Archiwum

Na posesji klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie koło Warszawy, została otwarta „Pustelnia Miłosierdzia”, czyli osobny domek (pokój z aneksem, łazienka, oratorium), przeznaczony na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Każdy, kto pragnie wyciszyć się z dala od gwaru miasta, spędzić określony czas w malowniczym miejscu wypełnionym obecnością Boga oraz św. Faustyny, może przyjechać do tej podwarszawskiej miejscowości, wcześniej uzgadniając z siostrami termin pobytu. W dniach pustyni każdej osobie będzie towarzyszyć siostra ze wspólnoty w Walendowie jako duchowy kierownik i przewodnik rekolekcyjny. Można także skorzystać z posługi kapłana oraz uczestniczyć we wspólnotowej modlitwie sióstr w zakonnej kaplicy.

Zobacz zdjęcia w Galerii.

Rekolekcyjne dni pustyni w Walendowie odbywają się według następujących zasad:

  1. Prowadzone są według programu zaproponowanego przez kierownika duchowego – siostrę ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
  2. Przeżywane są w pełnym milczeniu z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
  3. Uczestnik tych rekolekcji codziennie spotyka się z kierownikiem duchowym (20 minut), z którym dzieli się doświadczeniem spotkania z  Bogiem oraz otrzymuje pomoce do modlitwy na kolejny dzień. Istnieje także możliwość skorzystania z posługi kapłana.
  4. Uczestnik ma zapewniony nocleg oraz posiłki za ustaloną ofiarą.
  5. Czas rekolekcji to minimum jeden pełny dzień z noclegiem, a maksymalnie 8 dni.
  6. Przyjazd na rekolekcje możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na indywidualne rekolekcje.
  7. Na te dni pustyni należy zabrać Pismo Święte, notatnik oraz zegarek, najlepiej nie w telefonie komórkowym.
  8. Przed rekolekcjami warto odprawić nowennę do Ducha Świętego z prośbą o serce otwarte na Boże działanie!

KONTAKT

s. M. Sebastiana Panuś
ul. Nad Utratą 30
05-830 Nadarzyn
tel.: +48 507 579 521
e-mail: walendow@faustyna.pl
www.walendow.faustyna.pl

Walendów to malownicza wieś – położona 20 km od centrum Warszawy, na terenie której  znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, m.in. Staw Oborowy, Staw Młyński. Hrabia Gustaw Przeździecki podarował Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia majątek, w którym pobudowano klasztor i obiekty dla dzieła apostolskiego

W klasztorze  Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie, który istnieje od 1913 roku z fundacji hrabiego Gustawa Przeździeckiego, dwukrotnie przebywała św. Faustyna Kowalska na rekolekcjach w 1932 roku i  czasie kilkutygodniowego pobytu w 1936 roku. Na terenie klasztoru znajduje się także aleja drzew, które pamiętają Apostołkę Bożego Miłosierdzia i są świadkami jej spotkań z Bogiem.

13 grudnia br. w Ośrodku św. Ojca Pio w Skomielnej Czarnej odbędzie się spotkanie dla kobiet „na poziomie serca”, z którymi po Mszy św. o godzinie 18.00 spotka się s. Ewangelista Sobkowicz z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Temat spotkania: „Wierzący niepraktykujący – trudne pytania o Kościół”.

W dniach 9-10 grudnia w parafii św. Rocha w Rzeszowie odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny z udziałem s. Ignacji Bazan z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi (w sobotę o godzinie 18.00). W następnym dniu na niedzielnych Mszach św. s. Ignacja przybliży postać Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej prorocką misję głoszenia światu orędzia Miłosierdzia, do której może włączyć się każdy człowiek, a także jej głęboko ewangeliczną i uniwersalną szkołę duchowości opartą na poznawaniu tajemnicy miłosiernej miłości Boga i odpowiadaniu na nią postawą zaufania przez pełnienie Jego woli oraz świadczeniem miłosierdzia bliźnim.

