Archiwum

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

 

„Wieczór z Jezusem Miłosiernym” w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się tym razem w 22 listopada. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Confida wygłosi konferencję o sakramencie pokuty i pojednania w oparciu o encyklikę Jana Pawła II i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po konferencji w programie jest adoracja uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie młodzi spotkają się przy herbacie, by porozmawiać na temat poruszany w czasie konferencji i podzielić się swoim doświadczeniem Boga. „Wieczory z Jezusem Miłosiernym” organizowane są dla młodzieży, która chce podążać śladami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem Miłosiernym.

W dniach 18-22 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla kapłanów pod hasłem: „Kapłani – świadkowie Miłosierdzia”. Poprowadzi je biblista ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a konferencje o roli kapłanów w misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia wygłosi s. M. Elżbieta Siepak z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.

 

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 listopada. W tym roku formacyjnym o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po tej modlitwie jest spotkanie przy herbacie, które służy budowaniu wspólnoty i dzieleniu się doświadczeniem miłosierdzia Bożego i apostolstwem. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

 

21 listopada br. w Detvie na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję: „Słowo Boże w rytmie lectio Divina” wygłosi ks. Artur Ciepielski, a s. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o tych uczynkach miłosierdzia wobec bliźnich, jakimi są: pouczanie nieumiejętnych i pocieszanie strapionych.

Konferencja o potrzebie modlitwy za kapłanów w świetle „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, którą wygłosiła s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podczas IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, jest dostępna w pliku video na stronie Rektoratu łagiewnickiego Sanktuarium.

 

17 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję o postawie miłosierdzia wobec bliźnich w Biblii wygłosi ks. Jozef Kacvinsky, a s. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o relacji dwustronnej w akcie miłosierdzia oraz o miłosierdziu świadczonym słowem.

Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, On powiedział: „Nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że to wszystko już nadchodzi?”. On zaś odpowiedział: „Uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd! Pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje imię będą mówić: «Ja jestem» oraz «Nadchodzi czas». Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec”. I mówił do nich: „Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. Ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować, wydając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na Moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. A niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu Mojego imienia. Ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie (Łk 21, 5-19).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

15 listopada br. (trzeci piątek miesiąca) w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego i szkoły św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia o godzinie 17.00 i po niej dwie konferencje: ks. dr. Pawła Gabary na temat „Kto widzi Jezusa, widzi i Boga Ojca” oraz s. Sary Jabłońskiej ZMBM – „Przypomnij o Moim miłosierdziu”. Spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem, pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi.

W dniach 6-10 listopada br. w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej. Weźmie w nim udział ok. 100 touroperatorów i organizatorów turystyki religijnej, kapłani oraz koordynatorzy diecezjalni i szefowie fundacji, a wśród nich siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Celem Kongresu jest nie tylko wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników, ale przede wszystkim promocja Krakowa i Małopolski na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego. Uczestnicy Kongresu nawiedzą m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Kongres organizuje biuro turystyczne „Ernesto Travel”.

10 listopada br. w Koprivnicy na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję o miłości miłosiernej Boga w Biblii wygłosi ks. Milan Supek, a s. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie na temat postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich oraz o rachunku sumienia i jego roli w życiu duchowym.

Pod takim hasłem w dniach 8-10 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, poprowadzi rekolekcje. W trakcie poruszy następujące tematy:

Kim są świeccy?
Apostolskie zaangażowanie w parafii.
Apostolskie zaangażowanie w życie społeczne.
Wierność wartościom – ludzie sumienia.
Miejscem spotkań wcześniej wpisanych uczestników rekolekcji będzie Dom Duszpasterski. Zapisy do 4 listopada: 739 080 326 lub: wakcji@gmail.com

Wtedy przyszli niektórzy z saduceuszów, którzy twierdzą, że nie m zmartwychwstania, i zapytali Go: „Nauczycielu, Mojżesz nam tak napisał: «Jeśli ktoś żonaty umrze bezdzietnie, to jego brat niech poślubi wdowę i da potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem drugi i trzeci ożenił się z wdową. I podobnie następni, aż do siódmego. Lecz nie pozostawili po sobie potomstwa i pomarli. Po nich umarła i ta kobieta. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. O tym zaś, że umarli zmartwychwstają, zaznaczył także Mojżesz w opowiadaniu o krzewie. Nazywa tam Pana «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 27-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W dniach 8-10 listopada br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Nižnym Hrušowie na Słowacji odbędą się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem: „I co dalej?”. Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Kocurko i siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zgłoszenia do 5 listopada można kierować na adres: sr.jana@milosrdenstvo.sk; tel: 0907 464 479; 057/44 83 166.

