Archiwum

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na grudzień: o owocne duchowo przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia dla nas i naszych rodzin, a także o łaski nawrócenia i spowiedzi św. dla tych, którzy dawno nie korzystali z tego sakramentu, aby także w ich sercach dokonało się Boże Narodzenie.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

Pod takim tytułem ukazały się kazania wygłoszone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa, bo w tym miejscu wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny Pan Bóg złożył jej duchowe dziedzictwo z krzepiącym ducha orędziem Miłosierdzia skierowanym do całego świata. W czasie Eucharystii, transmitowanej przez TVP1,  głosili je biskupi, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, duszpasterze różnych środowisk, proboszczowie i neoprezbiterzy, a słuchało ich każdego dnia o 7.00 ponad milion osób. Wielu z nich wyrażało wdzięczność i pragnienie powrotu do tych treści. Jak ważną rolę w tym czasie odegrały te słowa i wspólna modlitwa przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosierdzia i przy grobie św. Faustyny, mówią świadectwa. Oto jedno z nich: „W czasie pandemii przeżywałam trudne dni. Dopadła mnie depresja. Nie mogłam sobie z sobą poradzić. Któregoś dnia rano włączyłam telewizor, była właśnie Msza św. z Łagiewnik. Zostałam na tym kanale. To, co wówczas usłyszałam, dało mi nadzieję… Kolejne dni zaczynałam już od Mszy św. Depresja minęła”. Książka ukazała się w Wydawnictwie Św. Stanisława. Można ja nabyć w punkcie informacyjnym w łagiewnickim Sanktuarium: 12 252 33 11, e-mail: info@milosierdzie.pl

16 grudnia (środa) we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. W tej nowennie można uczestniczyć poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl codziennie o 19:00, w niedzielę o 18:30, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 7:10 (po porannej Mszy św.).

W dniach 18-20 grudnia br. z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku transmitowane są rekolekcje dla małżeństw starających się o potomstwo, w oparciu o Janowy opis cudu w Kanie Galilejskiej. Poprowadzi je ks. Witecki, duszpasterz wspólnoty modlitwy o potomstwo. W programie równie komentarze do Ewangelii s. Judyty Pudełko PDDM i Marcina Zielińskiego lider wspólnoty „Głos Pana” oraz świadectwa. W rekolekcjach ze względu na sytuację epidemiologiczną można wziąć udział tylko on-line każdego o godzinie 20.00 na: YouTube i Facebooku „modlitwa o potomstwo”:

https://www.youtube.com/c/ModlitwaoPotomstwo
https://www.facebook.com/modlitwaopotomstwo

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnica Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Muzeum Archidiecezjalne w Tarnowie przygotowało wystawę poświęconą osobie o. Józefa Andrasza, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny, który po jej śmierci zaangażował się w misję głoszenia orędzia Miłosierdzia. Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, który słynie łaskami w łagiewnickim Sanktuarium. Z jego inicjatywy zaraz po drugiej wojnie światowej zbierano wspomnienia o Siostrze Faustynie, a książeczka „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzująca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach jej przekazanych, została przetłumaczona na wiele języków i przyczyniła się w ogromnym stopniu do jego popularyzacji w wielu krajach świata. Na wystawie prezentowane będą pamiątki związane z o. Andraszem, a są to maszynopisy, fotografie i publikacje naukowe, tłumaczenia wielu mistyków i teologów duchowości. Są również ornaty z wizerunkiem Serca Pana Jezusa, habit zakonny jezuitów, brewiarz, różaniec oraz laska, której używał, pod koniec swego życia o. Andrasz. Wystawa  będzie czynna do 20 stycznia 2021 roku.

Trzeci tydzień Adwentu upłynie nam na rozważaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego w narodzeniu Syna Bożego. Święta Siostra Faustyna pisała: „I staje się niepojęty cud miłosierdzia Twego, o Panie: Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone. Podniosłeś nas do swego Bóstwa przez swe uniżenie; jest to zbytek Twej miłości, jest to przepaść Twego miłosierdzia. Zdumiewają się niebiosa nad tym zbytkiem miłości Twojej. Teraz nikt się zbliżyć do Ciebie nie lęka. Jesteś Bogiem miłosierdzia, masz litość dla nędzy, jesteś nam Bogiem, a my Twym ludem. Jesteś nam Ojcem, a my Twe dzieci z łaski; niech się sławi miłosierdzie Twoje, żeś raczył zstąpić do nas” (Dz. 1745). Ze św. Siostrą Faustyną rozważajmy miłosierną miłość Boga w cudzie narodzenia Syna Bożego w betlejemskiej stajni i w duszy człowieka. Dziękujmy za to, że chciał być tak blisko nas od narodzenia przez wszystkie wydarzenia życia aż po śmierć, by zamieszkać z nami w domu Ojca i uczynić nas dziedzicami nieba.