W niedzielę 10 grudnia odbędzie się ostatnie tegoroczne spotkanie formacyjne członków i woluntariuszy Stowarzyszenia „Faustinum” w Koprivnicy (północna Słowacja). Grupa działa przy parafii św. Andrzeja Apostoła. Spotkanie rozpocznie wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia. Konferencje na temat  miłosierdzia Bożego w Biblii i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny wygłoszą ks. proboszcz Milan Supek oraz s. M. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji.

Pod takim hasłem 10 grudnia  w Turynie s. Tymoteusza Kmiotek i s. Wincenta Mąka z rzymskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się z wiernymi w kościele św. Krystyny, by w duchu św. Siostry Faustyny przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpocznie się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W programie: konferencje sióstr, możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i Eucharystia, której przewodniczyć będzie  rektor kościoła ks. Lorenzo Barbay.  Na zakończenie – braterskie spotkanie agape.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak napisał prorok Izajasz: „Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!”. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym (Mk 1, 1-8). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana, pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego. O Jezu, spraw niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, bo bardzo jest schorzała ludzkość, a więc więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia ku nam grzesznym, a im większa nędza nasza, tym większe mamy prawo do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem uszczęśliwiającym wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie swoje (Dz. 793).

Każdy Adwent Siostra Faustyna rozpoczynała z Maryją. Przed uroczystością Niepokalanej odprawiała bowiem wraz z całym Zgromadzeniem nowennę, a oprócz tego sama starała się coś ofiarować Matce Bożej (np. nowennę z tysiąc „Zdrowaś Maryjo…”). Rozważała miłosierdzie, którego Maryja doświadczyła w darze niepokalanego poczęcia i pełni łaski, o której zapewnił ją archanioł Gabriel w zwiastowaniu, oraz w darze Bożego macierzyństwa. Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, najlepiej wie, jak owocnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Jezusa. Świętej Siostrze Faustynie radziła: „Staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego (Dz. 785). Może to być także nasze postanowienie na ten tydzień Adwentu, aby przygotować nasze serca na coraz pełniejsze przebywanie Boga w naszych sercach.

9 grudnia br. w Domu Rekolekcyjnym św. Faustyny w Rio de Janeiro odbędzie się dzień skupienia, któremu przyświecać będzie hasło: „Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię”. Rekolekcje, które organizowane są w ramach adwentowego przygotowania na przyjście Dzieciątka Jezus, Wcielonego Miłosierdzia, poprowadzą: ks. Antônio José oraz s. Solange i s. Christofora ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Będą to pierwsze rekolekcje organizowane Domu Rekolekcyjnym św. Faustyny w Rio de Janeiro, który siostry przygotowują od 2022 roku.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Internauci  mogą uczestniczyć w tej nowennie przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Ostatnie tegoroczne spotkanie formacyjne członków i woluntariuszy Stowarzyszenia „Faustinum” w Prešove na wschodzie Słowacji odbędzie się we wtorek 5 grudnia. Spotkanie rozpocznie się o 16.00 konferencjami na temat  miłosierdzia Bożego w Biblii i „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, które wygłosi ks. Jozef Heske oraz s. M. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie również dzielenie się słowem Bożym oraz Eucharystia o godzinie 18.00, która zakończy miesięczne spotkanie apostołów Bożego Miłosierdzia.

5 grudnia br. o godzinie 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich ofiarodawców i współpracowników wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line, zakup kamery oraz stronę www.faustyna.pl i jej wersje językowe. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy ponad 40 tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, dostępną także w aplikacji: Faustyna.pl.

