6:00-7:30, 16:30-17:00. Ponieważ w Wielkim Tygodniu konfesjonały są oblężone, dlatego nie warto odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed Świętami.

Znaczenie codziennych wyborów. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zależy od naszych codziennych wyborów, od tego brania krzyża na każdy dzień i podążania śladami Jezusa. Tak naprawdę tutaj, w ziemskim życiu, decydujemy o wszystkim: nie tylko o tym, co ma znaczenie dla życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, narodowego…, ale przede wszystkim dla życia wiecznego. Żyjemy na ziemi tylko po to, by nauczyć się miłości, bo cała wieczność polegać będzie na miłowaniu. A w sztukę miłowania wpisany jest krzyż znoszenia cierpień, przebaczania, ofiary… O tym, jakie znaczenie na życie wieczne ma umiejętność dźwigania krzyża tak Jezus pouczył Siostrę Faustynę.

Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani [nie] trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: „Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do Mnie”. Duszami ukrzyżowanymi – najwięcej ich było ze stanu duchownego. Widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Wtem rzekł mi Jezus:W jutrzejszym rozmyślaniu zastanawiać się będziesz nad tym, coś dziś widziała” (Dz. 446).

Pod takim hasłem 13 kwietnia br. o godzinie 20.00 w bazylice franciszkanów w Krakowie odbędzie się modlitwa przebłagalno-wynagradzająca połączona z oratorium, opartym w większości na tekstach z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny i s. Leonii Przybyło CSSMA, do których muzykę napisał Piotr Pałka. Modlitwę poprowadzą franciszkanie: o. Marcin Drąg i o. Marcin Jelinek, a towarzyszyć jej będzie orkiestra dell’Arte oraz chór: Voce Angeli, córki Miłości Bożej, siostry Matki Bożej Miłosierdzia i bracia franciszkanie pod dyrekcją Piotra Pałki.

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku obchodzi 120.rocznicę fundacji klasztoru przy Starym Rynku. 13 kwietnia o godzinie 18.30 odbędzie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. dr Tomasza Brzezińskiego.

W tym klasztorze rozpoczęła się prorocka misja św. Siostry Faustyny, a dzisiaj buduje się nowa świątynia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Początki klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku wiążą się z osobą błogosławionego biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jego penitentka Jakobina Łabanowska przyjechała z Warszawy do Płocka, aby zająć się dziewczętami i kobietami potrzebującymi moralnej odnowy. Aby sprostać powierzonemu zadaniu, za radą swego spowiednika, założyła w 1889 roku Instytut Bożej Miłości; a sam ksiądz Antoni Nowowiejski, zasłużony już wtedy profesor i wicerektor seminarium płockiego, ułożył pierwszą regułę dla sióstr i regulamin zakładu dla dziewcząt. Tak powstał Instytut Bożej Miłości z pierwszą siedzibą w domu Kessela przy seminarium oraz Zakład Anioła Stróża dla dziewcząt, który początkowo mieścił się przy ulicy Dobrzyńskiej. Z biegiem czasu liczba sióstr i podopiecznych wzrastała. Zakupiono więc od Zofii Westphal posiadłość przy Starym Rynku i latem 1893 roku przeniesiono do niej oba dzieła.

W dniu 13 kwietnia 1899 roku wszystkie siostry z bezhabitowego Instytutu Bożej Miłości, po uprzedniej formacji w Warszawie, złożyły śluby i zostały oficjalnie włączone do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Właśnie ten kwietniowy dzień uznaje się za datę powstania domu i klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

13 kwietnia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

W dniach od 8-12 kwietnia w Meksyku odbędzie się siódmy międzynarodowy zjazd krajów Ameryki Środkowej i Karaibów, dotyczący pracy z kobietą i towarzyszeniu „Post Aborto”. Wezmą w nim udział s. M. Filipa Bąk ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z dwiema osobami z projektu „EPERANZA” Kuba. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 14 państw, którzy podczas 5 dni będą dzielić się problemami współczesnej cywilizacji i jej wpływom na kobietę i matkę. Będzie to pierwsze uczestnictwo Kuby w tego typu wydarzeniu, na którym członkowie projektu będą mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem pracy przeciwko aborcji na Kubie.

W każdy piątek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana jest wspólna „Droga krzyżowa”, w bazylice o godzinie 16:00, natomiast w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o 19:00, z wyjątkiem pierwszego piątku, w którym droga krzyżowa będzie odprawiana o godzinie 18:15 (transmisja on-line na stronie: www.faustyna.pl). To nabożeństwo, w którym rozważamy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozwala nam odkrywać i zgłębiać miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się postawy zaufania Bogu w każdej sytuacji, także trudnej i bolesnej, oraz postawy miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus wziął przecież na siebie nasze grzechy i za każdego z nas poniósł haniebną śmierć… i zmartwychwstał, abyśmy życie mieli w sobie i cieszyli się nim teraz i na wieki.

