Archiwum

14 grudnia (druga sobota miesiąca) br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Sychar. O godzinie 17.00 w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny sprawowana będzie Msza św. w intencji małżeństw przeżywających trudności i zagrożonych rozpadem oraz spotkanie w sali „Faustinum”. W tej intencji – za małżeństwa przeżywające kryzys – codziennie o 20.30 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą modlitwę różańcową w łagiewnickim Sanktuarium.

 

12 grudnia br. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, patronki obu Ameryk, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Waszyngtonie odbędzie się ceremonia przyjęcia do postulatu dwóch kandydatek ze Stanów Zjednoczonych. Po ceremoniach zakonnych Eucharystię w kaplicy klasztornej w intencji postulantek odprawi ks. Jim McCormack, mistrz nowicjatu i przełożony waszyngtońskiej wspólnoty Marianów.

Postulat jest pierwszą próbą życia zakonnego. Ma on na celu przede wszystkim stopniowe wprowadzanie postulantek w życie zakonne, a także uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wiedzy religijnej, kształtowanie kultury współżycia według zasad dobrego wychowania, rozwijanie praktyki cnót naturalnych oraz ułatwienie bliższego zapoznania się z życiem i apostolatem Zgromadzenia. Służą temu nie tylko wykłady i czas poświęcony studiowaniu, ale także modlitwa i praca we wspólnocie sióstr.

 

12 grudnia br. s. Antoniana z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzi dzień skupienia dla chorych w hispicjum w miejscowości Bardejovská Nová Ves na Słowacji. Tematem spotkania będzie miłosierdzie w praktyce życia. W programie Eucharystia i wspólna modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

8 grudnia br. siostra Pavla i Ludmila z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą adwentowe rekolekcje w parafii św. Franciszka z Asyżu w Žalobíne na Słowacji. W czasie Mszy św.  dzielić się doświadczeniem duchowym św. Siostry Faustyny i jej misją głoszenia światu prawdy o miłosiernej miłości Boga. W czasie tych jednodniowych rekolekcji będzie też wspólnotowa modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz możliwość uczczenia relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia.

W dniach 5-7 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się XIII Ogólnopolskie Adwentowe Dni Skupienia organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, które jest organizacją przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

W najbliższą niedzielę, 8 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie odbędzie się dzień skupienia, który poprowadzą siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tym razem tematem wspólnych modlitw i refleksji będzie radość, a szczególną przewodniczką w poszukiwaniu źródeł prawdziwej radości będzie Maryja. Uczestnicy będą przeżywać ten dzień w milczeniu, będą uczestniczyć w Eucharystii i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, będzie też możliwość spowiedzi i rozmów z siostrami z waszyngtońskiej wspólnoty. Dwie konferencje poświęcone radości wygłosi s. Gaudia Skass

 

W dniach 6-8 grudnia br. s. Faustia i s. Mariela z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzielić się będą orędziem Miłosierdzia i dziedzictwem duchowym św. Siostry Faustyny z dziećmi i kadrą pedagogiczną w szkole podstawowej im. Štefana Šmálika, gdzie poprowadzą dzień skupienia, oraz wiernymi w parafii Čadca-Milošová na Słowacji.

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.modlitwaopotomstwo.pl. Po Mszy św. i adoracji jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami oraz poczęstunek z racji rocznicy organizowania tych spotkań.

 

8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach wszystkich sponsorów, ofiarodawców i współpracowników dzieł medialnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a szczególnie osób wspierających dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line na stronie www.faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu rocznie pomagamy około dwudziestu tysiącom konających, setki tysięcy ludzi na całym świecie mogą wirtualnie pielgrzymować do łagiewnickiego Sanktuarium i łączyć się w modlitwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Za ofiarodawców i dobroczyńców wspierających te dzieła siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia modlą się codziennie, ale ta Eucharystia jest szczególnym darem wdzięczności. Można włączyć się w tę celebrację przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl, dostępną w aplikacji: Faustyna.pl.

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i porodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Pod takim hasłem w dniach 6-8 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla apostołów i czcicieli Jezusa Miłosiernego. „Jak­że wie­lu ser­com przy­nio­sło otu­chę wezwa­nie „Jezu, ufam Tobie”, któ­re pod­po­wie­dzia­ła nam Opatrz­ność za pośred­nic­twem Sio­stry Fau­sty­ny! Ten pro­sty akt zawie­rze­nia Jezu­so­wi prze­bi­ja naj­gęst­sze chmu­ry i spra­wia, że pro­mień świa­tła prze­ni­ka do życia każ­de­go czło­wie­ka” (św. Jan Paweł II). W kli­ma­cie ciszy i na pogłę­bio­nej modli­twie oso­bi­stej, a tak­że spo­ty­ka­jąc się z żywym świad­kiem zaufa­nia Bogu, uczest­ni­cy będą zapro­sze­ni do odkry­wa­nia mocy pły­ną­cej ze słów „Jezu, ufam Tobie!”. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP, a organizuje je stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl

8 grudnia br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspiera modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 700 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 297 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Pilica, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – godzina 7.30.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 10.30.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 17.00.
Robakowo,
parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika – 10.00.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego “Tabor” – 18.00.
Dania, Aarhus, Katolsk Vor Frue Kirke – 17.00.