W dniach 16-18 grudnia b.r. odbędą się internetowe rekolekcje adwentowe na temat: „Miłosierny Ojciec – „Rzucam się w objęcia Twoje, Ojcze miłosierdzia” (Dz. 505), które będą prowadzone z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Będą to pierwsze rekolekcje z serii  „Miłosierna Trójca” organizowane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Przez najbliższe trzy lata w czasie rekolekcji adwentowych będziemy poznawać miłosierdzie Trójcy Świętej. W tym roku pragniemy kontemplować miłosierdzia Ojca. Ojca, którego miłosierdzie jest jako łono matczyne. To z niego zrodziliśmy się i do niego wracamy. Ojca, który zawsze wychodzi nam naprzeciw z otwartymi ramionami. W te objęcia chcemy rzucić się z ufnością, jak czyniła to Siostra Faustyna.

Rekolekcje w formie online poprowadzi ks. dr. hab. Stanisław Witkowski MS – saletyn, biblista, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Według programu, który ukaże się na stronie www.faustinum.pl sukcesywnie będą umieszczane nagrania video jako wprowadzenia do osobistej modlitwy i medytacji. Nagrania konferencji pozostaną na stronie do końca Adwentu, czyli do 23 grudnia. Po tym terminie będzie możliwość nabycia płyty mp3 z nagraniami.

Serdecznie zapraszamy Każdą i Każdego z Was. Prosimy, przekażcie tę wiadomość Waszym najbliższym. Już dziś zawierzamy Bogu przez Maryję wszystkich uczestników tych rekolekcji.

19 grudnia w Camagüey w domu misyjnym w dzielnicy La Belén s. Filipina ze wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z lokalnym „Caritas” organizuje spotkanie bożonarodzeniowe dla dzieci z katechezy i ich rodziców. W programie warsztaty z psychologiem, wspólne śpiewanie kolęd i obiad.

Pod takim hasłem w dniach 12-13 grudnia br. odbędzie się wirtualne spotkanie, organizowane przez księży z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Argentynie, w którym weźmie udział 8 sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Projekt tego wydarzenia zrodził się w dobie ostrego kryzysu gospodarczego, społecznego i duchowego, spowodowanego pandemią koronawirusa w Argentynie (kilkumiesiecznej radykalnej kwarantanny) i Ameryce Południowej. Konferencje o Bożym miłosierdziu i jego znaczeniu w tych czasach  mówić będą: o. Germán Saksonoff, prezes Centrum Duchowości św. Faustyny w Argentynie i redaktor naczelny „La Hora de la Misericordia”, Eduardo Arnau, założyciel katolickiego tygodnika Cristo Hoy i ks. Mauro Carlorosi, autor książki „Miłosierdzie Boże przygotowuje świat”. Konferencje na temat tajemnicy i kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez św. Siostrę Faustynę w kontekście pandemii, życia Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz kontynuującego jej misję stowarzyszenia „Faustinum” wygłoszą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach (s. Miriam, s. M. Teresa, s. Clareta, s. Emanuela, s. Eliana, s. Faustia i s. Maria Faustyna) oraz z Waszyngtonie (s. Gaudia). W programie dwudniowego spotkania, prowadzonego w języku hiszpańskim będą także: modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz prezentacje z życia św. Siostry Faustyny w Głogowcu, Płocku, Warszawie i Krakowie. Zapisy oraz bliższe informacje na http://www.hablaalmundo.com

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo: miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości? Takie jest świadectwo Jana, gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając: „Nie jestem Chrystusem”. Wtedy go zapytali: „Cóż więc? Jesteś Eliaszem?”. Odpowiedział im: „Nie jestem”. „Jesteś prorokiem?”. Odpowiedział: „Nie”. Zapytali go więc: „Kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz?”. Jan rzekł: „’Jestem głosem, który woła na pustyni: Wyrównajcie drogę Pana’, zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli faryzeuszami. I zapytali go: „Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im odpowiedział: „Ja chrzczę wodą, wśród was jednak powił się Ten, którego wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi On po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów”. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu (J 1, 6-8. 19-28).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