Nadchodzi Adwent –  pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –  pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 3 grudnia. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 2 grudnia. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świąt, a także na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

W dniach 1-3 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje, których uczestniczy – w oparciu o słowo Boże i duchowe doświadczenie św. Siostry Faustyny – będą się starali znaleźć odpowiedź na pytanie, które dotyka każdego człowieka: jak odnaleźć radość pośród cierpienia? Mottem będą słowa Apostołki Bożego Miłosierdzia: „Z Tobą, Jezu, idę przez życie, wśród tęcz i burz, z radości okrzykiem, nucąc pieśń miłosierdzia Twego” (Dz. 761). Rekolekcje poprowadzą ks. Przemysław Sawa, doktor teologii dogmatycznej, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, założyciel Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, rekolekcjonista i misjonarz miłosierdzia, oraz s. Maria Faustyna Ciborowska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, doktor biblistyki, zaangażowana w głoszenie orędzia Miłosierdzia i prowadzenie rekolekcji. Rekolekcje organizuje Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl .

W dniach 1-3 grudnia br.  w miejscowości Konajew (diecezja Almaty) w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbędą się rekolekcje dla kobiet pod hasłem: „Gdybyś znała dar Boży”. Poprowadzą je s. Anastasis Omelchenko i s. Angelina Stolareuskaja z pietropawłowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz nazaretanka s. Kazimiera Wanat. W programie medytacje nad słowem Bożym, warsztaty i konferencje. Każdego dnia siostry odwiedzą również domy dziecka na terenie parafii, by dzieci i młodzież zapoznać z orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, natomiast wierni tej parafii usłyszą je w czasie niedzielnych Eucharystii.

W dniach 1-3 grudnia br. w grekokatolickiej parafii Vasila Hopka w Stropkove na Słowacji odbędą się rekolekcje parafialne o Bożym Miłosierdziu. Na zaproszenie ks. dziekana Slavomíra Tarasoviča poprowadzi je s. M. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie konferencje (w sobotę szczególnie dla kobiet i matek), adoracje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

3 grudnia br., w pierwszą niedzielę Adwentu, s. Ignacja Bazan z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi podzieli się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny, zapisanym w jej „Dzienniczku”, z wiernymi w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Horyniec Zdrój (diecezja zamojsko-lubaczowska). O godzinie 19.00 odbędzie się adoracja i spotkanie z Jezusem Miłosiernym pod hasłem: Rozpal iskrę Miłosierdzia”.

3 grudnia br. w obornikach Wielkopolskich s. Faustyna i s. Martyna z kierskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia podzielą się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi parafii Miłosierdzia Bożego.

Miejcie oczy szeroko otwarte, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzając sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a stróżowi kazał czuwać. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy o północy, w czas piania kogutów czy o wschodzie słońca, aby przychodząc nagle, nie zastał was śpiących! To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! (Mk 13, 33-37).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. [Dusza] musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona sama siebie naraża na upadek i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia (Dz. 145).

30 listopada s. Clareta Fečova z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotka się, w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Katowicach, z osobami starszymi i chorymi w ośrodku seniorów, aby im przekazać orędzie Miłosierdzia, oraz z członkami i wolontariuszami stowarzyszenia „Faustinum”. Wspólnota w tej parafii funkcjonuje od ponad 20 lat i stara się nieść ludziom orędzie Miłosierdzia świadectwem życia, czynem słowem i modlitwą.

W dniach 26-29 listopada br. w parafii św. Floriana Męczennika w Mogielnicy, diecezja warszawska, odbędą się rekolekcje parafialne o miłosierdziu Bożym i ludzkim. W oparciu o słowo Boże i duchowe dziedzictwo św. Siostry Faustyny głosić je będą: s. Maria Vianneya i s. Tobiana z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz s. Mariam w klasztoru w Warszawie. W programie konferencje dla dorosłych oraz młodzieży i dzieci, a także praktyka nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie.

Pod takim hasłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 24-26 listopada 2023 odbędą się rekolekcje o rozeznaniu powołania. Poprowadzą je s. M. Ewangelista Sobkowicz ISMM i dr Monika Guzewicz. Uczestniczki tych rekolekcji będą odkrywać, czym jest prawdziwe szczęście Boga i człowieka, poszukiwać go w perspektywie życia ziemskiego i wiecznego.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na listopad: o potrzebne łaski dla chorych, konających i radość nieba dla zmarłych.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

26 listopada br. s. Ignacja Bazan z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi podzieli się orędziem Miłosierdzia i duchowym dziedzictwem św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii św. Jerzego w Biłgoraju (diecezja zamojsko-lubaczowska) w czasie sześciu Mszy Świętych oprawianych w tym kościele w każdą niedzielę.