 

Przebudowa głównego wejścia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została prawie ukończona. Na solidnym, głębokim fundamencie wykonano nowe, wygodne schody, które wyłożono kamieniem piaskowym, a w zbudowanej z cegły konstrukcji zamontowano windę dla niepełnosprawnych. Przy tej okazji poddano także konserwacji drzwi wejściowe. Wszystko zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Od 7 grudnia do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny wchodzić się będzie głównym wejściem. Na wiosnę planowana jest rewaloryzacja muru przy wejściu do Sanktuarium oraz zagospodarowanie zieleni. Prace będą prowadzone w miarę pozyskanych środków.

 

Matka Boża tak o tym mówiła św. Siostrze Faustynie: „Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa, a żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz»” (Dz. 785).

W każdy czwartek grudnia na stronie internetowej: www.milosierdzie.pl zamieszczane będą krótkie rozmyślania adwentowe ks. Zbigniewa Bielasa, rektora łagiewnickiego Sanktuarium. Pierwszy tydzień.

 

29 listopada 2019 roku o godzinie 3.15, otoczona modlitwą sióstr, do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Bogusława – Monika Byczkowska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 62 lata swego życia. Przyszła na świat w miejscowości Kosy, par. Chmielno, diecezja chełmińska, 23 czerwca 1921 roku w trzynastoosobowej rodzinie Jana i Marty z domu Szynszecka, Krótko po rozpoczęciu II wojny światowej wraz z całą rodziną została wywieziona do obozu Gasles-hausen w Niemczech, a potem po odmowie podpisania przez rodziców volks listy zesłana na przymusowe roboty w Saksonii. Do Polski powróciła w 1945 roku i na zgliszczach rodzinnego domu wraz rodzicami i rodzeństwem odmawiała dziękczynne „Ojcze nasz…” za szczęśliwy powrót do Ojczyzny. Rok później podjęła pracę w szkole podstawowej w Żukowie i Leźnie. Byłą katechetką. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Wejcherowie, a nadto kilka kursów, m.in.: kurs nauki religii – etyki moralnej, kurs szkoły rolniczo-gospodarczej, kurs sanitarny i pisania na maszynie.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 26 października 1957 roku, w wieku 36 lat. Postulat i nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej odbyła w Krakowie i po dwóch latach, 2 sierpnia 1960 roku, złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Po 5 latach junioratu – 15 sierpnia 1965 roku – w Walendowie złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu uzupełniała wykształcenie w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz na kursach dla wychowawczyń. Pracowała najpierw jako wychowawczyni w zakładach prowadzonych przez Zgromadzenie: w zakładzie dla dziewcząt w Krakowie, Radomiu, a od 1960 roku przez 22 lata w Częstochowie w zakładzie dla dzieci kalekich. Kolejne 3 lata (1982-1985) spędziła w Białej koło Płocka, gdzie pomagała przy wypieku komunikantów. W 1985 roku przyjechała do Radomia i w tym domu pozostała już do końca swych dni. Najpierw przez 19 lat była zakrystianką, a potem w miarę możliwości podejmowała różne drobne posługi wobec sióstr. Przez ostatnie lata głównie modlitwą i cierpieniem wspierała dzieła apostolskie Zgromadzenia oraz wypraszała miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny i całego świata. Nie prosiła dla siebie ani o zdrowie, ani o długie lata życia. Pragnęła tylko jednego: spełnienia na ziemi woli Bożej i zamieszkania w domu Ojca Niebieskiego. Była osobą bardzo pogodną, uśmiechniętą, nawet w ostatnich miesiącach życia, gdy choroba przykuła ją do łóżka. Cicha, nie wymagająca, ze wszystkiego była zadowolona i za każde dobro otrzymane od Boga przez ludzi serdecznie wdzięczna.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła 99 roku życia. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 2 grudnia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane w grobowcu zakonnym na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto. Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413). W jej ślady idą siostry z klasztoru w łagiewnickim Sanktuarium, które dodatkowo każdego dnia ofiarują Matce Bożej 1000 „Zdrowaś Maryjo…”. Internauci natomiast mogą uczestniczyć w nowennie, która jest odprawiana codziennie o 19.00, a w niedziele o 18.30, przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W dniach 1-3 grudnia br. s. Anna Maria Trzcińska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poprowadzi rekolekcje w kościele rektoralnym pw. św. Józefa w Sulejówku, którym opiekują się księża marianie. U progu Adwentu św. Siostra Faustyna, która jest obecna w tej świątyni w znaku relikwii, będzie pomagać uczestnikom tych spotkań rekolekcyjnych odkrywać głębie tajemnicy miłosiernej miłości Boga, uczyć postawy dziecięcej ufności wobec Niego oraz postawy miłosierdzia względem bliźnich.