W drugim tygodniu Adwentu wraz  ze św. Faustyną proponujemy rozważanie miłosierdzia Bożego w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. „Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdzia swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpi na ziemię, Pan nad pany, zniży się Nieśmiertelny. Ale gdzie zstąpisz, Panie? Czy do świątyni Salomonowej? Czy każesz zbudować sobie nowy przybytek? Gdzie zstąpić zamierzasz? O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdyż ziemia cała jest Ci podnóżkiem. – Sam zgotowałeś sobie przybytek: świętą Dziewicę, Jej niepokalane wnętrzności są Ci mieszkaniem” (Dz. 1745). W tym tygodniu za św. Faustyną rozważajmy miłosierdzie Boga w tajemnicy wcielenia Jego Syna, który dla nas przyjął ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy. Dziękujmy, że w taki sposób została wyniesiona ludzka natura, która odtąd przez Jezusa jest obecna w tajemnicy Trójcy Świętej

W dniach 5-8 grudnia w parafii Nawiedzenia NMP w Elmhurst, jednym z przedmieść Chicago, s. Gaudia i s. Grace z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą adwentowe rekolekcje o Bożym miłosierdziu pod hasłem „Nadzieja odbudowana”. Mottem tych dni będą słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. (…) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia”. Mówił to o orędziu Miłosierdzia przekazanym światu przez św. Faustynę i wyraził pragnienie, aby to orędzie „dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją”. Taki jest właśnie cel adwentowych rekolekcji w Chicago.

8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line i stronę www.faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy ponad dwudziestu tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną w aplikacji: Faustyna.pl.

8 grudnia br.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Rabce odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu 4 kandydatek (3 Polki i Białorusinka). Po ceremoniach zakonnych Eucharystię w kaplicy klasztornej w intencji postulantek odprawi ks. Rafał Gudwański.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

8 grudnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy, Kalisza i Kiekrza wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. W ubiegłym miesiącu modlitwą objęto ponad 1200 małżeństw. 530 małżeństw już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekują. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Biała Podlaska, parafia św. Michała Archanioła – godzina 18.00.
Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Chodel, parafia pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP – godzina 16.00.
Częstochowa, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 6.30.
Gorzów Wielkopolski – Wieprzyce, parafia pw. Trójcy Świętej, godzina 18.00.
Kalisz, Centrum ks. Orione – godzina 18.00.
Kiekrz, Sanktuarium św. Siostry Faustyny – godzina 19.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00.
Zielona Góra, parafia pw. św. Stanisława Kostki – godzina 18.30.

Idąc za przykładem inicjatywy „Dzwony Nadziei”, która niedawno zrodziła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Apostołowie Bożego Miłosierdzia w Australii pragną ufundować takie dzwony dla Samoa i Tonga, aby przypominały orędzie nadziei przekazane światu przez św. Siostrę Faustynę. Mieszkańcy tych wysp Oceanii przeżywają obecnie ogromne zagrożenie egzystencjalne z powodu podnoszącego się poziomu wód Pacyfiku oraz skutków pandemii Covid 19. Dzwony wykonywane w Polsce i poświęcone w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będą przeznaczone do katedry Niepokalanego Poczęcia w stolicy Apia – Samoa, gdzie jest siedziba Centrum Bożego Miłosierdzia na Oceanię, którego głównym koordynatorem jest abp Alapati Lui Mataeliga, oraz do bazyliki św. Antoniego z Padwy w stolicy Nukuʻalofa – Tongo, gdzie z kolei jest bardzo prężny kult Bożego Miłosierdzia z dużą liczbą czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia, którym przewodniczy kard. Saone Patita Paini Mafi. W połowie sierpnia 2021 roku na wyspie Samoa, w stolicy Apia odbędzie się V Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia. Więcej informacji: https://gf.me/u/y22t6r

W wydawnictwie ZAEX  ukazały się „Wspomnienia o św. Siostrze Faustynie” w języku słowackim w przekładzie sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Książka zawiera 96 ​​wspomnień osób, które były świadkami życia św. Siostry Faustyny. Z ich wspomnień dowiadujemy się, jak wyglądała Apostołka Bożego Miłosierdzia, jaki miała temperament, jak była postrzegana przez otoczenie. Autorzy wspomnień nie kryją sympatii czy niezadowolenia z opisywanej postaci. Pierwsze wydanie tego zbioru wspomnień o św. Siostrze Faustynie ukazało się w 2013 roku w wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia”. W recenzji książki ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ napisał: „Wspomnienia” to pasjonująca lektura. Plastycznie opisując życie codzienne przyszłej świętej, pozwalają czytelnikowi odbyć niezapomnianą podróż w czasie i niezwykłe spotkanie z Orędowniczką Bożego Miłosierdzia. Książka została wydana wcześniej w języku francuskim, hiszpańskim i chorwackim.