Takie pytanie zadała Siostra Faustyna na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach swoim zmarłym współsiostrom, które poprzedziły ją do wieczności. Wtedy otrzymała odpowiedź: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą (Dz. 515 i 518). Po tych słowach Święta długo się zastanawiała nad tym, jak wypełnia wolę Bożą i jak korzysta z czasu ziemskiego życia. Warto o tym pomyśleć, gdy w tych dniach nawiedzamy groby swoich bliskich. Każdy cmentarz kryje niezwykłe historie ludzi, a jednocześnie przypomina o przemijalności ludzkiego życia, przywołuje refleksję nad jego sensem i celem. Bóg, który pragnie szczęścia doczesnego i wiecznego każdego człowieka, przez życie św. Faustyny i jej doświadczenia mistyczne z mocą przypomina, gdzie ono jest i jak je osiągnąć.

Listopad jest szczególnym miesiącem świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, których dusze w czyśćcu dojrzewają do pełni miłości. Święta Faustyna w doświadczeniach mistycznych nawiedziła to miejsce i tak je opisała w „Dzienniczku”: „Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20). O jednym ze sposobów świadczenia miłosierdzia wobec zmarłych, jakim są odpusty, mówi rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. dr Zbigniew Bielas.

 

W łagiewnickim Sanktuarium jest jedna z najstarszych nekropolii Krakowa – cmentarz zakonny założony pod koniec XIX wieku w głębi dawnego ogrodu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywają na nim ciała sióstr, kapelanów, wychowanek Zgromadzenia i osób związanych z klasztorem w Łagiewnikach. Na tym cmentarzu przez 28 lat spoczywały także doczesne szczątki św. Siostry Faustyny. Tutaj pochowana jest m.in. jej przełożona generalna m. Michaela Moraczewska, s. Kaliksta Piekarczyk, która swoje życie złożyła w ofierze w intencji ocalenia Krakowa w latach drugiej wojny światowej, m. Ksawera Olszamowska ofiarująca swe życie w intencji ustanowienia w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i szerzenia orędzia Miłosierdzia, oraz inne siostry, które złożyły w ofierze swe życie w różnych intencjach. Cmentarz zakonny od strony południowej sąsiaduje z bazyliką w łagiewnickim Sanktuarium i często jest nawiedzany przez pielgrzymów. Natomiast od strony wschodniej, czyli za bazyliką, znajduje się cmentarz wojenny z czasów pierwszej wojny światowej. Nie ma tutaj osobnych mogił, lecz duży krzyż oraz obelisk z tablicą, która mówi, że spoczywa tutaj 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich. W latach pierwszej wojny światowej część posesji klasztornej została zajęta na potrzeby dużego szpitala wojskowego na ponad 1000 łóżek. Mieścił się on także w kilku postawionych barakach, w których pielęgnowano żołnierzy różnych narodowości chorych na tyfus, cholerę, czerwonkę, ospę i szkarlatynę, a więc choroby zakaźne. Niektórych żołnierzy nie udało się uratować, zmarli w tym szpitalu, więc chowano ich na cmentarzu za murem klasztoru.

 

Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien bogaty człowiek, imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: „Zacheuszu, zejdź! Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Poszedł w gościnę do grzesznika”. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: „Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie”. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 1-10).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

W dniach 1-3 listopada br. s. Filipa i s. Filipina z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey na Kubie spotykać się będą z apostołami Bożego Miłosierdzia w Miami (USA). W programie tych spotkań będzie dzielenie się dziedzictwem duchowym św. Siostry Faustyny i apostolatem, wypływającym z jej charyzmatu.

 

Pierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą. W tym dniu siostry dziękują za „wczoraj” Zgromadzenia, powierzają Bożemu Miłosierdziu jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół czci, nie tylko osoby wyniesione do chwały ołtarzy, znane z imienia i biografii, ale także kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, którzy osiągnęli cel życia – zjednoczenie z Bogiem w miłości na wieki. Świętych, którzy żyją pośród nas, jest więcej niż się wydaje. Świadczy o tym także historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które szczyci się nie tylko św. Siostrą Faustyną Kowalską. Na przestrzeni ponad 150 lat istnienia i działalności Zgromadzenia w jego historię wpisało się wiele osób niezwykłych, niektóre Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Są wśród nich m.in. św. abp. Zygmunt Szczęsny Feliński, który stanął u samych początków Zgromadzenia, św. Jan Paweł II, który tak często bywał w Łagiewnikach, beatyfikował i kanonizował Siostrę Faustynę i tak wiele uczynił dla misji głoszenia orędzia Miłosierdzia, bł. bp Julian Nowowiejski, który zaprosił siostry do Płocka i napisał pierwszą historię Zgromadzenia, bł. Jan Balicki, który zapoczątkował pracę Zgromadzenia w Przemyślu i przez 3 lata służył siostrom i wychowankom, bł. Maria Karwowska, która przebywała na formacji w łagiewnickim klasztorze, bł. ks. Michał Sopoćko – wileński spowiednik klasztoru na Antokolu i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny. Wśród kandydatów na ołtarze trzeba wspomnieć choćby spowiedników posługujących w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach: sługę Bożego o. Wojciecha Baudiss SJ, ks. Bernarda Łubieńskiego (redemptorystę), o. Stanisława Bednarskiego SJ, o. Stanisława Podoleńskiego SJ, o. Mariana Morawskiego SJ, o. Józefa Cyrka SJ czy sługę Bożego o. Jacka Woronieckego OP, autora książki „Tajemnica miłosierdzia Bożego”, którą siostry z rękopisu przepisywały w Łagiewnikach. Lista świętych, błogosławionych i sług Bożych jest znacznie większa, zwłaszcza gdy uwzględni się nie tylko stałą współpracę ze Zgromadzeniem, ale inne okoliczności i kontakty. Także dzisiaj pośród nas żyją święci, ludzie zafascynowani miłosierną miłością Jezusa, uczestniczący w Jego życiu i misji objawiania światu tajemnicy Bożego miłosierdzia.