 

Z przyjściem Syna Człowieczego będzie podobnie, jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i wychodziły za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Wówczas dwóch będzie na roli: jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan! Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. Dlatego też i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 37-44).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

Tradycyjne trzydniowe rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędą się w Dolnym Smokovcu, w słowackich Tatrach, w dniach od 29 listopada do 1 grudnia pod hasłem: „Jestem z wami po wszystkie dni (Mt 28, 20)”. Poprowadzą je ks. Ján Bittšanský oraz s. M. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: codzienna Eucharystia, konferencje, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa, różaniec i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.

1 grudnia br. po raz 16. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pielgrzymować będą chrześcijańscy przedsiębiorcy. Uroczystej Eucharystii o 10.30 w bazylice przewodniczyć będzie abp Józef Kupny. Po Mszy św. spotkanie w Auli św. Jana Pawła II, a gośćmi – oprócz abp. Kupnego – będą ks. dr Rafał Dudała, który mówić będzie na temat „Katolik (nie)polityczny”, Radosław Ciaś, KRAFC Consulting, który przedstawi perspektywy zaangażowania świeckich, o 20 latach działalności Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” dyskutować będą: Maciej Rajfur z „Gościa Niedzielnego”, Marek Świeży, ks. Ryszard Krupa SCJ i ks. Grzegorz Piątek SCJ, a ostatni rok podsumuje moderator – ks. dr Przemysław Król, moderator duszpasterstwa „Talent”. W programie także koncert chóru „Caticum Nowvum”. Pielgrzymi modlić się będą również przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego pielgrzymka zakończy się wspólnym posiłkiem. Foto Sanktuarium: Marek Karnecki.

Od 29 listopada do 1 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się dni skupienia dla dziewcząt pod hasłem: „Przygotować swoje serce”. Poprowadzi je ks. Krzysztof Kowal MS i s. Greta Mizeracka, odpowiadająca za dzieło powołań w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. U progu adwentowego czuwania uczestniczki dni skupienia będą uczyć się, jak przyjmować, rozważać i zachowywać Boże słowo, by przemieniało ich życie, prowadząc do wiernego pełnienia woli Bożej, jak miało to miejsce w życiu Maryi. W programie przewidziany jest czas na wspólną Eucharystię, adorację, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, jak również spotkania i rozmowy z siostrami. Więcej informacji i zgłoszenia do 27 listopada.

26 listopada 2019 roku do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Sylwia – Stanisława Kozioł. W Zgromadzeniu służyła Bogu i ludziom przez 71 lat swego życia. Przyszła na świat 21 stycznia 1932 roku w rodzinie Aleksandra i Bronisławy z domu Jaszczuk w Wólce Nosowskiej, parafia Kornica.

Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 25 maja 1948 roku. Aspiranturę odbyła w domu zakonnym w Derdach koło Warszawy. 30 października 1950 roku pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej rozpoczęła nowicjat w Krakowie i po dwóch latach, 30 października 1952 roku, złożyła pierwsze śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Po 6 latach junioratu – 15 sierpnia 1958 roku – również w Krakowie złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu była ogrodniczką. Posługiwała w Walendowie, Gdańsku  i Derdach, gdzie spędziła również ostatnie lata swego życia. Jej życie ubogie i bardzo ascetyczne wypełniała modlitwa i praca, a w centrum każdego dnia była Eucharystia. Kochała Jezusa, Matkę Bożą i świętych, a także Zgromadzenie i ludzi, których Bóg stawiał na drodze jej życia. We wszystkim starała się dostrzegać przejawy miłosiernej miłości Boga, które dostrzegała szczególnie w pięknie przyrody i całym dziele stworzenia, w Kościele i ludzkiej dobroci.

Do domu Ojca Niebieskiego odeszła, mając prawie 88 lat (bez 2 miesięcy). Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże! Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona 29 listopada o godzinie 10.00 w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach. Ciało zmarłej Siostry zostanie pochowane na cmentarzu w Magdalence.