Wspólnota osób modlących się o potomstwo, którą prowadzi ks. Andrzej Wiecki, oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na Mszę św. o z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. W związku z ograniczeniami można wziąć w niej udział tylko przez transmisję online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci  mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Każdy Adwent Siostra Faustyna rozpoczynała z Maryją. Przed uroczystością Niepokalanej odprawiała bowiem wraz z całym Zgromadzeniem nowennę, a oprócz tego sama starała się coś ofiarować Matce Bożej (np. nowennę z tysiąc „Zdrowaś Maryjo…”). Rozważała miłosierdzie, którego Maryja doświadczyła w darze niepokalanego poczęcia i pełni łaski, o której zapewnił ją archanioł Gabriel w zwiastowaniu, oraz w darze Bożego macierzyństwa. Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, najlepiej wie, jak owocnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Świętej Siostrze Faustynie radziła: „Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego (Dz. 785). Może to być także nasze postanowienie na ten tydzień Adwentu, aby przygotować nasze serca na coraz pełniejsze przebywanie Boga w naszych sercach.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak napisał prorok Izajasz: „Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!”. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym (Mk 1, 1-8).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem w  Narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Filipinach w każdy piątek prowadzone są wirtualne konferencje, którym patronuje  bp Ruperto C. Santos, pełniący funkcję Narodowego Koordynatora Bożego Miłosierdzia na Filipinach. Do udziału w tym wydarzeniu zostało zaproszone również Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. 4 grudnia br. w ramach tego wydarzenia konferencję do słów z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Cierpliwość, modlitwa i milczenie ⎯ te wzmacniają duszę” (Dz. 944) wygłosi s. M. Teresa de la Fuente z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Konferencja transmitowana będzie on-line przez Narodowe Sanktuarium i Parafię Bożego Miłosierdzia na Filipinach.

30 listopada br. przypada 40. rocznica podpisania encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”. To pierwszy w historii Kościoła papieski dokument w całości poświęcony tajemnicy miłosierdzia Bożego i ludzkiego. Choć Jan Paweł II ani raz nie wspomniał w nim o św. Faustynie, w sposób bezpośredni nie odwołał się do jej duchowego dziedzictwa, to jednak zapisał w tym papieskim dokumencie zasadnicze przesłanie z jej „Dzienniczka”. W tym przesłaniu chodzi przypomnienie biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka i głoszeniu jej współczesnemu światu z nową mocą przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Zbieżność tego przesłania w obu dziełach jest uderzająca nie tylko w ukazywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego jako największego przymiotu Trójcy Świętej, ale także w spojrzeniu na pojęcie miłosierdzia. Obydwoje Świętych z Krakowa ukazują piękno i bogactwo właściwie pojętego miłosierdzia. Ponad to w obu dziełach czytamy o tych samych zadaniach, jakie wypływają z poznania i doświadczenia miłosiernej miłości Boga. A są nimi: głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego, czynienie miłosierdzia i wypraszanie miłosierdzia Bożego.

Encyklika „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” choć są gatunkowo różnymi dziełami, ale przesłanie w nich zawarte jest właściwie jedno: tajemnica miłosierdzia Bożego, która jest rdzeniem Biblii i doświadczenia każdego człowieka. Te dwa dzieła w sposób komplementarny ukazują, czym jest miłosierdzie Boga, jak niepojęta jest Jego wielkość i potęga działania w życiu ludzi i świata. Dzięki tym dokumentom, od strony teologii i doświadczenia mistycznego, Kościół XX i XXI wieku może lepiej poznać tę prawdę objawioną w Biblii i nią żyć. Więcej