W niedzielę 26 listopada odbędzie się spotkanie formacyjne członków i woluntariuszy stowarzyszenia „Faustinum” w Sabinove na wschodzie Słowacji. Grupa działa przy parafii Męczeńskiej Śmierci św. Jana Chrzciciela. Spotkanie rozpocznie wspólna modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Grupa rozpocznie formację permanentną w rytmie lectio divina połączoną z dzieleniem słowem Bożym. Formację w tym roku prowadzi ks. Miroslav Liška i sr. M. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wówczas zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. I powie Król do tych po prawej stronie: „Zbliżcie się błogosławieni mojego Ojca. Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wówczas zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. I powie Król do tych po prawej stronie: „Zbliżcie się błogosławieni mojego Ojca. Odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od początku świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wtedy zapytają Go sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy wiedzieliśmy Ciebie jako przybysza i przyjęliśmy Cię, albo że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. A Król im odpowie: „Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych Moich braci, zrobiliście dla Mnie”.

Następnie powie do tych po lewej stronie: „Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowano diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o Mnie”.

Wtedy oni zapytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, przybyszem lub nagim, chorym lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy im odpowie: „Zapewniam was: Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie”. I pójdą na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego” (Mt 25, 31-46).

 Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu, a gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne – nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem (Dz. 1317).

 

W piątek 24 listopada o godz. 15.20 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św. za Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na Słowacji. Mszę św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na osiedlu KVP będzie celebrował ks. Tomáš Svat. Regularne comiesięczne Msze św. w intencjach „Faustinum” na Słowacji są celebrowane od 2006 roku.

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne dla miejscowej grupy „Faustinum”, które poprowadzi s. M. Blanka Krajčíková z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Słowacji.

Młodzież diecezji rożniawskej na Słowacji spotka się w sobotę 25 listopada w świątyni Miłosierdzia Bożego w Cinobani (środkowa Słowacja). Program rozpocznie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Stanislava Stolarika, pasterza diecezji rożniawskiej. Po Mszy św. s. M. Blanka Krajčíková i s. M. Antoniana Štullerová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotkają się z młodymi i także przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżą orędzie o miłosierdziu Boga zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Po obiedzie i warsztatach spotkanie zakończy się wspólną modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W dniach 18-23 listopada br. s. Faustia i s. Grace z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje w parafii św. Anny w stanie Georgia, diecezja Sawanna. Konferencje poświęcone będą Bożemu miłosierdziu w sakramentach świętych i w codziennym życiu.  W pierwszych dniach uczestnikami rekolekcji będą dorośli, natomiast od 20 listopada w programie rekolekcji są spotkania z młodzieżą o miłosierdziu Bożym w rodzinie i wzajemnych relacjach.

Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział: „Panie! Dałeś mi pięć talentów. Oto zyskałem pięć następnych”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie! Dałeś mi dwa talenty. Oto zyskałem dwa następne”. Pan powiedział do niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem”. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: „Panie! Wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje”. Wtedy pan mu odpowiedział: „Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie, odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 25, 14-30). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Pomimo głębokiego spokoju, jakim się cieszy dusza moja, ustawicznie walczę, i to nieraz prowadzę zaciętą walkę o to, aby iść wiernie drogą swoją, to jest tą, którą chce Pan Jezus, abym nią szła. A drogą moją jest wierność woli Bożej we wszystkim i zawsze, a szczególnie przez wierność wewnętrznym natchnieniom, aby być podatnym narzędziem w ręku Boga dla przeprowadzenia dzieła Jego niezgłębionego miłosierdzia (Dz. 1173).