 

Diecezja Allentown w Pensylwanii organizuje Wieczór z Bożym Miłosierdziem w parafii św. Józefa w Orefield w czwartek, 11 kwietnia. Podczas tego spotkania s. Gaudia wygłosi konferencję: „Boże lekarstwo na nasze rany”. Będzie czas na wspólną modlitwę Koronką, adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spowiedź. Każdy uczestnik spotkania otrzyma podarunek, który pomoże głębiej przeżyć zbliżające się Triduum Paschalne.  Podczas misji w Pensylwanii s. Gaudia i s. Veritas z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się także ze studentami na uniwersytecie De Sales, odwiedzą więzienie i spotkają się z uczniami liceum katolickiego, by wspólnie odprawić Drogę Krzyżową ze św. Siostrą Faustyną. Misja potrwa od środy do piątku, 10-12 kwietnia.

 

 

W dniach 10-11 kwietnia br. odbędą się uroczystości związane z wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej do narodowego centrum modlitwy i dzieł miłosierdzia w Elele (The National Pilgrimage Centre of Eucharistic Adoration and Special Marian Devotion), w Nigerii. Świętą Faustynę witać będą nie tylko mieszkańcy Nigerii i sąsiednich krajów, ale także zaproszeni gości z innych krajów Arfyki i Europy, a wśród nich Antonio Guido Filipazzi, przedstawiciel papieża Franciszka w Nigerii, oraz s. Maria Vianneya Dąbrowska i s. Maria Rosa Kmiecik z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które podzielą się bogactwem duchowym i misją Apostołki Bożego Miłosierdzia.

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom i współpracownikom, dzięki którym orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał św. Faustynie, może docierać do wielu ludzi na świecie. W sposób szczególny dziękujemy tym, którzy wspierają stronę internetową: www.faustyna.pl, bo dzięki ich ofiarom aktualizowana jest w 7 językach, dzieło „Koronki za konających”, które obecnie codziennie wspiera średnio 70 konających, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, z której korzysta każdego dnia średnio 3400 unikalnych użytkowników. Wspólnie więc możemy spełniać to naglące wołanie Jezusa do głoszenia światu orędzia Jego miłosierdzia, bo tylko w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Niech Jezus Miłosierny w codzienności błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim naszym Drogim Dobroczyńcom i Współpracownikom, o co codziennie po wielekroć się modlimy.

9 kwietnia br. w ramach wielkopostnych rekolekcji, w parafii Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Nowy Ruczaj w Krakowie, s. Augustiana i s. Maria Faustyna z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podzielą się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny z dziećmi ze szkół podstawowych.

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami.

 

8 kwietnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 179 z nich już spodziewa się dzieci lub cieszy się tymi, które już przyszły na świat. Większość z nich – piszą organizatorzy – to osoby, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć dzieci. Jak widać – dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tam gdzie po ludzku nie ma nadziei, w tę przestrzeń wchodzi Jezus, lecząc i wypełniając ją swoją miłością i miłosierdziem. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji „Kobieta jest Boska”.

Msze św. w tej intencji celebrowane będą w następujących kościołach:

Budy Barcząckie – 19.00, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe,
Edynburg – 18.00, St Mary’s Catholic Cathedral,
Pilica – 7.00, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Biskupice,
Robakowo – 18.30, parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika,
Bydgoszcz – 18.00, parafia pw. Krzyża Świętego,
Elbląg – 18.00, parafia pw. Św. Brunona z Kwerfurtu,
Wrocław – 18.00, parafia NMP Wspomożycielki Wiernych,
Gdańsk – 18.00, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela.

 

 

W dniach od 5 do 7 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywają się kolejne rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, w których uczestniczą członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz osoby, którym bliska jest tajemnica Bożego miłosierdzia. Są to rekolekcje wielkopostne na temat: „Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu”, które prowadzi ks. Piotr Szyrszeń SDS. W rekolekcjach uczestniczy 85 osób, które w klimacie ciszy i pustyni rozważają mękę Pana Jezusa razem ze św. Siostrą Faustyną.

 

 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak że w końcu został tylko On i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona zaś odparła: „Nikt, Panie”. Wtedy jej oświadczył: „Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz” (J 8, 1-11).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.