W uroczystość Wszystkich Świętych i w dniu 157. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w walendowskim klasztorze odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu z udziałem przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk. Ceremonia zakonna odbędzie się 7.30, a Eucharystia w intencji postulantek sprawowana będzie w kaplicy klasztornej o godzinie 8.00. Uroczystości poprzedzi dzień skupienia.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 października br. w Derdach rozpocznie się Nadzwyczajna Kapituła Generalna poświęcona rewizji prawa własnego, która podsumuje trzyletnią pracę sióstr w tym temacie i zadecyduje o zapisach w Konstytucjach i Dyrektorium, dostosowanych do ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej i zgodnego z dziedzictwem charyzmatycznym życia Zgromadzenia. Kapitułę poprzedzi dzień skupienia i spotkanie sióstr delegatek, które reprezentować będą całe Zgromadzenie, a towarzyszyć jej będzie modlitwa sióstr we wszystkich klasztorach w Polsce i poza granicami kraju.

W dniach 25-31 października br., na zaproszenie „Obrońców życia” w Miami, s. Filipa i s. Filipina z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Camagüey na Kubie posługiwać będą na rekolekcjach „Viñedo Raquel”, które są organizowane dla kobiet po aborcji i po stracie dziecka w wyniku poronienia. Tego typu rekolekcje i posługa wpisane są w proces uzdrowienia duchowego, którego dokonuje Bóg w swoim miłosierdziu.

 

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 października. W tym roku formacyjnym o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po tej modlitwie jest spotkanie przy herbacie, które służy budowaniu wspólnoty i dzieleniu się doświadczeniem miłosierdzia Bożego i apostolstwem. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

W dniach 25-27 października br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Żytniej odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „Maria i Marta we mnie”. Poprowadzi ks. Paweł Zakrzewski, s. Greta i s. Gracja ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W klimacie ciszy i skupienia uczestniczki dni skupienia będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy można pogodzić w sobie postawę Marii i Marty? Jak pośród codziennych prac i zajęć nie tracić kontaktu z Bogiem? Jak w swoim życiu realizować wybór „najlepszej cząstki”? A pomagać im w tym będzie św. Siostra Faustyna. W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z siostrami.

W dniach 26-27 października s. Anna Maria, s. Loretta i s. Stefania z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie, diecezja koszalińsko-kołobrzeska.

 

Tym natomiast, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, [Jezus] powiedział taką przypowieść: „Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie tak się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie; zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: «Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego». Mówię wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” Łk 18, 9-14).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W życiu religijnym Kościoła w Polsce bardzo mocno zakorzeniła się piękna tradycja październikowych nabożeństw różańcowych. Odbywają się one w każdym kościele, w kaplicach, wspólnotach… W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to nabożeństwo odprawiane jest w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 19:00, a w niedziele i święta oraz pierwszy piątek miesiąca o 18:30. Do modlitwy różańcowej w Krakowie-Łagiewnikach można się włączyć także przez transmisję on-line. Rozważania różańcowe w duchu miłosierdzia Boskiego i ludzkiego (także z tekstami św. Siostry Faustyny) są też dostępne w sklepie „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium i na stronie internetowej: www.faustyna.pl

W dniach od 25 do 27 października br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku (Trakt św. Wojciecha 396a) odbędą się rekolekcje dla kobiet. Poprowadzi je ks. Łukasz Grelewicz, opiekun duchowy wspólnoty „Kobieta jest Boska”. W czasie tych dni uczestniczki rekolekcji będą odkrywać piękno, jakim obdarzył je Bóg. Rekolekcje organizują siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz formacja „Kobieta jest Boska”.