Nadchodzi Adwent – pisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).W tym roku pierwsza niedziela Adwentu przypada 1 grudnia. Liturgicznie Adwent, a zarazem nowy rok w Liturgii Kościoła, rozpoczyna się nieszporami 30 listopada. To czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, duchowego przygotowania do tych Świat, a także na powtórne przyjście na ziemię Chrystusa oraz czas wyrabiania wrażliwości na codzienne Jego przychodzenie tu i teraz – jak to czyniła św. Faustyna przez ćwiczenie się w cichości i skupieniu ducha. Od oczekiwania i duchowego przygotowania zależy radość z przeżywania tej tajemnicy wiary, która mówi o narodzeniu w ludzkim ciele Syna Bożego – Miłosierdzia Wcielonego.

W dniach 22-24 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje dla małżeństw pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”. Spotkania rekolekcyjne w kaplicy św. Siostry Faustyny (w dolnej części bazyliki) poprowadzi o. Andrzej Migacz, rektor Kolegium Jezuitów i bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W programie każdego dnia:

17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18.00 – Konferencja

Organizatorami rekolekcji jest Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W dniach 18-24 listopada br. w Ouagadougou w Burkina Faso odbędzie się IV Kongres o Bożym Miłosierdziu dla Afryki i Madagaskaru, organizowany pod przewodnictwem kard. Philippe Ouédraogo. Hasłem przewodnim są słowa: „Boże Miłosierdzie, łaska na nasze czasy”. W tym spotkaniu apostołów Bożego Miłosierdzia wezmą udział m.in. s. M. Diana Kuczek, która wygłosi konferencję na temat: „Grupy, stowarzyszenia, bractwa Bożego Miłosierdzia jako zaczyn dla promocji duchowości Bożego Miłosierdzia”, oraz s. M. Miwiana Krzak z konferencją: „Ufność w Boże Miłosierdzie w szkole świętej Siostry Faustyny”.

W czasie Kongresu do grona członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum“ zostanie przyjęta osoba z Beninu. Siostry wezmą również udział w uroczystym otwarciu nowo powstałego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego przekażą relikwie św. Siostry Faustyny.

W dniach 23-24 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona będzie 3. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W pierwszym dniu obchodów w Auli Jana Pawła II odbędzie się ogólnopolskie sympozjum pod hasłem: „Króluj nam, Chryste”, w którym jako prelegenci wezmą udział m.in.: bp dr Stanisław Jamrozek (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych, prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL), dr hab. Loyola M. Opiela SBDNP, prof. KUL i abp Andrzej Dzięga. Obrady zakończy adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, drugi dzień obchodów rocznicowych rozpocznie nabożeństwo do Ducha Świętego o godz. 10:00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka z Przemyśla, następnie pokutna Droga krzyżowa z przejściem do bazyliki Bożego Miłosierdzia, gdzie o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Foto: Hieronim Majka CSSP.

Lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z Niego: „Innych wybawiał, niech uratuje samego siebie, jeśli On jest tym wybranym, Chrystusem Boga”. Także żołnierze szydzili z Niego. Podchodzili, podawali Mu ocet i mówili: „Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie”. Był też nad Nim napis: „To jest król Żydów”.

Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu, mówiąc: Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to. Ale On nic złego nie zrobił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”. Odpowiedział mu: „Zapewniam cię: dzisiaj ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 35-43).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

24 listopada br. przy kościele Matki Bożej Siedmiobolesnej w Bratysławie na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólny Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję w cyklu biblijnym wygłosi ks. Milan Puškár, a s. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o tych elementach szkoły duchowości św. Siostry Faustyny, jakimi są: Umiłowanie Eucharystii i jej rola w życiu duchowym, umiłowanie Kościoła i nabożeństwo do Matki Bożej.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

 

Pod takim tytułem 23 listopada br. w Gdańsku odbędzie się konferencja dla kobiet, którą organizują: Wspólnota „Kobieta jest BOSKA” oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Konferencję poprzedzi Msza św. celebrowana w Oliwskiej Archikatedrze o godzinie 10.00. Po niej w auli Jana Pawła II konferencję zatytułowaną „Boskie DNA kobiety” wygłoszą Sylwia i Witek Wilk – szczęśliwe małżeństwo i rodzice czwórki dzieci, którzy od wielu lat prowadzą i współprowadzą różnego rodzaju rekolekcje tematyczne i ewangelizacyjne. Założyli już wiele wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, które obecnie zrzeszają około pięć tysięcy ludzi.

Plan spotkania:

10.00 – Msza Święta w Archikatedrze Oliwskiej
11.30 – Przywitanie gości na auli Jana Pawła II
11.35 – Uwielbienie
12.00 – Konferencja Sylwii i Witka Wilk pt. „Boskie DNA kobiety”
14.30 – Zakończenie spotkania.