24 listopada 2020 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Julita – Marianna Stępniak. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 68 lat swego życia. Przyszła na świat 3 kwietnia 1930 roku w rodzinie Jana i Antoniny z domu Buła w miejscowości Białków. Dwa dni później została ochrzczona w kościele parafialnym w miejscowości Dzierzgów, diecezja kielecka. W wieku 12 lat przyjęła tam sakrament bierzmowania, którego udzielił jej bp Franciszek Sonik. Po ukończeniu szkoły zawodowej krawieckiej pracowała w rejestracji przychodni lekarskiej.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 12 stycznia 1952 roku w Kaliszu, gdzie odbyła postulat. Po obłóczynach 30 października 1952 roku w Krakowie rozpoczęła nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego 2 lutego 1955 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 2 sierpnia 1960 roku również w Krakowie – śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła kurs dla wychowawczyń dzieci upośledzonych umysłowo i kurs plastyczny. Po pierwszych ślubach wyjechała do Wrocławia, gdzie spędziła 18 lat, pełniąc  obowiązki wychowawczyni, a od 1965 roku także asystentki domowej. Kolejne 10 lat (1971-1981) przebywała w Częstochowie, gdzie również była wychowawczynią w zakładzie dla dzieci. W roku 1981 przyjechała do Derd, by pełnić obowiązek asystentki przełożonej i wychowawczyni w zakładzie dla dzieci. Po 2 latach powróciła do Częstochowy do pracy wychowawczej, a następnie w roku 1985 wyjechała do klasztoru Zgromadzenia w Kaliszu, by pełnić obowiązek asystentki domowej. W 1989 roku została mianowana przełożoną domu zakonnego w Rabce i pełniła ten urząd przez 3 kadencje do roku 1998. Ostatnim miejscem pobytu s. Julity był klasztor w Łodzi przy ul. Wici, w którym najpierw przez 10 lat była furtianką, a potem w miarę możliwości angażowała się w inne zajęcia. Ostatnie lata, jak zawsze, pogodnie służyła modlitwą i cierpieniem. Zachwycała się tajemnicą miłosierdzia Bożego, wdzięczna była za dar św. Siostry Faustyny i gorąco pragnęła, aby orędzie Miłosierdzia, zapisane w jej „Dzienniczku” dotarło do wszystkich ludzi. Była pełna entuzjazmu, radosna, kochająca życie, ludzi, Zgromadzenie i Ojczyznę. Żywo interesowała się wydarzeniami w Kościele i w świecie. Gdy słyszała, że coś źle się dzieje, zaraz spieszyła na pomoc, wypraszając łaski tym, którzy byli w potrzebie, szczególnie ludziom, którym zagrażała utrata zbawienia.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła dość niespodziewanie o 5.20 w obecności modlących się sióstr, skończywszy 90 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 30 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łodzi. Msza św. sprawowana będzie o godzinie 13.00, a ostatnie pożegnanie na cmentarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o godz. 14.40.

Miejcie oczy szeroko otwarte, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzając sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a stróżowi kazał czuwać. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy o północy, w czas piania kogutów czy o wschodzie słońca, aby przychodząc nagle, nie zastał was śpiących! To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! (Mk 13, 33-37).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 29 listopada. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 28 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

23 listopada br., odbędzie się kolejne poniedziałkowe spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęcone rozważaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w intencji ożywienia wiary w Eucharystyczną obecność Jezusa i za kapłanów. O godzinie 18.45 ks. dr Janusz Kościelniak poprowadzi krótkie rozważanie o oparciu o artykuły 88-95. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Centralnym punktem programu jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem. Osoby, które fizycznie nie mogą przybyć do Sanktuarium, zapraszamy do łączności przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wówczas zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. I powie Król do tych po prawej stronie: „Zbliżcie się błogosławieni mojego Ojca. Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wtedy zapytają Go sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy wiedzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. A Król im odpowie: „Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych Moich braci, zrobiliście dla Mnie”.

Następnie powie do tych po lewej stronie: „Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowano diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o Mnie”.

Wtedy oni zapytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, przybyszem lub nagim, chorym lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy im odpowie: „Zapewniam was: Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie”. I pójdą na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego” (Mt 25, 31-46).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Już ponad 630 000 wyświetleń ma utwór, który siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach nagrały w ramach akcji #Hot16Challenge2. Ma on nie tylko wesprzeć służbę zdrowia, ale także, a może przede wszystkim nieść ludziom duchowe przesłanie Bożego miłosierdzia. I tak się dzieje, o czym świadczą głosy ludzi, dzwoniących i piszących do łagiewnickiego klasztoru, komentarze internautów, emisja w stacjach radiowych i telewizyjnych, a także szybko we Włoszech przygotowana wersja z tekstem w tym języku.  A oto jeden z bardzo wielu głosów: „Tak, jak bojkotuję słuszność i prawdziwość religii (nie – istnienie Boga), tak zakręciła mi się łza w oku przy tym kawałku, bo widać, że te kobiety naprawdę wierzą w to, co robią, i we wszechobecne miłosierdzie w świecie, które po prostu trzeba chcieć dostrzec. Tak bardzo chciałbym się mylić w wielu swoich przekonaniach, a tacy ludzie odbudowują we mnie wiarę w coś, o czym nie mam zielonego pojęcia, w coś, co starałem się odrzucać całe moje życie. To jest dopiero cud”. (Kongos)